Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen."

Transcriptie

1 Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen.

2

3 Bedacht door de overheid. Mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Eerder stoppen met werken. Tijd om te zorgen voor uw kinderen, een periode van bezinning, of een aantal maanden rust om te studeren of een boek te schrijven. Veel mensen willen tijdens hun werkende leven een periode van rust inlassen. De overheid maakt dat mogelijk met de nieuwe levensloopregeling. Vanaf 1 januari 2006 kunt u fiscaal vriendelijk sparen voor vervanging van uw loon tijdens een periode van onbetaald verlof. Dat kan op veel manieren. Maar met het ABN AMRO LevensloopPlan profiteert u optimaal van deze regeling. Uw werkgever heeft bij ABN AMRO een collectief contract afgesloten. Daardoor kunt u tegen speciale condities deelnemen aan het ABN AMRO LevensloopPlan. In deze brochure leest u meer over het ABN AMRO LevensloopPlan en de levensloopregeling in het algemeen. 3

4 De beste balans. De levensloopregeling maakt een betere balans tussen werk en privé mogelijk. En omdat deze balans voor iedereen anders is, is de levensloopregeling op heel veel verschillende manieren in te vullen. De levensloopregeling biedt u de mogelijkheid om fiscaal vriendelijk te sparen voor verschillende vormen van verlof, zoals: Eerder stoppen met werken Zorgverlof Een sabbatical Ouderschapsverlof Educatief verlof Eerst sparen voor verlof. Met de levensloopregeling spaart u voor toekomstig verlof. U hoeft niet van tevoren op te geven voor welke vorm van verlof u geld opzij wilt zetten. U bepaalt zelf welk percentage van uw brutoloon uw werkgever op uw levenslooprekening moet storten. Er geldt een maximum van 12% per jaar. Bijstorten kan, zolang het totale spaarsaldo aan het begin van het kalenderjaar lager is dan 210% van uw bruto jaarloon van het voorafgaande kalenderjaar. Werknemers die tussen 1 januari 1950 en 1 januari 1955 geboren zijn, mogen versneld de 210% bijeensparen. Het jaarlijks maximum van 12% van hun bruto jaarsalaris geldt dan niet. En dan opnemen. Het saldo op uw levenslooprekening kunt u alleen gebruiken voor het financieren van onbetaald verlof. Als u de maximumbedragen laat inhouden op uw salaris, dan kunt u in het algemeen na twee jaar inleggen al bijna drie maanden verlof opnemen met behoud van uw inkomen. Maar u kunt ook kiezen voor een langere verlofperiode tegen bijvoorbeeld 70% van uw salaris. Om verlof op te nemen, hebt u wel toestemming nodig van uw werkgever. Na uw verlof kunt u opnieuw inleggen in uw levensloopregeling tot het maximum van 210%. Natuurlijk hoeft u geen verlof op te nemen. U kunt ook inleggen om bijvoorbeeld eerder te stoppen met werken of als aanvulling op uw pensioen. Aanvulling op uw pensioen kan alleen als wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. 4

5 De fiscale voordelen van de levensloopregeling. U stort vanuit uw brutosalaris. Over de gestorte bedragen wordt dus geen loonbelasting ingehouden. U betaalt wel premies voor werknemersverzekeringen, zodat u in beginsel tijdens uw verlof verzekerd blijft ( in beginsel omdat bij een verlofperiode van langer dan 18 maanden de verzekeringsplicht kan vervallen). U betaalt pas loonbelasting als de bedragen worden uitgekeerd in de verlofperiode. U ontvangt dan wel een belastingkorting, de zogenaamde levensloopverlofkorting. Voor ieder jaar dat u hebt ingelegd in de levensloopregeling betaalt u dan (tot een maximum van) EUR 183,- minder belasting. Deze levensloopverlofkorting is van toepassing in het jaar dat u geld opneemt uit uw levensloopregeling. Het opgebouwde bedrag telt niet mee als vermogen in box 3. U betaalt dus geen vermogensrendementsheffing (1,2%) over uw levensloopsaldo. Gebruikt u de levensloopregeling om wettelijk toegestaan ouderschapsverlof te overbruggen, dan hebt u recht op een extra heffingskorting van maximaal 50% van het wettelijk minimumloon (momenteel ongeveer EUR 1.264,-). Het gaat bij voltijds ouderschapsverlof om een maximum van ongeveer EUR 632,- per maand. Wie kunnen er meedoen aan de levensloopregeling? De levensloopregeling is ontwikkeld om werknemers met een dienstverband in Nederland de mogelijkheid te geven werk en privé makkelijker te combineren. Maakt u momenteel gebruik van een spaarloonregeling? De spaarloonregeling blijft in de huidige vorm bestaan. U kunt echter niet binnen hetzelfde jaar tegelijkertijd profiteren van de spaarloonregeling en de levensloopregeling. U dient dus jaarlijks te kiezen tussen beide regelingen. Om in 2006 te kunnen deelnemen aan de nieuwe levensloopregeling, dient u uw keuze vóór het einde van 2005 (bekend) te maken, zodat de automatische betaling van uw premie spaarloon tijdig kan worden stopgezet. 5

6 Rekenvoorbeeld. Martijn wil straks eerder stoppen met werken. Martijn is vandaag 42 jaar geworden. Zijn bruto jaarsalaris bedraagt EUR ,-. Martijn heeft een standaard pensioenregeling waarbij de pensioenleeftijd 65 jaar is. Martijn wil op zijn 62ste jaar stoppen met werken, tegen 70% van zijn salaris. Dat is EUR ,-. Martijn heeft EUR ,- nodig om zijn wens te financieren. Hij heeft dus een verlofdatum in Hij kiest voor het Lifecycle Fund Stel, Martijn haalt een rendement van 5%*. Dan moet hij maandelijks EUR 200,- bruto op zijn salaris laten inhouden om EUR ,- op te bouwen. Dit kost Martijn netto EUR 116,- per maand. Extra voordeel: Martijn heeft 20 jaar ingelegd, dus hij ontvangt ook nog eens 20 x EUR 183,- = EUR 3.660,- levensloopheffingskorting. Dit is een netto extra voordeel. * De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 6

7 Het ABN AMRO LevensloopPlan: sparen, beleggen of een combinatie? Om u in staat te stellen maximaal van de nieuwe regeling te profiteren, ontwikkelde ABN AMRO het ABN AMRO LevensloopPlan. Daarmee kunt u eenvoudig én flexibel geld opzij zetten voor uw verlof. ABN AMRO geeft u daarbij alle vrijheid: u kunt kiezen voor sparen, voor beleggen of voor een combinatie daarvan. U geeft vooraf aan hoe u het te storten bedrag wilt verdelen. Als u bijvoorbeeld kiest voor een verdeling van 50% sparen, 50% beleggen, wordt EUR 50,- van elke EUR 100,- op de ABN AMRO Levensloop Spaarrekening gestort en EUR 50,- belegd in een beleggingsfonds van uw keuze. Dit gebeurt geheel automatisch; u hoeft dit niet voor elke storting op te geven. Tijdens de looptijd van uw ABN AMRO LevensloopPlan kunt u bovendien naar eigen inzicht switchen tussen sparen en beleggen of tussen beleggingsfondsen onderling. Bovendien betaalt u bij het ABN AMRO LevensloopPlan géén openings- en opnamekosten. 7

8 ABN AMRO Levensloop Spaarrekening. Wilt u geen risico lopen over uw verlofsaldo? Of wilt u binnen vijf jaar verlof opnemen? Dan is de ABN AMRO Levensloop Spaarrekening wellicht iets voor u. Op de ABN AMRO Levensloop Spaarrekening ontvangt u een aantrekkelijke rente (georiënteerd op de kapitaalmarkt) over uw gehele saldo. Na iedere periode van vijf aaneengesloten jaren dat u hebt deelgenomen, ontvangt u bovendien nog eens 10% bonusrente* over de ontvangen rentesom van de afgelopen vijf jaar! De rentebedragen worden op de ABN AMRO Levensloop Spaarrekening gestort en zijn dus alleen voor verlof op te nemen. * Wijzigingen voorbehouden. Kijk voor actuele rentestanden op ABN AMRO Levensloop Beleggingsrekening. Bent u bereid (een beperkt) risico te lopen om een hoger rendement te kunnen maken én is uw verlofperiode verder dan vijf jaar weg? Dan kunt u overwegen om te beleggen. Binnen het ABN AMRO LevensloopPlan biedt ABN AMRO twee soorten beleggingsfondsen waarmee u op een verantwoorde manier een aantrekkelijk rendement zou kunnen halen uit uw beleggingen; ABN AMRO Funds - Lifecycle Funds (hierna: Lifecycle Funds ) en ABN AMRO Funds - Model Funds (hierna: Model Funds ). Lifecycle Funds. Weet u wanneer u het opgebouwde bedrag wilt gebruiken en ligt dat moment verder dan tien jaar weg? Dan zou wellicht een van de Lifecycle Funds goed bij u kunnen passen. Bij de Lifecycle Funds wordt de beleggingshorizon volledig afgestemd op uw plannen. Ieder fonds heeft een andere doeldatum. Het moment dat u het opgebouwde bedrag wilt opnemen, bepaalt welk Lifecycle Fund u kiest en daarmee hoe er wordt belegd. Het unieke aan de Lifecycle Funds is, dat er aan het begin van de looptijd belegd wordt in meer risicovolle beleggingscategorieën. Zo hebt u meer kans op een hoger rendement. Naarmate de gewenste doeldatum dichterbij komt, verlagen wij stapsgewijs het beleggingsrisico. Deze beleggingsstrategie biedt u de mogelijkheid om op verantwoorde en eenvoudige wijze uw beleggingsrisico te beheersen. Model Funds. Hebt u nog geen goed idee wanneer u van het opgebouwde bedrag gebruik wilt maken? Dan zou u kunnen kiezen voor de Model Funds. Bij deze fondsen staan uw beleggersprofiel en het beleggingsrisico dat u wilt nemen centraal. Omdat de ene belegger meer risico wenst te nemen dan de ander, beschikt ABN AMRO over zes verschillende Model Funds. Deze hebben elk een eigen risico-rendementprofiel. 8

9 Dit betekent dat het ene Model Fund meer in risicovolle effecten belegt dan het andere. Voor het ABN AMRO LevensloopPlan bieden wij de Model Funds 1 tot en met 4 aan. Het kenmerkende van de Model Funds is dat het risico-rendementprofiel constant wordt gehouden. Het risicoprofiel wordt echter niet afgebouwd als een bepaalde doeldatum dichterbij komt, zoals bij de Lifecycle Funds. U kunt natuurlijk wel te allen tijde zelf uw risicoprofiel verlagen door te switchen naar een ander Model Fund met een lager risicorendementprofiel of door te gaan sparen. Met een inleg van minimaal EUR 6.000,- per jaar kunt u een keuze maken uit een bredere selectie beleggingsfondsen. Meer informatie hierover vindt u op De fondsen zijn dagelijks verhandelbaar. Meer informatie over de fondsen is opgenomen in het aanvraagpakket ABN AMRO LevensloopPlan. Met uw werkgever is afgesproken dat de reguliere aan- en verkoopkosten voor de Lifecycle Funds en Model Funds niet in rekening worden gebracht binnen het collectieve arrangement waar u aan deelneemt. U wilt: Verlof binnen 5 jaar nee ja Overweegt u dan: ABN AMRO Levensloop Spaarrekening Bent u bereid om over (een deel) van uw inleg beleggingsrisico te lopen om kans te maken op een hoger rendement nee ABN AMRO Levensloop Spaarrekening ja Weet u ongeveer wanneer u verlof op wilt nemen? ja nee Lifecycle Funds (mits uw verlofperiode verder dan 10 jaar weg is) Model Funds Dit schema geeft een indicatie van de producten die u zou kunnen kiezen binnen uw ABN AMRO LevensloopPlan. Het aanvraagformulier ABN AMRO LevensloopPlan is u behulpzaam bij uw definitieve keuze. Inschrijven voor het ABN AMRO LevensloopPlan. Wilt u gebruikmaken van het collectieve contract dat uw werkgever bij ABN AMRO heeft afgesloten? Dat regelt u heel eenvoudig via het bijgevoegde aanvraagformulier. Vult u het aanvraagformulier volledig in. In de begeleidende brief staat vermeld waar u het aanvraagformulier naartoe kunt sturen. Hebt u vragen? Neemt u dan contact op met ABN AMRO via (kiest u in het menu voor optie: sparen) of ga naar 9

10 Rekenvoorbeeld. Carola wil drie maanden op reis. Carola is 30 jaar. Na haar hbo-studie is zij direct aan het werk gegaan. Zij droomt van een lange reis van drie maanden. Het brutoloon van Carola bedraagt EUR 2.800,- per maand. Carola stort via haar werkgever maandelijks EUR 336,- bruto op de ABN AMRO Levensloop Spaarrekening. Door het fiscale voordeel kost dit haar slechts EUR 195,- netto. Na drie jaar sparen kan Carola, met behoud van het volledige salaris, op basis van haar huidige salaris ongeveer 13 weken lang nieuwe culturen ontdekken. 10

11 Antwoord op uw vragen over de levensloopregeling en het ABN AMRO LevensloopPlan. 1. Sparen voor verlof. Hoe kan ik nog sneller sparen voor verlof? In overleg met uw werkgever kunt u het saldo van uw verlofsparen, overwerk en uitbetaling van vakantiedagen ook op uw levenslooprekening laten storten. Het kan zijn dat uw werkgevers pensioenfonds u de mogelijkheid biedt om uw opgebouwde prepensioenrechten af te kopen. Dit bedrag kunt u dan ook belastingvrij laten storten in uw levensloopregeling. In dit laatste geval geldt voor dat jaar het maximum van 12% van het bruto jaarsalaris niet. Kan mijn werkgever weigeren om mee te werken aan levensloopsparen? Nee. Uw werkgever is wettelijk verplicht u in de gelegenheid te stellen mee te doen aan het levensloopsparen. Om verlof op te nemen hebt u - met uitzondering van de wettelijke verlofmogelijkheden zoals kort ouderschaps- en kortdurend zorgverlof - wél toestemming van uw werkgever nodig. Wie controleert of ik niet boven de 12% en 210% uit kom? Uw werkgever controleert of u het jaarlijks maximum van 12% van uw bruto jaarsalaris en het totaal maximum van 210% niet overschrijdt. Indien u meerdere werkgevers hebt, is iedere werkgever verantwoordelijk voor controle van zijn eigen deel. 2. Verlof opnemen. Hoe kan ik verlof opnemen? Als uw werkgever akkoord is gegaan met uw verlof, kan hij - in opdracht van u - de bank opdracht geven het saldo van uw levenslooprekening uit te betalen. Uitbetaling aan u vindt vervolgens plaats via uw werkgever. Deze houdt op de uitbetalingen de reguliere loonbelasting in. U hebt dan ook recht op de levensloopverlofkorting. Hoe vaak mag ik verlof opnemen? Om verlof op te nemen, hebt u toestemming nodig van uw werkgever. Het is mogelijk om meerdere malen verlof op te nemen, als uw werkgever er maar mee instemt en uw opgebouwde tegoed toereikend is. 11

12 Wat gebeurt er met mijn geld als ik vóór mijn 65ste geen verlof opneem? Als u besluit geen pauze in te lassen in uw carrière, dan zijn er verschillende mogelijkheden: Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw levensloopsaldo gebruiken om eerder te stoppen met werken. U kunt het saldo onder voorwaarden gebruiken om uw pensioen aan te vullen. De volledige waarde kan ineens worden uitgekeerd na inhouding van belasting. 3. Wat gebeurt er als... Wat gebeurt er met mijn levenslooprekening als ik van werkgever wissel? Het eenvoudigst is om aan uw nieuwe werkgever het rekeningnummer van uw bestaande ABN AMRO LevensloopPlan door te geven. Uw saldo groeit dan gewoon door. Maar u kunt ook via uw nieuwe werkgever een nieuwe levenslooprekening openen en daar uw opgebouwde saldo op laten overboeken. Of u kunt een nieuwe rekening openen en het al opgebouwde saldo op uw oude rekening laten staan. Wat gebeurt er met mijn levenslooptegoed als ik overlijd? Als u zou komen te overlijden, wordt het opgebouwde saldo uitgekeerd aan uw erfgenamen. Over de uitkering is nog wel belasting verschuldigd (maximaal 52%). Wat gebeurt er als ik tijdens mijn verlof ziek of arbeidsongeschikt word? Tijdens de verlofperiode betaalt u geen premies voor sociale werknemersverzekeringen als WW. Omdat u de premies bij de opbouw hebt betaald, houdt u bij opname wél recht op deze voorzieningen, tenzij het verlof langer duurt dan 18 maanden. Als u tijdens de verlofperiode ziek of arbeidsongeschikt wordt, krijgt u eerst de afgesproken uitkeringen uit uw levensloopregeling. Pas na de verlofperiode kunt u aanspraak maken op één van de sociale verzekeringen. 4. De overgang van de oude naar de nieuwe regelingen. Wat gebeurt er met mijn oude verloftegoeden? Hebt u momenteel een verlofspaarregeling? Dan wordt de aanspraak die voor 1 januari 2006 is opgebouwd, aangemerkt als een aanspraak opgebouwd via de levensloopregeling. Omtrent de omzetting moeten nog nadere afspraken gemaakt worden tussen u, uw werkgever en de financiële instelling. Kan ik mijn spaarloonregeling blijven gebruiken? De spaarloonregeling blijft bestaan. U kunt in één kalenderjaar echter niet tegelijkertijd aan de levensloopregeling én de spaarloonregeling deelnemen. U moet daarom voortaan vóór 12

13

14 het einde van ieder jaar (de eerste keer vóór 31 december 2005) bij uw werkgever aangeven voor welke regeling u kiest. Wat voor u het beste is, hangt van uw persoonlijke situatie af. Zo kunt u met de levensloopregeling meer inleggen en kan uw fiscaal voordeel groter zijn. De bedragen bij de spaarloonregeling komen echter na vier jaar vrij en u kunt de vrijgevallen bedragen voor elk gewenst bestedingsdoel belastingvrij besteden. Wat gebeurt er met de VUT en het prepensioen? Was u op 1 januari 2005 jonger dan 55 jaar? Dan vervallen de bestaande fiscale faciliteiten uit VUT- en prepensioenregelingen. Als gevolg hiervan hebben de meeste werkgevers voor aanpassing van de gehele pensioenregeling gekozen. De uitkomsten verschillen per werkgever. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat uw werkgever/pensioenfonds u toestaat om opgebouwde prepensioengelden per 1 januari 2006 af te kopen en dit bedrag zonder belastingheffing in uw levensloopregeling te storten. In dat geval geldt overigens voor dat jaar het maximum van 12% van het bruto jaarsalaris niet. Was u op 1 januari 2005 ouder dan 55 jaar? Dan blijven de bestaande fiscale faciliteiten voor opbouw van prepensioen ongewijzigd. In de meeste gevallen zal uw werkgever besluiten om opbouw van prepensioen dan ongewijzigd voort te zetten. Wat gebeurt er met de bestaande verlofregelingen? In de Wet Arbeid en Zorg zijn alle verlofregelingen gebundeld, zoals ouderschapsverlof, zwangerschaps- en bevallingsverlof, calamiteitenverlof en de financieringsregeling loopbaanonderbreking. Deze laatste vorm van verlof, bedoeld voor langdurig verlof voor zorg en educatie, wordt afgeschaft zodra de levensloopregeling ingaat. De andere vormen van verlof blijven bestaan. Voor ouderschapsverlof gelden extra voordelen als u deelneemt aan levensloopsparen (zie ook pagina 5 onder De fiscale voordelen van de levensloopregeling ). Let op! Geld opzij zetten via het ABN AMRO LevensloopPlan doet u met uw eigen geld. Uw werkgever stort elke maand een bedrag van uw brutosalaris op uw levenslooprekening. Op uw loonstrookje vindt u dus een lager nettobedrag terug. U kunt het saldo van uw levenslooprekening alleen gebruiken voor onbetaald verlof. Indien u tussentijds geld nodig hebt voor onvoorziene uitgaven, kunt u uw opgebouwde levensloopsaldo hiervoor niet gebruiken. Kijkt u voor de meest actuele informatie over de algemene levensloopregeling op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 14

15

16 ABN AMRO LevensloopPlan. De voordelen van het ABN AMRO LevensloopPlan: Geld opzij zetten voor alle mogelijke soorten verlof. Hoogwaardige beleggingsproducten. Kiezen tussen sparen, beleggen of een combinatie van beide. Hoge rente op sparen: 10% bonusrente* over de bijgeboekte rente. Geen openings- en opnamekosten. Profiteren van fiscale voordelen. Makkelijk af te sluiten. * Wijzigingen voorbehouden. Belangrijke informatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De genoemde ABN AMRO Funds (SICAV) beleggingsfondsen zijn gevestigd te Luxemburg en geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet toezicht beleggingsinstellingen. Het prospectus is verkrijgbaar bij ABN AMRO Asset Management (Netherlands) B.V., Global Sales Support (AP1428), Postbus 283, 1000 EA Amsterdam. ABN AMRO Asset Management (Netherlands) B.V. heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid van dit materiaal, echter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. ABN AMRO Asset Management (Netherlands) B.V. behoudt zich het recht voor deze brochure te wijzigen. De in deze brochure aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom niet beschouwd worden als een advies. De informatie die in deze brochure wordt gegeven over de levensloopregeling in het algemeen, komt uit de wet en uit betrouwbaar geachte bronnen. ABN AMRO beoogt uiteraard deze informatie juist en volledig weer te geven, maar kan dat niet garanderen. Voor uitgebreidere informatie over de levensloopregeling verwijzen wij u naar het Ministerie van Sociale Zaken. De informatie in deze brochure kan onderhevig zijn aan wijzigingen. ABN AMRO is niet verplicht om u hierover te informeren.

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop Loyalis voert de levensloopregeling uit voor ABP Loyalis Levensloop Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Je werkt. Maar soms even niet. Je neemt de tijd voor die ene cursus. En daarna er

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Offerte Garantie Plan - Premie

Offerte Garantie Plan - Premie Offertenummer GPP0100010000598 Offertedatum 31-05-2012 Geldigheid Deze offerte is geldig tot 4 weken na 31-05-2012. Binnen deze geldigheidstermijn moet de aanvraag zijn ingediend. Ook moet dan het ondertekende

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente)

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente) Sparen of beleggen? U hebt geld gespaard. Dit staat wellicht al even op uw spaarrekening. Alleen levert het door de lagere rente niet veel op. Beleggen kan een alternatief zijn voor sparen. Maar weegt

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie

Een enkeling wil niet stoppen in verband met een mogelijk

Een enkeling wil niet stoppen in verband met een mogelijk Het doorwerken na de 65-jarige leeftijd houdt de gemoederen in Nederland flink bezig. Doorwerken is niet langer een taboe en onbespreekbaar. In dit artikel worden de gevolgen van langer doorwerken voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

Gratis uitgave van PensioenDividend.nl. Elke Maand Dividend. Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar

Gratis uitgave van PensioenDividend.nl. Elke Maand Dividend. Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar Gratis uitgave van PensioenDividend.nl Elke Maand Dividend Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar Droomt u ook wel eens van een extra maandinkomen en dat zonder daar

Nadere informatie

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie