Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid"

Transcriptie

1 Vrijwillige verzekering Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

2 Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de WAO. Maar koppelt dat altijd aan het onderzoeken van mogelijkheden om terug te keren op de arbeidsmarkt. uwv.nl werk.nl

3 Vrijwillige verzekering Er zijn situaties denkbaar waarin u niet verplicht verzekerd bent tegen ziekte (ZW), arbeidsongeschiktheid (WAO) of werkloosheid (WW). In dat geval kunt u een vrijwillige verzekering afsluiten. In deze brochure leest u hier meer over. Ga na voordat u een vrijwillige verzekering afsluit of er toch niet sprake is van een doorlopende verplichte verzekering. In de regel is dit: als u werknemer in loondienst bent of als u een WW-uitkering ontvangt. Neem in situaties van twijfel of u wel of niet verzekerd bent altijd eerst contact op met UWV, sectoren Overheid en Onderwijs. In deze brochure leest u in welke situaties u zich vrijwillig kunt verzekeren. Ook vindt u informatie over het verzekerd dagloon, de premiebetaling en de beëindiging van de verzekering. Kort is beschreven wat u kunt verwachten als u ziek, arbeidsongeschikt of werkloos wordt. 1

4 Vrijwillig verzekeren voor ziekte en arbeidsongeschiktheid Als u niet verplicht verzekerd bent tegen geldelijke gevolgen van ziekte (ZW) en arbeidsongeschiktheid (WAO), dan kunt u zich in de volgende situaties vrijwillig verzekeren: uw verplichte verzekering wordt tijdelijk onderbroken U bent van plan daarna een nieuwe dienstbetrekking aan te gaan. Overigens: bij onbetaald verlof tot en met 18 maanden kunt u geen vrijwillige verzekering afsluiten. De verplichte verzekering gaat weer in na einde onbetaald verlof. U mag in die periode niet elders werken. uw verplichte verzekering in het buitenland eindigt U woont in Nederland en werkt in het buitenland. Uw verplichte verzekering eindigt omdat u stopt met werken en het is uw bedoeling opnieuw een dienstbetrekking aan te gaan. u gaat als zelfstandige aan de slag Voorwaarde is dat u minimaal één jaar verplicht verzekerd bent geweest voordat u begint als zelfstandige. Vraag een Verklaring Arbeidsrelatie op bij de Belastingdienst. u gaat gedeeltelijk als zelfstandige aan de slag U stopt gedeeltelijk met werken en u gaat gedeeltelijk aan de slag als zelfstandige. Voorwaarde is dat u de afgelopen drie jaar verplicht verzekerd bent geweest. Vraag een Verklaring Arbeidsrelatie op bij de Belastingdienst. u ontvangt een WAO-uitkering berekend naar een arbeidsongeschiktheidspercentage van minder dan 45% 2

5 uw WAO-uitkering wordt verlaagd naar een arbeidsongeschiktheidspercentage van minder dan 45% uw WAO-uitkering berekend naar een arbeidsongeschiktheidspercentage van ten minste 45% wordt ingetrokken. U bent daarnaast niet op een andere manier verplicht verzekerd. Verklaring Arbeidsrelatie Als u als (gedeeltelijk) zelfstandige één opdracht aanneemt, vraag dan een VAR aan bij de Belastingdienst. De Belastingdienst beoordeelt of het inkomen bestaat uit loon uit dienstbetrekking, winst uit onderneming, resultaat uit overige werkzaamheden of voor rekening en risico van een vennootschap is. Als het inkomen bestaat uit loon uit dienstbetrekking is de werkgever verplicht werknemerspremies af te dragen. ABP Pensioen Als u niet verzekerd bent voor de WAO heeft u bij arbeidsongeschiktheid ook geen recht op een aanvullende uitkering op grond van het ABP pensioenreglement. Internationale verdragen Als u in het buitenland werkt, dan heeft u te maken met internationale verdragen. Dan kan een vrijwillige verzekering niet mogelijk of zinvol zijn. Informeer hiernaar bij uw werkgever. 3

6 Vrijwillig verzekeren voor werkloosheid U kunt zich in een aantal situaties vrijwillig voor de gevolgen van werkloosheid (WW) verzekeren: u woont en werkt buiten Nederland U bent in dienst van een in Nederland gevestigde werkgever. U kunt zich voor maximaal vijf jaar vrijwillig verzekeren. Voorafgaand aan de verzekering moet u minimaal één jaar verplicht verzekerd zijn geweest. Als u werkloos wordt, krijgt u pas bij terugkeer in Nederland een uitkering. Internationale verdragen Als u in het buitenland werkt, dan heeft u te maken met internationale verdragen. Dan kan een vrijwillige verzekering niet mogelijk of zinvol zijn. Laat u uitgebreid informeren door uw werkgever. u wordt uitgezonden voor ontwikkelingssamenwerking U doet erkende werkzaamheden, die goedgekeurd zijn door het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Vrijwillige WW-verzekering In een EU- of EER-land bijvoorbeeld, kunt u geen vrijwillige WW-verzekering afsluiten. Als u in een land gaat werken dat niet is aangesloten bij de EU of EER, kunt u alleen een vrijwillige WW-uitkering afsluiten in combinatie met een vrijwillige ZWverzekering. Tenzij u bij ziekte, zwangerschap of bevalling recht heeft op loondoorbetaling. 4

7 u wordt uitgezonden om voor een volkenrechtelijke organisatie werkzaamheden te verrichten Nederland moet lid zijn van die organisatie of de werkzaamheden worden ondersteund door Nederland. De vrijwillige verzekering kunt u alleen aansluitend op uw vertrek afsluiten. Overigens hebben veel volkenrechtelijke organisaties zelf een sociaal stelsel. Voor verschil in de regelingen kunt u zich ook bijverzekeren. u woont in Nederland en u heeft buiten Nederland een dienstbetrekking U stopt met werken en het is uw bedoeling opnieuw aan de slag te gaan. Een voorbeeld is de werknemer die in Nederland woont en die buiten de territoriale wateren op booreilanden op het continentaal plat werkzaam is in dienst bij een buiten Nederland gevestigde werkgever. Antillen/Aruba Gaat u werken in opdracht van de Nederlandse overheid en treedt u in dienst bij de Nederlands- Antilliaanse of Arubaanse overheid? Dan blijft u onder de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving vallen. 5

8 Hoe vraag je de vrijwillige verzekering aan? Aanvraag Doe uw aanvraag uiterlijk binnen vier weken na beëindiging van uw verplichte verzekering. U vraagt de vrijwillige verzekering aan met het formulier dat u op uwv.nl aantreft, bij werknemer, formulier downloaden: Aanvraag vrijwillige verzekering (US). Als u eerst een offerte wilt ontvangen, kunt u dit op het aanvraagformulier aangeven. Verzekerd dagloon U geeft op het aanvraagformulier aan tegen welk dagloon u zich wilt verzekeren. Dit dagloon mag niet hoger zijn, lager mag uiteraard wel, dan: uw verlies aan inkomen, gebaseerd op uw huidige salaris, door werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid; het wettelijk maximum dagloon; het inkomen dat u in Nederland zou verdienen op basis van vijf werkdagen per week; het inkomen per dag dat u als zelfstandige heeft of de nettowinst per jaar die u verwacht te behalen. U kunt uw dagloon zelf berekenen door uw brutomaandsalaris inclusief de vakantietoelage te delen door 21,75 (gemiddeld aantal werkdagen per maand). Een eventuele eindejaarsuitkering en 13e maand mag u voor 1/12 deel meenemen in de berekening. Als u een vrijwillige verzekering afsluit tegen zowel ziekte (ZW) als werkloosheid (WW), dan moet u voor beide verzekeringen uitgaan van hetzelfde dagloon. 6

9 Premie U betaalt uw premie maandelijks vooruit. De premiepercentages worden jaarlijks vastgesteld. Bij een uitkering als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid kunt u eventueel vrijstelling van premie krijgen. Meer informatie ontvangt u bij het afsluiten van de verzekering. Beëindiging Uw vrijwillige verzekering eindigt: op uw schriftelijk verzoek met ingang van de door u vermelde datum; met ingang van de dag waarop de werkzaamheden in het buitenland worden beëindigd en u niet langer in staat kunt worden geacht om met die werkzaamheden inkomen te verdienen; met ingang van de dag dat u weer verplicht verzekerd wordt; op de dag waarop de termijn van vijf jaar is verstreken. Deze termijn geldt als u in het buitenland woont en werkt voor een in Nederland gevestigde werkgever; als gedurende 2 maanden de verschuldigde premie niet, niet volledig of niet tijdig is betaald; vanaf de eerste dag van de maand waarin u vijfenzestig jaar wordt; bij overlijden. Het is niet mogelijk de verzekering met terugwerkende kracht te beëindigen. 7

10 Recht op een uitkering Bij ziekte (ZW) Als u ziek bent, krijgt u een uitkering gedurende maximaal 104 weken. De uitkering is 70% van uw verzekerd dagloon. Bij zwangerschap is de uitkering 100% van het verzekerd dagloon gedurende een periode van zestien weken. Bent u voor of na die periode ziek als gevolg van de zwangerschap of bevalling? Dan heeft u ook recht op 100% ziekengeld. Bij arbeidsongeschiktheid (WAO) Als u na 104 weken nog steeds ziek bent en UWV stelt vast dat uw arbeidsongeschiktheid meer dan 15% is dan krijgt u een WAO-uitkering. De hoogte van de uitkering wordt bepaald door de mate van arbeidsongeschiktheid en een percentage van uw verzekerd dagloon. Bij volledige arbeidsongeschiktheid heeft u recht op 70% van het verzekerde dagloon. Bij werkloosheid (WW) U heeft bij terugkeer in Nederland recht op een werkloosheidsuitkering als u aan de wettelijke eisen voldoet. De hoogte van deze uitkering is maximaal 70% van het verzekerd dagloon en minimaal 70% van het minimum loon. 8

11 Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met het dichtstbijzijnde UWV-kantoor. U vindt de telefoonnummers op uwv.nl. Als u al contact met ons heeft vindt u het telefoonnummer op de correspondentie die u van ons ontvangt.

12 UWV Maart 2005 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. WG

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Mijn werkgever heeft te weinig werk

Mijn werkgever heeft te weinig werk uwv.nl werk.nl Mijn werkgever heeft te weinig werk Een WW-uitkering vanwege werktijdverkorting Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW

Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW Inhoud: Wanneer hebt u recht op een WW-uitkering? 4 Hoe vraagt u een WW-uitkering aan? 5 Hoe lang hebt u recht op een WW-uitkering? 6 Wat telt

Nadere informatie

Ik krijg een kind. uwv.nl werk.nl. Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg. Meer informatie?

Ik krijg een kind. uwv.nl werk.nl. Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg. Meer informatie? uwv.nl werk.nl Ik krijg een kind Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Heeft u daarna nog vragen?

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Een extra reden om mij aan te nemen. Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Een extra reden om mij aan te nemen. Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering Een extra reden om mij aan te nemen Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft of heeft gehad Waarom deze brochure? U heeft een tijd niet kunnen werken omdat u arbeids ongeschikt

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen?

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? werk.nl uwv.nl Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Wat komt er kijken bij reïntegratie? Rechten en plichten

Wat komt er kijken bij reïntegratie? Rechten en plichten Wat komt er kijken bij reïntegratie? Rechten en plichten Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de WAO. Maar koppelt dat altijd aan het

Nadere informatie

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Betreft een demorapport In het rapport worden nog grafieken toegevoegd Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Aangeboden door: De Frel Advies BV Van Boetzelaerlaan 7, 2581 AA DEN HAAG

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen!

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! uwv.nl werk.nl Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer weten? Kijk

Nadere informatie

Ontslag uit het umc. Wat nu?

Ontslag uit het umc. Wat nu? Ontslag uit het umc Wat nu? Ontslag uit het umc Wat nu? 4 Inhoudsopgave 1 Werkloos, en nu? 7 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 8 3 WW 9 3.1 Voorwaarden voor een WW-uitkering

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen? U gaat MINDER verdienen Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. U gaat minder verdienen 2. Wat betekent minder verdienen voor uw ouderdomspensioen? 2.1. U bouwt minder ouderdomspensioen op 2.2. U

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie