Q&A Evi Pensioenbeleggen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Q&A Evi Pensioenbeleggen"

Transcriptie

1 Q&A Evi Pensioenbeleggen 1. Wat is Evi Pensioen? 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? 3. Waarom gebruiken we de lifecyclesystematiek? 4. Waar beleggen wij in binnen de lifecyclesystematiek? 5. Waarom is dit product zo flexibel? 6. Wat gebeurt er als ik de pensioengerechtigde leeftijd bereik? 7. Wat kost Evi Pensioen? 8. Hoe worden deze kosten in rekening gebracht? 9. Hoe werkt de collectiviteitscode? 10. Waarom kiezen voor pensioen met 1,2% fiscaal voordeel? 11. Wat als ik tussentijds wil stoppen en geen lijfrente wil aanschaffen? 12. Hoe kan ik vandaag nog mijn pensioen voor mijn nabestaanden veilig stellen? 13. Kan ik ruim voor de pensioengerechtigde leeftijd een uitkeringsproduct aanschaffen? Wat zijn dan de risico s? 14. Wat zijn de gevolgen van emigratie? 15. Hoeveel mag ik inleggen? 16. Waar vind ik meer informatie?

2 2 Q&A Evi Pensioenbeleggen 1. Wat is Evi Pensioen? Evi Pensioen biedt twee flexibele producten voor vrijwillige pensioenopbouw: Evi Pensioenbeleggen en Evi Netto Pensioenbeleggen. Beide producten bevatten beleggingen op een geblokkeerde rekening en worden fiscaal aangeduid als lijfrentespaarrekening. De opbouw van beide producten is gericht op het fiscaal vriendelijk opbouwen van pensioen. De rekening staat geregistreerd op uw naam. U kunt de rekening daarom blijven gebruiken wanneer u van werkgever verandert. Op dit moment is Evi Pensioen nog offline. In de tweede helft van 2015 krijgt u beschikking over een online beleggingsportaal. 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? Evi Netto Pensioenbeleggen Wilt u pensioen opbouwen over uw inkomen uit werk en woning (Box I) boven ? Dat kan met Evi Netto Pensioenbeleggen. U legt dan in vanuit uw nettoloon en deze inleg is niet aftrekbaar van uw Box 1-inkomen. Na uw pensionering betaalt u geen belasting over uw uitkeringen, dus ook geen inkomstenbelasting. Over het opgebouwde saldo bent u geen 1,2% vermogensrendementsheffing verschuldigd. Let op: hier zijn echter wel bepaalde fiscale voorwaarden aan verbonden, zoals een maximaal toegestane inleg. Evi Pensioenbeleggen Bouwt u onvoldoende pensioen op? Dan kunt u via Evi Pensioenbeleggen uw pensioentekort aanvullen. Wilt u het pensioen dat u opbouwt via uw pensioengevend salaris tot aanvullen? Als sprake is van een pensioentekort en als het binnen uw onbenutte fiscale jaarruimte past, is uw inleg aftrekbaar van uw bruto inkomen (Box 1). Na uw pensionering betaalt u wel belasting en premies over uw uitkeringen. U bent over het opgebouwde saldo geen 1,2% vermogensrendementsheffing verschuldigd (Box 3). Evi Wilt u naast fiscaal vriendelijke pensioenopbouw zoals hierboven beschreven ook graag aanvullend sparen of beleggen? Dan biedt Evi u hiervoor verschillende producten. Meer informatie hierover vindt u op 3. Waarom gebruiken we de lifecyclesystematiek? Uw leeftijd bepaalt uw beleggingsmix. Evi maakt gebruik van de lifecylesystematiek: de verhouding tussen meer risicovolle beleggingen, zoals aandelen, grondstoffen en vastgoed, en minder risicovolle beleggingen, zoals obligaties is afhankelijk van uw leeftijd. Nadert uw pensioendatum? Dan wordt er minder risicovol belegd. Zo verwachten we voor u een optimaal rendement te behalen. Het grote voordeel voor u is dat wij de beleggingsmix automatisch voor u aanpassen. Onderstaande weergave geeft de beleggingsmix weer per leeftijdsgroep. Beleggingsmix afhankelijk van leeftijd (lifecycle) 100% 55% Allocatie opbouwfase uitkeringsfase 45% 0% Leeftijd < en ouder vastrentende waarden zakelijke waarden Bron: KCM, januari 2015

3 3 Q&A Evi Pensioenbeleggen 4. Waar beleggen wij in binnen de lifecyclesystematiek? De invulling van de lifecyclesystematiek is op basis van twee profielfondsen: de Kempen profielfondsen 2 en 5. Hiermee is het mogelijk de weging van aandelen en obligaties optimaal in te richten. De Kempen profielfondsen beleggen in veel verschillende externe fondsen. Zie hieronder een voorbeeld uit profielfonds 2. Top 10 belangen 15,5% NT High Quality Euro Gov. Bond Index Fund 13,4% Vanguard Euro Gov. Bond Index Fund INS 8,5% Blackrock Eur IG Corp. Bond index Fund A 7,5% Northern Trust Europe RAFI Unit B EUR 7,4% Vanguard European Stock Index Fund I EUR 6,4% SLI European Corporate Bond Fund CI. D 6,4% Kempen (Lux) Euro Credit Fund I 5,5% Vanguard US 500 Stock Index Fund Plus 4,3% Kempen (Lux) Global Sov. Fund. Ind. Fund I 4,0% Cohen & Steers European Real Estate IX Bron: Factsheet Profielfonds 2 februari 2015, 5. Waarom is dit product zo flexibel? Evi Pensioen is flexibel omdat u vrij bent om binnen de fiscale grenzen eenmalig of periodiek in te leggen. De hoogte van deze inleg kunt u zelf bepalen binnen de fiscale grens en het staat u vrij hierin te variëren. Daarnaast is het mogelijk het opgebouwde tegoed bij een andere aanbieder over te dragen door een waardeoverdracht. Dit kunt u ook doen met uw opgebouwde tegoed bij Evi Pensioen. U bouwt het kapitaal bij Evi Pensioenbeleggen op via een eigen beleggingsrekening die ook op uw eigen naam staat. Het kapitaal is en blijft van u, ook als u van werkgever verandert. Dan kunt u gewoon blijven inleggen via Evi Pensioenbeleggen. Als u komt te overlijden, gaat het opgebouwde kapitaal naar uw erfgenamen. Met de introductie van het online platform van Evi Pensioenbeleggen krijgt u zelf invloed op de samenstelling van uw portefeuille. Daarnaast krijgt u dan dagelijks inzicht in uw portefeuille. 6. Wat gebeurt er wanneer ik de AOW-leeftijd bereik? Voordat u de AOW-leeftijd bereikt, ontvangt u een waarschuwing van Evi Pensioenbeleggen. U moet dan overstappen van een opbouwproduct naar een uitkeringsproduct. U hebt de vrijheid om het uitkeringsproduct te kopen bij een bank of een verzekeraar. Evi Pensioen ontwikkelt momenteel een uitkeringsproduct dat zal aansluiten bij de opbouwfase. Het uitkeringsproduct van Evi Pensioen is erop gericht dat er kan worden belegd tijdens de uitkeringsfase. Hiermee maakt u kans op een hogere uitkering tijdens de uitkeringsfase. 7. Wat kost Evi Pensioen? Voor Evi Pensioen Beleggen en Evi Netto Pensioenbeleggen brengen wij vaste en variabele kosten in rekening. De vaste kosten zijn 49,- per jaar per klant. In 2015 brengen wij deze kosten niet in rekening. Voor uw aanmelding rekenen wij eenmalig 49,-. De gemiddelde kosten van het product zijn naar verwachting 0,85%. Hierop krijgt u een korting van 0,20% wanneer u via uw werkgever (of een ander collectief) deelneemt.

4 4 Q&A Evi Pensioenbeleggen 8. Hoe worden deze kosten in rekening gebracht? Zolang het product offline beschikbaar is, wordt voor u belegd in profielfondsen van Kempen. Bovenstaande kosten van de beleggingsfondsen worden dan direct verrekend binnen deze fondsen en ziet u niet terugkomen op uw nota. Zodra Evi Pensioen online beschikbaar wordt gesteld, betaalt u de kosten deels direct (achteraf) aan Evi in plaats van indirect via de profielfondsen. Vanaf dat moment belegt u immers rechtstreeks in de diverse onderliggende fondsen. De geschatte onderliggende kosten blijven ongewijzigd. De hoogte van de totale verwachte kosten zal dus niet veranderen als gevolg van omzetting naar online. Evi Pensioen brengt geen additionele stortingskosten, switchprovisie of transactieprovisie in rekening. 9. Hoe werkt de collectiviteitscode? Bij uw aanmelding via uw werkgever krijgt u een korting van 0,20% (dit is 23,5% van de totale fee). De collectiviteitscode die u dan krijgt, geeft u deze korting. De korting mag u behouden ook als u niet langer voor deze werkgever werkt. 10. Waarom kiezen voor pensioen met 1,2% fiscaal voordeel? Met Evi Netto Pensioenbeleggen hebt u een fiscaal voordeel van 1,2% op jaarbasis, doordat u geen vermogensrendementsheffing verschuldigd bent over het saldo op de geblokkeerde rekening. Deze 1,2% blijft dus behouden voor uw opbouw. Over langere termijn kan dit een belangrijke positieve invloed hebben op het rendement. 11. Wat als ik tussentijds wil stoppen en geen lijfrente wil aanschaffen? U kunt tussentijds stoppen met inleggen op uw Evi Pensioenbeleggen-rekening. Er is geen verplichting om te blijven storten gedurende de gehele looptijd van het product. Als u tussentijds besluit te stoppen met de opbouw van uw tegoed en wilt beschikken over het saldo, dan dient u het tegoed af te kopen. Het genoten voordeel van de vrijstelling van de afgelopen 10 jaar wordt dan dor een fiscale sanctie teruggenomen. In de productvoorwaarden wordt dit uitgebreid beschreven en toegelicht aan de hand van enkele voorbeelden. 12. Hoe kan ik vandaag nog mijn pensioen voor mijn nabestaanden veilig stellen? Sinds 1 januari 2015 bouwt u geen pensioen meer op over uw pensioengevend salaris boven Daarnaast vervalt in veel gevallen ook de opbouw van het nabestaandenpensioen over het meerdere boven de Dit kan grote gevolgen hebben voor uw nabestaanden. Daarom kunt u additioneel een overlijdensrisico- of nabestaandenverzekering afsluiten bij een verzekeraar. Wij kunnen u in contact brengen met een verzekeraar. 13. Kan ik ruim voor de pensioengerechtigde leeftijd een uitkeringsproduct aanschaffen en wat zijn dan de risico s? De lifecyclesystematiek waarmee Evi Pensioen werkt, gaat voor het beleggingsbeleid uit van de wettelijk vastgestelde pensioenleeftijd. De flexibiliteit van het product geeft u de vrijheid eerder tot aanschaf van een uitkeringsproduct over te gaan. Als u besluit om ruim vóór de pensioengerechtigde leeftijd tot aanschaf van een lijfrente over te gaan, dan sluit de beleggingsmix mogelijk niet aan bij die behoefte. Er wordt dan relatief veel in zakelijke waarden belegd, waardoor risicovoller wordt belegd dan gewenst op moment van aankoop van een uitkeringsproduct. Hierdoor loopt u het risico dat de waarde van de beleggingen op moment van aankoop van het uitkeringsproduct lager is dan verwacht, waardoor er minder middelen beschikbaar zijn voor de aanschaf van het uitkeringsproduct. De uitkering is daarmee ook lager dan verwacht.

5 4 Q&A Evi Pensioenbeleggen 14. Wat zijn de gevolgen van emigratie? Evi Pensioen is alleen beschikbaar voor Nederlands ingezetenen. Mocht u na aanschaf emigreren naar het buitenland, dan kunt u een eventueel dubbele belastingheffing (in geval van Evi Netto Pensioenbeleggen) of conserverende aanslag (in geval van Evi Pensioenbeleggen) voorkomen. Raadpleeg de productvoorwaarden voor meer informatie hierover. 15. Hoeveel mag ik maximaal inleggen? Uw inleg is gemaximaliseerd op grond van belastingwetgeving. Voor de bepaling van de maximaal in te leggen premie voor Evi Pensioenbeleggen verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst, rekenhulpen/lijfrentepremie/. Voor Evi Netto Pensioenbeleggen is er nog geen rekenhulp van de Belastingdienst beschikbaar. Evi Pensioen ontwikkelt hiervoor zelf een rekenhulp. Deze stellen wij later dit jaar via de website beschikbaar. De maximaal toegestane inleg is een percentage van het relevante inkomen in het voorgaande kalenderjaar voor zover dat meer bedraagt dan Dit zijn de percentages van de netto staffel: Indien u bij het eind van het kalenderjaar tenminste Percentage 15 jaar maar jonger dan 20 jaar bent 2,3 20 jaar maar jonger dan 25 jaar bent 2,7 25 jaar maar jonger dan 30 jaar bent 3,3 30 jaar maar jonger dan 35 jaar bent 3,9 35 jaar maar jonger dan 40 jaar bent 4,7 40 jaar maar jonger dan 45 jaar bent 5,7 45 jaar maar jonger dan 50 jaar bent 6,8 50 jaar maar jonger dan 55 jaar bent 8,3 55 jaar maar jonger dan 60 jaar bent 9,9 60 jaar maar jonger dan 65 jaar bent 11,9 65 jaar of ouder bent 13,5 U bent zelf verantwoordelijk voor de berekening van de maximale inleg en. Wanneer u deze maximale inleg overschrijdt, kan dit negatieve gevolgen voor u hebben. Voor meer informatie verwijzen we naar de productvoorwaarden. 16. Waar vind ik meer informatie? Meer informatie is beschikbaar op onze website (www.evipensioen.nl). Hier vindt u zowel de informatie over de beleggingen, de voorwaarden en de brochure. 05/15

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Robeco Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Pensioenregeling... 4 3. Flexioen Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening De Pensioenspaarrekening is een spaarrekening waarop u voor langere tijd spaart voor uw pensioen. Extra

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Straks ruimte voor uw toekomstplannen Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

aanvullen via het Pluspakket

aanvullen via het Pluspakket Het > Uw Smurfit Kappa Pensioen zelf aanvullen via het Als deelnemer aan het Smurfit Kappa Pensioen bouwt u automatisch pensioen op via Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland ( het Pensioenfonds

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

AEGON Lijfrenterekening. Productinformatie

AEGON Lijfrenterekening. Productinformatie AEGON Lijfrenterekening Productinformatie Inhoudsopgave AEGON Lijfrenterekening 4 Belangrijke productkenmerken 4 Algemene productkenmerken 5 Wat is de AEGON Lijfrenterekening 5 Doelgroep 5 Voor wie geschikt

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 27 november 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen.

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Bedacht door de overheid. Mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Eerder stoppen met werken.

Nadere informatie

Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken?

Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken? Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken? U regelt het met de levensloopregeling! Tijd is kostbaar, tijd is geld. Spaar het! voor zorg en welzijn Nieuw: de levensloopregeling Vanaf 1 januari 2006 kunnen

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

NN Prestatie Pensioen

NN Prestatie Pensioen NN Prestatie Pensioen Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen www.nn.nl/prestatiepensioen 2 NN Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen Uw optimale mix van verzekeren en beleggen 2 Het voordeel van beleggen Wilt u graag geld achter de hand hebben om bijvoorbeeld een reis te maken of als aanvulling op het pensioen? Dan kunt u natuurlijk

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Vrij Vermogen Verzekering

Vrij Vermogen Verzekering Vrij Vermogen Verzekering 2 Meer mogelijkheden met de Vrij Vermogen Verzekering U wilt geld opzij zetten voor later. Om straks te kunnen doen waar u nu van droomt. Een jaar ertussenuit bijvoorbeeld en

Nadere informatie

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever Groeps Individueel PensioenPlan Informatie voor de werkgever 2 BESTE PENSIOENVERZEKERAAR Als werkgever biedt u uw werknemers moderne arbeidsvoorwaarden. Een bewuste keuze, want aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Solide Vastgoedlijfrente met fraaie groeivooruitzichten.

Solide Vastgoedlijfrente met fraaie groeivooruitzichten. Solide Vastgoedlijfrente met fraaie groeivooruitzichten. Zowel voor het opbouwen van lijfrentekapitaal als voor een direct ingaande lijfrente Synvest vastgoedlijfrente B e l e g g e n i n n e d e r l a

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioen Werkgevers 2015 Uw werknemers bouwen pensioen op bij bpfbouw in de pensioenregeling voor de Bouwnijverheid. Dit is een middelloonregeling. Deze

Nadere informatie

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek Hypotheekvormen De annuïteitenhypotheek Starten met lage aflossing Bij een annuïteitenhypotheek wordt gedurende de looptijd - bij gelijkblijvende rente - een vast bedrag aan rente en aflossing (annuïteit)

Nadere informatie