Aanvraag collectieve regeling Zilveren Kruis Achmea

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraag collectieve regeling Zilveren Kruis Achmea"

Transcriptie

1 Aanvraag collectieve regeling Zilveren Kruis Achmea Afdeling Werk, Inkomen en Zorg, Postbus 168, 1970 AD IJMUIDEN, Bezoekadres: Dudokplein 1, Telefoon: In te vullen door de gemeente Er is recht op de collectieve regeling per Opdrachtnummer Contractnummer collectieve regeling Indiendatum 1 Persoonlijke gegevens Burgerservicenummer Voorletters en achternaam Geboortedatum Geslacht Man Vrouw Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Burgerlijke staat Ongehuwd Gehuwd Samenwonend Naam zorgverzekeraar Polisnummer zorgverzekeraar 2 Gegevens partner Voorletters en achternaam Geboortedatum Burgerservicenummer Polisnummer Geslacht zorgverzekering Man Vrouw 3 Gegevens kinderen Voorletters en achternaam Geboortedatum Burgerservicenummer Polisnummer Geslacht zorgverzekering Man Vrouw ( Aankruisen wat van toepassing is) Ga verder aan de achterzijde SZI

2 4 Deelname collectieve regeling Door deelname aan de collectieve regeling ontvangt u 7,5% korting op de premie van de Beter Af Polis 10% korting op de Beter Af Plus Polis 3 sterren 10% korting op de Beter Af Tandarts Polis 2 sterren Het vrijwillig eigen risico is 0,00. De op de voorzijde genoemde personen zijn al verzekerd bij Zilveren Kruis Achmea en willen zich collectief verzekeren. Door ondertekening van dit formulier vraag ik u om de Beter Af Plus Polis 3 sterren en de Beter Af Tandarts Polis 2 sterren* af te sluiten als wij deze aanvullende verzekeringen nog niet hebben. De op de voorzijde genoemde personen zijn nu nog elders verzekerd, maar willen zich per 1 januari a.s. collectief verzekeren bij Zilveren Kruis Achmea. Wij vullen daartoe het Aanvraagformulier Beter Af Polis in. Voor deelname zijn de Beter Af Plus Polis 3 sterren en de Beter Af Tandarts Polis 2 sterren* verplicht. * Kinderen tot 18 jaar kunnen geen Beter Af Tandarts Polis afsluiten. Deze polis is bovendien niet nodig voor verzekerden met een volledige boven- en onderprothese. 5 Volledige boven- en onderprothese Heeft u en/of uw partner een volledige boven- en onderprothese? Ja, vul de rest van vraag 5 in Nee, ga door naar vraag 6 Heeft u en/of uw partner een volledige boven- en onderprothese, dan adviseren wij u geen Beter Af Tandarts Polis af te sluiten of deze op te zeggen als u deze al heeft. De Beter Af Tandarts Polis 2 sterren is in dit geval niet nodig. Ik heb een volledige boven- en onderprothese Mijn partner heeft een volledige boven- en onderprothese 6 Premiebetaling Door deelname aan de collectieve regeling machtigt u door ondertekening Zilveren Kruis Achmea de verschuldigde premie per maand af te schrijven van onderstaand rekeningnummer. IBAN rekeningnummer 7 Inkomen en vermogen Als u geen uitkering ingevolge de Wet werk en bijstand of de Wet investeren in jongeren ontvangt van de gemeente Velsen, moet u tevens bijgaande verklaring over uw inkomen en uw vermogen meesturen. Ik heb geen bijstand en voeg de verklaring ingevuld en ondertekend bij 8 Verklaring en ondertekening Ondergetekende(n) verklaart/verklaren: dat alle gegevens volledig en naar waarheid zijn verstrekt; ermee bekend te zijn dat deelname aan de collectieve regeling zal worden beëindigd indien niet langer wordt voldaan aan de genoemde voorwaarden; akkoord te gaan met het verstrekken van informatie door Zilveren Kruis Achmea over een geconstateerde premieachterstand van twee maanden (of meer) aan de gemeente. Plaats en datum: Uw handtekening: Handtekening partner: Dit formulier VOLLEDIG INVULLEN, ondertekenen en inleveren bij de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden of opsturen naar: Gemeente Velsen T.a.v. Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Postbus AD IJmuiden

3 Verklaring over inkomen en vermogen In verband met korting op zorgpremie Afdeling Werk, Inkomen en Zorg, Postbus 168, 1970 AD IJMUIDEN, Bezoekadres: Dudokplein 1, Telefoon: In te vullen door de gemeente Datum ontvangst LET OP Deze verklaring ALLEEN invullen als u geen bijstand (WWB) van de gemeente Velsen ontvangt! Om aanspraak te maken op de korting moet uw inkomen en vermogen binnen vastgestelde grenzen blijven. Deze grenzen worden in de toelichting genoemd. 1 Persoonlijke gegevens U zelf Uw partner Burgerservicenummer Voorletters en achternaam Geboortedatum 2 Inkomen U zelf Uit arbeid AOW pensioen Andere uitkering of pensioen Overige inkomsten (Voorlopige) teruggave heffingskortingen Belastingdienst 3 Vermogensverklaring Uw partner Ondergetekende(n) verklaart/verklaren over niet meer vermogen (zoals saldi, spaargelden, waardepapieren en andere bezittingen) dan de in de toelichting genoemde bedragen. 4 Verklaring en ondertekening Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Het is mij/ons bekend dat de gemeente de verstrekte gegevens kan controleren. Plaats en datum: Uw handtekening: Handtekening partner: Dit formulier VOLLEDIG INVULLEN, ondertekenen en inleveren bij de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden of opsturen naar: Gemeente Velsen T.a.v. Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Postbus AD IJmuiden

4 TOELICHTING U komt voor korting op de zorgpremie in aanmerking als u een vast verzekeringspakket heeft. Dat is: De verplichte basisverzekering (Beter Af Polis) Aanvullende verzekering (Beter Af Polis 3 sterren) Tandartsverzekering (Beter Af Tandarts Polis 2 sterren) niet verplicht bij volledige prothese Vrijwillig eigen risico van 0,00 Daarnaast moet u een inkomen en vermogen hebben dat binnen vastgestelde grenzen blijft. Die grenzen zijn als volgt: 1. Inkomen (130% van het sociaal minimum De bedragen zijn netto per maand zonder vakantietoeslag. Leeftijd tot 65 jaar Leeftijd vanaf 65 jaar Alleenstaanden 1.171, ,60 Alleenstaande ouders 1.505, ,59 Gehuwd/samenwonend 1.672, ,17 2. Vermogen Alleenstaanden 5.850,00 Alleenstaande ouders ,00 Gehuwd/samenwonend ,00 (Bedragen per 1 januari 2014)

5 Aanvraag collectieve regeling Zilveren Kruis Achmea Afdeling Werk, Inkomen en Zorg, Postbus 168, 1970 AD IJMUIDEN, Bezoekadres: Dudokplein 1, Telefoon: In te vullen door de gemeente Er is recht op de collectieve regeling per Opdrachtnummer Contractnummer collectieve regeling Indiendatum 1 Persoonlijke gegevens Burgerservicenummer Voorletters en achternaam Geboortedatum Geslacht Man Vrouw Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Burgerlijke staat Ongehuwd Gehuwd Samenwonend Naam zorgverzekeraar Polisnummer zorgverzekeraar 2 Gegevens partner Voorletters en achternaam Geboortedatum Burgerservicenummer Polisnummer Geslacht zorgverzekering Man Vrouw 3 Gegevens kinderen Voorletters en achternaam Geboortedatum Burgerservicenummer Polisnummer Geslacht zorgverzekering Man Vrouw ( Aankruisen wat van toepassing is) Ga verder aan de achterzijde SZI

6 4 Deelname collectieve regeling Door deelname aan de collectieve regeling ontvangt u 7,5% korting op de premie van de Beter Af Polis 10% korting op de Beter Af Plus Polis 3 sterren 10% korting op de Beter Af Tandarts Polis 2 sterren Het vrijwillig eigen risico is 0,00. De op de voorzijde genoemde personen zijn al verzekerd bij Zilveren Kruis Achmea en willen zich collectief verzekeren. Door ondertekening van dit formulier vraag ik u om de Beter Af Plus Polis 3 sterren en de Beter Af Tandarts Polis 2 sterren* af te sluiten als wij deze aanvullende verzekeringen nog niet hebben. De op de voorzijde genoemde personen zijn nu nog elders verzekerd, maar willen zich per 1 januari a.s. collectief verzekeren bij Zilveren Kruis Achmea. Wij vullen daartoe het Aanvraagformulier Beter Af Polis in. Voor deelname zijn de Beter Af Plus Polis 3 sterren en de Beter Af Tandarts Polis 2 sterren* verplicht. * Kinderen tot 18 jaar kunnen geen Beter Af Tandarts Polis afsluiten. Deze polis is bovendien niet nodig voor verzekerden met een volledige boven- en onderprothese. 5 Volledige boven- en onderprothese Heeft u en/of uw partner een volledige boven- en onderprothese? Ja, vul de rest van vraag 5 in Nee, ga door naar vraag 6 Heeft u en/of uw partner een volledige boven- en onderprothese, dan adviseren wij u geen Beter Af Tandarts Polis af te sluiten of deze op te zeggen als u deze al heeft. De Beter Af Tandarts Polis 2 sterren is in dit geval niet nodig. Ik heb een volledige boven- en onderprothese Mijn partner heeft een volledige boven- en onderprothese 6 Premiebetaling Door deelname aan de collectieve regeling machtigt u door ondertekening Zilveren Kruis Achmea de verschuldigde premie per maand af te schrijven van onderstaand rekeningnummer. IBAN rekeningnummer 7 Inkomen en vermogen Als u geen uitkering ingevolge de Wet werk en bijstand of de Wet investeren in jongeren ontvangt van de gemeente Velsen, moet u tevens bijgaande verklaring over uw inkomen en uw vermogen meesturen. Ik heb geen bijstand en voeg de verklaring ingevuld en ondertekend bij 8 Verklaring en ondertekening Ondergetekende(n) verklaart/verklaren: dat alle gegevens volledig en naar waarheid zijn verstrekt; ermee bekend te zijn dat deelname aan de collectieve regeling zal worden beëindigd indien niet langer wordt voldaan aan de genoemde voorwaarden; akkoord te gaan met het verstrekken van informatie door Zilveren Kruis Achmea over een geconstateerde premieachterstand van twee maanden (of meer) aan de gemeente. Plaats en datum: Uw handtekening: Handtekening partner: Dit formulier VOLLEDIG INVULLEN, ondertekenen en inleveren bij de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden of opsturen naar: Gemeente Velsen T.a.v. Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Postbus AD IJmuiden

7 Verklaring over inkomen en vermogen In verband met korting op zorgpremie Afdeling Werk, Inkomen en Zorg, Postbus 168, 1970 AD IJMUIDEN, Bezoekadres: Dudokplein 1, Telefoon: In te vullen door de gemeente Datum ontvangst LET OP Deze verklaring ALLEEN invullen als u geen bijstand (WWB) van de gemeente Velsen ontvangt! Om aanspraak te maken op de korting moet uw inkomen en vermogen binnen vastgestelde grenzen blijven. Deze grenzen worden in de toelichting genoemd. 1 Persoonlijke gegevens U zelf Uw partner Burgerservicenummer Voorletters en achternaam Geboortedatum 2 Inkomen U zelf Uit arbeid AOW pensioen Andere uitkering of pensioen Overige inkomsten (Voorlopige) teruggave heffingskortingen Belastingdienst 3 Vermogensverklaring Uw partner Ondergetekende(n) verklaart/verklaren over niet meer vermogen (zoals saldi, spaargelden, waardepapieren en andere bezittingen) dan de in de toelichting genoemde bedragen. 4 Verklaring en ondertekening Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Het is mij/ons bekend dat de gemeente de verstrekte gegevens kan controleren. Plaats en datum: Uw handtekening: Handtekening partner: Dit formulier VOLLEDIG INVULLEN, ondertekenen en inleveren bij de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden of opsturen naar: Gemeente Velsen T.a.v. Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Postbus AD IJmuiden

8 TOELICHTING U komt voor korting op de zorgpremie in aanmerking als u een vast verzekeringspakket heeft. Dat is: De verplichte basisverzekering (Beter Af Polis) Aanvullende verzekering (Beter Af Polis 3 sterren) Tandartsverzekering (Beter Af Tandarts Polis 2 sterren) niet verplicht bij volledige prothese Vrijwillig eigen risico van 0,00 Daarnaast moet u een inkomen en vermogen hebben dat binnen vastgestelde grenzen blijft. Die grenzen zijn als volgt: 1. Inkomen (130% van het sociaal minimum De bedragen zijn netto per maand zonder vakantietoeslag. Leeftijd tot 65 jaar Leeftijd vanaf 65 jaar Alleenstaanden 1.171, ,60 Alleenstaande ouders 1.505, ,59 Gehuwd/samenwonend 1.672, ,17 2. Vermogen Alleenstaanden 5.850,00 Alleenstaande ouders ,00 Gehuwd/samenwonend ,00 (Bedragen per 1 januari 2014)

9 Aanvraag collectieve regeling Zilveren Kruis Achmea Afdeling Werk, Inkomen en Zorg, Postbus 168, 1970 AD IJMUIDEN, Bezoekadres: Dudokplein 1, Telefoon: In te vullen door de gemeente Er is recht op de collectieve regeling per Opdrachtnummer Contractnummer collectieve regeling Indiendatum 1 Persoonlijke gegevens Burgerservicenummer Voorletters en achternaam Geboortedatum Geslacht Man Vrouw Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Burgerlijke staat Ongehuwd Gehuwd Samenwonend Naam zorgverzekeraar Polisnummer zorgverzekeraar 2 Gegevens partner Voorletters en achternaam Geboortedatum Burgerservicenummer Polisnummer Geslacht zorgverzekering Man Vrouw 3 Gegevens kinderen Voorletters en achternaam Geboortedatum Burgerservicenummer Polisnummer Geslacht zorgverzekering Man Vrouw ( Aankruisen wat van toepassing is) Ga verder aan de achterzijde SZI

10 4 Deelname collectieve regeling Door deelname aan de collectieve regeling ontvangt u 7,5% korting op de premie van de Beter Af Polis 10% korting op de Beter Af Plus Polis 3 sterren 10% korting op de Beter Af Tandarts Polis 2 sterren Het vrijwillig eigen risico is 0,00. De op de voorzijde genoemde personen zijn al verzekerd bij Zilveren Kruis Achmea en willen zich collectief verzekeren. Door ondertekening van dit formulier vraag ik u om de Beter Af Plus Polis 3 sterren en de Beter Af Tandarts Polis 2 sterren* af te sluiten als wij deze aanvullende verzekeringen nog niet hebben. De op de voorzijde genoemde personen zijn nu nog elders verzekerd, maar willen zich per 1 januari a.s. collectief verzekeren bij Zilveren Kruis Achmea. Wij vullen daartoe het Aanvraagformulier Beter Af Polis in. Voor deelname zijn de Beter Af Plus Polis 3 sterren en de Beter Af Tandarts Polis 2 sterren* verplicht. * Kinderen tot 18 jaar kunnen geen Beter Af Tandarts Polis afsluiten. Deze polis is bovendien niet nodig voor verzekerden met een volledige boven- en onderprothese. 5 Volledige boven- en onderprothese Heeft u en/of uw partner een volledige boven- en onderprothese? Ja, vul de rest van vraag 5 in Nee, ga door naar vraag 6 Heeft u en/of uw partner een volledige boven- en onderprothese, dan adviseren wij u geen Beter Af Tandarts Polis af te sluiten of deze op te zeggen als u deze al heeft. De Beter Af Tandarts Polis 2 sterren is in dit geval niet nodig. Ik heb een volledige boven- en onderprothese Mijn partner heeft een volledige boven- en onderprothese 6 Premiebetaling Door deelname aan de collectieve regeling machtigt u door ondertekening Zilveren Kruis Achmea de verschuldigde premie per maand af te schrijven van onderstaand rekeningnummer. IBAN rekeningnummer 7 Inkomen en vermogen Als u geen uitkering ingevolge de Wet werk en bijstand of de Wet investeren in jongeren ontvangt van de gemeente Velsen, moet u tevens bijgaande verklaring over uw inkomen en uw vermogen meesturen. Ik heb geen bijstand en voeg de verklaring ingevuld en ondertekend bij 8 Verklaring en ondertekening Ondergetekende(n) verklaart/verklaren: dat alle gegevens volledig en naar waarheid zijn verstrekt; ermee bekend te zijn dat deelname aan de collectieve regeling zal worden beëindigd indien niet langer wordt voldaan aan de genoemde voorwaarden; akkoord te gaan met het verstrekken van informatie door Zilveren Kruis Achmea over een geconstateerde premieachterstand van twee maanden (of meer) aan de gemeente. Plaats en datum: Uw handtekening: Handtekening partner: Dit formulier VOLLEDIG INVULLEN, ondertekenen en inleveren bij de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden of opsturen naar: Gemeente Velsen T.a.v. Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Postbus AD IJmuiden

11 Verklaring over inkomen en vermogen In verband met korting op zorgpremie Afdeling Werk, Inkomen en Zorg, Postbus 168, 1970 AD IJMUIDEN, Bezoekadres: Dudokplein 1, Telefoon: In te vullen door de gemeente Datum ontvangst LET OP Deze verklaring ALLEEN invullen als u geen bijstand (WWB) van de gemeente Velsen ontvangt! Om aanspraak te maken op de korting moet uw inkomen en vermogen binnen vastgestelde grenzen blijven. Deze grenzen worden in de toelichting genoemd. 1 Persoonlijke gegevens U zelf Uw partner Burgerservicenummer Voorletters en achternaam Geboortedatum 2 Inkomen U zelf Uit arbeid AOW pensioen Andere uitkering of pensioen Overige inkomsten (Voorlopige) teruggave heffingskortingen Belastingdienst 3 Vermogensverklaring Uw partner Ondergetekende(n) verklaart/verklaren over niet meer vermogen (zoals saldi, spaargelden, waardepapieren en andere bezittingen) dan de in de toelichting genoemde bedragen. 4 Verklaring en ondertekening Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Het is mij/ons bekend dat de gemeente de verstrekte gegevens kan controleren. Plaats en datum: Uw handtekening: Handtekening partner: Dit formulier VOLLEDIG INVULLEN, ondertekenen en inleveren bij de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden of opsturen naar: Gemeente Velsen T.a.v. Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Postbus AD IJmuiden

12 TOELICHTING U komt voor korting op de zorgpremie in aanmerking als u een vast verzekeringspakket heeft. Dat is: De verplichte basisverzekering (Beter Af Polis) Aanvullende verzekering (Beter Af Polis 3 sterren) Tandartsverzekering (Beter Af Tandarts Polis 2 sterren) niet verplicht bij volledige prothese Vrijwillig eigen risico van 0,00 Daarnaast moet u een inkomen en vermogen hebben dat binnen vastgestelde grenzen blijft. Die grenzen zijn als volgt: 1. Inkomen (130% van het sociaal minimum De bedragen zijn netto per maand zonder vakantietoeslag. Leeftijd tot 65 jaar Leeftijd vanaf 65 jaar Alleenstaanden 1.171, ,60 Alleenstaande ouders 1.505, ,59 Gehuwd/samenwonend 1.672, ,17 2. Vermogen Alleenstaanden 5.850,00 Alleenstaande ouders ,00 Gehuwd/samenwonend ,00 (Bedragen per 1 januari 2014)

Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever

Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever Toelichting U heeft als verzekerde van VGZ recht op verzekerde prestaties, als u zich daadwerkelijk bij VGZ

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

Aanvraag- en wijzigingsformulier collectieve zorgverzekering Welzijn

Aanvraag- en wijzigingsformulier collectieve zorgverzekering Welzijn Basisverzekering Beperkte Aanvullende Verzekering (BAV) Basis Plus Extra Plus Luxe Plus Aanvraag- en wijzigingsformulier collectieve zorgverzekering Welzijn Nieuwe aanvraag Wijziging bestaande verzekering

Nadere informatie

Aanvraagformulier A tot Z

Aanvraagformulier A tot Z 1. Gegevens tussenpersoon Tussenpersoonnummer Kantoornaam Contactpersoon E-mailadres Telefoonnummer 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletters Woonadres Huisnummer Postcode Woonplaats Geboortedatum

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling

Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling Gemeente Stadskanaal, afdeling Werk en Inkomen Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Raadhuisplein

Nadere informatie

Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang

Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang Gemeente Haarlem Hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang Wordt door de Afdeling ingevuld. Klantnummer Werkproces KM-code BSN/sofinummer Waarom

Nadere informatie

Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Afdeling Werk, Inkomen en Zorg, Postbus 168, 1970 AD IJMUIDEN, Bezoekadres: Dudokplein 1, Telefoon: 0255-567200 (Hier niets invullen!) Identiteitsnummer

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Avéro Achmea Van Asch van Wijckstraat 55 www.averoachmea.nl 3811 LP Amersfoort Nederland AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Vul dit formulier helemaal in met blauwe of zwarte pen in blokletters.

Nadere informatie

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de Toelichting goed door. De door u verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegegevens

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Avéro Achmea 3811 LP Amersfoort www.averoachmea.nl Van Asch van Wijckstraat 55 Nederland AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Vul dit formulier helemaal in met blauwe of zwarte pen in blokletters.

Nadere informatie

Ook besparen met de collectieve zorgverzekering van de KBO?

Ook besparen met de collectieve zorgverzekering van de KBO? Ook besparen met de collectieve zorgverzekering van de KBO? 75,- terug * Neem gerust even de tijd om ons aanbod te bekijken. Heeft u vragen? Alle antwoorden vindt u op www.zk.nl/uniekbo of bel gerust (071)

Nadere informatie

Extra geld voor mensen met een laag inkomen

Extra geld voor mensen met een laag inkomen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u misschien recht op extra geld van uw gemeente. We

Nadere informatie

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Extra geld voor mensen met een laag inkomen U dient dit formulier in te leveren vóór 15 december 2014 Heeft u een inkomen dat niet hoger is dan 110% van

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan kunt u dit jaar in aanmerking komen voor eenmalig extra geld van de

Nadere informatie

U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis

U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis 1. Reden aanvraag Inlichtingenformulier bij Aanvraag bijstand (WWB) voor levensonderhoud/bijzondere bijstand Waarvoor vraagt u bijstand aan? 2. Persoonlijke gegevens Naam Adres Postcode + Woonplaats Burgerservicenummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier zorgverzekering

Aanvraagformulier zorgverzekering Aanvraagformulier zorgverzekering Zorgverzekeraar VGZ voor de basisverzekering en/of aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen Op de IAK Zorgverzekering en de aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen

Nadere informatie

Aanvraagformulier SPD / VGZ

Aanvraagformulier SPD / VGZ 1. Gegevens tussenpersoon Naam: DFD De Financiële Dienstverleners Tussenpersoonsnummer: 1170 Collectiviteitsnummer: C9100 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletter(s) Woonadres Huisnummer Postcode

Nadere informatie

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding Gemeente Ede Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 Door dit formulier in te vullen vraagt u de gemeente Ede om kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014. Dat kan voor: afvalstoffenheffing

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING Avéro Achmea Postbus 1717 3800 BS Amersfoort Nederland www.averoachmea.nl Vul alle vragen op dit formulier in. Als u voor antwoorden verwijst of antwoorden doorhaalt,

Nadere informatie

Aanvraagformulier zorgverzekering

Aanvraagformulier zorgverzekering Aanvraagformulier zorgverzekering Meeùs voor de basisverzekering en/of aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen De zorgverzekering wordt in volmacht uitgevoerd door ons zusterbedrijf IAK Verzekeringen.

Nadere informatie

Aanvraagformulier zorgverzekering

Aanvraagformulier zorgverzekering Aanvraagformulier zorgverzekering Zorgverzekeraar VGZ voor de basisverzekering en/of aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen Op de IAK Zorgverzekering en de aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u dit jaar misschien recht op extra geld van de gemeente Diemen. We noemen dit koopkrachttegemoetkoming.

Nadere informatie

Minderjarige vreemdelingen

Minderjarige vreemdelingen Aanvraagformulier Rvb Minderjarige vreemdelingen In te vullen door het COA Versie 4.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën

Nadere informatie

Aanvraag. Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang

Aanvraag. Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Aanvraag Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Lichamelijke, psychische of sociale problemen van ouders* kunnen er soms voor zorgen dat ouders de opvoeding en verzorging van hun kind niet meer aankunnen.

Nadere informatie

Toelichting collectieve zorgverzekering gemeente Meppel 2015

Toelichting collectieve zorgverzekering gemeente Meppel 2015 Toelichting collectieve zorgverzekering gemeente Meppel 2015 De gemeente Meppel heeft met zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea een collectieve zorgverzekering afgesloten waar inwoners van de gemeente

Nadere informatie

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland?

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland? De Goudse Zorg Polis wijzigingsformulier Gebruik dit formulier alleen voor het wijzigen van uw De Goudse Zorg Polis. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: De Goudse Zorg Polis, Postbus 2561, 6401

Nadere informatie

De Goudse Zorg Polis aanvraag

De Goudse Zorg Polis aanvraag De Goudse Zorg Polis aanvraag intermediair intermediairnummer 001 5265(dec2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg Polis aanvraag Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: Aevitae

Nadere informatie

AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN

AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN In te vullen door medewerker Werk, Inkomen en Zorg Aanvraagnummer: Klantnummer : Consulent : Ingekomen d.d.: 1. Persoonsgegevens Burger Service

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Gemeente OEGSTGEEST SOCIALE ZAKEN Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Aanvraagdatum : Aanvraagnummer : Consulent : Instructie: Lees vóór het aanvragen van schuldhulpverlening de bijlagen, waarin een

Nadere informatie

Naam en voorletters: man vrouw Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Burgerservicenummer: Geboortedatum:

Naam en voorletters: man vrouw Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Burgerservicenummer: Geboortedatum: Verzoekformulier voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2015 Binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet terugzenden aan: Gemeente Lochem, Antwoordnummer 76, 7240 VB Lochem Informatie

Nadere informatie