Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad."

Transcriptie

1 Fractie ChristeUnie t.a.v. de heer G. Stam Uw brief van Ceintuurbaan LV MEPPEL Uw kenmerk Ons kenmerk Behandeld door T. Niemer Telefoon Bijlage(n) 1 Datum Onderwerp Collectieve Zorgverzekering Geachte heer Stam, Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Meppel, de secretaris, de burgemeester,

2 Beantwoording ingediende vragen op grond van artikel 39 van het reglement van orde van de gemeenteraad Vraagsteller: de heer G. Stam namens fractie ChristenUnie Brief van: Onderwerp: Collectieve zorgverzekering Vra(a)g(en) 1. Bent u het met ons eens dat de door de gemeente aangeboden tarieven veel te hoog zijn in vergelijking met de aanbiedingen van andere zorgverzekeraars? Antwoord(en) 1. De gemeente Meppel heeft voor haar minima een collectief contract afgesloten met Zilveren Kruis Achmea. Middels de collectiviteit realiseert de gemeente een mogelijkheid voor haar minima om een verzekering af te sluiten waarbij zij verzekerd zijn van goede zorg en waarop de verzekeraar een goede korting verleent (7,5% korting op de premie basisverzekering en 10% korting op de premie aanvullende verzekering en tandverzekering). In het aanbod zijn de belangrijkste kostensoorten waarvoor de gemeente bijzondere bijstand medische kosten verstrekt aan het loket, opgenomen in dekkingen bij de zorgverzekeraar: bijzondere bijstand medische kosten wordt derhalve voor deelnemers aan het collectief op een laagdrempelige manier via de collectieve verzekering verstrekt en een besparing op uitvoeringskosten bijzondere bijstand kan worden gerealiseerd (de verzekeraar is immers gespecialiseerd in de afhandeling van declaraties en kan dit tegen lagere kosten uitvoeren). Het verzekeringspakket bestaat uit een basisverzekering (de Beter af Polis, de standaard basisverzekering die door Zilveren Kruis Achmea wordt aangeboden), een aanvullende verzekering 3 sterren (AV3), een Tandartsverzekering 2 sterren en bovenop de aanvullende- en de tandartsverzekering een pakket met gemeentelijke uitbreidingen (Gemeentepakket). Het pakket met gemeentelijke uitbreidingen bevat een aantal specifiek voor minima belangrijke

3 dekkingen, waarvoor de gemeente vaak bijzondere bijstand medische kosten verstrekt. Voorbeelden zijn een extra tandheelkunde vergoeding van 125 euro, een 100% vergoeding voor de eigen bijdrage voor begeleiding, persoonlijke verzorging en thuisverpleging (AWBZ), een 100% vergoeding van de eigen bijdrage voor hulp bij huishouden, hulpmiddelen en voorzieningen, en welzijnsvoorzieningen (AWBZ en WMO), een 100% vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage voor hoortoestellen en een extra vergoeding voor brillen en contactlenzen. De geconsumeerde zorg die ten laste komt van de dekkingen uit het Gemeentepakket wordt door de gemeente Meppel betaald en komt niet ten laste van de doelgroep. Kortom: het gaat om een totaalaanbod waarbij de verhouding tussen de premie en de dekkingen die men krijgt goed is. Uiteraard zijn er goedkopere pakketten in de markt verkrijgbaar (bijvoorbeeld door een basisverzekering met een vrijwillig eigen risico van 500 euro te nemen) of door een aanvullende verzekering of tandverzekering te nemen met minder hoge dekkingen: gezien de kwetsbaarheid van de doelgroep (zowel vanuit gezondheids- als financieel perspectief) kiest de gemeente bewust voor een uitgebreider pakket dekkingen in combinatie met zo weinig mogelijk eigen bijdragen (om zorgmijdend gedrag van de doelgroep te voorkomen). 2 Kunt u verklaren waarom deze tarieven zo hoog zijn? Een vergelijk tussen aanbiedingen zuiver op premie vertelt niet het hele verhaal. De premie die minima betalen voor het pakket is relatief hoog (134,40 euro per maand). Afgezet tegen wat men aan dekkingen krijgt voor dit geld is de premie in onze ogen echter niet te hoog. Een vergelijking tussen pakketten moet namelijk gemaakt worden op premie versus dekking en niet alleen op premie.

4 Zoals aangegeven zijn de door de zorgverzekeraar verleende collectiviteitskortingen van 7,5% op de basisverzekering en 10% op de aanvullende- en tandverzekering marktconform. Duidelijk is dat er goedkopere pakketten in de markt verkrijgbaar zijn, zoals onder punt 1 beschreven, maar gezien de kwetsbaarheid van de doelgroep (zowel vanuit gezondheids- als financieel perspectief) kiest de gemeente bewust voor een uitgebreider pakket dekkingen in combinatie met zo weinig mogelijk eigen bijdragen (om zorgmijdend gedrag van de doelgroep te voorkomen). Overigens is het afsluiten van een collectieve zorgverzekering niet verplicht. Het kan voor sommige minima lonen om te kiezen voor een goedkopere verzekering met een lagere dekking. Dat is o.a. afhankelijk van de te verwachten zorgvraag. Men neemt dan het risico dat bepaalde kosten of eigen bijdragen niet worden vergoed, deze komen dan voor eigen rekening. 3 en 4 Wordt er jaarlijks gekeken naar de voordeligste verzekering met de beste dekking of is er een meerjarig contract? Kiest de gemeente Meppel haar eigen zorgverzekeraar of is er een vorm van samenwerking met andere gemeenten? Er wordt jaarlijks een analyse gemaakt van de collectieve zorgverzekering en van de markt van zorgverzekeringen, waarbij gekeken wordt naar de variabelen premie, dekking en uitvoering. Tevens wordt de marktconformiteit van de gemeentelijke pakketten die Zilveren Kruis Achmea voert getoetst, door dit pakket op de genoemde variabelen af te zetten tegen de gemeentelijke collectieve pakketten die Agis, DSW, DFZ, Menzis, VGZ, CZ en Zorg en Zekerheid voeren. Gezamenlijk met het merendeel van de Drentse gemeenten en een aantal gemeenten in Overijssel w.o. Zwolle wordt onderhandeld over de dekkingen in de gemeentepakketten en de korting op de premie. De samenstelling van het pakket met gemeentelijke uitbreidingen kan per gemeente verschillen. Omdat de gemeenten samen optrekken gaat het om een groot aantal verzekerden en hebben

5 5. Bent u al definitief gebonden aan de desbetreffende zorgverzekeraar? de gemeenten daardoor een sterkere onderhandelingspositie. De onderhandelingen worden namens gemeenten gevoerd door het bureau BS& voor het jaar 2014 geldt de huidige overeenkomst. 6 Zo nee, bent u bereid een goedkopere collectieve zorgverzekering aan te bieden? Vraag 7: Hoeveel inwoners van Meppel maken momenteel gebruik van deze voorziening en wordt de tevredenheid onder gebruikers gemeten? Vraag 8 Wordt rekening gehouden met de eventuele groei van het aantal gebruikers bij de veranderingen in het sociale domein? Voor het jaar 2014 is dit niet meer mogelijk. Voor 2015 en daarna zijn er gezien de ontwikkelingen in het sociale domein argumenten om een nieuwe afweging te maken wat niet impliceert dat het aanbieden van een collectieve zorgverzekering wordt losgelaten. De ontwikkelingen in 2015 zijn dat de inkomensgrens voor deelname aan de collectieve zorgverzekering wordt losgelaten ( is nu 110%) en de afschaffing van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Ook kan gekozen worden voor andere varianten of een extra financiële tegemoetkoming in de te betalen premie. Een aantal gemeenten in de regio heeft dit besluit al genomen en heeft voor 2014 al 1 of 2 goedkopere varianten van de collectiviteit voor minima beschikbaar gesteld naast de variant die wij als gemeente Meppel voeren. Aantal huishoudens 610 (aantal deelnemers 686). Hierin zijn niet begrepen meeverzekerde kinderen.de tevredenheid van burgers wordt niet gemeten. Antwoord: Ja. Er is sprake van een jaarlijkse toename van het aantal deelnemers als gevolg van de crisis. Meppel, Burgemeester en wethouders.

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)?

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Veel gestelde vragen Aanbod Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. De overheid betaalde tot 2014

Nadere informatie

Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit

Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit Veelgestelde vragen bij de inzet van de gemeentelijke collectieve zorgverzekering ( CZM ) bij het compenseren van inwoners met hoge zorgkosten,

Nadere informatie

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Speciaal voor Havenbedrijf Rotterdam NV 70457-D/2014-12 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid De mogelijkheden van een collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen Raf Janssen Een uitgave van de CliP-Pers 2 3? 1 Het sociaal beleid

Nadere informatie

Zorg enquête 2015. Deelrapportage risico vs. zekerheid

Zorg enquête 2015. Deelrapportage risico vs. zekerheid Zorg enquête 2015 Deelrapportage risico vs. zekerheid november 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Andere enquête resultaten 3 Contact 3 Zorg enquête 2015: deelrapportage 4 Samenvatting 4 Eigen risico 4 Aanvullende

Nadere informatie

Geen centje pijn in 2012? Verzeker je van genoeg fysiotherapie! (www.defysiotherapeut.com)

Geen centje pijn in 2012? Verzeker je van genoeg fysiotherapie! (www.defysiotherapeut.com) Geen centje pijn in 2012? Verzeker je van genoeg fysiotherapie! (www.defysiotherapeut.com) Jaarlijks gaan ongeveer 3 miljoen mensen naar de fysiotherapeut. Kortweg kan worden gesteld dat fysiotherapie

Nadere informatie

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek - eindrapport - drs. S. Saalbrink drs. M.C. Vanoni dr. B. van

Nadere informatie

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 Inhoud: 1. Over DVN zorgverzekeringen p.1 2. Over zorgverzekeringen in het algemeen p.2 3. Over de voorgenomen wijzigingen bij zorgverzekeraars p.4 1. Over DVN

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 U vindt uw gezondheid belangrijk en gaat daar kritisch mee om. Het is dan

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd via uw werkgever informatie voor de werknemer Zorg Plan Zorgeloos verzekerd via uw werkgever Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

Oostzaan Bulten gewoon

Oostzaan Bulten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Bulten gewoon Gemeenteraad Oostzaan - 6 NOV. 201^ Gemeente Oostzaan Gemeentehuis eizockadres Kerl

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2012

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2012 CZ Zorgverzekeringen Collectief 2012 1 Alles voor betere zorg Als u een behandeling nodig hebt, dan wilt u natuurlijk de best mogelijke zorg. Maar het is niet altijd vanzelfsprekend dat u ook de beste

Nadere informatie

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering ZORGTIPS.NL Kies de juiste zorgverzekering Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering 2 Hoe kies je de juiste zorgverzekering voor 2015? Het einde van het jaar komt weer

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering 2014. Zelf regelen, wel zo makkelijk

OHRA Zorgverzekering 2014. Zelf regelen, wel zo makkelijk OHRA Zorgverzekering 2014 Zelf regelen, wel zo makkelijk Inhoud Zelf regelen, wel zo makkelijk 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 8 Tandartsverzekeringen 9 Wat

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN

GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN Aan de gemeenteraad. ONDERWERP: BIJL: SLOCHTEREN, 13 mei 2008 Actieplan Minimabeleid 2008 Geachte raadsleden, Hierbij bieden wij u het raadsvoorstel Actieplan Minimabeleid

Nadere informatie

Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Ziekenhuis Extra Verzekering

Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Ziekenhuis Extra Verzekering Postbus 1005 3000 BA Rotterdam T + 31 (0)10 448 82 00 Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Ziekenhuis Extra Verzekering www.aonhewitt.com ipm@aonhewitt.com Ingangsdatum 1

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering 2015. voor de SSF van het Ministerie van IenM, LVNL, RDW en SWOV

OHRA Zorgverzekering 2015. voor de SSF van het Ministerie van IenM, LVNL, RDW en SWOV OHRA Zorgverzekering 2015 voor de SSF van het Ministerie van IenM, LVNL, RDW en SWOV Inhoud Onze zorgverzekering 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 8 Tandartsverzekeringen

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid

Kritisch over uw gezondheid Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Inhoud Delta Lloyd Zorgverzekering Kritisch over uw gezondheid 3 Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 3 Wat verzekeren we? 4 Wat zijjn de voordelen

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid

Kritisch over uw gezondheid Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Inhoud Delta Lloyd Zorgverzekering Kritisch over uw gezondheid 3 Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 3 Wat verzekeren we? 4 Wat zijjn de voordelen

Nadere informatie

Welkom bij Stad Holland 2015

Welkom bij Stad Holland 2015 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Welkom bij Stad Holland 2015 100222-BIJ SH00-2015 Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! Wat biedt Stad Holland? Onze aanvullende

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2014

Zorgverzekeringen 2014 Zorgverzekeringen 2014 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: o Over Consumind o Basiszorgverzekering o Wijzigingen basispakket 2014 o Natura of vrije zorgkeuze polis o Top 5 meest gestelde

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Welkom bij Stad Holland 2010. 100222-Bijsl SH welkom b40

Welkom bij Stad Holland 2010. 100222-Bijsl SH welkom b40 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Welkom bij Stad Holland 2010 100222-Bijsl SH welkom b40 Wat biedt Stad Holland Zorgverzekeraar? Stad Holland Zorgverzekeraar is een landelijk actieve zorgverzekeraar

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering 2013. Direct weten waar u aan toe bent

OHRA Zorgverzekering 2013. Direct weten waar u aan toe bent OHRA Zorgverzekering 2013 Direct weten waar u aan toe bent Inhoud Direct duidelijkheid over uw zorgverzekering 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 8 Tandartsverzekeringen

Nadere informatie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith de Jong. Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk

Nadere informatie

Zorgspecial. magazine. KORTING bij 3 grote verzekeraars. PAAoRver te stappen. Kruiswerk Achterhoek helpt

Zorgspecial. magazine. KORTING bij 3 grote verzekeraars. PAAoRver te stappen. Kruiswerk Achterhoek helpt Zorgspecial Zorgspecial is een uitgave van Kruiswerk Achterhoek, december 201 magazine Die overstap scheelt me vele euro s per jaar Els Averdonk Collectieve KORTING bij 3 grote verzekeraars Goed verzekerd?

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument & Productwijzer

Dienstverleningsdocument & Productwijzer Dienstverleningsdocument & Productwijzer Versie 2013-4 Uitvaartverzekering Twenthe N.V., Enschede Pagina 1 Waarom ontvangt u dit dienstverleningsdocument? Vanaf 1 juli 2013 dienen financiële dienstverleners

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 3 Wat biedt DSW? 4 De premies 5 Uw verzekering in 2015 6 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie