Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER"

Transcriptie

1 Registratienr.: Openbaar Onderwerp Compensatie wegvallen Wtcg en CER Samenvatting De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) zijn afgeschaft. Het budget is met een korting naar de gemeenten gegaan. Gemeenten hebben beleidsvrijheid om het budget binnen het sociaal domein in te zetten. Het doel is om ondersteuning op maat te bieden. In deze nota doen wij u een voorstel over het inrichten van de voorziening voor Boxtel. Voorstel 1. Compensatie te bieden voor het wegvallen van de Wtcg en de CER aan inwoners met een inkomen tot 130 % van de bijstandsnorm, die niet beschikken over vermogen boven de vermogensgrens van de WWB, door het aanbieden van een uitgebreide variant van de collectieve ziektekostenverzekering. 2. Naast de uitgebreide variant goedkopere pakketten aan te bieden aan inwoners die geen hoge zorgkosten maken. 3. De eigen bijdrage voor thuiszorg mee te laten verzekeren. 4. Niet deelnemen aan de collectieve ziektekostenverzekering te beschouwen als ongenoegzaam besef van verantwoordelijkheid, waardoor geen bijzondere bijstand kan worden verstrekt voor medische kosten. Besluit Datum: Steller: wad (MO) Betrokken medewerkers: teamleider zorg, teamleider bedrijfsvoering en controller MO

2 Inleiding Per 1 januari 2014 zijn de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) afgeschaft. Chronisch zieken en gehandicapten worden hierdoor zwaar getroffen, in het bijzonder gezinnen met een laag inkomen. Gemeenten krijgen ongeveer de helft van het budget dat voorheen gemoeid was met de Wtcg en de CER om burgers te compenseren, n.l. 45 miljoen in 2014, oplopend tot 268 miljoen in Wtcg: De Wtcg beoogt chronisch zieken en gehandicapten te compenseren voor de (veronderstelde) meerkosten die zij maken ten opzichte van niet-chronisch zieken. Bijvoorbeeld hogere kosten voor hulpmiddelen en extra uitgaven voor medicijnen. De Wtcg vervangt sinds 2009 de aftrek voor buitengewone uitgaven in de inkomstenbelasting. CER: De CER beoogt chronisch zieken en gehandicapten te compenseren voor de (veronderstelde) meerkosten die zij maken ten opzichte van niet-chronisch zieken voor wat betreft het verplicht eigen risico op grond van de Zorgverzekeringswet. In 2015 bedraagt dit eigen risico 375. De CER gaat uit van de veronderstelling dat chronisch zieken en gehandicapten dit bedrag volledig aanspreken. Ter compensatie krijgen zij het meerdere ten opzichte van de gemiddelde consumptie van het verplicht eigen risico automatisch uitgekeerd door het CAK. In 2013 gaat het om een bedrag van 99. De gemeente heeft al jaren een eigen regeling om verborgen kosten van chronisch zieken en gehandicapten en ouderen te compenseren: de Bijdrageregeling chronisch zieken en ouderen. Bij een inkomen tot maximaal 110% van de bijstandsnorm ontvangt de doelgroep per huishouden een bedrag van 238,56 per jaar. Deze regeling is een vorm van categoriale bijzondere bijstand. Per 1 januari 2015 worden de mogelijkheden om categoriale bijstand te verstrekken ingeperkt door een wijziging in de Participatiewet. Hierdoor komt deze regeling te vervallen per Het hierdoor vrijgevallen budget voegen we toe aan de collectieve ziektekostenverzekering. In bijlage 1 vindt u de mogelijkheden die gemeenten hebben om het wegvallen van de Wtcg en de CER te compenseren en wat de voor- en nadelen van die mogelijkheden zijn. Beoogd effect De compensatie voor het wegvallen van de Wtcg en de CER wordt vormgegeven met een eenvoudige doeltreffende regeling. Argumenten 1.1 De meest ideale oplossing voor het wegvallen van de Wtcg en de CER is de collectieve ziektekostenverzekering (czv). De czv is een vorm van bijzondere bijstand en valt daarmee onder de wet Werk en bijstand (Wwb). De uitvoeringskosten blijven voor de gemeente beperkt. Voor de klanten is het makkelijk om kosten te kunnen declareren. Het meest uitgebreide pakket geeft een vergoeding voor een groot deel van de ziektekosten. De gemeente kan inkomensen vermogensgrenzen stellen. Daardoor wordt de doelgroep beperkt tot gezinnen met een laag inkomen. Doordat gemeenten het moeten doen met de helft van het voorheen beschikbare budget kunnen we niet de gehele oude doelgroep

3 compenseren. Dit kan door ons te beperken tot de groep die de financiële ondersteuning het hardste nodig heeft. Als inkomensgrens hanteren we 130%. Voor andere vormen van het minimabeleid wordt een grens gehanteerd van 110%. We kunnen zo een grotere groep compenseren voor het wegvallen van de Wtcg en CER. Wel worden de normale vermogensgrenzen gehanteerd voor deze regeling, zoals in de Wwb gebruikelijk zijn voor bijzondere bijstand. Dat was in het verleden niet het geval in Boxtel. De gemeente Haaren hanteert wel al de vermogensgrenzen. Het is rechtvaardig om vermogensgrenzen te hanteren, omdat de bijstand een vangnet is voor mensen die niet beschikken over voldoende eigen middelen (in inkomen of vermogen). 1.2 De collectieve verzekering biedt dekking voor de belangrijkste meerkosten van chronisch zieken die voorheen worden betaald door de Wtcg en de CER. De CER compenseert het eigen risico dat door mensen met veel zorgkosten altijd geheel wordt opgemaakt. De Wtcg compenseerde de extra kosten die deze doelgroep moet maken. Beide componenten worden nu bestreden met deelname aan de czv. 2. Inwoners krijgen de keuze uit meerdere pakketten. Voor elke klant kan afhankelijk van zijn verwachte zorgkosten een passend pakket worden aangeboden. De klant heeft keuzevrijheid. Wel beperken we de keuzevrijheid voor het meest uitgebreide pakket. Dit pakket wordt uitsluitend toegankelijk voor personen die in het jaar voorafgaand aan de aanvraag voor deelname het eigen risico volledig hebben opgebruikt. Daarmee blijft dit pakket alleen toegankelijk voor personen met een daadwerkelijk hoog zorggebruik. 1 En 2 We bieden een betaalbaar alternatief aan inwoners. De premie voor de czv wordt lager doordat deelnemers een korting krijgen op de premie (vanuit de collectiviteit) en door de bijdrage van de gemeente. Inwoners met hoge zorgkosten kunnen baat hebben bij het meest uitgebreide pakket. De premie die voor rekening komt van de klant is laag ten opzichte van andere verzekeringen. Dit geldt ook voor de goedkopere varianten. 3. Het meeverzekeren van de eigen bijdrage voor thuiszorg drukt de uitgaven voor bijzondere bijstand. Bij CZ en VGZ kan bovenop de aanvullende verzekering ook de eigen bijdrage voor thuiszorg worden meeverzekerd. De premie hiervoor bedraagt 2,- per maand. Wanneer we hiervoor kiezen moeten wel alle deelnemers deze verzekering afnemen. Daarin is geen keuzevrijheid. In 2014 heeft de gemeente ook de eigen bijdrage mee laten verzekeren bij de ziektekostenverzekering. Dit is dus een voortzetting van het ingezette beleid. 4. Boxtel stimuleert het gebruik van de czv. Burgers hebben wettelijk gezien alleen de verplichting om een basisverzekering af te sluiten. Voor medische kosten die niet in de basisverzekering zitten, kan men een beroep doen op de bijzondere bijstand. Volgens de Wwb is de basisverzekering een voldoende en toereikende voorziening, waardoor geen bijzondere bijstand hoeft te worden verstrekt, ook niet voor kosten die niet door de basisverzekering worden vergoed. Behalve als het gaat om kosten die om

4 bezuinigingsredenen uit het basispakket zijn gehaald. In het verleden vergoedde de gemeente Boxtel ook kosten die om andere redenen (goedkoper alternatief aanwezig in de basisverzekering) niet meer in de basisverzekering zaten. Dat is buitenwettelijk beleid, dat is toegestaan als het in het voordeel is van de cliënt. Bij de invoering van de collectieve ziektekostenverzekering voor minima is dit beleid gewijzigd. Vanaf die tijd verstrekt de gemeente alleen een vergoeding voor het bedrag dat hoger is dan de vergoeding vanuit de czv. Dit wordt toegepast, wanneer de klant had kunnen deelnemen aan de czv. Wij beschouwen het als ongenoegzaam besef van verantwoordelijkheid indien de klant zich niet heeft aangesloten bij de czv en daarbij gekozen heeft voor het pakket dat voor hem het meest passend was op 1 januari van elk jaar (de uiterste datum waarop de keuze voor een pakket moet worden gemaakt). Dit beleid willen wij voortzetten. De czv biedt ook een vergoeding voor de eigen bijdrage thuiszorg. De gemeente geeft hiervoor dan ook geen bijzondere bijstand meer. Naast de financiële vergoeding die de gemeente verstrekt als bijdrage in de premie, wordt de deelname aan de czv ook gestimuleerd door het aanbieden van de czv als alternatief voor bijzondere bijstand. Kanttekeningen Uitvoering 1.1 Sommige typen kosten worden niet vergoed door de aanvullende ziektekostenverzekering. In dat geval kan individuele bijzondere bijstand aan de orde zijn. Het moet dan wel gaan om noodzakelijke bijzondere kosten. 1.2 De keuzevrijheid voor burgers wordt beperkt doordat de gemeente slechts een contract heeft met twee aanbieders van de czv. CZ en VGZ, onze partners, hebben echter het grootste aandeel in de markt in onze regio. Aanschrijven deelnemers aan czv Publiceren van wijzigingen in de czv in Brabants Centrum, website Flyer verspreiden bij intermediairs Aanvraagformulier aanpassen Aanvragen verwerken bij Team Zorg Planning Aanschrijven deelnemers aan czv: Team bedrijfsvoering Publiceren van wijzigingen in de czv in Brabants Centrum, website: beleidsmedewerker MO Flyer verspreiden bij intermediairs: beleidsmedewerker MO Aanvraagformulier aanpassen: juridisch cluster Aanvragen verwerken: Team Zorg Communicatie Zie boven

5 Bijlagen 1. De vijf beschikbare opties om uitvoering te geven aan de oplossing voor het wegvallen van de Wtcg en CER met de voor- en nadelen. 2. Uitvoering voorstel zorgverzekering Rekentool CZ 120 % 4. Rekentool VGZ 120% 5. Rekentool CZ 130% 6. Rekentool VGZ 130 % Ter inzage 1. nvt

Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit

Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit Veelgestelde vragen bij de inzet van de gemeentelijke collectieve zorgverzekering ( CZM ) bij het compenseren van inwoners met hoge zorgkosten,

Nadere informatie

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)?

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Veel gestelde vragen Aanbod Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. De overheid betaalde tot 2014

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE MINIMABELEID 2012 Afdeling Welzijn, Sociale Zaken en Onderwijs Gemeente Oegstgeest Aug 2012 INHOUDSOPGAVE 1 1 INLEIDING 3 1.1 Uitgangspunten Wet Werk en Bijstand (WWB) 3 1.2 Inkomensbeleid en categoriale

Nadere informatie

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid De mogelijkheden van een collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen Raf Janssen Een uitgave van de CliP-Pers 2 3? 1 Het sociaal beleid

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Drs. Trudi Nederland Drs. Esmy Kromontono Drs. Marieke Wentink. Een Brandwondenfonds

Drs. Trudi Nederland Drs. Esmy Kromontono Drs. Marieke Wentink. Een Brandwondenfonds Drs. Trudi Nederland Drs. Esmy Kromontono Drs. Marieke Wentink Een Brandwondenfonds Onderzoeksverslag over de financiële knelpunten van mensen met brandwonden en de hiaten in de overheids- en verzekeringsregelingen

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat

Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat Pagina 1 van 44 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Begripsbepalingen... 5 1.3 Uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 september 2013 Betreft Samenhang wetsvoorstellen

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 september 2013 Betreft Samenhang wetsvoorstellen > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Inkomsten en uitgaven van intramuraal wonende Wajongers. Nibud 2013

Inkomsten en uitgaven van intramuraal wonende Wajongers. Nibud 2013 Inkomsten en uitgaven van intramuraal wonende Wajongers Nibud 2013 Inkomsten en uitgaven van intramuraal wonende Wajongers Jasja Bos Marcel Warnaar Nibud juni 2013 Samenvatting In dit rapport is uitgewerkt

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN

GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN Aan de gemeenteraad. ONDERWERP: BIJL: SLOCHTEREN, 13 mei 2008 Actieplan Minimabeleid 2008 Geachte raadsleden, Hierbij bieden wij u het raadsvoorstel Actieplan Minimabeleid

Nadere informatie

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet 6-7-2015 Gemeente Heerenveen BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND PARTICIPATIEWET Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat met ingang van

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 3 Wat biedt DSW? 4 De premies 5 Uw verzekering in 2015 6 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

Hulp bij werk, inkomen of zorg

Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen en zorg 1 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 1 Op zoek naar werk 3 Een uitkering om te leven en wonen 5 De gemeente wil graag dat iedereen fijn in Oosterhout

Nadere informatie

Noordstra, lepie. Voor alle informatiebijeenkomsten in de provincie geldt dat de gemeenten alle medewerking geven: postlijn van

Noordstra, lepie. Voor alle informatiebijeenkomsten in de provincie geldt dat de gemeenten alle medewerking geven: postlijn van Van: Nanne de Jong Aan: staten Hier als bijlage de uitnodiging voor een drietal informatieavonden in Leeuwarden over de maatregelen in 2014 en 2015 op sociaal gebied. We nodigen

Nadere informatie

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet In dit document van het Programma Optimale weg naar Participatie worden de verschillende beleidskeuzes en de hierbij te maken afwegingen beschreven. 01 april

Nadere informatie

1 Recht op bijzondere bijstand

1 Recht op bijzondere bijstand Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 Oldebroek Kenmerk: 207088 1 Recht op bijzondere bijstand 1.1 Inleiding en achtergrond De bijzondere bijstand is wettelijk geregeld in artikel 35 van de Participatiewet

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie juli 2009 Volgnummer: 2009:2; bijgewerkt tot 1 juli 2009

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie

Welkom bij Stad Holland 2015

Welkom bij Stad Holland 2015 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Welkom bij Stad Holland 2015 100222-BIJ SH00-2015 Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! Wat biedt Stad Holland? Onze aanvullende

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen Uitgangspunten Duurzame Armoedebestrijding

Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen Uitgangspunten Duurzame Armoedebestrijding Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen Uitgangspunten Duurzame Armoedebestrijding Inleiding... 3 1 Gemeentelijk beleidskader... 5 1.1 Inkomensbeleid... 5 1.1.1 Inkomensbeleid is van het Rijk... 5 1.1.2

Nadere informatie

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering ZORGTIPS.NL Kies de juiste zorgverzekering Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering 2 Hoe kies je de juiste zorgverzekering voor 2015? Het einde van het jaar komt weer

Nadere informatie

Percentage overstappers van zorgverzekeraar 3%. Ouderen wisselen nauwelijks van zorgverzekeraar

Percentage overstappers van zorgverzekeraar 3%. Ouderen wisselen nauwelijks van zorgverzekeraar Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (L. Vos & J. de Jong. Percentage overstappers van 3%. Ouderen wisselen nauwelijks van. Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt.

Nadere informatie

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee Handreiking Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden Cliëntenraden denken en doen mee Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl

Nadere informatie

Bijzondere bijstandsbeleid gemeente Borger-Odoorn

Bijzondere bijstandsbeleid gemeente Borger-Odoorn Bijzondere sbeleid gemeente Borger-Odoorn 1 Inleiding Hierna wordt een aantal algemene regels gegeven voor de beoordeling van een aanvraag bijzondere. Deze onderwerpen gaan over de ingangsdatum, draagkracht,

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl

Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl 1 Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl Vormgeving en druk: Match2Print Drukwerkmanagement www.match2print.nl 2e

Nadere informatie