Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV"

Transcriptie

1 Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1

2 2

3 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van belang als je wilt deelnemen aan de regeling Individueel Pensioenbeleggen. Via deze regeling kun je vermogen opbouwen voor een aanvullend pensioenkapitaal. Het bedrag dat je periodiek inlegt, wordt belegd. In deze brochure lees je alles over de regeling en over de beleggingsmogelijkheden die je hebt. Mocht je na het lezen van deze brochure nog vragen hebben over pensioenbeleggen, dan kun je contact opnemen met de Pensioendesk, telefoon (050) Ook kun je kijken op onze internetsite: Je treft daar ook het officiële reglement van Pensioenfonds UWV aan. De regeling IPB maakt daar deel van uit. Aan deze brochure zijn geen rechten te ontlenen. 3

4 Inhoudsopgave 1. De UWV-pensioenregeling 7 2. Individueel Pensioenbeleggen, iets voor jou? Redenen om mee te doen met pensioenbeleggen Je wilt eerder stoppen met werken Je salaris is sterk gestegen Je bent gescheiden Je bent geboren na 31 december 1949 en je hebt een jongere partner Je hebt (langere tijd) in het buitenland gewoond Andere situaties Beleggen en beleggingsrisico s Risico ligt bij de deelnemer Beleggingshorizon Op welke manieren kun je beleggen? Life Cycle Vrij beleggen Welke keuze moet ik maken? Kosten Hoe meld je je aan voor de regeling Individueel Pensioenbeleggen? Schriftelijk aanmelden Doorgeven van de gewenste beleggingswijze Je neemt deel aan de regeling en dan Periodiek een overzicht, actuele informatie op de website De beleggingswijze en/of je inleg veranderen Veranderingen in je persoonlijke situatie Wat wordt er uitgekeerd? 21 4

5 7. Hoeveel kun je maximaal inleggen? Er is een limiet aan wat je mag inleggen Hoe groot is je beleggingsruimte? Je beleggingsruimte benutten Wat er in specifieke situaties met je IPB-saldo gebeurt Je treedt uit dienst vóór je pensionering Je dienstverband wordt beëindigd wegens arbeidsongeschiktheid Je gaat scheiden Je komt te overlijden voor de pensioendatum Hoe zit één en ander fiscaal? Belastingvoordeel wordt automatisch verrekend Wel belasting over pensioenuitkering zelf Als je volgens de fiscus teveel hebt opgebouwd Samengevat Meer informatie 30 5

6 6

7 1. De UWV-pensioenregeling De pensioenregeling van UWV is een middelloonregeling, met een standaard pensioenleeftijd van 65 jaar. In de pensioenregeling kun je op twee manieren pensioen opbouwen: Middelloonregeling Je bouwt automatisch pensioen op via een middelloonregeling. Dat houdt in dat je ieder jaar pensioen opbouwt op basis van het salaris dat je in dat jaar verdient. Regeling Individueel Pensioenbeleggen Je pensioenregeling kent daarnaast een mogelijkheid om op vrijwillige basis vermogen op te bouwen voor een aanvullend pensioen: de regeling Individueel Pensioenbeleggen (IPB). Alle deelnemers in de pensioenregeling kunnen in principe deelnemen aan IPB. Voorwaarde is wel dat er voldoende fiscale ruimte is. Zie hiervoor hoofdstuk 7. 7

8 8?

9 2. Individueel Pensioenbeleggen, iets voor jou? Het pensioenkapitaal dat je via de IPB-regeling opbouwt, kun je op twee manieren gebruiken. Je kunt het saldo gebruiken om eerder te stoppen met werken; of Je gebruikt het kapitaal bij pensionering om je ouderdomspensioen te verhogen. Je hoeft niet direct te kiezen. Eerder met pensioen De pensioenregeling biedt de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken. De standaard pensioenleeftijd is 65 jaar. Maar je kunt al met pensioen gaan vanaf je 55e. Dit noemen we vervroegen. Eerder met pensioen gaan heeft tot gevolg dat de hoogte van de pensioenuitkeringen lager wordt: de opbouwduur wordt namelijk korter en de uitkeringsduur wordt langer. Door vermogen op te bouwen binnen de IPBregeling kun je de verlaging (gedeeltelijk) opvangen. Hogere pensioenuitkering Een andere mogelijkheid is dat je deelneemt om op de pensioendatum een aanvullend (extra) ouderdoms- en/of partnerpensioen te kunnen kopen. 2.1 Redenen om mee te doen met pensioenbeleggen De regeling Individueel Pensioenbeleggen is een vrijwillige regeling. Je hoeft er dus niet aan mee te doen. Van groot belang bij je keuze is dat je allereerst goed inzicht hebt in je financiële situatie op het moment dat je met pensioen gaat. Bekijk daarvoor je opgebouwde pensioenaanspraken. Deze staan op het Uniform Pensioenoverzicht dat je jaarlijks ontvangt. Ook je individuele situatie is van belang. Studerende kinderen en overige financiële verplichtingen of juist het vervallen daarvan, zijn van invloed. Verschillende situaties kunnen aanleiding zijn om deel te nemen aan de regeling Individueel Pensioenbeleggen. We hebben ze voor je op een rij gezet Je wilt eerder stoppen met werken De UWV-pensioenregeling is erop gebaseerd dat je op je 65e met pensioen gaat. Wil je eerder met pensioen, dan kun je daarvoor vermogen opbouwen via de regeling Individueel Pensioenbeleggen Je salaris is sterk gestegen De UWV-pensioenregeling is een middelloonregeling. Dat betekent dat het pensioen dat je ieder jaar opbouwt, gebaseerd is op het salaris dat je in dat jaar verdient. Stijgt je salaris fors, dan lopen je eerder opgebouwde pensioenaanspraken uit de pas met je huidige salaris. Je 9

10 uiteindelijke ouderdomspensioen valt daardoor wellicht lager uit dan je wenst. Door deel te nemen aan Individueel Pensioenbeleggen kun je je pensioen verhogen Je bent gescheiden Als je gescheiden bent, dan heeft je ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je tijdens je huwelijk hebt opgebouwd. AOW-gat? Iedere burger in Nederland krijgt een AOWuitkering vanaf het moment dat hij of zij 65 jaar wordt. Gepensioneerden met een jongere partner ontvangen tot 1 januari 2015 een partnertoeslag totdat de jongere partner ook 65 jaar is geworden. De hoogte van de partnertoeslag is afhankelijk van het inkomen van de jongere partner. Je eventuele nieuwe partner ontvangt alleen het partnerpensioen dat je hebt opgebouwd nadat hij of zij door het pensioenfonds is geadministreerd als partner. Het eerder opgebouwde partnerpensioen tot echtscheidingsdatum is op de echtscheidingsdatum namelijk omgezet in een bijzonder partnerpensioen. Dit bijzonder partnerpensioen wordt uitgekeerd aan je expartner als je komt te overlijden. Via de pensioenbeleggingsregeling kun je vermogen opbouwen voor een extra ouderdoms- en/of partnerpensioen Je bent geboren na 31 december 1949 en je hebt een jongere partner Ben je na 31 december 1949 geboren en heb je een jongere partner, dan is er nog een reden om pensioenbeleggen te overwegen: het vervallen van de partnertoeslag per 1 januari Vanaf dan krijgt iedereen AOW vanaf 65 jaar. Door het vervallen van de partnertoeslag kan een zogeheten AOW-gat ontstaan. Mensen die op of na 1 januari jaar worden, ontvangen bij hun pensionering echter geen partnertoeslag op hun AOWuitkering. De partner die als eerste 65 wordt, ontvangt alleen zijn of haar eigen AOW-uitkering. Het gezamenlijk inkomen kan hierdoor tijdelijk lager worden dan verwacht, ingeval je partner weinig of geen eigen inkomen heeft. Door deel te nemen aan de regeling Individueel Pensioensparen kun je deze tijdelijke terugval in inkomen opvangen. Voor alle duidelijkheid: als je vóór 1 januari 1950 geboren bent en dus vóór jaar wordt, heeft het stopzetten van de partnertoeslag AOW voor jou geen gevolgen. N.B.: Er zijn plannen om de AOW-leeftijd te verhogen naar 67. Op het moment dat deze brochure werd gemaakt, waren deze plannen nog niet definitief. Daarom wordt in deze brochure nog uitgegaan van een AOW-leeftijd van

11 2.1.5 Je hebt (langere tijd) in het buitenland gewoond De hoogte van de AOW-uitkering is afhankelijk van het aantal jaren dat je tussen je 15e en 65e in Nederland hebt gewoond en/of gewerkt. Voor elk jaar dat je tussen je 15e en 65e jaar niet in Nederland woonde, wordt je AOW-uitkering met 2% gekort. Via de regeling Individueel Pensioenbeleggen kun je het ontstane tekort (deels) afdekken Andere situaties Er zijn verschillende andere situaties denkbaar waardoor je mogelijk te weinig ouderdomspensioen of partnerpensioen opbouwt of hebt opgebouwd. Een ervan is dat je bijvoorbeeld pas op latere leeftijd bent begonnen met werken. Wanneer je vermoedt dat je te weinig ouderdoms- of partnerpensioen hebt opgebouwd, dan kun je contact opnemen met de Pensioendesk. Het telefoonnummer vind je zowel voor- als achterin in deze brochure. 11

12 12

13 3. Beleggen en beleggingsrisico s Neem je deel aan de IPB-regeling, dan worden voor het bedrag dat je periodiek inlegt aandelen en/of obligaties gekocht. Beleggen in obligaties is, net als aandelen, sterk afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Wel hebben aandelen en obligaties een verschillend risicoprofiel. Als vuistregel hierbij geldt dat beleggen in obligaties minder risicovol is dan beleggen in aandelen. Daar staat tegenover dat aandelen op de langere termijn gemiddeld een beter rendement bieden dan obligaties. 3.1 Risico ligt bij de deelnemer Vooraf is niet bekend hoeveel rendement wordt behaald op de beleggingen. Je kunt goede beursjaren mee gaan maken, maar ook slechte. Het beleggingsrisico ligt bij jou als deelnemer. Afhankelijk van je persoonlijke profiel, je horizon (zie paragraaf 3.2) en het doel van het pensioenbeleggen, kun je kiezen voor een meer risicomijdend of risicovolle manier van beleggen. Over het algemeen geldt: hoe hoger het verwachte rendement op de lange termijn, hoe hoger het risico dat de beleggingen sterk wisselen in waarde op de kortere termijn. 3.2 Beleggingshorizon Hoeveel beleggingsrisico je kunt of wilt lopen, is onder andere afhankelijk van je beleggingshorizon. We doelen hiermee op de periode dat je deelneemt aan de regeling IPB. Hoe langer die periode duurt bijvoorbeeld omdat je nog ver van je pensioenleeftijd bent verwijderd des te meer tijd heb je om eventuele negatieve rendementen (waardedaling of verliezen op de beleggingen) weer goed te maken. Bovendien heb je als je jong bent meestal nog maar een klein pensioenkapitaal opgebouwd binnen IPB. Voor oudere deelnemers kan een neerwaartse schommeling echter wél direct een negatief effect hebben op het te verkrijgen pensioen. Niet alleen de datum waarop je met pensioen gaat bepaalt de beleggingshorizon. Ook de periode die je in dienst denkt te blijven bij UWV is van belang. Bij uitdiensttreding kun je namelijk niet langer deelnemen aan de regeling IPB en wordt het opgebouwde saldo omgezet in een pensioenaanspraak. 13

14 14

15 4. Op welke manieren kun je beleggen? Het ingelegde bedrag wordt standaard belegd in de zogeheten Life Cycle. Je hebt echter ook de mogelijkheid om vrij te beleggen in één van de zes beleggingsdepots. Je kunt je beleggingskapitaal slechts in één van de zes depots storten. 4.1 Life Cycle De Life Cycle is een beleggingssystematiek waarbij steeds minder risicovol wordt belegd naarmate je ouder wordt. De Life Cycle is ontwikkeld met de zorgplicht voor ogen die de Pensioenwet voorschrijft. Zorgplicht houdt in dat het Pensioenfonds UWV verplicht is om te waarschuwen als je te risicovol belegt gezien je leeftijd. De Life Cycle werkt met een aantal leeftijdsgroepen. Bij elke leeftijdsgroep hoort een beleggingsdepot met een vaste mix van aandelen, obligaties en beleggingen in de geldmarkt. Als je in een nieuwe leeftijdsgroep valt, wordt automatisch overgestapt naar het bijbehorende depot. Op dat moment daalt het deel van de inleg dat belegd wordt in aandelen en stijgt het deel dat belegd wordt in obligaties/ de geldmarkt. Op deze manier beleg je met een (maximaal) rendement tegen een beheerst risico. In de onderstaande tabel zie je hoe de Life Cycle is samengesteld. Tabel 1: Life Cycle Leeftijd Jaren tot pensionering Depot Beleggingmix Aandelen / Obligaties / Geldmarkt <43 >22 I 90% / 10% / 0% II 75% / 25% / 0% III 50% / 50% / 0% IV 25% / 75% / 0% <5 V 10% / 0% / 90% LET OP: de Life Cycle gaat er vanuit dat je blijft deelnemen tot de ingangsdatum van je pensioen. Als je daarvoor vertrekt bij UWV, kun je niet meer deelnemen aan de regeling Individueel Pensioenbeleggen en wordt op dat moment je saldo omgezet in een pensioenaanspraak. 15

16 4.2 Vrij beleggen 4.3 Welke keuze moet ik maken? Naast de zojuist beschreven Life Cycle bestaat binnen IPB ook de mogelijkheid om vrij te beleggen. Ten behoeve van het vrij beleggen biedt het pensioenfonds zes verschillende beleggingsdepots, elk met een eigen risicoprofiel. Het gaat om de beleggingsdepots A tot en met F. Beleggingsdepot A heeft met 100% aandelen het hoogste risico, terwijl beleggingsdepot F, dat 100% in de geldmarkt belegt, het laagste risico heeft. Dit depot belegt in leningen die banken elkaar dagelijks onderling aanbieden en het verwachte rendement komt overeen met de kortlopende rente. Deze rente is in het algemeen laag omdat het risico van het uitlenen van geld voor één dag ook laag is. Beleggingsdepot F is geschikt voor deelnemers die over een paar jaar met pensioen gaan of binnen afzienbare tijd hun dienstverband bij UWV beëindigen en een laag risico willen lopen op hun beleggingen. In de tabel hieronder zie je op welke wijze de depots zijn samengesteld. Het is van belang om het beleggingsrisico af te wegen tegen het verwachte rendement. De keuze hangt af van de persoonlijke wensen en voorkeuren. De Life Cycle biedt je onder gelijkblijvende omstandigheden een (maximaal) rendement tegen een beheerst risico. Omdat het Life Cycle-beleggen rekening houdt met je leeftijd, past het bijna altijd bij je beleggingsprofiel. Bovendien heb je geen omkijken naar de wijze waarop je IPB-inleg wordt belegd. Je bent echter vrij om van deze standaard beleggingswijze af te wijken. Houd er wel rekening mee dat je zelf geregeld moet controleren of de beleggingsmix nog aansluit bij je profiel. Als je vrij belegt, past het pensioenfonds je gekozen depot niet automatisch aan je leeftijd aan. Kijk voor meer informatie over de beleggingsdepots en over beleggingen in het algemeen op de website van het pensioenfonds: Tabel 2: Vrij beleggen Depot Percentage aandelen Percentage obligaties A 100% 0% 0% B 75% 25% 0% C 50% 50% 0% D 25% 75% 0% E 0% 100% 0% F 0% 0% 100% Percentage geldmarktbeleggingen 16

17 4.4 Kosten Aankoop- en verkoopkosten Op de inleg in de diverse depots wordt 0,25% aankoopkosten in mindering gebracht zowel voor vrij beleggen als voor het beleggen in de Life Cycle met uitzondering van beleggings-depot F. Bij het switchen van depot zijn zowel aan- als verkoopkosten verschuldigd (verkoopkosten bedragen ook 0,25%). Deze worden in mindering gebracht op het totale saldo. Beleggingskosten Ook worden kosten van het beleggen zelf berekend. Deze worden altijd direct verrekend in het rendement. De kosten zijn afhankelijk van het depot waarin je belegt en liggen tussen de 0,1% tot 0,5%*. Hierbij geldt dat de aandelenbeleggingen de hoogste kosten kennen en de geldmarkt de laagste. Om een handje te helpen: de Kapitaalwijzer Wil je vrij gaan beleggen, maar weet je niet welk beleggingsprofiel het beste bij je past? Ga dan naar Hier vind je de Kapitaalwijzer. Nadat je een aantal vragen hebt beantwoord, geeft de Kapitaalwijzer een indicatie van de beleggingskeuze die het beste bij je past. Let wel: je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van de keuze voor een bepaald beleggingsdepot. * Deze kosten zijn gebaseerd op de werkelijke gemaakte kosten in 2010 en zijn indicatief voor het huidige beleggingsjaar. 17

18 18

19 5. Hoe meld je je aan voor de regeling Individueel Pensioenbeleggen? 5.1 Schriftelijk aanmelden Je kunt je aanmelden als deelnemer aan de regeling via het formulier Individueel Pensioenbeleggen. Op dit formulier geef je ook het bedrag aan dat je wilt inleggen. Je vindt het formulier op onder Brochures en Formulieren. Op het formulier kun je ook aangeven of je maandelijks een bedrag wilt inleggen of eenmalig een bedrag wilt storten. Het ingevulde formulier lever je in bij je afdeling P&O Administratie. Vervolgens wordt het in te leggen bedrag maandelijks of eenmalig ingehouden op je salaris. 5.2 Doorgeven van de gewenste beleggingswijze In hoofdstuk 4 zijn de verschillende manieren waarop je inleg kan worden belegd beschreven. Je voorkeur dien je door te geven via de Profielwijzer. Je vindt deze onder Mijn pensioen op de website (eerst inloggen). N.B.: Als je geen keuze maakt, wordt je inleg standaard in de Life Cycle belegd. Let op: Het bedrag dat je in mag leggen voor je pensioen, de zogeheten beleggingsruimte, is gebonden aan een (fiscaal) maximum. Hierover lees je meer in hoofdstuk 7. 19

20 20

21 6. Je neemt deel aan de regeling, en dan 6.1 Periodiek een overzicht, actuele informatie op de website 6.3 Veranderingen in je persoonlijke situatie Als deelnemer aan de regeling Individueel Pensioenbeleggen ontvang je ieder jaar een overzicht van het opgebouwde kapitaal op dat moment. Ook de hoogte van je beleggingsruimte voor het komende jaar staat daarin vermeld. Voor rendementsoverzichten van de verschillende beleggingsmogelijkheden verwijzen we je naar de website Onder Mijn pensioen, het afgeschermde onderdeel van de site waar je een gebruikersnaam en wachtwoord voor nodig hebt, zie je het actuele saldo. Met behulp van de Pensioenplanner, die ook onder Mijn pensioen te vinden is, kun je aan de hand van verschillende toekomstscenario s doorrekenen wat pensioenbeleggen voor je pensioensituatie kan betekenen. 6.2 De beleggingswijze en/of de inleg veranderen Een wijziging van je beleggingskeuze geef je door via de Profielwijzer. Wisselen van beleggingsdepot kan uitsluitend met het gehele kapitaal. Het is dus niet mogelijk in te leggen in verschillende beleggingsdepots. Wil je het inlegbedrag aanpassen, dan moet je dit aangeven via het onder paragraaf 5.1 genoemde keuzeformulier Individueel Pensioenbeleggen. Wil je je deelname aan de regeling stopzetten, dan maak je ook gebruik van het keuzeformulier Individueel Pensioenbeleggen. Er kunnen zich ook in je persoonlijke situatie veranderingen voordoen die van invloed zijn op je deelname aan de pensioenbeleggingsregeling. Denk aan een andere baan of arbeidsongeschiktheid. Wat deze gebeurtenissen betekenen voor je IPB-kapitaal, lees je in hoofdstuk Wat wordt er uitgekeerd? Voordat je daadwerkelijk met pensioen gaat (uiterlijk op 65 jaar), kun je kiezen wat voor pensioen je van je IPB-geld wilt kopen. Als je kiest voor een deeltijdpensioen, wordt het saldo naar rato van het aantal uren waarvoor je met pensioen gaat, gebruikt voor het inkopen van pensioen. Hoe hoog het saldo op het moment van pensionering is, hangt af van een aantal zaken. Bijvoorbeeld: hoelang je hebt deelgenomen, hoeveel je jaarlijks hebt ingelegd, wat het rendement is geweest op je inleg en wat de actuariële factoren (door het pensioenfonds gehanteerde tarieven voor de inkoop van pensioen) op de omzettingsdatum zijn. 21

22 22 1

23 7. Hoeveel kun je maximaal inleggen? 7.1 Er is een limiet aan wat je mag inleggen De regeling Individueel Pensioenbeleggen is bedoeld om deelnemers de mogelijkheid te bieden hun AOW-uitkering en het pensioen dat zij via de werkgever opbouwen, aan te vullen. Het bedrag dat je als deelnemer voor dit doel via IPB vergaart, is aan een fiscaal maximum gebonden. Dit maximum wordt ook wel beleggingsruimte genoemd. 7.2 Hoe groot is je beleggingsruimte? 7.3 Je beleggingsruimte benutten De beleggingsruimte kun je benutten door maandelijks eentwaalfde deel van je totale beleggingsruimte in te leggen. Je kunt echter ook kiezen voor een combinatie van éénmalige stortingen en een maandelijks bedrag. Let er daarbij wel op dat je de aangegeven beleggingsruimte voor dat jaar niet overschrijdt. In beide situaties wordt het door jou gekozen IPB-bedrag op je bruto salaris ingehouden. De beleggingsruimte die je in het ene jaar niet gebruikt, wordt toegevoegd aan een volgend jaar. Je bent dus niet verplicht je beleggingsruimte in één jaar volledig te benutten. Ieder jaar wordt opnieuw jouw beleggingsruimte berekend. Deze vind je op de jaaropgave van je pensioen (het Uniform Pensioenoverzicht). Bij de vaststelling van de beleggingsruimte is een aantal factoren van belang, bijvoorbeeld hoe lang je pensioen opbouwt volgens de UWVpensioenregeling, en de hoogte van je ouderdomspensioen in relatie tot je pensioengevend salaris. 23

24 24

25 8. Wat er in specifieke situaties met je IPB-saldo gebeurt 8.1 Je treedt uit dienst bij UWV vóór je pensionering Verlaat je UWV vóór je met pensioen gaat, dan eindigt je deelname aan de UWV pensioenregeling en wordt het ingelegde kapitaal plus het rendement omgezet in een aanspraak op een extra ouderdomspensioen. Je kunt al je opgebouwde pensioenaanspraken bij Pensioenfonds UWV, dus inclusief de extra pensioenaanspraken uit IPB, overdragen aan je nieuwe pensioenuitvoerder. Ga je geen pensioen opbouwen bij een nieuwe werkgever of draag je de pensioenaanspraken niet over, dan worden je pensioenaanspraken bij Pensioenfonds UWV verhoogd op basis van de Consumentenprijsindex alle huishoudens afgeleid, voor zover de middelen van het fonds dit toelaten. Daarbij streeft het pensioenfonds naar een verhoging van 80% van de stijging van de genoemde Consumentenprijsindex. 8.2 Je dienstverband wordt beëindigd wegens arbeidsongeschiktheid Als na beëindiging van je dienstverband met UWV je deelneming aan de regeling wordt voorgezet op basis van arbeidsongeschiktheid, dan kun je niet langer inleggen in de regeling Individueel Pensioenbeleggen. Het IPB-saldo blijft echter staan en het rendement op de beleggingen wordt nog steeds bijgeschreven bij het saldo. Op je pensioendatum wordt het aanwezige saldo omgezet in een extra pensioenaanspraak. Met behulp van het deelnameformulier Individueel Pensioenbeleggen kun je nog wel een depotwijziging doorgeven. Als er sprake is van een gedeeltelijke voorzetting van je dienstverband, bijvoorbeeld bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, dan kan het pensioenbeleggen wel worden voortgezet. 8.3 Je gaat scheiden Na een scheiding wordt het saldo in de regel verdeeld tussen jou en je ex-partner. Het deel dat je ex-partner toekomt, wordt omgezet in recht op levenslang ouderdomspensioen voor je ex-partner. Je IPB-saldo wordt dus lager. Wanneer je ongehuwd samenwoonde en je hebt de verdeling van pensioen bij beëindiging van je relatie geregeld in een notariële akte, dan gelden voor je ex-partner dezelfde rechten als bij echtscheiding. Je kunt in een notariële akte hierover afwijkende afspraken laten opnemen. 8.4 Je komt te overlijden voor de pensioendatum Wanneer je komt te overlijden tijdens je dienstverband bij UWV, dan wordt het IPBsaldo gebruikt voor de aankoop van een partnerpensioen en wezenpensioen. Als er geen nabestaande(n) is/zijn, vervalt het saldo aan het fonds en wordt het toegevoegd aan het fondsvermogen. 25

26 26

27 9. Hoe zit één en ander fiscaal? Het bedrag dat je in IPB inlegt, is fiscaal aftrekbaar. Voorwaarde voor deze fiscaal aantrekkelijke manier van pensioensparen is dat het opgebouwde eindkapitaal als pensioen tot uitbetaling komt. 9.1 Belastingvoordeel wordt automatisch verrekend Het bedrag dat je inlegt, wordt door je werkgever ingehouden op je bruto salaris. Bij die inhouding wordt al rekening gehouden met de fiscale aftrekbaarheid; op de inleg worden namelijk geen loonbelasting en premies sociale verzekeringen ingehouden. 9.3 Als je volgens de fiscus teveel hebt opgebouwd Als op pensioendatum blijkt dat het ouderdomspensioen (inclusief AOW) meer bedraagt dan het fiscale maximum (100% van het pensioengevend salaris), zal het te veel aan pensioen direct worden uitbetaald. Over het te veel opgebouwde vermogen ben je belasting verschuldigd. Het teveel opgebouwde vermogen wordt daarom onder aftrek van de wettelijke inhoudingen als eenmalige afkoopsom uitgekeerd. 9.2 Wel belasting over de pensioenuitkering zelf Het extra pensioen dat je bij je pensionering van het IPB-saldo koopt, wordt te zijner tijd samen met het normale pensioen uitgekeerd. De pensioenuitkeringen vormen belastbaar inkomen. Bij de uitbetaling zal dan ook belasting worden ingehouden. Pensioen opbouwen via Individueel Pensioenbeleggen levert dus een belastingvoordeel op. De omvang van dit belastingvoordeel is afhankelijk van de hoogte van je salaris. De IPB-inleg leidt er wel toe dat je sociale verzekeringsloon lager is. Dit is van belang omdat op het sociale verzekeringsloon je eventuele arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt gebaseerd. Deelname aan IPB heeft dus gevolgen voor de hoogte van een WAO/WIA-uitkering, in het geval dat je tijdens je deelname arbeidsongeschikt wordt. 27

28 28

29 10. Samengevat De regeling Individueel Pensioenbeleggen maakt deel uit van het pensioenreglement van UWV. Via de IPB-regeling kun je vermogen opbouwen voor extra ouderdomspensioen. Het IPB-saldo kun je gebruiken om je pensioenleeftijd te vervroegen en/óf je uitkering bij pensionering te verhogen. Je kunt beleggen in een Life Cycle of kiezen voor vrij beleggen. In het laatste geval heb je de keuze uit zes verschillende beleggingsdepots. Je kunt je aanmelden via het keuzeformulier Individueel Pensioenbeleggen, dat je kunt downloaden van de website Op dit formulier geef je ook het inlegbedrag aan. Lever het formulier in bij je afdeling P&O Administratie. Je geeft je beleggingskeuze door via de Profielwijzer, te vinden onder Mijn pensioen op Aan het maken van een beleggingskeuze of het wijzigen van een depot zijn 0,25% aan- en 0,25% verkoopkosten verbonden. Je inleg wordt ingehouden op je bruto salaris, waardoor van een fiscaal voordeel sprake is. Je ontvangt jaarlijks een beleggingsoverzicht; actuele informatie over je IPB-saldo tref je aan op de website van het fonds, onder Mijn pensioen. Veranderingen in het pensioenreglement kunnen invloed hebben op de regeling Individueel Pensioenbeleggen. 29

30 11. Meer informatie Meer informatie over pensioenbeleggen kun je vinden op de website van je pensioenfonds: Hier vind je aanvullende informatie over de samenstelling van de beleggingsdepots. Als je deelneemt aan IPB, tref je onder Mijn pensioen actuele informatie aan over je persoonlijke saldo-ontwikkeling. Met vragen kun je terecht bij de Pensioendesk. Te bereiken via telefoonnummer (050) en kan natuurlijk ook, via 30

31 31

32 Uitgegeven door: Stichting Pensioenfonds UWV Postbus AM Groningen (050) September

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juli 2014 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juni 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling

Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling De vragen zijn gecategoriseerd naar de volgende onderwerpen: Algemeen NN Prestatie Pensioen Na garantiecontract Bij uitdiensttreding

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Robeco Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Pensioenregeling... 4 3. Flexioen Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

aanvullen via het Pluspakket

aanvullen via het Pluspakket Het > Uw Smurfit Kappa Pensioen zelf aanvullen via het Als deelnemer aan het Smurfit Kappa Pensioen bouwt u automatisch pensioen op via Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland ( het Pensioenfonds

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 27 november 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever Groeps Individueel PensioenPlan Informatie voor de werkgever 2 BESTE PENSIOENVERZEKERAAR Als werkgever biedt u uw werknemers moderne arbeidsvoorwaarden. Een bewuste keuze, want aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening De Pensioenspaarrekening is een spaarrekening waarop u voor langere tijd spaart voor uw pensioen. Extra

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt Je blijft zelf invloed houden op je eigen pensioen www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014. Nieuwe pensioenregeling

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen.

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Bedacht door de overheid. Mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Eerder stoppen met werken.

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt U blijft zelf invloed houden op wanneer u stopt met werken www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie

Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken?

Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken? Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken? U regelt het met de levensloopregeling! Tijd is kostbaar, tijd is geld. Spaar het! voor zorg en welzijn Nieuw: de levensloopregeling Vanaf 1 januari 2006 kunnen

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Netto Pensioenbeleggen 2. Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de Afspraken van Evi Netto

Nadere informatie