Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen"

Transcriptie

1 Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

2 Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een uitstapje maken of het lidmaatschap van een vereniging is dan een hele uitgave. De gemeenten De Marne en Winsum vinden het belangrijk dat inwoners actief mee kunnen doen aan maatschappelijke activiteiten. Daarom hebben de gemeenten verschillende regelingen om mensen met een minimaal inkomen tegemoet te komen en die het mogelijk maken om deel te blijven nemen aan het maatschappelijk verkeer. Ook eventuele bijzondere en noodzakelijke kosten die u maakt als gevolg van een specifieke situatie komen mogelijk voor een vergoeding of tegemoetkoming in aanmerking. U leest in deze handreiking over de regelingen die er zijn, wanneer u er voor in aanmerking komt en hoe u een aanvraag kunt doen. Heeft u na het lezen van deze handreiking vragen of wilt u een aanvraag doen, neem dan contact op met Sociale Zaken en Werk De Marne & Winsum. Dat kan op werkdagen tussen 9.00 en uur via telefoonnummer Een aanvraagformulier kan dan naar u worden opgestuurd. U kunt natuurlijk ook voor informatie of een aanvraagformulier langskomen: Sociale Zaken en Werk De Marne & Winsum, Werkplein Noordwest-Groningen, Ubbo J Mansholtplein 2 in Winsum Ook is het mogelijk een aanvraagformulier af te halen bij het loket Wonen, Welzijn, Zorg in het gemeentehuis in Leens of Winsum. Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten Chronisch zieken en gehandicapten worden vaak geconfronteerd met extra kosten, ook wel verborgen kosten genoemd. Denk hierbij aan een hogere energierekening, hogere premies, het moeten uitbesteden van klusjes in en rondom het huis, et cetera. Bent u chronisch ziek of gehandicapt dan kunt u jaarlijks van de gemeente een financiële tegemoetkoming voor deze extra kosten krijgen. De tegemoetkoming bedraagt 250,00 per jaar per huishouding in de gemeente Winsum en voor huishoudens in De Marne 200,00 per jaar. - u bent geïndiceerd voor thuiszorg; - of u bent voor meer dan 80% arbeidsongeschikt verklaard; - of u heeft minder dan een jaar geleden een WMO-voorziening van de gemeente ontvangen; - of u kunt op andere wijze aantonen dat u chronisch ziek of gehandicapt bent; wordt u gevraagd bepaalde bewijsstukken mee te sturen. Participatiefonds Het Participatiefonds is bedoeld als inkomensondersteuning om een volwaardige deelname aan maatschappelijke activiteiten mogelijk te maken. Uit het Participatiefonds kan een tegemoetkoming worden aangevraagd voor uitgaven aan sport- of culturele activiteiten: - kosten lidmaatschap van sportvereniging of culturele vereniging; - abonnement of entree van zwembad; - zwemlessen; - entree van sportevenementen, concerten, museum, theater, bioscoop; - entree van pretparken; - ouderbijdrage peuterspeelzaal; - ID-bewijs.

3 Per kalenderjaar is per lid van het huishouden een bedrag van maximaal 200,00 beschikbaar. De bijdrage die beschikbaar is voor de ouders is eventueel overdraagbaar aan de kinderen uit het huishouden. - u heeft uitgaven gedaan aan sport- of culturele activiteiten; wordt u gevraagd bepaalde bewijsstukken mee te sturen. U krijgt de vergoeding op declaratiebasis. Bij uw aanvraag voegt u bonnetjes of betalingsbewijzen bij. Startfonds voortgezet onderwijs Wanneer een kind van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaat wordt een gezin vaak met extra kosten geconfronteerd. Het Startfonds voortgezet onderwijs is een tegemoetkoming voor deze kosten. Gaat uw kind voor het eerst naar de middelbare school en maakt u daardoor kosten voor bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets of een schooltas dan kunt u een aanvraag voor het Startfonds voortgezet onderwijs indienen. Gemaakte kosten voor schoolboeken komen niet voor vergoeding in aanmerking. Er is per kind dat voor de eerste keer naar de middelbare school gaat maximaal 500,00 beschikbaar. - uw kind gaat voor het eerst naar de middelbare school en u maakt daarvoor kosten; wordt u gevraagd bepaalde bewijsstukken mee te sturen. Computerregeling schoolgaande kinderen Scholieren op het voortgezet onderwijs kunnen niet meer zonder een computer. Aanschaf van een computer doet een forse aanslag op het gezinsbudget. Daarom is er de computerregeling voor schoolgaande kinderen. Er is maximaal 1000,00 beschikbaar voor de aanschaf van een laptop of personal computer en noodzakelijke randapparatuur zoals een printer. Ook kan de nodige software worden aangeschaft. - u heeft een kind tot 18 jaar die naar de middelbare school gaat; - er is nog geen laptop of personal computer in het gezin aanwezig;

4 wordt u gevraagd bepaalde bewijsstukken mee te sturen. Eventueel is het mogelijk dat de gemeente de bijdrage rechtstreeks aan de leverancier betaalt. Informeer daarvoor naar de voorwaarden. Bijzondere bijstand Heeft u opeens een noodzakelijke grote uitgave? Soms kan de gemeente dan helpen met bijzondere bijstand voor deze kosten die u niet van uw inkomen kunt betalen. Daaraan zijn bepaalde voorwaarden verbonden. De kosten moeten noodzakelijk zijn en ontstaan zijn door een bijzondere situatie. Omdat dit bij iedereen anders kan zijn, bekijkt de gemeente uw persoonlijke situatie. Voorbeelden van kosten waar u mogelijk bijzondere bijstand voor kunt krijgen zijn: - reiskosten die u maakt wanneer een gezinslid langdurig in het ziekenhuis verblijft; - eigen bijdrage voor rechtsbijstand; - ook voor bepaalde medische kosten kan bijzondere bijstand worden aangevraagd. Voor Menzis verzekerden hebben de gemeenten een extra verzekering afgesloten, zijnde Menzis Garant Verzorgd. U leest er meer over verderop onder het hoofdstuk over Collectieve zorgverzekering Menzis GarantVerzorgd. De hoogte van de bijdrage die u kunt ontvangen is afhankelijk van de soort kosten waar u bijzondere kosten voor aanvraagt. Het kan dat alle kosten vergoed worden en bij bepaalde kostensoorten is een maximum vergoeding vastgesteld. - de gemeente beoordeelt uw kosten als noodzakelijk en ontstaan vanuit een bijzondere situatie; - er is geen andere uitkering of regeling die de kosten vergoedt; - u maakt de kosten zelf of voor uw kinderen en betaalt deze ook zelf; - de gemeentelijke beleidsregels zijn van toepassing; wordt u gevraagd bepaalde bewijsstukken mee te sturen. Langdurigheidstoeslag De Langdurigheidstoeslag is bedoeld voor inwoners die 3 jaar of langer van een laag inkomen moeten rondkomen. Deze toeslag kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor een nieuwe koelkast of wasmachine. Maar dat hoeft niet, u kunt zelf bepalen waar u de langdurigheidstoeslag voor wilt gebruiken. Welke bijdrage kunt u ontvangen? De hoogte van de langdurigheidstoeslag* is afhankelijk van de samenstelling van uw huishouden: - 401,00 voor een alleenstaande; - 468,00 voor een alleenstaande ouder; - 535,00 voor een gezin (of daarmee gelijk gestelden). * De hoogte van de langdurigheidstoeslag wordt elk jaar in januari vastgesteld en afgeleid van de dan geldende bijstandsnormen. De hier genoemde bedragen gelden voor het jaar 2012.

5 - u bent tussen de 21 en 65 jaar oud; - het (gezins)inkomen is gedurende minimaal 3 jaar gemiddeld niet hoger geweest dan 105% van de relevante bijstandsnorm (let op! dit wijkt af van de bedragen genoemd in het hoofdstuk over de inkomens- en vermogensgrenzen; daar is een berekening van 110% van de bijstandsnorm weergegeven terwijl voor de langdurigheidstoeslag de grens bij 105% ligt!); In afwijking hiervan wordt bij de langdurigheidstoeslag wel gekeken naar een eventuele eigen woning en overige vermogensbestanddelen. Bij Sociale Zaken en Werk is een aanvraagformulier verkrijgbaar. Bij de aanvraag wordt u gevraagd bepaalde bewijsstukken mee te sturen. Collectieve zorgverzekering Menzis GarantVerzorgd Voor inwoners met een minimum inkomen hebben de gemeenten De Marne en Winsum afspraken met zorgverzekeraar Menzis gemaakt over een collectieve zorgverzekering. Deze collectieve zorgverzekering wordt Menzis GarantVerzorgd genoemd. Deelnemers ontvangen een premiekorting van 6% op de basisverzekering en 9% op de premies voor de aanvullende - en tandartsverzekering. Extra is dat de vergoedingen vanuit de verzekeringen worden uitgebreid (ten opzichte van de normale aanvullende - en tandartsverzekering) waardoor u geen bijzondere bijstand voor bepaalde medische kosten meer hoeft aan te vragen maar deze kan declareren bij Menzis. Menzis brengt deze declaraties weer in rekening bij de gemeenten. Een belangrijke voorwaarde voor deelname aan Menzis GarantVerzorgd is dat u naast de basisverzekering ook een aanvullende - en een tandartsverzekering bij Menzis afsluit. Heeft u al een basisverzekering bij Menzis dan kunt u zich bij Sociale Zaken en Werk laten inschrijven voor GarantVerzorgd en vervolgens een aanvullende- en/of tandartsverzekering afsluiten bij Menzis. Wanneer u niet verzekerd bent bij Menzis en u wel gebruik wilt maken van de regeling GarantVerzorgd, dan kunt u in december overstappen naar Menzis. Met ingang van januari daaropvolgend kunt u dan gebruik maken van de GarantVerzorgd zorgverzekering. U blijft zélf verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de premie voor uw zorgverzekering. De inkomens- en vermogensgrenzen zoals vermeld in het hoofdstuk hieromtrent zijn van toepassing om voor Menzis GarantVerzorgd in aanmerking te komen. Bij Sociale Zaken en Werk is een aanmeld- en aanvraagformulier voor het Menzis GarantVerzorgdpakket verkrijgbaar. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting Wanneer uw inkomen bestaat uit een bijstandsuitkering (WWB) of uit alleen een AOW-uitkering én u hebt geen of weinig vermogen, dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van (een deel van) de gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting. De inkomensnormen en vermogensgrenzen die bepalen of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, worden landelijk vastgesteld. Als inkomensgrens wordt 100% van de bijstandsnorm of de AOW gehanteerd. Ook de vermogensgrenzen zijn lager (strenger) dan voor de meeste andere regelingen. Wanneer u bijvoorbeeld een eigen huis heeft of u bezit een auto met een dagwaarde van meer dan 2269,00, dan komt u in de regel niet in aanmerking voor kwijtschelding. Ook wordt aan de hand van het saldo op uw bankrekening(en) gekeken naar uw betalingscapaciteit. De gemeenten De Marne en Winsum werken voor kwijtschelding van de belastingen samen met Hefpunt. Hefpunt heeft een formulier waarmee u tegelijk voor de waterschapsbelasting als ook voor gemeentelijke belastingen kwijtschelding aan kunt vragen. U kunt dit formulier afhalen in het gemeentehuis of bij Sociale Zaken en Werk De Marne & Winsum.

6 Het aanvragen van kwijtschelding betekent niet dat u automatisch uitstel van betaling krijgt van de belastingaanslag. Wanneer u, in afwachting van uw aanvraag tot kwijtschelding, uitstel van betaling wilt dan kunt u dat schriftelijk aanvragen bij de gemeente. De gemeenten hebben aan de hand van toekenningen in de afgelopen jaren, een bestand opgebouwd van inwoners die in aanmerking komen voor kwijtschelding. Voor deze groep wordt, wanneer er nog steeds recht op kwijtschelding bestaat, in de gemeente Winsum automatisch kwijtschelding verleend. Inwoners uit De Marne die al eerder kwijtschelding hebben gekregen ontvangen van Hefpunt een verkort aanvraagformulier waarmee geïnformeerd wordt naar veranderingen in het inkomen. Indien er geen veranderingen zijn wordt opnieuw kwijtschelding verleend. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de gemeente. Gemeente De Marne: Gemeente Winsum: Inkomens- en vermogensgrenzen Om voor de diverse regelingen in aanmerking te komen, worden er door de gemeente inkomensen vermogensgrenzen gehanteerd. Deze zijn afgeleid van de landelijke bijstandsnomrne die 2x per jaar, zijnde in januari en juli worden vastgesteld. Onderstaande inkomensgrenzen zijn gebaseerd op de bijstandsnormen van januari Het gaat om 110% van de relevante bijstandsnormen, exclusief vakantietoeslag. De vermogensgrens is dezelfde als voor de Wet werk en bijstand (WWB) wordt gehanteerd. Naast uw maandinkomen uit uitkering of werk wordt ook het recht op een eventuele teruggave van de belastingdienst (zoals de heffingskorting) als inkomen gezien. Toeslagen zoals de huur- en de zorgtoeslag worden niet tot het inkomen gerekend. Uw inkomen en het eventuele recht op teruggave van de belastingdienst dienen lager te zijn dan onderstaand normbedrag. Ook mag u niet teveel vermogen hebben. Gezinssamenstelling Inkomensgrens bij leeftijd tot 65 jr. Inkomensgrens bij leeftijd 65 en ouder Vermogensgrens alleenstaande 978, , ,00 alleenstaande ouder 1.257, , ,00 (echt)paar/gezin 1.397, , ,00 NB.1. Deze inkomens- en vermogensgrenzen zijn vanaf januari 2012 van kracht. In juli 2012 volgt mogelijk een wijziging. NB.2. Voor de langdurigheidstoeslag en kwijtschelding gemeentelijke belastingen gelden andere normen (zie hoofdstukken over langdurigheidstoeslag en kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting). Onder vermogen wordt verstaan het totaal van bezittingen en schulden. Een eventuele eigen woning en hypotheek wordt buiten beschouwing gelaten. Bij bezittingen gaat het om banksaldi, aandelen, auto, et cetera. Wanneer uw netto maandinkomen vlak boven de gestelde inkomensgrens ligt dan wordt u aangeraden toch een aanvraag te doen. Er wordt dan namelijk een draagkrachtberekening gedaan waardoor u mogelijk toch recht heeft op een gedeeltelijke bijdrage of vergoeding.

7 Aan de inhoud van deze handreiking kunnen geen rechten worden ontleend. Door beleidswijzigingen kunnen voorwaarden zijn aangepast, ook kunnen de opgenomen inkomens- en vermogensgrenzen niet meer actueel zijn. januari 2012 Dit is een uitgave van: Sociale Zaken en Werk De Marne & Winsum Werkplein Noordwest-Groningen Ubbo J. Mansholtplein 2 in Winsum

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug BIJZONDERE BIJSTAND informatie over bijzondere bijstand Voor dingen die noodzakelijk zijn Een steuntje in de rug Bijzondere bijstand Soms moet u kosten maken voor dingen die noodzakelijk zijn, maar die

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid 072011 uitgave 07-2011 Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid pagina 3 Noodzakelijke uitgaven kunnen doen en meedoen met maatschappelijke

Nadere informatie

MINIMABELEID BIJZONDERE BIJSTAND

MINIMABELEID BIJZONDERE BIJSTAND MINIMABELEID en BIJZONDERE BIJSTAND Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de Intergemeentelijke

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed

Nadere informatie

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente

Nadere informatie

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen www.socialedienstdrechtsteden.nl Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave 7 8 9 10 13 Inleiding

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Hoofdstuk 1 Artikel 1 De begrippen Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt.

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet;

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 3645 20 januari 2015 Beleidsregel bijzondere bijstand 2015 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond; Gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Hulp bij werk, inkomen of zorg

Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen en zorg 1 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 1 Op zoek naar werk 3 Een uitkering om te leven en wonen 5 De gemeente wil graag dat iedereen fijn in Oosterhout

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Hoofdstuk 1 De begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011 Beleidsregels bijzondere bijstand Inhoudsopgave 1. Recht op bijzondere bijstand... 4 1.1. Inleiding en achtergrond... 4 1.2 Moment aanvragen bijzondere

Nadere informatie

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE MINIMABELEID 2012 Afdeling Welzijn, Sociale Zaken en Onderwijs Gemeente Oegstgeest Aug 2012 INHOUDSOPGAVE 1 1 INLEIDING 3 1.1 Uitgangspunten Wet Werk en Bijstand (WWB) 3 1.2 Inkomensbeleid en categoriale

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Heb je een vraag of een casus? Neem dan contact op met: ADVIES & CONSULT bij Stadsgeldbeheer Zowel medewerkers als cliënten in de Maatschappelijke

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling

Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling Gemeente Stadskanaal, afdeling Werk en Inkomen Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Raadhuisplein

Nadere informatie

Verordening declaratiefonds en participatie schoolgaande kinderen 2015

Verordening declaratiefonds en participatie schoolgaande kinderen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Elburg. Nr. 12685 12 februari 2015 Verordening declaratiefonds en participatie schoolgaande kinderen 2015 De raad van de gemeente Elburg; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. Financiële tegemoetkomingen 4. Uitgaven 10. Uitkomen met inkomen 11. Betalingen 17. Valkuilen 19. Kinderen 21.

Inhoud. Inleiding 3. Financiële tegemoetkomingen 4. Uitgaven 10. Uitkomen met inkomen 11. Betalingen 17. Valkuilen 19. Kinderen 21. Inhoud Inleiding 3 Financiële tegemoetkomingen 4 Uitgaven 10 Uitkomen met inkomen 11 Betalingen 17 Valkuilen 19 Kinderen 21 Tot slot 23 2 Geldzaken Wanneer u van een laag inkomen leeft, is het elke maand

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009)

Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009) Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009) Burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond, overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen met betrekking tot de verlening van bijzondere

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 juli 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen of

Nadere informatie

Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend

Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend gemeentebestuur PURMEREN Postbus 15 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Algemeen. Nr. 472. Beleidsregels bijzondere bijstand.

Algemeen. Nr. 472. Beleidsregels bijzondere bijstand. Dit gebied vrijhouden Begin onder de streep van gemeenteblad Via menu kunt u een nieuw artikel beginnen, met de [Tab] toets is het niveau aan te passen. Met ga je naar de

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 januari 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen

Nadere informatie

Stand van zaken van de sociale zekerheid

Stand van zaken van de sociale zekerheid Stand van zaken van de sociale zekerheid Overzicht 1 januari 2011 2 Stand van zaken van de sociale zekerheid Inhoudsopgave Inleiding 4 Premieoverzicht 5 Algemene ouderdomswet (AOW) 7 Aanvullende inkomensvoorziening

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat

Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat Pagina 1 van 44 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Begripsbepalingen... 5 1.3 Uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende

Nadere informatie

1 Recht op bijzondere bijstand

1 Recht op bijzondere bijstand Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 Oldebroek Kenmerk: 207088 1 Recht op bijzondere bijstand 1.1 Inleiding en achtergrond De bijzondere bijstand is wettelijk geregeld in artikel 35 van de Participatiewet

Nadere informatie