Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof"

Transcriptie

1 Levensloopregeling Spaar voor uw verlof

2 De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren met andere tijdsbestedingen. Om op latere leeftijd te studeren bijvoorbeeld. Of een jaar op wereldreis te gaan of prepensioenverlof op te nemen. Ook omdat het leven zich niet altijd laat plannen is het prettig om de mogelijkheid te hebben een periode niet of minder te kunnen werken. Bijvoorbeeld wanneer een kind, partner of ouder ernstig ziek wordt. Om het mensen makkelijker te maken dit soort periodes van onbetaald verlof te financieren, is er een nieuwe regeling ontwikkeld: de levensloopregeling. In deze brochure leest u hoe u daar gebruik van kunt maken. LEVENSLOOPREGELING 1

3 Wat is de levensloopregeling en wat kunt u ermee De levensloopregeling is een regeling om periodes van onbetaald verlof te kunnen financieren. Iedereen die deelneemt aan de levensloopregeling, mag per jaar maximaal 12% van zijn bruto jaarloon inleggen tot een maximum van 210% van het bruto jaarsalaris. Deelname aan de levensloopregeling is een wettelijk recht: iedere werknemer mag er gebruik van maken. Het opnemen van verlof blijft met uitzondering van een aantal wettelijke verlofrechten zoals ouderschapsverlof en langdurend zorgverlof nog altijd een zaak van overleg met uw werkgever. U mag het tegoed opnemen voor elk verlofdoel zoals scholing, studie, een wereldreis, ouderschapsverlof, zorgverlof. U kunt het bedrag dus niet gebruiken voor de financiering van bijvoorbeeld een nieuw huis of andere aankopen. Tijdens de periode van verlof keert uw werkgever periodiek een deel van uw gespaarde tegoed uit. U kunt echter per maand nooit meer uitgekeerd krijgen dan uw laatstverdiende loon. Rekenvoorbeelden Stel: u spaart jaarlijks 3,5% van uw brutosalaris. Dan heeft u na zes jaar 21% van een jaarsalaris gespaard. Daarmee kunt u dan bijna een kwartaal verlof financieren tegen 100% van uw salaris. Neemt u genoegen met 70% van uw salaris dan kunt u een langere periode verlof financieren: een vol kwartaal. 2 LEVENSLOOPREGELING

4 Wie twee jaar lang 12 procent van zijn brutosalaris spaart kan daarna een kwartaal verlof financieren tegen 100% van zijn salaris. Spaart u zes jaar, dan heeft u 72% van uw jaarsalaris bij elkaar gespaard. Daarmee kunt u ruim een jaar verlof financieren tegen 70% van uw inkomen. LEVENSLOOPREGELING 3

5 Hoe werkt de levensloopregeling? Sparen Aanbieders Periodiek legt u een deel van uw brutoloon in op uw levenslooprekening. Uw werkgever zorgt ervoor dat dit bedrag op uw rekening wordt gestort. Het bedrag mag per jaar nooit meer zijn dan 12% van uw brutoloon. Over het bedrag betaalt u wel premies werknemersverzekeringen, maar geen loonbelasting en inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet. Ook hoeft u over dit bedrag geen vermogensrendementsheffing te betalen. De loonbelasting en inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet betaalt u pas wanneer u uw levenslooptegoed krijgt uitgekeerd. Het rendement dat u over het gespaarde bedrag ontvangt, is niet wettelijk vastgelegd en zal verschillen per levenslooprekening. U kunt sparen tot maximaal een bedrag van 210% van uw bruto jaarsalaris. Gaat u meer verdienen of heeft u een deel van het gespaarde bedrag uitgekeerd gekregen? Dan kunt u uw levenslooptegoed weer aanvullen. Omdat de levensloopregeling een persoonlijke regeling is, kunt u het gespaarde bedrag laten staan op uw rekening en eventueel doorsparen bij uw nieuwe werkgever. Het bedrag dat u periodiek opzij zet wordt door uw werkgever doorgestort naar een speciale levensloopregeling bij een instelling van uw keuze. Dit kunnen banken, verzekeraars, dochters van pensioenfondsen en (fiscale) beleggingsinstellingen zijn. U kunt dus straks kiezen uit verschillende producten bij verschillende aanbieders. Zo kunt u zelf beslissen hoeveel rendement u wilt, welk 4 LEVENSLOOPREGELING

6 Verzilveren risico u daarvoor wilt nemen en of u een spaar-, beleggings- of verzekeringsvorm kiest. Of wellicht een combinatie daarvan. Uw werkgever kan een voordelig collectief contract voor al zijn werknemers afsluiten. Hij mag u echter niet verplichten hier aan deel te nemen. Wilt u onbetaald verlof opnemen en (een deel van) uw levenslooprekening aanspreken? Dan keert de uitvoerder van uw levensloopregeling een deel van uw tegoed uit aan uw werkgever. Uw werkgever maakt dit periodiek (als een soort salaris) tijdens uw verlof aan u over waarbij hij loonbelasting en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet (ZVW) inhoudt. In het algemeen mag het bedrag dat u ontvangt niet meer zijn dan uw gebruikelijke loon. Het is alleen mogelijk om uw levenslooptegoed te verzilveren als u een arbeidsovereenkomst heeft.wanneer u werkloos bent, kunt u er dus geen gebruik van maken. Staat er één dag voor uw 65e verjaardag nog geld op de levenslooprekening? Dan wordt het tegoed in één keer uitbetaald. Hierbij wordt rekening gehouden met de opgebouwde levensloopverlofkorting en de nog te betalen loonbelasting en inkomensafhankelijke bijdrage ZVW. Heeft u een pensioengat? Dan kunt u het geld van uw levenslooprekening ook gebruiken om uw pensioengat te dichten. Levensloopverlofkorting Bij de levensloopregeling geldt een bijzondere heffingskorting: de levensloopverlofkorting. Deze ontvangt u zodra u een deel van uw opgebouwde levenslooptegoed opneemt. Op dat moment krijgt u voor ieder jaar dat u heeft ingelegd in de levensloopregeling maximaal 183 euro korting op de te betalen belasting. U kunt nooit méér verlofkorting ontvangen dan u aan belasting moet betalen. Als u zelf niet voldoende inkomen heeft dan kunt u, als u een partner heeft die voldoende belasting en premie betaalt, de levensloopverlofkorting via de aangifte inkomenstenbelasting van uw partner verrekenen. LEVENSLOOPREGELING 5

7 Werkgeversbijdrage Werkgevers die de levensloopregeling willen gebruiken als secundaire arbeidsvoorwaarde, kunnen een gunstige collectieve regeling aanbieden. Zij kunnen echter niemand verplichten deel te nemen aan de collectieve regeling. Ook is het voor werkgevers mogelijk een bedrag te storten op de levenslooprekening van hun werknemer. In enkele nieuwe CAO s zijn daar in 2005 al afspraken over gemaakt. Werkgevers mogen bij het verstrekken van deze werkgeversbijdrage overigens geen voorwaarden stellen aan de opname van verlof. Werknemers die geen gebruik maken van de levensloopregeling hebben recht op dezelfde bijdrage. Zij betalen direct premies werknemersverzekeringen, loonbelasting en de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW over de werkgeversbijdrage. Levensloop- en spaarloonregeling Ieder jaar kan u kiezen om deel te nemen aan de spaarloonregeling of aan de levensloopregeling. Het is niet mogelijk om in een jaar aan beide regelingen deel te nemen. Beide regelingen zijn verschillend van karakter. Er zijn bijvoorbeeld geen voorwaarden gesteld aan het doel waar het geld van de spaarloonregeling voor wordt gebruikt, terwijl de levensloopregeling alleen mag worden gebruikt om onbetaald verlof te financieren.aan de andere kant mag er voor de levensloopregeling jaarlijks meer geld opzij worden gelegd. Omdat uw persoonlijke voorkeuren kunnen veranderen, mag u jaarlijks van regeling wisselen. 6 LEVENSLOOPREGELING

8 Bijzondere situaties Ouderschapsverlofkorting In de Wet arbeid en zorg is geregeld dat werknemers dertien weken recht hebben op (onbetaald) ouderschapsverlof. Als u ouderschapsverlof opneemt en in datzelfde kalenderjaar spaart in de levensloopregeling, dan ontvangt u een extra heffingskorting: de ouderschapsverlofkorting. Per verlofdag die wordt opgenomen voor ouderschapsverlof ontvangt een werknemer een heffingskorting ter hoogte van 50% van het wettelijk minimumloon. Op dit moment betekent dat per verlofdag 29,19 euro korting op de te betalen inkomstenbelasting. Deze korting is extra en wordt niet in mindering gebracht op de levensloopverlofkorting. Het blijft mogelijk voor werkgevers om een bijdrage te leveren aan het ouderschapsverlof. Maar het doorbetaalde loon en de uitkering uit de levensloopregeling mogen samen nooit méér zijn dan het gebruikelijke loon. Betaalt een werkgever dus 75% van het ouderschapsverlof, dan kan er slechts voor de resterende 25% gebruik worden gemaakt van de levensloopregeling. Langdurend zorgverlof In de Wet arbeid en zorg is geregeld dat u jaarlijks recht heeft op zes weken (onbetaald) langdurend zorgverlof, wanneer ouder, partner of kind levensbedreigend ziek zijn. De levensloopregeling kan worden gebruikt om dit verlof te financieren. Na zes weken is er geen wettelijk recht meer op langdurend zorgverlof. Het is wel mogelijk om in overleg met de werkgever voor een langere periode onbetaald verlof op te nemen, dat gefinancierd kan worden met de levensloopregeling. LEVENSLOOPREGELING 7

9 Oudere werknemers Prepensioen Voor mensen die op 1 januari jaar of ouder zijn, mogen de regelingen voor VUT en prepensioen onder voorwaarden in stand blijven.voor werknemers die op 31 december jaar of ouder zijn, maar nog geen 56 jaar zijn, is er in de levensloopregeling een extra opbouwmogelijkheid gecreëerd. Zij mogen onbeperkt storten op hun levenslooprekening tot een maximum van 210% van het bruto jaarloon. Werknemers die gebruik maken van de mogelijkheid om per 1 januari 2006 bestaande prepensioenaanspraken af te kopen, mogen dit bedrag zonder belastingheffing in de nieuwe levensloopregeling storten.voor deze groep mag de storting meer zijn dan de voorgeschreven maximale grens van 12% van het bruto jaarsalaris. Alle andere voorwaarden van de levensloopregeling gelden wel. Doorstorten van prepensioenaanspraken is alleen mogelijk als de pensioenuitvoerder dat toestaat: het afkopen van de reeds opgebouwde prepensioenaanspraken is geen recht. 8 LEVENSLOOPREGELING

10 Veel gestelde vragen Wat gebeurt er met het tegoed dat ik heb gespaard met de levensloopregeling? Over het tegoed op uw levenslooprekening ontvangt u van de uitvoerder van uw levensloopregeling een rendement. Dit kan verschillen per uitvoerder en per soort product dat u kiest. Het is immers mogelijk om te sparen, te beleggen, te verzekeren of te kiezen voor een combinatie hiervan. Kan ik mijn levensloopregeling ook gebruiken als ik werkloos ben? Nee, u kunt geen tegoed van uw levenslooprekening opnemen als u werkloos bent.wel bestaat de mogelijkheid om het complete tegoed in een keer uit te laten betalen. In dat geval moet er in één keer loonbelasting en inkomensafhankelijke bijdrage ZVW over het totale bedrag worden betaald en heeft u geen recht op de levensloopverlofkorting. Kan ik ook vrije dagen of adv-dagen inzetten in de levensloopregeling? Ja, u kunt vrije dagen en adv-dagen in overleg met uw werkgever om laten zetten in geld en dit bedrag laten storten op uw levenslooprekening. LEVENSLOOPREGELING 9

11 Kan een zelfstandige ook deelnemen aan de levensloopregeling? Nee. Alleen werknemers kunnen deelnemen aan de levensloopregeling. Kan ik ook deeltijdverlof opnemen en hoe zit dat dan met uitbetaling van de levensloopregeling? Voor het deel dat u onbetaald verlof opneemt, kunt u aanspraak maken op een bedrag uit uw levensloopregeling. Het bedrag dat u per maand van uw werkgever ontvangt (loondoorbetaling en uitkering uit de levensloopregeling samen), mag nooit méér zijn dan het gebruikelijke loon. Wat gebeurt er met mijn gespaarde bedrag wanneer ik kom te overlijden? Dit is afhankelijk van het soort levensloopproduct waarvoor u heeft gekozen. Als na overlijden het openstaande tegoed aan nabestaanden toe komt, zijn hierover loonheffing en successierechten verschuldigd. Wat gebeurt er met mijn tegoed op mijn huidige verlofspaarregeling? Met de komst van de levensloopregeling, houdt de verlofspaarregeling op te bestaan.werknemers die met deze regeling geld hebben gespaard, kunnen dit bedrag overzetten naar een levenslooprekening. Hierover zijn nog wel aanvullende afspraken met uw werkgever nodig.voor het omzetten van in tijd gespaarde verlofdagen, moet u met uw werkgever overleggen wat hiermee wordt gedaan. 10 LEVENSLOOPREGELING

12 Meer weten? Meer informatie over de levensloopregeling kun u vinden op de volgende websites: Heeft u naar aanleiding van deze brochure nog vragen dan kunt u contact opnemen met de afdeling Publieksinformatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Postbus 90801, 2509 LV Den Haag Telefoon: Meer exemplaren van deze brochure kunt u aanvragen via Voor algemene vragen aan de rijksoverheid kunt u gratis bellen met de Postbus 51 infolijn, tel , of raadpleeg LEVENSLOOPREGELING 11

13 Postbus LV Den Haag Bestelnummer 525 Oktober Gratis uitgave

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen.

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Bedacht door de overheid. Mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Eerder stoppen met werken.

Nadere informatie

De Levensloopregeling

De Levensloopregeling De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Januari 2007 7.0093ML /GW De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Het belang van een goede regeling Wellicht wilt u binnenkort een lange reis maken,

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie

Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken?

Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken? Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken? U regelt het met de levensloopregeling! Tijd is kostbaar, tijd is geld. Spaar het! voor zorg en welzijn Nieuw: de levensloopregeling Vanaf 1 januari 2006 kunnen

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop Loyalis voert de levensloopregeling uit voor ABP Loyalis Levensloop Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Je werkt. Maar soms even niet. Je neemt de tijd voor die ene cursus. En daarna er

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

E-levensloop. Voor de werknemer INHOUD. De levensloopregeling 1. De regels van de levensloopregeling op een rij 2

E-levensloop. Voor de werknemer INHOUD. De levensloopregeling 1. De regels van de levensloopregeling op een rij 2 E-levensloop INHOUD De levensloopregeling 1 De regels van de levensloopregeling op een rij 2 Voordelen van Delta Lloyd E-Levensloop 2 Voor de werknemer Delta Lloyd E-Levensloop 2 Hoe werkt het? 2 Voordelen

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Pensioenbrochure Versie 2012 2 Inhoudsopgave 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2 Wanneer kan ik met pensioen?... 5 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik?... 5 3.1 U kunt

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juli 2014 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening De Pensioenspaarrekening is een spaarrekening waarop u voor langere tijd spaart voor uw pensioen. Extra

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

ALLES over uw pensioenregeling. Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld?

ALLES over uw pensioenregeling. Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld? ALLES over uw pensioenregeling Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld? Inhoudsopgave Eerder of later met pensioen? 5 Eerst meer daarna minder; eerst minder daarna meer? 6 Eerder

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 07 Partnerpensioen 07 Wezenpensioen 07

Nadere informatie