Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009"

Transcriptie

1 Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de NVOG

2 Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de NVOG Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009/ 2

3 Inhoud INLEIDING... 4 OVERZICHT KOOPKRACHTMUTATIES... 5 BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR 2009 VOOR 65-PLUSSERS... 8 ALGEMENE WIJZIGINGEN... 8 WERKNEMERSVERZEKERINGEN... 8 BELASTINGTARIEVEN EN HEFFINGSKORTINGEN... 8 TOESLAGEN... 8 AFTREKPOSTEN... 9 BEKNOPTE UITWERKING OVERIGE HUISHOUDEN SPECIFICATIE VAN DE ZORGVRAAG Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009/ 3

4 Inleiding Het Nibud heeft in opdracht van de NVOG de veranderingen in de koopkracht van ouderen met een wat ruimer aanvullend pensioen berekend. De zogenaamde koopkrachtplaatjes worden weergegeven als veranderingen in de inkomsten en uitgaven. De koopkrachtmutatie wordt weergegeven als een totaalbedrag per maand dat ook geïnterpreteerd kan worden als een percentage. De koopkrachtmutatie laat de verandering van de inkomsten en uitgaven zien van jaar op jaar van huishoudens waarbij behalve de gemiddelde verandering in het inkomen, het bruto-nettotraject en de inflatie niets veranderd. Daarom hebben we het hierbij over statische koopkrachtmutaties. De voorbeeldhuishoudens zijn zodanig gekozen dat deze herkenbaar zijn voor wat betreft samenstelling en inkomen. In dit document worden de koopkrachtontwikkelingen voor een aantal voorbeeldhuishoudens voor de jaren weergegeven. Eerst wordt op de volgende pagina een overzicht gegeven van de koopkrachtmutaties van alle voorbeeldhuishoudens. Vervolgens worden de belangrijkste veranderingen besproken. Ten slotte worden de veranderingen in de inkomsten en uitgaven van alle voorbeeldhuishoudens weergegeven. Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009/ 4

5 Overzicht koopkrachtmutaties De koopkrachtmutaties staan samengevat in tabel 1. Hieruit valt af te lezen dat een alleenstaande 65-plusser met een aanvullend pensioen van bruto per jaar er ten opzichte van 2008 in ,8 procent op achteruit gaat. Dit staat gelijk aan 20 euro per maand. Huishoudens met zorgkosten kunnen gecompenseerd worden voor deze kosten. Zij ontvangen volgend jaar dan automatisch een bedrag. Voor de huishoudens met zorgkosten staat de koopkrachtmutatie aangegeven voor het geval men geen compensatie ontvangt of men in aanmerking komt voor een laag of hoog bedrag. De compensatie is geregeld in de Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten (WTCG). Hierin staat ook de afbakening van de doelgroepen die hiervoor in aanmerking komen. Tabel 1. Koopkrachtmutaties , (februari 2009) huishouden koopkrachtmutatie (%) euro s per maand Compensatie Compensatie Geen Laag Hoog Geen Laag Hoog 1 Alleenstaande 65+, AOW ,8% Alleenstaande 65+, AOW ,6% Alleenstaande 65+ extra zorgkosten, AOW ,5% -4,2% -3,7% Alleenstaande 65+, AOW ,4% Alleenstaande 65+, AOW ,4% Alleenstaande 65+ extra zorgkosten, AOW ,6% -5,3% -4,9% Alleenstaande 65+, AOW ,5% Echtpaar 65+, AOW ,4% Echtpaar 65+, AOW ,5% Echtpaar 65+ extra zorgkosten, AOW ,3% -5,0% -4,6% Echtpaar 65+, AOW ,3% Echtpaar 65+, AOW ,2% Echtpaar 65+ extra zorgkosten, AOW ,4% -4,1% -3,8% Echtpaar 65+, AOW & AOW ,2% Echtpaar 65+, AOW & AOW ,2% Echtpaar 65+ extra zorgkosten, AOW & AOW ,2% -3,9% -3,5% Echtpaar 65+, AOW & AOW ,2% Echtpaar 65+, AOW & AOW ,1% Echtpaar 65+ extra zorgkosten, AOW & AOW ,0% -3,8% -3,5% Echtpaar 65+, AOW & AOW ,0% 1 Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009/ 5

6 De koopkrachtmutaties van alleenstaande ouderen met een aanvullend pensioen van dertig tot vijfenzeventig duizend euro per jaar varieert van -0,8 tot -0,4 procent. Afhankelijk van het inkomen is dit 15 tot 22 euro per maand. De negatieve koopkrachtveranderingen worden voornamelijk veroorzaakt doordat de pensioenen dit jaar niet geïndexeerd worden. Alleenstaande ouderen met een zorgvraag gaan er ten opzichte van het voorgaande jaar in 2009 meer op achteruit dan vergelijkbare huishoudens zonder zorgvraag. In het geval zij niet gecompenseerd worden voor de extra zorgkosten, gaan zij er ruim 4 tot 5 procent op achteruit (bij 40 en 60 duizend euro aanvullend pensioen respectievelijk.) De compensatie voor extra zorgkosten maakt deel uit van de nieuwe Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten (WTCG) die per 1 januari 2009 is ingevoerd. De wet vervangt de regeling waarmee de buitengewone uitgaven tot op heden mochten worden afgetrokken van het belastbaar inkomen. Volgens de WTCG mogen nu enkel nog specifieke zorgkosten worden afgetrokken. Naast het ouderdomsforfait, de huisapotheek en de premie voor de aanvullende ziektekostenverzekering, mag de eigen bijdrage voor Wmo/AWBZ zorg niet meer worden opgevoerd (zie toelichting in schema 1 hieronder). In plaats hiervan is er een korting op de eigen bijdrage ingevoerd en krijgen chronisch zieken een tegemoetkoming in de extra kosten. Deze tegemoetkoming krijgt men volgend jaar automatisch uitgekeerd en er wordt onderscheid gemaakt tussen een laag en een hoog bedrag. De toekenning hangt onder andere af van het ziektebeeld en het hulpmiddelengebruik. In bovenstaande tabel wordt voor de huishoudens met een zorgvraag een uitsplitsing gemaakt tussen geen compensatie en de lage en hoge compensatie, aangezien nog niet helemaal duidelijk is wie waar recht op heeft. Gezien de specificatie van de zorgvraag van de voorbeeldhuishoudens in dit rapport (zie laatste pagina), hebben zij waarschijnlijk wel recht op de compensatie. De koopkrachtmutatie van alleenstaande ouderen met een zorgvraag ziet er na verrekening van de compensatie iets minder negatief uit: -4,2 en -5,3 procent bij de lage compensatie en -3,7 en -4,9 procent bij de hoge compensatie. Voor oudere paren met een aanvullend pensioen van 40 tot 75 duizend euro ziet het koopkrachtbeeld er vergelijkbaar uit met dat van alleenstaanden. Ook zij gaan er 0, 1 tot 0,5 procent op achteruit en in geval van een zorgvraag ongeveer 4 tot bijna 5,5 procent. Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009/ 6

7 Toelichting schema 1 In onderstaand schema staat de aftrek van de buitengewone uitgaven (BU) zoals dat mogelijk is over het inkomen van 2008 uitgewerkt. Daarnaast staat de aftrek van de specifieke zorgkosten zoals die per 2009 nog mogelijk is via de Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten (WTCG). Het voorbeeld is uitgewerkt voor een alleenstaande 65-plusser met een aanvullend pensioen van (huishouden 3). Schema 1: Aftrek Buitengewone uitgaven (BU)/specifieke zorgkosten (huishouden 3: Alleenstaande, 65+, AOW ) BELASTBAAR INKOMEN voor BU buitengewone uitgaven: 2a - ouderdomsforfait b - premie aanvullende verzekering c - huisapotheek d - eigen bijdrage thuiszorg e - dieetkosten f - vervoerskosten g totaal buitengewone uitgaven drempel buitengewone uitgaven boven drempel BELASTBAAR INKOMEN na aftrek BU a Te betalen belastingen b Procentueel 6a (100 %) (117,5 %) Zoals valt af te lezen mocht in 2008 nog het ouderdomsforfait, de premie voor de aanvullende ziektekostenverzekering, de huisapotheek en de eigen bijdrage thuiszorg worden opgevoerd (2a-2d). In 2009 is dit niet meer mogelijk. Voor specifieke ziektekosten zoals dieetkosten en vervoerskosten (2e-2f) is dit nog wel mogelijk. Voor 2009 zijn deze bedragen geïndexeerd. Het gedeelte van de buitengewone uitgaven dat boven de drempel (3) uitkomt (4), w ordt van het belastbare inkomen (1) afgetrokken. Uit dit voorbeeld wordt duidelijk dat hierdoor het belastbare inkomen (5) in 2009 fors hoger is dan in Hierdoor moet er in 2009 bijna 18 procent (6b) meer belasting betaalt worden dan in Het inko men stijgt nauwelijks door de geringe pensioenindexatie. Dit verklaart voor een groot gedeelte de koopkrachtdaling van 4,1 tot 5 procent waar dit voorbeeldhuishouden mee geconfronteerd wordt (zie tabel 1). Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009/ 7

8 Belangrijkste wijzigingen voor 2009 voor 65- plussers Algemene wijzigingen De bruto lonen zullen naar verwachting dit jaar flink stijgen, gemiddeld met ruim 3%. In tegenstelling tot eerdere voorspellingen zullen dit jaar de prijzen minder stijgen. Het CPB verwacht nu (eind februari) een inflatie van 1,0%. Werknemersverzekeringen De WW-premie is afgeschaft. Dat is gunstig voor werkenden, omdat zij die moeten betalen. Daardoor stijgt het netto minimumloon. Vanwege alle koppelingen stijgen ook de netto uitkeringen en de AOW. De uitkeringen stijgen met 3,2%. Door de franchise in de WW-premie is het effect op de AOW echter gering. Voor 65-plussers wordt de extra toeslag boven op de AOW verhoogd tot ruim 400 euro per jaar. De aanvullende pensioenen zullen naar verwachting van het CPB in december bijna niet stijgen. Gemiddeld met 0,3%. Inmiddels is er meer bekend over de dekkingsgraad van verschillende pensioenfondsen en is de verwachting dat er niet geïndexeerd wordt. In de berekeningen is van het laatste uitgegaan. De inkomensafhankelijke premie voor de ziektekosten daalt van 7,2% naar 6,9%. Dat betekent voor 65-minners lagere belasting. Voor 65-plussers betekent dat lagere kosten (deze wordt ingehouden op de AOW). Voor aanvullend pensioen daalt de premie van 5,1% naar 4,8%. Belastingtarieven en heffingskortingen Het belastingtarief van de 1e schijf daalt met 0,1%; in de tweede schijf stijgt hij met 0,15%. En is daarmee nu ook 42%, net als de derde schijf. Voor 65-plussers komt het tarief in de 2 e schijf uit op 24,10%. De algemene heffingskorting is verlaagd van 2074 naar 2007 euro. Dit is voor iedereen nadelig. Voor 65-plussers is de heffingskorting bijgesteld van 970 naar 935 euro. De ouderenkorting die 65-plussers met een inkomen beneden de euro krijgen, wordt verhoogd van 486 naar 661 euro. Daarentegen wordt de heffingskorting voor alleenstaande 65-plussers verlaagd van 555 naar 410 euro. Toeslagen De zorgtoeslag voor alleenstaanden gaat omhoog. Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009/ 8

9 De toeslag op de AOW is extra verhoogd om de koopkracht van 65-plussers op peil te houden. Aftrekposten De aftrek voor buitengewone uitgaven wordt vervangen door een nieuw systeem. In dat nieuwe systeem krijgen bepaalde huishoudens met extra ziektekosten automatisch een tegemoetkoming. Er blijft voor een aantal posten wel aftrek mogelijk, maar duidelijk minder dan voorheen. Doordat de belastingaftrek verminderd wordt, stijgt het verzamelinkomen. Daardoor verminderen zorgtoeslag en vooral huurtoeslag. Voor ouderen wordt een gedeelte daarvan automatisch gecompenseerd, maar niet volledig. Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009/ 9

10 Beknopte uitwerking overige huishouden Uitwerking Huishouden 1. Alleenstaande, AOW-uitkering ,- INKOMEN Stijging netto inkomen + 7 UITGAVEN Stijging ziektekostenpremies + 1 Stijging overige uitgaven (inflatie) VERANDERING KOOPKRACHT - 20 = % Uitwerking Huishouden 2. Alleenstaande, AOW-uitkering INKOMEN Stijging netto inkomen + 13 UITGAVEN Stijging ziektekostenpremies + 1 Stijging overige uitgaven (inflatie) VERANDERING KOOPKRACHT - 18 = % Uitwerking Huishouden 3. Alleenstaande met extra zorgkosten, AOW-uitkering INKOMEN Stijging netto inkomen UITGAVEN Stijging ziektekostenpremies + 1 Daling eigen bijdrage Wmo/AWBZ - 44 Stijging overige uitgaven (inflatie) VERANDERING KOOPKRACHT = - 4,5 % VERANDERING KOOPKRACHT, LAGE COMPENSATIE ZORGKOSTEN = - 4,2 % VERANDERING KOOPKRACHT, HOGE COMPENSATIE ZORGKOSTEN = - 3,7 % Uitwerking Huishouden 4. Alleenstaande, AOW-uitkering INKOMEN Stijging netto inkomen + 22 UITGAVEN Stijging ziektekostenpremies + 1 Stijging overige uitgaven (inflatie) VERANDERING KOOPKRACHT - 13 = - 0,4 % Uitwerking Huishouden 5. Alleenstaande, AOW-uitkering INKOMEN Stijging netto inkomen + 24 UITGAVEN Stijging ziektekostenpremies + 1 Stijging overige uitgaven (inflatie) VERANDERING KOOPKRACHT - 16 = - 0,4 % Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009/ 10

11 Uitwerking Huishouden 6. Alleenstaande met extra zorgkosten, AOW-uitkering INKOMEN Stijging netto inkomen UITGAVEN Stijging ziektekostenpremies + 1 Stijging eigen bijdrage Wmo/AWBZ + 4 Stijging overige uitgaven (inflatie) VERANDERING KOOPKRACHT = - 5,6 % VERANDERING KOOPKRACHT, LAGE COMPENSATIE ZORGKOSTEN = - 5,3 % VERANDERING KOOPKRACHT, HOGE COMPENSATIE ZORGKOSTEN = - 4,9 % Uitwerking Huishouden 7. Alleenstaande, AOW-uitkering INKOMEN Stijging netto inkomen + 24 UITGAVEN Stijging ziektekostenpremies + 1 Stijging overige uitgaven(inflatie) VERANDERING KOOPKRACHT - 22 = - 0,5 % Uitwerking Huishouden 8. Paar, AOW-uitkering INKOMEN Stijging netto inkomen + 23 Stijging overige uitgaven (inflatie) VERANDERING KOOPKRACHT - 15 = - 0,4 % Uitwerking Huishouden 9. Paar, AOW-uitkering INKOMEN Stijging netto inkomen + 24 Stijging overige uitgaven (inflatie) VERANDERING KOOPKRACHT - 19 = - 0,5 % Uitwerking Huishouden 15. Paar met zorgvraag, AOW-uitkering INKOMEN Stijging netto inkomen Stijging eigen bijdrage Wmo/AWBZ - 1 Stijging overige uitgaven (inflatie) VERANDERING KOOPKRACHT = - 5,3 % VERANDERING KOOPKRACHT, LAGE COMPENSATIE ZORGKOSTEN = - 5,0 % VERANDERING KOOPKRACHT, HOGE COMPENSATIE ZORGKOSTEN = - 4,6 % Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009/ 11

12 Uitwerking Huishouden 16. Paar, AOW-uitkering INKOMEN Stijging netto inkomen + 31 Stijging overige uitgaven (inflatie) VERANDERING KOOPKRACHT - 16 = - 0,3 % Uitwerking Huishouden 17. Paar, AOW-uitkering INKOMEN Stijging netto inkomen + 42 Stijging overige uitgaven (inflatie) VERANDERING KOOPKRACHT - 11 = - 0,2 % Uitwerking Huishouden 18. Paar met zorgvraag, AOW-uitkering INKOMEN Stijging netto inkomen Stijging eigen bijdrage Wmo/AWBZ + 4 Stijging overige uitgaven (inflatie) VERANDERING KOOPKRACHT = - 4,4 % VERANDERING KOOPKRACHT, LAGE COMPENSATIE ZORGKOSTEN = - 4,1 % VERANDERING KOOPKRACHT, HOGE COMPENSATIE ZORGKOSTEN = - 3,8 % Uitwerking Huishouden 19. Paar, AOW-uitkering , AOW-uitkering INKOMEN Stijging netto inkomen + 31 Stijging overige uitgaven (inflatie) VERANDERING KOOPKRACHT - 7 = - 0,2 % Uitwerking Huishouden 20. Paar, AOW-uitkering , AOW-uitkering INKOMEN Stijging netto inkomen + 38 Stijging overige uitgaven (inflatie) VERANDERING KOOPKRACHT - 7 = - 0,2 % Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009/ 12

13 Uitwerking Huishouden 21. Paar met zorgvraag, AOW-uitkering , AOW-uitkering INKOMEN Stijging netto inkomen Stijging eigen bijdrage Wmo/AWBZ + 4 Stijging overige uitgaven (inflatie) VERANDERING KOOPKRACHT = - 4,2 % VERANDERING KOOPKRACHT, LAGE COMPENSATIE ZORGKOSTEN = - 3,9 % VERANDERING KOOPKRACHT, HOGE COMPENSATIE ZORGKOSTEN = - 3,5 % Uitwerking Huishouden 22. Paar, AOW-uitkering , AOW-uitkering INKOMEN Stijging netto inkomen + 42 Stijging overige uitgaven (inflatie) VERANDERING KOOPKRACHT - 8 = - 0,2 % Uitwerking Huishouden 23. Paar, AOW-uitkering , AOW-uitkering INKOMEN Stijging netto inkomen + 51 Stijging overige uitgaven (inflatie) VERANDERING KOOPKRACHT - 5 = - 0,1 % Uitwerking Huishouden 24. Paar met zorgvraag, AOW-uitkering , AOW-uitkering INKOMEN Stijging netto inkomen Stijging eigen bijdrage Wmo/AWBZ + 4 Stijging overige uitgaven (inflatie) VERANDERING KOOPKRACHT = - 4,0 % VERANDERING KOOPKRACHT, LAGE COMPENSATIE ZORGKOSTEN = - 3,8 % VERANDERING KOOPKRACHT, HOGE COMPENSATIE ZORGKOSTEN = - 3,5 % Uitwerking Huishouden 25. Paar, AOW-uitkering , AOW-uitkering INKOMEN Stijging netto inkomen + 65 Stijging overige uitgaven (inflatie) VERANDERING KOOPKRACHT + 1 = 0,0 % Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009/ 13

14 Specificatie van de zorgvraag De zorgvraag van de voorbeeldhuishoudens in dit rapport is als volgt gedefinieerd (het gaat hierbij om kosten die opgevoerd kunnen of konden worden als persoonsgebonden aftrek): 4 uur thuiszorg per week; Extra vervoerkosten; Dieetkosten in verband met een natriumbeperkt dieet (forfaitair bedrag). De eigen bijdrage voor Wmo/AWBZ-zorg is inkomensafhankelijk. Er is gerekend met de maximale eigen bijdragen en inkomensgrenzen volgens de landelijke richtlijn. Verder wordt uitgegaan van een gemiddeld tarief van 19,14 per uur. Dit gemiddelde is afkomstig uit het onderzoek Transparantie in de kostenstructuur van hulp bij huishouden van PriceWaterhouseCoopers (9 december 2008.) Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009/ 14

Koopkracht van 65-plussers

Koopkracht van 65-plussers Koopkracht van 65-plussers 2009-2010 Berekeningen Prinsjesdag 2009 In opdracht van de ouderenbonden UnieKBO en PCOB Nibud, september 2009 Koopkracht van 65-plussers 2009-2010 Berekeningen Prinsjesdag 2009

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers

Koopkracht van 65-plussers Koopkracht van 65-plussers 2010-2011 Berekeningen Prinsjesdag 2010 In opdracht van de ouderenbonden Unie KBO, PCOB en NVOG Nibud, 6 oktober 2010 Koopkracht van 65-plussers 2010-2011 Berekeningen Prinsjesdag

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016

Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Berekeningen Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Berekeningen Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 In opdracht

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers 2012-2013

Koopkracht van 65-plussers 2012-2013 Koopkracht van 65-plussers 2012-2013 Berekeningen Prinsjesdag 2012 In opdracht van de ouderenbonden Unie KBO, PCOB en NVOG Nibud, september 2012 Koopkracht van 65-plussers in 2013 / 1 Koopkracht van 65-plussers

Nadere informatie

Koopkracht van ouderen 2013-2014. Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013

Koopkracht van ouderen 2013-2014. Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 Koopkracht van ouderen 2013-2014 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 Koopkracht van ouderen 2013-2014 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 In opdracht van de CSO, koepel

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers

Koopkracht van 65-plussers Koopkracht van 65-plussers 2011-2012 Berekeningen Prinsjesdag 2011 In opdracht van de ouderenbonden Unie KBO, PCOB en NVOG Nibud, september 2011 Koopkracht van 65-plussers 2011-2012 Berekeningen Prinsjesdag

Nadere informatie

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni

Nadere informatie

Koopkracht in perspectief. In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden, ANBO, PCOB, Unie KBO Nibud, 2008

Koopkracht in perspectief. In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden, ANBO, PCOB, Unie KBO Nibud, 2008 Koopkracht in perspectief In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden, ANBO, PCOB, Unie KBO Nibud, 2008 Koopkrachtberekeningen 2007-2008/ 2 Koopkracht in perspectief In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden,

Nadere informatie

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 In opdracht

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud,

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers

Koopkracht van 65-plussers Koopkracht van 65-plussers 2008-2010 In opdracht van de ouderenbonden UnieKBO, PCOB en NVOG Nibud, mei 2010 Koopkracht van 65-plussers 2008-2010 In opdracht van de ouderenbonden UnieKBO, PCOB en NVOG Nibud,

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Nibud, 16 september 2011 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding

Nadere informatie

Bijgestelde koopkrachtplaatjes van chronisch zieken en gehandicapten 2013-2014. Nibud, oktober 2013

Bijgestelde koopkrachtplaatjes van chronisch zieken en gehandicapten 2013-2014. Nibud, oktober 2013 Bijgestelde koopkrachtplaatjes van chronisch zieken en gehandicapten 2013-2014 Nibud, oktober 2013 Bijgestelde koopkrachtplaatjes van chronisch zieken en gehandicapten 2013-2014 Nibud, oktober 2013 In

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Toelichting bij de uitkomsten van de rekenvoorbeelden I Toelichting bij de Buitengewone uitgaven Het bepalen van de aftrek buitengewone

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen

Koopkrachtverandering van ouderen Koopkrachtverandering van ouderen 2016-2017 Berekeningen Prinsjesdag 2016 Nibud, september 2016 Koopkrachtverandering van ouderen 2016-2017 Berekeningen Prinsjesdag 2016 Nibud, september 2016 In opdracht

Nadere informatie

Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016. Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015

Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016. Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016 Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016 Prinsjesdag 2015 Nibud, september

Nadere informatie

Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten

Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Jasja Bos Marcel Warnaar

Nadere informatie

Koopkracht 2001-2010. Een onderzoek naar de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden en werkenden. Nibud 2010

Koopkracht 2001-2010. Een onderzoek naar de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden en werkenden. Nibud 2010 Koopkracht 2001-2010 Een onderzoek naar de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden en werkenden Nibud 2010 Koopkracht 2001-2010 Een onderzoek naar de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden en werkenden

Nadere informatie

Uitgewerkte voorbeelden koopkracht 2012-2013. Prinsjesdag 2012

Uitgewerkte voorbeelden koopkracht 2012-2013. Prinsjesdag 2012 Uitgewerkte voorbeelden koopkracht 2012-2013 Prinsjesdag 2012 Koopkrachtontwikkelingen 2012-2013 Voorbeeldberekeningen Prinsjesdag 2012 2012-2013 koopkrachtontwikkeling (bedragen netto per maand) Alle

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen Uitgewerkte voorbeelden januari 2017

Koopkrachtberekeningen Uitgewerkte voorbeelden januari 2017 Koopkrachtberekeningen 2016-2017 Uitgewerkte voorbeelden januari 2017 Op Prinsjesdag 2016 heeft het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens berekend. In januari 2017 zijn ze opnieuw

Nadere informatie

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën.

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Beschrijving van de eigen bijdrage systematiek Deze bijlage geeft een beschrijving van de wijze waarop de eigen

Nadere informatie

Koopkrachtontwikkelingen 2011-2012

Koopkrachtontwikkelingen 2011-2012 Koopkrachtontwikkelingen 2011-2012 Voorbeeldberekeningen januari 2012 Verandering in koopkracht tussen 2011 en 2012 (bedragen in euro s per maand) Koopkrachtontwikkeling voor 2012 procentueel (bedragen

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 2014 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2013

Koopkrachtberekeningen voor 2014 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2013 Koopkrachtberekeningen voor 2014 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2013 Op Prinsjesdag 2013 berekent het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens. Hier staan van 5 van deze huishoudens

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 2015 Uitgewerkte voorbeelden januari 2015

Koopkrachtberekeningen voor 2015 Uitgewerkte voorbeelden januari 2015 Koopkrachtberekeningen voor 2015 Uitgewerkte voorbeelden januari 2015 In januari 2015 berekent het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens. Hier staan van 5 van deze huishoudens

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden januari 2016

Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden januari 2016 Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden januari 2016 Op Prinsjesdag 2015 heeft het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens berekend. In januari 2016 zijn ze opnieuw

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017

Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Berekeningen op basis van Regeerakkoord van het kabinet Rutte-II Nibud, 2012 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Berekeningen op

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2015

Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2015 Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2015 Op Prinsjesdag 2015 berekent het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens. Hier staan van 5 van deze huishoudens

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2017

Koopkrachtberekeningen Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2017 Koopkrachtberekeningen 2017-2018 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2017 Het Nibud heeft de koopkrachteffecten voor 100 verschillende voorbeeldhuishoudens berekend op basis van de plannen die op Prinsjesdag

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017

Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Berekeningen op basis van Regeerakkoord van het kabinet Rutte-II Nibud, 2012 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Berekeningen op

Nadere informatie

De koopkrachtontwikkeling van de Thales gepensioneerden.

De koopkrachtontwikkeling van de Thales gepensioneerden. De koopkrachtontwikkeling van de Thales gepensioneerden. Algemeen. Het bruto inkomen, het besteedbaar inkomen en de koopkracht van het inkomen zijn verschillende dingen. Het besteedbaar inkomen is wat

Nadere informatie

Koopkrachtontwikkelingen 2011-2012 Voorbeeldberekeningen Prinsjesdag 2011 Alle bedragen in euro s, gemiddeld per maand.

Koopkrachtontwikkelingen 2011-2012 Voorbeeldberekeningen Prinsjesdag 2011 Alle bedragen in euro s, gemiddeld per maand. Koopkrachtontwikkelingen 2011-2012 Voorbeeldberekeningen Prinsjesdag 2011 Alle bedragen in euro s, gemiddeld per maand. 2011-2012 koopkrachtontwikkeling (bedragen netto per maand) 1. Alleenstaande in bijstand

Nadere informatie

Bijlage 1: Illustratie ongelijke vergoeding van kosten in de BU

Bijlage 1: Illustratie ongelijke vergoeding van kosten in de BU Bijlage 1: Illustratie ongelijke vergoeding van kosten in de BU In onderstaand voorbeeld worden de inkomenseffecten voor drie huishoudens gepresenteerd met gelijke kosten die gebruik maken van de BU. Het

Nadere informatie

Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB. Nibud, 2013

Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB. Nibud, 2013 Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB Nibud, 2013 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 INKOMENSEFFECTEN... 4 2.1 Alleenstaande Wajonger... 4 2.2 Wajonger met een partner... 6 2.3 Wajonger bij ouders...

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2016

Koopkrachtberekeningen Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2016 Koopkrachtberekeningen 2016-2017 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2016 Op Prinsjesdag 2016 berekent het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens. Hier staan van 6 van deze huishoudens

Nadere informatie

Effecten van zorgmaatregelen uit het regeerakkoord

Effecten van zorgmaatregelen uit het regeerakkoord Effecten van zorgmaatregelen uit het regeerakkoord Een doorrekening van voorgenomen bezuinigingen op de bestedingsruimte van een aantal voorbeeldhuishoudens Effecten van zorgmaatregelen uit het regeerakkoord

Nadere informatie

De koopkrachtontwikkeling van de Thales gepensioneerden.

De koopkrachtontwikkeling van de Thales gepensioneerden. De koopkrachtontwikkeling van de Thales gepensioneerden. Algemeen. De koopkracht van ons pensioen is sinds het uitbreken van de crisis in 2008 sterk gedaald. Ouderen met alleen een AOW-uitkering zagen

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Het rapport van de commissie van Dijkhuizen "Naar een activerender belastingstelsel".

Het rapport van de commissie van Dijkhuizen Naar een activerender belastingstelsel. Het rapport van de commissie van Dijkhuizen "Naar een activerender belastingstelsel". Conclusies na analyse en doorrekenen van de adviezen: -- De adviezen van de Commissie van Dijkhuizen leiden tot een

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017

Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Berekeningen op basis van het bijgestelde Regeerakkoord van het kabinet Rutte-II Nibud, 16 november 2012 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens

Nadere informatie

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip Opdrachtgever SZW Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip Opdrachtnemer CPB / D. van Vuuren, M. Gielen Onderzoek Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip Categorie Wets- en beleidsevaluatie Conclusie

Nadere informatie

De koopkrachtontwikkeling van de Thales gepensioneerden.

De koopkrachtontwikkeling van de Thales gepensioneerden. De koopkrachtontwikkeling van de Thales gepensioneerden. Algemeen. Het bruto inkomen, het besteedbaar inkomen en de koopkracht van het inkomen zijn verschillende dingen. Het besteedbaar inkomen is wat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 33 682 Evaluatie Wet uniformering loonbegrip Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 682 Evaluatie Wet uniformering loonbegrip Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Stand van Zaken Koopkracht Maarten Maas Zeist, 23 november 2016

Stand van Zaken Koopkracht Maarten Maas Zeist, 23 november 2016 Stand van Zaken Koopkracht Maarten Maas Zeist, 23 november 2016 Miljoenennota en Belastingplan 2017 Ouderenkorting stijgt met 105 per jaar (Inkomen tot 36.000) Huurtoeslag stijgt met 10 à 15 per maand

Nadere informatie

1 Kamerstukken II, , 33682, nr. 11. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA

1 Kamerstukken II, , 33682, nr. 11. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip CPB Notitie 1 juni 13 Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip Uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Financiën en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. CPB Notitie Aan: Ministerie

Nadere informatie

Zorguitgaven van chronisch zieken en mensen met een beperking in 2011 en 2016 vergeleken. Nibud, september 2016

Zorguitgaven van chronisch zieken en mensen met een beperking in 2011 en 2016 vergeleken. Nibud, september 2016 Zorguitgaven van chronisch zieken en mensen met een beperking in 2011 en 2016 vergeleken Nibud, september 2016 Zorguitgaven van chronisch zieken en mensen met een beperking in 2011 en 2016 vergeleken Nibud,

Nadere informatie

Koopkrachtontwikkeling 2006: plussen en minnen

Koopkrachtontwikkeling 2006: plussen en minnen CPB Notitie Datum : 20 april 2006 Aan : FNV, CNV, MHP, NIBUD, SZW, VWS, BZK en FIN Koopkrachtontwikkeling 2006: plussen en minnen 1 Inleiding In het Voorjaarsoverleg is afgesproken dat de vakbonden, de

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk

Nadere informatie

Belastingveranderingen 2016. Alex van Scherpenzeel Manager afdeling Belangenbehartiging

Belastingveranderingen 2016. Alex van Scherpenzeel Manager afdeling Belangenbehartiging Belastingveranderingen 2016 Alex van Scherpenzeel Manager afdeling Belangenbehartiging Geschiedenis - Wet op de Inkomstenbelasting 1964-1990: wijziging i.v.m. rapport Commissie Oort - Wet op de inkomstenbelasting

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 juli

Sociale verzekeringen per 1 juli Sociale verzekeringen per 1 juli Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong zijn vanaf 1 juli omhoog gegaan. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009 Sociale verzekeringen per 1 juli Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.

Nadere informatie

De koopkrachtontwikkeling van de Thales gepensioneerden.

De koopkrachtontwikkeling van de Thales gepensioneerden. De koopkrachtontwikkeling van de Thales gepensioneerden. Algemeen. De koopkracht van ons pensioen is sinds het uitbreken van de crisis in 2008 sterk gedaald. Voor een klein pensioen is dat minder, omdat

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012.

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012. SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012. bron: Redactioneel/Rijksoverheid. door: Ton van Vugt. Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 33 682 Evaluatie Wet uniformering loonbegrip Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 11 december 2009 Nr. 09/134 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2010 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2011 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

Opmerkingen n.a.v. het voorstel nieuwe regeling financiële en tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

Opmerkingen n.a.v. het voorstel nieuwe regeling financiële en tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Laarseweg 14 8171PP Vaassen Telefoon: 0578-575305 Fax: 0578-575 303 E-mail: info@sofiad.nl Bankrelatie ING nr. 67.80.34.516 Becon nr. 465276 Opmerkingen n.a.v. het voorstel nieuwe regeling financiële en

Nadere informatie

Koopkrachtontwikkeling Onderwijssector

Koopkrachtontwikkeling Onderwijssector Koopkrachtontwikkeling Onderwijssector 2011-2012 In opdracht van de Algemene Onderwijsbond (AOb) Nibud, april 2012 Koopkrachtontwikkeling Onderwijssector 2011-2012 In opdracht van de Algemene Onderwijsbond

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Nibud onderzoek Bestedingen van ouderen

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Nibud onderzoek Bestedingen van ouderen De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Memo beperken inkomenseffecten

Memo beperken inkomenseffecten Memo beperken inkomenseffecten Aanleiding De ongerustheid in de samenleving over de effecten van de nieuwe zorgpremie op het koopkrachtbeeld, de arbeidsmarkt en de werking van het zorgstelsel. Kernpunten

Nadere informatie

Bijlage 2: gevolgen verhoging energiebelasting op aardgas in de eerste schijf met 25%

Bijlage 2: gevolgen verhoging energiebelasting op aardgas in de eerste schijf met 25% Bijlage 2: gevolgen verhoging energiebelasting op aardgas in de eerste schijf met 25% Inleiding Deze bijlage bevat de effecten van een mogelijke verhoging van de energiebelasting (EB) op aardgas in de

Nadere informatie

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee.

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee. MILJOENENNOTA 2014 special De miljoenennota en uw portemonnee. inkomsten 249,1 miljard uitgaven 267,0 miljard Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt hoe de begroting, met daarin het bezuinigingspakket

Nadere informatie

INKOMENSEFFECTEN VAN DE ZORGVERZEKERINGSWET EN DE WET OP DE ZORGTOESLAG

INKOMENSEFFECTEN VAN DE ZORGVERZEKERINGSWET EN DE WET OP DE ZORGTOESLAG BIJLAGE INKOMENSEFFECTEN VAN DE ZORGVERZEKERINGSWET EN DE WET OP DE ZORGTOESLAG 1. Inleiding Deze bijlage geeft een nadere beschrijving van de en van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet op de (Wzt) en

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen op basis van het regeerakkoord van het kabinet-rutte III. Nibud, 27 oktober 2017

Koopkrachtberekeningen op basis van het regeerakkoord van het kabinet-rutte III. Nibud, 27 oktober 2017 Koopkrachtberekeningen op basis van het regeerakkoord van het kabinet-rutte III Nibud, 27 oktober 2017 Koopkrachtberekeningen op basis van het regeerakkoord van het kabinet-rutte III / 2 Koopkrachtberekeningen

Nadere informatie

Persbericht. Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013

Persbericht. Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013 Persbericht Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 33 Fax (070) 333 40 30 www.szw.nl Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA,

Nadere informatie

Tour de Zorg Etappe 2: De Bergetappe

Tour de Zorg Etappe 2: De Bergetappe Assurantiekantoor Veltman presenteert: Tour de Zorg Etappe 2: De Bergetappe Solotour! Vandaag leggen we de 2 e etappe af. De bergetappe staat ons te wachten, een pittige dag dus, waarbij ons 3 cols (bergen)

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2013

Rekenregels per 1 januari 2013 Rekenregels per 1 januari 2013 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2013 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Bijlage I - hoge huur/ 1

Minima-effectrapportage Bijlage I - hoge huur/ 1 Tabel 2a Alleenstaande onder de 65 jaar (huur 537) Netto inkomen (incl. kortingen) 914 1005 1097 1188 Kinderbijslag 0 0 0 0 Huurtoeslag 276 276 242 202 Woonlastenfonds 59 0 0 0 Kindgebonden budget 0 0

Nadere informatie

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag WELKOM CNV Senioren Agenda ODP voorlichtingsmiddag 1. Opening door dagvoorzitter 2. Toelichting belasting aangifte 2014 3. Over pensioenen, wat er zoal speelt op dit moment 4. De Zorg Verandert 5. Sluiting

Nadere informatie

Koopkrachtplaatjes: onderwerpen Berekening Koopkracht Historie (2000 2008-2015) Historische prijs-index-cijfers Historische

Koopkrachtplaatjes: onderwerpen Berekening Koopkracht Historie (2000 2008-2015) Historische prijs-index-cijfers Historische Koopkrachtplaatjes Koopkrachtplaatjes: onderwerpen Berekening Koopkracht Historie (2000 2008-2015) Historische prijs-index-cijfers Historische pensioen-indexatie-cijfers: NVOG-model en rapport van ITS/SEO

Nadere informatie

Verdieping: Bezuinigingen en koopkrachteffecten

Verdieping: Bezuinigingen en koopkrachteffecten Verdieping: Bezuinigingen en koopkrachteffecten Korte omschrijving werkvorm: Het Kabinet Rutte II gaat in de periode 2013-2017 per saldo 15,1 miljard euro bezuinigen op de overheidsuitgaven 1. Leerlingen

Nadere informatie

Info voor gastouders over

Info voor gastouders over Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten uit overige werkzaamheden)

Nadere informatie

Vooraankondiging: Van de Voorzitter. nummer

Vooraankondiging: Van de Voorzitter. nummer nummer 50 Vooraankondiging: Noteert U nu al vast dat de volgende Algemene Ledenvergadering gehouden zal worden op: woensdag 25 maart 2015 in de Jaarbeurs te Utrecht Van de Voorzitter De kabinetsplannen

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2013

Rekenregels per 1 januari 2013 Rekenregels per 1 januari 2013 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2013 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten aftrekbaar Belastingvoordeel, ook over 2009

Specifieke zorgkosten aftrekbaar Belastingvoordeel, ook over 2009 Specifieke zorgkosten aftrekbaar Belastingvoordeel, ook over 2009 Geld terug van de Belastingdienst. Het kan nog steeds. Hebt u een handicap of chronische ziekte, dan is de kans groot dat u gebruik kunt

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Belangenvereniging pensioengerechtigden Politie 21 november 2012 Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG. Belangenvereniging Pensioengerechtigden

Nadere informatie

UIT inkomstenbelasting

UIT inkomstenbelasting De inkomstenbelasting, box 1. De inkomstenbelasting box 1, is het systeem van belasten van inkomen uit arbeid. Ook het huis waar men woont wordt in dit systeem belast. Box 1 bestaat uit drie onderdelen:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 607 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003 Deel I) 28 608 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2008

Rekenregels per 1 januari 2008 Rekenregels per 1 januari 2008 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2008 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Uw pensioen in 2011. Informatiebulletin van uw pensioenfonds. Betaaldata 2011

Uw pensioen in 2011. Informatiebulletin van uw pensioenfonds. Betaaldata 2011 nr 16 - Januari 2011 Informatiebulletin van uw pensioenfonds Uw pensioen in 2011 Pensioenen stonden het afgelopen jaar in het middelpunt van de belangstelling. Helaas was al die aandacht niet altijd even

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Geachte lezers. De Cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst probeert het minimabeleid van Hulst ten gunste van u te

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Koopkracht: een kwestie van tienden

Koopkracht: een kwestie van tienden Koopkracht: een kwestie van tienden De meting van koopkracht en inkomensongelijkheid door het CPB Patrick Koot 12 februari 2016 Inhoud Hoe wordt koopkracht gemeten? Statische koopkrachtdefinitie Microsimulatie

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE WAALWIJK 2014

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE WAALWIJK 2014 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE WAALWIJK 2014 Inkomens Effect Rapportage gemeente Waalwijk 2014 Een onderzoek naar de effecten van het armoedebeleid op de inkomenspositie van minimahuishoudens in de

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van. 2012, Z-.;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van. 2012, Z-.; Besluit van houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2013 Op de voordracht van Onze

Nadere informatie

CPB Notitie. 1 Inleiding. Aan: Ewout Irrgang (SP) Datum: 4 november 2011 Betreft: SP alternatief voor de premiestelling ZVW

CPB Notitie. 1 Inleiding. Aan: Ewout Irrgang (SP) Datum: 4 november 2011 Betreft: SP alternatief voor de premiestelling ZVW CPB Notitie Aan: Ewout Irrgang (SP) Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070) 3383 380 I www.cpb.nl Contactpersoon Paul Besseling Daniel van Vuuren Datum: 4 november 2011

Nadere informatie

PARTICULIEREN: LETOP

PARTICULIEREN: LETOP PARTICULIEREN: LETOP Gehoor geven aan de brief van de belastingdienst dat u geen aangifte inkomstenbelasting meer hoeft in te dienen kan U geld kosten! De belastingdienst stuurt op basis van de gegevens

Nadere informatie

POLITIEVAKORGANISATIE. met elkaar - voor elkaar ACP. DTZ voor senioren. DTZ voor senioren. met elkaar - voor elkaar

POLITIEVAKORGANISATIE. met elkaar - voor elkaar ACP. DTZ voor senioren. DTZ voor senioren. met elkaar - voor elkaar POLITIEVAKORGANISATIE POLITIEVAKORGANISATIE ACP DTZ voor senioren 1 Inleiding Deze folder gaat over de Distorsie Toeslag Ziektekosten (DTZ) voor Senioren van de ACP. Dat betekent dat deze informatie alle

Nadere informatie

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede.

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede. ^^^M Raadsmededeling Datum Van Aan Kopie aan - 7 APR. 2008 Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Nr. Contactpersoon: Annette Baart Email: A.P.E.Baart@bergenopzoom.nl Tel: 0164-277332 Onderwerp

Nadere informatie

Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CPB Notitie 10 juni 2011 Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. CPB Notitie Aan: Ministerie van SZW Centraal Planbureau Van Stolkweg

Nadere informatie

Inkomenseffecten van het eindbod voor de politie-cao

Inkomenseffecten van het eindbod voor de politie-cao CPB Notitie Datum : 7 maart 2008 Aan : Ministerie van BZK / Directie Politie Inkomenseffecten van het eindbod voor de politie-cao 1 Inleiding Tijdens het spoeddebat in de Tweede Kamer over de politie-cao

Nadere informatie