Koopkracht van 65-plussers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koopkracht van 65-plussers"

Transcriptie

1 Koopkracht van 65-plussers In opdracht van de ouderenbonden UnieKBO, PCOB en NVOG Nibud, mei 2010

2 Koopkracht van 65-plussers In opdracht van de ouderenbonden UnieKBO, PCOB en NVOG Nibud, mei 2010 Koopkracht van 65-plussers in 2010 / 2

3 Inhoud 1 INLEIDING BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN IN BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN IN RESULTATEN: KOOPKRACHTMUTATIES... 9 Koopkrachtmutaties Versobering aftrek buitengewone uitgaven Verandering inkomsten en uitgaven VOORBEELDBEGROTING BIJLAGE 1. SPECIFICATIE ZORGVRAAG Koopkracht van 65-plussers in 2010 / 3

4 1 Inleiding Het Nibud heeft in opdracht van de ouderenbonden Unie KBO, PCOB en NVOG net als in voorgaande jaren ook dit jaar de veranderingen in de koopkracht van ouderen berekend. Zoals gebruikelijk worden de zogenaamde koopkrachtplaatjes weergegeven als veranderingen in de inkomsten en uitgaven. De koopkrachtmutatie wordt weergegeven als een totaalbedrag per maand of als een percentage van het netto besteedbaar inkomen. De koopkrachtmutatie laat de verandering van de inkomsten en uitgaven zien van jaar op jaar van huishoudens waarbij behalve de gemiddelde verandering in het inkomen, het bruto-netto traject en de inflatie niets verandert. Daarom hebben we het hierbij over statische koopkrachtmutaties. De voorbeeldhuishoudens zijn zodanig gekozen dat deze herkenbaar zijn voor wat betreft samenstelling en inkomen. In dit document worden de koopkrachtontwikkelingen voor een aantal voorbeeldhuishoudens voor de jaren weergegeven. Eerst worden de belangrijkste veranderingen in 2009 en 2010 besproken. Daarna volgt een overzicht van de koopkrachtmutaties van alle voorbeeldhuishoudens. Vervolgens wordt voor een aantal voorbeeldhuishoudens inzichtelijk gemaakt wat de koopkrachtmutaties zijn als er extra zorgkosten zijn. De koopkrachtmutaties worden als volgt berekend: Eerst wordt het besteedbaar inkomen vergeleken met het inkomen van het jaar daarvoor. Vervolgens worden de uitgaven vergeleken met het voorgaande jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de verwachte inflatie. Er wordt apart rekening gehouden met een eventuele prijsstijging van de premies voor de ziektekostenverzekering, omdat die niet in het Consumenten Prijsindex (CPI) cijfer verwerkt is. Ten slotte wordt een optelsom gemaakt van de verandering van de inkomsten en de uitgaven. In de berekening van het besteedbaar inkomen wordt rekening gehouden met alle maatregelen die van invloed zijn op het bruto-netto traject van de voorbeeldsituaties, zoals de premies voor de sociale verzekeringen, belastingtarieven, heffingskortingen en aftrekposten. In het besteedbaar inkomen zijn ook eventuele toeslagen, subsidies en tegemoetkomingen verwerkt. Er wordt gerekend met de bedragen zoals die op dat betreffende jaar drukken en niet zoals die in werkelijkheid worden uitgekeerd. Zo wordt eventuele belastingteruggaaf meegerekend in het huidige jaar, terwijl veel mensen die pas in het volgende jaar ontvangen. Een ander voorbeeld is de compensatie voor zorgkosten in het kader van de WTCG. Chronisch zieken komen sinds 2009 in aanmerking voor de compensatie, maar ontvangen die pas in het daaropvolgende jaren. In de berekeningen wordt rekening Koopkracht van 65-plussers in 2010 / 4

5 gehouden met de compensatie in het huidige jaar. Dit kan leiden tot een verschil tussen de uitkomsten van de berekeningen en de situatie zoals men die op een bepaald moment ervaart. Maar op het moment dat men die belastingteruggaaf of de compensatie voor zorgkosten heeft ontvangen, dan sluiten de berekeningen en de werkelijkheid weer op elkaar aan. Koopkracht van 65-plussers in 2010 / 5

6 2 Belangrijkste wijzigingen in 2009 Inkomsten De bruto lonen stegen ten opzichte van 2008 met gemiddeld 3 procent. De WW-premie werd afgeschaft. Dat was gunstig voor werkenden, omdat zij die moeten betalen. Daardoor steeg het netto minimumloon. Vanwege alle koppelingen stegen ook de netto uitkeringen en de AOW. De uitkeringen stegen met 3,2 procent. Voor 65-plussers werd de extra toeslag boven op de AOW verhoogd tot ruim 400 euro per jaar. De aanvullende pensioenen zijn niet gestegen. De inkomensafhankelijke premie voor de ziektekosten daalde van 7,2 procent naar 6,9 procent. Dat betekende voor 65-minners lagere belasting. Voor 65-plussers betekende dat lagere kosten (de premie wordt ingehouden op de AOW). Voor aanvullend pensioen daalde de premie van 5,1 procent naar 4,8 procent. Belastingtarieven en heffingskortingen Het belastingtarief van de 1e schijf daalde met 0,1%; in de tweede schijf steeg hij met 0,15%. En werd daarmee ook 42%, net als de derde schijf. Voor 65-plussers kwam het tarief in de 2 e schijf uit op 24,10%. De algemene heffingskorting werd verlaagd van 2074 naar 2007 euro. Dit was voor iedereen nadelig. Voor 65-plussers is de heffingskorting bijgesteld van 970 naar 935 euro. De ouderenkorting die 65-plussers met een inkomen beneden de inkomensgrens kregen werd verhoogd van 486 naar 661 euro en de inkomensgrens werd verhoogd van euro. Daarentegen werd de heffingskorting voor alleenstaande 65-plussers verlaagd van 555 naar 410 euro. Prijzen De inflatie over 2009 bedroeg 1,2 procent. De premie voor de zorgverzekering steeg met 1,6 procent. Aftrekposten De aftrek voor buitengewone uitgaven werd vervangen door een nieuw systeem. In dat nieuwe systeem kregen bepaalde huishoudens met extra ziektekosten automatisch een tegemoetkoming. Er bleef voor een aantal posten wel aftrek mogelijk, maar duidelijk minder dan voorheen. Koopkracht van 65-plussers in 2010 / 6

7 Doordat de belastingaftrek verminderd werd, steeg het verzamelinkomen. Daardoor verminderden zorgtoeslag en vooral huurtoeslag. Ter compensatie zijn de inkomensgrenzen voor de huurtoeslag extra aangepast. Toeslagen De zorgtoeslag voor alleenstaanden ging omhoog. De huurtoeslag voor 65-plussers ging omhoog als compensatie voor het verlagen van de aftrek buitengewone uitgaven. De toeslag op de AOW werd extra verhoogd om de koopkracht van ouderen op peil te houden als gevolg van de invoering van de WTCG. Er kwamen extra kindertoeslagen voor gezinnen met meer kinderen. Voor het 2e kind kwam er een toeslag van maximaal 310 euro, voor het 3e kind een toeslag van maximaal 183 euro, voor het 4e kind maximaal 107 euro en voor het 5e en 6e kind maximaal 51 euro. Het kindgebonden budget is inkomensafhankelijk geworden. Naarmate het inkomen hoger is, daalt de toeslag. Deze daling werd wat scherper dan in 2008 het geval was (van 5,75 procent in 2008 naar 6,5 procent in 2009). De kinderopvangtoeslag werd verlaagd. Huishoudens moesten een hoger percentage van de kosten zelf gaan betalen. Voor gastouderopvang werd het maximale tarief waarvoor men kinderopvangtoeslag kreeg, verlaagd van circa 6 euro per uur naar circa 2 euro per uur en werd er maar een maximaal aantal uur per week vergoed. Koopkracht van 65-plussers in 2010 / 7

8 3 Belangrijkste wijzigingen in 2010 Inkomsten Naar verwachting stijgen de lonen dit jaar gemiddeld met 1,25 procent. De bruto uitkeringen stijgen ook ongeveer met dit percentage. Voor 65-plussers is er minder stijging van het inkomen. De extra toeslag die met de AOW wordt uitgekeerd, wordt met 25 euro per jaar verlaagd. De pensioenen stijgen dit jaar nauwelijks met gemiddeld met 0,3 procent. De inkomensafhankelijke premie voor de zorgverzekering stijgt van 6,9 naar 7,05 procent. Voor het aanvullend pensioen wordt de premie 4,95 procent (was 4,8). Belastingtarieven en heffingskortingen De algemene heffingskorting voor 65-plussers daalt van 935 naar 924 euro. Het tarief in de eerste twee belastingschijven is verlaagd met 0,05 procent. De derde schijf is verkort. Mensen met een hoog inkomen moeten over een groter gedeelte het 52%-tarief gaan betalen. De ouderenkorting is verhoogd met 23 euro per jaar. De aanvullende alleenstaande ouderenkorting stijgt met 8 euro per jaar. Prijzen De prijzen zullen dit jaar naar verwachting licht stijgen (met 1 procent). De nominale premie voor de zorgverzekering stijgt met 2 procent. Aftrekposten Voor 65-plussers blijft de vermenigvuldigingsfactor voor specifieke zorgkosten gehandhaafd op 2,13. Voor 65-minners gaat deze omlaag van 2,13 naar 1,77. Toeslagen De zorgtoeslag stijgt met de premie van de zorgverzekering mee. Dat betekent ook dat huishoudens die vorig jaar net geen recht hadden op zorgtoeslag, dit jaar wel recht kunnen hebben op zorgtoeslag. De inkomensgrenzen waren ongeveer euro voor alleenstaanden en ongeveer euro voor paren. Dat is nu ongeveer en euro. Koopkracht van 65-plussers in 2010 / 8

9 4 Resultaten: koopkrachtmutaties In tabel 1 staan de koopkrachtmutaties samengevat. Achtereenvolgens zijn de koopkrachtmutaties voor en opgesomd. In de laatste kolom is de koopkrachtmutatie voor de hele periode weergegeven. Door afronding kunnen er kleine verschillen optreden ten opzichte van de optelling van de eerdere periodes. Uit de tabel valt af te lezen dat een alleenstaande met een AOW -uitkering er in ,9 procent op vooruit ging ten opzichte van In 2010 gaat dat huishouden er 0,1 procent op achteruit ten opzichte van Dat is respectievelijk 23 en 1 euro per maand. Tabel 1. Koopkrachtmutaties en Huishouden * Alleenstaande 65+, AOW % % % 22 Alleenstaande 65+, AOW % % % 19 Alleenstaande 65+, AOW % % % 14 Alleenstaande 65+, AOW % % % 14 Alleenstaande 65+, AOW % % % 16 Alleenstaande 65+, AOW % % % 16 Alleenstaande 65+, AOW % 8-0.2% % 5 Alleenstaande 65+, AOW % 8-0.3% % 2 Alleenstaande 65+, AOW % % % -18 Alleenstaande 65+, AOW % % % -40 Alleenstaande 65+, AOW % % % -43 Alleenstaande 65+, AOW % % % -48 Alleenstaande 65+, AOW % % % -53 Alleenstaande 65+, AOW % % % -64 Echtpaar 65+, AOW % % % 22 Echtpaar 65+, AOW % % % 13 Echtpaar 65+, AOW % 8-0.1% % 6 Echtpaar 65+, AOW % 3-0.2% % -2 Echtpaar 65+, AOW % % % -10 Echtpaar 65+, AOW % % % -50 Echtpaar 65+, AOW % % % -52 Echtpaar 65+, AOW % % % -65 Echtpaar 65+, AOW % % % -65 Echtpaar 65+, AOW % % % -66 Echtpaar 65+, AOW , AOW % % % -1 Echtpaar 65+, AOW , AOW % % % -39 Echtpaar 65+, AOW , AOW % % % -42 Echtpaar 65+, AOW , AOW % % % -55 Echtpaar 65+, AOW , AOW % % % -56 Echtpaar 65+, AOW , AOW % % % -57 * Door afronding kunnen er kleine verschillen optreden t.o.v. de eerdere periodes. Voor 2009 zien we over het algemeen een positieve koopkrachtmutatie voor huishoudens met een lager inkomen en een negatieve koopkrachtmutatie voor huishoudens met een hoger inkomen. Voor 2010 is het hele beeld negatief. Koopkracht van 65-plussers in 2010 / 9

10 Alleenstaanden met een AOW-uitkering gaan er het meeste op vooruit. In ,9 procent. In gaan ze er het minste op achteruit, namelijk met -0,1 procent. Dit komt onder andere door de verhoging van de toeslag op de AOW en de verhoging van de ouderenkorting. Andere huishoudens die er in 2009 op vooruit gingen waren alleenstaanden met een klein aanvullend pensioen. Zij gingen er ongeveer 1,5 procent op vooruit. Alleenstaanden met een wat hoger aanvullend pensioen van of euro gingen er in 2009 ongeveer een half procent op vooruit. Het effect van de extra toeslag op de AOW, heeft bij een wat hoger inkomen verhoudingsgewijs minder effect. Ten opzichte van alleenstaanden, bleef de koopkracht van echtparen m et een gemiddeld aanvullend pensioen iets achter. Huishoudens met een hoog aanvullend pensioen gaan er het meeste op achteruit. Een alleenstaande met een aanvullend pensioen van euro ging er in procent op achteruit. Dit komt naast het achterblijven van de indexatie van de pensioenen onder andere door de versobering van de aftrek van de buitengewone uitgaven en de verlaging van de ouderenkorting. Vanwege het achterblijven van de indexatie van de pensioenen, gaan gepensioneerden met een aanvullend pensioen vanaf euro er in tot 0,7 procent op achteruit. In schema 1 is de koopkrachtmutatie nader uitgewerkt voor een alleenstaande met een AOW-uitkering. Schema 1. Inkomsten en uitgaven, alleenstaande AOW-uitkering Stijging inkomen Waarvan: wijziging aftrek BU Overige inkomenseffecten Stijging zorgtoeslag 12 4 Stijging huurtoeslag Stijging ziektekostenpremies 2 4 verplicht eigen risico 0 1 Stijging uitgaven (inflatie) SALDO INKOMSTEN MIN UITGAVEN 23-1 Koopkrachtmutatie 1.9% - 0.1% Er valt af te lezen dat het netto inkomen in 2009 met 22 euro per maand toenam ten opzichte van Hierin is verwerkt dat er in 2009 geen aftrek van de buitengewone uitgaven meer mogelijk was. Die aftrek bedroeg in 2008 netto 12 euro per maand. De zorgtoeslag steeg met 12 euro en de huurtoeslag met 4 euro. In totaal stegen de inkomsten met 38 euro per maand. Koopkracht van 65-plussers in 2010 / 10

11 De premies voor de basisverzekering werd 2 euro per maand duurder en de uitgaven stegen als gevolg van de inflatie met 13 euro. In totaal stegen de uitgaven met 15 euro per maand. Per saldo ging een alleenstaande met een AOW -uitkering er in euro per maand op vooruit ten opzichte van Dat vertaalt zich in een koopkrachtstijging van 1,9 procent. De koopkrachtstijging wordt uitgedrukt ten opzichte van het besteedbaar inkomen. Dat is het netto inkomen inclusief alle toeslagen, zoals beschreven in hoofdstuk 1. Voor 2010 laat het schema zien dat de koopkracht ten opzichte van 2009 daalde met 1 euro per maand, oftewel -0,1 procent. Huishoudens met extra zorgkosten Ouderen die zorg nodig hebben kunnen een gedeelte van deze extra uitgaven compenseren door gebruik te maken van belastingaftrek. In 2009 is de aftrek van buitengewone uitgaven vervangen door de Wet Chronisch Zieken en Gehandicapten (WTCG). Er mogen minder zorgkosten worden afgetrokken, waaronder de eigen bijdrage thuiszorg. Hier tegenover staat dat de eigen bijdrage voor de Wmo is verlaagd. Verder worden chronisch zieken en gehandicapten gecompenseerd voor extra zorgkosten door middel van een tegemoetkoming die automatisch wordt uitgekeerd. In de compensatie wordt onderscheid gemaakt tussen gemiddelde en hoge zorgkosten. De bedragen die worden uitgekeerd aan 65-plussers staan in het volgende overzicht. Op basis van bepaalde criteria ten aanzien van zorggebruik kan iemand in aanmerking komen voor een lage of een hoge compensatie. Compensatie zorgkosten voor 65-plussers Laag Hoog Koopkrachtmutaties Om inzichtelijk te maken wat de koopkrachtmutaties zijn waar huishoudens mee geconfronteerd worden als er extra zorgkosten zijn, is een pakket aan zorgkosten opgesteld (zie bijlage 1). De zorgvraag is zodanig gespecificeerd dat er verschillende aspecten van zorggebruik in zijn verwerkt, zoals specifieke zorgkosten die ook in 2009 nog mogen worden afgetrokken van de belasting en een eigen bijdrage Wmo, die niet meer aftrekbaar is. In tabel 2 staan voor een aantal voorbeeldhuishoudens met een zorgvraag de koopkrachtmutaties voor de jaren en Het is moeilijk om aan te Koopkracht van 65-plussers in 2010 / 11

12 geven of iemand op basis van de gespecificeerde zorgkosten in aanmerking komt voor de compensatie zorgkosten. Daarom zijn voor elk voorbeeldhuishouden alle mogelijkheden weergegeven. Tabel 2. Koopkrachtmutaties huishoudens met zorgvraag en Huishouden Alleenstaande 65+ met zorgvraag, AOW + 0 1,6% 20-0,1% -2 1,5% 12 lage compensatie 2,7% 32 hoge compensatie 4,1% 49 Alleenstaande 65+ in een AWBZ-instelling, AOW 1,7% 20-0,1% -2 1,6% 18 lage compensatie 2,7% 33 hoge compensatie 4,1% 49 Alleenstaande 65+ met zorgvraag, AOW ,1% -32-0,2% -3-2,3-35 lage compensatie -1,2% -19 hoge compensatie -0,2% 2 Alleenstaande 65+ met zorgvraag, AOW ,7% -30-0,1% -2-1,8% -32 lage compensatie -1,0% -17 hoge compensatie 0,0% -1 Echtpaar 65+ met zorgvraag, AOW 1,2% 20-0,2% -3 1,0% 17 lage compensatie 1,9% 32 hoge compensatie 2,9% 49 Echtpaar 65+ met zorgvraag, AOW ,1% -23-0,1% -3-1,2% -26 lage compensatie -0,5% -10 hoge compensatie 0,3% 7 Echtpaar 65+ met zorgvraag, AOW ,7% -39-0,5% -10-2,2% -49 lage compensatie -1,2% -26 hoge compensatie -0,4% -10 Echtpaar 65+ met zorgvraag, AOW ,2% -5-0,2% -5-0,4% -10 lage compensatie 0,3% 8 hoge compensatie 0,9% 24 Uit de tabel is af te lezen dat een alleenstaande met een AOW-uitkering en een zorgvraag er in ,6 procent op vooruit ging ten opzichte van Wanneer dat huishouden een lage compensatie krijgt voor de zorgkosten is de koopkrachtmutatie 2,7 procent en bij een hoge compensatie 4,1 procent. In 2010 gaat een alleenstaande met een AOW-uitkering en een zorgvraag er 0,1 procent op achteruit, oftewel 2 euro per maand. Alleenstaande 65-plussers met naast hun AOW-uitkering een aanvullend pensioen van euro gaan er het meest op achteruit. Zonder compensatie bedraagt het koopkrachtverlies 1,7 procent in 2009 en 0,1 procent in In totaal voor de periode bedraagt de koopkrachtmutatie -1,8 procent. Met lage compensatie is dat - 1,0 procent en met een hoge compensatie 0 procent. Koopkracht van 65-plussers in 2010 / 12

13 Versobering aftrek buitengewone uitgaven In de schema s hieronder staat uitgewerkt welke gevolgen de invoering van de WTCG heeft voor de aftrek van specifieke zorgkosten. In schema 2 voor een alleenstaande en een paar met een AOW-uitkering en in schema 3 voor een AOW-uitkering en euro aanvullend pensioen. Schema 2: Aftrek buitengewone uitgaven, alleenstaande en paar met AOWuitkering Alleenstaande AOW met zorgkosten Paar AOW met zorgkosten ( ) ( ) ( ) ( ) chronisch ziekenforfait Aanvullende Ziektekostenpremie Specifieke buitengewone uitgaven TOTAAL Drempel Aftrek Netto aftrek Verschil netto aftrek per maand Per maand : : Uit schema 2 blijkt dat de aftrek voor buitengewone uitgaven in 2009 omlaag ging ten opzichte van Het ouderdomsforfait, de aanvullende verzekering en het apothekersforfait kunnen niet meer opgevoerd worden. De specifieke zorgkosten voor diëten en vervoer mogen nog wel worden opgevoerd. De eigen bijdrage voor de Wmp/AWBZ niet meer. In totaal zijn de specifieke zorgkosten die mogen worden opgevoerd voor een alleenstaande met een AOW uitkering 502 euro lager in 2009 dan in 2008 ( ). Voor een paar met een AOW-uitkering zijn de specifieke zorgkosten 756 euro lager ( ). De totale buitengewone uitgaven zijn lager (2.894 voor het echtpaar). De drempel waarboven buitengewone uitgaven mogen worden afgetrokken is in 2009 licht gestegen. Uitgedrukt in netto bedragen is de aftrek voor een alleenstaande 248 euro lager en voor een paar 458 euro. Koopkracht van 65-plussers in 2010 / 13

14 Schema 3: Aftrek buitengewone uitgaven, alleenstaande en paar met AOWuitkering en aanvullend pensioen Alleenstaande AOW Paar AOW met met zorgkosten zorgkosten ( ) ( ) ( ) ( ) chronisch ziekenforfait Aanvullende Ziektekostenpremie Specifieke buitengewone uitgaven TOTAAL Drempel Aftrek Netto aftrek Verschil netto aftrek per maand Per maand : : Uit schema 3 blijkt dat bij een aanvullend pensioen het vervallen van de aftrek van buitengewone uitgaven een groter effect heeft dan zonder pensioen. Dat komt onder andere doordat de eigen bijdrage Wmo inkomensafhankelijk is en hoger dan de situatie zonder aanvullend pensioen. Hier is een verlaging van de eigen bijdrage voor in de plaats gekomen. Dat blijkt niet uit bovenstaande schema s, maar wel als de verandering van inkomsten en uitgaven wordt bekeken. Verandering inkomsten en uitgaven Om aan de versobering van de aftrek van buitengewone uitgaven tegemoet te komen zijn een aantal maatregelen genomen. In de schema s hieronder die de verandering van de inkomsten en uitgaven weergeven zijn alle maatregelen verwerkt. In schema 4 staat de situatie voor een alleenstaande met extra zorgkosten en een AOW-uitkering en in schema 5 voor een alleenstaande met extra zorgkosten en naast de AOW-uitkering een aanvullend pensioen van euro. De versobering van de aftrek van buitengewone uitgaven staat voor de overgang van weergegeven als een negatieve mutatie van het inkomen. Dit bedrag valt af te leiden uit schema 2. Verder staat de stijging van het netto inkomen weergegeven. Deze stijging is het gevolg van verhoging van de AOW -uitkering en verschillende belastingmaatregelen. Verder is bij de verandering van het inkomen de stijging van de zorgtoeslag en huurtoeslag zichtbaar. De parameters van de toeslagen zijn aangepast om het wegvallen van buitengewone uitgaven te compenseren. Aan de uitgavenkant is de stijging van de ziektekostenpremies apart benoemd, omdat deze niet in het algemene prijsindexcijfers worden meegenomen. De verandering van Koopkracht van 65-plussers in 2010 / 14

15 het verplichte eigen risico is ook apart benoemd. Bij de uitgaven staat ook de korting voor de eigen bijdrage Wmo/AWBZ en ten slotte de prijsstijging als gevolg van de inflatie. Schema 4: Inkomsten en uitgaven, alleenstaande met zorgvraag AOW-uitkering Wijziging aftrek BU Stijging netto inkomen Stijging zorgtoeslag Stijging huurtoeslag Verandering inkomen Stijging ziektekostenpremies verplicht eigen risico Korting eigen bijdrage Wmo/AWBZ Stijging uitgaven (inflatie) Verandering uitgaven 9 17 SALDO INKOMSTEN MIN UITGAVEN 20-2 koopkrachtmutatie 1.6% -0.1% Bij gemiddelde compensatie 2.7% % Bij hoge compensatie 4.1% % Uit schema 4 valt af te lezen dat de wijziging van de aftrek van buitengewone uitgaven voor een negatieve inkomstenverandering zorgt. Voor een alleenstaande met extra zorgkosten en een AOW-uitkering bedraagt dit effect in euro per maand. De stijging van de AOW-uitkering en diverse veranderingen in de sociale verzekeringen, belastingtarieven en aftrekposten zorgen voor een toename van het netto inkomen van 34 euro per maand. (zie het stuk over de belangrijkste wijzigingen in 2009). De zorgtoeslag en de huurtoeslag stijgen voor een alleenstaande met extra zorgkosten en een AOW-uitkering in 2009 met respectievelijk 12 en 4 euro per maand. Al met al stijgt het inkomen in 2009 met 29 euro per maand. De uitgaven stijgen minder hard in De ziektekostenpremies stijgen met 1 euro per maand. Het verplichte eigen risico veranderd niet in De korting op de eigen bijdrage Wmo/AWBZ bedraagt 6 euro per maand en de overige uitgaven stijgen als gevolg van de inflatie met 13 euro. In totaal stijgen de uitgaven in 2009 met 9 euro per maand. Het saldo van de inkomsten min uitgaven bedraagt in euro per maand, oftewel 1,6 procent van het besteedbare inkomen. Dit is voor het geval het huishouden geen tegemoetkoming krijgt voor de zorgkosten. Als het huishouden een lage Koopkracht van 65-plussers in 2010 / 15

16 tegemoetkoming krijgt, bedraagt de koopkrachtmutatie in ,7 procent. Bij een hoge tegemoetkoming is dat 4,1 procent. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat men de tegemoetkoming pas in 2010 ontvangt. De verandering van de inkomsten en uitgaven voor 2010 ten opzichte van 2009 is minder omvangrijk doordat er per 2010 weinig is veranderd. Schema 5: Inkomsten en uitgaven, alleenstaande met zorgvraag AOW-uitkering en aanvullend pensioen Wijziging aftrek BU Stijging netto inkomen Stijging zorgtoeslag Stijging huurtoeslag Stijging ziektekostenpremies 1 4 verplicht eigen risico 0 1 Korting eigen bijdrage Wmo/AWBZ Stijging uitgaven (inflatie) SALDO INKOMSTEN MIN UITGAVEN koopkrachtmutatie - 1.7% - 0.1% Bij gemiddelde compensatie - 1.0% - 0.1% Bij hoge compensatie 0% - 0.1% Bij een aanvullend pensioen van euro is het effect van de invoering van de korting op de eigen bijdrage groter dan bij enkel een AOW -uitkering. Het verschil in 2009 ten opzichte van 2008 bedraagt 33 euro per maand. Dat komt doordat de eigen bijdrage hoger is door de inkomensafhankelijkheid van de berekening. De koopkracht en de werkelijkheid Hoe men de verandering van de koopkracht in werkelijkheid ervaart kan afwijken van de resultaten van de voorgaande berekeningen. Enerzijds komt dat door het statische karakter van de voorbeeldsituaties. Anderzijds kan dat te maken hebben met het uitgangspunt dat in de berekeningen alles in het betreffende jaar wordt doorberekend. De ervaring kan vooral afwijken voor chronisch zieken en gehandicapten. Nadat medische kosten in het lopende jaar worden gemaakt, ontvangt men daarvoor mogelijkerwijs pas een gedeeltelijke tegemoetkoming bij de belastingteruggaaf in het daaropvolgende jaar. En de compensatie voor de zorgkosten ontvangt men nog veel later, als men daarvoor in aanmerking komt. Koopkracht van 65-plussers in 2010 / 16

17 6 Voorbeeldbegroting De verandering van de koopkracht maakt nog niet inzichtelijk hoeveel huishoudens daadwerkelijk te besteden hebben. In onderstaande schema is voor een alleenstaande en een paar met een AOW-uitkering een begroting opgesteld waarin de minimaal noodzakelijke uitgaven zijn opgenomen. Toelichting Bij deze voorbeeldbegroting zijn we uitgegaan van een situatie waarin geen schulden zijn, en geen andere bronnen (bijvoorbeeld spaartegoeden) kunnen worden aangesproken. We gaan uit van het niveau van het sociaal minimum. Dit is de uitkering inclusief de maximale gemeentelijke toeslagen op de landelijk geldende basisbedragen voor de noodzakelijke bestaanskosten. De heffingskortingen (algemene heffingskorti ng, alleenstaande ouderkorting) die via de uitkerende instantie worden verwerkt zijn hierin opgenomen. Het minimum inkomen wordt aangevuld met vakantietoeslag en eventuele kinderbijslag, kindgebonden budget en/of toeslagen van de belastingdienst. De totale jaarinkomsten zijn herleid tot netto maandbedragen. Wat betreft de uitgaven zijn in de voorbeeldbegrotingen eerst de basisbedragen voor de voor iedereen onvermijdbare uitgavenposten (bijvoorbeeld huur en voeding) ingevuld. Wat dan nog van het inkomen resteert, is als één bedrag opgenomen. Dit restbedrag is beschikbaar voor de posten die met een * zijn gemerkt. Het kan ook gebruikt worden om extra geld te besteden aan de posten waar wel al een bedrag staat ingevuld. Bij de uitgavenposten die met een * gemerkt zijn, staan geen bedragen omdat er geen minimumbedragen voor te geven zijn. Ook de met een * gemerkte posten kunnen in individuele situaties deels onvermijdbaar zijn. De vaste lasten zijn in dit voorbeeld relatief laag gehouden. Als huur is in deze voorbeelden niet de basishuur van de huurtoeslag aangehouden, maar de kortingsgrens waarvoor volledige huurtoeslag nodig is. Voor energiekosten zijn minimale bedragen opgenomen. Het bedrag tussen haakjes bij de heffingen is ee n indicatie van het bedrag dat gemiddeld nodig is als er helemaal geen kwijtschelding voor de heffingen geldt. In de post verzekeringen is uitgegaan van de gemiddelde premie voor de zorgverzekering, de inboedel-, aansprakelijkheids-, en begrafenisverzekering (voor volwassenen, excl. 65-plussers). Er zijn geen kosten opgenomen voor contributies, lidmaatschappen of een abonnement op een dagblad. De uitgavenposten telefoon, kabelabonnement en internet zijn samengevoegd in de voorbeeldbegrotingen. Voor elk huishouden is een bedrag opgenomen voor één goedkope mobiele telefoon, televisie via de kabel en een computer met internetverbinding (via de kabel). Koopkracht van 65-plussers in 2010 / 17

18 Bij de reserveringsuitgaven staan de bedragen genoemd die een huishouden in principe zou moeten reserveren om deze onregelmatige uitgaven te kunnen betalen. Voor de post inventaris is uitgegaan van een situatie waarin een volledige inboedel aanwezig is, die geleidelijk aan wordt vervangen. In deze post is ook een klein bedrag opgenomen voor het onderhoud van een huurwoning. Ook voor de huishoudelijke uitgaven zijn minimale bedragen opgenomen. In de post diversen is rekening gehouden met de kosten van een identiteitskaart (legitimatieplicht voor personen vanaf 14 jaar) en de kosten van een betaalrekening (bankpas, tweewekelijkse afschriften). Koopkracht van 65-plussers in 2010 / 18

19 MINIMUMVOORBEELDBEGROTING (alleenstaande AOW) Bedragen per maand INKOMEN Minimuminkomen Vakantietoeslag Huurtoeslag Zorgtoeslag Tegemoetkoming BU TOTAAL INKOMSTEN UITGAVEN Huur of hypotheek Gas en andere brandstoffen Elektriciteit Water Heffingen * (36) * (38) * (38) Telefoon, kabel en internet Verzekeringen School- en studiekosten Contributies en abonnementen * * * Vervoerskosten * * * VASTE LASTEN Kleding Inventaris, onderhoud huis, tuin Extra ziektekosten Vrijetijdsuitgaven * * * Uitgaan * * * Vakantie en weekenden * * * RESERVERINGSUITGAVEN Voeding Roken * * * Was- en schoonmaakartikelen Persoonlijke verzorging Huishoudelijke hulp e.d. * * * Huisdieren * * * Diversen (postzegels, bloemen) Geschenken, donaties * * * Strippenkaart, fiets HUISHOUDGELD ZAKGELD * * * TOTAAL UITGAVEN TOTAAL INKOMSTEN - UITGAVEN (Over voor de met * gemerkte posten) Koopkracht van 65-plussers in 2010 / 19

20 MINIMUMVOORBEELDBEGROTING (Echtpaar AOW) Bedragen per maand INKOMEN Minimuminkomen Vakantietoeslag Huurtoeslag Zorgtoeslag Tegemoetkoming BU TOTAAL INKOMSTEN UITGAVEN Huur of hypotheek Gas en andere brandstoffen Elektriciteit Water Heffingen * (45) * (47) * (47) Telefoon, kabel en internet Verzekeringen School- en studiekosten Contributies en abonnementen * * * Vervoerskosten * * * VASTE LASTEN Kleding Inventaris, onderhoud huis, tuin Extra ziektekosten Vrijetijdsuitgaven * * * Uitgaan * * * Vakantie en weekenden * * * RESERVERINGSUITGAVEN Voeding Roken * * * Was- en schoonmaakartikelen Persoonlijke verzorging Huishoudelijke hulp e.d. * * * Huisdieren * * * Diversen (postzegels, bloemen) Geschenken, donaties * * * Strippenkaart, fiets HUISHOUDGELD ZAKGELD * * * TOTAAL UITGAVEN TOTAAL INKOMSTEN - UITGAVEN (Over voor de met * gemerkte posten) TOTAAL INKOMSTEN/UITGAVEN Koopkracht van 65-plussers in 2010 / 20

21 Volgens deze begrotingen zouden de huishoudens met enkel een AOW-uitkering dus rond moeten kunnen komen. Daaraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden, namelijk: Ten eerste moet men vrij goedkope artikelen kopen en goed op de prijzen van allerlei diensten letten. Ten tweede moet men zeer goed kunnen begroten. Sommige inkomsten en uitgaven zijn niet netjes gelijkmatig verspreid over alle maanden van het jaar. Ten derde mogen er geen onvermijdbare uitgaven zijn. Een duurdere woning, hogere vervoerskosten of kosten in verband met zorg, kunnen ervoor zorgen dat er meer uitgaven zijn. De bovenstaande begrotingen worden door het Nibud elk jaar opnieuw opgesteld en zijn onder andere bedoeld voor de voorlichting over budgetbeheer. Dat betekent dat elk jaar ook kritisch wordt gekeken naar de samenstelling van bijvoorbeeld voedings -, inventaris en kledingpakketten. Deze samenstelling kan dus van jaar tot jaar verschillen. Zo is in 2009 is een wijziging doorgevoerd in de berekening van de voedingskosten. Mede daardoor zijn de begrotingen niet een op een te vergelijken met de koopkrachtberekeningen in het voorgaande hoofdstuk. Er zijn wel overeenkomsten zichtbaar tussen de begrotingen en de koopkrachtberekeningen. Zo is de versobering van de aftrek van buitengewone uitgaven zichtbaar in het ontbreken van de TBU sinds 2009 en zien we ook een hogere huurtoeslag in 2009 dan in 2008 (en in 2010 ten opzichte van 2009). Het bedrag dat resteert voor uitgaven die niet gespecificeerd staan in de begrotingen (de sterretjesposten) daalt sinds Dat komt overeen met de bevindingen uit de koopkrachtberekeningen. Koopkracht van 65-plussers in 2010 / 21

22 Bijlage 1. Specificatie zorgvraag Specificatie zorgvraag - Herstellende van herseninfarct - Hartklachten - Natriumbeperkt dieet - Bril - Gehoorapparaat - Rollator - Een medicijn dat door (aanvullend) ziekenfonds vergoed wordt. - Lichte vorm van incontinentie - Maakt gebruik van tafeltje-dek-je - 3 uur huishoudelijke verzorging per week - 4 uur persoonlijke verzorging per week - Personenalarmering - Gebruik belbus/collectief vervoer - Woningaanpassing (drempels weg, verhoogde wc) Gekozen bedragen Dieetkosten 420* 304* 304* Eigen bijdrage Wmo Max. Max. Max. Vervoerskosten Extra kleding en beddengoed Huisapotheek Ouderdomsforfait Hulpmiddelen Vergoeding Wmo Premie aanvullende verzekering * forfaitair bedrag Koopkracht van 65-plussers in 2010 / 22

23 Koopkracht van 65-plussers in 2010 / 23

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de NVOG Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers

Koopkracht van 65-plussers Koopkracht van 65-plussers 2009-2010 Berekeningen Prinsjesdag 2009 In opdracht van de ouderenbonden UnieKBO en PCOB Nibud, september 2009 Koopkracht van 65-plussers 2009-2010 Berekeningen Prinsjesdag 2009

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers

Koopkracht van 65-plussers Koopkracht van 65-plussers 2010-2011 Berekeningen Prinsjesdag 2010 In opdracht van de ouderenbonden Unie KBO, PCOB en NVOG Nibud, 6 oktober 2010 Koopkracht van 65-plussers 2010-2011 Berekeningen Prinsjesdag

Nadere informatie

Nibud minimum-voorbeeldbegrotingen 2015 / 1

Nibud minimum-voorbeeldbegrotingen 2015 / 1 Nibud minimumvoorbeeldbegrotingen 2015 Het Nibud stelt elk jaar begrotingen op voor huishoudens met een minimum inkomen. We gaan uit van een inkomen op het niveau van het sociaal minimum. Dit is de uitkering

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers 2012-2013

Koopkracht van 65-plussers 2012-2013 Koopkracht van 65-plussers 2012-2013 Berekeningen Prinsjesdag 2012 In opdracht van de ouderenbonden Unie KBO, PCOB en NVOG Nibud, september 2012 Koopkracht van 65-plussers in 2013 / 1 Koopkracht van 65-plussers

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers

Koopkracht van 65-plussers Koopkracht van 65-plussers 2011-2012 Berekeningen Prinsjesdag 2011 In opdracht van de ouderenbonden Unie KBO, PCOB en NVOG Nibud, september 2011 Koopkracht van 65-plussers 2011-2012 Berekeningen Prinsjesdag

Nadere informatie

Nibud minimumvoorbeeldbegrotingen

Nibud minimumvoorbeeldbegrotingen Nibud minimumvoorbeeldbegrotingen 2017 Het Nibud stelt elk jaar begrotingen op voor huishoudens met een minimum inkomen. We gaan uit van een inkomen op het niveau van het sociaal minimum. Dit is de bijstandsuitkering.

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016

Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Berekeningen Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Berekeningen Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 In opdracht

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Koopkracht van ouderen 2013-2014. Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013

Koopkracht van ouderen 2013-2014. Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 Koopkracht van ouderen 2013-2014 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 Koopkracht van ouderen 2013-2014 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 In opdracht van de CSO, koepel

Nadere informatie

Minimum-voorbeeld begrotingen en kostendelersnorm. Nibud, 2013

Minimum-voorbeeld begrotingen en kostendelersnorm. Nibud, 2013 Minimum-voorbeeld begrotingen en kostendelersnorm Nibud, 2013 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 INKOMSTEN... 4 3 MINIMALE UITGAVEN... 8 3.1 Minimum-voorbeeldbegrotingen... 8 3.2 Persoonlijk onvermijdbare uitgaven...

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Effecten van zorgmaatregelen uit het regeerakkoord

Effecten van zorgmaatregelen uit het regeerakkoord Effecten van zorgmaatregelen uit het regeerakkoord Een doorrekening van voorgenomen bezuinigingen op de bestedingsruimte van een aantal voorbeeldhuishoudens Effecten van zorgmaatregelen uit het regeerakkoord

Nadere informatie

Koopkracht in perspectief. In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden, ANBO, PCOB, Unie KBO Nibud, 2008

Koopkracht in perspectief. In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden, ANBO, PCOB, Unie KBO Nibud, 2008 Koopkracht in perspectief In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden, ANBO, PCOB, Unie KBO Nibud, 2008 Koopkrachtberekeningen 2007-2008/ 2 Koopkracht in perspectief In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden,

Nadere informatie

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen

Koopkrachtverandering van ouderen Koopkrachtverandering van ouderen 2016-2017 Berekeningen Prinsjesdag 2016 Nibud, september 2016 Koopkrachtverandering van ouderen 2016-2017 Berekeningen Prinsjesdag 2016 Nibud, september 2016 In opdracht

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Toelichting bij de uitkomsten van de rekenvoorbeelden I Toelichting bij de Buitengewone uitgaven Het bepalen van de aftrek buitengewone

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud,

Nadere informatie

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 In opdracht

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Nibud, 16 september 2011 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding

Nadere informatie

Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016. Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015

Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016. Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016 Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016 Prinsjesdag 2015 Nibud, september

Nadere informatie

Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten

Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Jasja Bos Marcel Warnaar

Nadere informatie

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën.

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Beschrijving van de eigen bijdrage systematiek Deze bijlage geeft een beschrijving van de wijze waarop de eigen

Nadere informatie

Koopkracht 2001-2010. Een onderzoek naar de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden en werkenden. Nibud 2010

Koopkracht 2001-2010. Een onderzoek naar de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden en werkenden. Nibud 2010 Koopkracht 2001-2010 Een onderzoek naar de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden en werkenden Nibud 2010 Koopkracht 2001-2010 Een onderzoek naar de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden en werkenden

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen Uitgewerkte voorbeelden januari 2017

Koopkrachtberekeningen Uitgewerkte voorbeelden januari 2017 Koopkrachtberekeningen 2016-2017 Uitgewerkte voorbeelden januari 2017 Op Prinsjesdag 2016 heeft het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens berekend. In januari 2017 zijn ze opnieuw

Nadere informatie

Bijgestelde koopkrachtplaatjes van chronisch zieken en gehandicapten 2013-2014. Nibud, oktober 2013

Bijgestelde koopkrachtplaatjes van chronisch zieken en gehandicapten 2013-2014. Nibud, oktober 2013 Bijgestelde koopkrachtplaatjes van chronisch zieken en gehandicapten 2013-2014 Nibud, oktober 2013 Bijgestelde koopkrachtplaatjes van chronisch zieken en gehandicapten 2013-2014 Nibud, oktober 2013 In

Nadere informatie

Uitgewerkte voorbeelden koopkracht 2012-2013. Prinsjesdag 2012

Uitgewerkte voorbeelden koopkracht 2012-2013. Prinsjesdag 2012 Uitgewerkte voorbeelden koopkracht 2012-2013 Prinsjesdag 2012 Koopkrachtontwikkelingen 2012-2013 Voorbeeldberekeningen Prinsjesdag 2012 2012-2013 koopkrachtontwikkeling (bedragen netto per maand) Alle

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Bijlage I / 1

Minima-effectrapportage Bijlage I / 1 Tabel 1a Alleenstaande onder de 65 jaar (huur 357) WWB-uitkering 110% 120% 130% Inkomsten Netto inkomen (incl. kortingen) 920 1012 1104 1196 Kinderbijslag 0 0 0 0 Tegemoetkoming schoolkosten 0 0 0 0 Categoriale

Nadere informatie

Begrotingen TOTAAL UITGAVEN 890 904 904

Begrotingen TOTAAL UITGAVEN 890 904 904 Tabel 1a HUUR in 366 HUISHOUDTYPE Alleenstaande jonger dan 65 jaar WWB-uitkering 112% 120% Inkomsten Netto inkomen 808 905 969 Heffingskortingen via VT 0 0 0 Kinderbijslag 0 0 0 Tegemoetkoming schoolkosten

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2017

Koopkrachtberekeningen Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2017 Koopkrachtberekeningen 2017-2018 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2017 Het Nibud heeft de koopkrachteffecten voor 100 verschillende voorbeeldhuishoudens berekend op basis van de plannen die op Prinsjesdag

Nadere informatie

Onderzoek Armoedeval 2016 Zeist

Onderzoek Armoedeval 2016 Zeist Onderzoek Armoedeval 2016 Zeist 2 Onderzoek Armoedeval 2016 Zeist Sociaal Raadslieden Zeist Bergweg 1 3701 JJ Zeist T 030-6923857 M sora.zeist@planet.nl I www.sociaalraadsliedenzeist.nl 3 4 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 2014 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2013

Koopkrachtberekeningen voor 2014 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2013 Koopkrachtberekeningen voor 2014 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2013 Op Prinsjesdag 2013 berekent het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens. Hier staan van 5 van deze huishoudens

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Bijlage I - hoge huur/ 1

Minima-effectrapportage Bijlage I - hoge huur/ 1 Tabel 2a Alleenstaande onder de 65 jaar (huur 537) Netto inkomen (incl. kortingen) 914 1005 1097 1188 Kinderbijslag 0 0 0 0 Huurtoeslag 276 276 242 202 Woonlastenfonds 59 0 0 0 Kindgebonden budget 0 0

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017

Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Berekeningen op basis van Regeerakkoord van het kabinet Rutte-II Nibud, 2012 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Berekeningen op

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017

Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Berekeningen op basis van Regeerakkoord van het kabinet Rutte-II Nibud, 2012 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Berekeningen op

Nadere informatie

Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 8

Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 8 Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 8 a. Alleenstaande onder de 65 jaar Netto inkomen (incl. kortingen) 926 1019 1112 Categoriale bijstand 0 0 0 Huurtoeslag 185 185 157 Zorgtoeslag 88 88 88 TOTAAL

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2016

Koopkrachtberekeningen Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2016 Koopkrachtberekeningen 2016-2017 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2016 Op Prinsjesdag 2016 berekent het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens. Hier staan van 6 van deze huishoudens

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2015

Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2015 Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2015 Op Prinsjesdag 2015 berekent het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens. Hier staan van 5 van deze huishoudens

Nadere informatie

Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 7

Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 7 Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 7 a. Alleenstaande onder de 65 jaar Netto inkomen (incl. kortingen) 926 1019 1112 Huurtoeslag 201 201 173 TOTAAL INKOMSTEN 1216 1309 1373 Gas 60 60 60 Elektriciteit

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden januari 2016

Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden januari 2016 Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden januari 2016 Op Prinsjesdag 2015 heeft het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens berekend. In januari 2016 zijn ze opnieuw

Nadere informatie

Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 10

Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 10 Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 10 a. Alleenstaande Netto inkomen (incl. kortingen) 948 1043 1138 Zorgtoeslag 72 72 72 Huurtoeslag 146 146 120 Kinderbijslag 0 0 0 Kindgebonden budget 0 0

Nadere informatie

EEffecten minimabeleid. Nibud Corinne van Gaalen

EEffecten minimabeleid. Nibud Corinne van Gaalen EEffecten minimabeleid Nibud Corinne van Gaalen Wat is het Nibud? Voorlichting Consumenten Professionals Onderzoek Opleiding Consumenten Professionals Nibud en onderzoek Minimum voorbeeldbegrotingen Onderzoek

Nadere informatie

BIJLAGE 5 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE NOORDWIJK 2015

BIJLAGE 5 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE NOORDWIJK 2015 BIJLAGE 5 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE NOORDWIJK 2015 Inkomens Effect Rapportage gemeente Noordwijk 2015 Een onderzoek naar de effecten van het armoedebeleid op de inkomenspositie van minimahuishoudens

Nadere informatie

Koopkrachtontwikkelingen 2011-2012 Voorbeeldberekeningen Prinsjesdag 2011 Alle bedragen in euro s, gemiddeld per maand.

Koopkrachtontwikkelingen 2011-2012 Voorbeeldberekeningen Prinsjesdag 2011 Alle bedragen in euro s, gemiddeld per maand. Koopkrachtontwikkelingen 2011-2012 Voorbeeldberekeningen Prinsjesdag 2011 Alle bedragen in euro s, gemiddeld per maand. 2011-2012 koopkrachtontwikkeling (bedragen netto per maand) 1. Alleenstaande in bijstand

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 2015 Uitgewerkte voorbeelden januari 2015

Koopkrachtberekeningen voor 2015 Uitgewerkte voorbeelden januari 2015 Koopkrachtberekeningen voor 2015 Uitgewerkte voorbeelden januari 2015 In januari 2015 berekent het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens. Hier staan van 5 van deze huishoudens

Nadere informatie

Begrotingen na landelijke en lokale wijzigingen 1 / 10

Begrotingen na landelijke en lokale wijzigingen 1 / 10 Begrotingen na landelijke en lokale wijzigingen 1 / 10 a. Alleenstaande Netto inkomen (incl. kortingen) 948 1043 1138 Zorgtoeslag 72 72 72 Huurtoeslag 146 146 120 Kinderbijslag 0 0 0 Kindgebonden budget

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017

Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Berekeningen op basis van het bijgestelde Regeerakkoord van het kabinet Rutte-II Nibud, 16 november 2012 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens

Nadere informatie

Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 9

Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 9 Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 9 a. Alleenstaande Netto inkomen (incl. kortingen) 948 1043 1138 Zorgtoeslag 72 72 72 Huurtoeslag 156 156 130 Kinderbijslag 0 0 0 Kindgebonden budget 0 0 0

Nadere informatie

De koopkrachtontwikkeling van de Thales gepensioneerden.

De koopkrachtontwikkeling van de Thales gepensioneerden. De koopkrachtontwikkeling van de Thales gepensioneerden. Algemeen. Het bruto inkomen, het besteedbaar inkomen en de koopkracht van het inkomen zijn verschillende dingen. Het besteedbaar inkomen is wat

Nadere informatie

Zorguitgaven van chronisch zieken en mensen met een beperking in 2011 en 2016 vergeleken. Nibud, september 2016

Zorguitgaven van chronisch zieken en mensen met een beperking in 2011 en 2016 vergeleken. Nibud, september 2016 Zorguitgaven van chronisch zieken en mensen met een beperking in 2011 en 2016 vergeleken Nibud, september 2016 Zorguitgaven van chronisch zieken en mensen met een beperking in 2011 en 2016 vergeleken Nibud,

Nadere informatie

Koopkracht bijstandsgerechtigden omhoog

Koopkracht bijstandsgerechtigden omhoog Koopkracht bijstandsgerechtigden omhoog Maar gemeentelijke ondersteuning blijft noodzakelijk Marcel Warnaar, Corinne van Gaalen Van alleen een bijstandsinkomen kun je niet rondkomen. Maar dat is ook niet

Nadere informatie

De koopkrachtontwikkeling van de Thales gepensioneerden.

De koopkrachtontwikkeling van de Thales gepensioneerden. De koopkrachtontwikkeling van de Thales gepensioneerden. Algemeen. Het bruto inkomen, het besteedbaar inkomen en de koopkracht van het inkomen zijn verschillende dingen. Het besteedbaar inkomen is wat

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Bijlage I / 1

Minima-effectrapportage Bijlage I / 1 Tabel 2a Alleenstaande onder de 65 jaar (huur 548) WWB-uitkering 110% 120% 130% Netto inkomen (incl. kortingen) 920 1012 1104 1196 Kinderbijslag 0 0 0 0 Heffingskortingen niet-werkgever 0 0 0 0 Huurtoeslag

Nadere informatie

Vergeleken met gemiddeld in Nederland

Vergeleken met gemiddeld in Nederland Tabel 5a Alleenstaande onder de 65 jaar Netto inkomen (incl. kortingen) 899 899 899 Huurtoeslag 164 263 186 TOTAAL INKOMSTEN 1120 1220 1143 Gas 51 51 52 Elektriciteit (-/- REB vermindering) 31 31 32 Water

Nadere informatie

De koopkrachtontwikkeling van de Thales gepensioneerden.

De koopkrachtontwikkeling van de Thales gepensioneerden. De koopkrachtontwikkeling van de Thales gepensioneerden. Algemeen. De koopkracht van ons pensioen is sinds het uitbreken van de crisis in 2008 sterk gedaald. Ouderen met alleen een AOW-uitkering zagen

Nadere informatie

Vergeleken met gemiddeld in Nederland

Vergeleken met gemiddeld in Nederland Tabel 5a Alleenstaande onder de 65 jaar Netto inkomen (incl. kortingen) 872 872 872 Kinderbijslag 0 0 0 Heffingskortingen niet-werkgever 0 0 0 Belastingteruggaaf ziektekosten/tbu 6 6 4 TOTAAL INKOMSTEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 33 682 Evaluatie Wet uniformering loonbegrip Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

BIJLAGE 5 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE NOORDWIJK 2015

BIJLAGE 5 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE NOORDWIJK 2015 BIJLAGE 5 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE NOORDWIJK 2015 Inkomens Effect Rapportage gemeente Noordwijk 2015 Een onderzoek naar de effecten van het armoedebeleid op de inkomenspositie van minimahuishoudens

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Nibud onderzoek Bestedingen van ouderen

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Nibud onderzoek Bestedingen van ouderen De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

1 Kamerstukken II, , 33682, nr. 11. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA

1 Kamerstukken II, , 33682, nr. 11. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Koopkrachtontwikkelingen 2011-2012

Koopkrachtontwikkelingen 2011-2012 Koopkrachtontwikkelingen 2011-2012 Voorbeeldberekeningen januari 2012 Verandering in koopkracht tussen 2011 en 2012 (bedragen in euro s per maand) Koopkrachtontwikkeling voor 2012 procentueel (bedragen

Nadere informatie

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE WAALWIJK 2014

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE WAALWIJK 2014 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE WAALWIJK 2014 Inkomens Effect Rapportage gemeente Waalwijk 2014 Een onderzoek naar de effecten van het armoedebeleid op de inkomenspositie van minimahuishoudens in de

Nadere informatie

Budgetteringsrapport. J. van Dalen L. van Dalen- Stok

Budgetteringsrapport. J. van Dalen L. van Dalen- Stok 2015 Budgetteringsrapport J. van Dalen L. van Dalen- Stok Naw gegevens Naam J. van Dalen Burgerservicenummer Naam L. van Dalen- Stok Burgerservicenummer Adres gegevens Adres Teststraat 14 Postcode en woonplaats

Nadere informatie

Bijlage 1: Illustratie ongelijke vergoeding van kosten in de BU

Bijlage 1: Illustratie ongelijke vergoeding van kosten in de BU Bijlage 1: Illustratie ongelijke vergoeding van kosten in de BU In onderstaand voorbeeld worden de inkomenseffecten voor drie huishoudens gepresenteerd met gelijke kosten die gebruik maken van de BU. Het

Nadere informatie

Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB. Nibud, 2013

Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB. Nibud, 2013 Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB Nibud, 2013 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 INKOMENSEFFECTEN... 4 2.1 Alleenstaande Wajonger... 4 2.2 Wajonger met een partner... 6 2.3 Wajonger bij ouders...

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen op basis van het regeerakkoord van het kabinet-rutte III. Nibud, 27 oktober 2017

Koopkrachtberekeningen op basis van het regeerakkoord van het kabinet-rutte III. Nibud, 27 oktober 2017 Koopkrachtberekeningen op basis van het regeerakkoord van het kabinet-rutte III Nibud, 27 oktober 2017 Koopkrachtberekeningen op basis van het regeerakkoord van het kabinet-rutte III / 2 Koopkrachtberekeningen

Nadere informatie

Vergeleken met gemiddeld in Nederland

Vergeleken met gemiddeld in Nederland Tabel 5a Alleenstaande onder de 65 jaar Netto inkomen (incl. kortingen) 920 920 920 Huurtoeslag 145 282 282 TOTAAL INKOMSTEN 1134 1271 1271 Gas 57 57 57 Elektriciteit (-/- REB vermindering) 30 30 29 Water

Nadere informatie

Berekening voor een eenoudergezin

Berekening voor een eenoudergezin Berekeningen NIBUD Op verzoek van de NOS heeft het Nibud doorgerekend wat een eenouderhuishouden en oma hadden aan totale inkomsten en uitgaven toen zij allebei apart woonden, en wat zij overhouden als

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE HATTEM

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE HATTEM INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE HATTEM Inkomens Effect Rapportage gemeente Hattem Een onderzoek naar de effecten van het armoedebeleid op de inkomenspositie van minimahuishoudens en werkenden met lage

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

begrotingsformulier hypotheekadvies

begrotingsformulier hypotheekadvies Begrotingsformulier hypotheekadvies 1. Gegevens huishouden en woning Bestemd voor Naam: Postcode: Adres: Woonplaats: Huishoudsamenstelling Naam leeftijd 1 m / v jaar 2 m / v jaar 3 m / v jaar 4 m / v jaar

Nadere informatie

begrotingsformulier hypotheekadvies

begrotingsformulier hypotheekadvies Begrotingsformulier hypotheekadvies 1. GEGEVENS HUISHOUDEN EN WONING Bestemd voor Naam: Postcode: Adres: Woonplaats: Huishoudsamenstelling Naam leeftijd 1 m / v jaar 2 m / v jaar 3 m / v jaar 4 m / v jaar

Nadere informatie

Koopkrachtontwikkeling 2006: plussen en minnen

Koopkrachtontwikkeling 2006: plussen en minnen CPB Notitie Datum : 20 april 2006 Aan : FNV, CNV, MHP, NIBUD, SZW, VWS, BZK en FIN Koopkrachtontwikkeling 2006: plussen en minnen 1 Inleiding In het Voorjaarsoverleg is afgesproken dat de vakbonden, de

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Enschede 2015. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Enschede 2015. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Enschede 2015 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Enschede 2015 Effecten

Nadere informatie

Handreiking voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor zorgkosten

Handreiking voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor zorgkosten Handreiking voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor zorgkosten. Deze handreiking voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor zorgkosten is opgesteld door het Nibud in opdracht van de Chronisch

Nadere informatie

Inkomsten en uitgaven van intramuraal wonende Wajongers. Nibud 2013

Inkomsten en uitgaven van intramuraal wonende Wajongers. Nibud 2013 Inkomsten en uitgaven van intramuraal wonende Wajongers Nibud 2013 Inkomsten en uitgaven van intramuraal wonende Wajongers Jasja Bos Marcel Warnaar Nibud juni 2013 Samenvatting In dit rapport is uitgewerkt

Nadere informatie

Koopkrachtontwikkeling Onderwijssector

Koopkrachtontwikkeling Onderwijssector Koopkrachtontwikkeling Onderwijssector 2011-2012 In opdracht van de Algemene Onderwijsbond (AOb) Nibud, april 2012 Koopkrachtontwikkeling Onderwijssector 2011-2012 In opdracht van de Algemene Onderwijsbond

Nadere informatie

De begroting als uitgangspunt

De begroting als uitgangspunt De begroting als uitgangspunt Onder begroting verstaan we zowel de jaarbegroting als de gemiddelde maandbegroting. In de jaarbegroting worden per maand de te verwachten inkomsten en uitgaven genoteerd.

Nadere informatie

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee.

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee. MILJOENENNOTA 2014 special De miljoenennota en uw portemonnee. inkomsten 249,1 miljard uitgaven 267,0 miljard Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt hoe de begroting, met daarin het bezuinigingspakket

Nadere informatie

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip Opdrachtgever SZW Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip Opdrachtnemer CPB / D. van Vuuren, M. Gielen Onderzoek Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip Categorie Wets- en beleidsevaluatie Conclusie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 682 Evaluatie Wet uniformering loonbegrip Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

van invoering (beoogd)

van invoering (beoogd) Overzicht van de maatregelen: de stapeling In de tabel worden de maatregelen opgesomd, die tezamen de stapeling vormen. In de tabel worden alleen de maatregelen genoemd, die een financiële impact hebben.

Nadere informatie

Opmerkingen n.a.v. het voorstel nieuwe regeling financiële en tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

Opmerkingen n.a.v. het voorstel nieuwe regeling financiële en tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Laarseweg 14 8171PP Vaassen Telefoon: 0578-575305 Fax: 0578-575 303 E-mail: info@sofiad.nl Bankrelatie ING nr. 67.80.34.516 Becon nr. 465276 Opmerkingen n.a.v. het voorstel nieuwe regeling financiële en

Nadere informatie

begrotingsformulier financieel advies

begrotingsformulier financieel advies Begrotingsformulier financieel advies Gegevens huishouden en woning Bestemd voor Naam + Voorletters M/V Adres Postcode + Woonplaats Huishoudensamenstelling 1 Voornaam Leeftijd M/V 2 Voornaam Leeftijd M/V

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Leidschendam- Voorburg 2013

Minima-effectrapportage gemeente Leidschendam- Voorburg 2013 Minima-effectrapportage gemeente Leidschendam- Voorburg 2013 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Leidschendam-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 33 682 Evaluatie Wet uniformering loonbegrip Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Interne Memo nr. Aan: commissie MO Van: G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Inleiding Per 1 januari 2015 wijzigen een aantal zaken binnen

Nadere informatie

begrotingsformulier Bestemd voor Samenstelling huishouden Aantal volwassenen: Type woning rijwoning (hoek/tussen) maisonnette flat anders, nl.

begrotingsformulier Bestemd voor Samenstelling huishouden Aantal volwassenen: Type woning rijwoning (hoek/tussen) maisonnette flat anders, nl. Begrotingsformulier Bestemd voor Naam: Postcode: Adres: Woonplaats: Samenstelling huishouden Aantal volwassenen: Aantal kinderen: Geboorte data: Type woning vrijstaand huis twee onder een kap rijwoning

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip CPB Notitie 1 juni 13 Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip Uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Financiën en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. CPB Notitie Aan: Ministerie

Nadere informatie

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE ARMOEDE BESTRIJDING GEMEENTE DOETINCHEM

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE ARMOEDE BESTRIJDING GEMEENTE DOETINCHEM INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE ARMOEDE BESTRIJDING GEMEENTE DOETINCHEM Een onderzoek naar de effecten van gemeentelijke inkomensondersteuning op de inkomenspositie van minimahuishoudens en werkenden met lage

Nadere informatie

Stand van Zaken Koopkracht Maarten Maas Zeist, 23 november 2016

Stand van Zaken Koopkracht Maarten Maas Zeist, 23 november 2016 Stand van Zaken Koopkracht Maarten Maas Zeist, 23 november 2016 Miljoenennota en Belastingplan 2017 Ouderenkorting stijgt met 105 per jaar (Inkomen tot 36.000) Huurtoeslag stijgt met 10 à 15 per maand

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Gouda 2015

Minima-effectrapportage gemeente Gouda 2015 Minima-effectrapportage gemeente Gouda 2015 De invloed van landelijke en gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens. Minima-effectrapportage gemeente Gouda 2015

Nadere informatie

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE RIDDERKERK 2014

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE RIDDERKERK 2014 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE RIDDERKERK 2014 Inkomens Effect Rapportage gemeente Ridderkerk 2014 Een onderzoek naar de effecten van het armoedebeleid op de inkomenspositie van minimahuishoudens

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Zaanstad 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Zaanstad 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Zaanstad 2012 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Zaanstad 2011-2012 De invloed

Nadere informatie

Memo beperken inkomenseffecten

Memo beperken inkomenseffecten Memo beperken inkomenseffecten Aanleiding De ongerustheid in de samenleving over de effecten van de nieuwe zorgpremie op het koopkrachtbeeld, de arbeidsmarkt en de werking van het zorgstelsel. Kernpunten

Nadere informatie

Datum: 26 oktober 2016 Betreft: Doorrekening standaardkoopkracht voorbeeldhuishoudens (actualisatie 2017)

Datum: 26 oktober 2016 Betreft: Doorrekening standaardkoopkracht voorbeeldhuishoudens (actualisatie 2017) CPB Notitie Aan: Ministerie van Financien Datum: 26 oktober 2016 Betreft: Doorrekening standaardkoopkracht voorbeeldhuishoudens (actualisatie 2017) Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508

Nadere informatie