Deze toelichting is u toegezegd in de Algemene Raadscommissie van 9 september jl.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze toelichting is u toegezegd in de Algemene Raadscommissie van 9 september jl."

Transcriptie

1 Ivanl -W- -W- GEMEENTE Hoorn Afdeling Sociale Zaken Aan de leden van de raad Bureau Beleid en Bedrijfsvoering Contactpersoon Telefoonnr. D. Bruijn Uw brief d.d. Zaaknummer Bijlageln) Onderwerp Kaders Wmo 2015 en verder, toelichting op eigen bijdragen Hoorn, 11 september 2014 Geachte leden van de raad, Voor de behandeling van het raadsvoorstel "Kaders Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en verder" treft u hierbij een toelichting op de eigen bijdragen aan. Deze toelichting is u toegezegd in de Algemene Raadscommissie van 9 september jl. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelii Wethouder M. Pijl Gemeente Hoorn Nieuwe Steen 1 Postbus AR Hoorn Tel Fax

2 BIJLAGE: TOELICHTING OP EIGEN BIJDRAGEN WMO Raadsvoorstel "Kaders Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en verder" Zaaknummer: HUIDIGE SITUATIE: Voor welke voorzieningen is op dit moment een eigen bijdrage mogelijk? 1. Een eigen bijdrage mag worden gevraagd voor woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen en hulp bij het huishouden (afgeleide van Amvb, art. 4.1 lid 6) 2. Een eigen bijdrage geldt niet langer dan 3 jaar voor woningaanpassingen (Amvb, art. 4.1 lid 5) 3. Een eigen bijdrage mag niet worden gevraagd voor rolstoelen (Amvb, art. 4.1 lid 6) 4. Een eigen bijdrage mag niet worden gevraagd voor kindervoorzieningen (Wmo, art. 15 lid 1) Wat zijn op dit moment de kaders voor het vaststellen van de hoogte van de eigen bijdrage? 1. De eigen bijdrage is niet meer dan de kostprijs van de voorziening waarvoor een eigen bijdrage wordt gevraagd (Amvb, art. 4.1 lid 5) 2. De eigen bijdrage bestaat uit een basisbedrag en verhoogd met een inkomens/vermogensafhankelijk deel. Voor de berekening van het basisbedrag en het inkomens/vermogensafhankelijke deel wordt uitgegaan van het verzamelinkomen van 2 jaar geleden. Het verzamelinkomen bestaat uit het belastbaar inkomen verhoogd met 8% van sparen en beleggen in box 3 (Wmo, art. 15 en 19, Amvb, art. 1 sub f, art. 4.1 en 4.2) 3. De eigen bijdrage is afhankelijk van de samenstelling van het huishouden en de leeftijd van degene die maatschappelijke ondersteuning ontvangt (Amvb, art. 4.1 lid 1) 4. Gemeenten zijn wettelijk verplicht de eigen bijdragen te laten vaststellen en innen door het CAK. Het CAK bewaakt de opstapeling van eigen bijdragen Wmo en Awbz (Wmo, art. 16) Gemeente Hoorn: De gemeente Hoorn vraagt sinds 1 januari 2012 maximale eigen bijdragen voor woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen en hulp bij het huishouden De gemeente Hoorn volgt de wettelijke kaders voor de berekening van de eigen bijdragen De gemeente Hoorn ontving in 2013 het totale bedrag aan eigen bijdragen ad ,41 Dit bedrag maakt een substantieel deel uit van het totaal beschikbare budget. WIJZIGINGEN VANAF 1 JANUARI Er mag ook een eigen bijdrage worden gevraagd voor woningaanpassingen voor kinderen tot 18 jaar (Wmo 2015, art ) 2. Een eigen bijdrage is ook langer dan 3 jaar mogelijk bij woningaanpassingen (Wmo 201 5, art ) 3. De Amvb voor 2015 is nog niet bekend, publicatie wordt niet eerder dan december 2014 verwacht, zoals gebruikelijk in de laatste maand van het kalenderjaar. Gemeente Hoorn, raadsvoorstel m.b.t. eigen bijdragen: De gemeenteraad wordt gevraagd ook een eigen bijdrage te vragen voor woningaanpassingen voor kinderen tot 18 jaar. Ouders betalen op dit moment geen eigen bijdragen voor hun kinderen die aangewezen zijn op een of meer maatwerkvoorzieningen.

3 ANDERE KEUZES VOOR DE GEMEENTERAAD De raad kan de eigen bijdrageregeling wijzigen door bijvoorbeeld het basisbedrag te verlagen of het verzamelinkomen hoger vast te stellen waarvan af het inkomens / vermogensdeel wordt berekend. Het is niet toegestaan het inkomens- en vermogensdeel te splitsen door bijvoorbeeld het vermogensdeel te schrappen (Wmo, art. 15 en art. 19, Amvb, art. 4.1). Gevolgen voor versoberde eigen bijdrageregeling of afschaffing van de eigen bijdrageregeling: Als de raad besluit tot een andere eigen bijdrageregeling, is de kans groot dat de gemeente Hoorn minder mensen kan helpen en/of dat het voorzieningenniveau omlaag gaat. De gemeente Hoorn ontving in 2013 het totale bedrag aan eigen bijdragen van ad ,41. Dit bedrag maakt een substantieel deel uit van het totaal beschikbare budget. TOELICHTING BEREKENING EIGEN BIJDRAGE De eigen bijdrage bestaat uit een basisbedrag die voor iedereen geldt en daarboven uit een inkomens/vermogensafhankelijk deel die voor hogere verzamelinkomens geldt. Het basisbedrag Alle cliënten betalen een basisbedrag.. Dat basisbedrag staat los van het aantal voorzieningen en wordt bepaald door de gezinssituatie. Er wordt onderscheid gemaakt in alleenstaanden en gehuwden en samenwonenden. Het basisbedrag is 19,00 of 27,20 per vier weken. Basisbedrag (prijspeil 2014) Ongehuwd Gehuwd, samenwonend 19,00 per 4 weken 27,20 per 4 weken Het inkomens/vermogensafhankelijk deel Inwoners met een hoger verzamelinkomen betalen bovenop het basisbedrag nog een extra bijdrage. Deze bijdrage is alleen afhankelijk van het verzamelinkomen en staat dus los van het aantal voorzieningen. De bijdrage is 15% van het extra verzamelinkomen boven een bepaalde grens. Deze grens is afhankelijk van de gezinssituatie en de leeftijd van de cliënt. Er gelden vier verschillende grenzen voor vier situaties. Inkomens/vermogensafhankelijk deel per Jaar (prijspeil 2014) Ongehuwd Gehuwd, samenwonend 18 t/m 64 jaar Vanaf 65 jaar 18 t/m 64 jaar Vanaf 65 jaar 15% x het verzamelinkomen boven % x het verzamelinkomen boven % x het verzamelinkomen boven % x het verzamelinkomen boven Wet tegemoetkoming chronisch gehandicapten (Wtcg) ledereen die een eigen bijdrage betaalt, krijgt hierop een korting via de Wtcg. Deze korting is 33% en geldt zowel voor het basisbedrag als voor het inkomens/vermogensafhankelijk deel. Het CAK voert de Wtcg uit en krijgt gelden vanuit het Rijk om de kortingen te compenseren. Gemeenten ontvangen namelijk de bruto eigen bijdragen, dus niet de gekorte eigen bijdragen. De Wtcg kwam in 2009 in plaats van de fiscale teruggave regeling van bijzondere lasten. Vanwege een wetswijziging ontvangen de hogere verzamelinkomens vanaf 1 januari 2013 geen Wtcg korting meer op de eigen bijdrage. Hierbij wordt gekeken naar het verzamelinkomen van twee jaar geleden. De grenzen zijn anno 2014 voor alleenstaanden: ,-- en voor echtparen: De Wtcg komt vanaf 1 januari te vervallen. De raad kan voor deze datum een gemeentelijke compensatieregeling vaststellen. Hierbij kan de raad ook besluiten dat de compensatie voor hogere verzamelinkomens geldt.

4 WAT BETEKENT HET VOOR DE VERZAMELINKOMENS? Wat betekent het voor de laagste verzamelinkomens? Cliënten met de laagste verzamelinkomens betalen alleen het basisbedrag, dus geen inkomens/vermogensafhankelijk deel. Na aftrek van de Wtcg korting betalen zij 12,67 of 18,13 per vier weken, ongeacht het aantal voorzieningen dat zij nodig hebben. Dat geldt voor alle minima en inwoners met een inkomen tot 120% è 140% x de bijstandsnorm zonder vermogen. Cliënten die (onverwachts) geconfronteerd worden met een opstapeling van eigen bijdragen kunnen via de collectieve ziektekostenverzekering van de gemeente compensatie van de eigen bijdrage ontvangen 1,1 Wat betekent het voor de hogere verzamelinkomens? Inwoners met hogere verzamelinkomens betalen niet alleen het basisbedrag, maar ook een inkomens/vermogensafhankelijk deel. Bovenop het basisbedrag betalen zij 15% van het verzamelinkomen boven een bepaalde grens. Dat geldt voor alle personen met een inkomen vanaf 120% è 140% x de bijstandsnorm zonder vermogen. Ook voor deze groep cliënten bestaan goede pakketten bij ziektekostenverzekeraars. VOORBEELDEN VAN EIGEN BIJDRAGEN IN DE HUIDIGE SITUATIE Voorbeeld 1 (namen zijn fictief en willekeurig gekozen) Mevrouw L. Broers is 56 jaar. Zij is gehuwd met de heer A. Wals. Het verzamelinkomen is per jaar. Mevrouw Broers en de heer Wals hebben 3 uur hulp per week nodig en een antislipvloer, een douchezitje en een traplift. Wat is hun eigen bijdrage? Antwoord: 18,13 per 4 weken. Basisbedrag : gehuwd = 27,20 per 4 weken inkomens/vermogensdeel : is lager dan = 0,00 per 4 weken Bruto eigen bijdrage Wmo = 27,20 per 4 weken Af: Korting Wtcg : 33% x 27,20 = 9,07 per 4 weken Eigen bijdrage voor de cliënt = 18,13 per 4 weken N.B. De gemeente ontvangt 27,20 per 4 weken van het CAK. Voorbeeld 2 (namen zijn fictief en willekeurig gekozen) De heer E. van Westrop is 47 jaar. Hij woont alleen en heeft een verzamelinkomen van De heer Van Westrop heeft een scootmobiel, een traplift en aanpassingen in zijn toilet- en doucheruimte nodig. Wat is zijn eigen bijdrage? Antwoord: 119,44 per 4 weken. Basisbedrag : alleenstaande = 19,00 per 4 weken Inkomens/vermogensdeel ; 1 5% x ( ) = 1.305,75 per jaar 1.305,75 per jaar / 1 3 perioden 100,44 per 4 weken Eigen bijdrage voor de client De cliënt ontvangt geen Wtcg korting, het verzamelinkomen is hoger dan ,- 119,44 per 4 weken Het was niet mogelijk om nu een compleet beeld te geven van alle toeslagen en eigen bijdrageregelingen voor de lagere en middeninkomens.

5 Voorbeeld 3 (namen zijn fictief en willekeurig gekozen) Mevrouw P. Geusebroek is 80 jaar. Zij is gehuwd met de heer W. Joris. Ze hebben het goed samen. Het verzamelinkomen is per jaar. Mevrouw Geusebroek en de heer Joris hebben nodig: 6 uur hulp per week, een antislipvloer, een douchezitje en een traplift. Voor buiten hebben zij elk een scootmobiel nodig om zich te verplaatsen. Wat is hun eigen bijdrage? Antwoord: 393,03 per 4 weken. Basisbedrag Inkomens/vermogensdeel : gehuwd : 15% x ( ) = 4.755,75 per jaar 4.755,75 per jaar / 1 3 perioden = 27,20 per 4 weken = 365,83 per 4 weken Bruto eigen bijdrage Wmo De cliënt ontvangt geen Wtcg korting, het verzamelinkomen is hoger dan ,03 per 4 weken

Hoorn TT T GEMEENTE. Onderwerp : Wijzigingen in het Besluit Voorzieningen Wmo gemeente Hoorn 2012:

Hoorn TT T GEMEENTE. Onderwerp : Wijzigingen in het Besluit Voorzieningen Wmo gemeente Hoorn 2012: TT T GEMEENTE Reglstraüedatum 09/01/2012 Aanmaakdatum 09,01/2012 III Afd. II Ambt. T.N. Bruijn telnr: 0229-750923 Raad d.d. Portefeuillehdr Budgethouder 17 april 2012 Wethouder de heer A.S. Ruppert mevrouw

Nadere informatie

Factsheet Inkomensondersteuning

Factsheet Inkomensondersteuning Factsheet Inkomensondersteuning In het regeerakkoord is aangekondigd dat er een nieuwe maatwerkregeling komt voor de inkomenssteun aan chronisch zieken en gehandicapten. Deze nieuwe voorziening vervangt

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2010 Besluit WMO gemeente Nunspeet Januari 2010 afdeling Publiek en Sociaal gemeente Nunspeet - 2 - Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Gemeente Noord Beveland

Gemeente Noord Beveland Gemeente Noord Beveland Aan inwoners 65- en 65+ Gemeente Noord-Beveland M.A. de Ruijterlaan 2 Postbus 2118 4460 MC GOES Tel. (0113) 249 Fax. 0113-230876 Bankrelatie: BNG 's-gravenhage Banknr. 28 50 66

Nadere informatie

Koepelorganisatie Zorg Burgerparticipatie in de gemeente Sluis

Koepelorganisatie Zorg Burgerparticipatie in de gemeente Sluis Project AWBZ Projectleider: L.de Baere E mail: debaere@zeelandnet.nl Tel.nr. 0117 492175 Koepelorganisatie Zorg Burgerparticipatie in de gemeente Sluis Consequenties van de wijziging Algemene Wet Bijzondere

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Ziektekostenverzekering en gemeentelijk beleid. 1. Inleiding

Ziektekostenverzekering en gemeentelijk beleid. 1. Inleiding 1 Ziektekostenverzekering en gemeentelijk beleid 1. Inleiding Veel gemeenten hebben voor de minima uit hun gemeente een collectief contract gesloten met een ziektekostenverzekeraar. De discussie over het

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW?

Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW? Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW? De gevolgen voor het AOW-pensioen en de eigen bijdrage AWBZ als uw partner in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijft. Deze leidraad is bedoeld voor echtparen waarvan

Nadere informatie

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 2 0 14-3 4 /. 9 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 26 september 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief

Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief Controle van uw inkomen U had een juridisch probleem waarvoor u een advocaat of mediator (hierna: advocaat) heeft gehad. Uw advocaat heeft voor u

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 september 2013 Betreft Samenhang wetsvoorstellen

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 september 2013 Betreft Samenhang wetsvoorstellen > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Datum 23 november 2014 Kenmerk WMOR14016 /AvO/DvL/BN/JG Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft

Nadere informatie

Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend

Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend gemeentebestuur PURMEREN Postbus 15 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Besluit Wmo (2013) Gemeente Boxtel

Besluit Wmo (2013) Gemeente Boxtel Besluit Wmo (2013) Gemeente Boxtel 1 2 INHOUDSOPGAVE BESLUIT WMO (2013) Besluit Wmo (2013) 5 Hoofdstuk 1: Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen 5 Hoofdstuk 2 : Persoonsgebonden budget 5 Artikel 2.1 Regels

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Algemene en maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2015

Uitvoeringsbesluit Algemene en maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2015 Uitvoeringsbesluit Algemene en maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER Registratienr.: Openbaar Onderwerp Compensatie wegvallen Wtcg en CER Samenvatting De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) zijn afgeschaft.

Nadere informatie

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Grootegast. Nr. 68831 28 juli 2015 Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

INKOMENSONDERSTEUNENDE MAATREGELEN 2008

INKOMENSONDERSTEUNENDE MAATREGELEN 2008 INKOMENSONDERSTEUNENDE MAATREGELEN 2008 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. Belanghebbende: de persoon die ten behoeve van zichzelf, zijn partner en of

Nadere informatie

Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning

Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels individuele voorzieningen, op te nemen in Handboek Wmo Schulinck aangepast per 1 september 2011 Handboek Wmo beleidsregels individuele voorzieningen

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie januari 2015 Volgnummer: 2015:1; bijgewerkt tot 1 januari

Nadere informatie

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Schouwen-Duiveland 2013 Inhoud 1. Inleiding 11 Breuk met verleden 11 Kernbegrippen 11 Onderzoek 11 Maatwerk 11 Eigen verantwoordelijkheid 12

Nadere informatie