Levensloopregeling vanaf Opnemen of doorsparen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen?"

Transcriptie

1 Levensloopregeling vanaf Opnemen of doorsparen? Inhoud Algemene uitleg levensloop...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van minder dan Levenslooptegoed op 31 december 2011 van of meer...3 Geen levensloopverlofkortings-opbouw na Saldo levensloop volledig opnemen in Niet volledige opname levensloop in Wijziging per Wijziging per Doorsparen voor levensloop in 2013 en daarna...7 Bijdrage werkgever?...8 Rekeningnummer levensloop...9 Belasting- en premieheffing levensloopregeling...9 Voorbeeld 12% levensloopinleg...10 Voorbeeld levensloop-opname voor volledig verlof...11 Voorbeeld levensloop-opname voor deelverlof...14 Aantal jaren deelname levensloopregeling tot aan dit jaar...15 Eerder toegepaste levensloopverlofkorting via ander salarispakket?...16 Algemene uitleg levensloop De levensloop is een per 2006 ingevoerde fiscale regeling om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode van onbetaald verlof voordeliger te maken. Dit onbetaald verlof kan bijvoorbeeld zijn ouderschapsverlof, zorgverlof of een sabbatical. Ook een periode van onbetaald verlof voorafgaand aan het pensioen is mogelijk. "Onbetaald" wil zeggen dat geen salaris uitbetaald wordt, in de plaats daarvan ontvangt de werknemer een uitkering uit zijn eigen levenslooptegoed. De levensloopregeling is sinds 2012 niet meer beschikbaar voor nieuwe deelnemers! De wetgeving rond de levensloopregeling is anno 2013 opnieuw flink gewijzigd. Daarover leest u onderstaand meer. Levenslooptegoed op 31 december 2011 van minder dan Als uw werknemer op 31 december 2011 een levenslooptegoed had van minder dan (inclusief het rendement over 2011), valt het tegoed vrij op 1 januari Bij die vrijval houdt u loonheffingen in over 80% van het tegoed dat uw werknemer had op 31 december Levensloopregeling

2 2011. Het rendement dat uw werknemer sinds 1 januari 2012 heeft opgebouwd, moet u wel volledig belasten. Loon doet dit automatisch correct voor u. Levensloopregeling

3 Bij het inhouden van de loonheffingen mag er rekening worden gehouden met de opgebouwde levensloopverlofkorting. Levenslooptegoed op 31 december 2011 van of meer Als uw werknemer op 31 december 2011 een levenslooptegoed had van (inclusief het rendement over 2011) of meer, kan hij tot en met 31 december 2021 gebruik blijven maken van de levensloopregeling. Het niet opgenomen tegoed valt op 31 december 2021 automatisch vrij. Als uw werknemer het volledige tegoed in 2013 opneemt, houdt u loonheffingen in over 80% van het levenslooptegoed dat uw werknemer had op 31 december Het tegoed dat uw werknemer vanaf 1 januari 2012 heeft gespaard, moet u wel volledig belasten. Ook deze variant regelt Loon automatisch correct voor u. Bij het inhouden van de loonheffingen mag er rekening worden gehouden met de opgebouwde levensloopverlofkorting. Sinds 1 januari 2013 mag uw werknemer bij een levenslooptegoed van of meer het levenslooptegoed ook opnemen voor andere doeleinden dan verlof. Geen levensloopverlofkortings-opbouw na 2011 Voor de jaren 2012 en 2013 is er geen levensloopverlofkorting opgebouwd omdat dit voor die jaren wettelijk niet meer was toegestaan. De levensloopverlofkorting geldt dus alleen als er gespaard is in de jaren die liggen tussen 2006 tot en met Saldo levensloop volledig opnemen in 2013 Wil de werknemer zijn volledige levensloopsaldo in één keer opnemen in 2013? Draai dan in de periode dat hij dat wil doen eerst de reguliere verloning. Kies daarna voor de Bijzondere beloning Incidentele opname levensloop. Dit scherm verschijnt: Afbeelding: Incidentele opname levensloop Levensloopregeling

4 U laat hier aangevinkt staan dat de werknemer het volledige saldo van zijn levensloop in één keer wil opnemen. Dat betekent dat de levensloopregeling voor hem eindigt. De werknemer krijgt bij volledige opname 20% vrijstelling voor de loonheffingen over het saldo op de levenslooprekening zoals dat was op 31 december Dus voor de rest (80%) geldt de vrijstelling niet. Daarover betalen de werknemer en de werkgever dus wél de volledige loonheffingen. Met loonheffingen wordt bedoeld: de landelijk verplichte werknemerspremies (WAO/WIA, WW, Sectorfonds), de premie ZVW en de loonheffing. U geeft in dit scherm tevens aan wat het huidige saldo (2013) van de levensloopregeling bij deze werknemer is. Bovendien geeft u aan wat het levensloopsaldo op 31 december 2011 was. Want zoals gezegd - over dát saldo hoeft u bij volledige opname over 20% geen loonheffingen te betalen. Voorbeeld volledige opname Stel, de werknemer wil zijn volledige levensloopsaldo opnemen. Het huidige saldo bedraagt Het saldo per 31 december 2011 was 800. Dan ziet de loonstrook van de opname er zo uit: Afbeelding: Volledige opname levensloop, loonberekening De levensloopkorting van 160 is 20% van 800 (het saldo op 31 december 2011). Levensloopregeling

5 U ziet tevens de 20% korting op de werknemerspremie WGA-diff (0,235%), die berekend wordt over het heffingsloon van 840. Namelijk over de 800 minus 20% = 640, plus de 200 die gespaard is vanaf 2012 en die volledig belast is. Op het tabblad Kosten werkgever zijn de premiebedragen eveneens gebaseerd op het heffingsloon van 840. Verder verschijnt op de strook het bedrag voor de Levensloopverlofkort.. Dat is de reguliere korting zoals die al vanaf het begin van de levensloopregeling bestaat. Die reguliere levensloopverlofkorting is afhankelijk van het aantal gespaarde jaren. In 2013 is het bedrag voor de levensloopverlofkorting 205 per gespaard jaar. In ons voorbeeld van drie gespaarde jaren (tussen de jaren 2006 tot 2012) ontvangt de werknemer dus 615 aan reguliere levensloopverlofkorting. Niet volledige opname levensloop in 2013 Gaat het om een niet volledige opname van levenslooptegoed in 2013? Draai ook dan eerst de reguliere verloning voor de periode in kwestie. Kies daarna ook nu voor de Bijzondere beloning Incidentele opname levensloop. In het scherm dat dan verschijnt vinkt u het veldje Neem volledig saldo op uit. U geeft daarmee aan dat de werknemer niet het volledige saldo van zijn levensloop in één keer wil opnemen. Deze werknemer krijgt bij de incidentele opname dan ook géén 20% vrijstelling over het saldo op de levenslooprekening zoals dat was op 31 december Wijziging per 2014 Per 2014 is de volledige opname van levensloop geheel belast. Er is geen sprake meer van 20% vrijstelling op de loonheffing. Over het volledige bedrag dient loonheffing afgedragen te worden. Wel is de levensloopverlofkorting (op basis van het aantal jaren) nog van toepassing. Wijziging per 2015 De 80%-Regeling voor afkoop Levenslooptegoed is heringevoerd in De bijzondere beloning incidentele opname Levensloop is in Loon 2015 dan ook weer beschikbaar. Levensloopregeling

6 Voorbeeld De werknemer wil van zijn levensloopsaldo opnemen. Het scherm Incidentele opname levensloop vult u dan zo in: Afbeelding: Incidentele opname levensloop, niet volledig Er is totaal drie jaar gespaard in de levensloop (tussen de jaren 2006 tot 2012). De werknemer deed nog geen eerdere opname, dus is er drie jaar recht op de reguliere Levensloopregeling

7 levensloopverlofkorting. De loonstrook ziet er dan zo uit: Afbeelding: Niet volledige opname levensloop, loonberekening Er is hier dus geen sprake van 20% vrijstelling op de loonheffing, werknemerspremies en premie ZVW (bij de werkgever). De loonheffing en de premies zijn dan ook gebaseerd op het volledige bedrag: Zo is de premie WGA-diff gewoon 0,235% van = 3,53. De enige aftrekpost is de drie jaar levensloopverlofkorting, goed voor 205 per jaar, dus totaal 615. Doorsparen voor levensloop in 2013 en daarna In het vervolg in deze uitleg over de levensloop, gaan we ervan uit dat de werknemer in 2013 mee mag (en wil) blijven doen aan de levensloopregeling. Hij spaart dus verder! In het kort: De levensloopdata staan op het tabblad 'Loon', 'Sparen' bij de vaste werknemergegevens. De werknemer mag jaarlijks maximaal 12% van diens brutoloon sparen. Werknemers die op 31 december jaar of ouder waren, maar nog geen 56 jaar, mogen jaarlijks meer dan 12% van het brutoloon sparen. Levensloopregeling

8 Levensloopsparen mag tot maximaal 210% van het bruto jaarloon. De werkgever mag ook bijdragen aan het levensloopsparen. Via het tabblad 'Premies' bij de vaste werkgevergegevens. Heeft de werknemer al gespaard vóórdat u met Loon ging werken? Vul dat dan in op diens tabblad 'Sparen'. Als de werknemer met levensloopverlof gaat: - Vult u het opnamebedrag per periode in op het tabblad 'Sparen' bij de werknemer. - Op hetzelfde tabblad zet u het percentage levensloopregeling op nul. - Verder niets wijzigen. Dus géén loondagen, loonuren of standaardloon aanpassen. Tabblad 'Sparen' Op het tabblad 'Sparen' bij de vaste werknemersgegevens kunt u (alsnog) de levensloopdata invullen: Afbeelding: Werknemersgegevens, Loon, Sparen Een werknemer kan kiezen of hij de levensloopregeling als percentage van het brutoloon wil opbouwen, of via een vast bedrag. Bovendien is er de keuze of hij ook bij bijzondere beloningen (vakantiegeld, overwerk) de levensloopopbouw wil toepassen. Het hangt er maar net vanaf hoe snel de werknemer de levenslooptegoeden wil opbouwen, en hoeveel hij van zijn loon kan 'missen'. Bijdrage werkgever? U kunt in dit scherm ook aangeven dat de werkgever eveneens een bijdrage levert aan de levensloopregeling. In verreweg de meeste CAO's hoeft de werkgever geen bijdrage te leveren aan de levensloopregeling. Ga naar het tabblad 'Premies' bij de vaste werkgevergegevens om het percentage dat de werkgever (eventueel) bijdraagt in te vullen. Levensloopregeling

9 Werkgeversbijdrage? Dan voor alle werknemers Stel dat de werkgever een bijdrage levert aan de levensloopregeling van 'een' werknemer. Dan is die werkgever verplicht ook aan de 'soortgelijke' werknemers (zelfde afdeling bijvoorbeeld) een werkgeversbijdrage aan te bieden. Doet een 'soortgelijke' werknemer niet mee aan de levensloopregeling dan wordt de werkgever verplicht een bruto toeslag voor die werknemer te betalen. Die keuze vormt een verhoging van het brutoloon van deze werknemer. U kunt de opties 'Levensloopregeling' of 'Bruto loon' aangeven op het tabblad 'Sparen'. Per werknemer kunt u op het tabblad 'Sparen' eveneens aangeven dat er sprake is van een afwijkend percentage dat de werkgever bijdraagt. Rekeningnummer levensloop Het rekeningnummer van de werknemer voor diens levensloopregeling vult u in op het tabblad 'Personalia', 'Rekeningen': Afbeelding: Werknemer, Personalia, Rekeningen In dit veld voert u het rekeningnummer in van de bank of pensioenverzekeraar van deze werknemer waarnaar het bedrag voor de levensloopregeling moet worden overgemaakt. Dit rekeningnummer wordt niet standaard op de loonstrook vermeld. Inschakelen kan via 'Opties' (links onderin het Loon-pakket), 'Werkgeversinstellingen', 'Overzichten'. Belasting- en premieheffing levensloopregeling Het levensloopbedrag wordt op een speciale spaarrekening gestort, of als premie voor de levensloopverzekering overgemaakt. Dit kan bij een verzekeraar, bank, dochter van een pensioenfonds of beleggingsinstelling zijn. Over de inleg in de levensloopregeling worden sinds 2013 in het kader van de uniformering loonbegrip geen werknemerspremies, geen premie Zorgverzekeringswet en geen loonheffing geheven. De inleg is dus aftrekbaar voor alle heffingen. Dat geldt ook voor de eventuele werkgeversbijdrage. De premies en loonheffing hoeven pas te worden betaald als de gespaarde tegoeden worden opgenomen. De uitkering (= opname) is dus per 2013 volledig belast voor alle heffingen. Dat heet de omkeerregel. Levensloopregeling

10 Voorbeeld 12% levensloopinleg Stel dat een werknemer ook vanaf 2013 mee kan (blijven) doen aan de levensloopregeling. Als voorbeeld kiezen we voor een storting van 12% over het brutoloon, zonder werkgeversbijdrage. Loonberekening Afbeelding: Loonberekening, Levensloopregeling, Inleg De levensloopregeling is uiteraard een inhoudingspost voor de werknemer. De levensloopregeling gaat over 'het bruto', dat wil zeggen over het bruto loon plus de bruto vakantiereservering van 8%. In dit voorbeeld over x/x 12% = 259,20. Levensloopregeling

11 Grondslagen In dit voorbeeld toont het tabblad 'Grondslagen' het volgende: Afbeelding: Loonberekening, Grondslagen, Levensloopregeling, Inleg Zoals gezegd: de inleg voor de levensloopregeling vormt sinds 2013 een inhouding voor alle heffingen. Het bedrag mag dan ook van het bruto worden afgetrokken om tot het heffingsloon te komen. Het mag echter niet als aftrekpost gelden voor de eventuele pensioenpremies, waarvan de grondslag het Pensioenloon is. Voorbeeld levensloop-opname voor volledig verlof Werknemer heeft 1,5 jaar gespaard voor de levensloop. In 2012 en tot en met juni Daarmee heeft hij recht op 2 x 205 (data 2013) levensloopverlofkorting. Let op: het levensloopverlofkortingsbedrag is in de jaren vóór 2013 niet altijd 205 per jaar geweest, maar het bedrag van het 'huidige' jaar telt. De werknemer wil per 1 juli 2013 een halfjaar met verlof. Hij werkt dan dus niet. Hij wil iedere maand van als levensloopbedrag opnemen. Werknemer verdient normaal bruto Het levensloopbedrag moet dus zijn reguliere bruto loon 'vervangen'. Wat vult u zelf in? In het veldje 'Opname uit levensloopregeling per periode' op het tabblad 'Loon', 'Sparen' geeft u als bedrag in Levensloopregeling

12 U zet op hetzelfde tabblad het percentage of bedrag aan levensloopinleg op nul. Verder moet u niets zelf invullen. Dus niet het aantal loondagen en loonuren aanpassen, want die blijven onveranderd. En ook niet het standaardloon wijzigen. Loon regelt dat zelf. Als u in 2012 ook al met Loon werkte dan weet het pakket dat er in dat jaar (2012) ook al is gespaard. U vult dan ook niets in bij Sparen, Aantal jaren levensloopregeling tot dit jaar. Loonberekening In dit voorbeeld ziet de loonberekening er voor juli 2013 zo uit: Afbeelding: Loonberekening, Levensloopregeling, Opname De loonstrook toont: Opname levensloopregeling De werknemer ontvangt de levensloopverlofkortingen gelijk in de eerste maand. Deze werknemer heeft totaal recht op 410 korting. Let op: als de levensloopverlofkorting hoger is dan het loonheffingsbedrag dan wordt de levensloopverlofkorting 'uitgesmeerd' over meerdere maanden. De werknemer betaalt nu zijn deel van de werknemerspremies (in onze voorbeeldsector is dat alleen WGA-diff), en de loonheffing. Levensloopregeling

13 Kosten werkgever Hier ziet u de opname van de levensloopregeling ad als een optelpost. Dat lijkt wellicht raar, maar het is in deze fase nog een kostenpost voor de werkgever. De werkgever moet immers de aan de werknemer betalen. Pas als de bank of pensioenverzekeraar het levensloopbedrag van de werknemer aan de werkgever heeft betaald, is de werkgever van de kosten af. Die betaling van de bank of pensioenverzekeraar gaat echter buiten de loonstrook om. De werkgever betaalt bij opname van de levensloopregeling zijn deel van de werknemerspremies en de 7,75% premie Zorgverzekeringswet: Afbeelding: Loonberekening, Kosten werkgever, Opname Levensloopregeling

14 Voorbeeld levensloop-opname voor deelverlof Werknemer heeft twee jaar gespaard voor de levensloop. In 2010 en Daarmee heeft hij recht op 2 x 205 (data 2013) levensloopverlofkorting. Let op: het levensloopverlofkortingsbedrag is in de jaren vóór 2013 niet altijd 205 per jaar geweest, maar het bedrag van het 'huidige' jaar telt. De werknemer wil per 1 juli 2013 een halfjaar lang slechts tien dagen per maand werken. Dus het aantal loondagen per maand wordt: 21,67 -/- 10 verlofdagen = 11,67. Het levensloopbedrag hoeft dus zijn reguliere bruto loon niet geheel te 'vervangen'. Werknemer verdient normaal bruto Wat vult u zelf in? In het veldje 'Opname uit levensloopregeling per periode' op het tabblad 'Loon', 'Sparen' geeft u als bedrag in: 1.077,06. Namelijk: (11,67 :/: 21,67) */* U zet op hetzelfde tabblad het percentage of bedrag aan levensloopinleg op nul. Verder moet u niets zelf invullen. Dus niet het aantal loondagen en loonuren aanpassen, want die blijven onveranderd. En ook niet het standaardloon wijzigen. Loon regelt dat zelf. Als u in 2012 ook al met Loon werkte dan weet het pakket dat er in dat jaar (2012) ook al is gespaard. U vult dan ook niets in bij Sparen, Aantal jaren levensloopregeling tot dit jaar. Loonberekening In dit voorbeeld ziet de loonberekening er voor juli 2013 zo uit: Afbeelding: Loonberekening, Levensloopregeling, Opname Levensloopregeling

15 De loonstrook toont: Opname levensloopregeling 1.077,06. De werknemer ontvangt de levensloopverlofkortingen gelijk in de eerste maand. Deze werknemer heeft totaal recht op 410 korting. Let op: als de levensloopverlofkorting hoger is dan het loonheffingsbedrag dan wordt de levensloopverlofkorting 'uitgesmeerd' over meerdere maanden. Aantal jaren deelname levensloopregeling tot aan dit jaar Het kan zijn dat een werknemer reeds levensloop spaarde vóórdat u met het Loon salarispakket ging verlonen. Dan moet u in Loon het aantal extra jaren invullen dat er is deelgenomen aan de levensloopregeling. U kunt de eventuele extra jaren invullen op het tabblad 'Loon', 'Sparen' bij de vaste werknemersgegevens. Zoals gezegd: door de nieuwe regelgeving is er vanaf 2012 geen sprake meer van de opbouw van levensloopverlofkorting, alleen nog voor de gespaarde jaren daarvóór. Voorbeeld eerder toegepaste levensloopverlofkorting Werkgever gebruikt sinds januari 2013 het Loon-pakket Daarvóór werkte hij met een ander salarispakket. Werknemer in kwestie doet sinds 2008 mee aan de levensloopregeling, maar heeft nog geen levensloopverlof opgenomen. Per september 2013 gaat de werknemer voor het eerst met levensloopverlof. In dit voorbeeld vult u bij het veldje Aantal jaren deelname levensloopregeling tot aan dit loonjaar het getal vier in. Namelijk van 2008 tot en met Loon weet dan dat er in 2013 in een levensloopverlofkorting van slechts vier maal 205 (data 2013) mag worden toegepast. Totaal 820 levensloopverlofkorting. Levensloopregeling

16 Afbeelding: Loonberekening, met levensloopverlofkorting Eerder toegepaste levensloopverlofkorting via ander salarispakket? Op het tabblad 'Sparen' bij de werknemer staat onderin ook het veldje 'Eerder toegepaste levensloopverlofkorting'. Hier vult u het bedrag aan levensloopverlofkorting in dat eventueel reeds eerder is toegepast vóórdat u met het Loon-pakket werkte. Dit kan de situatie dus verder compliceren. Voorbeeld eerder toegepaste levensloopverlofkorting Werkgever gebruikt sinds januari 2013 het Loon-pakket Daarvóór werkte hij met een ander salarispakket. Werknemer in kwestie doet sinds 2008 mee aan de levensloopregeling, en heeft in 2011 ook al levensloopverlof opgenomen. Per september 2013 gaat de werknemer opnieuw met levensloopverlof. U hebt bij Aantal jaren deelname levensloopregeling tot aan dit jaar vier ingevuld. Immers, vanaf 2012 is er geen sprake meer van levensloopverlofkortings-opbouw. Dus alleen voor de jaren 2008 tot en met Loon weet nu nog niet dat er in 2011 ook al is deelgenomen aan levensloopregeling, en de korting reeds volledig is toegepast (via het andere salarispakket). U vult in het veldje 'Eerder toegepaste levensloopverlofkorting' dan ook '199' in, namelijk voor de reeds 'opgenomen korting' over het jaar 2011: Levensloopregeling

17 Afbeelding: Werknemersgegevens, Loon, Sparen, Eerder toegepaste levensloopverlofkorting Loon zal dan slechts 621 levensloopverlofkorting aftrekken van het te betalen bedrag loonheffingen. Namelijk vier maal 205 (= 820), minus 199. Levensloopregeling

18 De aftrek van de levensloopverlofkorting gebeurt direct in de eerste periode dat de levensloop wordt opgenomen (in dit voorbeeld september 2013): Afbeelding: Loonberekening, Met eerdere levensloopverlofkorting Levensloopregeling

Levensloopregeling vanaf Opnemen of doorsparen?

Levensloopregeling vanaf Opnemen of doorsparen? Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Inhoud Algemene uitleg levensloop... 1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van minder dan 3.000... 2 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van 3.000

Nadere informatie

Levensloopregeling. De levensloopregeling kan worden gebruikt voor elke vorm van verlof, zoals:

Levensloopregeling. De levensloopregeling kan worden gebruikt voor elke vorm van verlof, zoals: Levensloopregeling Inhoudsopgave: Uitleg levensloopregeling... 1 Rekeningnummer levensloopregeling... 2 Voorbeeld 12% Over het brutoloon... 4 Loonberekening:... 4 Kosten werkgever:... 5 Grondslagen:...

Nadere informatie

Levensloopregeling. Stappenplan

Levensloopregeling. Stappenplan Levensloopregeling Levensloopregeling per 01-01-2006. Met de levensloopregeling kunnen werknemers sparen om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren. De levensloopregeling kan worden

Nadere informatie

Werknemer met uitkering. Direct UWV of werkgeversbetaling

Werknemer met uitkering. Direct UWV of werkgeversbetaling Werknemer met uitkering. Direct UWV of werkgeversbetaling Inhoud In het kort...1 Twee betalingswijzen uitkering...1 Directe uitkering UWV. Uitleg situatie...2 Situatie 1: Loon zonder aanvulling...2 Situatie

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

Mededeling fiscus teruggave ZvW-bijdrage 2012

Mededeling fiscus teruggave ZvW-bijdrage 2012 Mededeling fiscus teruggave ZvW-bijdrage 2012 Inhoud In het kort...1 Uitleg situatie...1 Brieven van de fiscus...2 Invoeren teruggaaf werknemer in het Loon-pakket...3 Gevolgen salarisstrook...4 Grondslagen...4

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Reserveringen, bijvoorbeeld voor extra periode (13e maand)

Reserveringen, bijvoorbeeld voor extra periode (13e maand) Reserveringen, bijvoorbeeld voor extra periode (13e maand) Inhoud In het kort... 1 Automatische opbouw Extra periode (13e maand)... 2 Niet verloond reserveringsbedrag alsnog invullen?... 4 Uitbetaling

Nadere informatie

Reserveringen, bijvoorbeeld voor extra periode (13e maand)

Reserveringen, bijvoorbeeld voor extra periode (13e maand) Reserveringen, bijvoorbeeld voor extra periode (13e maand) Inhoud In het kort... 1 Automatische opbouw Extra periode (13e maand)... 2 Niet verloond reserveringsbedrag alsnog invullen?... 4 Uitbetaling

Nadere informatie

Reserveringen in Uitzendbedrijven 1 en 2

Reserveringen in Uitzendbedrijven 1 en 2 Reserveringen in Uitzendbedrijven 1 en 2 Inhoud In het kort... 1 Standaard reserveringspercentages (jaar 2012)... 1 Reserveringen in de loonberekeningen... 3 Reserveringen in de journaalpost... 6 Uitbetaling

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

Uniformering loonbegrip 2013

Uniformering loonbegrip 2013 Uniformering loonbegrip 2013 Inhoud In het kort...1 Doelstellingen: simpeler, korter en goedkoper...1 Situatie anno 2012...2 Maatregelen uniformering loonbegrip...3 Resultaat: in 2013 nog maar twee grondslagen...4

Nadere informatie

Vakantiegeldverloning 2016

Vakantiegeldverloning 2016 Vakantiegeldverloning 2016 Inhoud Vakantiegeld. In het kort... 1 Nieuwe verloningsopzet... 1 Periodiek 8% opbouw vakantiegeldreservering... 2 Vakantiegeld is een Incidentele beloning... 2 Vakantiegeldverloning

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 842 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES. Hoofdstuk 1 Algemeen

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 842 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES. Hoofdstuk 1 Algemeen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 842 16 februari 2015 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. berekeningsgrondslag:

Nadere informatie

Afkoop pensioen in eigen beheer

Afkoop pensioen in eigen beheer Afkoop pensioen in eigen beheer Inhoud Situatieschets afkoop pensioen in eigen beheer... 1 Voorbeeld 'Afkoop pensioen eigen beheer' in Loon... 1 Werkwijze bij afkoop reeds ingegaan pensioen... 6 Formulier

Nadere informatie

Meeruren en overuren. Hoe gaat Loon 2017 daarmee om?

Meeruren en overuren. Hoe gaat Loon 2017 daarmee om? Meeruren en overuren. Hoe gaat Loon 2017 daarmee om? Inhoud Advies: verloon overwerk via 'Incidentele beloning', 'Overwerk'... 1 Meeruren en overuren in Loon 2017. In het kort... 2 Waarom vastlegging en

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 3332

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 3332 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 3332 7 juni 2016 Levensloopregeling provincies na besluit van Gedeputeerde Staten van 19 april 2016 (PZH-2016-542817308) tot vaststelling

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Levensloopregeling: nieuw overgangsrecht met ingang van 2013 Versie: 30 januari 2013 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl

Nadere informatie

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor :

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor : Ouderschapsverlof Inhoud Ouderschapsverlof vastleggen in Loon...1 Wat is ouderschapsverlof?...3 Hoe lang mag ik ouderschapsverlof opnemen?...4 Gevolgen voor uw socialezekerheidsrechten bij verlof...4 Ouderschapsverlof

Nadere informatie

De Levensloopregeling

De Levensloopregeling De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Januari 2007 7.0093ML /GW De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Het belang van een goede regeling Wellicht wilt u binnenkort een lange reis maken,

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

Tijdsparen (03 Bouw, 06 Timmerind.)

Tijdsparen (03 Bouw, 06 Timmerind.) Tijdsparen (03 Bouw, 06 Timmerind.) Inhoudsopgave: Tijdsparen... 1 Geblokkeerd deel en niet-geblokkeerd deel... 1 0%, 55% of 100% Tijdsparen... 1 Afdragen Tijdspaarbedragen...2 Uitbetalen Tijdspaarbedragen...2

Nadere informatie

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Wet uniformering loonbegrip Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Huidige Loonbegrippen... 3 1.2 Nieuw loonbegrip... 3 2. Eigen bijdrage

Nadere informatie

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk)

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Uitleg herziene berekening pensioenpremies Horeca en Horeca Catering

Uitleg herziene berekening pensioenpremies Horeca en Horeca Catering Uitleg herziene berekening pensioenpremies Horeca en Horeca Catering Inhoud 1) In het kort... 1 2) Benodigde gegevens PH&C per 2007 via de Aangiften loonheffingen... 1 3) Loonuren naar boven afgerond...

Nadere informatie

Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO)

Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Gegevens deelnemer Achternaam: Voorletters: Geboortedatum: Sofi-nummer: Personeelsnummer: Dienst/afdeling: Levensloopinstelling: Levenslooprekeningnummer:

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! over de levensloopregeling. Informatiebijeenkomst

Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! over de levensloopregeling. Informatiebijeenkomst Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! Informatiebijeenkomst over de levensloopregeling en het ABN AMRO LevensloopPlan Universiteit Leiden 0106 BB/BV/HRM

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

Reserveringen in Uitzendbedrijven ABU en NBBU I en II

Reserveringen in Uitzendbedrijven ABU en NBBU I en II Reserveringen in Uitzendbedrijven ABU en NBBU I en II Inhoud In het kort...1 Standaard reserveringspercentages (jaar 2014)...1 Reserveringen in de loonberekeningen...2 Reserveringen in de journaalpost...4

Nadere informatie

Importeren loonaangifte uit ander salarispakket

Importeren loonaangifte uit ander salarispakket Importeren loonaangifte uit ander salarispakket Inhoud In het kort...1 Aangifte loonheffingen is XML-bestand...1 Import-wizard loonaangifte...2 Selecteer aangifte loonheffingen uit ander salarispakket...2

Nadere informatie

Sectoren met grondslag. Toeslag meenemen in pensioenpremie?

Sectoren met grondslag. Toeslag meenemen in pensioenpremie? Sectoren met grondslag. Toeslag meenemen in pensioenpremie? Inhoud Situatieschets...1 Toeslag mee voor de pensioenpremie?...1 Toeslag vastleggen bij de werknemer...3 Gevolgen loonstrook...4 Toeslag vastleggen

Nadere informatie

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Inleiding Op 1 januari 2006 is de levensloopregeling in het leven geroepen. Deze regeling biedt werknemers de mogelijkheid om een deel van hun bruto salaris te

Nadere informatie

Levensloopregeling zoals opgenomen in de arbeidsvoorwaardenregeling t/m 30 september 2015

Levensloopregeling zoals opgenomen in de arbeidsvoorwaardenregeling t/m 30 september 2015 Levensloopregeling De levensloopregeling is per 2012 door het kabinet afgeschaft. Deze regeling hield in dat een werknemer een bedrag van maximaal 12% van zijn brutoloon per jaar kon sparen in een levensloopregeling

Nadere informatie

Grondslag berekening pensioenpremies (Loon 2016)

Grondslag berekening pensioenpremies (Loon 2016) Grondslag berekening pensioenpremies (Loon 2016) Inhoud In het kort...1 Hoe kunt u Loon de juiste jaargrondslag laten berekenen?...2 1) 'Grondslag per periode'...2 2) Variabel deel van het loon vorig jaar...3

Nadere informatie

Mededelingen. Adresgegevens. Algemene gegevens. Bruto-Netto gegevens. Netto bedrag. Tegoed uren vrije tijd

Mededelingen. Adresgegevens. Algemene gegevens. Bruto-Netto gegevens. Netto bedrag. Tegoed uren vrije tijd Mededelingen Adresgegevens Algemene gegevens Bruto-Netto gegevens Netto bedrag Tegoed uren vrije tijd Gegevens deze maand Totalen deze maand Gegevens jaaropgave Toelichting betalingsspecificatie Inleiding

Nadere informatie

Uitleg Salarisstrook!

Uitleg Salarisstrook! Uitleg Salarisstrook! 1. Salaris: dit is het brutoloon over de gewerkte periode waarop de belastingen en premies nog niet zijn ingehouden. 2. Brutoloon: dit is het loon voor de afdracht van loonbelasting

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP)

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Waarom een Individueel Aanvullend Pensioen? Met ingang van 2006 is de wetgeving met betrekking tot VUT, prepensioen en levensloop aangepast. Als gevolg daarvan

Nadere informatie

Fiets van de zaak. Meer dan de helft van de werkdagen. Inhoud

Fiets van de zaak. Meer dan de helft van de werkdagen. Inhoud Fiets van de zaak Inhoud De fietsregeling in het kort...1 Meer dan de helft van de werkdagen...1 Kosten i.v.m. de fiets...1 Twee varianten...2 Variant 1) Werknemer krijgt fiets. Betaalt niet terug...2

Nadere informatie

De AOW-leeftijd is voor 2015 65 jaar en drie maanden. Voor 2016 is het 65 jaar en zes maanden. In deze uitleg gaan we uit van het jaar 2015.

De AOW-leeftijd is voor 2015 65 jaar en drie maanden. Voor 2016 is het 65 jaar en zes maanden. In deze uitleg gaan we uit van het jaar 2015. Verloning 65-plusser Inhoud Nieuw dienstverband niet meer nodig...1 Inhoudingsplicht premie- en belasting 65-plusser...1 Loon regelt verloning 65-plusser automatisch...2 Loonstrook in periode van 65e verjaardag

Nadere informatie

Vakantiegeld. Periode 'minder' of juist 'meer' uitbetalen?

Vakantiegeld. Periode 'minder' of juist 'meer' uitbetalen? Vakantiegeld. Periode 'minder' of juist 'meer' uitbetalen? Inhoud Werkt u al met Loon-versie 126 of hoger? Vakantiegeld verlonen eenvoudiger... 1 Vakantiegeld. Periode 'minder' of juist 'meer' uitbetalen?

Nadere informatie

Toelichting betalingsspecificatie (januari 2013) pagina 1 van 7

Toelichting betalingsspecificatie (januari 2013) pagina 1 van 7 MEDEDELINGEN ADRESGEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS BRUTO-NETTO GEGEVENS NETTO BEDRAG TEGOED UREN VRIJE TIJD GEGEVENS DEZE MAAND TOTALEN T/M DEZE MAAND GEGEVENS JAAROPGAVE Toelichting betalingsspecificatie (januari

Nadere informatie

Levensloopreglement. NUOVO, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht. Inleiding

Levensloopreglement. NUOVO, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht. Inleiding NUOVO, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht Inleiding Nuovo ziet in de levensloopregeling een manier waarop levensfasegericht personeelsbeleid vorm kan krijgen. De levensloopregeling maakt het

Nadere informatie

Artikel 1 Definities 1. Bronnen: door werkgever geselecteerde arbeidsvoorwaarden die de Deelnemer ten behoeve van het Levenslooptegoed kan inzetten.

Artikel 1 Definities 1. Bronnen: door werkgever geselecteerde arbeidsvoorwaarden die de Deelnemer ten behoeve van het Levenslooptegoed kan inzetten. Levensloopregeling Artikel 1 Definities Bronnen: door werkgever geselecteerde arbeidsvoorwaarden die de Deelnemer ten behoeve van het Levenslooptegoed kan inzetten. Deelnemer: werknemers van Oasen die

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr Levensloopregeling provincies. Hoofdstuk 1 Algemeen

PROVINCIAAL BLAD. Nr Levensloopregeling provincies. Hoofdstuk 1 Algemeen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 3704 27 juni 2016 Levensloopregeling provincies Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 8 september 2015, kenmerk 5.1/2015001816, team

Nadere informatie

Jaaropgave en verloning PGGM 2016 (sector 35)

Jaaropgave en verloning PGGM 2016 (sector 35) Jaaropgave en verloning PGGM 2016 (sector 35) Inhoud In het kort...1 Vóórdat u de januari-verloning en het jaarwerk 2016 doet...2 Ad 1) Na de import: Aanpassen % Eindejaarsuitkering vorig jaar...2 Ad 2)

Nadere informatie

BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL

BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: 1. CAO: De collectieve arbeidsovereenkomst van Stichting SROL 2. Werkgever: Stichting SROL 3. Werknemer:

Nadere informatie

Verzuim en verlof via Agenda

Verzuim en verlof via Agenda Verzuim en verlof via Agenda Inhoud Agenda in het kort...1 Waar staat de optie Agenda?...2 Verzuim en verlof vastleggen in Agenda...2 Klik op Stand voor meer info...4 Agenda kent het werkschema...4 Saldomutaties

Nadere informatie

Herrekenen en opnieuw berekenen nieuwe stijl

Herrekenen en opnieuw berekenen nieuwe stijl Herrekenen en opnieuw berekenen nieuwe stijl Inhoud In het kort...1 Maak eerst een backup...2 Waar vindt u de optie Herrekenen?...2 Hoe kunt u Opnieuw berekenen?...3 Verschil tussen herrekenen en opnieuw

Nadere informatie

CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Primair Onderwijs (PO)

CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Primair Onderwijs (PO) Hoe ziet het Uitvoeringsreglement Levensloop er uit: De tekst van bijlage X van de CAO luidt als volgt: 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Levensloopverzekering

Levensloopverzekering Levensloopregeling Door de veranderde wetgeving is geen nieuwe deelname aan de levensloopregeling, vanaf 1 januari 2012, meer mogelijk. Deelname onder de oude voorwaarde, totdat de AOW gerechtigde leeftijd

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip smidí jchakel Bollhosor Bekkerwei 74 Postbus 2525 890-l AA Leeuworden Wet uniformering loonbegrip Telefoon (058) 213 03 05 Fox (058) 215 76 50 E-moil info@smidsenschokel.nl www.smidsenschokel.nl Robobonk

Nadere informatie

Bijtelling auto van de zaak 2016...11 Uitstootgrenzen bijtelling auto van de zaak 2016...11

Bijtelling auto van de zaak 2016...11 Uitstootgrenzen bijtelling auto van de zaak 2016...11 (Bestel)Auto van de zaak Inhoud In het kort... 1 Auto van de zaak vastleggen... 1 Volgorde van werken... 2 'Koppelen' van een auto van de zaak aan de werknemer(s)... 3 Percentage 100%... 4 Percentage

Nadere informatie

Werknemer met Pensioenuitkering

Werknemer met Pensioenuitkering Werknemer met Pensioenuitkering Inhoud Kiezen voor de groep 00 Pensioenuitkering...1 Groene tabellen met of zonder loonheffingskorting?...2 Geen 8% reservering vakantiegeld?...2 Werknemer met pensioenuitkering

Nadere informatie

Toelichting betalingsspecificatie (januari 2008) pagina 1 van 7

Toelichting betalingsspecificatie (januari 2008) pagina 1 van 7 MEDEDELINGEN ADRESGEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS BRUTO-NETTO GEGEVENS NETTO BEDRAG TEGOED UREN VRIJE TIJD GEGEVENS DEZE MAAND TOTALEN T/M DEZE MAAND GEGEVENS JAAROPGAVE Toelichting betalingsspecificatie (januari

Nadere informatie

Sparen. Een bankrekening is zo gewoon. Het is tijd voor de Rabobank.

Sparen. Een bankrekening is zo gewoon. Het is tijd voor de Rabobank. Sparen Een bankrekening is zo gewoon Het is tijd voor de Rabobank. Nu sparen en straks genieten Wie regelmatig wat geld opzij zet, kan al snel een aardig bedrag bij elkaar sparen. Wel zo handig voor onvoorziene

Nadere informatie

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017 Examenopgave 1 1. De heer Van der Ham is dga. Een dga is in het algemeen niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Daarom hoeven voor hem geen premies werknemersverzekeringen te worden afgedragen.

Nadere informatie

Stichting Scholengroep Spinoza. LEVENSLOOPREGLEMENT (Goedgekeurd door de GMR ) Artikel 1 Definities. In deze regeling wordt verstaan onder:

Stichting Scholengroep Spinoza. LEVENSLOOPREGLEMENT (Goedgekeurd door de GMR ) Artikel 1 Definities. In deze regeling wordt verstaan onder: Stichting Scholengroep Spinoza LEVENSLOOPREGLEMENT (Goedgekeurd door de GMR 5-4-2006) Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: 1. CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor het voortgezet

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook. Pagina 1

Uitleg Loonstrook. Pagina 1 Uitleg Loonstrook 2015 Pagina 1 Wat staat er allemaal op uw loonstrook in 2015? Alhoewel voor veel mensen hun maandelijkse nettoloon toeneemt in 2015, is de stijging minder hoog op jaarbasis. Doordat het

Nadere informatie

Hoe stelt u Loon 2008 correct in als eigenrisicodrager?

Hoe stelt u Loon 2008 correct in als eigenrisicodrager? Hoe stelt u Loon 2008 correct in als eigenrisicodrager? Inhoud 100% 'Eigenrisicodrager' alleen W.G.A.?... 2 100% 'Eigenrisicodrager' alleen W.A.O.?... 3 100% 'Eigenrisicodrager' W.G.A. én W.A.O.?... 3

Nadere informatie

Verloningen nieuwe stijl

Verloningen nieuwe stijl Verloningen nieuwe stijl Inhoud In het kort... 1 Resultaten (serie)berekening dynamischer... 2 Verloning vanaf nul... 2 Cockpit bij verloning vanaf nul... 3 Toon reserveringsberekeningen bij verloning

Nadere informatie

Heffingskortingen 2016

Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaalt een belastingplichtige minder belasting en premies. Een heffingskorting is

Nadere informatie

Belastingcijfers 2015

Belastingcijfers 2015 Belastingcijfers 2015 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: Belastbaar inkomen doch niet belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

Nadere informatie

SALARISSPECIFICATIE Originele strook

SALARISSPECIFICATIE Originele strook Naam v/d Werkgever Adres Postcode en Woonplaats Loonheffingennummer: 0000000000 BLOK A. 1 SALARISSPECIFICATIE Originele strook Medewerker: 00000 Periode: Januari Datum van: 01-01-2013 Datum t/m: 31-01-2013

Nadere informatie

Fiscaal vriendelijk geld opzij zetten. voor even of eerder stoppen met werken

Fiscaal vriendelijk geld opzij zetten. voor even of eerder stoppen met werken Fiscaal vriendelijk geld opzij zetten voor even of eerder stoppen met werken Metaal en Techniek heeft zijn eigen levensloopregeling MT Levensloop is de levensloopregeling voor alle werknemers in de Metaal

Nadere informatie

LEVENSLOOPREGELING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

LEVENSLOOPREGELING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN LEVENSLOOPREGELING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Uitvoeringsregeling Regeling Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden RU Nijmegen vastgesteld door het college van bestuur d.d. 14 juli 2006, bekrachtigd in het Lokaal

Nadere informatie

Stroomdiagram (pensioen)regelingen. Welke pensioenrechten heb ik?

Stroomdiagram (pensioen)regelingen. Welke pensioenrechten heb ik? Stroomdiagram (pensioen)regelingen Welke pensioenrechten heb ik? Doorloop eerst dit schema om vast te stellen of er bijzondere omstandigheden van toepassing zijn in uw geval. Klik daarna op de onderstreepte

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future Uitleg salarisstrook HR Services 1 Uitleg salarisstrook De salarisstrook bestaat uit 6 onderdelen. Elk onderdeel wordt in dit document kort toegelicht. In dit voorbeeld worden alleen de basiselementen

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 022 Officiële naam regeling: Levensloopregeling Provincies Citeertitel: Levensloopregeling Naam ingetrokken regeling: Besloten door: College van Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013 Loonheffingen Nationaal Datum: januari/februari 2013 Overzicht wetswijzigingen 2013 Belastingplan 2013 Wet fiscale behandeling eigenwoning Wet fiscale behandeling woon-werkverkeer Fiscale verzamelwet Wet

Nadere informatie

PREAMBULE LEVENSLOOPREGLEMENT CVO

PREAMBULE LEVENSLOOPREGLEMENT CVO PREAMBULE LEVENSLOOPREGLEMENT CVO Werkingssfeer De preambule maakt deel uit van de levensloopregeling. De levensloopregeling staat per 1 januari 2006 open voor alle werknemers in loondienst bij CVO. Deelname

Nadere informatie

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden.

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden. Wij verzorgen de salarisadministratie van uw werkgever, vragen over uw salarisslip dient u aan de verantwoordelijke persoon voor de salarissen van uw eigen bedrijf te vragen. Hieronder een gedetailleerde

Nadere informatie

'Bijzondere' werknemers

'Bijzondere' werknemers 'Bijzondere' werknemers Inhoud In het kort... 1 'Opting-in' en 'pseudo-werknemers'... 1 Geen aparte sector... 2 Waarom meerdere groepen in de sector 00?... 2 Verloning en Aangifte loonheffingen automatisch

Nadere informatie

Mijn Budget, Mijn Keuze. Stel een deel van je arbeidsvoorwaarden

Mijn Budget, Mijn Keuze. Stel een deel van je arbeidsvoorwaarden Mijn Budget, Mijn Keuze Stel een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samen 120 Mijn Keuze Mijn Budget, Mijn Keuze bestaat uit een aantal arbeidsvoorwaarden, uitgedrukt in geld, die je Budget vormen. Hieronder

Nadere informatie

Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg salarisspecificatie

Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg salarisspecificatie Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg salarisspecificatie Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg Salarisspecificatie 201801 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 De salarisberekening...4 Het bovenste deel van de

Nadere informatie

Loyalis Levensloop. Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken

Loyalis Levensloop. Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Loyalis Levensloop Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Koop vrije tijd met levensloop Levensloop maakt het u mogelijk tijd vrij te maken voor zaken die u belangrijk vindt. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Herrekenen en opnieuw berekenen:

Herrekenen en opnieuw berekenen: Herrekenen en opnieuw berekenen Herrekenen en opnieuw berekenen: Belang correcte loonadministratie Maak altijd eerst een backup Wanneer herrekenen? Wanneer niet herrekenen? Wanneer opnieuw berekenen? Na

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook NAAM

Uitleg salarisstrook NAAM Uitleg salarisstrook NAAM 12345678 9 NAAM Je salarisstrook bestaat uit twee pagina s. Op de eerste tref je een aantal basisgegevens aan en op de tweede pagina vindt de daadwerkelijke loonberekening plaats.

Nadere informatie

Levensloopregeling HBO

Levensloopregeling HBO Levensloopregeling HBO Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: 1. CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst hoger beroepsonderwijs; 2. Werkgever: de hogeschool; 3. Werknemer: persoon

Nadere informatie

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen.

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Bedacht door de overheid. Mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Eerder stoppen met werken.

Nadere informatie

Auto van de zaak. Vastleggen bij Werkgever, Auto's

Auto van de zaak. Vastleggen bij Werkgever, Auto's Auto van de zaak Inhoudsopgave Auto van de zaak in de loonstrook 1 Vastleggen bij Werkgever, Auto's 1 Volgorde van werken 2 'Koppelen' van een auto van de zaak aan de werknemer(s) 2 Voorbeeld auto v.d.

Nadere informatie

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. Liggende matrix salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. Liggende matrix salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct Uitleg van de salarisspecificatie 2011 Liggende matrix salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct 2 HR Easy en Payroll Direct Uitleg salarisspecificatie 2011 Inhoudsopgave Inleiding liggende matrix

Nadere informatie

Serieberekeningen. Serieberekenen in het kort. Inhoud

Serieberekeningen. Serieberekenen in het kort. Inhoud Serieberekeningen Inhoud Serieberekenen in het kort...1 Voordelen serieberekenen...2 Geen loonsoorten (maand, week) door elkaar...2 Serieberekening in Loon...3 Resultaten Serieberekening...6 Serieberekening

Nadere informatie

Inhoud. Aanpassen premies Werkhervattingskas

Inhoud. Aanpassen premies Werkhervattingskas Aanpassen premies Werkhervattingskas 2017 Inhoud In het kort. Aanpassen premies Werkhervattingskas 2017... 1 'Loon Vandaag' met twee import-taken... 2 Taak 'Premies risicogroep bijwerken'... 2 Vertaling

Nadere informatie

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1 Belastingplan 2012 - Wettelijk minimumloon per maand o 15 jr. 434,00 o 16 jr. 499,10 o 17 jr. 571,40 o 18 jr. 658,20 o 19 jr. 759,45 o 20 jr. 889,65 o 21 jr. 1.048,80 o 22 jr. 1.229,60 o 23 jr. e.o. 1.446,60

Nadere informatie

Inleiding. Sparen. verschillende motieven voor:

Inleiding. Sparen. verschillende motieven voor: I n d i t o n d e r d e e l w o r d t d e l e z e r i n z i c h t v e r s c h a f t i n h e t o n d e r w e r p s p a r e n. De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde: de verschillende spaarmotieven

Nadere informatie

Belastingcijfers 2016

Belastingcijfers 2016 Belastingcijfers 2016 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.922 8,40% 28,15% 36,55% 7.281 19.922

Nadere informatie

Import gegevens Loon 2014 naar Loon 2015

Import gegevens Loon 2014 naar Loon 2015 Import gegevens Loon 2014 naar Loon 2015 Inhoud In het kort. Import van 2014 naar 2015... 1 Nieuwe versie 2014, sluit daarna Loon 2014 af... 1 Moet het jaarwerk eerst 2014 af zijn?... 2 Kies administratie...

Nadere informatie

Elke dag een uur voor uzelf

Elke dag een uur voor uzelf Elke dag een uur voor uzelf AEGON LevensloopRekening Elke dag een uur voor uzelf Eerder stoppen met werken? Een paar maanden er helemaal tussenuit? Of een tijdje minder werken? Dit is allemaal een stuk

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. B. Artikel D.17 wordt als volgt gewijzigd: 1. Aan het vierde lid wordt een tweede volzin toegevoegd, luidende:

PROVINCIAAL BLAD. B. Artikel D.17 wordt als volgt gewijzigd: 1. Aan het vierde lid wordt een tweede volzin toegevoegd, luidende: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 171 1 april 2014 Wijziging van enige rechtspositieregelingen in verband met het vervallen van de wettelijke levensloopregeling en verhoging

Nadere informatie

Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014?

Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014? Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014? Per januari 2014 ziet uw loonstrook er anders uit dan u gewend bent. Omdat er, met ingang van 1 januari 2014 wettelijke wijzingen van kracht zijn geworden

Nadere informatie

Bijlagen CBBS Loonwegwijzer. Berekeningswijze van het uitbetaald loon per 1 januari 2006

Bijlagen CBBS Loonwegwijzer. Berekeningswijze van het uitbetaald loon per 1 januari 2006 Bijlagen CBBS Loonwegwijzer Berekeningswijze van het uitbetaald loon per 1 januari 2006 Een volwassen schilder verdient bij zijn werkgever het geldende bruto-garantieloon plus 5.2% prestatietoeslag, d.w.z.

Nadere informatie

Inhoud. Aanpassen premies Werkhervattingskas

Inhoud. Aanpassen premies Werkhervattingskas Aanpassen premies Werkhervattingskas 2016 Inhoud In het kort. Aanpassen premies Werkhervattingskas 2016... 1 'Loon Vandaag' met twee import-taken... 2 Taak 'Premies risicogroep bijwerken'... 2 Vertaling

Nadere informatie

Spaarloonwijzer spaarloon en uw levensverzekering

Spaarloonwijzer spaarloon en uw levensverzekering Spaarloonwijzer spaarloon en uw levensverzekering www.zichtadviseurs.nl Spaarloonregeling in 2011 U heeft een spaarloonrekening. Doel is om fiscaal aantrekkelijk te kunnen sparen. U kunt zelf bepalen waar

Nadere informatie

In het kort Verklaring geen privé-gebruik auto... 8

In het kort Verklaring geen privé-gebruik auto... 8 (Bestel)Auto van de zaak Inhoud In het kort... 1 Auto van de zaak vastleggen... 1 Volgorde van werken... 2 'Koppelen' van een auto van de zaak aan de werknemer(s)... 3 Percentage 100%... 4 Percentage

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie