Pensioen. Beleggen voor uw p ensioen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioen. Beleggen voor uw p ensioen"

Transcriptie

1 Uw Pensioen Beleggen voor uw p ensioen

2 In deze brochure over beleggen staat algemene informatie en is bedoeld om deelnemers aan de Stichting Pensioenfonds SNT (STPS) een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de inhoud van deze brochure, maar het kan zijn dat informatie ondertussen is veranderd, verouderd of dat er onjuistheden in staan. TKP en STPS zijn niet aansprakelijk als iemand schade ondervindt omdat er onjuiste of verouderde informatie in deze brochure staat, de brochure onjuist is verspreid of onjuist is gebruikt. U kunt alleen rechten ontlenen aan het pensioenreglement dat voor u geldt.

3 Inleiding Uw pensioen is er voor uw oude dag, voor als u arbeidsongeschikt zou worden, of voor uw nabestaanden als u overlijdt. Daarom is het zo belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over uw pensioenopbouw. In deze brochure leggen we uit hoe uw pensioen bij Stichting Pensioenfonds SNT opgebouwd en wat uw mogelijkheden zijn om uw pensioen te beleggen. Uw pensioenuitvoerder Uw pensioenuitvoerder bij SNT Nederland en KPN Contact is de Stichting Pensioenfonds SNT, ook wel STPS genoemd. Karakter van de pensioenregeling STPS De pensioenregeling van STPS is een beschikbare premieregeling (premieovereenkomst). Volgens de Pensioenwet is dit een overeenkomst waarbij de premie van te voren vaststaat. Hoe hoog het behaalde rendement wordt, is nog onbekend. Het saldo van uw pensioen wordt uiterlijk op de pensioendatum omgezet in een pensioenuitkering, tegen de dan geldende omzettingstarieven. Hoe hoog uw pensioen wordt, hangt dus af van het rendement van uw beleggingskeuzes. Het risico van deze regeling is voor uw rekening. Hoe dit precies werkt, leggen we in deze brochure uit. STPS is er voor: - de indirecte medewerkers van SNT Nederland; - medewerkers die vallen onder de KPN Contact-cao; - en voor een aantal medewerkers die niet onder de cao vallen (BC ers) waarvan deelname aan STPS is geregeld in de arbeidsovereenkomst. Als u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de Pensioendesk van SPTS op telefoonnummer (050) Of stel uw vraag per op 3

4 Inhoudsopgave 1. Uw pensioenregeling bij STPS 5 2. Beleggen Aandelen Obligaties Werkt beleggen? Hoeveel beleggingsrisico loopt u? 7 3. Beleggingsdepot en de Life Cycle De Life Cycle Vrije keus in beleggingsdepots Kosten Het maken van een beleggingskeuze Zo maakt u uw keuze kenbaar maken De profielwijzer Samengevat 14 4

5 1. Uw pensioenregeling bij STPS In dit hoofdstuk leggen we uit hoe uw pensioen bij STPS is geregeld en wat dat voor u betekent. Verderop leggen we uit welke beleggingskeuzes u kunt maken en hoe u die het beste kunt maken. De pensioenregeling bij STPS De pensioenregeling van STPS is een beschikbare premieregeling (BPR). In het kort betekent een beschikbare premieregeling dat u de premie voor uw pensioen belegt. De hoogte van het pensioen is onder andere afhankelijk van de rendementen van uw beleggingskeuzes. Hieronder zetten we deze regeling voor u op een rij. De BPR-regeling kenmerkt zicht door een aantal aspecten: De werkgever stelt aan de deelnemer een percentage van de pensioengrondslag als pensioenpremie beschikbaar. Het percentage is afhankelijk van de leeftijd van de deelnemer. Deze premie wordt bij het pensioenfonds belegd. U kunt hierbij kiezen uit: - de Life Cycle; - of Vrij beleggen in één van de zeven beleggingsdepots. Als u geen keuze maakt, wordt uw saldo automatisch belegd in de Life Cycle. De hoogte van het uiteindelijke pensioen is onder meer afhankelijk van leeftijd, premiehoogte, duur van de premiebetaling, actuariële grondslagen en het behaalde rendement. Als u met pensioen gaat, wordt het pensioenkapitaal omgezet in een pensioenaanspraak. Als dit gebeurt, wordt er rekening gehouden met de eisen die de Nederlandsche Bank stelt aan een omzetting. Bij een beschikbare premieregeling zijn de risico s (waaronder het beleggingsrisico) volledig voor de deelnemer. In hoofdstuk twee en drie gaan we verder in op de beleggingsmogelijkheden in de vrije keus en in de Life Cycle. 5

6 2. Beleggen U leest in deze brochure regelmatig over aandelen en obligaties. En over de verschillen in rendementen en risico s die deze twee vormen van beleggen met zich meebrengen. Eerst leggen we uit wat aandelen en obligaties zijn. Daarna gaan we in op hoe beleggen werkt en wat uw risico is. In hoofdstuk drie komen de twee beleggingsvormen Life Cycle en Vrije keus uitgebreid aan bod. 2.1 Aandelen Een aandeel is het bewijs van een financiële deelneming in het kapitaal van een bedrijf. Als u een aandeel heeft, vormt u samen met de andere mensen die aandelen hebben van een bepaald bedrijf, de aandeelhouders. Samen bent u dan eigenaar van het bedrijf. De waarde van een bedrijf is direct terug te zien in de waarde van het aandeel. Wil de eigenaar van de aandelen zijn geld terug, dan moet hij zijn aandelen verkopen tegen de koers. Deze koers wordt op de beurs bepaald. De koersschommelingen kunnen bij aandelen soms heftig zijn, zowel positief als negatief. 2.2 Obligaties Een obligatie is een schuldbewijs voor een (langlopende) lening van een overheidsinstelling of een bedrijf. Een bedrijf kan obligaties uitschrijven en zo een financiering regelen. Iemand die een obligatie koopt, ontvangt van de uitgever van de obligaties een rentevergoeding. Deze vergoeding is afhankelijk van de rentestand op de kapitaalmarkt. In het algemeen zijn schommelingen op de rentemarkt minder heftig dan de schommelingen van aandelen. 2.3 Hoe werkt beleggen? Als er belegd wordt, koopt het pensioenfonds (namens u) voor het saldo dat u heeft, een aantal aandelen en/of obligaties. Aandelen en obligaties hebben een verschillend risicoprofiel. Zo kunnen aandelen soms meer rendement opleveren, maar het risico dat u meer verliest 6

7 is ook groter. Bij obligaties zijn de verwachte rendementen in het algemeen wat lager, maar tegelijkertijd ligt ook het beleggingsrisico lager. 2.4 Hoeveel beleggingsrisico loopt u? Bij een BPR-regeling belegt u uw pensioen. En net zoals bij andere vormen van beleggen, geldt ook bij deze regeling dat het volledige risico bij u, als deelnemer, ligt. Het pensioenfonds is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke pensioenhoogte. Hoe hoog uw risico is, hangt van vele factoren af. Bouwt u bijvoorbeeld ook nog op een andere manier pensioen op? Of bent u helemaal afhankelijk van het pensioen dat u bij STPS opbouwt? Hoe oud bent u en wanneer wilt u met pensioen gaan? Hoe jonger u bent, en hoe later u met pensioen gaat, des te meer tijd heeft u om pensioen op te bouwen. En kunt u beter eventuele negatieve schommelingen compenseren. De periode die u heeft om uw pensioen op te bouwen, noemen we ook wel beleggingshorizon. Hieronder leggen we dat nog even verder uit. Beleggingshorizon Dit is de periode waarin u pensioen opbouwt in deze STPS-regeling. Deze periode stopt als u met pensioen gaat. Op de pensioen(ingangs)datum wordt het opgebouwde pensioenkapitaal omgezet in een zogeheten pensioenaanspraak. Dat is het bedrag dat u krijgt als uw pensioen uitgekeerd wordt. Beleggingshorizon = de periode waarin u pensioen opbouwt in deze pensioenregeling. 7

8 3. De Life Cycle en Vrije keus Er zijn twee vormen van beleggen mogelijk in de BPR-regeling van STPS, de Life Cycle en de Vrije keus. In dit hoofdstuk leggen we deze twee opties verder uit. 3.1 De Life Cycle Deze vorm van beleggen is ontwikkeld vanuit de zorgplicht die een pensioenfonds heeft. Deze zorgplicht staat in de Pensioenwet. Typerend voor de Life Cycle is de indeling in leeftijdsgroepen. Naarmate u ouder wordt, gaat het risico van de beleggingen naar beneden. Immers, als u jong bent, heeft u tot uw pensioenleeftijd meer tijd om pensioen op te bouwen. Schommelingen in de beleggingsmarkt hebben voor jongere deelnemers niet direct effect op het uiteindelijke pensioen. Dit komt omdat zij nog genoeg tijd hebben om dit op te vangen. Bovendien hebben jongere deelnemers nog maar een relatief klein pensioenkapitaal waarover zij risico lopen. Voor oudere deelnemers kan een neerwaartse schommeling wél direct een negatief effect hebben op hun pensioen. Oudere deelnemers hebben ook al veel meer pensioenkapitaal opgebouwd. Dus lopen zij over een veel groter bedrag risico. Bovendien hebben zij minder tijd om deze negatieve schok te compenseren. De Life Cycle is zo samengesteld dat het aantal aandelen waarin wordt belegd automatisch wordt afgebouwd naarmate u ouder wordt. Op deze manier maakt de Life Cycle voor u een leeftijdsgebonden afweging tussen een (maximaal) rendement en een beheerst risico. Bovendien hoeft u niet zelf te kiezen voor een ander beleggingsdepot met een lager risico als u ouder wordt, want u schuift automatisch door. In de volgende tabel ziet u hoe de Life Cycle is samengesteld. 8

9 Tabel 1: de Life Cycle In termen van jaren tot pensionering en voor pensioenleeftijd 65 Aantal jaren tot pensionering Leeftijd Beleggingsmix Aandelen/Obligaties/ Geldmarkt >22 <43 90% / 10% / 0% % / 25% / 0% % / 50% / 0% % / 75% / 0% < % / 0% / 90% 3.2 Vrije keus in beleggingsdepots Bij het Vrij beleggen heeft u keuze uit zeven verschillende beleggingsdepots, elk met een eigen risicoprofiel. In de onderstaande tabel vindt u de samenstelling van deze beleggingsdepots: Tabel 2: verdeling beleggingsdepots Vrij beleggen Depot Percentage aandelen Percentage aandelen (duurzaam beleggen) Percentage obligaties Geldmarkt A 100% 0% 0% 0% B 75% 0% 25% 0% C 50% 0% 50% 0% D 25% 0% 75% 0% E 0% 0% 100% 0% F 0% 50% 50% 0% G 0% 0% 0% 100% De depots variëren van een depot met 100% aandelen tot een depot met 100% obligaties en nog een geldmarkt dat de marktrente volgt. Elk depot heeft een eigen risicoprofiel. Een depot dat uit meer aandelen bestaat, kan u een hoger rendement opleveren, maar u loopt ook een groter risico om meer verlies te maken dan bij beleggen in obligaties. Als u meer wilt weten over beleggingen in obligaties, kijkt u dan op 9

10 Als vuistregel bij het kiezen van een beleggingsdepot geldt in het algemeen dat beleggen in obligaties (vastrentende waarden) minder risicovol is dan beleggen in aandelen. Daar staat tegenover dat de kans om over een lange termijn een hoog rendement te behalen bij beleggen in aandelen groter is dan bij obligaties. Wenst u een laag risico dan is depot G (geldmarktdepot) de beste optie. Toelichting beleggingsdepot F: maatschappelijk verantwoord beleggen Bij beleggingsdepot F wordt 50% van de premie belegd in duurzame aandelen en 50% in obligaties. Bij duurzaam beleggen wordt bij de aandelenkeuze rekening gehouden met bepaalde waarden en normen ten aanzien van mens, milieu en maatschappij. Het risicoprofiel ligt wel wat hoger dan dat van beleggingsdepot C. Dit depot bestaat ook uit 50% aandelen en 50% obligaties. Toelichting beleggingsdepot G Bij dit depot loopt de deelnemer in de Vrije keus een laag risico. Omdat bij dit depot het geld volledig in de geldmarkt wordt belegd. Dit depot is daarom bijzonder geschikt voor mensen die over een paar jaar met pensioen gaan en weinig risico willen lopen over hun beleggingen. Als u bijna met pensioen gaat, is het de overweging waard om te beleggen in beleggingsdepot G. Omdat u met beleggingsdepot G het minste risico loopt. 10

11 3.3 Kosten Het beleggen van de pensioenpremie kost geld. Dat geldt ook als u meedoet aan een vrijwillige spaarmogelijkheid. Aankoopkosten en verkoopkosten Per storting berekent het pensioenfonds 0,25% aankoopkosten. Als u van depot verwisselt, betaalt u naast de 0,25% stortingskosten ook 0,25% verkoopkosten. Als u geld stort of weghaalt uit depot G, dan kost dat geen geld. Beheerskosten Het pensioenfonds belegt uw pensioenkapitaal in beleggingsfondsen van TKP Investment. Deze fondsen berekenen een beheersvergoeding die afhankelijk van het fonds ligt tussen 0,05% tot 0,31%. Het fonds dat belegt in duurzame aandelen, kent beheerskosten van 1%. De kosten zijn dus afhankelijk van het depot waarin u belegt. Meer informatie vindt u op 11

12 4. Het maken van een beleggingskeuze In dit hoofdstuk gaan we in op het maken van een beleggingskeus. Hoe doet u dat? En wat is voor u een verstandige keuze? Daarbij beginnen we met een korte samenvatting van de Life Cycle en de Vrije keus. Als u geen keus maakt, beleggen we uw saldo standaard in de Life Cycle. De Life Cycle De Life Cycle biedt u een (maximaal) rendement tegen een beheerst risico. Vanwege het leeftijdsafhankelijke karakter van de Life Cycle past deze nagenoeg altijd in het beleggingsprofiel van de deelnemer. Bovendien heeft u er geen omkijken naar hoe uw inleg wordt belegd. De Life Cycle lijkt dus een verstandige keuze. De Vrije Keus Als u kiest voor het Vrij beleggen, dan geldt in het algemeen dat beleggen in obligaties minder risicovol is dan beleggen in aandelen. Daar staat tegenover dat bij beleggen in aandelen de kans groter is dat u over een lange termijn (bijvoorbeeld 15 jaar) een hoger rendement behaalt. Voor het maken van een juiste beleggingskeuze moet u het beleggingsrisico dus afwegen tegen het verwachte rendement. De keuze hangt af van de persoonlijke wensen en voorkeuren. Zoals gezegd, standaard wordt uw saldo belegd in de Life Cycle. Als bestaande deelnemer van de pensioenregeling doet u automatisch mee aan de Life Cycle. Als u dat niet wilt moet u dat aangeven. U kunt dan beleggen in één van de beleggingsdepots in de Vrije keus. 12

13 4.1 Zo geeft u uw keuze door Om uw beleggingskeuze door te geven, gaat u naar de Vervolgens maakt u de volgende stappen: U logt in op het onderdeel mijn pensioen. Hiervoor heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord voor nodig. Deze heeft u per post gekregen. In Mijn Pensioen kiest u voor Mijn gegevens. Onderaan deze pagina vindt u de knop waarmee u uw beleggingskeuze kunt doorgeven. Zo verandert u een beleggingskeuze Als u eenmaal een beleggingskeuze heeft gemaakt, kunt u maandelijks uw keuze veranderen. Dit doet u ook weer op Als u uw beleggingskeuze vóór de 25 e van de maand doorgeeft, gaat deze verandering in op de eerste werkdag van de volgende maand. Zodra uw verandering is verwerkt, krijgt u van ons daarover een brief. 4.2 De profielwijzer Wilt u weten welk beleggingsprofiel het beste bij u past? Op vindt u een profielwijzer. Op deze profielwijzer beantwoordt u een paar vragen. Vervolgens krijgt u een advies over welke beleggingskeuze het beste bij u past. We raden u aan om eerst de profielwijzer in te vullen voordat u een beleggingskeuze maakt. Klik op op werknemers. U ziet daar in de menubalk beleggingen staan. Hier vindt u de profielwijzer. Vul voordat u een beleggingskeuze maakt, eerst de profielwijzer in. Het helpt u bij het maken van een juiste beleggingskeus. U vindt de profielwijzer op Als u kiest voor de Vrije keus, moet u in ieder geval de profielwijzer invullen. 13

14 5. Samengevat In dit hoofdstuk zetten we de belangrijkste punten nog even voor u op een rij. U bouwt bij STPS uw pensioen op in de beschikbare premieregeling (premieovereenkomst). Bij deze regeling belegt u zelf uw pensioenpremie voor uw pensioen. U kunt kiezen uit twee vormen van beleggingen: de Life Cycle en de Vrije keus. º De Life Cycle is een vorm van beleggen die met uw leeftijd meegroeit. Minder risico naarmate u dichter bij uw pensioen komt. º Bij de Vrije keus kunt u kiezen uit 7 beleggingsdepots met ieder hun eigen risicoprofiel. Als u geen keuze maakt, wordt uw saldo automatisch belegd in de Life Cycle. Als u kiest voor Vrije keus moet u de profielwijzer gebruiken. U geeft uw keuze door op U kunt uw keuze iedere maand veranderen op Wilt u meer informatie over de beleggingsdepots? Ga dan naar Ook vindt u op deze website de maandelijkse overzichten van uw behaalde rendementen. Als uw vragen heeft, kunt u bellen met de Pensioendesk (050) Of stuur uw vraag per naar 14

15

16 STPS Postbus AM Groningen (050) April 2009

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort Getronics Pensioen Pensioenregeling in het kort Inleiding Pensioen is een onderwerp waarmee de meeste mensen zich pas bezighouden als het pensioen in zicht komt. Toch is het belangrijk dat u nu al goed

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Individueel pensioenbeleggen Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 5 Deel 2 6 2.1 Wat is beleggen?

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Dé beleggingsrekening

Dé beleggingsrekening Cover AEGON Informatie PensioenEffect over... Dé beleggingsrekening voor uw pensioen Inhoudsopgave AEGON PensioenEffect 4 Zo werkt AEGON PensioenEffect 4 Beleggen naar keuze van uw pensioenfonds 4 ProfielBeleggen:

Nadere informatie

aanvullen via het Pluspakket

aanvullen via het Pluspakket Het > Uw Smurfit Kappa Pensioen zelf aanvullen via het Als deelnemer aan het Smurfit Kappa Pensioen bouwt u automatisch pensioen op via Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland ( het Pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Schuitema Deelnemersbrochure Life Cycle Service

Stichting Pensioenfonds Schuitema Deelnemersbrochure Life Cycle Service Stichting Pensioenfonds Schuitema Deelnemersbrochure Life Cycle Service Inhoud 1. Uw pensioenregeling... 3 2. Life Cycle Service... 4 3. Beleggen bij Robeco... 5 4. Hoe werkt Life Cycle Service?... 8 5.

Nadere informatie

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Robeco Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Pensioenregeling... 4 3. Flexioen Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Defensieve Lifecycle Neutrale Lifecycle Offensieve Lifecycle Zelf beleggen Verzekeringen 2008 Werkgever en personeel Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Werkgever

Nadere informatie

Special bij de overgang van PBP naar Flexioen van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland (SPJNL) juli 2008. Begrippenlijst

Special bij de overgang van PBP naar Flexioen van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland (SPJNL) juli 2008. Begrippenlijst Jacobs Pensioenperspectief Special bij de overgang van PBP naar Flexioen van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland (SPJNL) 8 juli 2008 Voorwoord Eén van de opties binnen het keuzepakket van de pensioenregeling

Nadere informatie

beschikbare premieregeling

beschikbare premieregeling Brochure voor deelnemers beschikbare premieregeling via ABN AMRO Bank N.V. Afdeling Pension Services Stichting Pensioenfonds SCA februari 2015, versie 2.4 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 2 INDIVIDUELE BELEGGINGSREKENING...

Nadere informatie

Pensioengids Variabel Inkomen

Pensioengids Variabel Inkomen Pensioengids Variabel Inkomen Versie: 5 november 2010 Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Inhoudsopgave 1 Uw pensioen bij Unisys... 3 1.1 Aan welke regeling neemt u deel?... 3 1.2 Wat moet u doen?...

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2006 PENSIOENBELEGGEN Wie een dienstverband heeft, bouwt onder voorwaarden vanaf zijn 18 e pensioen op. Elke maand

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer AEGON PensioenEffect Beleggings- Wijzer BeleggingsWijzer AEGON PensioenEffect Beleggen met AEGON PensioenEffect is heel eenvoudig. Eerst bepaalt u wat voor belegger u bent. Dat doet u met de vragenlijst

Nadere informatie

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW KAPITAAL Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

beschikbare premieregeling

beschikbare premieregeling Brochure voor deelnemers beschikbare premieregeling via ABN AMRO Bank N.V. Afdeling Pension Services Stichting Pensioenfonds SCA Ring P Oktober 2013, versie 2.3 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE...2 INDIVIDUELE

Nadere informatie