Koopkracht van 65-plussers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koopkracht van 65-plussers"

Transcriptie

1 Koopkracht van 65-plussers Berekeningen Prinsjesdag 2009 In opdracht van de ouderenbonden UnieKBO en PCOB Nibud, september 2009

2 Koopkracht van 65-plussers Berekeningen Prinsjesdag 2009 In opdracht van de ouderenbonden UnieKBO en PCOB Nibud, september 2009 Koopkracht van 65-plussers in 2010 / 2

3 Inhoud INLEIDING... 4 OVERZICHT KOOPKRACHTMUTATIES... 5 BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR 2010 VOOR 65-PLUSSERS... 7 INKOMSTEN... 7 BELASTINGTARIEVEN EN HEFFINGSKORTINGEN... 7 AFTREKPOSTEN... 7 PRIJZEN... 7 TOESLAGEN... 7 UITGEBREIDE UITWERKINGEN VAN VIER HUISHOUDENS... 8 HUISHOUDEN 1. ALLEENSTAANDE MET ALLEEN EEN AOW-UITKERING... 9 HUISHOUDEN 2. PAAR MET ALLEEN EEN AOW-UITKERING HUISHOUDEN 3. ALLEENSTAANDE MET EEN AOW-UITKERING EN EEN ZORGVRAAG HUISHOUDEN 4. PAAR MET EEN AOW-UITKERING EN AANVULLEND PENSIOEN BEKNOPTE UITWERKING OVERIGE HUISHOUDENS Koopkracht van 65-plussers in 2010 / 3

4 Inleiding Het Nibud heeft in opdracht van de ouderenbonden Unie KBO en PCOB net als in voorgaande jaren ook dit jaar de veranderingen in de koopkracht van ouderen berekend. Zoals gebruikelijk worden de zogenaamde koopkrachtplaatjes weergegeven als veranderingen in de inkomsten en uitgaven. De koopkrachtmutatie wordt weergegeven als een totaalbedrag per maand of als een percentage van het besteedbaar inkomen. De koopkrachtmutatie laat de verandering van de inkomsten en uitgaven zien van jaar op jaar van huishoudens waarbij behalve de gemiddelde verandering in het inkomen, het bruto-nettotraject en de inflatie niets verandert. Daarom hebben we het hierbij over statische koopkrachtmutaties. De voorbeeldhuishoudens zijn zodanig gekozen dat deze herkenbaar zijn voor wat betreft samenstelling en inkomen. In dit document worden de koopkrachtontwikkelingen voor een aantal voorbeeldhuishoudens voor de jaren weergegeven. Eerst wordt op de volgende pagina een overzicht gegeven van de koopkrachtmutaties van alle voorbeeldhuishoudens. Vervolgens worden de belangrijkste veranderingen besproken. Omdat koopkrachtmutaties soms moeilijk te doorgronden zijn, is het belangrijk om ze van een goede toelichting te voorzien. Daarom worden daarna de koopkrachtmutaties van vier voorbeeldhuishoudens uitgebreid toegelicht. Ten slotte worden de veranderingen in de inkomsten en uitgaven van alle voorbeeldhuishoudens weergegeven. Koopkracht van 65-plussers in 2010 / 4

5 Overzicht koopkrachtmutaties De voorbeeldhuishoudens zijn vastgesteld in Het inkomen wordt sindsdien elk jaar aangepast met de gemiddelde loonstijging en indexatie van de pensioenen. De koopkrachtmutaties staan samengevat in onderstaande tabel. Hieruit valt bijvoorbeeld af te lezen dat een alleenstaande met een AOW-uitkering er in ,2 procent op achteruit gaat ten opzichte van Dit is 3 euro per maand. Tabel 1. Koopkrachtmutaties , september 2009 code huishouden koopkrachtmutatie (% euro s per maand 1 Alleenstaande 65+, AOW -0,2% -3 2 Alleenstaande 65+, AOW ,3% -4 3 Alleenstaande 65+, AOW ,3% -4 4 Alleenstaande 65+, AOW (lijfrente) -0,3% -5 5 Alleenstaande 65+, AOW ,1% -1 6 Alleenstaande 65+, AOW (lijfrente) -0,1% -2 7 Alleenstaande 65+, AOW ,4% -8 8 Alleenstaande 65+, AOW ,6% Alleenstaande 65+ met zorgvraag, AOW -0,3% Alleenstaande 65+ met zorgvraag, AOW ,2% Alleenstaande 65+ met zorgvraag, AOW ,6% Echtpaar 65+, AOW + 0-0,3% Echtpaar 65+, AOW ,3% Echtpaar 65+, AOW ,1% Echtpaar 65+, AOW ,4% Echtpaar 65+, AOW ,6% Echtpaar 65+, AOW & AOW + 0-0,7% Echtpaar 65+, AOW & AOW ,8% Echtpaar 65+ met zorgvraag, AOW + 0-0,3% Echtpaar 65+ met zorgvraag, AOW ,3% Echtpaar 65+ met zorgvraag, AOW ,6% Bijstand, echtpaar -0,1% Jan Modaal, paar met kinderen alleenverdiener ,9% -20 Koopkracht van 65-plussers in 2010 / 5

6 De koopkrachtmutaties van alle 65-plussers zijn negatief en varieren tussen 0 en -1 procent. Huishoudens met een zorgvraag Ouderen die zorg nodig hebben kunnen een gedeelte van deze extra uitgaven compenseren door gebruik te maken van belastingaftrek. In 2009 is de aftrek van buitengewone uitgaven vervangen door de Wet Chronisch Zieken en Gehandicapten (WTCG). Er mogen minder zorgkosten worden afgetrokken, waaronder de eigen bijdrage thuiszorg. Hier tegenover staat dat de is verlaagd. Verder worden chronisch zieken en gehandicapten gecompenseerd voor extra zorgkosten door middel van een tegemoetkoming die automatisch wordt uitgekeerd. In de compensatie wordt onderscheid gemaakt tussen gemiddelde en hoge zorgkosten. De bedragen die worden uitgekeerd aan 65-plussers, zijn dit jaar respectievelijk 150 en 350 euro. Volgend jaar zijn de bedragen iets hoger, namelijk 153 en 357 euro. Koopkracht van 65-plussers in 2010 / 6

7 Belangrijkste wijzigingen voor 2010 voor 65- plussers Inkomsten Naar verwachting zullen de lonen volgend jaar gemiddeld met 1,5 procent stijgen. De bruto uitkeringen stijgen ook ongeveer met dit percentage. Voor 65-plussers is er minder stijging van het inkomen te verwachten. De extra toeslag die met de AOW wordt uitgekeerd, wordt met 25 euro per jaar verlaagd. De pensioenen zullen komend jaar niet stijgen. De inkomensafhankelijke premie voor de zorgverzekering stijgt van 6,9 naar 7,05 procent. Voor het aanvullend pensioen wordt de premie 4,95 procent (was 4,8). Belastingtarieven en heffingskortingen De algemene heffingskorting daalt van 935 naar 924 euro. Het tarief in de eerste twee belastingschijven wordt verlaagd met 0,05 procent. De derde schijf wordt verkort. Mensen met een hoog inkomen moeten over een groter gedeelte het 52%-tarief gaan betalen. De ouderenkorting wordt verhoogd met 23 euro per jaar. De aanvullende alleenstaande ouderenkorting stijgt met 8 euro per jaar. Aftrekposten Voor 65-plussers blijft de vermenigvuldigingsfactor voor specifieke zorgkosten gehandhaafd op 2,13. Voor 65-minners gaat deze omlaag van 2,13 naar 1,77. Prijzen De prijzen zullen volgend jaar licht stijgen (met 1 procent). Ook de premie voor de zorgverzekering stijgt, naar verwachting met 2 procent. Toeslagen De zorgtoeslag stijgt met de premie van de zorgverzekering mee. Dat betekent ook dat huishoudens die nu net geen recht hebben op zorgtoeslag, volgend jaar wel recht kunnen krijgen op zorgtoeslag. De inkomensgrenzen zijn nu ongeveer euro voor alleenstaanden en ongeveer euro voor paren. Dat wordt straks ongeveer en euro. Koopkracht van 65-plussers in 2010 / 7

8 Uitgebreide uitwerkingen van vier huishoudens Op de volgende pagina s wordt uitgebreid ingegaan op de koopkrachtmutaties van vier huishoudens, namelijk: 1. Alleenstaande, AOW-uitkering 2. Paar, AOW-uitkering (nummer 9 uit tabel 1/2) 3. Alleenstaande, AOW-uitkering met een zorgvraag (nummer 18) 4. Paar, AOW-uitkering met aanvullend pensioen (nummer 12) Eerst worden de mutaties van de inkomens- en uitgavencomponenten weergegeven. Hierbij zien we dat door allerlei maatregelen het inkomen stijgt, maar dat als gevolg van de inflatie en veranderingen in de ziektekostenverzekering de uitgaven ook stijgen. Vervolgens worden per huishoudtype ingegaan op veranderingen in het bruto-netto traject, de uitgaven en het koopkrachtplaatje. Puntsgewijs worden in de figuren de relatieve veranderingen ten opzichte van het besteedbaar inkomen weergegeven. Te beginnen met de verandering van het inkomen (de AOW -uitkering), de verschillende premies, belastingmaatregelen en heffingskortingen. Dit alles telt op tot een verandering van het besteedbaar inkomen. Vervolgens wordt de verandering van de huurtoeslag, premies voor de ziektekostenverzekeringen en de overige uitgaven (inflatie) weergegeven. Deze tellen op tot de verandering van de totale uitgaven. Ten slotte wordt in de figuur de totale koopkrachtmutatie weergegeven als het saldo van de verandering van het besteedbaar inkomen en de uitgaven. Telkens zijn veranderin gen die positief doorwerken in de koopkrachtmutatie weergegeven als groene balken en negatieve veranderingen als oranje, omlijnde balken. De mutatie van het besteedbaar inkomen en de totale uitgaven zijn weergegeven als blauwe, donkere balken. Wanneer de percentages niet precies optellen of overeenkomen tussen de verschillende figuren dan wordt dit veroorzaakt door afrondingsverschillen. Koopkracht van 65-plussers in 2010 / 8

9 Huishouden 1. Alleenstaande met alleen een AOW-uitkering INKOMEN netto inkomen + 10 zorgtoeslag + 1 huurtoeslag UITGAVEN ziektekostenpremies + 2 verplicht eigen risico + 1 overige uitgaven (inflatie) VERANDERING KOOPKRACHT - 3 = - 0,2 % We zien dat de AOW stijgt, doordat deze meestijgt met het minimumloon. De inkomensafhankelijke premie daalt, deze gaat van 6,9 naar 7,05 procent. Het tarieven voor de eerste twee schijven van de inkomstenbelasting dalen iets. In totaal moet wel meer belasting betaald worden omdat het inkomen hoger is. De algemene heffingskorting gaat omlaag en de ouderenkorting omhoog. Het netto inkomen stijgt met 10 euro per maand. Als we verder kijken naar de mutatie van de inkomsten en uitgaven, dan zien we dat naast de zorgtoeslag ook de huurtoeslag toeneemt. Bij de uitgaven zien we een stijging van de gemiddelde premie voor de (aanvullende) ziektekostenverzekering. De overige uitgaven nemen toe als gevolg van de inflatie met 12. Al met al gaat een alleenstaande met alleen AOW er 15 per maand op achteruit. Dit staat gelijk aan 0,2%. Hoe ziet het koopkrachtplaatje eruit? 1. De AOW-uitkering stijgt met 1,1%, inclusief de extra toeslag. Ten opzichte van het besteedbaar inkomen vertaalt dat zich hier in een inkomensstijging van 1,0%. 2. De inkomensafhankelijke premie gaat omhoog van 6,9% naar 7,05%, Dat is 0,2% van het inkomen. 3. Ondanks de verlaging van het belastingtarief van de 1 e schijf, stijgt de totale inkomstenbelasting door het hogere belastbare inkomen. Het belastbaar inkomen stijgt, vanwege de hogere AOW-uitkering en de hogere inkomensafhankelijke premie. 4. De algemene heffingskorting daalt van 935 naar 924,-. 5. De ouderenkorting stijgt van 661 naar 684. De alleenstaande ouderenkorting gaat van 410 naar De zorgtoeslag neemt toe. 7. De huurtoeslag stijgt met de huur mee. 8. Het besteedbare inkomen stijgt met 1,0% (saldo 1-7). 9. De premie voor de zorgverzekering valt gemiddeld hoger uit. 10. De overige uitgaven stijgen met 1,0% als gevolg van de inflatie van 1,1%. 11. De totale uitgaven stijgen met 1,1% (saldo 9-10). 12. Resteert een negatieve koopkrachtmutatie van 0,2%. Koopkracht van 65-plussers in 2010 / 9

10 Huishouden 2. Paar met alleen een AOW-uitkering INKOMEN netto inkomen + 13 zorgtoeslag + 2 huurtoeslag UITGAVEN ziektekostenpremies + 4 verplicht eigen risico + 2 overige uitgaven (inflatie) VERANDERING KOOPKRACHT (afgerond) - 5 = - 0,3 % We zien dat de AOW stijgt, doordat deze meestijgt met het minimumloon. De inkomensafhankelijke premie stijgt, deze gaat van 6,9 naar 7,05 procent. De tarieven voor de eerste twee schijven van de inkomstenbelasting dalen iets. Er moet meer belasting betaald worden omdat het inkomen hoger is. De algemene heffingskorting gaat omlaag, de ouderenkorting omhoog. Het netto inkomen stijgt met 13 euro per maand. Als we verder kijken naar de mutatie van de inkomsten en uitgaven, dan zien we dat de huurtoeslag en de zorgtoeslag toeneemt. Bij de uitgaven zien we een lichte stijging van de gemiddelde premie voor de (aanvullende) ziektekostenverzekering en het verplicht eigen risico. De overige uitgaven nemen toe als gevolg van de inflatie met 16. Al met al gaat een paar met alleen AOW er 5 per maand op achteruit. Dit staat gelijk aan een afname van de koopkracht van 0,3%. Hoe ziet het koopkrachtplaatje eruit? 1. De AOW-uitkering stijgt met 1,0%, inclusief de extra toeslag. Ten opzichte van het besteedbaar inkomen is dat een inkomensstijging van 0,9%. 2. De inkomensafhankelijke premie gaat van 6,9% naar 7,05%, ten opzichte van het inkomen is dat 0,2%. 3. Ondanks de verlaging van het belastingtarief van de 1 e schijf, stijgt de totale inkomstenbelasting door de hogere AOW-uitkering en de hogere inkomensafhankelijke premie. 4. De algemene heffingskorting daalt van 935 naar 924,-. 5. De ouderenkorting stijgt van 661 naar De zorgtoeslag neemt toe. 7. De huurtoeslag stijgt. 8. Het besteedbare inkomen stijgt met 0,9% (saldo 1-7). 9. De premie voor de zorgverzekering valt gemiddeld iets hoger uit. 10. De overige uitgaven stijgen met 0,9% als gevolg van de inflatie van 1,1%. 11. De totale uitgaven stijgen met 1,2% (saldo 9-10). 12. Resteert een negatieve koopkrachtmutatie van 0,2%. Koopkracht van 65-plussers in 2010 / 10

11 Huishouden 3. Alleenstaande met een AOW-uitkering en een zorgvraag INKOMEN netto inkomen + 10 zorgtoeslag + 1 huurtoeslag UITGAVEN ziektekostenpremies + 2 verplicht eigen risico + 1 Wmo/AWBZ + 0 overige uitgaven (inflatie) VERANDERING KOOPKRACHT - 3 = - 0,3 % We zien dat de AOW stijgt, doordat deze meestijgt met het minimumloon. De inkomensafhankelijke premie stijgt, deze gaat van 6,9 naar 7,05 procent. De tarieven voor de eerste twee schijven van de inkomstenbelasting dalen iets. Er moet meer belasting betaald worden omdat het inkomen hoger is. De algemene heffingskorting gaat omlaag, de ouderenkorting omhoog. Het netto inkomen stijgt met 10 euro per maand. Als we verder kijken naar de mutatie van de inkomsten en uitgaven, dan zien we dat naast de zorgtoeslag ook de huurtoeslag toeneemt. Bij de uitgaven zien we een stijging van de gemiddelde premie voor de ziektekostenverzekering. De overige uitgaven nemen toe als gevolg van de inflatie met 12. Al met al gaat een alleenstaande met alleen AOW en een zorgvraag er 3 per maand op achteruit. Dit staat gelijk aan een afname van de koopkracht van 0,3%. Hoe ziet het koopkrachtplaatje eruit? 1. De AOW-uitkering stijgt met 1,1%. Ten opzichte van het besteedbaar inkomen vertaalt dat zich hier in een inkomensstijging van 1,0%. 2. De inkomensafhankelijke premie gaat omhoog van 6,9% naar 7,05%. Ten opzichte van het inkomen is dat 0,2%. 3. Ondanks de verlaging van het belastingtarief van de 1 e schijf, stijgt de totale inkomstenbelasting vanwege de hogere AOW-uitkering en de hogere inkomensafhankelijke premie. 4. De algemene heffingskorting daalt van 935 naar De ouderenkorting stijgt van 661 naar 684. De alleenstaande ouderenkorting gaat van 410 naar De zorgtoeslag valt hoger uit. 7. De huurtoeslag ook. 8. Het besteedbare inkomen stijgt met 1,0% (saldo 1-7). 9. De premies voor de zorgverzekering vallen gemiddeld iets hoger uit. 10. De Wmo verandert bijna niets. 11. De uitgaven stijgen als gevolg van de inflatie met 1,0%. 12. De totale uitgaven stijgen met 1,1% (saldo 9-11). 13. De koopkracht stijgt met 0,2%. Koopkracht van 65-plussers in 2010 / 11

12 Huishouden 4. Paar met een AOW-uitkering en aanvullend pensioen INKOMEN netto inkomen + 13 zorgtoeslag UITGAVEN ziektekostenpremies + 4 verplicht eigen risico + 2 overige uitgaven (inflatie) VERANDERING KOOPKRACHT - 17 = - 0,6 % We zien dat de AOW stijgt, doordat deze meestijgt met het minimumloon. De inkomensafhankelijke premie stijgt, deze gaat van 6,9 naar 7,05 procent en van 4,8 naar 4,95% over het aanvullend pensioen. De tarieven voor de eerste twee schijven van de inkomstenbelasting dalen iets. Er moet meer belasting betaald worden omdat het inkomen hoger is. De algemene heffingskorting gaat omlaag, de ouderenkorting omhoog. Het netto inkomen stijgt met 13 euro per maand. Als we verder kijken naar de mutatie van de inkomsten en uitgaven, dan zien we dat de zorgtoeslag toeneemt. Bij de uitgaven zien we een stijging van de gemiddelde premie voor de ziektekostenverzekering en het verplichte eigen risico. De overige uitgaven nemen toe als gevolg van de inflatie met 28. Al met al gaat een paar met AOW en aanvullend pensioen van er 17 per maand op achteruit. Dit staat gelijk aan een afname van de koopkracht van 0,6%. Hoe ziet het koopkrachtplaatje eruit? 1. De AOW-uitkering stijgt met 1,0%, inclusief de extra toeslag. Ten opzichte van het besteedbaar inkomen vertaalt dat zich hier in een inkomensstijging van 0,7%. 2. De pensioenen stijgen gemiddeld met 0%. 3. De inkomensafhankelijke premie gaat omhoog van 6,9% naar 7,05%. Ten opzichte van het inkomen is dat 0,1% 4. De inkomensafhankelijke premie over het aanvullend pensioen gaat omhoog van 4,8% naar 4,95%. 5. Ondanks de verlaging van het belastingtarief van de 1 e schijf, stijgt de totale inkomstenbelasting vanwege de hogere AOW-uitkering en de hogere inkomensafhankelijke premie. 6. Het belastingpercentage van de tweede schijf gaat omlaag met 0,05 procentpunt. 7. De algemene heffingskorting daalt van 935 naar 924,-. 8. De ouderenkorting gaat van 661 naar De zorgtoeslag neemt iets toe. 10. Het besteedbare inkomen stijgt met 0,7% (saldo 1-9). 11. De premie voor de zorgverzekering valt gemiddeld hoger uit. 12. De overige uitgaven stijgen met 1,2% als gevolg van de inflatie van 1,1%. 13. Het verplichte eigen risico stijgt van 155 naar 165 per persoon. Uitgedrukt in een percentage van het besteedbaar inkomen is dat bijna nul. 14. De totale uitgaven stijgen met 1,4% (saldo 11-13). 15. Resteert een negatieve koopkrachtmutatie van 0,7% (door afronding verschilt dit van het bovengenoemde percentage van 0,6%.) Koopkracht van 65-plussers in 2010 / 12

13 Beknopte uitwerking overige huishoudens 1. Alleenstaande 65+, AOW INKOMEN netto inkomen 10 zorgtoeslag 1 huurtoeslag 1 12 uitgaven (inflatie) SALDO INKOMSTEN MIN UITGAVEN - 3 koopkrachtmutatie -0,2% 2. Alleenstaande 65+, AOW INKOMEN netto inkomen 10 zorgtoeslag 1 huurtoeslag 1 12 uitgaven (inflatie) SALDO INKOMSTEN MIN UITGAVEN - 4 koopkrachtmutatie -0,3% 3. Alleenstaande 65+, AOW INKOMEN netto inkomen 9 zorgtoeslag 1 huurtoeslag 1 12 uitgaven (inflatie) SALDO INKOMSTEN MIN UITGAVEN - 4 koopkrachtmutatie -0,3% 4. Alleenstaande 65+, AOW (lijfrente) INKOMEN netto inkomen 9 zorgtoeslag 1 huurtoeslag 1 12 uitgaven (inflatie) SALDO INKOMSTEN MIN UITGAVEN - 5 koopkrachtmutatie -0,3% Koopkracht van 65-plussers in 2010 / 13

14 5. Alleenstaande 65+, AOW INKOMEN netto inkomen 11 zorgtoeslag 1 huurtoeslag 4 16 uitgaven (inflatie) SALDO INKOMSTEN MIN UITGAVEN - 1 koopkrachtmutatie -0,1% 6. Alleenstaande 65+, AOW (lijfrente) INKOMEN netto inkomen 11 zorgtoeslag 1 huurtoeslag 4 16 uitgaven (inflatie) SALDO INKOMSTEN MIN UITGAVEN - 2 koopkrachtmutatie -0,1% 7. Alleenstaande 65+, AOW INKOMEN netto inkomen 10 zorgtoeslag 2 huurtoeslag 0 12 uitgaven (inflatie) SALDO INKOMSTEN MIN UITGAVEN - 8 koopkrachtmutatie -0,4% 8. Alleenstaande 65+, AOW INKOMEN netto inkomen 10 zorgtoeslag 2 huurtoeslag 0 12 uitgaven (inflatie) SALDO INKOMSTEN MIN UITGAVEN - 11 koopkrachtmutatie -0,6% Koopkracht van 65-plussers in 2010 / 14

15 9. Alleenstaande 65+ met zorgvraag, AOW-uitkering INKOMEN netto inkomen 10 zorgtoeslag 1 huurtoeslag 1 12 uitgaven (inflatie) SALDO INKOMSTEN MIN UITGAVEN - 3 koopkrachtmutatie -0,3% 10. Alleenstaande 65+ met zorgvraag, AOW INKOMEN netto inkomen 11 zorgtoeslag 1 huurtoeslag 4 16 Wmo/AWBZ 1 uitgaven (inflatie) SALDO INKOMSTEN MIN UITGAVEN - 3 koopkrachtmutatie -0,2% 11. Alleenstaande 65+ met zorgvraag, AOW INKOMEN netto inkomen 10 zorgtoeslag 2 huurtoeslag 0 13 Wmo/AWBZ 3 uitgaven (inflatie) SALDO INKOMSTEN MIN UITGAVEN - 11 koopkrachtmutatie -0,6% Koopkracht van 65-plussers in 2010 / 15

16 12. Echtpaar 65+, AOW-uitkering INKOMEN netto inkomen 13 zorgtoeslag 3 huurtoeslag 1 16 uitgaven (inflatie) SALDO INKOMSTEN MIN UITGAVEN - 5 koopkrachtmutatie -0,3% 13. Echtpaar 65+, AOW INKOMEN netto inkomen 13 zorgtoeslag 4 huurtoeslag 1 18 uitgaven (inflatie) SALDO INKOMSTEN MIN UITGAVEN - 6 koopkrachtmutatie -0,3% 14. Echtpaar 65+, AOW INKOMEN netto inkomen 12 zorgtoeslag 4 huurtoeslag 6 22 uitgaven (inflatie) SALDO INKOMSTEN MIN UITGAVEN - 3 Koopkrachtmutatie -0,1% 15. Echtpaar 65+, AOW INKOMEN netto inkomen 14 zorgtoeslag 4 huurtoeslag 0 17 uitgaven (inflatie) SALDO INKOMSTEN MIN UITGAVEN - 10 koopkrachtmutatie -0,4% Koopkracht van 65-plussers in 2010 / 16

17 16. Echtpaar 65+, AOW INKOMEN netto inkomen 13 zorgtoeslag 4 huurtoeslag 0 16 uitgaven (inflatie) SALDO INKOMSTEN MIN UITGAVEN - 17 koopkrachtmutatie -0,6% 17. Echtpaar 65+, AOW INKOMEN netto inkomen 15 zorgtoeslag 0 huurtoeslag 0 15 uitgaven (inflatie) SALDO INKOMSTEN MIN UITGAVEN - 23 Koopkrachtmutatie -0,7% 18. Echtpaar 65+, AOW & AOW INKOMEN netto inkomen 14 zorgtoeslag 0 huurtoeslag 0 14 uitgaven (inflatie) SALDO INKOMSTEN MIN UITGAVEN - 27 koopkrachtmutatie -0,8% 19. Echtpaar 65+ met zorgvraag, AOW-uitkering INKOMEN netto inkomen 13 zorgtoeslag 3 huurtoeslag 1 16 uitgaven (inflatie) SALDO INKOMSTEN MIN UITGAVEN - 5 koopkrachtmutatie -0,3% Koopkracht van 65-plussers in 2010 / 17

18 20. Echtpaar 65+ met zorgvraag, AOW INKOMEN netto inkomen 12 zorgtoeslag 4 huurtoeslag 5 21 Wmo/AWBZ 3 uitgaven (inflatie) SALDO INKOMSTEN MIN UITGAVEN - 7 koopkrachtmutatie -0,3% 21. Echtpaar 65+ met zorgvraag, AOW INKOMEN netto inkomen 14 zorgtoeslag 4 huurtoeslag 0 17 Wmo/AWBZ 4 uitgaven (inflatie) SALDO INKOMSTEN MIN UITGAVEN - 14 koopkrachtmutatie -0,6% Koopkracht van 65-plussers in 2010 / 18

Koopkracht van 65-plussers

Koopkracht van 65-plussers Koopkracht van 65-plussers 2010-2011 Berekeningen Prinsjesdag 2010 In opdracht van de ouderenbonden Unie KBO, PCOB en NVOG Nibud, 6 oktober 2010 Koopkracht van 65-plussers 2010-2011 Berekeningen Prinsjesdag

Nadere informatie

Koopkracht in perspectief. In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden, ANBO, PCOB, Unie KBO Nibud, 2008

Koopkracht in perspectief. In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden, ANBO, PCOB, Unie KBO Nibud, 2008 Koopkracht in perspectief In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden, ANBO, PCOB, Unie KBO Nibud, 2008 Koopkrachtberekeningen 2007-2008/ 2 Koopkracht in perspectief In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden,

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de NVOG Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers 2012-2013

Koopkracht van 65-plussers 2012-2013 Koopkracht van 65-plussers 2012-2013 Berekeningen Prinsjesdag 2012 In opdracht van de ouderenbonden Unie KBO, PCOB en NVOG Nibud, september 2012 Koopkracht van 65-plussers in 2013 / 1 Koopkracht van 65-plussers

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers

Koopkracht van 65-plussers Koopkracht van 65-plussers 2011-2012 Berekeningen Prinsjesdag 2011 In opdracht van de ouderenbonden Unie KBO, PCOB en NVOG Nibud, september 2011 Koopkracht van 65-plussers 2011-2012 Berekeningen Prinsjesdag

Nadere informatie

Koopkracht van ouderen 2013-2014. Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013

Koopkracht van ouderen 2013-2014. Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 Koopkracht van ouderen 2013-2014 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 Koopkracht van ouderen 2013-2014 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 In opdracht van de CSO, koepel

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016

Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Berekeningen Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Berekeningen Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 In opdracht

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 In opdracht

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers

Koopkracht van 65-plussers Koopkracht van 65-plussers 2008-2010 In opdracht van de ouderenbonden UnieKBO, PCOB en NVOG Nibud, mei 2010 Koopkracht van 65-plussers 2008-2010 In opdracht van de ouderenbonden UnieKBO, PCOB en NVOG Nibud,

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud,

Nadere informatie

Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016. Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015

Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016. Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016 Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016 Prinsjesdag 2015 Nibud, september

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen

Koopkrachtverandering van ouderen Koopkrachtverandering van ouderen 2016-2017 Berekeningen Prinsjesdag 2016 Nibud, september 2016 Koopkrachtverandering van ouderen 2016-2017 Berekeningen Prinsjesdag 2016 Nibud, september 2016 In opdracht

Nadere informatie

Bijgestelde koopkrachtplaatjes van chronisch zieken en gehandicapten 2013-2014. Nibud, oktober 2013

Bijgestelde koopkrachtplaatjes van chronisch zieken en gehandicapten 2013-2014. Nibud, oktober 2013 Bijgestelde koopkrachtplaatjes van chronisch zieken en gehandicapten 2013-2014 Nibud, oktober 2013 Bijgestelde koopkrachtplaatjes van chronisch zieken en gehandicapten 2013-2014 Nibud, oktober 2013 In

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Nibud, 16 september 2011 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Toelichting bij de uitkomsten van de rekenvoorbeelden I Toelichting bij de Buitengewone uitgaven Het bepalen van de aftrek buitengewone

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen Uitgewerkte voorbeelden januari 2017

Koopkrachtberekeningen Uitgewerkte voorbeelden januari 2017 Koopkrachtberekeningen 2016-2017 Uitgewerkte voorbeelden januari 2017 Op Prinsjesdag 2016 heeft het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens berekend. In januari 2017 zijn ze opnieuw

Nadere informatie

Koopkracht 2001-2010. Een onderzoek naar de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden en werkenden. Nibud 2010

Koopkracht 2001-2010. Een onderzoek naar de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden en werkenden. Nibud 2010 Koopkracht 2001-2010 Een onderzoek naar de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden en werkenden Nibud 2010 Koopkracht 2001-2010 Een onderzoek naar de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden en werkenden

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017

Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Berekeningen op basis van Regeerakkoord van het kabinet Rutte-II Nibud, 2012 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Berekeningen op

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017

Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Berekeningen op basis van Regeerakkoord van het kabinet Rutte-II Nibud, 2012 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Berekeningen op

Nadere informatie

Uitgewerkte voorbeelden koopkracht 2012-2013. Prinsjesdag 2012

Uitgewerkte voorbeelden koopkracht 2012-2013. Prinsjesdag 2012 Uitgewerkte voorbeelden koopkracht 2012-2013 Prinsjesdag 2012 Koopkrachtontwikkelingen 2012-2013 Voorbeeldberekeningen Prinsjesdag 2012 2012-2013 koopkrachtontwikkeling (bedragen netto per maand) Alle

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 2014 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2013

Koopkrachtberekeningen voor 2014 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2013 Koopkrachtberekeningen voor 2014 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2013 Op Prinsjesdag 2013 berekent het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens. Hier staan van 5 van deze huishoudens

Nadere informatie

Koopkrachtontwikkelingen 2011-2012 Voorbeeldberekeningen Prinsjesdag 2011 Alle bedragen in euro s, gemiddeld per maand.

Koopkrachtontwikkelingen 2011-2012 Voorbeeldberekeningen Prinsjesdag 2011 Alle bedragen in euro s, gemiddeld per maand. Koopkrachtontwikkelingen 2011-2012 Voorbeeldberekeningen Prinsjesdag 2011 Alle bedragen in euro s, gemiddeld per maand. 2011-2012 koopkrachtontwikkeling (bedragen netto per maand) 1. Alleenstaande in bijstand

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2017

Koopkrachtberekeningen Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2017 Koopkrachtberekeningen 2017-2018 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2017 Het Nibud heeft de koopkrachteffecten voor 100 verschillende voorbeeldhuishoudens berekend op basis van de plannen die op Prinsjesdag

Nadere informatie

Koopkrachtontwikkelingen 2011-2012

Koopkrachtontwikkelingen 2011-2012 Koopkrachtontwikkelingen 2011-2012 Voorbeeldberekeningen januari 2012 Verandering in koopkracht tussen 2011 en 2012 (bedragen in euro s per maand) Koopkrachtontwikkeling voor 2012 procentueel (bedragen

Nadere informatie

Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten

Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Jasja Bos Marcel Warnaar

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden januari 2016

Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden januari 2016 Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden januari 2016 Op Prinsjesdag 2015 heeft het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens berekend. In januari 2016 zijn ze opnieuw

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2015

Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2015 Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2015 Op Prinsjesdag 2015 berekent het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens. Hier staan van 5 van deze huishoudens

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 2015 Uitgewerkte voorbeelden januari 2015

Koopkrachtberekeningen voor 2015 Uitgewerkte voorbeelden januari 2015 Koopkrachtberekeningen voor 2015 Uitgewerkte voorbeelden januari 2015 In januari 2015 berekent het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens. Hier staan van 5 van deze huishoudens

Nadere informatie

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën.

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Beschrijving van de eigen bijdrage systematiek Deze bijlage geeft een beschrijving van de wijze waarop de eigen

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2016

Koopkrachtberekeningen Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2016 Koopkrachtberekeningen 2016-2017 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2016 Op Prinsjesdag 2016 berekent het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens. Hier staan van 6 van deze huishoudens

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017

Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Berekeningen op basis van het bijgestelde Regeerakkoord van het kabinet Rutte-II Nibud, 16 november 2012 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

1 Kamerstukken II, , 33682, nr. 11. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA

1 Kamerstukken II, , 33682, nr. 11. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Effecten van zorgmaatregelen uit het regeerakkoord

Effecten van zorgmaatregelen uit het regeerakkoord Effecten van zorgmaatregelen uit het regeerakkoord Een doorrekening van voorgenomen bezuinigingen op de bestedingsruimte van een aantal voorbeeldhuishoudens Effecten van zorgmaatregelen uit het regeerakkoord

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 33 682 Evaluatie Wet uniformering loonbegrip Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 682 Evaluatie Wet uniformering loonbegrip Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Koopkrachtontwikkeling 2006: plussen en minnen

Koopkrachtontwikkeling 2006: plussen en minnen CPB Notitie Datum : 20 april 2006 Aan : FNV, CNV, MHP, NIBUD, SZW, VWS, BZK en FIN Koopkrachtontwikkeling 2006: plussen en minnen 1 Inleiding In het Voorjaarsoverleg is afgesproken dat de vakbonden, de

Nadere informatie

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee.

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee. MILJOENENNOTA 2014 special De miljoenennota en uw portemonnee. inkomsten 249,1 miljard uitgaven 267,0 miljard Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt hoe de begroting, met daarin het bezuinigingspakket

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen op basis van het regeerakkoord van het kabinet-rutte III. Nibud, 27 oktober 2017

Koopkrachtberekeningen op basis van het regeerakkoord van het kabinet-rutte III. Nibud, 27 oktober 2017 Koopkrachtberekeningen op basis van het regeerakkoord van het kabinet-rutte III Nibud, 27 oktober 2017 Koopkrachtberekeningen op basis van het regeerakkoord van het kabinet-rutte III / 2 Koopkrachtberekeningen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

AWBZ-premie over vier schijven Uitgevoerd op verzoek van de Socialistische Partij

AWBZ-premie over vier schijven Uitgevoerd op verzoek van de Socialistische Partij CPB Notitie 17 juni 2014 AWBZ-premie over vier schijven Uitgevoerd op verzoek van de Socialistische Partij. CPB Notitie Aan: SP, Henk van Gerven Datum: 17-6-2014 Betreft: AWBZ-premie over vier schijven

Nadere informatie

Koopkrachtontwikkeling Onderwijssector

Koopkrachtontwikkeling Onderwijssector Koopkrachtontwikkeling Onderwijssector 2011-2012 In opdracht van de Algemene Onderwijsbond (AOb) Nibud, april 2012 Koopkrachtontwikkeling Onderwijssector 2011-2012 In opdracht van de Algemene Onderwijsbond

Nadere informatie

De koopkrachtontwikkeling van de Thales gepensioneerden.

De koopkrachtontwikkeling van de Thales gepensioneerden. De koopkrachtontwikkeling van de Thales gepensioneerden. Algemeen. De koopkracht van ons pensioen is sinds het uitbreken van de crisis in 2008 sterk gedaald. Ouderen met alleen een AOW-uitkering zagen

Nadere informatie

De koopkrachtontwikkeling van de Thales gepensioneerden.

De koopkrachtontwikkeling van de Thales gepensioneerden. De koopkrachtontwikkeling van de Thales gepensioneerden. Algemeen. Het bruto inkomen, het besteedbaar inkomen en de koopkracht van het inkomen zijn verschillende dingen. Het besteedbaar inkomen is wat

Nadere informatie

Koopkracht: een kwestie van tienden

Koopkracht: een kwestie van tienden Koopkracht: een kwestie van tienden De meting van koopkracht en inkomensongelijkheid door het CPB Patrick Koot 12 februari 2016 Inhoud Hoe wordt koopkracht gemeten? Statische koopkrachtdefinitie Microsimulatie

Nadere informatie

Stand van Zaken Koopkracht Maarten Maas Zeist, 23 november 2016

Stand van Zaken Koopkracht Maarten Maas Zeist, 23 november 2016 Stand van Zaken Koopkracht Maarten Maas Zeist, 23 november 2016 Miljoenennota en Belastingplan 2017 Ouderenkorting stijgt met 105 per jaar (Inkomen tot 36.000) Huurtoeslag stijgt met 10 à 15 per maand

Nadere informatie

Belastingveranderingen 2016. Alex van Scherpenzeel Manager afdeling Belangenbehartiging

Belastingveranderingen 2016. Alex van Scherpenzeel Manager afdeling Belangenbehartiging Belastingveranderingen 2016 Alex van Scherpenzeel Manager afdeling Belangenbehartiging Geschiedenis - Wet op de Inkomstenbelasting 1964-1990: wijziging i.v.m. rapport Commissie Oort - Wet op de inkomstenbelasting

Nadere informatie

Memo beperken inkomenseffecten

Memo beperken inkomenseffecten Memo beperken inkomenseffecten Aanleiding De ongerustheid in de samenleving over de effecten van de nieuwe zorgpremie op het koopkrachtbeeld, de arbeidsmarkt en de werking van het zorgstelsel. Kernpunten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 33 682 Evaluatie Wet uniformering loonbegrip Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Bijlage 1: Illustratie ongelijke vergoeding van kosten in de BU

Bijlage 1: Illustratie ongelijke vergoeding van kosten in de BU Bijlage 1: Illustratie ongelijke vergoeding van kosten in de BU In onderstaand voorbeeld worden de inkomenseffecten voor drie huishoudens gepresenteerd met gelijke kosten die gebruik maken van de BU. Het

Nadere informatie

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip Opdrachtgever SZW Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip Opdrachtnemer CPB / D. van Vuuren, M. Gielen Onderzoek Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip Categorie Wets- en beleidsevaluatie Conclusie

Nadere informatie

De koopkrachtontwikkeling van de Thales gepensioneerden.

De koopkrachtontwikkeling van de Thales gepensioneerden. De koopkrachtontwikkeling van de Thales gepensioneerden. Algemeen. Het bruto inkomen, het besteedbaar inkomen en de koopkracht van het inkomen zijn verschillende dingen. Het besteedbaar inkomen is wat

Nadere informatie

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip CPB Notitie 1 juni 13 Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip Uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Financiën en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. CPB Notitie Aan: Ministerie

Nadere informatie

Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB. Nibud, 2013

Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB. Nibud, 2013 Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB Nibud, 2013 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 INKOMENSEFFECTEN... 4 2.1 Alleenstaande Wajonger... 4 2.2 Wajonger met een partner... 6 2.3 Wajonger bij ouders...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 700 Kabinetsformatie 2017 Nr. 47 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Het rapport van de commissie van Dijkhuizen "Naar een activerender belastingstelsel".

Het rapport van de commissie van Dijkhuizen Naar een activerender belastingstelsel. Het rapport van de commissie van Dijkhuizen "Naar een activerender belastingstelsel". Conclusies na analyse en doorrekenen van de adviezen: -- De adviezen van de Commissie van Dijkhuizen leiden tot een

Nadere informatie

UIT inkomstenbelasting

UIT inkomstenbelasting De inkomstenbelasting, box 1. De inkomstenbelasting box 1, is het systeem van belasten van inkomen uit arbeid. Ook het huis waar men woont wordt in dit systeem belast. Box 1 bestaat uit drie onderdelen:

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Koopkrachtplaatjes: onderwerpen Berekening Koopkracht Historie (2000 2008-2015) Historische prijs-index-cijfers Historische

Koopkrachtplaatjes: onderwerpen Berekening Koopkracht Historie (2000 2008-2015) Historische prijs-index-cijfers Historische Koopkrachtplaatjes Koopkrachtplaatjes: onderwerpen Berekening Koopkracht Historie (2000 2008-2015) Historische prijs-index-cijfers Historische pensioen-indexatie-cijfers: NVOG-model en rapport van ITS/SEO

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke zorgpremie / nivelleren.

Inkomensafhankelijke zorgpremie / nivelleren. Inkomensafhankelijke zorgpremie / nivelleren. 1. Inleiding Naar verwachting zal nivellering via de inkomensafhankelijke zorgpremie (IAP) worden vervangen door nivellering via het belastingstelsel. De IAP

Nadere informatie

CPB Notitie. 1 Inleiding. Aan: Ewout Irrgang (SP) Datum: 4 november 2011 Betreft: SP alternatief voor de premiestelling ZVW

CPB Notitie. 1 Inleiding. Aan: Ewout Irrgang (SP) Datum: 4 november 2011 Betreft: SP alternatief voor de premiestelling ZVW CPB Notitie Aan: Ewout Irrgang (SP) Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070) 3383 380 I www.cpb.nl Contactpersoon Paul Besseling Daniel van Vuuren Datum: 4 november 2011

Nadere informatie

SP alternatief voor de premiestelling ZVW Op verzoek van de SP

SP alternatief voor de premiestelling ZVW Op verzoek van de SP CPB Notitie 4 november 2011 SP alternatief voor de premiestelling ZVW Op verzoek van de SP. CPB Notitie Aan: Ewout Irrgang (SP) Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070)

Nadere informatie

Effecten van het Regeerakkoord voor de marginale druk Uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Effecten van het Regeerakkoord voor de marginale druk Uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CPB Notitie 10 december 2012 Effecten van het Regeerakkoord voor de marginale druk Uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CPB Notitie Aan: SZW Centraal Planbureau

Nadere informatie

De bruikbaarheid van koopkrachtplaatjes

De bruikbaarheid van koopkrachtplaatjes De bruikbaarheid van koopkrachtplaatjes Rond de behandeling van de begroting van SZW ontstaan ieder jaar heftige debatten over de koopkracht. Koopkrachtplaatjes staan daarbij centraal, maar wat zeggen

Nadere informatie

Tabel 1. Bijdrage voor extramurale zorg bij een zorg van 3 uur per week gedurende een jaar, geen vermogensinkomensbijtelling.

Tabel 1. Bijdrage voor extramurale zorg bij een zorg van 3 uur per week gedurende een jaar, geen vermogensinkomensbijtelling. Bijlage Voorbeelden waarin voor een aantal huishoudens is aangegeven wat de eigen bijdrage per jaar is bij drie uur zorg per week (A) en wat bij tien uur zorg per week (B). A. Voorbeelden met drie uur

Nadere informatie

Vooraankondiging: Van de Voorzitter. nummer

Vooraankondiging: Van de Voorzitter. nummer nummer 50 Vooraankondiging: Noteert U nu al vast dat de volgende Algemene Ledenvergadering gehouden zal worden op: woensdag 25 maart 2015 in de Jaarbeurs te Utrecht Van de Voorzitter De kabinetsplannen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid NIEUWSBRIEF over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid Via deze speciale Prinsjesdag-nieuwsbrief brengen wij u volledig op de hoogte van Prinsjesdag 2015 die relevant zijn voor werkgevers.

Nadere informatie

INKOMENSEFFECTEN VAN DE ZORGVERZEKERINGSWET EN DE WET OP DE ZORGTOESLAG

INKOMENSEFFECTEN VAN DE ZORGVERZEKERINGSWET EN DE WET OP DE ZORGTOESLAG BIJLAGE INKOMENSEFFECTEN VAN DE ZORGVERZEKERINGSWET EN DE WET OP DE ZORGTOESLAG 1. Inleiding Deze bijlage geeft een nadere beschrijving van de en van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet op de (Wzt) en

Nadere informatie

Belastingtarieven box 1 jonger dan AOWleeftijd. Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

Belastingtarieven box 1 jonger dan AOWleeftijd. Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. Belastingtarieven Inkomstenbelasting Belastingtarieven box 1 jonger dan AOWleeftijd Belastingtarieven box 1 voor personen die de nog niet hebben bereikt. Belastbaar inkomen Schijf Vanaf T/m Tarief Totale

Nadere informatie

De koopkrachtontwikkeling van de Thales gepensioneerden.

De koopkrachtontwikkeling van de Thales gepensioneerden. De koopkrachtontwikkeling van de Thales gepensioneerden. Algemeen. De koopkracht van ons pensioen is sinds het uitbreken van de crisis in 2008 sterk gedaald. Voor een klein pensioen is dat minder, omdat

Nadere informatie

Datum: 26 oktober 2016 Betreft: Doorrekening standaardkoopkracht voorbeeldhuishoudens (actualisatie 2017)

Datum: 26 oktober 2016 Betreft: Doorrekening standaardkoopkracht voorbeeldhuishoudens (actualisatie 2017) CPB Notitie Aan: Ministerie van Financien Datum: 26 oktober 2016 Betreft: Doorrekening standaardkoopkracht voorbeeldhuishoudens (actualisatie 2017) Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508

Nadere informatie

Zorguitgaven van chronisch zieken en mensen met een beperking in 2011 en 2016 vergeleken. Nibud, september 2016

Zorguitgaven van chronisch zieken en mensen met een beperking in 2011 en 2016 vergeleken. Nibud, september 2016 Zorguitgaven van chronisch zieken en mensen met een beperking in 2011 en 2016 vergeleken Nibud, september 2016 Zorguitgaven van chronisch zieken en mensen met een beperking in 2011 en 2016 vergeleken Nibud,

Nadere informatie

Sector : Conjunctuur en collectieve sector Afdeling/Project : Inkomens en Prijzen Samensteller(s) : N. Bosch Nummer : 133 Datum : 12 december 2005

Sector : Conjunctuur en collectieve sector Afdeling/Project : Inkomens en Prijzen Samensteller(s) : N. Bosch Nummer : 133 Datum : 12 december 2005 CPB Memorandum Sector : Conjunctuur en collectieve sector Afdeling/Project : Inkomens en Prijzen Samensteller(s) : N. Bosch Nummer : 133 Datum : 12 december 2005 Beschrijving koopkrachtberekening Het CPB

Nadere informatie

CPB Notitie. Henk van Gerven (SP) Datum: 24 augustus 2015 Betreft: SP-alternatief voor de financiering van de zorg

CPB Notitie. Henk van Gerven (SP) Datum: 24 augustus 2015 Betreft: SP-alternatief voor de financiering van de zorg CPB Notitie Aan: Henk van Gerven (SP) Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070)3383 380 I www.cpb.nl Contactpersoon Rob Euwals Sjoerd Ottens Datum: 24 augustus 2015 Betreft:

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) 31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Secretaris-generaal Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt Algemeen

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van. 2012, Z-.;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van. 2012, Z-.; Besluit van houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2013 Op de voordracht van Onze

Nadere informatie

Inkomenseffecten van het eindbod voor de politie-cao

Inkomenseffecten van het eindbod voor de politie-cao CPB Notitie Datum : 7 maart 2008 Aan : Ministerie van BZK / Directie Politie Inkomenseffecten van het eindbod voor de politie-cao 1 Inleiding Tijdens het spoeddebat in de Tweede Kamer over de politie-cao

Nadere informatie

Bijlage 2: gevolgen verhoging energiebelasting op aardgas in de eerste schijf met 25%

Bijlage 2: gevolgen verhoging energiebelasting op aardgas in de eerste schijf met 25% Bijlage 2: gevolgen verhoging energiebelasting op aardgas in de eerste schijf met 25% Inleiding Deze bijlage bevat de effecten van een mogelijke verhoging van de energiebelasting (EB) op aardgas in de

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Datum: 26 oktober 2016 Betreft: Doorrekening standaardkoopkracht voorbeeldhuishoudens (actualisatie 2017)

Datum: 26 oktober 2016 Betreft: Doorrekening standaardkoopkracht voorbeeldhuishoudens (actualisatie 2017) CPB Notitie Aan: Ministerie van Financien Datum: 26 oktober 2016 Betreft: Doorrekening standaardkoopkracht voorbeeldhuishoudens (actualisatie 2017) Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508

Nadere informatie

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE WAALWIJK 2014

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE WAALWIJK 2014 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE WAALWIJK 2014 Inkomens Effect Rapportage gemeente Waalwijk 2014 Een onderzoek naar de effecten van het armoedebeleid op de inkomenspositie van minimahuishoudens in de

Nadere informatie

Verdieping: Bezuinigingen en koopkrachteffecten

Verdieping: Bezuinigingen en koopkrachteffecten Verdieping: Bezuinigingen en koopkrachteffecten Korte omschrijving werkvorm: Het Kabinet Rutte II gaat in de periode 2013-2017 per saldo 15,1 miljard euro bezuinigen op de overheidsuitgaven 1. Leerlingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 410 Kabinetsformatie 2012 Nr. 32 MOTIE VAN DE LEDEN ZIJLSTRA EN SAMSOM Voorgesteld 13 november 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende

Nadere informatie

Inkomenseffecten aanpassing zorgtoeslag in 2012 Uitgevoerd op verzoek van de Algemene Rekenkamer

Inkomenseffecten aanpassing zorgtoeslag in 2012 Uitgevoerd op verzoek van de Algemene Rekenkamer CPB Notitie 1 november 213 Inkomenseffecten aanpassing zorgtoeslag in 212 Uitgevoerd op verzoek van de Algemene Rekenkamer. CPB Notitie Aan: Algemene Rekenkamer Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus

Nadere informatie

Info voor gastouders over

Info voor gastouders over Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten uit overige werkzaamheden)

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

van invoering (beoogd)

van invoering (beoogd) Overzicht van de maatregelen: de stapeling In de tabel worden de maatregelen opgesomd, die tezamen de stapeling vormen. In de tabel worden alleen de maatregelen genoemd, die een financiële impact hebben.

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2018

Rekenregels per 1 januari 2018 Rekenregels per 1 januari 2018 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE RIDDERKERK 2014

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE RIDDERKERK 2014 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE RIDDERKERK 2014 Inkomens Effect Rapportage gemeente Ridderkerk 2014 Een onderzoek naar de effecten van het armoedebeleid op de inkomenspositie van minimahuishoudens

Nadere informatie

Budgettaire, koopkracht- en arbeidsmarkteffecten van herziening belastingstelsel Op verzoek van de JOVD

Budgettaire, koopkracht- en arbeidsmarkteffecten van herziening belastingstelsel Op verzoek van de JOVD CPB Notitie 3 mei 2011 Budgettaire, koopkracht- en arbeidsmarkteffecten van herziening belastingstelsel Op verzoek van de JOVD. CPB Notitie Aan: JOVD Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510

Nadere informatie