1 Loyalis. Uw waarde, ons werk 2. Persoonlijk aanbod levensloop van Loyalis en ABP. Postbus JL Heerlen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Loyalis. Uw waarde, ons werk 2. Persoonlijk aanbod levensloop van Loyalis en ABP. Postbus 4818 6401 JL Heerlen"

Transcriptie

1 Postbus JL Heerlen Dhr LE Vensloop Voorbeeldstraat LL Stadt 1234ab1 Persoonlijk aanbod levensloop van Loyalis en ABP Per 1 januari 2006 kunt u gebruik maken van de levensloopregeling. Een regeling waarbij u, fiscaal voordelig, geld opzij zet. Met dit geld kunt u verlof kopen, wanneer het u uitkomt. Zodat u werk en privé beter kunt combineren. U neemt verlof tijdens uw loopbaan of aan het eind ervan, voorafgaand aan uw ABP KeuzePensioen. De keuze is aan u. In dit persoonlijk overzicht van Loyalis en ABP ziet u wat u met Loyalis Levensloop kunt. Met het aanvraagformulier bij dit overzicht kunt u Loyalis Levensloop direct regelen. Hebt u vragen? Kijk op Of bel met onze Klantenservice. Elke werkdag bereikbaar van 8 tot 19 uur: Wij helpen u graag. Heerlen, november Loyalis. Uw waarde, ons werk 2 In samenwerking met uw werkgever

2 De levensloopregeling U werkt al een hele tijd. Uw leven staat op de rails. Toch weet u niet hoe uw leven verder gaat verlopen. Maar wat u wel weet: u wilt kunnen kiezen. Daarom is er levensloop. De keuze om toch iets heel anders te gaan doen. En de tijd om daarover na te denken. Lang op reis, een nieuwe studie, of gewoon even niets. De keuze om voor uw ouders te zorgen. Met levensloop kan het allemaal. U legt elke maand geld opzij. Voor levensloopverlof als het u uitkomt. Dat kan ook voorafgaand aan uw ABP KeuzePensioen. Om zo eerder te stoppen met werken. Aanbod Loyalis Levensloop Wat laten wij u zien? U ziet hoe u levensloop kunt gebruiken voor tussentijds verlof of voor verlof voorafgaand aan uw pensioen. Dit bij diverse inlegbedragen en looptijden. Daarbij gaan wij ervan uit dat u tijdens uw levensloopverlof uw huidige salaris voor 100 procent doorbetaald wilt krijgen. Maar u kunt straks ook voor een ander percentage kiezen. Bijvoorbeeld, voorafgaand aan uw pensioen, voor hetzelfde percentage als uw pensioen. Om het u gemakkelijk te maken hebben wij gerekend met Levensloop Zeker of, afhankelijk van de looptijd. U kunt ook kiezen voor een combinatie. Levensloop en stoppen met werken Vanaf 1 januari 2006 verandert de ABP-pensioenregeling. U kiest dan zelf op welke leeftijd u met pensioen gaat. Dat kan tussen uw 60ste en 70ste. Voorafgaand aan dit nieuwe ABP KeuzePensioen kunt u levensloopverlof opnemen. Zodat u eerder kunt stoppen. In dit aanbod laten wij u zien hoeveel maanden u, tegen het huidige salaris, met verlof kunt als u tot uw 62ste inlegt. Wat is de levensloopregeling? Een regeling waarmee u, met fiscaal voordeel, geld opzij zet voor verlof. Via uw brutosalaris legt u in. Het verlof dat u spaart kunt u tijdens uw loopbaan opnemen. Wanneer het u uitkomt. Dat kan dus ook aan het eind van uw carrière, voorafgaand aan uw pensioen. Zodat u eerder kunt stoppen met werken. Loyalis voert de levensloopregeling uit voor ABP. Graag laten wij u zien wat u met Loyalis Levensloop kunt bereiken. In de brochure leest u meer. Kiezen: spaarloon of levensloop Van de overheid mag u jaarlijks maar van één van deze twee fiscaal gunstige regelingen gebruik maken. Vanaf 1 januari 2006 moet u dus kiezen. Met fiscaal voordeel geld opzij leggen via spaarloon óf levensloop. In de brochure treft u informatie aan over de verschillen tussen beide regelingen. Kiest u voor levensloop? Dan treft u op een formulier aan waarmee u spaarloon kunt stopzetten. Lever dit in bij uw werkgever. De levensloopregeling kent veel fiscale voordelen. Lees hierover in de brochure 2 Dhr LE Vensloop Klantnummer

3 Loyalis Levensloop, twee varianten Levensloop Zeker Deze is met name geschikt als u binnen acht jaar verlof wilt opnemen. U bent verzekerd van een gegarandeerd rendement. Dit rendement kan jaarlijks worden aangepast. Voor 2006 is dit rendement 3 procent netto. Bij een hoger rendement dan de garantie deelt u daarin mee. Het verwachte rendement is 4,5 procent bruto. Deze is met name geschikt voor verlof na acht jaar. De experts van ABP Vermogensbeheer hebben een mix samengesteld van aandelen, vastgoed, obligaties en deposito s waarmee een optimaal rendement behaald kan worden uit uw levensloopgeld. De mix wordt steeds automatisch voor u aangepast aan de restant looptijd. Nadert de einddatum? Dan wordt geswitcht naar steeds minder risico, totdat u volledig in deposito s zit. Bovendien krijgt u een inleggarantie op de einddatum. U krijgt dan altijd tenminste uw inleg terug. Op basis van de huidige marktomstandigheden is het verwachte bruto rendement, bij een looptijd van 20 jaar, 6,5 procent per jaar. U kunt ook kiezen uit een combinatie van beide varianten. Lees de brochure voor meer informatie. Toelichting Bij de berekening zijn wij uitgegaan van doorbetaling van uw volledige huidige salaris tijdens uw verlof. Er is gerekend met het verwachte bruto rendement en, afhankelijk van de looptijd, met Levensloop Zeker of. Op pagina 4 ziet u wat Loyalis Levensloop oplevert met andere rendementen. Hoe hebben wij gerekend? De berekening is gebaseerd op uw gegevens, zoals nu bij ons bekend. uw pensioengevend salaris (voltijd): u werkt in deeltijd: 90 procent uw geboortedatum: 17 november 1966 Aantal maanden levensloopverlof Inleg per maand Na 5 jaar met Na 10 jaar met Vanaf uw 62ste voorafgaand vanaf 1 januari 2006 Levensloop Zeker aan uw pensioen met 75 bruto netto* 125 bruto netto* 200 bruto netto* * Er is gerekend met een belastingtarief dat is afgeleid van uw pensioengevend salaris. Uitkering bij overlijden Overlijdt u vóór de einddatum dan wordt 90 procent van het beleggingstegoed uitgekeerd aan uw nabestaanden. 100 procent is wettelijk niet toegestaan. U kunt ook kiezen voor Loyalis Levensloop zonder uitkering bij overlijden. Uw levensloopuitkering wordt dan hoger. Loyalis heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie juist en actueel is. Desondanks kan het zijn dat bepaalde informatie niet meer actueel is of niet meer juist is. Ook toekomstige wijzigingen in uw gegevens of in wet- en regelgeving kunnen van invloed zijn op dit overzicht. Daarom kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Wilt u rekenen met andere bedragen en looptijden? Ga dan naar En gebruik uw snelcode voor uw persoonlijk internetdossier. Ook kunt u via MijnLoyalis meteen een polis afsluiten. Uw snelcode: Aanbod pensioen en levensloop? Wilt u dat wij in de toekomst bij een aanbod rekening houden met uw ABP KeuzePensioen? Dan hebben wij uw toestemming nodig voor het gebruik van uw pensioengegevens. Ga hiervoor naar 3 Dhr LE Vensloop Klantnummer

4 Wat levert Loyalis Levenloop op? Voorbeeld 1 In dit voorbeeld laten wij u het kapitaal zien dat u na 5 jaar hebt opgebouwd met Levensloop Zeker. Daarbij zijn wij uitgegaan van een inlegbedrag van 125 bruto per maand. Dit is netto 73 bij een belastingtarief dat is afgeleid van uw pensioengevend salaris. Voorbeeldkapitalen in euro en rendementen op de einddatum Bij een pessimistisch Bij een bruto Bij een historisch rendement* Bij een verwacht bruto rendement rendement van 4% rendement van 4,50% Levensloopvariant Voorbeeld Netto Voorbeeld Netto Voorbeeld Netto Voorbeeld Netto kapitaal rendement kapitaal rendement kapitaal rendement kapitaal rendement Levensloop ,41% ,66% nvt nvt ,14% Zeker * Omdat Loyalis Levensloop Zeker korter dan vijf jaar bestaat, kunnen hier geen voorbeelden van historische rendementen worden gegeven. Wettelijk zijn wij verplicht deze kolom toch te tonen. Voorbeeld 2 In dit voorbeeld laten wij u het kapitaal zien dat u hebt opgebouwd als u tot uw 62ste inlegt met. Dit bij een inlegbedrag van 125 bruto per maand. Dit is netto 73 bij een belastingtarief dat is afgeleid van uw pensioengevend salaris. Voorbeeldkapitalen in euro en rendementen op de einddatum Bij een pessimistisch rendement Bij een bruto rendement van 4% Bij een historisch rendement* Bij een verwacht bruto rendement van 6,55% Levensloopvariant Voorbeeld Netto Voorbeeld Netto Voorbeeld Netto Voorbeeld Netto kapitaal rendement kapitaal rendement kapitaal rendement kapitaal rendement Levensloop ,81% ,73% nvt nvt ,25% Rendement * Omdat Loyalis korter dan vijf jaar bestaat, kunnen hier geen voorbeelden van historische rendementen worden gegeven. Wettelijk zijn wij verplicht deze kolom toch te tonen. Toelichting tabel De voorbeeldkapitalen zijn berekend op basis van bovengenoemde bruto inleg per maand. Daarbij is rekening gehouden met een investering van de premie per de eerste van de maand volgend op de maand waarin de premie is ontvangen. Het bruto rendement is het percentage vóór aftrek van alle kosten. Het netto rendement is het percentage op de premies op de einddatum per jaar. Let op! Wie geld belegt neemt een financieel risico. Ook bij deze levensverzekering loopt u een beleggingsrisico. Het bedrag dat wordt betaald, wordt niet volledig belegd, een deel gaat op aan kosten en verzekeringspremies. Rendementen kunnen hoger maar ook lager uitvallen en zullen meer schommelen naarmate de beleggingsvorm risicovoller is. De voorbeeldrendementen in deze offerte zijn rendementen die in het verleden zijn behaald en garanderen dus niets voor de toekomst. De genoemde bedragen zijn een voorbeeld en geen garantie of prognose. Wel is in de voorbeeldkapitalen al rekening gehouden met het deel van de premie dat niet wordt belegd (premies voor verzekerde risico's en kosten). Loyalis Levensloop biedt bij leven bepaalde garanties. Kijk voor de voorwaarden van deze garanties in de Financiële Bijsluiter. Wij brengen uw situatie in kaart en informeren u over keuzemogelijkheden. Wij adviseren u daarbij niet. U kiest zelf onder eigen verantwoordelijkheid het product dat bij u past. Financiële Bijsluiter Voor dit product is een Financiële Bijsluiter opgesteld met informatie over het product, kosten en risico s. Vraag erom en lees hem voordat u het product koopt. U vindt de financiële bijsluiter ook op Dhr LE Vensloop Klantnummer

5 Aanvraag Loyalis Levensloop Terugsturen naar: Loyalis Verzekeringen Antwoordnummer 4041, 6400 VC Heerlen 6400vc4041 UW GEGEVENS Stuur deze aanvraag terug in bijgevoegde retourenvelop. Stuur svp het orginele formulier in, geen kopie. Hebt u vragen? Bel dan gerust: naam en voorletters LE Vensloop adres Voorbeeldstraat 12 postcode en woonplaats 4577 LL Stadt geboortedatum 17 november 1966 klantnummer werkgever Gemeente Stadt UW KEUZES (kruis aan) Let op! De keuze voor een andere variant of inleg leidt tot andere uitkomsten. Ga hiervoor naar MijnLoyalis. welke levensloopvariant kiest u? Levensloop Zeker combinatie van en Levensloop Zeker % Rendement % Zeker (tientallen invullen/samen 100%) welke bruto inleg per maand kiest u? anders nl. (minimaal 15) welke ingangs- en einddatum kiest u? ingangsdatum 1 januari 2006 einddatum* anders nl. * Bepaal zelf de einddatum. Kies bij voorkeur het moment waarop u uw levensloopverlof wilt laten ingaan. UITKERING BIJ OVERLIJDEN Overlijdt u vóór de einddatum dan wordt 90 procent van het beleggingstegoed uitgekeerd aan uw nabestaanden. U kunt ook kiezen voor Loyalis Levenslo0p zonder uitkering bij overlijden. Uw levensloopuitkering wordt dan hoger. U kunt dat hier aankruisen. Ik kies voor Loyalis Levensloop zonder uitkering bij overlijden. ONDERTEKENING Op de verzekering zijn de polisvoorwaarden van Loyalis Levensloop van toepassing. U ontvangt deze samen met de polis. Als u ons hierom verzoekt, zullen wij u de voorwaarden eerder sturen. De polisvoorwaarden vindt u ook op Ik verklaar hierbij dat alle op dit polisaanvraagformulier vermelde gegevens volledig en juist zijn /1 datum plaats handtekening

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop Loyalis voert de levensloopregeling uit voor ABP Loyalis Levensloop Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Je werkt. Maar soms even niet. Je neemt de tijd voor die ene cursus. En daarna er

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Neem je toekomst in eigen hand met Loyalis Levensloop

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Neem je toekomst in eigen hand met Loyalis Levensloop Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Neem je toekomst in eigen hand met Loyalis Levensloop Wat kun je met levensloop? Met levensloop spaar je voor vrije tijd. Tijd voor jezelf of voor

Nadere informatie

1 Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.2

1 Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.2 van ABC Janssen Deze Inkomensvooruitblik is samengesteld op basis van uw gegevens bij uw pensioenfonds en Loyalis. Daardoor is de Inkomensvooruitblik een persoonlijk overzicht van uw toekomstig inkomen.

Nadere informatie

Een nieuwe baan. De belangrijkste zaken op een rij

Een nieuwe baan. De belangrijkste zaken op een rij Een nieuwe baan De belangrijkste zaken op een rij Een nieuwe baan Gefeliciteerd met uw nieuwe baan! Een nieuwe start. Het moment om een aantal zaken te regelen. Wie is Loyalis? Loyalis is de inkomensspecialist

Nadere informatie

Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken?

Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken? Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken? U regelt het met de levensloopregeling! Tijd is kostbaar, tijd is geld. Spaar het! voor zorg en welzijn Nieuw: de levensloopregeling Vanaf 1 januari 2006 kunnen

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er belangrijke

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Aanvulling van ouderdomspensioen en partnerpensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er

Nadere informatie

Compensatieregeling beleggingsverzekeringen. Achtergrondinformatie

Compensatieregeling beleggingsverzekeringen. Achtergrondinformatie Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Achtergrondinformatie 1 Over onze Compensatieregeling 1.1 Inleiding 4 1.2 Wat houdt de Compensatieregeling in? 4 1.3 Wat compenseren wij? 5 1.4 Wijze van uitkeren

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering

Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een

Nadere informatie

Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever

Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever 0 Lees eerst het dienstverleningsdocument en vul de Kennis- en ervaringstoets in voordat u dit formulier invult. Terugsturen naar: Loyalis

Nadere informatie

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Straks ruimte voor uw toekomstplannen Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2006 PENSIOENBELEGGEN Wie een dienstverband heeft, bouwt onder voorwaarden vanaf zijn 18 e pensioen op. Elke maand

Nadere informatie

NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst

NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst Verzekeringen www.nn.nl Inhoudsopgave De kansen van beleggen benutten 3 Vrij vermogen of extra inkomen 3 Zicht op een aantrekkelijk rendement 4 Bescherming

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening De Pensioenspaarrekening is een spaarrekening waarop u voor langere tijd spaart voor uw pensioen. Extra

Nadere informatie

met het Privé Pensioen

met het Privé Pensioen Privé Pensioen 2 Meer inkomensmogelijkheden met het Privé Pensioen Of u nu zelfstandig ondernemer bent of werknemer in loondienst. U wilt zoveel mogelijk zekerheid over uw inkomen. Nu, maar ook in de toekomst.

Nadere informatie

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Opstap Hypotheek 2 Hypotheken 2 Naam product Opstap Hypotheek 3 Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Een huis kopen. Een spannend avontuur. Daarbij gaat u niet over één nacht ijs. Bij

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant 55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant Wat is ASR VermogenGarant? Unieke kenmerken? Welke informatie staat waar? Koopsom of periodieke inleg? Wat krijgt u bij overlijden? - ASR VermogenGarant

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina Pensioen wat u zeker weten moet Inhoudsopgave pagina Pensioen, wat is dat precies? 4 Aanvullingen 7 Een hoger pensioen 8 Hoeveel pensioen krijgt u? 11 Inhoudingen op uw pensioen 13 De betaling 14 Als

Nadere informatie

Vrij Vermogen Verzekering

Vrij Vermogen Verzekering Vrij Vermogen Verzekering 2 Meer mogelijkheden met de Vrij Vermogen Verzekering U wilt geld opzij zetten voor later. Om straks te kunnen doen waar u nu van droomt. Een jaar ertussenuit bijvoorbeeld en

Nadere informatie

5 min. 15 min. welkom! u bouwt vanaf nu pensioen op bij bpf hibin. bpfhibin.nl. Uw pensioen uitgelegd in...

5 min. 15 min. welkom! u bouwt vanaf nu pensioen op bij bpf hibin. bpfhibin.nl. Uw pensioen uitgelegd in... Uw pensioen uitgelegd in... 5 min 15 min welkom! u bouwt vanaf nu pensioen op bij bpf hibin bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen kies de route Inhoud Ouderdomspensioen

Nadere informatie

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen.

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Bedacht door de overheid. Mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Eerder stoppen met werken.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina ABP ExtraPensioen meer voor later Inhoudsopgave pagina Is uw pensioen straks voldoende? 4 Betrouwbare aanvulling 6 Als uw situatie verandert 8 Eerder stoppen en extra pensioen? 10 Belastingvoordeel 11

Nadere informatie

Uw beschikbare premieregeling bij APF

Uw beschikbare premieregeling bij APF Uw beschikbare premieregeling bij APF 7 2014 1 2 4 7 8 8 9 INHOUD De beschikbare premieregeling De premie Beleggen Uw pensioen Risico s Wat u verder nog moet weten Meer informatie Als deelnemer bij Stichting

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door

Nadere informatie