Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken?"

Transcriptie

1 Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken? U regelt het met de levensloopregeling! Tijd is kostbaar, tijd is geld. Spaar het! voor zorg en welzijn

2 Nieuw: de levensloopregeling Vanaf 1 januari 2006 kunnen alle werknemers in Nederland gebruik gaan maken van de levensloopregeling. Zo wil de overheid werknemers in staat stellen om werk en privé beter te combineren, zodat zij meer tijd hebben voor hun gezin of hun hobby s. Met de levensloopregeling heeft u het recht om fiscaal voordelig te sparen voor een (of meerdere) verlofperiode(s). Of gedurende een periode minder te werken. Of om eerder te stoppen met werken. U legt dus nu geld opzij om straks betaald verlof op te kunnen nemen. Speciaal voor alle werknemers in de sector zorg en welzijn hebben Careon Levensloop en KAS BANK voor u levensloopproducten ontwikkeld. In deze brochure leest u alles over de levensloopregeling, wat het voor u betekent en hoe u daar optimaal gebruik van kunt maken. De voordelen van Careon Levensloop: Voordelig sparen voor extra vrije tijd Kiezen tussen beleggen, sparen of beide In 2006 gratis overstappen van sparen naar beleggen en andersom Zelf bepalen waarvoor u inlegt Kosteloos een levenslooprekening openen Aantrekkelijke spaarrente van 3,5% 1 plus 0,5% bonusrente in 2006 Eenvoudig beleggen met uitzicht op een aantrekkelijk rendement 24 uur per dag uw saldo opvragen en gegevens wijzigen op Uw pensioen en levensloop onder één dak geregeld Speciaal voor werknemers in de sector zorg en welzijn 1 Rente per 1 januari 2006, rentewijzigingen voorbehouden. 2

3 Wat betekent de levensloopregeling voor u? Met de levensloopregeling kunt u voor allerlei vormen van verlof sparen. Het opnemen van verlof doet u in overleg met uw werkgever. Waarvoor u verlof wilt sparen en hoe vaak u van de levensloopregeling gebruikwilt maken, bepaalt u zelf. Misschien hebt u nu nog geen behoefte aan extra verlof, maar vindt u het een prettig idee dat u daar in de toekomst wel aanspraakop kunt maken. Er zijn allerlei mogelijkheden, zoals een sabbatical, ouderschapsverlof, zorgverlof, studieverlof of deeltijdverlof. En wie wil er niet eerder stoppen met werken? Hoe werkt het? U spaart maandelijks een deel van uw brutoloon. Uw werkgever houdt dat bedrag in op uw brutosalaris en zorgt ervoor dat het elke maand op uw levenslooprekening wordt gestort. U bepaalt zelf het bedrag. U mag maximaal 12% van uw bruto jaarsalaris inleggen. Het totale saldo, inclusief rente en rendement, mag niet meer bedragen dan 210% van uw bruto jaarsalaris van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin u inlegt. Zolang u niet boven het maximum uitkomt, kunt u ook tussentijds (extra) stortingen doen. U kunt ook altijd tussentijds uw inleg verhogen of verlagen. Gewoon even doorgeven aan uw werkgever. Teveel ingelegd? Wettelijkis geregeld dat u per jaar maximaal 12% van uw brutosalaris mag sparen voor levensloop. Hebt u in een jaar teveel ingelegd? Dan wordt dit bedrag via uw werkgever teruggestort op uw rekening. Inlegtermijn U kunt inleggen zolang u werknemer bent. Wisselt u van werkgever dan kunt u blijven inleggen op uw levensloopregeling, ookal gaat u buiten de sector zorg en welzijn werken. Omdat uw dienstbetrekking eindigt zodra u met Ouderdomspensioen gaat, kunt u niet meer inleggen als u 65 jaar wordt. Gaat u eerder met pensioen? Dan is inleg niet meer mogelijk vanaf uw pensioendatum. TIP: U kunt weliswaar geen uren inleggen, maar in overleg met uw werkgever kunt u wel de geldwaarde van ADV-dagen en overuren op uw levenslooprekening storten. Ouderschapsverlof, minder werken, eerder met pensioen 3

4 Voor wie? Careon Levensloop is voor iedereen die in loondienst werkt binnen de sector zorg en welzijn. Ookuw partner kan deelnemen. Hij of zij hoeft niet in deze sector werkzaam te zijn, maar moet wel in loondienst werken en geregistreerd zijn als uw partner. Wij spreken van een partner als u getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of een samenlevingsovereenkomst bij de notaris heeft getekend. Meer mogelijkheden voor werknemers vanaf 51 jaar Bent u geboren tussen 1 januari 1950 en 1 januari 1955? Dan mag u versneld inleggen. Dit betekent dat u meer dan 12% van het brutoloon van dat jaar kunt inleggen. Het tegoed mag ookin deze situatie niet meer zijn dan 210% (inclusief rente en rendement) van het bruto jaarsalaris. Bent u op 31 december jaar of ouder, dan verandert er bijna niets. U kunt nog steeds eerder stoppen met werken door van de overbruggingsregeling (OBU) gebruikte maken. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen. Zo niet dan kunt u gebruik maken van het (deeltijd) FLEX-pensioen. Ookal bent u 56 jaar of ouder, u kunt altijd deelnemen aan de levensloopregeling. Levenslooptegoed opbouwen: beleggen beleggen om eerder te stoppen met of sparen? werken. De keuze voor sparen of beleggen Het tegoed op uw levenslooprekening is niet altijd eenvoudig. Uw persoonlijke bouwt u op door maandelijks een deel situatie en wensen spelen in deze keuze van uw brutoloon in te leggen. Dat kunt een belangrijke rol. Hebt u een gezin? u doen door te beleggen, te sparen of Op welke termijn wilt u uw verlof te kiezen voor beide. Zo kunt u bijvoorbeeld sparen voor tussentijds verlof en Hoeveel risico bent u bereid te nemen? opnemen? Hoe lang moet u nog werken? Fiscaal voordelig De levensloopregeling is fiscaal aantrekkelijk. U mag per jaar 12% van uw brutoloon fiscaal voordelig inleggen. Over uw jaarlijkse inleg betaalt u geen loonbelasting en premies volksverzekeringen. Dit gebeurt pas op het moment dat u verlof opneemt. Het kan zijn dat u dan in een lagere tariefgroep valt. Over de inleg worden overigens wel premies werknemersverzekeringen ingehouden. Levensloopverlofkorting Voor ieder jaar dat u meedoet aan de levensloopregeling krijgt u een belastingkorting van 183*. Uw werkgever regelt dat voor u. Dankzij deze zogenaamde levensloopverlofkorting betaalt u bij opname van verlof minder loonbelasting. Ouderschapsverlofkorting Wanneer u (gedeeltelijk) onbetaald ouderschapsverlof wilt opnemen, kunt u uw levensloopsaldo gebruiken om toch inkomsten te hebben. Als u inlegt in het jaar dat u ouderschapsverlof neemt, heeft u ookrecht op de ouderschapsverlofkorting. Deze korting bedraagt de helft van het minimumloon per opgenomen verlofuur. Dat komt in 2005 neer op een bedrag van ongeveer 630 per maand bij voltijd ouderschapsverlof. Geen vermogensrendementsheffing Normaal gesproken worden inkomsten uit beleggen en sparen in box 3 belast met de zogenoemde vermogensrendementsheffing. Aangezien het saldo op uw levenslooprekening niet in box 3 valt, hoeft u deze heffing niet te betalen. * bedrag 2005; dit bedrag wordt jaarlijks door de overheid geïndexeerd. Levenslooptegoed opbouwen: beleggen of sparen? 4

5 Op korte termijn zijn aan sparen minder risico s verbonden dan aan beleggen. Dat maakt sparen bij uitstek geschikt als u uw levensloopsaldo op korte termijn wilt benutten. Op de lange termijn geeft sparen vaakeen lager rendement dan beleggen. Beleggen biedt uitzicht op een hoger rendement, maar brengt ook risico s met zich mee. Ontwikkelingen op de financiële markten kunnen uw levensloopsaldo lager doen uitvallen dan uw totale inleg, maar het kan u ook een flink(verlof)rendement opleveren. Als u een rekening bij Careon Levensloop opent, kunt u op ieder moment overstappen van sparen naar beleggen. En andersom. In 2006 is dit gratis. Beleggen met Careon Levensloop Beleggen met Careon Levensloop is eenvoudig en aantrekkelijk. U hebt er geen omkijken naar en hoeft geen beleggingsexpert te zijn om deel te nemen. Het enige wat u hoeft te doen is vast te stellen wat u met uw inleg wilt bereiken, uw zogenaamde beleggingsdoel. Uw doel kan zijn: eerder stoppen met werken, een sabbatical opnemen of een wereldreis maken. Zodra u weet wat uw beleggingsdoel is, weet u ookwanneer u uw levensloopsaldo gaat aanspreken. Deze termijn wordt ookwel de beleggingshorizon genoemd. U bepaalt zelf het doel(fonds) Careon Levensloop heeft een ruim aantal doelfondsen samengesteld elkmet een vooraf vastgestelde einddatum. Die einddatum komt terug in de naam van het fonds. Gaat u beleggen via Careon Levensloop, dan bepaalt uw beleggingsdoel het jaar waarin u uw levensloopsaldo (uw verlof) wilt opnemen. En dat bepaalt weer de keuze voor het doelfonds. Stel dat u in 2046 eerder wilt stoppen met werken, dan legt u in het Careon Doelfonds in. Meer gedetailleerde informatie over de Doelfondsen leest u in het prospectus. U vindt het prospectus op of vraag deze aan bij Careon Klantenservice. 100% 50% Beleggingsmix Careon Doelfondsen Verantwoorde mix Elkdoelfonds heeft een bepaalde beleggingsmix (verdeling over de beleggingscategorieën aandelen, vastgoed, obligaties en liquiditeiten). Naarmate de einddatum van een doelfonds in zicht komt, wordt het beleggingsbeleid van het fonds voorzichtiger. De beleggingsmix wordt dan aangepast door de verhouding van de beleggingscategorieën te veranderen. Het fonds bevat naarmate de looptijd verstrijkt steeds minder aandelen en vastgoed en steeds meer obligaties en liquide middelen. Daarmee neemt het beleggingsrisico af en is de kans groter dat uw rendement is veiliggesteld. 0% ,5 Looptijd Aandelen Vastgoed Obligaties Liquiditeiten In deze grafiekziet u de verdeling van de soorten beleggingen naarmate de tijd verstrijkt. Hoe dichter het moment van afloop van een fonds nadert (uiterst rechts), hoe kleiner het percentage aandelen en vastgoed en hoe groter het aandeel van obligaties en liquiditeiten. 5

6 6

7 Hoeveel leg iknu in, om straks mijn gewenste verlof op te nemen? De één wil een paar maanden een steentje bijdragen in een ontwikkelingsland. De ander wil zelf zijn droomhuis bouwen. En weer een ander wil eerder stoppen met werken. Een persoonlijke keuze, maar voor iedereen geldt: hoe eerder u begint, hoe meer vrije tijd u straks heeft gespaard. Met de Careon Levensloopplanner, op berekent u globaal hoeveel u mag sparen en beleggen om straks uw gewenste verlof op te nemen. Meer tijd voor mijn gezin Naam: Rob Leeftijd: 35 Beroep: manager welzijnsinstelling Thuis: Getrouwd met Mirjam (34), vader van Thijs (4) en Eva (2) Wens: meer tijd voor de kinderen Een wereldreis maken Naam: Annette Leeftijd: 27 Beroep: medewerker salarisadministratie van een zorginstelling Thuis: woont samen met Erik(31) Wens: een wereldreis maken Eerder stoppen met werken Naam: Marjan Leeftijd: 42 Beroep: wijkverpleegkundige Thuis: woont samen met Gerard (47) kinderen de deur uit Wens: eerder stoppen met werken Het lijkt me heerlijk om meer tijd met mijn gezin door te brengen. Met levensloop wil ikover een paar jaar ouderschapsverlof opnemen. Om dan 100% van mijn huidige salaris vergoed te krijgen, spaar ik nu 150 euro per maand. Dit kost mij netto slechts 87 euro. Bovendien kan ik aanspraak maken op de ouderschapsverlofkorting. Dat betekent voor mij een extra belastingvoordeel van ongeveer 630 euro per maand. Daarom kies ik voor sparen bij Careon Levensloop. Dan ben ik zeker van een aantrekkelijke rente. Het is onze droom om een lange reis te maken. Daarom leg ik nu iedere maand 50 euro in van mijn bruto salaris. Dit kost me netto maar 29 euro. Over 5 jaar kan ik dan 3 maanden verlof nemen en ontvang ik70% van mijn huidige salaris. En stel dat we over een paar jaar kinderen hebben en ikwil mijn inleg liever gebruiken voor ouderschapsverlof, dan is dat geen probleem. Dat is het voordeel van levensloop: het is flexibel. Als ikniet die reis ga maken en mijn verlofperiode verder vooruit schuif, ga ikmisschien zelfs beleggen. Wie weet kunnen we dan wel met de kinderen op wereldreis. Het lijkt mij fijn om samen met Gerard te stoppen. Met mijn pensioen van PGGM kan ikals ik62 ben stoppen met werken. Ik wil dit vervroegen. Daarom doe ikmee aan levensloop. Ikleg maandelijks 75 euro in. Dit kost mij netto 43 euro. Vanaf mijn zestigste ontvang ikdan ongeveer 70% van mijn laatstverdiende salaris. Optimaal belastingvoordeel! Rob profiteert hier optimaal van alle belastingvoordelen die de levensloopregeling biedt. Andere plannen, ander doel(fonds)! Net als de persoonlijke situatie van Annette kan ook haar spaardoel veranderen. Ze kan altijd overstappen van sparen naar beleggen. Of een ander doelfonds kiezen, dat aansluit op haar nieuwe spaardoel. Beleggen of sparen! Marjan doet voor een langere periode mee met levensloop. Zij kan kiezen uit sparen of beleggen. Kiest zij voor sparen, dan kan zij ongeveer 20 maanden eerder stoppen. Kiest zij voor beleggen, dan is dit mogelijk nog eerder. 7

8 Levensloop regelen Open in twee stappen uw levenslooprekening Wilt u ooksparen voor extra vrije tijd? Open dan nu uw levenslooprekening. Het werkt heel eenvoudig: 1. U gaat naar en u kunt zich direct aanmelden. Beschikt u niet over internet, dan kunt u zich aanmelden via de Careon Klantenservice: U vult het (digitale) formulier in en uw rekening wordt aangevraagd. Kort nadat u zich hebt aangemeld ontvangt u het Careon Levensloop welkomstpakket. Daarin vindt u onder andere de levensloopovereenkomst tussen u en uw werkgever. U vult deze overeenkomst samen in. Bij het openen van een bank- of beleggingsrekening bent u wettelijk verplicht u te identificeren. Dat geldt ookvoor het openen van de levenslooprekening. Careon Levensloop heeft dit met de meeste werkgevers inmiddels geregeld. Als dit bij uw werkgever nog niet het geval is, ontvangt u van ons nadere instructies. 8

9 Careon Levensloop en. Spaarloon In hetzelfde jaar inleggen in zowel de spaarloon- als de levensloopregeling is wettelijkniet toegestaan. U zult ieder jaar de keuze moeten maken tussen spaarloon en levensloop. Voor 2006 geldt een uitzondering. Als u uw inleg op de spaarloonrekening ongedaan maakt voor 1 juli 2006, dan kunt u alsnog gaan deelnemen aan de levensloopregeling. Uw inleg op de spaarloonrekening wordt door de bank teruggestort aan uw werkgever, die uw inleg als loon aan u uitbetaalt. U geeft vervolgens aan uw werkgever door welk bedrag van uw loon moet worden overgemaakt naar de levenslooprekening. Overlijden Wanneer u zou komen te overlijden is uw levensloopsaldo niet weg. Het tegoed valt in uw nalatenschap. Pensioenopbouw Uw inleg in levensloop wordt beschouwd als loon. In de collectieve regeling van PGGM bouwt u over deze inleg pensioen op. Als u levensloopverlof opneemt, bouwt u tijdens die verlofperiode niet automatisch pensioen op. U kunt uw pensioenopbouw onder bepaalde voorwaarden vrijwillig voortzetten. PGGM kan u daarover informeren. Hebt u uw levensloopsaldo nog niet (helemaal) opgenomen op het moment dat u met Ouderdomspensioen gaat? Dan wordt het overgebleven tegoed na inhouding van loonbelasting en volkspremies vlak voor uw pensionering in één keer op uw rekening gestort. Arbeidsongeschiktheid of werkloosheid Als u ziekwordt tijdens de verlofperiode, heeft u pas na uw verlof recht op een ziektewetuitkering of op loondoorbetaling door uw werkgever. Raakt u arbeidsongeschikt of wordt u werkloos? Dan geldt eveneens dat uitkeringen pas ingaan na afloop van de verlofperiode. Volledige arbeidsongeschiktheid kan leiden tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. In dat geval kunt u het saldo op de levenslooprekening afkopen. U kunt het saldo ook laten staan en uw inleg op een later tijdstip (na bijvoorbeeld revalidatie of via een nieuwe werkgever) weer continueren. Tip: Wist u dat u het saldo op uw levenslooprekening ook kunt gebruiken om uw Ouderdomspensioen te verhogen? Via uw werkgever wordt het saldo (of een deel ervan) overgeheveld naar het Extra Pensioen van PGGM. En daarmee hoeft u niet te wachten tot de dag dat uw Ouderdomspensioen ingaat! 9

10 Careon Levensloop Careon Levensloop is een dochteronderneming van PGGM, het pensioenfonds voor de sector zorg en welzijn. Careon Levensloop en KAS BANK voeren gezamenlijkde levensloopregeling uit voor werkgevers en werknemers in de sector zorg en welzijn. Speciaal voor deze werknemers heeft Careon Levensloop een levenslooprekening ontwikkeld. Deze rekening kunt u gebruiken om te sparen en te beleggen. Careon voert het beleggingsdeel uit, KAS BANK 2 het spaardeel. Om het u en uw werkgever administratief gezien zo gemakkelijk mogelijk te maken, zijn de rekeningen gecombineerd tot één rekening. Tarieven Careon Levensloop Levenslooprekening openen Gratis Inleg sparen Gratis Aankoopkosten Careon Doelfondsen 0,2%, in 2006 gratis! Verkoopkosten Careon Doelfondsen 0,2%, in 2006 gratis! Beheerkosten Careon Doelfondsen 0,9% Overdracht tegoed naar andere levensloopuitvoerder 100 euro Afkoop einde dienstbetrekking 100 euro 2 Careon Levensloop B.V. treedt op als bemiddelaar voor KAS BANK N.V. Careon Levensloop mag uitsluitend voor KAS BANK bemiddelen en ontvangt hiervoor een vergoeding die is gebaseerd op de totale omvang van de tegoeden op de levenslooprekeningen. Het reglement uitvoering levensloopregeling van Careon Levensloop B.V. en KAS BANK N.V. en de algemene voorwaarden van KAS BANK N.V. zijn van toepassing op de aangeboden producten. U vindt het reglement en de voorwaarden op of vraag deze aan bij Careon Klantenservice. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor het Careon Beleggingsfonds is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. Lees hem voordat u gaat beleggen bij Careon Levensloop. Careon Levensloop is in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wtb. Voor het Careon Beleggingsfonds is een prospectus opgesteld. U vindt het prospectus op of u vraagt deze aan bij Careon Klantenservice. 10

11 Veelgestelde vragen Hoe vaak mag ik verlof opnemen? In overleg met uw werkgever en afhankelijk van uw levensloopsaldo, kunt in principe net zo vaak verlof opnemen als u wilt. U kunt uw tegoed immers steeds weer aanvullen. Wat gebeurt er als ik van baan verander? U kunt uw levenslooptegoed gewoon laten staan bij Careon Levensloop. Met uw nieuwe werkgever maakt u afspraken over deelname en inleg. Een nieuwe overeenkomst vindt u op of vraagt u aan bij Careon Klantenservice, telefoon Wat gebeurt er als mijn arbeidsovereenkomst wordt beëindigd? Dan kunt u drie dingen doen: U kunt tot het einde van de arbeidsovereenkomst verlof blijven opnemen. U kunt uw levensloopsaldo laten staan bij Careon Levensloop tot u een nieuwe werkgever heeft gevonden of tot u met Ouderdomspensioen gaat. U koopt het levenslooptegoed af. Hieraan zijn kosten verbonden. Het levenslooptegoed wordt dan in één keer opgenomen en belast. Dit is fiscaal het minst aantrekkelijk. Hoeveel bedenktijd heb ik, indien ik mijn aanmelding bij Careon Levensloop wil annuleren? Indien u uw aanmelding wilt annuleren moet u dat schriftelijk binnen 14 dagen na aanmelding doen. Het is helaas niet mogelijkom een annulering telefonisch aan te nemen. Heb ik altijd recht op de 183 euro belastingkorting per jaar als ik levensloopverlof opneem? Zodra u een bedrag in enig jaar hebt ingelegd, hebt u over dat jaar recht op levensloopverlofkorting. Careon Levensloop hanteert een minimale inleg van 25 euro per maand of 300 euro per jaar. Wat zijn de tarieven voor het beleggingsproduct? Voor 2006 gelden geen aan- en verkoopkosten voor het beleggingsproduct, waardoor u kosteloos kunt overstappen van sparen naar beleggen en andersom. Daarnaast kunt u in 2006 ookgratis van doelfonds veranderen. Careon Levensloop brengt op jaarbasis 0,9% beheerkosten in rekening. Deze kosten worden dagelijks verrekend in de unitwaarde van het doelfonds. 11

12 december 2005 Careon is een dochteronderneming van PGGM Meer weten? Wilt u meer weten over de levensloopregeling en de levenslooprekening? Kijk dan op of bel de Careon Klantenservice: Contact Careon Levensloop B.V. Postbus KA Zeist Tel.: Fax.: Aan berekeningen in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen.

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Bedacht door de overheid. Mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Eerder stoppen met werken.

Nadere informatie

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop Loyalis voert de levensloopregeling uit voor ABP Loyalis Levensloop Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Je werkt. Maar soms even niet. Je neemt de tijd voor die ene cursus. En daarna er

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

De Levensloopregeling

De Levensloopregeling De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Januari 2007 7.0093ML /GW De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Het belang van een goede regeling Wellicht wilt u binnenkort een lange reis maken,

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

NN Prestatie Pensioen

NN Prestatie Pensioen NN Prestatie Pensioen Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen www.nn.nl/prestatiepensioen 2 NN Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

Doen wat bij je past

Doen wat bij je past Beleggen Doen wat bij je past Beleggen U bent op zoek naar een hoger rendement dan op een spaarrekening. Zoals in elke tak van sport heb je ook in de beleggingswereld amateurs en professionals. Wilt u

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Inhoud 1. Wat moet u nog regelen voor uw pensioen?... 3 2. Wat moet u nog regelen voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1

Nadere informatie

Beleggen Zelf. Zo werkt het

Beleggen Zelf. Zo werkt het Beleggen Zelf Zo werkt het Zelf Bij de ING gaat beleggen snel en makkelijk. Met Zelf bepaalt ú waarin u belegt. U kiest uw eigen koers. U kunt natuurlijk wel gebruikmaken van de visie en opinies van onze

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Welkom bij PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 WELKOM BIJ PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 Lees de oranje tekst voor de hoofdpunten 1 Uw Anw-hiaatpensioen bij PME 4 2

Nadere informatie

Offerte Garantie Plan - Premie

Offerte Garantie Plan - Premie Offertenummer GPP0100010000598 Offertedatum 31-05-2012 Geldigheid Deze offerte is geldig tot 4 weken na 31-05-2012. Binnen deze geldigheidstermijn moet de aanvraag zijn ingediend. Ook moet dan het ondertekende

Nadere informatie

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen?

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Alles over wat u samen kunt afspreken bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u wat

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie