Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV"

Transcriptie

1 Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1

2 2

3 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van belang als je wilt deelnemen aan de regeling Individueel Pensioenbeleggen. Via deze regeling kun je vermogen opbouwen voor een aanvullend pensioenkapitaal. Het bedrag dat je periodiek inlegt, wordt belegd. In deze brochure lees je alles over de regeling en over de beleggingsmogelijkheden die je hebt. Mocht je na het lezen van deze brochure nog vragen hebben over pensioenbeleggen, dan kun je contact opnemen met de Pensioendesk, telefoon (050) Ook kun je kijken op onze internetsite: Je treft daar ook het officiële reglement van Pensioenfonds UWV aan. De regeling IPB maakt daar deel van uit. Aan deze brochure zijn geen rechten te ontlenen. 3

4 Inhoudsopgave 1. De UWV-pensioenregeling 7 2. Individueel Pensioenbeleggen, iets voor jou? Redenen om mee te doen met pensioenbeleggen Je wilt eerder stoppen met werken Je salaris is sterk gestegen Je bent gescheiden Je bent geboren na 31 december 1949 en je hebt een jongere partner Je hebt (langere tijd) in het buitenland gewoond Andere situaties Beleggen en beleggingsrisico s Risico ligt bij de deelnemer Beleggingshorizon Op welke manieren kun je beleggen? Life Cycle Vrij beleggen Welke keuze moet ik maken? Kosten Hoe meld je je aan voor de regeling Individueel Pensioenbeleggen? Schriftelijk aanmelden Doorgeven van de gewenste beleggingswijze Je neemt deel aan de regeling en dan? Periodiek een overzicht, actuele informatie op de website De beleggingswijze en/of je inleg veranderen Veranderingen in je persoonlijke situatie Wat wordt er uitgekeerd? 21 4

5 7. Hoeveel kun je maximaal inleggen? Er is een limiet aan wat je mag inleggen Hoe groot is je beleggingsruimte? Je beleggingsruimte benutten Wat er in specifieke situaties met je IPB-saldo gebeurt Je treedt uit dienst vóór je pensionering Je dienstverband wordt beëindigd wegens arbeidsongeschiktheid Je gaat scheiden Je komt te overlijden voor de pensioendatum Hoe zit een en ander fiscaal? Belastingvoordeel wordt automatisch verrekend Wel belasting over pensioenuitkering zelf Als je volgens de fiscus teveel hebt opgebouwd Samengevat Meer informatie 30 5

6 6

7 1. De UWV-pensioenregeling De pensioenregeling van UWV is een middelloonregeling, met een standaard pensioenleeftijd van 67 jaar. In de pensioenregeling kun je op twee manieren pensioen opbouwen: Middelloonregeling Je bouwt automatisch pensioen op via een middelloonregeling. Dat houdt in dat je ieder jaar pensioen opbouwt op basis van het salaris dat je in dat jaar verdient. Regeling Individueel Pensioenbeleggen Je pensioenregeling kent daarnaast een mogelijkheid om op vrijwillige basis vermogen op te bouwen voor een aanvullend pensioen: de regeling Individueel Pensioenbeleggen (IPB). Alle deelnemers in de pensioenregeling kunnen in principe deelnemen aan IPB. Voorwaarde is wel dat er voldoende fiscale ruimte is. Zie hiervoor hoofdstuk 7. 7

8 8?

9 2. Individueel Pensioenbeleggen, iets voor jou? Het pensioenkapitaal dat je via de IPB-regeling opbouwt, kun je op twee manieren gebruiken. Je kunt het saldo gebruiken om eerder te stoppen met werken; of Je gebruikt het kapitaal bij pensionering om je ouderdomspensioen te verhogen. Je hoeft niet direct te kiezen. Eerder met pensioen De pensioenregeling biedt de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken. De standaard pensioenleeftijd is 67 jaar. Maar je kunt al met pensioen gaan vanaf je 55e. Dit noemen we vervroegen. Eerder met pensioen gaan heeft tot gevolg dat de hoogte van de pensioenuitkeringen lager wordt: de opbouwduur wordt namelijk korter en de uitkeringsduur wordt langer. Door vermogen op te bouwen binnen de IPB-regeling kun je de verlaging (gedeeltelijk) opvangen. Hogere pensioenuitkering Een andere mogelijkheid is dat je deelneemt om op de pensioendatum een aanvullend (extra) ouderdoms- en/of partnerpensioen te kunnen kopen. 2.1 Redenen om mee te doen met pensioenbeleggen De regeling Individueel Pensioenbeleggen is een vrijwillige regeling. Je hoeft er dus niet aan mee te doen. Van groot belang bij je keuze is dat je allereerst goed inzicht hebt in je financiële situatie op het moment dat je met pensioen gaat. Bekijk daarvoor je opgebouwde pensioenaanspraken. Deze staan op het Uniform Pensioenoverzicht dat je jaarlijks ontvangt. Ook je individuele situatie is van belang. Studerende kinderen en overige financiële verplichtingen of juist het vervallen daarvan, zijn van invloed. Verschillende situaties kunnen aanleiding zijn om deel te nemen aan de regeling Individueel Pensioenbeleggen. We hebben ze voor je op een rij gezet Je wilt eerder stoppen met werken De pensioenregeling van UWV is erop gebaseerd dat je op je 67e met pensioen gaat. Wil je eerder met pensioen, dan kun je daarvoor vermogen opbouwen via de regeling Individueel Pensioenbeleggen Je salaris is sterk gestegen De pensioenregeling is een middelloonregeling. Dat betekent dat het pensioen dat je ieder jaar opbouwt, gebaseerd is op het salaris dat je in dat jaar verdient. Stijgt je salaris fors, dan lopen je eerder opgebouwde pensioen- 9

10 aanspraken uit de pas met je huidige salaris. Je uiteindelijke ouderdomspensioen valt daardoor wellicht lager uit dan je wenst. Door deel te nemen aan Individueel Pensioenbeleggen kun je je pensioen verhogen Je bent gescheiden Als je gescheiden bent, dan heeft je ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je tijdens je huwelijk hebt opgebouwd. AOW-gat? Iedere burger in Nederland krijgt een AOWuitkering vanaf het moment dat hij of zij de AOW-leeftijd bereikt. Gepensioneerden met een jongere partner ontvangen tot 1 januari 2015 een partnertoeslag totdat de jongere partner ook de AOW-leeftijd heeft bereikt. De hoogte van de partnertoeslag is afhankelijk van het inkomen van de jongere partner. Je eventuele nieuwe partner ontvangt alleen het partnerpensioen dat je hebt opgebouwd nadat hij of zij door het pensioenfonds is geadministreerd als partner. Het eerder opgebouwde partnerpensioen tot echtscheidingsdatum is op de echtscheidingsdatum namelijk omgezet in een bijzonder partnerpensioen. Dit bijzonder partnerpensioen wordt uitgekeerd aan je ex-partner als je komt te overlijden. Via de pensioenbeleggingsregeling kun je vermogen opbouwen voor een extra ouderdoms- en/of partnerpensioen Je bent geboren na 31 december 1949 en je hebt een jongere partner Ben je na 31 december 1949 geboren en heb je een jongere partner, dan is er nog een reden om pensioenbeleggen te overwegen: het vervallen van de partnertoeslag per 1 januari Door het vervallen van de partnertoeslag kan een zogeheten AOW-gat ontstaan. Mensen die op of na 1 januari 2015 de AOW-leeftijd bereiken, ontvangen bij hun pensionering echter geen partnertoeslag op hun AOW-uitkering. De partner die als eerste de AOW-leeftijd bereikt, ontvangt alleen zijn of haar eigen AOW-uitkering. Het gezamenlijk inkomen kan hierdoor tijdelijk lager worden dan verwacht, als je partner weinig of geen eigen inkomen heeft. Door deel te nemen aan de regeling Individueel Pensioenbeleggen kun je deze tijdelijke terugval in inkomen opvangen. Voor alle duidelijkheid: als je vóór 1 januari 1950 geboren bent en dus vóór jaar wordt, heeft het stopzetten van de partnertoeslag AOW voor jou geen gevolgen. 10

11 2.1.5 Je hebt (langere tijd) in het buitenland gewoond De hoogte van de AOW-uitkering is afhankelijk van het aantal jaren dat je in de vijftig jaar voor je AOW-gerechtigde leeftijd in Nederland hebt gewoond en/of gewerkt. Voor elk jaar dat je in deze periode niet in Nederland hebt gewoond, wordt je AOW-uitkering met 2% gekort. Via de regeling Individueel Pensioenbeleggen kun je het ontstane tekort (deels) afdekken Andere situaties Er zijn verschillende andere situaties denkbaar waardoor je mogelijk te weinig ouderdomspensioen of partnerpensioen opbouwt of hebt opgebouwd. Een ervan is dat je bijvoorbeeld pas op latere leeftijd bent begonnen met werken. Wanneer je vermoedt dat je te weinig ouderdoms- of partnerpensioen hebt opgebouwd, dan kun je contact opnemen met de Pensioendesk. Het telefoonnummer vind je zowel voor- als achterin in deze brochure. 11

12 12

13 3. Beleggen en beleggingsrisico s Neem je deel aan de IPB-regeling, dan worden voor het bedrag dat je periodiek inlegt aandelen en/of obligaties gekocht. Beleggen in obligaties is, net als aandelen, sterk afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Wel hebben aandelen en obligaties een verschillend risicoprofiel. Als vuistregel hierbij geldt dat beleggen in obligaties minder risicovol is dan beleggen in aandelen. Daar staat tegenover dat aandelen op de langere termijn gemiddeld een beter rendement bieden dan obligaties. 3.1 Risico ligt bij de deelnemer Vooraf is niet bekend hoeveel rendement wordt behaald op de beleggingen. Je kunt goede beursjaren mee gaan maken, maar ook slechte. Het beleggingsrisico ligt bij jou als deelnemer. Afhankelijk van je persoonlijke profiel, je horizon (zie paragraaf 3.2) en het doel van het pensioenbeleggen, kun je kiezen voor een meer risicomijdend of risicovolle manier van beleggen. Over het algemeen geldt: hoe hoger het verwachte rendement op de lange termijn, hoe hoger het risico dat de beleggingen sterk wisselen in waarde op de kortere termijn. 3.2 Beleggingshorizon Hoeveel beleggingsrisico je kunt of wilt lopen, is onder andere afhankelijk van je beleggingshorizon. We doelen hiermee op de periode dat je deelneemt aan de regeling IPB. Hoe langer die periode duurt bijvoorbeeld omdat je nog ver van je pensioenleeftijd bent verwijderd des te meer tijd heb je om eventuele negatieve rendementen (waardedaling of verliezen op de beleggingen) weer goed te maken. Bovendien heb je als je jong bent meestal nog maar een klein pensioenkapitaal opgebouwd binnen IPB. Voor oudere deelnemers kan een neerwaartse schommeling echter wél direct een negatief effect hebben op het te verkrijgen pensioen. Niet alleen de datum waarop je met pensioen gaat, bepaalt de beleggingshorizon. Ook de periode die je in dienst denkt te blijven bij UWV is van belang. Bij uitdiensttreding kun je namelijk niet langer deelnemen aan de regeling IPB en wordt het opgebouwde saldo omgezet in een pensioenaanspraak. 13

14 14

15 4. Op welke manieren kun je beleggen? Het ingelegde bedrag wordt standaard belegd in de zogeheten Life Cycle. Je hebt echter ook de mogelijkheid om vrij te beleggen in een van de zes beleggingsdepots. Je kunt je beleggingskapitaal slechts in een van de zes depots storten. 4.1 Life Cycle De Life Cycle is een beleggingssystematiek waarbij steeds minder risicovol wordt belegd naarmate je ouder wordt. De Life Cycle is ontwikkeld met de zorgplicht voor ogen die de Pensioenwet voorschrijft. Zorgplicht houdt in dat Pensioenfonds UWV verplicht is om te waarschuwen als je te risicovol belegt gezien je leeftijd. De Life Cycle werkt met een aantal leeftijdsgroepen. Bij elke leeftijdsgroep hoort een beleggingsdepot met een vaste mix van aandelen, obligaties en beleggingen in de geldmarkt. Als je in een nieuwe leeftijdsgroep valt, wordt automatisch overgestapt naar het bijbehorende depot. Op dat moment daalt het deel van de inleg dat belegd wordt in aandelen en stijgt het deel dat belegd wordt in obligaties/de geldmarkt. Op deze manier beleg je met een (maximaal) rendement tegen een beheerst risico. In de onderstaande tabel zie je hoe de Life Cycle is samengesteld. Tabel 1: Life Cycle Aantal jaren tot pensionering Leeftijdscohorten Wereld Ontwikkelde markten Aandelen Opkomende markten Langlopende Staats EMU Obligaties Bedrijfsobligaties Inflatiegerelateerd Duitsland >27 A 75,6% 9,4% 6,0% 6,0% 3,0% B 66,7% 8,3% 10,0% 10,0% 5,0% C 57,8% 7,2% 14,0% 14,0% 7,0% D 48,9% 6,1% 18,0% 18,0% 9,0% E 40,0% 5,0% 22,0% 22,0% 11,0% 9-10 F 31,1% 3,9% 26,0% 26,0% 13,0% 7-8 G 22,2% 2,8% 30,0% 30,0% 15,0% 5-6 H 13,3% 1,7% 55,0% 20,0% 10,0% 3-4 I 8,9% 1,1% 70,0% 15,0% 5,0% 1-2 J 4,4% 0,6% 80,0% 10,0% 5,0% Let op: de Life Cycle gaat er vanuit dat je blijft deelnemen tot de ingangsdatum van je pensioen. Als je daarvoor vertrekt bij UWV, kun je niet meer deelnemen aan de regeling Individueel Pensioenbeleggen en wordt op dat moment je saldo omgezet in een pensioenaanspraak. 15

16 4.2 Vrij beleggen 4.3 Welke keuze moet ik maken? Naast de zojuist beschreven Life Cycle bestaat binnen IPB ook de mogelijkheid om vrij te beleggen. Ten behoeve van het vrij beleggen biedt het pensioenfonds zes verschillende beleggingsdepots, elk met een eigen risicoprofiel. Het gaat om de beleggingsdepots A tot en met F. Beleggingsdepot A heeft met 100% aandelen het hoogste risico, terwijl beleggingsdepot F, dat 100% in de geldmarkt belegt, het laagste risico heeft. Dit depot belegt in leningen die banken elkaar dagelijks onderling aanbieden en het verwachte rendement komt overeen met de kortlopende rente. Deze rente is in het algemeen laag omdat het risico van het uitlenen van geld voor één dag ook laag is. Beleggingsdepot F is geschikt voor deelnemers die over een paar jaar met pensioen gaan of binnen afzienbare tijd hun dienstverband bij UWV beëindigen en een laag risico willen lopen op hun beleggingen. In de tabel hieronder zie je op welke wijze de depots zijn samengesteld. Het is van belang om het beleggingsrisico af te wegen tegen het verwachte rendement. De keuze hangt af van de persoonlijke wensen en voorkeuren. De Life Cycle biedt je onder gelijkblijvende omstandigheden een (maximaal) rendement tegen een beheerst risico. Omdat het Life Cycle-beleggen rekening houdt met je leeftijd, past het bijna altijd bij je beleggingsprofiel. Bovendien heb je geen omkijken naar de wijze waarop je IPB-inleg wordt belegd. Je bent echter vrij om van deze standaard beleggingswijze af te wijken. Houd er wel rekening mee dat je zelf geregeld moet controleren of de beleggingsmix nog aansluit bij je profiel. Als je vrij belegt, past het pensioenfonds je gekozen depot niet automatisch aan je leeftijd aan. Kijk voor meer informatie over de beleggingsdepots en over beleggingen in het algemeen op Tabel 2: Vrij beleggen Depot Percentage aandelen Percentage obligaties A 100% 0% 0% B 75% 25% 0% C 50% 50% 0% D 25% 75% 0% E 0% 100% 0% F 0% 0% 100% Percentage geldmarktbeleggingen 16

17 4.4 Kosten Aankoop- en verkoopkosten Op de inleg in de diverse depots worden de volgende aan- en verkoopkosten in mindering gebracht: Life Cycle depots: 0,15% voor aankopen, nihil voor verkopen. Vrij beleggen depots: 0,15% voor aankopen, 0,11% voor verkopen, met uitzondering van depot F. Depot F: nihil voor zowel aankopen als verkopen. Bij het switchen van depot zijn zowel aan- als verkoopkosten verschuldigd. Deze worden in mindering gebracht op het totale saldo. Om een handje te helpen: de Profielwijzer Wil je vrij gaan beleggen, maar weet je niet welk beleggingsprofiel het beste bij je past? Ga dan naar Hier vind je de Profielwijzer. Nadat je een aantal vragen hebt beantwoord, geeft de Profielwijzer een indicatie van de beleggingskeuze die het beste bij je past. Let wel: je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van de keuze voor een bepaald beleggingsdepot. Beleggingskosten Ook worden kosten van het beleggen zelf berekend. Deze worden altijd direct verrekend in het rendement. De kosten zijn afhankelijk van het depot waarin je belegt en liggen tussen de 0,1% tot 0,4%*. Hierbij geldt dat de aandelenbeleggingen de hoogste kosten kennen en de geldmarkt de laagste. * Deze kosten zijn gebaseerd op de werkelijke gemaakte kosten in 2013 en zijn indicatief voor het huidige beleggingsjaar. 17

18 18

19 5. Hoe meld je je aan voor de regeling Individueel Pensioenbeleggen? 5.1 Schriftelijk aanmelden Je kunt je aanmelden als deelnemer aan de regeling via het formulier Individueel Pensioenbeleggen. Op dit formulier geef je ook het bedrag aan dat je wilt inleggen. Je vindt het formulier op onder Brochures en Formulieren. Op het formulier kun je ook aangeven of je maandelijks een bedrag wilt inleggen of eenmalig een bedrag wilt storten. Het ingevulde formulier lever je in bij het HRM Shared Service Center. Vervolgens wordt het in te leggen bedrag maandelijks of eenmalig ingehouden op je salaris. 5.2 Doorgeven van de gewenste beleggingswijze In hoofdstuk 4 zijn de verschillende manieren waarop je inleg kan worden belegd beschreven. Je voorkeur dien je door te geven via de Profielwijzer. Je vindt deze onder Mijn pensioen op (eerst inloggen). N.B.: Als je geen keuze maakt, wordt je inleg standaard in de Life Cycle belegd. Let op: het bedrag dat je in mag leggen voor je pensioen, de zogeheten beleggingsruimte, is gebonden aan een (fiscaal) maximum. Hierover lees je meer in hoofdstuk 7. 19

20 20

21 6. Je neemt deel aan de regeling, en dan? 6.1 Periodiek een overzicht, actuele informatie op de website Als deelnemer aan de regeling Individueel Pensioenbeleggen ontvang je ieder jaar een overzicht van het opgebouwde kapitaal op dat moment. Ook de hoogte van je beleggingsruimte voor het komende jaar staat daarin vermeld. Voor rendementsoverzichten van de verschillende beleggingsmogelijkheden verwijzen we je naar Onder Mijn pensioen, het afgeschermde onderdeel van de site waar je een gebruikersnaam en wachtwoord voor nodig hebt, zie je het actuele saldo. Met behulp van de Pensioenplanner, die ook onder Mijn pensioen te vinden is, kun je aan de hand van verschillende toekomstscenario s doorrekenen wat pensioenbeleggen voor je pensioensituatie kan betekenen. 6.2 De beleggingswijze en/of de inleg veranderen Een wijziging van je beleggingskeuze geef je door via de Profielwijzer. Wisselen van beleggingsdepot kan uitsluitend met het gehele kapitaal. Het is dus niet mogelijk in te leggen in verschillende beleggingsdepots. Wil je het inlegbedrag aanpassen, dan moet je dit aangeven via het onder paragraaf 5.1 genoemde keuzeformulier Individueel Pensioenbeleggen. Wil je je deelname aan de regeling stopzetten, dan maak je ook gebruik van het keuzeformulier Individueel Pensioenbeleggen. 6.3 Veranderingen in je persoonlijke situatie Er kunnen zich ook in je persoonlijke situatie veranderingen voordoen die van invloed zijn op je deelname aan de pensioenbeleggingsregeling. Denk aan een andere baan of arbeidsongeschiktheid. Wat deze gebeurtenissen betekenen voor je IPB-kapitaal, lees je in hoofdstuk Wat wordt er uitgekeerd? Voordat je daadwerkelijk met pensioen gaat (uiterlijk op 67 jaar), kun je kiezen wat voor pensioen je van je IPB-geld wilt kopen. Als je kiest voor een deeltijdpensioen, wordt het saldo naar rato van het aantal uren waarvoor je met pensioen gaat, gebruikt voor het inkopen van pensioen. Hoe hoog het saldo op het moment van pensionering is, hangt af van een aantal zaken. Bijvoorbeeld hoelang je hebt deelgenomen, hoeveel je jaarlijks hebt ingelegd, wat het rendement is geweest op je inleg en wat de actuariële factoren (door het pensioenfonds gehanteerde tarieven voor de inkoop van pensioen en de rekenrente) op de omzettingsdatum zijn. 21

22 22 1

23 7. Hoeveel kun je maximaal inleggen? 7.1 Er is een limiet aan wat je mag inleggen De regeling Individueel Pensioenbeleggen is bedoeld om deelnemers de mogelijkheid te bieden hun AOW-uitkering en het pensioen dat zij via de werkgever opbouwen, aan te vullen. Het bedrag dat je als deelnemer voor dit doel via IPB vergaart, is aan een fiscaal maximum gebonden. Dit maximum wordt ook wel beleggingsruimte genoemd. 7.2 Hoe groot is je beleggingsruimte? Ieder jaar wordt opnieuw jouw beleggingsruimte berekend. Deze vind je op de jaaropgave van je pensioen (het Uniform Pensioenoverzicht). Bij de vaststelling van de beleggingsruimte is een aantal factoren van belang, bijvoorbeeld hoe lang je pensioen opbouwt volgens de UWV-pensioenregeling, en de hoogte van je ouderdomspensioen in relatie tot je pensioengevend salaris. 7.3 Je beleggingsruimte benutten De beleggingsruimte kun je benutten door maandelijks een twaalfde deel van je totale beleggingsruimte in te leggen. Je kunt echter ook kiezen voor een combinatie van éénmalige stortingen en een maandelijks bedrag. Let er daarbij wel op dat je de aangegeven beleggingsruimte voor dat jaar niet overschrijdt. In beide situaties wordt het door jou gekozen IPB-bedrag op je bruto salaris ingehouden. De beleggingsruimte die je in het ene jaar niet gebruikt, wordt toegevoegd aan een volgend jaar. Je bent dus niet verplicht je beleggingsruimte in één jaar volledig te benutten. 23

24 24

25 8. Wat er in specifieke situaties met je IPB-saldo gebeurt 8.1 Je treedt uit dienst bij UWV vóór je pensionering Verlaat je UWV vóór je met pensioen gaat, dan eindigt je deelname aan de UWV pensioenregeling en wordt het ingelegde kapitaal plus het rendement omgezet in een aanspraak op een extra ouderdomspensioen. Je kunt al je opgebouwde pensioenaanspraken bij Pensioenfonds UWV, dus inclusief de extra pensioenaanspraken uit IPB, overdragen aan je nieuwe pensioenuitvoerder. Ga je geen pensioen opbouwen bij een nieuwe werkgever of draag je de pensioenaanspraken niet over, dan worden je pensioenaanspraken bij Pensioenfonds UWV verhoogd op basis van de Consumentenprijsindex alle huishoudens afgeleid, voor zover de middelen van het fonds dit toelaten. Daarbij streeft het pensioenfonds naar een verhoging van 80% van de stijging van de genoemde Consumentenprijsindex. 8.2 Je dienstverband wordt beëindigd wegens arbeidsongeschiktheid Als na beëindiging van je dienstverband met UWV je deelneming aan de regeling wordt voortgezet op basis van arbeidsongeschiktheid, dan kun je niet langer inleggen in de regeling Individueel Pensioenbeleggen. Het IPB-saldo blijft echter staan en het rendement op de beleggingen wordt nog steeds bijgeschreven bij het saldo. Op je pensioendatum wordt het aanwezige saldo omgezet in een extra pensioenaanspraak. Met behulp van het deelnameformulier Individueel Pensioenbeleggen kun je nog wel een depotwijziging doorgeven. Als er sprake is van een gedeeltelijke voortzetting van je dienstverband, bijvoorbeeld bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, dan kan het pensioenbeleggen wel worden voortgezet. 8.3 Je gaat scheiden Na een scheiding wordt het saldo in de regel verdeeld tussen jou en je ex-partner. Het deel dat je ex-partner toekomt, wordt omgezet in recht op levenslang ouderdomspensioen voor je ex-partner. Je IPB-saldo wordt dus lager. 8.4 Je overlijdt voor de pensioendatum Wanneer je overlijdt tijdens je dienstverband bij UWV, dan wordt het IPB-saldo gebruikt voor de aankoop van een partnerpensioen en wezenpensioen. Als er geen nabestaande(n) is/zijn, vervalt het saldo aan het fonds en wordt het toegevoegd aan het fondsvermogen. 25

26 26

27 9. Hoe zit één en ander fiscaal? Het bedrag dat je in IPB inlegt, is fiscaal aftrekbaar. Voorwaarde voor deze fiscaal aantrekkelijke manier van pensioenbeleggen is dat het opgebouwde eindkapitaal als pensioen tot uitbetaling komt. 9.1 Belastingvoordeel wordt automatisch verrekend Het bedrag dat je inlegt, wordt door je werkgever ingehouden op je bruto salaris. Bij die inhouding wordt al rekening gehouden met de fiscale aftrekbaarheid; op de inleg worden namelijk geen loonbelasting en premies sociale verzekeringen ingehouden. 9.3 Als je volgens de fiscus teveel hebt opgebouwd Als op pensioendatum blijkt dat het ouderdomspensioen (inclusief AOW) meer bedraagt dan het fiscale maximum (100% van het pensioengevend salaris), zal het te veel aan pensioen direct worden uitbetaald. Over het te veel opgebouwde vermogen ben je belasting verschuldigd. Het teveel opgebouwde vermogen wordt daarom onder aftrek van de wettelijke inhoudingen als eenmalige afkoopsom uitgekeerd. 9.2 Wel belasting over de pensioenuitkering zelf Het extra pensioen dat je bij je pensionering van het IPB-saldo koopt, wordt te zijner tijd samen met het normale pensioen uitgekeerd. De pensioenuitkeringen vormen belastbaar inkomen. Bij de uitbetaling zal dan ook belasting worden ingehouden. Pensioen opbouwen via Individueel Pensioenbeleggen levert dus een belastingvoordeel op. De omvang van dit belastingvoordeel is afhankelijk van de hoogte van je salaris. De IPB-inleg leidt er wel toe dat je sociale verzekeringsloon lager is. Dit is van belang omdat op het sociale verzekeringsloon je eventuele arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt gebaseerd. Deelname aan IPB heeft dus gevolgen voor de hoogte van een WAO/WIA-uitkering, in het geval dat je tijdens je deelname arbeidsongeschikt wordt. 27

28 28

29 10. Samengevat De regeling Individueel Pensioenbeleggen maakt deel uit van het pensioenreglement van UWV. Via de IPB-regeling kun je vermogen opbouwen voor extra ouderdomspensioen. Het IPB-saldo kun je gebruiken om je pensioenleeftijd te vervroegen en/óf je uitkering bij pensionering te verhogen. Je kunt beleggen in de Life Cycle of kiezen voor vrij beleggen. In het laatste geval heb je de keuze uit zes verschillende beleggingsdepots. Je kunt je aanmelden via het keuzeformulier Individueel Pensioenbeleggen, dat je kunt downloaden van de website Op dit formulier geef je ook het inlegbedrag aan. Lever het formulier in bij het HRM Shared Service Center. Je geeft je beleggingskeuze door via de Profielwijzer, te vinden onder Mijn pensioen op Aan het maken van een beleggingskeuze of het wijzigen van een depot zijn aan- en verkoopkosten verbonden. Je inleg wordt ingehouden op je bruto salaris, waardoor van een fiscaal voordeel sprake is. Je ontvangt jaarlijks een beleggingsoverzicht; actuele informatie over je IPB-saldo tref je aan op de website van het fonds, onder Mijn pensioen. Veranderingen in het pensioenreglement kunnen invloed hebben op de regeling Individueel Pensioenbeleggen. 29

30 11. Meer informatie Meer informatie over pensioenbeleggen kun je vinden op Hier vind je aanvullende informatie over de samenstelling van de beleggingsdepots. Als je deelneemt aan IPB, tref je onder Mijn pensioen actuele informatie aan over je persoonlijke saldo-ontwikkeling. Met vragen kun je terecht bij de Pensioendesk. Te bereiken via telefoonnummer (050) en kan natuurlijk ook, naar 30

31 31

32 Deze brochure is onderdeel van de startbrief van Stichting Pensioenfonds UWV Uitgegeven door: Stichting Pensioenfonds UWV Postbus AM Groningen (050) Juni 2014 Overzicht van de brochures Je pensioenregeling bij UWV Pensioenbeleggen Arbeidsongeschikt Bijna met pensioen Populaire versie van het pensioenreglement Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? In dienst Uit dienst Nabestaandenpensioen Scheiden of einde relatie Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Net zo goed als trouwen en gaan samenwonen, heeft ook het einde van een relatie of een scheiding gevolgen voor je pensioen. Trouwen of samenwonen Uniform Pensioen overzicht (Tijdelijk) minder werken Je gaat je leven met iemand delen. Samen oud worden is natuurlijk het ideaal. Vergeet daarom niet ook vast vooruit te kijken naar je pensioen. Elk jaar ontvang je van Pensioenfonds UWV een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Welke informatie kun je hierop terugvinden? Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? De tekst in deze folder is gebaseerd op wet- en regelgeving en het pensioenreglement zoals die gelden op 1 januari Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Als er onduidelijkheden zijn, of verschillen in interpretatie, zijn de wettekst en de tekst van het pensioenreglement bepalend. 32

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Inleiding. Wanneer kan ik met pensioen? gaat uiterlijk in op 67 jaar.

Inleiding. Wanneer kan ik met pensioen? gaat uiterlijk in op 67 jaar. Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? Inleiding Ieder

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie

Inleiding. Ingangsdatum ouderdomspensioen

Inleiding. Ingangsdatum ouderdomspensioen Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? N.B. Op dit

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu?

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? Uit dienst Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog

Nadere informatie

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten.

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Nabestaandenpensioen Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Inleiding De pensioenregeling van UWV voorziet standaard in een

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Scheiden of einde relatie

Scheiden of einde relatie Scheiden of einde relatie Net zo goed als trouwen en gaan samenwonen, heeft ook het einde van een relatie of een scheiding gevolgen voor je pensioen. Inleiding Het is nooit de bedoeling, maar we weten

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel Pensioensparen

Nadere informatie

In dienst..s. nsioenfonds UWV

In dienst..s. nsioenfonds UWV In dienst..s. nsioenfonds UWV Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start automatisch met de opbouw van pensioen. Pensioenfonds UWV zorgt ervoor dat zowel de opbouw nu, als de uitkering later in

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door Goed om te

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door Goed om te

Nadere informatie

Bijna met pensioen. De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan 1

Bijna met pensioen. De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan 1 Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan 1 (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? Inleiding

Nadere informatie

Pensioen. Beleggen voor uw p ensioen

Pensioen. Beleggen voor uw p ensioen Uw Pensioen Beleggen voor uw p ensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie en is bedoeld om deelnemers aan de Stichting Pensioenfonds SNT (STPS) een algemeen beeld te geven. We besteden

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeidsongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het

Nadere informatie

Scheiden of einde relatie

Scheiden of einde relatie Scheiden of einde relatie Net zo goed als trouwen en gaan samenwonen, heeft ook het einde van een relatie of een scheiding gevolgen voor je pensioen. N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel Pensioensparen

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door

Nadere informatie

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeids- ongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog op

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Bijna met pensioen. De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan

Bijna met pensioen. De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan 1 (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? Inleiding

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2006 PENSIOENBELEGGEN Wie een dienstverband heeft, bouwt onder voorwaarden vanaf zijn 18 e pensioen op. Elke maand

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie

Nabestaanden- pensioen UWV

Nabestaanden- pensioen UWV Nabestaanden- pensioen UWV Inleiding De pensioenregeling van UWV voorziet standaard in een nabestaandenpensioen als jij komt te overlijden. Met nabestaanden bedoelen we je partner en je eventuele kinderen.

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? Inleiding Als je minder gaat werken,

Nadere informatie

Nettopensioenregeling

Nettopensioenregeling Nettopensioenregeling 1 Uitgangspunten nettopensioenregeling Algemeen De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling, in aanvulling op de basisregeling van SPW. SPW probeert de nettopensioenregeling

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN...

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op.

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op. 7 juni 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill. Standaard krijgt u dit ouderdomspensioen vanaf uw 67e

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE UW MENSEN, UW kapitaal Onderdeel van een geoliede machine Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE Welkom bij Cappital! U bouwt via uw werkgever pensioenkapitaal op, om op uw pensioenleeftijd pensioen aan

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Uitgangspunten. Nettopensioenregeling

Uitgangspunten. Nettopensioenregeling Uitgangspunten Nettopensioenregeling Laatst gewijzigd op 20 februari 2015 Uitgangspunten nettopensioenregeling Algemeen De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling, in aanvulling op de basisregeling

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Aanvulling van ouderdomspensioen en partnerpensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er

Nadere informatie

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding Uw Pensioen Waardeoverdracht bij indiensttreding In deze brochure over waardeoverdracht staat algemene informatie en is bedoeld om deelnemers aan het Stichting Pensioenfonds SNT (STPS) algemene informatie

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Welke keuzes maakt u voordat u straks met pensioen gaat?

Welke keuzes maakt u voordat u straks met pensioen gaat? SNPS Shell Nederland Pensioenfonds Stichting Welke keuzes maakt u voordat u straks met pensioen gaat? Inhoud Welke pensioenkeuzes hebt u? 1. Uw pensioenleeftijd kiezen 2. Deeltijdpensioen 3. Definitieve

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan

Pensioen Continu Plan Pensioen Continu Plan Een nettolijfrente oplossing Voor werknemers met een salaris boven 100.000 Per 1 januari 2015 gelden er belangrijke nieuwe regels voor pensioen. Hierdoor bouwen veel werknemers minder

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE. Pensioensparen

PENSIOENBROCHURE. Pensioensparen PENSIOENBROCHURE Pensioensparen Pensioenbrochure Pensioensparen Waarom deze brochure? Deze brochure geeft antwoord op de vraag hoe u kunt sparen voor extra pensioen. En wat er met het gespaarde pensioenkapitaal

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Op uw pensioendatum koopt u met het opgebouwde pensioenkapitaal een ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie Wegwijzer GE Pensioen Inzicht in uw pensioensituatie Inleiding Met de Wegwijzer GE Pensioen krijgt u informatie over uw pensioenregeling en kunt u inzicht krijgen in uw eigen pensioensituatie. De pensioenwijzer

Nadere informatie

Scheiden of einde relatie...s. pensioenfonds UWV

Scheiden of einde relatie...s. pensioenfonds UWV Scheiden of einde relatie..s. pensioenfonds UWV Inleiding Het is nooit de bedoeling, maar we weten allemaal dat het vaak voorkomt: je groeit uit elkaar en daarna ga je uit elkaar. In deze moeilijke periode

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 ABN AMRO Pensioenen Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 Sinds 1 januari 2015 is de fiscale regelgeving voor pensioenregelingen veranderd. Een

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

UW SNPS PENSIOEN als u na 30 juni 2013 in dienst bent gekomen

UW SNPS PENSIOEN als u na 30 juni 2013 in dienst bent gekomen UW SNPS PENSIOEN als u na 30 juni 2013 in dienst bent gekomen Welkom! U neemt deel aan de bruto pensioenregeling van SNPS. Deze regeling geldt voor het pensioengevend salaris tot het fiscale maximum. De

Nadere informatie

Keuzemogelijkheden rond uw pensioen. In deze brochure gaan we in op vijf flexibiliseringsmogelijkheden. rondom uw pensionering.

Keuzemogelijkheden rond uw pensioen. In deze brochure gaan we in op vijf flexibiliseringsmogelijkheden. rondom uw pensionering. Keuzemogelijkheden rond uw pensioen In deze brochure gaan we in op vijf flexibiliseringsmogelijkheden rondom uw pensionering. 1 Introductie De pensioenregeling van het Pensioenfonds TNO biedt u veel keuzevrijheid.

Nadere informatie

Pensioenfonds Vopak Individueel pensioenbeleggen. Pagina. Bijna met pensioen

Pensioenfonds Vopak Individueel pensioenbeleggen. Pagina. Bijna met pensioen Pensioenfonds Vopak Individueel pensioenbeleggen Pagina Bijna met pensioen Voorwoord Misschien droomt u van verre reizen of heeft u straks eindelijk tijd om uw oude hobby weer op te pakken. Maar het kan

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

UW SNPS PENSIOEN als u na 30 juni 2013 in dienst bent gekomen

UW SNPS PENSIOEN als u na 30 juni 2013 in dienst bent gekomen UW SNPS PENSIOEN als u na 30 juni 2013 in dienst bent gekomen Welkom! U neemt deel aan de bruto pensioenregeling van SNPS. Deze regeling geldt voor het pensioengevend salaris tot het fiscale maximum. De

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE. Pensioensparen

PENSIOENBROCHURE. Pensioensparen PENSIOENBROCHURE Pensioensparen Pensioenbrochure Pensioensparen Waarom deze brochure? Deze brochure geeft antwoord op de vraag hoe u kunt sparen voor extra pensioen. En wat er met het gespaarde pensioenspaarkapitaal

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017 Reglement excedent-premieregeling Versie: 1 juli 2017 Inhoudsopgave I De excedent-premieregeling van BPL Pensioen... 3 Artikel 1 Welke pensioensoorten biedt mijn excedent-premieregeling?... 3 Artikel 2

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 Als u via uw werkgever deelneemt in de pensioenregeling BeterExcedent, kunt u pensioen opbouwen over het deel van uw salaris

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Mijn Pensioen. Makkelijk uw pensioen plannen in Mijn PME

Mijn Pensioen. Makkelijk uw pensioen plannen in Mijn PME Mijn Pensioen Misschien kijkt u ernaar uit: stoppen met werken. Tijd voor uzelf en genieten van uw oude dag. Of wilt u juist langer blijven werken? In deze brochure leest u alles over de keuzes die u kunt

Nadere informatie