Heffingskortingen 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heffingskortingen 2016"

Transcriptie

1 Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaalt een belastingplichtige minder belasting en premies. Een heffingskorting is opgebouwd uit verschillende kortingsbedragen, namelijk voor de premie AOW, Anw, Wlz en de te betalen inkomstenbelasting. Is een belastingplichtige niet verzekerd voor een volksverzekering? Dan krijgt hij minder korting. Bereikt een belastingplichtige in 2016 de AOW-leeftijd? Dan worden de bedragen van de heffingskortingen aangepast. De aanpassing is afhankelijk van de maand waarin hij de AOW-leeftijd bereikt. Soms zijn de bedragen van een heffingskorting ook afhankelijk van het arbeidsinkomen dat een belastingplichtige heeft. Welke heffingskortingen een belastingplichtige krijgt, hangt verder af van zijn persoonlijke situatie. In dit overzicht lees je wat arbeidsinkomen is, welke heffingskortingen er zijn, en wat de voorwaarden om die heffingskortingen te krijgen, zijn. Ook vind je tabellen voor belastingplichtigen die: Heel 2016 jonger zijn dan de AOW-leeftijd Heel 2016 de AOW-leeftijd hebben Met de tabellen kun je zelf de bedragen van de heffingskortingen uitrekenen. AOW-leeftijd Een belastingplichtige heeft in 2016 de AOW-leeftijd of die leeftijd bereikt, als hij is geboren vóór 1 juli Er wordt in deze module geen rekening gehouden met belastingplichtigen die niet verzekerd zijn, deels verzekerd zijn of een deel van het jaar verzekerd zijn. Ook wordt geen rekening gehouden met belastingplichtigen die niet het hele jaar belastingplichtig zijn in Nederland. 1

2 Indeling: Wat is arbeidsinkomen 3 Soorten heffingskortingen 4 Algemene heffingskorting 6 Afbouw uitbetaling algemene heffingskorting 8 Arbeidskorting 9 Werkbonus 11 Inkomensafhankelijke combinatiekorting 12 Ouderenkorting 16 Alleenstaande-ouderenkorting 17 Jonggehandicaptenkorting 18 Levensloopverlofkorting 19 Heffingskorting voor groene beleggingen 20 2

3 Arbeidsinkomen De hoogte van een aantal heffingskortingen is afhankelijk van de hoogte van het arbeidsinkomen dat een belastingplichtige heeft. Dat zijn: Arbeidskorting Werkbonus Inkomensafhankelijke combinatie korting De volgende inkomsten vallen onder arbeidsinkomen: Winst uit onderneming vóór ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling. Hierbij telt niet mee: het deel van de winst dat de belastingplichtige als medegerechtigde of als winstdelende schuldeiser heeft. Loon, ziektewetuitkering en andere inkomsten die de belastingplichtige krijgt doordat hij in loondienst is en waarop zijn werkgever loonheffing moet inhouden. Is de belastingplichtige op 1 januari 61 jaar of ouder? Dan telt het bedrag niet mee dat hij uit de levensloopvoorziening krijgt, omdat hij gebruikmaakt van levensloopverlof. Fooien, aandelenoptierechten en andere inkomsten waarop de werkgever van de belastingplichtige geen loonheffing hoeft in te houden. Vrijgestelde inkomsten uit loondienst als werknemer bij een internationale organisatie. Buitenlandse inkomsten uit loondienst of een onderneming. Resultaat uit overig werk. Bijvoorbeeld de opbrengsten die de belastingplichtige niet verdient bij een werkgever, maar met een freelanceopdracht. Het gaat echter niet om de opbrengsten die hij krijgt omdat hij onderdelen van zijn vermogen, zoals een pand of geld, ter beschikking stelt aan een met hem verbonden persoon, bijvoorbeeld zijn fiscale partner. 3

4 Overzicht heffingskortingen: In 2016 kan een belastingplichtige de volgende heffingskortingen krijgen: Algemene heffingskorting Arbeidskorting Werkbonus Inkomensafhankelijke combinatiekorting Heffingskortingen voor AOW-gerechtigden: o Ouderenkorting o Alleenstaande ouderenkorting Jonggehandicaptenkorting Levensloopverlofkorting Heffingskorting voor groene beleggingen 4

5 Overzicht heffingskortingen 2016 In onderstaande tabellen staan de heffingskortingen Heffingskorting Algemene heffingskorting als het inkomen uit box 1 niet meer is dan Algemene heffingskorting als het inkomen uit box 1 meer is dan en niet meer dan Algemene heffingskorting als het inkomen uit box 1 meer is dan Maximum uitbetaling algemene heffingskorting als belastingplichtige is geboren na 31 december 1962 en in 2016 de niet- of weinig verdienende fiscale partner is U bent het hele jaar jonger dan de AOW-leeftijd Bedrag is afhankelijk van het inkomen n.v.t. Werkbonus (maximaal) n.v.t. Inkomensafhankelijke combinatiekorting (maximaal) Ouderenkorting bij een inkomen niet meer dan Ouderenkorting bij een inkomen meer dan n.v.t n.v.t. 70 Alleenstaandeouderenkorting n.v.t. 436 Jonggehandicaptenkorting 719 n.v.t. Levensloopverlofkorting 209 n.v.t. Korting groene beleggingen Arbeidskorting (maximaal) Belastingplichtige is het hele jaar jonger dan de AOW-leeftijd Belastingplichtige heeft het hele jaar de AOW-leeftijd 0,7% van de vrijstelling in box 3 Bij een arbeidsinkomen tot en met U hebt het hele jaar de AOW-leeftijd Bedrag is afhankelijk van het inkomen 0,7% van de vrijstelling in box 3 Bij een arbeidsinkomen meer dan

6 Algemene heffingskorting De algemene heffingskorting is een korting op inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene heffingskorting, als hij maar Nederland belasting en premies betaalt. Maar of een belastingplichtige volledig gebruik kan maken van deze heffingskorting, hangt af van zijn leeftijd en zijn inkomen. Met behulp van de tabellen hierna kun je uitrekenen hoe hoog het bedrag van de algemene heffingskorting van een belastingplichtige moet zijn. Tabel voor de belastingplichtige die in 2016 nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt: Belastbaar inkomen uit werk en woning Hoger dan Niet hoger dan Algemene heffingskorting ,822% x (belastbaar inkomen uit werk en woning ) Voorbeeld 1: belastbaar inkomen niet hoger dan Het belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) is De algemene heffingskorting wordt niet verminderd. Deze is Voorbeeld 2: belastbaar inkomen hoger dan maar niet hoger dan Het belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) is De vermindering van de algemene heffingskorting is 4,822% van ( ) is De algemene heffingskorting is dan is 792. Voorbeeld 3: belastbaar inkomen is hoger dan Het belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) is De vermindering van de algemene heffingskorting is De algemene heffingskorting is dan 0. 6

7 Tabel voor de belastingplichtige die in 2016 het hele jaar de AOW-leeftijd heeft Belastbaar inkomen uit werk en woning Hoger dan Niet hoger dan Algemene heffingskorting ,460% x (belastbaar inkomen uit werk en woning ) Voorbeeld 1: belastbaar inkomen niet hoger dan Het belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) is De algemene heffingskorting wordt niet verminderd. Deze is Voorbeeld 2: belastbaar inkomen hoger dan maar niet hoger dan Het belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) is De vermindering van de algemene heffingskorting is 2,460% van ( ) is 739. De algemene heffingskorting is dan is 406. Voorbeeld 3: belastbaar inkomen is meer dan Het belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) is De vermindering van de algemene heffingskorting is De algemene heffingskorting is dan 0. 7

8 Afbouw uitbetaling algemene heffingskorting 2016 Wanneer wordt een heffingskorting uitbetaald? Heeft een belastingplichtige geen of een laag inkomen? Dan betaalt hij geen of weinig inkomstenbelasting en/of premie volksverzekeringen. De belastingplichtige kan in deze situatie zijn heffingskortingen niet altijd volledig verrekenen met de belasting die hij moet betalen. Het bedrag dat niet verrekend kan worden, kan onder bepaalde voorwaarden wel worden uitbetaald als de belastingplichtige een fiscale partner heeft. Het gaat om de volgende heffingskortingen: algemene heffingskorting arbeidskorting inkomensafhankelijke combinatiekorting levensloopverlofkorting Afbouw algemene heffingskorting In 2024 vervalt de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner. Daarom wordt sinds 2009 de regeling afgebouwd. Als de belastingplichtige of zijn fiscale partner in 2016 niet of weinig verdient, hangt het af van de leeftijd van de minstverdienende partner af of zij met deze afbouw te maken krijgen. Geboren vóór 1963 Is de fiscale partner die niet of weinig verdient, geboren vóór 1 januari 1963? Dan wordt de uitbetaling van de algemene heffingskorting in 2016 niet afgebouwd. Voorbeeld Greet is geboren op 20 december 1962 en heeft geen inkomen. Haar fiscale partner, Guido, is voldoende belasting verschuldigd, waardoor Greet recht heeft op uitbetaling van de algemene heffingskorting van De uitbetaling van de algemene heffingskorting wordt in deze situatie niet afgebouwd. Geboren na 1962 Is de fiscale partner die niet of weinig verdient, geboren na 31 december 1962? Dan wordt de uitbetaling van de algemene heffingskorting in 2016 afgebouwd met 53,33% tot maximaal 46,67% van Voorbeeld Felix is geboren op 5 juli 1975 en heeft geen inkomen. Zijn fiscale partner, Patricia, is voldoende belasting verschuldigd, waardoor Felix recht heeft op uitbetaling van de algemene heffingskorting van (46,67% van = 1.047). 8

9 Arbeidskorting De arbeidskorting is de heffingskorting die de belastingplichtige krijgt als hij werkt. De arbeidskorting wordt berekend over het arbeidsinkomen. Hoogte arbeidskorting De hoogte van de arbeidskorting hangt af van de leeftijd en van de hoogte van het arbeidsinkomen van de belastingplichtige en kan bij een hoger arbeidsinkomen 0 zijn. Is dit arbeidsinkomen in 2016 niet meer dan: ? Dan is de arbeidskorting ten minste de arbeidskorting die de werkgever van de belastingplichtige op het loon heeft toegepast, maar maximaal het bedrag volgens de tabel arbeidskorting. Voorbeeld In dit voorbeeld is gerekend met fictieve bedragen. John heeft een loon van De toegepaste arbeidskorting door zijn werkgever is Maar volgens de tabel arbeidskorting heeft John recht op een arbeidskorting van In de aangifte inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen wordt daarom rekening gehouden met Op de volgende pagina vind je de tabellen waarmee je de arbeidskorting kunt uitrekenen. 9

10 Tabel arbeidskorting 2016 Tabel 2016 voor de belastingplichtige die in 2016 nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt Arbeidsinkomen meer dan Arbeidsinkomen niet meer dan Arbeidskorting ,793% x arbeidsinkomen ,698% x (arbeidsinkomen ) % x (arbeidsinkomen ) Rekenvoorbeeld Koen heeft inkomen uit loondienst. De arbeidskorting is dan: % x ( ) = Tabel voor de belastingplichtige die in 2016 het hele jaar de AOW-leeftijd heeft Arbeidsinkomen meer dan Arbeidsinkomen niet meer dan Arbeidskorting ,915% x arbeidsinkomen ,133% x (arbeidsinkomen ) ,041% x (arbeidsinkomen )

11 Werkbonus Om de werkbonus te krijgen, moet de belastingplichtige geboren zijn in 1952 of Verder moet hij in 2016 een arbeidsinkomen hebben van meer dan , maar niet meer dan Tabel werkbonus Arbeidsinkomen meer dan Arbeidsinkomen niet meer dan geen Werkbonus ,1% x (arbeidsinkomen ) ,567% x (arbeidsinkomen ) geen Rekenvoorbeeld 1 Zara is geboren in Haar arbeidsinkomen is De werkbonus is 58,1% van 673 ( ) = 391. Rekenvoorbeeld 2 Jan is geboren in Zijn arbeidsinkomen is De werkbonus is: (10,567% van ( )) =

12 Inkomensafhankelijke combinatiekorting De inkomensafhankelijk combinatiekorting is bedoeld voor belastingplichtigen die werken, maar ook een kind verzorgen dat op 1 januari jonger is dan 12 jaar. Kind Om in aanmerking te komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting moet bij de Basisregistratie Personen van de gemeente een kind staan ingeschreven op het woonadres van de belastingplichtige. Het maakt niet uit of dat zijn eigen kind is, of een kind van zijn fiscale partner. Het gaat om: een eigen kind een stiefkind een pleegkind een geadopteerd kind een kind uit een eerdere relatie van de echtgenoot of geregistreerd partner als de belastingplichtige samenwoont of een huisgenoot heeft en beiden fiscale partners zijn, wordt het kind van die fiscale partner ook als zijn kind gezien Verdere voorwaarden Om in aanmerking te komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting moet ook zijn voldaan aan de volgende voorwaarden: 1. Het kind van de belastingplichtige is op 1 januari jonger dan 12 jaar. 2. Dat kind staat ten minste 6 maanden in 1 kalenderjaar bij de Basisregistratie Personen ingeschreven op het woonadres van de belastingplichtige. Als hij en zijn kind korter dan 6 maanden op hetzelfde woonadres staan ingeschreven omdat 1 van beiden overlijdt, krijgt de belastingplichtige toch de korting. 3. Het arbeidsinkomen van de belastingplichtige is hoger dan Of hij krijgt de zelfstandigenaftrek of kan deze krijgen. Ook deze is De belastingplichtige is alleenstaand en werkt. Of hij heeft een fiscale partner, beiden werken en hij heeft het laagste arbeidsinkomen. Let op! Heeft de belastingplichtige minder dan 6 maanden een fiscale partner en is het arbeidsinkomen van de belastingplichtige lager dan dat van deze fiscale partner? Dan telt die fiscale partner niet mee voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Op de volgende pagina staan hierover een paar voorbeelden. Co-ouderschap Is de belastingplichtige co-ouder? En staat zijn kind bij de Basisregistratie Personen ingeschreven op het woonadres van de andere ouder? Dan heeft hij toch recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting als dat kind ten minste 3 hele dagen per week tot zijn huishouden en tot dat van de andere ouder hoort. 12

13 Fiscale partner en inkomensafhankelijke combinatiekorting Heeft de belastingplichtige een fiscale partner? Dan is het niet altijd makkelijk om te weten wie de korting krijgt. Hieronder staan een aantal voorbeelden. Je kunt deze gebruiken om na te gaan wie recht heeft op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Arbeidsinkomen even hoog Heeft de belastingplichtige een fiscale partner en is het arbeidsinkomen van hem en zijn fiscale partner even hoog? Dan krijgt alleen de oudste van beiden de inkomensafhankelijke combinatiekorting Voorbeeld als uitleg bij een belastingplichtige de minder dan 6 maanden dezelfde fiscale partner heeft Annelies heeft een kind van 10 jaar dat het hele kalenderjaar op haar adres staat ingeschreven. Zij heeft een arbeidsinkomen van Vanaf 1 augustus heeft Annelies een fiscale partner, die een arbeidsinkomen heeft van Deze partner staat vanaf 1 augustus ingeschreven op hetzelfde adres als Annelies en haar kind. Wie heeft er recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting? Annelies krijgt de inkomensafhankelijke combinatiekorting, want ze voldoet aan alle voorwaarden: Haar arbeidsinkomen is hoger dan Ze heeft een kind dat op 1 januari jonger is dan 12 jaar. Annelies en haar kind staan tenminste 6 maanden op hetzelfde adres ingeschreven. Annelies heeft minder dan 6 maanden een fiscale partner. Haar fiscale partner heeft geen recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting omdat hij minder dan 6 maanden op hetzelfde adres als het kind van Annelies staat ingeschreven. Let op! Kiezen de belastingplichtigen er in deze situatie voor om behandeld te worden alsof ze het hele jaar fiscaal partner zijn? Dan ga je voor de beoordeling of er recht bestaat op de inkomensafhankelijke combinatiekorting uit van de feitelijke, persoonlijke situatie. in het bovenstaande voorbeeld is de feitelijke situatie dat er fiscaal partnerschap is vanaf 1 augustus. Meerdere fiscale partners Voorbeeld 1 Ruud heeft een kind van 10 jaar dat het hele kalenderjaar op zijn adres staat ingeschreven. Hij heeft een arbeidsinkomen van Tot 1 juli is hij fiscale partners met Bernard, die een arbeidsinkomen heeft van Tot 1 juli staat Bernard ook op hetzelfde adres ingeschreven. Vanaf 1 juli tot het einde van het jaar is Ruud fiscale partners met Cecile, die een arbeidsinkomen heeft van Cecile staat vanaf 1 juli op hetzelfde adres als Ruud ingeschreven. Wie heeft er recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting? Cecile voldoet aan alle voorwaarden, dus zij krijgt de inkomensafhankelijke combinatiekorting: Haar arbeidsinkomen is hoger dan Er is een kind dat op 1 januari jonger is dan 12 jaar. Cecile staat ten minste 6 maanden op hetzelfde adres ingeschreven als dat kind. Cecile heeft in het jaar geen fiscale partner met een lager arbeidsinkomen. 13

14 Ruud heeft geen recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting, omdat hij een fiscale partner heeft met een lager arbeidsinkomen (namelijk Cecile). Ook Bernard heeft geen recht op de korting, omdat Ruuds arbeidsinkomen lager is dan dat van Bernard. Voorbeeld 2 Fabienne heeft een kind van 10 jaar dat het hele kalenderjaar op haar adres staat ingeschreven. Zij heeft een arbeidsinkomen van Tot 1 augustus is Fabienne fiscale partners met Bernard. Bernard heeft een arbeidsinkomen van Hij staat tot 1 augustus op hetzelfde adres als Fabienne ingeschreven. Vanaf 1 oktober tot het einde van het jaar is Fabienne fiscale partners met Charles. Charles staat vanaf 1 oktober op hetzelfde adres ingeschreven als Fabienne en haar kind. Charles heeft een arbeidsinkomen van Wie heeft er recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting? Fabienne krijgt de inkomensafhankelijke combinatiekorting, want zij voldoet aan alle voorwaarden: haar arbeidsinkomen is hoger dan in ze heeft een kind dat op 1 januari jonger is dan 12 jaar. ze staat ten minste 6 maanden op hetzelfde adres ingeschreven als haar kind. Fabienne heeft dat kalenderjaar 2 fiscale partners, maar omdat zij met Charles minder dan 6 maanden fiscale partners is, telt Charles niet mee als partner voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Omdat het inkomen van Fabienne lager is dan het inkomen van Bernard, heeft Fabienne recht op deze korting. Bernard heeft geen recht op deze korting, omdat het arbeidsinkomen van Fabienne lager is dan dat van Bernard. Ook Charles heeft geen recht, omdat Charles minder dan 6 maanden op hetzelfde adres als het kind van Fabienne staat ingeschreven. Op de volgende pagina vind je de tabellen waarmee je de inkomensafhankelijke combinatiekorting kunt uitrekenen. 14

15 Tabellen inkomensafhankelijke combinatiekorting 2016 Een belastingplichtige krijgt de inkomensafhankelijke combinatiekorting als hij aan de voorwaarden voldoet. De hoogte van de inkomensafhankelijke combinatiekorting is afhankelijk van de hoogte van het arbeidsinkomen. Tabel 2016 voor de belastingplichtige die in 2016 nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt Arbeidsinkomen meer dan Arbeidsinkomen niet meer dan Inkomensafhankelijke combinatiekorting Geen. Krijgt hij zelfstandigenaftrek? Dan ,159% x (arbeidsinkomen ) Tabel voor de belastingplichtige die in 2016 het hele jaar de AOW-leeftijd heeft Arbeidsinkomen meer dan Arbeidsinkomen niet meer dan Inkomensafhankelijke combinatiekorting Geen. Krijgt hij zelfstandigenaftrek? Dan ,143% x (arbeidsinkomen )

16 Ouderenkorting Een belastingplichtige krijgt de ouderenkorting als hij op 31 december van het jaar van aangifte de AOW-leeftijd heeft. De ouderenkorting is inkomensafhankelijk. De korting die een belastingplichtige krijgt, hangt af van de hoogte van het verzamelinkomen. Dat is het inkomen in box 1, 2 en 3 min de persoonsgebonden aftrek Verzamelinkomen hoger dan Verzamelinkomen niet hoger dan Ouderenkorting 16

17 Alleenstaande-ouderenkorting Een belastingplichtige krijgt de alleenstaande-ouderenkorting als hij een AOW-uitkering voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder krijgt of er recht op heeft. Dit zijn belastingplichtigen die geen partner hebben, of een gedeelte van het jaar een partner hebben. De beoordeling of een belastingplichtige een AOW-uitkering krijgt, ligt bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) Een belastingplichtige krijgt deze korting ook als hij: erkend gemoedsbezwaarde is ( in die situatie heeft de belastingplichtige een van het SVB een verklaring Ontheffing wegens gemoedbezwaren ). geen of een gedeeltelijke AOW-uitkering krijgt, omdat hij een periode buiten Nederland woonde voordat hij de AOW-leeftijd heeft bereikt Uitzondering bij fiscaal partnerschap en opname in een verzorgings- of verpleeghuis Wonen de belastingplichtigen niet samen op hetzelfde adres, bijvoorbeeld omdat 1 van hen is opgenomen in een verzorgings- of verpleeghuis? Maar zijn zij wel fiscale partners? In die situatie kunnen beiden een AOW-uitkering voor een alleenstaande ontvangen. Als dat het geval is, krijgen beiden de alleenstaande-ouderenkorting. Bedrag alleenstaande-ouderenkorting De alleenstaande-ouderenkorting is

18 Jonggehandicaptenkorting Heeft de belastingplichtige recht op een uitkering volgens de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong-uitkering) of op ondersteuning bij het vinden van werk volgens de wet Wajong? En krijgt hij geen ouderenkorting? Dan krijgt hij de heffingskorting voor jonggehandicapten. Bedrag jonggehandicaptenkorting Het bedrag van de jonggehandicaptenkorting is 719. Geen Wajong-uitkering door andere inkomsten? Hebt de belastingplichtige recht op een Wajong-uitkering, of op ondersteuning bij het vinden van werk volgens de wet Wajong? Maar krijgt hij de uitkering niet omdat deze samenvalt met een andere uitkering? Of omdat zijn arbeidsinkomen te hoog is? Dan krijgt hij toch de jonggehandicaptenkorting. 18

19 Levensloopverlofkorting Als een belastingplichtige gespaard heeft met de levensloopregeling, kan hij de levensloopverlofkorting krijgen. Hij moet dan geld opnemen van die spaarrekening voor onbetaald verlof, of omdat hij (een deel van) zijn levenslooptegoed afkoopt. Daarnaast geldt het volgende: 1. De levensloopverlofkorting is in 2016 maximaal 209 per jaar dat de belastingplichtige heeft gespaard voor de levensloopregeling in de periode 2006 tot en met 2011.Als hij na 2011 nog spaart voor de levensloopregeling, tellen die jaren niet meer mee voor de berekening van de levensloopverlofkorting. 2. De korting is nooit hoger dan het bedrag dat de belastingplichtige opneemt van de spaarrekening voor de levensloopregeling. 3. Het bedrag van de maximale korting die de belastingplichtige dit jaar kan krijgen, moet verminderd worden met de levensloopverlofkorting die de belastingplichtige vanaf 2006 kreeg. Alleen een belastingplichtige die in loondienst is, kan de levensloopverlofkorting krijgen. De werkgever houdt bij de berekening van de loonheffing rekening met die levensloopverlofkorting. Het bedrag van deze korting staat op de jaaropgave. 19

20 Korting voor groene beleggingen Groene beleggingen zijn beleggingen in fondsen die investeren in projecten voor milieubescherming. Het gaat om fondsen die zijn erkend door het Ministerie van Financiën. Of een fonds is erkend, vind je in het Overzicht fondsen en beleggingen met belastingvoordeel. Dat overzicht staat in de bibliotheek. Bedrag korting De heffingskorting voor groene beleggingen wordt berekend over maximaal de vrijstelling die de belastingplichtige gebruikt bij het bepalen van zijn belastbaar inkomen in box 3 (sparen en beleggen). De heffingskorting is 0,7% van deze vrijstelling in box 3. Heeft de belastingplichtige het hele jaar een fiscale partner? Dan gaat het om het bedrag van hun gezamenlijke vrijstelling. Deze bedragen worden in de online aangifte apart uitgevraagd in de rubriek Bankrekeningen en andere bezittingen. Maximum bedrag vrijstelling box 3 en korting Heeft de belastingplichtige groene beleggingen? Dan geldt een vrijstelling tot een gezamenlijke waarde van maximaal: Zonder fiscale partner Met fiscale partner bedrag Maximale korting Fiscale partner Als de belastingplichtige het hele jaar een fiscale partner heeft, dan kan hij de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen verdelen met deze partner. In die situatie wordt de heffingskorting op dezelfde manier als de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen verdeeld. Geef je bijvoorbeeld 3/4 van de gezamenlijke grondslag aan bij de belastingplichtige, en 1/4 deel bij zijn fiscale partner? Dan krijgt de belastingplichtige ook 3/4 van de heffingskorting, en zijn fiscale partner 1/4. Verder geldt het volgende: Als de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen nul is, krijgt degene met het hoogste verzamelinkomen de heffingskorting. Dit kan voorkomen, als de waarde van de bezittingen lager is dan het heffingsvrij vermogen. Is het verzamelinkomen van beiden even hoog? Dan krijgt de oudste beiden de heffingskorting. 20

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1 Belastingplan 2012 - Wettelijk minimumloon per maand o 15 jr. 434,00 o 16 jr. 499,10 o 17 jr. 571,40 o 18 jr. 658,20 o 19 jr. 759,45 o 20 jr. 889,65 o 21 jr. 1.048,80 o 22 jr. 1.229,60 o 23 jr. e.o. 1.446,60

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

ALS JE BURGERS HELPT MET HET DOEN VAN AANGIFTE INKOMSTENBELASTING OF AANVRAAG TOESLAGEN. Tips en trucs en de belangrijkste veranderingen in 2018

ALS JE BURGERS HELPT MET HET DOEN VAN AANGIFTE INKOMSTENBELASTING OF AANVRAAG TOESLAGEN. Tips en trucs en de belangrijkste veranderingen in 2018 ALS JE BURGERS HELPT MET HET DOEN VAN AANGIFTE INKOMSTENBELASTING OF AANVRAAG TOESLAGEN. Tips en trucs en de belangrijkste veranderingen in 2018 Het Kennisnetwerk kan je daarbij ondersteunen VERGROOT JE

Nadere informatie

ALS JE BURGERS HELPT MET HET DOEN VAN AANGIFTE INKOMSTENBELASTING OF AANVRAAG TOESLAGEN. Tips en trucs en de belangrijkste veranderingen in 2018

ALS JE BURGERS HELPT MET HET DOEN VAN AANGIFTE INKOMSTENBELASTING OF AANVRAAG TOESLAGEN. Tips en trucs en de belangrijkste veranderingen in 2018 ALS JE BURGERS HELPT MET HET DOEN VAN AANGIFTE INKOMSTENBELASTING OF AANVRAAG TOESLAGEN. Tips en trucs en de belangrijkste veranderingen in 2018 Het Kennisnetwerk kan je daarbij ondersteunen VERGROOT JE

Nadere informatie

7.7. Samenvatting door een scholier 2041 woorden 26 juni keer beoordeeld

7.7. Samenvatting door een scholier 2041 woorden 26 juni keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 2041 woorden 26 juni 2012 7.7 6 keer beoordeeld Vak Economie Hoofdstuk 1 Brutoloon Het brutoloon is het loon dat de werknemer ontvangt van zijn werkgever. Van dit loon worden

Nadere informatie

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2 Inkomstenbelasting inleiding 2 programma Verliescompensatie Heffingskorting Splitsing heffingskorting Middeling Aanslag Verliescompensatie 1 van 2 Binnenjaarse verliescompensatie Binnen een box mogen de

Nadere informatie

Verzonden: Inkomstenbelasting 2015

Verzonden: Inkomstenbelasting 2015 Eigen kopie, niet opsturen Aangifte Inkomstenbelasting 2015 Formulierenversie IB 650E 2Z51 OLAV Afgedrukt op 14-3-2017 Verzonden: Inkomstenbelasting 2015 Burgerservicenummer 215379421 Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2 Inkomstenbelasting inleiding 2 programma Verliescompensatie Heffingskorting Splitsing heffingskorting Middeling Aanslag Verliescompensatie 1 van 2 Binnenjaarse verliescompensatie Binnen een box mogen de

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2. Versie aug

HRo - Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2. Versie aug Inkomstenbelasting inleiding 2 programma Verliescompensatie Verliescompensatie 2 van 2 Jaar I II III IV V VI VII Inkomen uit werk en woning 12.000 9.000 7.000-18.000-5.000-3.000 12.000 Heffingskorting

Nadere informatie

1 Belastingjaar 2016

1 Belastingjaar 2016 Tarief box 1 (werk en woning) Het tarief voor het belastbaar inkomen uit werk en woning is een oplopend tarief met 4 schijven. Belastingplichtige gaat naar verhouding meer belasting betalen als zijn inkomen

Nadere informatie

Overzicht tarieven box 1. Belastingjaar 2017

Overzicht tarieven box 1. Belastingjaar 2017 Overzicht tarieven box 1 Belastingjaar 2017 1 Belastingjaar 2017 Tarief box 1 (werk en woning) Het tarief voor het belastbaar inkomen uit werk en woning is een oplopend tarief met 4 schijven. Belastingplichtige

Nadere informatie

Hoofdstuk 52 Wijzigingen 2018 en later

Hoofdstuk 52 Wijzigingen 2018 en later Hoofdstuk 52.3.1 52 Hoofdstuk 52 In dit hoofdstuk behandelen wij de belangrijkste veranderingen en plannen voor 2018 en soms ook voor latere jaren. De veranderingen vloeien voornamelijk voort uit de jaarlijkse

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD 7 Als u gaat trouwen Als u gaat trouwen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw echtgenoot betalen. Trouwen kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor uw inkomsten en aftrekposten en uw heffingskortingen.

Nadere informatie

1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv)

1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) 1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) 1.1 Algemeen 1 ¾ Wfsv regelt financiering sociale verzekeringen. ¾ Onder werking van Wfsv vallen ¾ volksverzekeringen AOW/Anw/Wlz ¾ werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2016

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2016 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

Nog niet verstuurd. Eigen kopie, niet opsturen. Aangifte Inkomstenbelasting Formulierenversie IB 650E 2Z71 OLAV. Afgedrukt op

Nog niet verstuurd. Eigen kopie, niet opsturen. Aangifte Inkomstenbelasting Formulierenversie IB 650E 2Z71 OLAV. Afgedrukt op Eigen kopie, niet opsturen Aangifte Inkomstenbelasting 2017 Formulierenversie IB 650E 2Z71 OLAV Afgedrukt op 30-3-2018 Nog niet verstuurd Burgerservicenummer 144314514 Persoonlijke gegevens van Persoonlijke

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 7 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2017

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2017 De heer P. Janusz Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2017 Relatiebeheerder: TAX SERVICE Datum: 9 november 2018 De heer P. Janusz Nieuw Vennep, 9 november 2018 Geachte heer Janusz, Ingevolge uw

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2017

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2017 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2017 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Nog niet verstuurd: Aangifte Inkomstenbelasting 2018

Nog niet verstuurd: Aangifte Inkomstenbelasting 2018 Eigen kopie, niet opsturen Aangifte Inkomstenbelasting 2018 Formulierenversie IB 650E 2Z71 OLAV Afgedrukt op 13-1-2019 Nog niet verstuurd: Aangifte Inkomstenbelasting 2018 Burgerservicenummer 111111110

Nadere informatie

Hoofdstuk 52 Wijzigingen 2019 en later

Hoofdstuk 52 Wijzigingen 2019 en later Hoofdstuk 52.4.3 Wijzigingen 2019 en later 52 Hoofdstuk 52 Wijzigingen 2019 en later In dit hoofdstuk behandelen wij de belangrijkste veranderingen en plannen voor 2019 en soms ook voor latere jaren. De

Nadere informatie

Info voor gastouders over

Info voor gastouders over Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten uit overige werkzaamheden)

Nadere informatie

Nog niet verstuurd: Aangifte Inkomstenbelasting 2018

Nog niet verstuurd: Aangifte Inkomstenbelasting 2018 Eigen kopie, niet opsturen Aangifte Inkomstenbelasting 2018 Formulierenversie IB 650E 2Z71 OLAV Afgedrukt op 21-1-2019 Nog niet verstuurd: Aangifte Inkomstenbelasting 2018 Blanco Burgerservicenummer 111111110

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer H. Buiten Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 31 januari 2017 De heer H. Buiten Utrecht, 31 januari 2017 Geachte heer Buiten, Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2016

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2016 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2016 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 8 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer/mevrouw T. End Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 28 januari 2017 De heer/mevrouw T. End Utrecht, 28 januari 2017 Geachte heer/mevrouw End, Ingevolge uw opdracht hebben wij

Nadere informatie

Wijzigingen in de loonheffingskorting 2019 voor niet-inwoners van Nederland

Wijzigingen in de loonheffingskorting 2019 voor niet-inwoners van Nederland Vakblad Grensoverschrijdend Werken nr. 20, februari 2019 www.grensoverschrijdendwerken.nl Wijzigingen in de loonheffingskorting 2019 voor niet-inwoners van Nederland Auteur: Nicole M.S.H. Janssen, werkzaam

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Mevrouw F. Nitoo Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 28 januari 2017 Aan de erven van Mevrouw F. Nitoo Utrecht, 28 januari 2017 Geachte mevrouw Nitoo, Ingevolge uw opdracht hebben wij

Nadere informatie

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering Kerncijfers 2013 1. Levensverzekering kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Premiebetaling Lifetime vrijstelling Minimaal 20 jaar 157.000 Minimaal 15 jaar 35.700 Kapitaalverzekering Brede

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor heffingskortingen 2006

Aanvraagformulier voor heffingskortingen 2006 POSTADRES Postbus 320 1110 ah Diemen Aanvraagformulier voor heffingskortingen 2006 Registratienummer: (Door CVZ in te vullen) 1 Gegevens aanvrager 1a Voorletters, eerste voornaam voluit: 1b Geboortenaam:

Nadere informatie

1. Belastingen Schijf: Loon op jaarbasis: Niet meer dan: Totaal tarief: Heffing over totaal van de schijven:

1. Belastingen Schijf: Loon op jaarbasis: Niet meer dan: Totaal tarief: Heffing over totaal van de schijven: Belastingen 2010 1. Belastingen 2. Heffingskortingen (via salaris) 3. Algemene heffingskorting 4. Arbeidskorting 5. Kinderkorting 6. Alleenstaande-ouder korting 7. Spaarloon- of levensloopregeling 8. Auto

Nadere informatie

1. Inkomstenbelasting/premie

1. Inkomstenbelasting/premie Tabellen IB/PH 1.1 1. Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2016 1.1 Inkomstenbelasting 1.1.1 Belastingplicht Inkomstenbelasting wordt geheven van natuurlijke personen. Binnenlandse belastingplichtigen

Nadere informatie

Praktisch belastingkompas. Fiscale cijfers

Praktisch belastingkompas. Fiscale cijfers Praktisch belastingkompas Fiscale cijfers Inhoudsopgave I Inkomstenbelasting 00 II Loonbelasting 00 III Vennootschapsbelasting 00 IV Dividendbelasting 00 V Omzetbelasting 00 VI Erf- en schenkbelasting

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Dit document bevat vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en de heffingskortingen. ib 801-1z*1fd INKOMSTENBELASTING

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2013

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2013 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag WELKOM CNV Senioren Agenda ODP voorlichtingsmiddag 1. Opening door dagvoorzitter 2. Toelichting belasting aangifte 2014 3. Over pensioenen, wat er zoal speelt op dit moment 4. De Zorg Verandert 5. Sluiting

Nadere informatie

JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES www.janpellegrom.nl. Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2008

JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES www.janpellegrom.nl. Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2008 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES www.janpellegrom.nl Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2008 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en niet

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Belastingen Inkomstenbelasting Tarief box I Belastbaar inkomen Jonger dan 65 jaar 65 jaar en ouder van tot % totaal % totaal - 18.945 33,10% 6.270 15,20%

Nadere informatie

1 Belastingplannen 2016

1 Belastingplannen 2016 1 Belastingplannen 2016 1.1 Inkomstenbelasting 1.1.1 Belastingverlaging in de tweede en derde belastingschijf Het tarief in de tweede en derde belastingschijf in de inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2015 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

TOESLAGEN EN HEFFINGSKORTINGEN EN DE GEVOLGEN VOOR HET VRIJ BESTEEDBAAR INKOMEN

TOESLAGEN EN HEFFINGSKORTINGEN EN DE GEVOLGEN VOOR HET VRIJ BESTEEDBAAR INKOMEN TOESLAGEN EN HEFFINGSKORTINGEN EN DE GEVOLGEN VOOR HET VRIJ BESTEEDBAAR INKOMEN H.Th.P. van Houdt MFP CP, Certified Financial Planner Nederlandsche Planners Associatie B.V. Dit is het eerste deel van een

Nadere informatie

Presentatie scholingsdag NBPB. Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB

Presentatie scholingsdag NBPB. Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB Presentatie scholingsdag NBPB Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB Programma Introductie Uitstel invoering kostendelersnorm berekening beslag vrije voet. Het systeem van de inkomstenbelasting Fiscaal partnerbegrip

Nadere informatie

Bijlage bij Algemeen Overleg Partnerbegrip in de fiscaliteit 09/06/10 1

Bijlage bij Algemeen Overleg Partnerbegrip in de fiscaliteit 09/06/10 1 Bijlage bij Algemeen Overleg Partnerbegrip in de fiscaliteit 09/06/10 1 Samenwonende partners met 1 kind van 8 jaar Loon man 25.000 Loon vrouw 25.000 Verdeling aftrekposten onder partners 50/50 Uitwerking

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting A Aangeven van vermogensbestanddelen In box 3 geeft u aan wat de bezittingen en schulden op 1 januari 2007 en 31 december 2007 waren van uzelf, uw fiscale partner en uw minderjarige kinderen. Aanmerkelijk

Nadere informatie

Woord vooraf. Tabellen IB/PH VW.5

Woord vooraf. Tabellen IB/PH VW.5 Tabellen IB/PH VW.5 Woord vooraf Deze uitgave bevat twee uitgewerkte tabellen met de gecombineerde heffing inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (IB/PH) over het belastbaar inkomen uit werk en woning

Nadere informatie

Belastingspecial 2011

Belastingspecial 2011 Pensioenbelangen 1-2011:Pensioenbelangen 28-4-11 13:44 Pagina 21 Belastingspecial 2011 bestemd voor uw aangifte Inkomsten Belasting 2010 Deze belastingspecial, dient als leidraad bij het invullen van uw

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl

Nadere informatie

Programma. Inleiding wettenbundel fiscaal. FFP opleiding Fiscaal. Inleiding Wettenbundel IB 2001, IWIB, UBIB, URIB. Box 1.

Programma. Inleiding wettenbundel fiscaal. FFP opleiding Fiscaal. Inleiding Wettenbundel IB 2001, IWIB, UBIB, URIB. Box 1. FFP opleiding Fiscaal Programma Inleiding Wettenbundel IB 00, IWIB, UBIB, URIB Box Resulaat uit overige werkzaamheid Eigen woning regeling Stellingen en MC vragen Box MC vragen Persoonsgebonden aftrek

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2016 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl

Nadere informatie

Belastingcijfers 2015

Belastingcijfers 2015 Belastingcijfers 2015 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: Belastbaar inkomen doch niet belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Fiscale partnerregeling en heffingskortingen. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Inkomstenbelasting. Fiscale partnerregeling en heffingskortingen. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Inkomstenbelasting. Fiscale partnerregeling en heffingskortingen Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 11 november 2011, nr. BLKB2011/1208M, Staatscourant

Nadere informatie

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen Syllabus IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen 2017 Uitwerking casus 1 1. Berekening loonheffing Loon uit tegenwoordige arbeid 39.071,00 Verschuldigde belasting uit werk Schijf 1 8,40% x 19.922,00

Nadere informatie

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd.

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd. Loonbelasting 2009 Loonbelasting is een aangiftebelasting. Verschil aanslagbelasting en aangiftebelasting Er zijn 2 typen belastingen: aanslag- en aangiftebelastingen. Bij aanslagbelastingen staat het

Nadere informatie

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6.

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6. Inleiding Onderstaand treft een overzicht van de belangrijkste tarieven of drempels voor het jaar 2017 en, daar waar nodig 2016. Het overzicht biedt overigens geen volledige weergave van alle voorgestelde

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer/mevrouw H. Biesch Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 28 januari 2017 De heer/mevrouw H. Biesch Utrecht, 28 januari 2017 Geachte heer/mevrouw Biesch, Ingevolge uw opdracht hebben

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Jonggehandicapten: Jonggehandicaptenkorting 708 per jaar 59,00 per maand (Wajongkorting)

Jonggehandicapten: Jonggehandicaptenkorting 708 per jaar 59,00 per maand (Wajongkorting) Belastingscan 2013 d.d. 2 januari 2013 Algemeen en arbeid jonger dan AOW leeftijd: NAAM VTB & BEDRAGEN RELEVANTE CRITERIA VOOR TOEKENNING & WIJZE VAN AANVRAGEN Algemene * geldt voor alle belastingbetalers

Nadere informatie

Nog niet verstuurd: Aangifte Inkomstenbelasting 2018

Nog niet verstuurd: Aangifte Inkomstenbelasting 2018 Eigen kopie, niet opsturen Aangifte Inkomstenbelasting 2018 Formulierenversie IB 650E 2Z71 OLAV Afgedrukt op 13-1-2019 Nog niet verstuurd: Aangifte Inkomstenbelasting 2018 Blanco Burgerservicenummer 111111110

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2014

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2014 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

UIT inkomstenbelasting

UIT inkomstenbelasting De inkomstenbelasting, box 1. De inkomstenbelasting box 1, is het systeem van belasten van inkomen uit arbeid. Ook het huis waar men woont wordt in dit systeem belast. Box 1 bestaat uit drie onderdelen:

Nadere informatie

ALGEMENE ECONOMIE /04

ALGEMENE ECONOMIE /04 HBO Algemene economie Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M 3 benaderingen van het begrip inkomen : F economisch: - nominaal inkomen (in geld uitgedrukt) - reëel

Nadere informatie

Wijzigingen op privégebied

Wijzigingen op privégebied Wijzigingen op privégebied Wijzigingen op privégebied Deze whitepaper bevat een samenvatting van de belangrijkste voorgestelde wijzigingen op privégebied. De informatie in dit onderdeel heeft betrekking

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Module 7 hoofdstuk 2

Inkomstenbelasting. Module 7 hoofdstuk 2 Inkomstenbelasting Module 7 hoofdstuk 2 Verschillende vormen inkomen, verschillende vormen belasting Verschillende boxen Box 1 Bruto inkomen uit arbeid (denk aan brutoloon) Inkomen uit koophuis Aftrekposten

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 HEFFINGSKORTINGEN Algemeen De uitgaven van de overheid worden onder andere door het opleggen van belastingen gefinancierd. Er bestaan verschillende

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2018

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2018 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2018 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

ASR Kerncijfers 2013

ASR Kerncijfers 2013 ASR Kerncijfers 2013 Inhoud 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering 2. Levensverzekering - lijfrente 3. Levensverzekering - gouden handdruk 4. Afkoop kleine lijfrente 5. Eigen woning 6. Inkomstenbelasting

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2008

Fiscale cijfers 2008 ? KAPITAALVERZEKERING EIGEN WONING (KEW, BEW, SEW) 2008 2007 Vrijstelling KEW Premie betalingsduur 15 jaar 32.900 32.500 (niet cumulatief) Premie betalingsduur 20 jaar 145.000 143.000? EIGENWONINGFORFAIT

Nadere informatie

147.500 145.000 143.000 140.500 139.500 137.500. geen max. 12% van de winst max. dotatie oudedagsreserve 11.590 11.396 11.227 11.050 10.951 10.

147.500 145.000 143.000 140.500 139.500 137.500. geen max. 12% van de winst max. dotatie oudedagsreserve 11.590 11.396 11.227 11.050 10.951 10. Overzicht fiscale/sociale cijfers 2009 Overzicht fiscale/sociale cijfers 2009 omschrijving (bedrag in euro s) 2009 2008 2007 2006 2005 2004 kapitaalverzekering eigen woning uitkeringsvrijstelling kapitaalverzekering

Nadere informatie

Belastingspecial 2014

Belastingspecial 2014 Belastingspecial 2014 (aangifte inkomstenbelasting 2013) Leo van Heesch Inleiding De meest voorkomende aftrekposten en kortingen betreffende de inkomstenbelasting (IB) worden besproken. Voor ouderen minder

Nadere informatie

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven Kerncijfers 2008 voor de adviespraktijk Algemeen Schijventarief box 1 Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van

Nadere informatie

Als u kosten maakt voor kinderopvang

Als u kosten maakt voor kinderopvang 2004 Als u kosten maakt Als u kosten maakt in verband met uw werk kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. U mag namelijk onder bepaalde voorwaarden een deel van deze kosten aftrekken. Of dat ook voor

Nadere informatie

HRo - Loonbelasting -- Deel 4

HRo - Loonbelasting -- Deel 4 Loonheffing les 4 programma Loonheffingen Wanneer wordt het loon genoten? Tarieven Loonheffingskorting Tabellen Loonberekening Tabel bijzondere beloningen Loonheffingen en genietingsmoment Wij onderscheiden:

Nadere informatie