Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen."

Transcriptie

1 Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen.

2

3 Bedacht door de overheid. Mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Eerder stoppen met werken. Tijd om te zorgen voor uw kinderen, een periode van bezinning, of een aantal maanden rust om te studeren of een boek te schrijven. Veel mensen willen tijdens hun werkende leven een periode van rust inlassen. De overheid maakt dat mogelijk met de nieuwe levensloopregeling. Vanaf 1 januari 2006 kunt u fiscaal vriendelijk sparen voor vervanging van uw loon tijdens een periode van onbetaald verlof. Dat kan op veel manieren. Maar met het ABN AMRO LevensloopPlan profiteert u optimaal van deze regeling. Uw werkgever heeft bij ABN AMRO een collectief contract afgesloten. Daardoor kunt u tegen speciale condities deelnemen aan het ABN AMRO LevensloopPlan. In deze brochure leest u meer over het ABN AMRO LevensloopPlan en de levensloopregeling in het algemeen. 3

4 De beste balans. De levensloopregeling maakt een betere balans tussen werk en privé mogelijk. En omdat deze balans voor iedereen anders is, is de levensloopregeling op heel veel verschillende manieren in te vullen. De levensloopregeling biedt u de mogelijkheid om fiscaal vriendelijk te sparen voor verschillende vormen van verlof, zoals: Eerder stoppen met werken Zorgverlof Een sabbatical Ouderschapsverlof Educatief verlof Eerst sparen voor verlof. Met de levensloopregeling spaart u voor toekomstig verlof. U hoeft niet van tevoren op te geven voor welke vorm van verlof u geld opzij wilt zetten. U bepaalt zelf welk percentage van uw brutoloon uw werkgever op uw levenslooprekening moet storten. Er geldt een maximum van 12% per jaar. Bijstorten kan, zolang het totale spaarsaldo aan het begin van het kalenderjaar lager is dan 210% van uw bruto jaarloon van het voorafgaande kalenderjaar. Werknemers die tussen 1 januari 1950 en 1 januari 1955 geboren zijn, mogen versneld de 210% bijeensparen. Het jaarlijks maximum van 12% van hun bruto jaarsalaris geldt dan niet. En dan opnemen. Het saldo op uw levenslooprekening kunt u alleen gebruiken voor het financieren van onbetaald verlof. Als u de maximumbedragen laat inhouden op uw salaris, dan kunt u in het algemeen na twee jaar inleggen al bijna drie maanden verlof opnemen met behoud van uw inkomen. Maar u kunt ook kiezen voor een langere verlofperiode tegen bijvoorbeeld 70% van uw salaris. Om verlof op te nemen, hebt u wel toestemming nodig van uw werkgever. Na uw verlof kunt u opnieuw inleggen in uw levensloopregeling tot het maximum van 210%. Natuurlijk hoeft u geen verlof op te nemen. U kunt ook inleggen om bijvoorbeeld eerder te stoppen met werken of als aanvulling op uw pensioen. Aanvulling op uw pensioen kan alleen als wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. 4

5 De fiscale voordelen van de levensloopregeling. U stort vanuit uw brutosalaris. Over de gestorte bedragen wordt dus geen loonbelasting ingehouden. U betaalt wel premies voor werknemersverzekeringen, zodat u in beginsel tijdens uw verlof verzekerd blijft ( in beginsel omdat bij een verlofperiode van langer dan 18 maanden de verzekeringsplicht kan vervallen). U betaalt pas loonbelasting als de bedragen worden uitgekeerd in de verlofperiode. U ontvangt dan wel een belastingkorting, de zogenaamde levensloopverlofkorting. Voor ieder jaar dat u hebt ingelegd in de levensloopregeling betaalt u dan (tot een maximum van) EUR 183,- minder belasting. Deze levensloopverlofkorting is van toepassing in het jaar dat u geld opneemt uit uw levensloopregeling. Het opgebouwde bedrag telt niet mee als vermogen in box 3. U betaalt dus geen vermogensrendementsheffing (1,2%) over uw levensloopsaldo. Gebruikt u de levensloopregeling om wettelijk toegestaan ouderschapsverlof te overbruggen, dan hebt u recht op een extra heffingskorting van maximaal 50% van het wettelijk minimumloon (momenteel ongeveer EUR 1.264,-). Het gaat bij voltijds ouderschapsverlof om een maximum van ongeveer EUR 632,- per maand. Wie kunnen er meedoen aan de levensloopregeling? De levensloopregeling is ontwikkeld om werknemers met een dienstverband in Nederland de mogelijkheid te geven werk en privé makkelijker te combineren. Maakt u momenteel gebruik van een spaarloonregeling? De spaarloonregeling blijft in de huidige vorm bestaan. U kunt echter niet binnen hetzelfde jaar tegelijkertijd profiteren van de spaarloonregeling en de levensloopregeling. U dient dus jaarlijks te kiezen tussen beide regelingen. Om in 2006 te kunnen deelnemen aan de nieuwe levensloopregeling, dient u uw keuze vóór het einde van 2005 (bekend) te maken, zodat de automatische betaling van uw premie spaarloon tijdig kan worden stopgezet. 5

6 Rekenvoorbeeld. Martijn wil straks eerder stoppen met werken. Martijn is vandaag 42 jaar geworden. Zijn bruto jaarsalaris bedraagt EUR ,-. Martijn heeft een standaard pensioenregeling waarbij de pensioenleeftijd 65 jaar is. Martijn wil op zijn 62ste jaar stoppen met werken, tegen 70% van zijn salaris. Dat is EUR ,-. Martijn heeft EUR ,- nodig om zijn wens te financieren. Hij heeft dus een verlofdatum in Hij kiest voor het Lifecycle Fund Stel, Martijn haalt een rendement van 5%*. Dan moet hij maandelijks EUR 200,- bruto op zijn salaris laten inhouden om EUR ,- op te bouwen. Dit kost Martijn netto EUR 116,- per maand. Extra voordeel: Martijn heeft 20 jaar ingelegd, dus hij ontvangt ook nog eens 20 x EUR 183,- = EUR 3.660,- levensloopheffingskorting. Dit is een netto extra voordeel. * De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 6

7 Het ABN AMRO LevensloopPlan: sparen, beleggen of een combinatie? Om u in staat te stellen maximaal van de nieuwe regeling te profiteren, ontwikkelde ABN AMRO het ABN AMRO LevensloopPlan. Daarmee kunt u eenvoudig én flexibel geld opzij zetten voor uw verlof. ABN AMRO geeft u daarbij alle vrijheid: u kunt kiezen voor sparen, voor beleggen of voor een combinatie daarvan. U geeft vooraf aan hoe u het te storten bedrag wilt verdelen. Als u bijvoorbeeld kiest voor een verdeling van 50% sparen, 50% beleggen, wordt EUR 50,- van elke EUR 100,- op de ABN AMRO Levensloop Spaarrekening gestort en EUR 50,- belegd in een beleggingsfonds van uw keuze. Dit gebeurt geheel automatisch; u hoeft dit niet voor elke storting op te geven. Tijdens de looptijd van uw ABN AMRO LevensloopPlan kunt u bovendien naar eigen inzicht switchen tussen sparen en beleggen of tussen beleggingsfondsen onderling. Bovendien betaalt u bij het ABN AMRO LevensloopPlan géén openings- en opnamekosten. 7

8 ABN AMRO Levensloop Spaarrekening. Wilt u geen risico lopen over uw verlofsaldo? Of wilt u binnen vijf jaar verlof opnemen? Dan is de ABN AMRO Levensloop Spaarrekening wellicht iets voor u. Op de ABN AMRO Levensloop Spaarrekening ontvangt u een aantrekkelijke rente (georiënteerd op de kapitaalmarkt) over uw gehele saldo. Na iedere periode van vijf aaneengesloten jaren dat u hebt deelgenomen, ontvangt u bovendien nog eens 10% bonusrente* over de ontvangen rentesom van de afgelopen vijf jaar! De rentebedragen worden op de ABN AMRO Levensloop Spaarrekening gestort en zijn dus alleen voor verlof op te nemen. * Wijzigingen voorbehouden. Kijk voor actuele rentestanden op ABN AMRO Levensloop Beleggingsrekening. Bent u bereid (een beperkt) risico te lopen om een hoger rendement te kunnen maken én is uw verlofperiode verder dan vijf jaar weg? Dan kunt u overwegen om te beleggen. Binnen het ABN AMRO LevensloopPlan biedt ABN AMRO twee soorten beleggingsfondsen waarmee u op een verantwoorde manier een aantrekkelijk rendement zou kunnen halen uit uw beleggingen; ABN AMRO Funds - Lifecycle Funds (hierna: Lifecycle Funds ) en ABN AMRO Funds - Model Funds (hierna: Model Funds ). Lifecycle Funds. Weet u wanneer u het opgebouwde bedrag wilt gebruiken en ligt dat moment verder dan tien jaar weg? Dan zou wellicht een van de Lifecycle Funds goed bij u kunnen passen. Bij de Lifecycle Funds wordt de beleggingshorizon volledig afgestemd op uw plannen. Ieder fonds heeft een andere doeldatum. Het moment dat u het opgebouwde bedrag wilt opnemen, bepaalt welk Lifecycle Fund u kiest en daarmee hoe er wordt belegd. Het unieke aan de Lifecycle Funds is, dat er aan het begin van de looptijd belegd wordt in meer risicovolle beleggingscategorieën. Zo hebt u meer kans op een hoger rendement. Naarmate de gewenste doeldatum dichterbij komt, verlagen wij stapsgewijs het beleggingsrisico. Deze beleggingsstrategie biedt u de mogelijkheid om op verantwoorde en eenvoudige wijze uw beleggingsrisico te beheersen. Model Funds. Hebt u nog geen goed idee wanneer u van het opgebouwde bedrag gebruik wilt maken? Dan zou u kunnen kiezen voor de Model Funds. Bij deze fondsen staan uw beleggersprofiel en het beleggingsrisico dat u wilt nemen centraal. Omdat de ene belegger meer risico wenst te nemen dan de ander, beschikt ABN AMRO over zes verschillende Model Funds. Deze hebben elk een eigen risico-rendementprofiel. 8

9 Dit betekent dat het ene Model Fund meer in risicovolle effecten belegt dan het andere. Voor het ABN AMRO LevensloopPlan bieden wij de Model Funds 1 tot en met 4 aan. Het kenmerkende van de Model Funds is dat het risico-rendementprofiel constant wordt gehouden. Het risicoprofiel wordt echter niet afgebouwd als een bepaalde doeldatum dichterbij komt, zoals bij de Lifecycle Funds. U kunt natuurlijk wel te allen tijde zelf uw risicoprofiel verlagen door te switchen naar een ander Model Fund met een lager risicorendementprofiel of door te gaan sparen. Met een inleg van minimaal EUR 6.000,- per jaar kunt u een keuze maken uit een bredere selectie beleggingsfondsen. Meer informatie hierover vindt u op De fondsen zijn dagelijks verhandelbaar. Meer informatie over de fondsen is opgenomen in het aanvraagpakket ABN AMRO LevensloopPlan. Met uw werkgever is afgesproken dat de reguliere aan- en verkoopkosten voor de Lifecycle Funds en Model Funds niet in rekening worden gebracht binnen het collectieve arrangement waar u aan deelneemt. U wilt: Verlof binnen 5 jaar nee ja Overweegt u dan: ABN AMRO Levensloop Spaarrekening Bent u bereid om over (een deel) van uw inleg beleggingsrisico te lopen om kans te maken op een hoger rendement nee ABN AMRO Levensloop Spaarrekening ja Weet u ongeveer wanneer u verlof op wilt nemen? ja nee Lifecycle Funds (mits uw verlofperiode verder dan 10 jaar weg is) Model Funds Dit schema geeft een indicatie van de producten die u zou kunnen kiezen binnen uw ABN AMRO LevensloopPlan. Het aanvraagformulier ABN AMRO LevensloopPlan is u behulpzaam bij uw definitieve keuze. Inschrijven voor het ABN AMRO LevensloopPlan. Wilt u gebruikmaken van het collectieve contract dat uw werkgever bij ABN AMRO heeft afgesloten? Dat regelt u heel eenvoudig via het bijgevoegde aanvraagformulier. Vult u het aanvraagformulier volledig in. In de begeleidende brief staat vermeld waar u het aanvraagformulier naartoe kunt sturen. Hebt u vragen? Neemt u dan contact op met ABN AMRO via (kiest u in het menu voor optie: sparen) of ga naar 9

10 Rekenvoorbeeld. Carola wil drie maanden op reis. Carola is 30 jaar. Na haar hbo-studie is zij direct aan het werk gegaan. Zij droomt van een lange reis van drie maanden. Het brutoloon van Carola bedraagt EUR 2.800,- per maand. Carola stort via haar werkgever maandelijks EUR 336,- bruto op de ABN AMRO Levensloop Spaarrekening. Door het fiscale voordeel kost dit haar slechts EUR 195,- netto. Na drie jaar sparen kan Carola, met behoud van het volledige salaris, op basis van haar huidige salaris ongeveer 13 weken lang nieuwe culturen ontdekken. 10

11 Antwoord op uw vragen over de levensloopregeling en het ABN AMRO LevensloopPlan. 1. Sparen voor verlof. Hoe kan ik nog sneller sparen voor verlof? In overleg met uw werkgever kunt u het saldo van uw verlofsparen, overwerk en uitbetaling van vakantiedagen ook op uw levenslooprekening laten storten. Het kan zijn dat uw werkgevers pensioenfonds u de mogelijkheid biedt om uw opgebouwde prepensioenrechten af te kopen. Dit bedrag kunt u dan ook belastingvrij laten storten in uw levensloopregeling. In dit laatste geval geldt voor dat jaar het maximum van 12% van het bruto jaarsalaris niet. Kan mijn werkgever weigeren om mee te werken aan levensloopsparen? Nee. Uw werkgever is wettelijk verplicht u in de gelegenheid te stellen mee te doen aan het levensloopsparen. Om verlof op te nemen hebt u - met uitzondering van de wettelijke verlofmogelijkheden zoals kort ouderschaps- en kortdurend zorgverlof - wél toestemming van uw werkgever nodig. Wie controleert of ik niet boven de 12% en 210% uit kom? Uw werkgever controleert of u het jaarlijks maximum van 12% van uw bruto jaarsalaris en het totaal maximum van 210% niet overschrijdt. Indien u meerdere werkgevers hebt, is iedere werkgever verantwoordelijk voor controle van zijn eigen deel. 2. Verlof opnemen. Hoe kan ik verlof opnemen? Als uw werkgever akkoord is gegaan met uw verlof, kan hij - in opdracht van u - de bank opdracht geven het saldo van uw levenslooprekening uit te betalen. Uitbetaling aan u vindt vervolgens plaats via uw werkgever. Deze houdt op de uitbetalingen de reguliere loonbelasting in. U hebt dan ook recht op de levensloopverlofkorting. Hoe vaak mag ik verlof opnemen? Om verlof op te nemen, hebt u toestemming nodig van uw werkgever. Het is mogelijk om meerdere malen verlof op te nemen, als uw werkgever er maar mee instemt en uw opgebouwde tegoed toereikend is. 11

12 Wat gebeurt er met mijn geld als ik vóór mijn 65ste geen verlof opneem? Als u besluit geen pauze in te lassen in uw carrière, dan zijn er verschillende mogelijkheden: Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw levensloopsaldo gebruiken om eerder te stoppen met werken. U kunt het saldo onder voorwaarden gebruiken om uw pensioen aan te vullen. De volledige waarde kan ineens worden uitgekeerd na inhouding van belasting. 3. Wat gebeurt er als... Wat gebeurt er met mijn levenslooprekening als ik van werkgever wissel? Het eenvoudigst is om aan uw nieuwe werkgever het rekeningnummer van uw bestaande ABN AMRO LevensloopPlan door te geven. Uw saldo groeit dan gewoon door. Maar u kunt ook via uw nieuwe werkgever een nieuwe levenslooprekening openen en daar uw opgebouwde saldo op laten overboeken. Of u kunt een nieuwe rekening openen en het al opgebouwde saldo op uw oude rekening laten staan. Wat gebeurt er met mijn levenslooptegoed als ik overlijd? Als u zou komen te overlijden, wordt het opgebouwde saldo uitgekeerd aan uw erfgenamen. Over de uitkering is nog wel belasting verschuldigd (maximaal 52%). Wat gebeurt er als ik tijdens mijn verlof ziek of arbeidsongeschikt word? Tijdens de verlofperiode betaalt u geen premies voor sociale werknemersverzekeringen als WW. Omdat u de premies bij de opbouw hebt betaald, houdt u bij opname wél recht op deze voorzieningen, tenzij het verlof langer duurt dan 18 maanden. Als u tijdens de verlofperiode ziek of arbeidsongeschikt wordt, krijgt u eerst de afgesproken uitkeringen uit uw levensloopregeling. Pas na de verlofperiode kunt u aanspraak maken op één van de sociale verzekeringen. 4. De overgang van de oude naar de nieuwe regelingen. Wat gebeurt er met mijn oude verloftegoeden? Hebt u momenteel een verlofspaarregeling? Dan wordt de aanspraak die voor 1 januari 2006 is opgebouwd, aangemerkt als een aanspraak opgebouwd via de levensloopregeling. Omtrent de omzetting moeten nog nadere afspraken gemaakt worden tussen u, uw werkgever en de financiële instelling. Kan ik mijn spaarloonregeling blijven gebruiken? De spaarloonregeling blijft bestaan. U kunt in één kalenderjaar echter niet tegelijkertijd aan de levensloopregeling én de spaarloonregeling deelnemen. U moet daarom voortaan vóór 12

13

14 het einde van ieder jaar (de eerste keer vóór 31 december 2005) bij uw werkgever aangeven voor welke regeling u kiest. Wat voor u het beste is, hangt van uw persoonlijke situatie af. Zo kunt u met de levensloopregeling meer inleggen en kan uw fiscaal voordeel groter zijn. De bedragen bij de spaarloonregeling komen echter na vier jaar vrij en u kunt de vrijgevallen bedragen voor elk gewenst bestedingsdoel belastingvrij besteden. Wat gebeurt er met de VUT en het prepensioen? Was u op 1 januari 2005 jonger dan 55 jaar? Dan vervallen de bestaande fiscale faciliteiten uit VUT- en prepensioenregelingen. Als gevolg hiervan hebben de meeste werkgevers voor aanpassing van de gehele pensioenregeling gekozen. De uitkomsten verschillen per werkgever. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat uw werkgever/pensioenfonds u toestaat om opgebouwde prepensioengelden per 1 januari 2006 af te kopen en dit bedrag zonder belastingheffing in uw levensloopregeling te storten. In dat geval geldt overigens voor dat jaar het maximum van 12% van het bruto jaarsalaris niet. Was u op 1 januari 2005 ouder dan 55 jaar? Dan blijven de bestaande fiscale faciliteiten voor opbouw van prepensioen ongewijzigd. In de meeste gevallen zal uw werkgever besluiten om opbouw van prepensioen dan ongewijzigd voort te zetten. Wat gebeurt er met de bestaande verlofregelingen? In de Wet Arbeid en Zorg zijn alle verlofregelingen gebundeld, zoals ouderschapsverlof, zwangerschaps- en bevallingsverlof, calamiteitenverlof en de financieringsregeling loopbaanonderbreking. Deze laatste vorm van verlof, bedoeld voor langdurig verlof voor zorg en educatie, wordt afgeschaft zodra de levensloopregeling ingaat. De andere vormen van verlof blijven bestaan. Voor ouderschapsverlof gelden extra voordelen als u deelneemt aan levensloopsparen (zie ook pagina 5 onder De fiscale voordelen van de levensloopregeling ). Let op! Geld opzij zetten via het ABN AMRO LevensloopPlan doet u met uw eigen geld. Uw werkgever stort elke maand een bedrag van uw brutosalaris op uw levenslooprekening. Op uw loonstrookje vindt u dus een lager nettobedrag terug. U kunt het saldo van uw levenslooprekening alleen gebruiken voor onbetaald verlof. Indien u tussentijds geld nodig hebt voor onvoorziene uitgaven, kunt u uw opgebouwde levensloopsaldo hiervoor niet gebruiken. Kijkt u voor de meest actuele informatie over de algemene levensloopregeling op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 14

15

16 ABN AMRO LevensloopPlan. De voordelen van het ABN AMRO LevensloopPlan: Geld opzij zetten voor alle mogelijke soorten verlof. Hoogwaardige beleggingsproducten. Kiezen tussen sparen, beleggen of een combinatie van beide. Hoge rente op sparen: 10% bonusrente* over de bijgeboekte rente. Geen openings- en opnamekosten. Profiteren van fiscale voordelen. Makkelijk af te sluiten. * Wijzigingen voorbehouden. Belangrijke informatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De genoemde ABN AMRO Funds (SICAV) beleggingsfondsen zijn gevestigd te Luxemburg en geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet toezicht beleggingsinstellingen. Het prospectus is verkrijgbaar bij ABN AMRO Asset Management (Netherlands) B.V., Global Sales Support (AP1428), Postbus 283, 1000 EA Amsterdam. ABN AMRO Asset Management (Netherlands) B.V. heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid van dit materiaal, echter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. ABN AMRO Asset Management (Netherlands) B.V. behoudt zich het recht voor deze brochure te wijzigen. De in deze brochure aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom niet beschouwd worden als een advies. De informatie die in deze brochure wordt gegeven over de levensloopregeling in het algemeen, komt uit de wet en uit betrouwbaar geachte bronnen. ABN AMRO beoogt uiteraard deze informatie juist en volledig weer te geven, maar kan dat niet garanderen. Voor uitgebreidere informatie over de levensloopregeling verwijzen wij u naar het Ministerie van Sociale Zaken. De informatie in deze brochure kan onderhevig zijn aan wijzigingen. ABN AMRO is niet verplicht om u hierover te informeren.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! over de levensloopregeling. Informatiebijeenkomst

Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! over de levensloopregeling. Informatiebijeenkomst Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! Informatiebijeenkomst over de levensloopregeling en het ABN AMRO LevensloopPlan Universiteit Leiden 0106 BB/BV/HRM

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Fiscaal vriendelijk geld opzij zetten. voor even of eerder stoppen met werken

Fiscaal vriendelijk geld opzij zetten. voor even of eerder stoppen met werken Fiscaal vriendelijk geld opzij zetten voor even of eerder stoppen met werken Metaal en Techniek heeft zijn eigen levensloopregeling MT Levensloop is de levensloopregeling voor alle werknemers in de Metaal

Nadere informatie

Elke dag een uur voor uzelf

Elke dag een uur voor uzelf Elke dag een uur voor uzelf AEGON LevensloopRekening Elke dag een uur voor uzelf Eerder stoppen met werken? Een paar maanden er helemaal tussenuit? Of een tijdje minder werken? Dit is allemaal een stuk

Nadere informatie

De Levensloopregeling

De Levensloopregeling De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Januari 2007 7.0093ML /GW De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Het belang van een goede regeling Wellicht wilt u binnenkort een lange reis maken,

Nadere informatie

E-levensloop. Voor de werknemer INHOUD. De levensloopregeling 1. De regels van de levensloopregeling op een rij 2

E-levensloop. Voor de werknemer INHOUD. De levensloopregeling 1. De regels van de levensloopregeling op een rij 2 E-levensloop INHOUD De levensloopregeling 1 De regels van de levensloopregeling op een rij 2 Voordelen van Delta Lloyd E-Levensloop 2 Voor de werknemer Delta Lloyd E-Levensloop 2 Hoe werkt het? 2 Voordelen

Nadere informatie

Sparen. Een bankrekening is zo gewoon. Het is tijd voor de Rabobank.

Sparen. Een bankrekening is zo gewoon. Het is tijd voor de Rabobank. Sparen Een bankrekening is zo gewoon Het is tijd voor de Rabobank. Nu sparen en straks genieten Wie regelmatig wat geld opzij zet, kan al snel een aardig bedrag bij elkaar sparen. Wel zo handig voor onvoorziene

Nadere informatie

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop Loyalis voert de levensloopregeling uit voor ABP Loyalis Levensloop Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Je werkt. Maar soms even niet. Je neemt de tijd voor die ene cursus. En daarna er

Nadere informatie

Loyalis Levensloop. Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken

Loyalis Levensloop. Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Loyalis Levensloop Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Koop vrije tijd met levensloop Levensloop maakt het u mogelijk tijd vrij te maken voor zaken die u belangrijk vindt. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie

Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken?

Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken? Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken? U regelt het met de levensloopregeling! Tijd is kostbaar, tijd is geld. Spaar het! voor zorg en welzijn Nieuw: de levensloopregeling Vanaf 1 januari 2006 kunnen

Nadere informatie

Levensloopregeling. De levensloopregeling kan worden gebruikt voor elke vorm van verlof, zoals:

Levensloopregeling. De levensloopregeling kan worden gebruikt voor elke vorm van verlof, zoals: Levensloopregeling Inhoudsopgave: Uitleg levensloopregeling... 1 Rekeningnummer levensloopregeling... 2 Voorbeeld 12% Over het brutoloon... 4 Loonberekening:... 4 Kosten werkgever:... 5 Grondslagen:...

Nadere informatie

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Inleiding Op 1 januari 2006 is de levensloopregeling in het leven geroepen. Deze regeling biedt werknemers de mogelijkheid om een deel van hun bruto salaris te

Nadere informatie

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen?

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Inhoud Algemene uitleg levensloop...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van minder dan 3.000...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van 3.000

Nadere informatie

Welkom OPENEN. Openen E-levensloop via de werkgever. voor de werknemer

Welkom OPENEN. Openen E-levensloop via de werkgever. voor de werknemer E-LEVENSLOOP voor de werknemer Delta Lloyd Bank NV Welkom Onlangs heeft u zich via uw werkgever aangemeld voor de E-levensloop bij Delta Lloyd Bank. In deze handleiding geven wij u informatie over enkele

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk)

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Levensloopverzekering

Levensloopverzekering Levensloopregeling Door de veranderde wetgeving is geen nieuwe deelname aan de levensloopregeling, vanaf 1 januari 2012, meer mogelijk. Deelname onder de oude voorwaarde, totdat de AOW gerechtigde leeftijd

Nadere informatie

Zo werkt Garantie Beleggen

Zo werkt Garantie Beleggen Productwijzer Beleggen De zekerheid van sparen, de rendementskansen van beleggen Garantie Beleggen Wilt u een hoog rendement op uw spaargeld behalen, maar tegelijk weinig of geen risico lopen? Geen probleem.

Nadere informatie

Levensloopregeling vanaf Opnemen of doorsparen?

Levensloopregeling vanaf Opnemen of doorsparen? Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Inhoud Algemene uitleg levensloop... 1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van minder dan 3.000... 2 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van 3.000

Nadere informatie

Interpolis LevensloopFonds. voor u als werknemer

Interpolis LevensloopFonds. voor u als werknemer Interpolis LevensloopFonds voor u als werknemer Wesley Idsinga, 19 jaar, slager. Het begon met een bijbaantje in deze slagerij op mijn dertiende. Ik wilde dat toen graag en heb er nooit spijt van gekregen.

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Neem je toekomst in eigen hand met Loyalis Levensloop

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Neem je toekomst in eigen hand met Loyalis Levensloop Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Neem je toekomst in eigen hand met Loyalis Levensloop Wat kun je met levensloop? Met levensloop spaar je voor vrije tijd. Tijd voor jezelf of voor

Nadere informatie

Levensloopregeling zoals opgenomen in de arbeidsvoorwaardenregeling t/m 30 september 2015

Levensloopregeling zoals opgenomen in de arbeidsvoorwaardenregeling t/m 30 september 2015 Levensloopregeling De levensloopregeling is per 2012 door het kabinet afgeschaft. Deze regeling hield in dat een werknemer een bedrag van maximaal 12% van zijn brutoloon per jaar kon sparen in een levensloopregeling

Nadere informatie

MT LEVENSLOOP. en Administratie

MT LEVENSLOOP. en Administratie MT LEVENSLOOP en Administratie Voor informatie en contact: Mn Services Postbus 1264 2280 CG Rijswijk T (070) 3 160 160 F (070) 3 160 475 www.mtlevensloop.nl Mn Services Vakraad Metaal & Techniek januari

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 3332

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 3332 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 3332 7 juni 2016 Levensloopregeling provincies na besluit van Gedeputeerde Staten van 19 april 2016 (PZH-2016-542817308) tot vaststelling

Nadere informatie

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 ABN AMRO Pensioenen Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 Sinds 1 januari 2015 is de fiscale regelgeving voor pensioenregelingen veranderd. Een

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2006 PENSIOENBELEGGEN Wie een dienstverband heeft, bouwt onder voorwaarden vanaf zijn 18 e pensioen op. Elke maand

Nadere informatie

BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL

BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: 1. CAO: De collectieve arbeidsovereenkomst van Stichting SROL 2. Werkgever: Stichting SROL 3. Werknemer:

Nadere informatie

Q&A Evi Pensioenbeleggen. www.evipensioen.nl. 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi?

Q&A Evi Pensioenbeleggen. www.evipensioen.nl. 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? Q&A Evi Pensioenbeleggen www.evipensioen.nl Inhoudsopgave 1. Wat is Evi Pensioen? 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? 3. Waarom gebruiken we de life-cycle

Nadere informatie

Interpolis LevensloopFonds. voor u als werknemer

Interpolis LevensloopFonds. voor u als werknemer Interpolis LevensloopFonds voor u als werknemer Wesley Idsinga, 19 jaar, slager. Het begon met een bijbaantje in deze slagerij op mijn dertiende. Ik wilde dat toen graag en heb er nooit spijt van gekregen.

Nadere informatie

Q&A Evi Pensioenbeleggen

Q&A Evi Pensioenbeleggen Q&A Evi Pensioenbeleggen 1. Wat is Evi Pensioen? 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? 3. Waarom gebruiken we de lifecyclesystematiek? 4. Waar beleggen wij

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

LEVENSLOOPREGELING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

LEVENSLOOPREGELING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN LEVENSLOOPREGELING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Uitvoeringsregeling Regeling Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden RU Nijmegen vastgesteld door het college van bestuur d.d. 14 juli 2006, bekrachtigd in het Lokaal

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Neem je toekomst in eigen hand met Loyalis Levensloop

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Neem je toekomst in eigen hand met Loyalis Levensloop Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Neem je toekomst in eigen hand met Loyalis Levensloop Wat is levensloop? De voordelen van Loyalis Levensloop Soms wil je een paar maanden niet of minder

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan

Pensioen Continu Plan Pensioen Continu Plan Een nettolijfrente oplossing Voor werknemers met een salaris boven 100.000 Per 1 januari 2015 gelden er belangrijke nieuwe regels voor pensioen. Hierdoor bouwen veel werknemers minder

Nadere informatie

Sparen. Voor de actuele spaarrentes verwijzen wij u naar snsregiobank.nl. Snelsparen

Sparen. Voor de actuele spaarrentes verwijzen wij u naar snsregiobank.nl. Snelsparen Sparen Hoe meer, hoe beter Sparen Statistieken tonen elke keer weer aan dat Nederlanders voorop lopen in de wereld als het gaat om de hoogte van hun spaargeld. En terecht. Want wie wil er nu niet voorbereid

Nadere informatie

Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO)

Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Gegevens deelnemer Achternaam: Voorletters: Geboortedatum: Sofi-nummer: Personeelsnummer: Dienst/afdeling: Levensloopinstelling: Levenslooprekeningnummer:

Nadere informatie

Inleiding. Sparen. verschillende motieven voor:

Inleiding. Sparen. verschillende motieven voor: I n d i t o n d e r d e e l w o r d t d e l e z e r i n z i c h t v e r s c h a f t i n h e t o n d e r w e r p s p a r e n. De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde: de verschillende spaarmotieven

Nadere informatie

Spaarloonwijzer spaarloon en uw levensverzekering

Spaarloonwijzer spaarloon en uw levensverzekering Spaarloonwijzer spaarloon en uw levensverzekering www.zichtadviseurs.nl Spaarloonregeling in 2011 U heeft een spaarloonrekening. Doel is om fiscaal aantrekkelijk te kunnen sparen. U kunt zelf bepalen waar

Nadere informatie

Een nieuwe baan. De belangrijkste zaken op een rij

Een nieuwe baan. De belangrijkste zaken op een rij Een nieuwe baan De belangrijkste zaken op een rij Een nieuwe baan Gefeliciteerd met uw nieuwe baan! Een nieuwe start. Het moment om een aantal zaken te regelen. Wie is Loyalis? Loyalis is de inkomensspecialist

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Levensloopregeling: nieuw overgangsrecht met ingang van 2013 Versie: 30 januari 2013 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl

Nadere informatie

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Persoonlijk Pensioen Plan (collectief) voor werknemers. April 2007

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Persoonlijk Pensioen Plan (collectief) voor werknemers. April 2007 Verzekeringen April 2007 Werkgever en personeel Persoonlijk Pensioen Plan (collectief) voor werknemers Werkgever en personeel Verzekeringen 2007 Persoonlijk Pensioen Plan voor werknemers Wat is pensioen?

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er belangrijke

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 842 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES. Hoofdstuk 1 Algemeen

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 842 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES. Hoofdstuk 1 Algemeen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 842 16 februari 2015 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. berekeningsgrondslag:

Nadere informatie

Hoe meer, hoe beter 2

Hoe meer, hoe beter 2 Sparen 2 Hoe meer, hoe beter Sparen Statistieken tonen elke keer weer aan dat Nederlanders voorop lopen in de wereld als het gaat om de hoogte van hun spaargeld. En terecht. Want wie wil er nu niet voorbereid

Nadere informatie

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP)

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Waarom een Individueel Aanvullend Pensioen? Met ingang van 2006 is de wetgeving met betrekking tot VUT, prepensioen en levensloop aangepast. Als gevolg daarvan

Nadere informatie

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW Zoals uw huis de basis is voor uw privéleven, zo is uw hypotheek de basis voor

Nadere informatie

CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Primair Onderwijs (PO)

CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Primair Onderwijs (PO) Hoe ziet het Uitvoeringsreglement Levensloop er uit: De tekst van bijlage X van de CAO luidt als volgt: 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

Levensloopregeling. Stappenplan

Levensloopregeling. Stappenplan Levensloopregeling Levensloopregeling per 01-01-2006. Met de levensloopregeling kunnen werknemers sparen om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren. De levensloopregeling kan worden

Nadere informatie

Pensioen Aanvullingsplan. Uw pensioeninkomen aanvullen

Pensioen Aanvullingsplan. Uw pensioeninkomen aanvullen Pensioen Aanvullingsplan Uw pensioeninkomen aanvullen Uw pensioeninkomen aanvullen Is uw pensioen straks voldoende om te kunnen blijven leven zoals u dat gewend bent? Of is een aanvulling nodig? Het is

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling

Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan de cliënten Breda, 19 oktober 2005 1. Inleiding De Eerste

Nadere informatie

de zekerheid van Verzekerd Pensioen

de zekerheid van Verzekerd Pensioen de zekerheid van Verzekerd Pensioen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Verzekerd Pensioen? 2 2. Hoe werkt Verzekerd Pensioen bij ABN AMRO Pensioenen 2 3. Hoeveel Verzekerd Pensioen bouwt u op? 2 4.

Nadere informatie

PREAMBULE LEVENSLOOPREGLEMENT CVO

PREAMBULE LEVENSLOOPREGLEMENT CVO PREAMBULE LEVENSLOOPREGLEMENT CVO Werkingssfeer De preambule maakt deel uit van de levensloopregeling. De levensloopregeling staat per 1 januari 2006 open voor alle werknemers in loondienst bij CVO. Deelname

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Aanvulling van ouderdomspensioen en partnerpensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er

Nadere informatie

Onbetaald verlof. Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen als u met onbetaald verlof gaat

Onbetaald verlof. Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen als u met onbetaald verlof gaat Onbetaald verlof Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen als u met onbetaald verlof gaat 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt

Nadere informatie

aanvullen via het Pluspakket

aanvullen via het Pluspakket Het > Uw Smurfit Kappa Pensioen zelf aanvullen via het Als deelnemer aan het Smurfit Kappa Pensioen bouwt u automatisch pensioen op via Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland ( het Pensioenfonds

Nadere informatie

Vergeet niet uw e-mailadres te controleren of aan te vullen, zodat we u persoonlijk op de hoogte kunnen houden.

Vergeet niet uw e-mailadres te controleren of aan te vullen, zodat we u persoonlijk op de hoogte kunnen houden. Datum 19 oktober 2015 Klantnummer Onderwerp Aanvulling pensioenopbouw Behandeld door Klantenservice Telefoonnummer (030) 277 55 77 Wilt u bij

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

Levensloopreglement. NUOVO, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht. Inleiding

Levensloopreglement. NUOVO, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht. Inleiding NUOVO, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht Inleiding Nuovo ziet in de levensloopregeling een manier waarop levensfasegericht personeelsbeleid vorm kan krijgen. De levensloopregeling maakt het

Nadere informatie

AOW Aanvullingsplan. Extra inkomen, als uw partner nog géén 65 is

AOW Aanvullingsplan. Extra inkomen, als uw partner nog géén 65 is AOW Aanvullingsplan Extra inkomen, als uw partner nog géén 65 is Het duurt nog even maar wat gebeurt er als u 65 wordt? Hoe ziet uw financiële situatie er dan uit? Kunt u met uw partner verder leven op

Nadere informatie

Ontslagvergoeding? Ontdek uw mogelijkheden. Contant uitbetalen Verzekeren Banksparen Stamrecht BV

Ontslagvergoeding? Ontdek uw mogelijkheden. Contant uitbetalen Verzekeren Banksparen Stamrecht BV Ontslagvergoeding? Ontdek uw mogelijkheden Contant uitbetalen Verzekeren Banksparen Stamrecht BV Ontslagvergoeding? Ontdek uw mogelijkheden Bedrijven moeten in economisch moeilijke tijden soms kostenbesparende

Nadere informatie

Vrij Vermogen Verzekering

Vrij Vermogen Verzekering Vrij Vermogen Verzekering 2 Meer mogelijkheden met de Vrij Vermogen Verzekering U wilt geld opzij zetten voor later. Om straks te kunnen doen waar u nu van droomt. Een jaar ertussenuit bijvoorbeeld en

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Levensloopregeling HBO

Levensloopregeling HBO Levensloopregeling HBO Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: 1. CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst hoger beroepsonderwijs; 2. Werkgever: de hogeschool; 3. Werknemer: persoon

Nadere informatie

Een aanvulling op uw pensioen. Het is zo geregeld. Wij zijn uw bank. 093-232 Brochure_banksparen_2015_4.indd 1 13-07-15 17:09

Een aanvulling op uw pensioen. Het is zo geregeld. Wij zijn uw bank. 093-232 Brochure_banksparen_2015_4.indd 1 13-07-15 17:09 Een aanvulling op uw pensioen. Het is zo geregeld. Wij zijn uw bank. 093-232 Brochure_banksparen_2015_4.indd 1 13-07-15 17:09 Hoe is uw pensioen opgebouwd? AOW Inkomen uit werk naast uw AOW Eigen vermogen

Nadere informatie

beschikbare premieregeling

beschikbare premieregeling Brochure voor deelnemers beschikbare premieregeling via ABN AMRO Bank N.V. Afdeling Pension Services Stichting Pensioenfonds SCA februari 2015, versie 2.4 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 2 INDIVIDUELE BELEGGINGSREKENING...

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Een aanvulling op uw pensioen. Het is zo geregeld. Wij zijn uw bank.

Een aanvulling op uw pensioen. Het is zo geregeld. Wij zijn uw bank. Een aanvulling op uw pensioen. Het is zo geregeld. Wij zijn uw bank. Hoe is uw pensioen opgebouwd? AOW Inkomen uit werk naast uw AOW Eigen vermogen 2 Pensioen vanuit werkgever Aanvullend Pensioen Sparen

Nadere informatie

Banksparen? Wij zijn uw bank.

Banksparen? Wij zijn uw bank. Banksparen? Wij zijn uw bank. U wilt voldoende extra inkomen als u met pensioen gaat. Wij hebben hiervoor de producten! Op enig moment gaat u met pensioen. Een leven met veel vrije tijd gaat dan beginnen.

Nadere informatie

Grafimedia fondsen in t kort

Grafimedia fondsen in t kort Grafimedia fondsen in t kort Informatie voor werkgevers over: aansluiting bij de grafimedia fondsen deelneming en premie inhoud van de bedrijfstakregelingen Deze brochure is uitgebracht namens het Pensioenfonds

Nadere informatie

De levensloopregeling, een lust of een last? Inleiding

De levensloopregeling, een lust of een last? Inleiding De levensloopregeling, een lust of een last? Inleiding De verlofspaarregeling bestaat slechts een paar jaar. Een overdonderend succes is deze regeling niet geworden. Kort na de invoering kwam de politiek

Nadere informatie

1 Loyalis. Uw waarde, ons werk 2. Persoonlijk aanbod levensloop van Loyalis en ABP. Postbus 4818 6401 JL Heerlen

1 Loyalis. Uw waarde, ons werk 2. Persoonlijk aanbod levensloop van Loyalis en ABP. Postbus 4818 6401 JL Heerlen Postbus 4818 6401 JL Heerlen Dhr LE Vensloop Voorbeeldstraat 12 4577 LL Stadt 1234ab1 Persoonlijk aanbod levensloop van Loyalis en ABP Per 1 januari 2006 kunt u gebruik maken van de levensloopregeling.

Nadere informatie

het gemak van het Pension Lifecycle Fund

het gemak van het Pension Lifecycle Fund het gemak van het Pension Lifecycle Fund 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is een lifecycle fonds? 2 2. Hoe werkt het ABN AMRO Pension Lifecycle Fund? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen? 3 4. Wat

Nadere informatie

Artikel 1 Definities 1. Bronnen: door werkgever geselecteerde arbeidsvoorwaarden die de Deelnemer ten behoeve van het Levenslooptegoed kan inzetten.

Artikel 1 Definities 1. Bronnen: door werkgever geselecteerde arbeidsvoorwaarden die de Deelnemer ten behoeve van het Levenslooptegoed kan inzetten. Levensloopregeling Artikel 1 Definities Bronnen: door werkgever geselecteerde arbeidsvoorwaarden die de Deelnemer ten behoeve van het Levenslooptegoed kan inzetten. Deelnemer: werknemers van Oasen die

Nadere informatie

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Opstap Hypotheek 2 Hypotheken 2 Naam product Opstap Hypotheek 3 Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Een huis kopen. Een spannend avontuur. Daarbij gaat u niet over één nacht ijs. Bij

Nadere informatie

Sparen. Omdat het nu groeit en u straks de vruchten plukt

Sparen. Omdat het nu groeit en u straks de vruchten plukt Sparen Omdat het nu groeit en u straks de vruchten plukt Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u uw bankzaken regelt: via het

Nadere informatie

Expirerende Lijfrente

Expirerende Lijfrente GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen. Vandaag de dag betekent dit dat het regelen

Nadere informatie

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW Aan het vinden van de perfecte woning besteedt u vaak maandenlang

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst AEGON Rendementplan voor uw kind Je gunt je kind een mooie toekomst Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Ook uw kind heeft een eigen wil. De wil om iemand te

Nadere informatie

beschikbare premieregeling

beschikbare premieregeling Brochure voor deelnemers beschikbare premieregeling via ABN AMRO Bank N.V. Afdeling Pension Services Stichting Pensioenfonds SCA Ring P Oktober 2013, versie 2.3 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE...2 INDIVIDUELE

Nadere informatie

Voorbeeldreglement levensloop

Voorbeeldreglement levensloop Voorbeeldreglement levensloop 2007 Attentie De grijs gearceerde teksten/artikelen zijn facultatief. Deze dienen of verder gespecificeerd te worden, bijvoorbeeld aan de hand van de van toepassing zijnde

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven het maximum pensioengevend loon. Sinds 1 januari

Nadere informatie

O N B E TA A L D V E R L O F E N U W I N KO M E N M A A RT

O N B E TA A L D V E R L O F E N U W I N KO M E N M A A RT Erratum Onderaan bladzij 12 ontbreekt de zin: Als de verlofperiode korter is dan 18 maanden, dan heeft het onbetaald verlof geen invloed op de hoogte en duur van uw WW-uitkering. ONBETAALD VERLOF EN UW

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

De voordelige en flexibele uitkering voor later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO

De voordelige en flexibele uitkering voor later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO ABN AMRO Uitgestelde Hypotheek Aflossing De voordelige en flexibele uitkering voor later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO ABN AMRO Uitgestelde Hypotheek Aflossing Lage kosten,

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? Inleiding Als je minder gaat werken,

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

KENMERK: CVB 2006/1657. LEVENSLOOPREGELING TU/e

KENMERK: CVB 2006/1657. LEVENSLOOPREGELING TU/e KENMERK: CVB 2006/1657 LEVENSLOOPREGELING TU/e Pre-ambule Het College van Bestuur heeft op (datum) overeenstemming bereikt met werknemersorganisaties over een Levensloopregeling voor de TU/e. Hiermee is

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie