Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN"

Transcriptie

1 Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2006

2 PENSIOENBELEGGEN Wie een dienstverband heeft, bouwt onder voorwaarden vanaf zijn 18 e pensioen op. Elke maand wordt er dan pensioenpremie ingehouden op het bruto salaris. Maar bouwt u ook voldoende op om straks een goed pensioen te hebben? Misschien heeft u een pensioentekort. Of heeft u specifieke pensioenwensen, waarvoor u nu extra geld opzij moet leggen? In deze brochure leest u alles over Pensioenbeleggen, de flexibele mogelijkheid van beleggen en de voorwaarden. Leest u de gehele brochure door, omdat hierin zowel de voordelen van Pensioenbeleggen als de eventuele risico s van dit beleggingsproduct worden geschetst. Let op! Binnenkort treedt de Pensioenwet in werking. De nieuwe wet heeft waarschijnlijk gevolgen voor de uitvoering van het Pensioenbeleggen. De informatie is dan mogelijk niet meer correct en dus niet meer van toepassing. Pensioenfonds Metaal en Techniek zal in dat geval een nieuwe brochure over pensioenbeleggen uitgeven. Op staat welke brochure geldig is. U kunt natuurlijk ook bellen met de afdeling Klanteninformatie. Disclaimer Hoewel wij er naar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie uit deze brochure correct is op het m oment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan deze brochure kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. Aanspraken op nog niet ingegane pensioenuitkeringen en rechten op ingegane pensioenuitkeringen kunnen alleen aan het Pensioenreglement en Verplichte regeling van Pensioenfonds Metaal en Techniek ontleend worden. 2

3 Met Pensioenbeleggen kan ik extra snel pensioen opbouwen, omdat het geld wordt belegd in aandelen. Ik houd de kwartaalcijfers altijd in de gaten. Het rendement kan natuurlijk altijd tegenvallen. WAT IS PENSIOENBELEGGEN? Pensioenbeleggen is een beleggingsproduct en een vrijwillig onderdeel in Pensioen regeling Metaal en Techniek. Met Pensioenbeleggen kunt u extra pensioen opbouwen binnen Pensioenregeling Metaal en Techniek. Geld dat u opzij zet, wordt bij geschreven op uw persoonlijke pensioenbeleggingsrekening. De inleg wordt belegd in een beleggingsmix, bestaande uit aandelen en obligaties, gebaseerd op uw leeftijd. Wanneer u met pensioen gaat, kunt u uw pensioenbeleggingssaldo omzetten in extra ouderdoms- en/of partnerpensioen. Hoe hoger uw pensioenbeleggingssaldo, hoe meer pensioen u kunt inkopen. Om een zo hoog mogelijk saldo te krijgen, wordt met uw inleg een mix van aandelen en/of obligaties aangekocht. Afhankelijk van uw leeftijd wordt belegd in een meer of minder risicovolle mix. Jongeren kunnen meer risico nemen, omdat het geld langer wordt belegd. Komt voor ouderen het pensioen in zicht, dan wordt een meer veilige belegging gekozen. Daar staat een lager verwacht rendement tegenover. Voor aandelen wordt belegd in een fonds dat investeert in Europese ondernemingen. Het accent ligt op aandelen van grote ondernemingen. Voor obligaties wordt belegd in een fonds dat investeert in Europese obligaties die zijn uitgegeven door overheden en ondernemingen. 3

4 WAT IS UW SITUATIE? U WILT EERDER STOPPEN MET WERKEN De pensioenregeling van PMT biedt u de mogelijkheid tussen uw 60 ste en 65 ste met pensioen te gaan. Welke leeftijd u kiest, hangt af van uw persoonlijke wensen en van het pensioen dat u daadwerkelijk opgebouwd heeft. Door Pensioenbeleggen kunt u extra pensioen opbouwen naast uw reguliere pensioen. Hiermee kunt u zorgen dat uw pensioenuitkering tegen de tijd dat u met pensioen gaat hoger is. U HEEFT EEN PENSIOENTEKORT DAT U WILT AANVULLEN Er zijn verschillende oorzaken voor een pensioentekort. Veel mensen hebben een pensioentekort, omdat ze minder jaren werken of (tijdelijk) buiten de bedrijfstak Metaal en Techniek hebben gewerkt. Het kan ook zijn dat u bent gescheiden en uw ex-partner recht heeft op een deel van uw opgebouwde pensioen. In alle gevallen geldt dat u een pensioentekort binnen fiscale grenzen kunt aanvullen met Pensioenbeleggen. UW PARTNER BOUWT OOK PENSIOEN OP Wanneer u en uw partner beiden pensioen opbouwen, kan uw gezamenlijke inkomen vanaf 65 jaar lager uitpakken. Uw opbouw voor ouderdomspensioen houdt in zekere mate rekening met de AOW-uitkering die u en uw partner vanaf uw 65 ste van de overheid ontvangen. Mogelijk wordt bij uw partner rekening gehouden met een hoge AOW-uitkering, waardoor uw totale inkomen na pensionering tegen kan vallen. Met Pensioenbeleggen kunt u dit aanvullen. 4

5 VEELGESTELDE VRAGEN LOOP IK RISICO OMDAT MIJN GELD WORDT BELEGD? Wie belegt neemt een financieel risico; dat geldt ook voor Pensioenbeleggen. Rendementen kunnen variëren en zullen meer schommelen naarmate de beleggingsvorm risicovoller is. Beleggen in aandelen is risicovoller dan beleggen in obligaties. De mogelijkheid bestaat zelfs dat enige tijd of op enig moment sprake is van een negatief rendement. De aandelen en/of obligaties waarin belegd is, zijn dan minder waard geworden. Hierdoor is ook de hoogte van uw pensioenbeleggingssaldo lager. Pensioenfonds Metaal en Techniek probeert dit laatste te voorkomen door het risico te spreiden. Daarvoor belegt Pensioenfonds Metaal en Techniek uw inleg in verschillende aandelen en/of obligaties. In onderstaande tabel ziet u hoe de leeftijdsafhankelijke beleggingsmix is samengesteld. Leeftijd Aandelen Obligaties t/m 45 jaar 100% 0% 46 t/m 50 jaar 80% 20% 51 t/m 54 jaar 60% 40% 55 t/m 57 jaar 30% 70% 58 en ouder 10% 90% 5

6 VEELGESTELDE VRAGEN WAT KAN IK ZELF BESLISSEN OVER DE BELEGGING VAN MIJN GELD? Wanneer u geen leeftijdsgerelateerde beleggingsmix wilt of u wilt het risico verminderen, dan heeft u enkele opties. - U kiest zelf in welke verhouding uw geld in aandelen en obligaties wordt belegd. Het verwachte rendement op aandelen is hoger dan het verwachte rendement op obligaties. Ook is het financiële risico bij aandelen hoger dan het financiële risico bij obligaties. Bij beide beleggingscategorieën is het risico van negatieve rendementen aanwezig. - U kiest voor het fondsrendement in de PMT-mix. Dat is het rendementspercentage dat Pensioenfonds Metaal en Techniek over haar hele vermogen behaalt. Pensioenfonds Metaal en Techniek belegt in onroerend goed (onder andere kantoren en woningen), aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen. Door de samenstelling van de PMT-mix zijn het verwachte rendement en het financiële risico lager dan bij aandelen en hoger dan bij obligaties. Ook bij de PMT-mix is het risico van negatieve rendementen aanwezig. - Indien u geen beleggingsrisico wilt lopen, kunt u kiezen voor rentesparen. U krijgt dan een marktconforme rente op uw spaargeld. De verwachte opbrengst is wel lager dan bij beleggen. De actuele rentepercentages voor rentesparen kunt u vinden op - De bedragen die door u worden gespaard, worden door het pensioenfonds belegd. De hoogte van het uiteindelijk gespaarde bedrag is dan ook afhankelijk van de behaalde beleggingsresultaten. De resultaten op beleggingen kunnen fluctueren. Resultaten kunnen hoger zijn dan in het verleden, maar ook lager en kunnen zelfs negatief zijn, zodat u het risico loopt dat het uiteindelijke spaarsaldo minder is dan u hebt ingelegd. De waardeontwikkeling van dit product is afhankelijk van de ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta-, en goederenmarkt. Een en ander betekent dat de mogelijkheid bestaat dat: - dit beleggingsproduct weinig of geen inkomsten zal opleveren; - bij een ongunstig koersverloop uw inleg geheel of ten dele verloren kan gaan; en - mogelijk aan het eind van de looptijd de waarde van het spaarsaldo niet de gewenste of verwachte aanvulling op uw pensioen zal opleveren. Bovenstaande opties, of combinaties hiervan, vraagt u aan met het formulier Wijzigingen beleggingsmix Pensioenbeleggen, dat is op te vragen bij de afdeling Klanteninformatie. 6

7 VEELGESTELDE VRAGEN WAT ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR PENSIOENBELEGGEN? Alle deelnemers van Pensioenfonds Metaal en Techniek kunnen deelnemen aan Pensioenbeleggen. Alleen werknemers die geen pensioen opbouwen omdat hun salaris lager is dan een door de fiscus vastgesteld minimum, kunnen niet deelnemen aan Pensioenbeleggen. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden. - U gebruikt het opgebouwde kapitaal voor uw ouderdomspensioen en partnerpensioen. U kunt het niet voor andere zaken benutten. - De inleg wordt via de werkgever gestort. - U mag jaarlijks niet meer inleggen dan een maximum bedrag dat bepaald wordt door algemene fiscale grensen. Dit maximum is afhankelijk van uw leeftijd en salaris. Wilt u meer storten, dan moet u dit zelf afstemmen met de fiscus. Ik ben pas laat begonnen met Pensioenbeleggen, daarom laat ik soms mijn overwerkuren bijschrijven op mijn Pensioenbeleggingsrekening. Dat kan toch behoorlijk aantikken! 7

8 VEELGESTELDE VRAGEN HOE VAAK EN WELK BEDRAG KAN IK INLEGGEN VIA PENSIOENBELEGGEN? U bepaalt zelf hoe vaak en hoeveel geld u inlegt. Eens per maand, per kwartaal of per jaar wordt de inleg ingehouden op uw brutosalaris. U kunt er ook voor kiezen om uw eindejaarsuitkering of overwerkvergoeding opzij te zetten. Ook niet gebruikte overuren en vakantie- en ADV-dagen kunt u omzetten in geld en bij laten schrijven op uw pensioenbeleggingsrekening. Het is zelfs mogelijk om een eenmalige storting te doen. Wanneer u een periode minder financiële ruimte heeft, kunt u stoppen met Pensioenbeleggen en het later weer oppakken. De mogelijkheden voor Pensioenbeleggen zijn afhankelijk van de fiscale ruimte die u heeft. Dit wordt jaarlijks door de Belastingdienst vastgesteld. Kijkt u in de pensioenbeleggingstabel op hoeveel u maximaal kunt inleggen. Wilt u meer inleggen, neemt u dan contact op met Klanteninformatie. HOEVEEL EXTRA PENSIOEN BOUW IK OP MET PENSIOENBELEGGEN? De hoogte is afhankelijk van hoeveel u opzij legt en het rendement van uw beleggingen. Pensioenfonds Metaal en Techniek belegt uw saldo in een beleggingsmix, die het beste past bij uw leeftijd. Elk kwartaal ontvangt u een overzicht van de ingelegde bedragen en het saldo op uw pensioenbeleggingsrekening. Ook op uw jaarlijkse pensioenoverzicht ziet u het saldo terug. WAT IS HET BELASTINGVOORDEEL BIJ PENSIOENBELEGGEN? De inleg voor Pensioenbeleggen wordt van uw brutosalaris ingehouden, waardoor u minder belasting en sociale premies betaalt. Dat levert op korte termijn belasting voordeel op. Op het moment dat uw pensioen ingaat, moet u wél belasting betalen over de bijeengespaarde pensioenuitkeringen, naar de dan geldende belastingtarieven. Het belastingtarief is voor een deel veel lager voor 65-jarigen. 8

9 VEELGESTELDE VRAGEN HOEVEEL KAN IK INLEGGEN? Pensioenbeleggen is aan fiscale regels gebonden. De minimale inleg bedraagt 10,-. De maximale inleg is afhankelijk van uw leeftijd en jaarsalaris. Zie de pensioenbeleggingstabel om uw maximum te berekenen. Als u in de voorgaande jaren de fiscale ruimte voor Pensioenbeleggen niet (volledig) heeft gebruikt, dan kunt u misschien nog extra inleggen. Neemt u hierover zelf eerst contact op met Klanteninformatie. WAT KOST PENSIOENBELEGGEN? Uw pensioenspaargeld wordt belegd. Jaarlijks wordt een klein deel van het pensioenbeleggingsgeld (0,85%) gebruikt om de beleggingskosten te dekken. Bij Rentesparen worden geen beleggingskosten in rekening gebracht. Als u met pensioen gaat, wordt 2% van uw eindsaldo ingehouden voor administratiekosten in verband met het doen van uitkeringen. Dit geldt zowel voor Pensioenbeleggen als voor Pensioensparen. Pensioenfonds Metaal en Techniek heeft niet het doel om winst te maken en kan, vergeleken met andere aanbieders, de kosten laag houden. WAT DOE IK MET MIJN SALDO PENSIOENBELEGGEN WANNEER IK MET PENSIOEN GA? Als u met pensioen gaat, kunt u uw opgebouwde pensioenbeleggingssaldo bij Pensioenfonds Metaal en Techniek omzetten in ouderdomspensioen of partnerpensioen. Een combinatie hiervan is ook mogelijk. Een half jaar voor u stopt met werken, laat u weten hoe u uw pensioenrechten wilt verdelen. Hierover leest u meer in de brochure Herschikken van uw pensioen. WAT GEBEURT ER WANNEER IK VAN BAAN VERANDER? Wanneer u een nieuwe baan krijgt in de bedrijfstak Metaal en Techniek, gaat Pensioenbeleggen gewoon door. Maar als u de bedrijfstak verlaat, krijgt u met een andere pensioenuitvoerder te maken en kunt u het pensioenbeleggingssaldo meenemen. U kunt uw pensioen ook laten staan bij Pensioenfonds Metaal en Techniek. Uw saldo wordt dan omgezet in pensioenaanspraken. 9

10 VEELGESTELDE VRAGEN WAT GEBEURT ER WANNEER IK OVERLIJD? Wanneer u zou overlijden, wordt uw pensioenbeleggingssaldo gebruikt voor een verhoging van het partnerpensioen. Als u geen partner of kind(eren) heeft, vervalt het saldo aan Pensioenfonds Metaal en Techniek. HEEFT PENSIOENBELEGGEN GEVOLGEN VOOR WW, WAO EN ZIEKTEWET? Pensioenbeleggen heeft geen gevolgen voor de hoogte van het dagloon voor WW- en Ziektewet-uitkeringen. Uw WIA-loon wordt wel verminderd met de bedragen die u in Pensioenbeleggen stort. Let hierop wanneer u grote bedragen opzij wilt zetten met Pensioenbeleggen. 10

11 ALGEMENE INFORMATIE UW PENSIOENFONDS Een goed pensioen voor alle deelnemers. Dat is het doel van Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT), de pensioenverzekeraar voor werknemers in de bedrijfstak Metaal en Techniek. PMT heeft circa 1 miljoen (ex-)deelnemers voor wie de pensioenregeling wordt uitgevoerd, in de vorm van ouderdomspensioen, partnerpensioen, ANW Pensioen en Pensioenbeleggen. Het pensioenfonds wordt bestuurd door vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. 11

12 HEEFT U VRAGEN OVER UW PENSIOENREGELING? U kunt elke werkdag bellen met onze afdeling Klanteninformatie (070) U krijgt een deskundige medewerker aan de lijn die de vragen over uw pensioen beantwoordt. Ook onze internetsite biedt veel informatie. Kijk regelmatig op dan blijft u op de hoogte van de actuele zaken rond uw pensioen. LEES OOK ONZE ANDERE BROCHURES Wij hebben verschillende brochures voor u: - Pensioenregeling Metaal en Techniek - ANW Pensioen - Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen - Echtscheiding en uw pensioen - Herschikken van uw pensioen - Nieuwe baan en uw pensioen - Werkloos en uw pensioen - Ouderschapsverlof en pensioen U vindt onze brochures op Of vraag ze aan bij de afdeling Klanteninformatie. PENSIOENOVERZICHT Jaarlijks ontvangen alle actieve deelnemers een pensioenoverzicht. In dit overzicht vindt u de hoogte van uw opgebouwde pensioen en het pensioenbeleggingssaldo, maar ook het bedrag dat u opgebouwd kunt hebben als u blijft deelnemen tot uw pensioendatum. Ex-deelnemers ontvangen elke vijf jaar zo n overzicht. U kunt geen rechten ontlenen aan het pensioenoverzicht. PENSIOENJOURNAAL Vier keer per jaar ontvangen actieve deelnemers en gepensioneerden per post ons Pensioenjournaal, met veel nieuws en informatie over pensioen. NP 017 PMT

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juni 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juli 2014 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken?

Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken? Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken? U regelt het met de levensloopregeling! Tijd is kostbaar, tijd is geld. Spaar het! voor zorg en welzijn Nieuw: de levensloopregeling Vanaf 1 januari 2006 kunnen

Nadere informatie

aanvullen via het Pluspakket

aanvullen via het Pluspakket Het > Uw Smurfit Kappa Pensioen zelf aanvullen via het Als deelnemer aan het Smurfit Kappa Pensioen bouwt u automatisch pensioen op via Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland ( het Pensioenfonds

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Robeco Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Pensioenregeling... 4 3. Flexioen Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening De Pensioenspaarrekening is een spaarrekening waarop u voor langere tijd spaart voor uw pensioen. Extra

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen.

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Bedacht door de overheid. Mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Eerder stoppen met werken.

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop Loyalis voert de levensloopregeling uit voor ABP Loyalis Levensloop Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Je werkt. Maar soms even niet. Je neemt de tijd voor die ene cursus. En daarna er

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever Groeps Individueel PensioenPlan Informatie voor de werkgever 2 BESTE PENSIOENVERZEKERAAR Als werkgever biedt u uw werknemers moderne arbeidsvoorwaarden. Een bewuste keuze, want aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels.

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels. Pensioen ABC > A Aandeel Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst (dividend). De waarde van aandelen van de grotere vennootschappen

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling

Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling De vragen zijn gecategoriseerd naar de volgende onderwerpen: Algemeen NN Prestatie Pensioen Na garantiecontract Bij uitdiensttreding

Nadere informatie

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie December 2011 Flits PWRI stapt over naar nieuwe uitvoerder APG Het PWRI stapt per 1 januari 2012 over naar een nieuwe uitvoerder, APG (Algemene Pensioen

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie