Gemeente Noord Beveland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Noord Beveland"

Transcriptie

1 Gemeente Noord Beveland Aan inwoners 65- en 65+ Gemeente Noord-Beveland M.A. de Ruijterlaan 2 Postbus MC GOES Tel. (0113) 249 Fax Bankrelatie: BNG 's-gravenhage Banknr Gironr Kenmerk : CZ2014 Goes, 22 november 2013 Behandeld door : Klant Contact Centrum Verzonden: Bijlage : Onderwerp : Wijziging Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) Geachte heer/mevrouw, Hierbij delen wij u mede dat het college van B&W heeft besloten per 1 januari 2014 het pakket van de collectieve zorgverzekering voor de minima bij CZ uit te breiden en geen bijzondere bijstand meer te verstrekken voor medische kosten die vallen onder de vergoedingen vanuit een aanvullende verzekering. Het college is van mening dat met de uitbreiding van het collectieve pakket en verhoging van de gemeentelijke bijdrage een uitstekend aanvullend pakket wordt geboden dat binnen het bereik ligt van mensen met een laag inkomen. Wat verandert er? Allereerst de naam: de Aanvullende Ziektekostenverzekering Gemeenten (AZG) heet voortaan Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM). De CZM is een combinatie van de basisverzekering met een aanvullende verzekering. Dit aanvullend pakket wordt in 2014 gewijzigd in het pakket Gemeenten Extra van CZ en kent hogere vergoedingen voor de meest voorkomende kostensoorten. Aan dit pakket wordt de module Thuiszorg toegevoegd, zodat de nota van het CAK voor de eigen bijdragen voor hulp in de huishouding Wmo en thuisverpleging en persoonlijke verzorging AWBZ vanaf 2014 bij CZ gedeclareerd kan worden. De gemeentelijke bijdrage in de premie van deze verzekering wordt verhoogd. Er wordt geen bijzondere bijstand meer verstrekt voor medische kosten die vallen onder de vergoeding vanuit een aanvullende verzekering. De wetgever gaat ervan uit dat de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) voldoende de kosten van medisch noodzakelijke behandelingen en voorzieningen dekken. Voor eigen bijdragen op grond van de basisverzekering kunt u nog wel bijzondere bijstand aanvragen. Wat betekent dit voor u? Het is belangrijk dat u over uw eigen gezondheidssituatie keuzes maakt en bewust kiest voor een aanvullend pakket wat in uw situatie past. Wij adviseren u na te gaan of u uw deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering wilt voortzetten. Hieronder staan de voorwaarden nogmaals uiteengezet. Wat zijn de voordelen van deelname aan de collectieve zorgverzekering? CZ biedt een korting van 7% op de premie voor de basis- en aanvullende verzekering; de gemeente Noord-Beveland levert een financiële bijdrage van 12,23 per persoon per maand (dit bedrag betaalt de gemeente rechtstreeks aan CZ); u hebt, naast het recht op de vergoedingen uit de basis- en de reguliere aanvullende verzekering, ook recht op extra vergoedingen: in veel gevallen kunnen bijvoorbeeld brillen en tandartskosten volledig vergoed worden;

2 - 2 - vanaf 1 januari 2014 kunt u de eigen bijdrage huishoudelijke hulp Wmo en thuisverpleging en persoonlijke verzorging AWBZ bij CZ declareren; u kunt rechtstreeks zaken doen met CZ. Zij kunnen u direct helpen bij uw medische en praktische vragen, zoals wachtlijstbemiddeling, medisch advies door deskundigen of een second opinion. Ook kunt u gebruik maken van CZ Klantvoordeel en krijgt u kortingen op behandelingen en bijvoorbeeld brillen. Wat kost het? Hieronder geven wij u een overzicht van de premie voor De korting van 7% op de basis- en aanvullende verzekering is hierin al verwerkt. Nominale premie voor personen vanaf 18 jaar 89,19 Premie aanvullende verzekering 32,76 Premie module Thuiszorg 1,25 Bijdrage gemeente Noord-Beveland 12,23 -/- Totale premie per persoon per maand 110,97 De genoemde bedragen zijn onder voorbehoud van wijzigingen als gevolg van overheidsmaatregelen. Wanneer eindigt de collectieve zorgverzekering? In de volgende situaties kunt u niet langer deelnemen aan de collectieve zorgverzekering: uw netto maandinkomen of uw bescheiden vermogen is te hoog geworden; u bent geen inwoner meer van de gemeente Noord-Beveland. Wat moet u doen? Controleren inkomens- en vermogensgrenzen Om deel te kunnen blijven nemen mag uw inkomen en vermogen niet hoger zijn dan de in de bijlage genoemde bedragen. Als u een WWB-, IOAW- of IOAZ-uitkering ontvangt, hoeft u alleen de vermogensgegevens te controleren. Als u een andere inkomstenbron heeft, moet u ook alimentatie en de voorlopige teruggave van de Belastingdienst als inkomen meetellen. U moet uw gezinssituatie en uw netto inkomen en vermogen over de maand oktober 2013 vergelijken met de in de bijlage genoemde bedragen. Als u niet meer aan de voorwaarden voldoet, moet u zich vóór 31 december 2013 bij het Klant Contact Centrum afmelden voor de collectieve zorgverzekering en kunt u ofwel bij CZ ofwel bij een andere zorgverzekeraar een voor u passende zorgverzekering afsluiten. Wij controleren uw gegevens achteraf en als blijkt dat u niet meer aan de voorwaarden voldoet, wordt de collectieve zorgverzekering beëindigd en omgezet naar een vergelijkbaar regulier pakket bij CZ. U ontvangt dan niet langer de collectiviteitkorting en de bijdrage van de gemeente. Als u wilt blijven deelnemen aan de collectieve zorgverzekering en aan de voorwaarden voldoet hoeft u niets te doen. Twijfelt u of u met uw inkomen en vermogen aan de voorwaarden voldoet, neemt u dan contact op met uw klantmanager of de Afdeling Zorg. Zij zullen u helpen met de berekening. Controleren vergoedingen uit het aanvullend pakket Het is belangrijk dat u een juiste keuze maakt voor een aanvullend pakket. Op de website van CZ, kunt u de vergoedingen nakijken uit het aanvullend pakket Gemeenten Extra. Op kunt u een vergelijking maken tussen de premie en de vergoedingen van dit pakket van CZ met andere zorgverzekeringen. Let op! Als u in 2013 bijzondere bijstand heeft ontvangen voor medische kosten die betrekking hadden op vergoedingen vanuit het aanvullend pakket, dan moet u controleren of deze vergoedingen voor 2014

3 - 3 - voor u toereikend zullen zijn. U krijgt hiervoor in 2014 namelijk geen bijzondere bijstand meer. Zijn de vergoedingen niet toereikend, dan moet u met uw behandelaar overleggen of er een alternatief is voor uw behandeling, geneesmiddel of hulpmiddel, dat valt onder de dekking van de basisverzekering. Of u gaat na of andere zorgverzekeraars voor uw kosten wel een toereikende vergoeding in hun aanvullend pakket hebben opgenomen. Veel ouder- en patiëntenverenigingen bieden namelijk ook collectieve zorgverzekeringen aan, gespecialiseerd op de desbetreffende aandoening. U kunt ook op de website van of bij de Belastingdienst nagaan of u in aanmerking komt voor de aftrek of de tegemoetkoming specifieke zorgkosten. Wij begrijpen dat het soms moeilijk kan zijn een goede vergelijking te maken. Met inhoudelijke vragen over uw individuele situatie kunt u telefonisch terecht bij de Klantenservice van CZ, tel. (0113) Ook kunt u via dit nummer een afspraak maken voor een gesprek met één van hun adviseurs (Wulfaertstraat 25, 4461 HS Goes). Eigen risico Alle zorgverzekeringen kennen een wettelijk verplicht eigen risico. Dat betekent dat u bij bepaalde ziektekosten eerst het eigen risico zelf moet betalen, voordat u een vergoeding krijgt van de verzekering. Voor deze kosten kunt u geen bijzondere bijstand krijgen. U kunt bij CZ wel een regeling treffen om het eigen risico gespreid te betalen. U betaalt dan tien maanden een bedrag van 36,00 voor het eigen risico. Blijkt dat u het eigen risico niet volledig heeft moeten betalen, dan krijgt u in het eerste kwartaal van het volgend kalenderjaar het restant van CZ teruggestort. Wij adviseren u van deze mogelijkheid gebruik te maken als u verwacht dat u het eigen risico in 2014 volledig moet betalen. Het eigen risico bedraagt in ,00. Belangrijk! Als u uw deelname aan de Collectieve Zorgverzekering Minima niet langer voort wilt zetten, moet u dit zo spoedig mogelijk bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Goes laten weten. Wij melden u dan af voor deze collectieve verzekering. U moet dan vóór 31 december 2013 uw verzekering bij CZ wijzigen of u bij een andere zorgverzekeraar aanmelden. Op verzoek kan de nieuwe zorgverzekeraar uw contract met CZ beëindigen. Vragen? Als deze brief nog vragen bij u oproept of als u niet begrijpt wat u moet doen, vraag dan eerst om hulp bij familieleden, buren of kennissen. Alle informatie vindt u op de website van de gemeente Goes, onder Inwoner, Werk & Inkomen, Bijzondere Bijstand en Minimabeleid, onder het kopje Ziektekostenverzekering AZG en in de inforubriek van de Bevelandse Bode. Op de website kunt u het vergoedingenoverzicht van het pakket Gemeenten Extra van de CZM raadplegen en deze verzekering vergelijken met andere zorgaanbieders. U kunt ook contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Goes. Zij zijn telefonisch bereikbaar op nummer , op maandag tot en met donderdag van uur tot uur en op vrijdag van uur tot uur. Van CZ heeft u inmiddels de polis voor 2014 ontvangen. Deze is nog gebaseerd op de oude situatie. U ontvangt binnenkort van CZ een gewijzigde polis waarin bovenstaande premies en bijdrage van de gemeente zijn verwerkt. Als er meer premiebetalende deelnemers zijn op dit adres ontvangt u deze brief maar één keer. De informatie is echter voor alle deelnemers van 18 jaar en ouder van belang.

4 - 4 - Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Noord-Beveland, namens hen, hoofd afdeling Zorg, (D.A. Verburg).

5 - 5 - Bijlage brief Collectieve Zorgverzekering Gemeenten (CZM) 2014 Inkomensgrenzen 110%, alle bedragen zijn netto bedragen exclusief vakantiegeld (5%) (Alimentatie en een voorlopige teruggave Belastingdienst dient u bij uw inkomsten uit arbeid of uitkering op te tellen) Alleenstaanden en alleenstaande ouders 18 tot 21 jaar Alleenstaande 238,95 Alleenstaande ouder 515,57 Gehuwden 18 tot 21 jaar Gehuwd zonder kinderen (beiden 18, 19 of 20 jaar) 477,89 Gehuwd met kinderen (beiden 18, 19 of 20 jaar) 754,52 Gehuwden, één persoon 18, 19 of 20 jaar en de ander tussen 21- en de pensioengerechtigde leeftijd Zonder kinderen 930,50 Met kinderen 1.207,11 Alleenstaanden en alleenstaande ouders 21 tot pensioengerechtigde leeftijd Alleenstaande 21 jaar 691,54 Alleenstaande 22 jaar 829,86 Alleenstaande vanaf 23 jaar 968,16 Alleenstaande ouder 21 jaar 968,16 Alleenstaande ouder 22 jaar 1.106,47 Alleenstaande ouder vanaf 23 jaar 1.244,78 Gehuwden 21 tot pensioengerechtigde leeftijd Gehuwden 1.383,08 Pensioengerechtigde leeftijd en ouder Alleenstaande 1.062,11 Alleenstaande ouder 1.336,61 Gehuwden 1.461,92 Verblijf in inrichting Alleenstaande 341,49 Alleenstaande ouder 341,49 Gehuwden 551,70 Vermogensgrenzen In de woning verbonden vermogen ,00 Alleenstaande 5.795,00 Alleenstaande ouder ,00 Gehuwden ,00

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)?

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Veel gestelde vragen Aanbod Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. De overheid betaalde tot 2014

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER Registratienr.: Openbaar Onderwerp Compensatie wegvallen Wtcg en CER Samenvatting De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) zijn afgeschaft.

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2012

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2012 CZ Zorgverzekeringen Collectief 2012 1 Alles voor betere zorg Als u een behandeling nodig hebt, dan wilt u natuurlijk de best mogelijke zorg. Maar het is niet altijd vanzelfsprekend dat u ook de beste

Nadere informatie

Welkom bij Stad Holland 2015

Welkom bij Stad Holland 2015 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Welkom bij Stad Holland 2015 100222-BIJ SH00-2015 Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! Wat biedt Stad Holland? Onze aanvullende

Nadere informatie

CZ zorgverzekeringen. De basis van een zorgeloze verzekering

CZ zorgverzekeringen. De basis van een zorgeloze verzekering CZ zorgverzekeringen De basis van een zorgeloze verzekering Inhoud Een zorgverzekering bij CZ: een prima keuze Het gemak van de CZ Zorg-op-maatpolis De keuzevrijheid van de CZ Zorgkeuzepolis Aanvullende

Nadere informatie

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug BIJZONDERE BIJSTAND informatie over bijzondere bijstand Voor dingen die noodzakelijk zijn Een steuntje in de rug Bijzondere bijstand Soms moet u kosten maken voor dingen die noodzakelijk zijn, maar die

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 3 Wat biedt DSW? 4 De premies 5 Uw verzekering in 2015 6 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Sticol 2014

CZ Zorgverzekeringen Sticol 2014 CZ Zorgverzekeringen Sticol 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u niet

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u niet

Nadere informatie

Welkom bij Stad Holland 2010. 100222-Bijsl SH welkom b40

Welkom bij Stad Holland 2010. 100222-Bijsl SH welkom b40 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Welkom bij Stad Holland 2010 100222-Bijsl SH welkom b40 Wat biedt Stad Holland Zorgverzekeraar? Stad Holland Zorgverzekeraar is een landelijk actieve zorgverzekeraar

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2 Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 4 Wat biedt DSW? 5 De premies 6 Uw verzekering in 2014 7 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

WERK EN INKOMEN CAV- WESTLAND 2015. Uitgebreide zorgverzekeringspakketten voor Westlanders met een laag inkomen

WERK EN INKOMEN CAV- WESTLAND 2015. Uitgebreide zorgverzekeringspakketten voor Westlanders met een laag inkomen WERK EN INKOMEN CAV- WESTLAND 2015 Uitgebreide zorgverzekeringspakketten voor Westlanders met een laag inkomen Uitgebreide zorgverzekeringspakketten voor Westlanders met een laag inkomen Uw gezondheid

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014 CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u

Nadere informatie

WWB (Wet werk en bijstand)

WWB (Wet werk en bijstand) WWB (Wet werk en bijstand) www.utrecht.nl/bijstandsuitkering Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Inhoud Liever werk dan bijstand 3 Uw rechten en uw plichten 4 Als u een uitkering aanvraagt 5

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2012

CZ Zorgverzekeringen 2012 CZ Zorgverzekeringen 2012 1 Alles voor betere zorg Als u een behandeling nodig hebt, dan wilt u natuurlijk de best mogelijke zorg. Maar het is niet altijd vanzelfsprekend dat u ook de beste zorg krijgt.

Nadere informatie

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

2014/2015. Vind de beste zorg voor uw situatie. Persoonlijk advies. Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt!

2014/2015. Vind de beste zorg voor uw situatie. Persoonlijk advies. Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt! 2014/2015 Vind de beste zorg voor uw situatie Persoonlijk advies Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt! Inhoudsopgave 4 Persoonlijk medisch advies 6 Digitaal inzicht in uw zorgverzekering 8 Zorg of

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Compensatie van meerkosten via de gemeentelijke zorgverzekering

Compensatie van meerkosten via de gemeentelijke zorgverzekering Compensatie van meerkosten via de gemeentelijke zorgverzekering 17 december 2014 Dokter Klinkertweg 10c 8025 BS Zwolle T. 038-455 29 20 I. www.bsenf.nl E. info@bsenf.nl Pagina 1 van 13 BS&F 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Fincover 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en aansluit

Nadere informatie

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 Inhoud: 1. Over DVN zorgverzekeringen p.1 2. Over zorgverzekeringen in het algemeen p.2 3. Over de voorgenomen wijzigingen bij zorgverzekeraars p.4 1. Over DVN

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Sticol 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en aansluit

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie