Onderzoek Armoedeval 2016 Zeist

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek Armoedeval 2016 Zeist"

Transcriptie

1 Onderzoek Armoedeval 2016 Zeist

2 2

3 Onderzoek Armoedeval 2016 Zeist Sociaal Raadslieden Zeist Bergweg JJ Zeist T M I 3

4 4

5 Inhoudsopgave Inleiding 6 Inleiding en achtergrond van het onderzoek 6 Doel van het onderzoek 6 Leeswijzer 7 Lijst met afkortingen / Begrippenlijst 7 Tabellen 9 Alleenstaande, huur 550,- 10 Alleenstaande, huur 710,- 11 Alleenstaande ouder, huur 550,- 12 Alleenstaande ouder, huur 710,- 13 Echtpaar zonder kinderen, huur 550,- 14 Echtpaar zonder kinderen, huur 710,- 15 Echtpaar met kinderen, huur 550,- 16 Echtpaar met kinderen, huur 710,- 17 Alleenstaande pensioengerechtigde, huur 550,- 18 Alleenstaande pensioengerechtigde, huur 710,- 19 Echtpaar beide pensioengerechtigd, huur 550,- 20 Echtpaar beide pensioengerechtigd, huur 710,- 21 Verloop van de armoedeval, Grafieken 23 Armoedeval alleenstaande, huur 550,- 24 Armoedeval alleenstaande, huur 710,- 24 Armoedeval alleenstaande ouder, huur 550,- 25 Armoedeval alleenstaande ouder, huur 710,- 25 Armoedeval echtpaar zonder kinderen, huur 550,- 26 Armoedeval echtpaar zonder kinderen, huur 710,- 26 Armoedeval echtpaar met kinderen, huur 550,- 27 Armoedeval echtpaar met kinderen, huur 710,- 27 Pensioengerechtigde alleenstaande, huur 550,- 28 Pensioengerechtigde alleenstaande, huur 710,- 28 Pensioengerechtigde gehuwd, huur 550,- 29 Pensioengerechtigde gehuwd, huur 710,- 29 Minimum Voorbeeldbegrotingen 31 Inleiding Minimum Voorbeeldbegrotingen 33 Minimum Voorbeeldbegroting, alleenstaande 34 Minimum Voorbeeldbegroting, alleenstaande ouder 35 Minimum Voorbeeldbegroting, gehuwd zonder kinderen 36 Minimum Voorbeeldbegroting, gehuwd met kinderen 37 Minimum Voorbeeldbegroting, alleenstaande pensioengerechtigd 38 Minimum Voorbeeldbegroting, gehuwd pensioengerechtigd 39 5

6 Onderzoek Armoedeval 2016 Zeist Inleiding en achtergrond van het onderzoek Naar aanleiding van het verzoek van de gemeenteraad te Zeist om het onderzoek Armoedeval 2015 te updaten naar 2016, is dit onderzoek uitgevoerd. De recente wijzigingen in wet- en regelgeving hebben ertoe geleid dat het onderzoek is aangepast en aangevuld. Bij de berekeningen is in eerste instantie uitgegaan van een inkomen op bijstandsniveau. Hierna is gekeken naar diverse inkomens gebaseerd op het Wettelijk Minimum Loon (verder ). Dit is steeds weergegeven in stapsgewijze verhogingen van 10%. Aan de hand van deze tussenstappen wordt de armoedeval goed weergegeven. Een aantal gemeentelijke minimaregelingen hanteren grenzen van 110% van de bijstandsnorm. Dit komt min of meer overeen met een inkomen tussen de 110% en 120% en verschilt per gezinssituatie. Om een volledig beeld te schetsen hebben we ook de pensioengerechtigden in dit onderzoek meegenomen. Deze berekeningen, te zien in de laatste tabellen, zijn een nieuw onderdeel in ons onderzoek. In deze tabellen wordt in eerste instantie uitgegaan van een inkomen op het niveau van een uitkering Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)- en een volledige AOW-uitkering. Vervolgens wordt in het volgende deel de AOW-norm aangevuld met verschillende bedragen werknemerspensioen. Voor de duidelijkheid en de eenduidigheid van het onderzoek, is in de tabellen het bijpassende percentage van het weergegeven. Doel van het onderzoek Het doel van het onderzoek is de inkomenseffecten bij uitstroom vanuit de bijstand, naar een inkomen uit arbeid tussen de 80% en 150% inzichtelijk te maken. In dit onderzoek is er bij het berekenen van de inkomenseffecten uitgegaan van de landelijke regelingen en voorzieningen en de Zeister minimaregelingen. Wij willen benadrukken dat het overzicht een algemeen beeld geeft. Veranderingen in gezinssituatie, CAO, pensioenafdracht, een andere verdeling van het aantal gewerkte uren tussen partners, huur, leeftijd, aantal en leeftijd van de kinderen ed., leveren steeds andere onderzoeksresultaten en effecten op het besteedbaar inkomen op. Het is onmogelijk om alle opties en variaties uitputtend in beeld te brengen. In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van twee verschillende hoogtes in huurprijzen. Bij de laagste huur wordt uitgegaan van 550,- en de hoogste huur is vastgesteld op 710,-. 710,- is de maximale huur voor het recht op huurtoeslag. We hebben gekozen voor de verschillende huurprijzen, om aan te geven wat het effect is van het huurprijzenbeleid op het besteedbaar inkomen. De hogere huurprijzen worden namelijk slechts gedeeltelijk door de huurtoeslag gecompenseerd. 6

7 De alleenstaande en de alleenstaande ouder kunnen nooit meer dan één fte arbeidscapaciteit genereren. Bij echtparen is er de mogelijkheid voor twee fte en kan men dus in principe ook twee keer zoveel gaan verdienen. Dit is een keuze. Leeswijzer Onder de tabellen wordt kort aangegeven wat opvallende verschillen/ontwikkelingen zijn. Hierna is het verloop van de armoedeval, per huishoudtype in grafieken weergegeven. Deze grafieken geven het verschil tussen het besteedbaar inkomen en het netto loon aan. Hoe hoger het netto loon, hoe dichter dit de hoogte van het besteedbaar inkomen nadert. Tenslotte vindt u de budgetoverzichten. Dit zijn minimum voorbeeldbegrotingen gebaseerd op het Budget Handboek 2016 van het Nibud. De gepresenteerde gegevens dienen in samenhang gelezen te worden. Gebruik maken van de cijfers, enkel op onderdelen, zal kunnen leiden tot foutieve conclusies. Lijst met afkortingen / Begrippenlijst : Wettelijk Minimum Loon AHK: Algemene Heffingskorting minstverdienende partner ICK: Inkomensafhankelijke Combinatiekorting KGB: Kindgebonden budget AKW: Algemene Kinderbijslagwet IIT: Individuele Inkomenstoeslag GTR: Geld Terug Regeling CAZ: Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering BghU: Belastingsamenwerking Gemeenten & Hoogheemraadschap Utrecht AIO: Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen AOW: Algemene Ouderdomswet Alo-kop: Alleenstaande ouderkop 7

8 8

9 Tabellen 9

10 Huishoudtype: Alleenstaande, jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd Huur: 550,- Bijstand Loon Loon Loon Loon Loon Loon Loon Percentage 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 150% Fiscaal jaarinkomen (incl vt) Bruto per maand (excl vt) Bijstand Netto per maand (excl vt) AHK ICK Huurtoeslag Zorgtoeslag KGB AKW IIT GTR CAZ Totaal Te betalen BghU Totaal besteedbaar inkomen Van de inkomens voortuitgang van bijstand naar 80%, houdt men van de 151,- maar 56,- over. Dit is (vrijwel) volledig te wijten aan het wegvallen van de kwijtschelding BghU en de Zeister-minimaregelingen. - Van 110% naar 120% is er een terugval in besteedbaar inkomen. Dit komt doordat de huurtoeslag volledig weg valt. Bij een inkomen van en hoger is er namelijk geen recht meer op huurtoeslag. - Voor een compleet beeld, zie de bijbehorende minimumbegroting van het Nibud op pagina

11 Huishoudtype: Alleenstaande, jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd Huur: 710,- Bijstand Loon Loon Loon Loon Loon Loon Loon Percentage 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 150% Fiscaal jaarinkomen (incl vt) Bruto per maand (excl vt) Bijstand Netto per maand (excl vt) AHK ICK Huurtoeslag Zorgtoeslag KGB AKW IIT GTR CAZ Totaal Te betalen BghU Totaal besteedbaar inkomen Het verschil in huur tussen 710,- en 550,- is 160,-. Het verschil in besteedbaar inkomen op bijvoorbeeld bijstandsniveau, is 73,-. Dit wordt veroorzaakt doordat de hogere huurprijzen slechts gedeeltelijk worden gecompenseerd door de huurtoeslag. Een alleenstaande met een bijstandsuitkering en een te dure huurwoning heeft dus per saldo 87,- minder te besteden - Van de inkomens voortuitgang van bijstand naar 80%, houdt men van de 151,- maar 81,- over Dit is (vrijwel) volledig te wijten aan het wegvallen van de kwijtschelding BghU en de Zeister-minimaregelingen. - Van 110% naar 130% is er een terugval in besteedbaar inkomen. Pas bij 150% is het besteedbaar inkomen hoger dan bij 110%. - Voor een compleet beeld, zie de bijbehorende minimumbegroting van het Nibud op pagina

12 Huishoudtype: Alleenstaande ouder, jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd met twee kinderen. Geboortejaren van de kinderen: 2003 en 2005 Huur: 550,- Bijstand Loon Loon Loon Loon Loon Loon Loon Percentage 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 150% Fiscaal jaarinkomen (incl vt) Bruto per maand (excl vt) Bijstand Netto per maand (excl vt) AHK ICK Huurtoeslag Zorgtoeslag KGB AKW IIT GTR CAZ Totaal Te betalen BghU Totaal besteedbaar inkomen Een aanzienlijk deel van het besteedbaar inkomen, is toe te schrijven aan de ICK. De ICK valt weg zodra het jongste kind 12 jaar wordt (geboortejaar 2004). - Bij 150% is er nog wel recht op huurtoeslag, maar niet op zorgtoeslag. Dit komt doordat er bij de huurtoeslag uitgegaan wordt van een meerpersoonshuishouden (met een maximale inkomensgrens van ,-) en bij de zorgtoeslag van een alleenstaande (maximale inkomensgrens ,-). - De Alo-kop verhoogt het KGB, hierdoor is het KGB bij de alleenstaande ouder hoger. - Voor een compleet beeld, zie de bijbehorende minimumbegroting van het Nibud op pagina

13 Huishoudtype: Alleenstaande ouder, jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd met twee kinderen. Geboortejaren van de kinderen: 2003 en 2005 Huur: 710,- Bijstand Loon Loon Loon Loon Loon Loon Loon Percentage 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 150% Fiscaal jaarinkomen (incl vt) Bruto per maand (excl vt) Bijstand Netto per maand (excl vt) AHK ICK Huurtoeslag Zorgtoeslag KGB AKW IIT GTR CAZ Totaal Te betalen BghU Totaal besteedbaar inkomen Het verschil in huur tussen 710,- en 550,- is 160,-. Het verschil in besteedbaar www inkomen op bijvoorbeeld bijstandsniveau, is 51,-. Dit wordt veroorzaakt door de huurtoeslag. De hogere huurprijzen worden slechts gedeeltelijk door de huurtoeslag gecompenseerd. Alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering en een te dure huurwoning hebben dus per saldo 109,- minder te besteden. - Bij een huur van 710,- is er bij 80% nog wel recht op kwijtschelding, dit is bij een huur van 550,- niet het geval omdat er rekening gehouden wordt met de huurprijs. - Een aanzienlijk deel van het besteedbaar inkomen, is toe te schrijven aan de ICK. De ICK valt weg zodra het jongste kind 12 jaar wordt (geboortejaar 2004). - De Alo-kop verhoogt het KGB, hierdoor is het KGB bij de alleenstaande ouder hoger. - Voor een compleet beeld, zie de bijbehorende minimumbegroting van het Nibud op pagina

14 Huishoudtype: Echtpaar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, zonder kinderen Inkomensverdeling: 100% / 0% Huur: 550,- Bijstand Loon Loon Loon Loon Loon Percentage 100% 100% 110% 120% 130% 150% Fiscaal jaarinkomen (incl vt) Bruto per maand (excl vt) Bijstand Netto per maand (excl vt) AHK minstverdienende partner ICK Huurtoeslag Zorgtoeslag KGB AKW IIT GTR CAZ Totaal Te betalen BghU Totaal besteedbaar inkomen Van 100% naar 110% is er een terugval in besteedbaar inkomen. - Het verschil in netto inkomen tussen 100% en 130% is 296,-. Dit is bij het besteedbaar inkomen slechts 22,- - Er is recht op de GTR en de CAZ tot 110% van de bijstandsnorm. - Voor een compleet beeld, zie de bijbehorende minimumbegroting van het Nibud op pagina

15 Huishoudtype: Echtpaar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, zonder kinderen Inkomensverdeling: 100% / 0% Huur: 710,- Bijstand Loon Loon Loon Loon Loon Percentage 100% 100% 110% 120% 130% 150% Fiscaal jaarinkomen (incl vt) Bruto per maand (excl vt) Bijstand Netto per maand (excl vt) AHK minstverdienende partner ICK Huurtoeslag Zorgtoeslag KGB AKW IIT GTR CAZ Totaal Te betalen BghU Totaal besteedbaar inkomen Het verschil in huur tussen 710,- en 550,- is 160,-. Het verschil in besteedbaar www inkomen op bijvoorbeeld bijstandsniveau, is 24,-. Dit wordt veroorzaakt door de huurtoeslag. De hogere huurprijzen worden slechts gedeeltelijk door de huurtoeslag gecompenseerd. Een echtpaar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd zonder kinderen met een bijstandsuitkering en een te dure huurwoning heeft dus per saldo 136,- minder te besteden. - Bij een huur van 710,- loopt het recht op kwijtschelding veel langer door dan bij een huur van 550,- omdat er rekening gehouden wordt met de huurprijs. - Voor een compleet beeld, zie de bijbehorende minimumbegroting van het Nibud op pagina

16 Huishoudtype: Echtpaar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, met twee kinderen. Geboortejaren 2003 en 2005 Inkomensverdeling: 60% / 40% Huur: 550,- Bijstand Loon Loon Loon Loon Loon Percentage 100% 100% 110% 120% 130% 150% Fiscaal jaarinkomen (incl vt) Bruto per maand (excl vt) Bijstand Netto per maand (excl vt) AHK minstverdienende partner 0 ICK Huurtoeslag Zorgtoeslag KGB AKW IIT GTR CAZ Totaal Te betalen BghU Totaal besteedbaar inkomen Een aanzienlijk deel van het besteedbaar inkomen is toe te schrijven aan de ICK. De ICK valt weg zodra het jongste kind 12 jaar wordt (geboortejaar 2004). - Van 100% naar 120% is er een terugval in besteedbaar inkomen. Pas bij 130% is het besteedbaar inkomen hoger dan bij 100%. Dit is te wijten aan het feit dat er geen kwijtschelding van de BghU meer mogelijk is en doordat de GTR en de CAZ wegvallen vanaf 110%. - Voor een compleet beeld, zie de bijbehorende minimumbegroting van het Nibud op pagina

17 Huishoudtype: Echtpaar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, met twee kinderen. Geboortejaren 2003 en 2005 Inkomensverdeling: 60% / 40% Huur: 710,- Bijstand Loon Loon Loon Loon Loon Percentage 100% 100% 110% 120% 130% 150% Fiscaal jaarinkomen (incl vt) Bruto per maand (excl vt) Bijstand Netto per maand (excl vt) AHK minstverdienende partner 0 ICK Huurtoeslag Zorgtoeslag KGB AKW IIT GTR CAZ Totaal Te betalen BghU Totaal besteedbaar inkomen Het verschil in huur tussen 710,- en 550,- is 160,-. Het verschil in besteedbaar www inkomen op bijvoorbeeld bijstandsniveau, is 51,-. Dit wordt veroorzaakt door de huurtoeslag. De hogere huurprijzen worden slechts gedeeltelijk door de huurtoeslag gecompenseerd. Een echtpaar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd met twee kinderen met een bijstandsuitkering en een te dure huurwoning heeft dus per saldo 109,- minder te besteden. - Een aanzienlijk deel van het besteedbaar inkomen is toe te schrijven aan de ICK. De ICK valt weg zodra het jongste kind 12 jaar wordt (geboortejaar 2004). - Bij een besteedbaar inkomen van 120% is er gedeeltelijke kwijtschelding Bghu mogelijk. Dit heeft te maken met het feit dat er rekening gehouden wordt met de huurprijs. - Van 100% naar 120% is er een terugval in besteedbaar inkomen. Bij 130% stijgt het besteedbaar inkomen weer iets met 19,- (tegenover 352,- in netto inkomen). - Voor een compleet beeld, zie de bijbehorende minimumbegroting van het Nibud op pagina

18 Huishoudtype: Alleenstaande, pensioengerechtigde Huur: 550,- 80% 90% 100% Aanv. pensioen Aanv. pensioen Aanv. pensioen AOW / pensioen AIO AOW Fiscaal jaarinkomen (incl vt) Totaal bruto per maand (excl vt) AIO Netto per maand (excl vt) Huurtoeslag Zorgtoeslag GTR CAZ Totaal Te betalen BghU Totaal besteedbaar inkomen Er is recht op de GTR en de CAZ tot 110% van de bijstandsnorm. De normbedragen voor pensioengerechtigden zijn anders. - Het recht op kwijtschelding van de BghU loopt langer door. Dit komt doordat de normbedragen voor pensioengerechtigden gunstiger zijn. - Het besteedbaar inkomen op bijstandsniveau van een alleenstaande, jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, is 1346,-. Een gepensioneerde met AIO heeft 84,- meer te besteden en een gepensioneerde met AOW 122,-. - Voor een compleet beeld, zie de bijbehorende minimumbegroting van het Nibud op pagina

19 Huishoudtype: Alleenstaande, pensioengerechtigde Huur: 710,- 80% 90% 100% Aanv. Aanv. pensioen Aanv. pensioen pensioen AOW / pensioen AIO AOW Fiscaal jaarinkomen (incl vt) Totaal bruto per maand (excl vt) AIO Netto per maand (excl vt) Huurtoeslag Zorgtoeslag GTR CAZ Totaal Te betalen BghU Totaal besteedbaar inkomen Het verschil in huur tussen 710,- en 550,- is 160,-. Het verschil in besteedbaar www inkomen op bijvoorbeeld AIO-niveau, is 73,-. Dit wordt veroorzaakt door de huurtoeslag. De hogere huurprijzen worden slechts gedeeltelijk door de huurtoeslag gecompenseerd. Een alleenstaande met de pensioengerechtigde leeftijd met een AIOinkomen en een te dure huurwoning heeft dus per saldo 87,- minder te besteden. - Er is recht op de GTR en de CAZ tot 110% van de bijstandsnorm. De normbedragen voor pensioengerechtigden zijn anders. - Het recht op kwijtschelding van de BghU loopt langer door. Dit komt doordat de normbedragen voor pensioengerechtigden gunstiger zijn. - Voor een compleet beeld, zie de bijbehorende minimumbegroting van het Nibud op pagina

20 Huishoudtype: Gehuwd, beide pensioengerechtigd Huur: 550,- 110% 120% 130% Aanv. Pensioen Aanv. Pensioen Aanv. Pensioen AOW / pensioen AIO AOW Fiscaal jaarinkomen (incl vt) Bruto per maand (excl vt) AIO Netto per maand (excl vt) Huurtoeslag Zorgtoeslag GTR CAZ Totaal Te betalen BghU Totaal besteedbaar inkomen Het besteedbaar inkomen op bijstandsniveau van een echtpaar, jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, is 1869,-. Een gepensioneerd echtpaar met AIO heeft 57,- meer te besteden en een gepensioneerde met AOW 118,-. - Er is recht op de GTR en de CAZ tot 110% van de bijstandsnorm De normbedragen voor pensioengerechtigden zijn anders. - Het recht op kwijtschelding van de BghU loopt langer door. Dit komt doordat de normbedragen voor pensioengerechtigden gunstiger zijn. - Voor een compleet beeld, zie de bijbehorende minimumbegroting van het Nibud op pagina

21 Huishoudtype: Gehuwd, beide pensioengerechtigd Huur: 710,- 110% 120% 130% Aanv. Pensioen Aanv. Pensioen Aanv. Pensioen AOW / pensioen AIO AOW Fiscaal jaarinkomen (incl vt) Bruto per maand (excl vt) AIO Netto per maand (excl vt) Huurtoeslag Zorgtoeslag GTR CAZ Totaal Te betalen BghU Totaal besteedbaar inkomen Het verschil in huur tussen 710,- en 550,- is 160,-. Het verschil in besteedbaar www inkomen op bijvoorbeeld AIO-niveau, is 73,-. Dit wordt veroorzaakt door de huurtoeslag. De hogere huurprijzen worden slechts gedeeltelijk door de huurtoeslag gecompenseerd. Een echtpaar van beide de pensioengerechtigde leeftijd met een AIOinkomen en een te dure huurwoning heeft dus per saldo 87,- minder te besteden. - Er is recht op de GTR en de CAZ tot 110% van de bijstandsnorm. De normbedragen voor pensioengerechtigden zijn anders. - Het recht op kwijtschelding van de BghU loopt langer door. Dit komt doordat de normbedragen voor pensioengerechtigden gunstiger zijn. - Voor een compleet beeld, zie de bijbehorende minimumbegroting van het Nibud op pagina

22 22

23 Grafieken 23

24 Armoedeval alleenstaande, huur Bijstand, 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 150% Besteedbaar inkomen Netto loon Armoedeval alleenstaande, huur Bijstand, 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 150% Besteedbaar inkomen Netto Loon 24

25 Bijstand, 70% Armoedeval alleenstaande ouder, huur 550,- 80% 90% 100% 110% 120% 130% 150% Besteedbaar inkomen Netto loon Bijstand, 70% Armoedeval alleenstaande ouder, huur % 90% 100% 110% 120% 130% 150% Besteedbaar inkomen Netto loon 25

26 Armoedeval echtpaar zonder kinderen, huur 550,- Bijstand, 100% 100% 110% 120% 130% 150% Besteedbaar inkomen Netto loon Armoedeval echtpaar zonder kinderen, huur 710,- Bijstand 100% 100% 110% 120% 130% 150% Besteedbaar inkomen Netto loon 26

27 Armoedeval echtpaar met 2 kinderen, huur 550,- Bijstand 100% 100% 110% 120% 130% 150% Besteedbaar inkomen Netto loon Armoedeval echtpaar met 2 kinderen, huur 710,- Bijstand 100% 100% 110% 120% 130% 150% Besteedbaar inkomen Netto loon 27

28 Armoedeval pensioengerechtigde alleenstaande, huur 550,- AIO AOW aanvullend pensioen 80% aanvullend pensioen 90% aanvullend pensioen 100% Besteedbaar inkomen Netto loon Armoedeval pensioengerechtigde alleenstaande, huur 710,- AIO AOW aanvullend pensioen 80% aanvullend pensioen 90% aanvullend pensioen 100% Besteedbaar inkomen Netto loon 28

29 Armoedeval pensioengerechtigde gehuwd, huur 550,- AIO AOW aanvullend pensioen 110% aanvullend pensioen 120% aanvullend pensioen 130% Besteedbaar inkomen Netto loon Armoedeval pensioengerechtigde gehuwd, huur 710,- AIO AOW aanvullend pensioen 110% aanvullend pensioen 120% aanvullend pensioen 130% Besteedbaar inkomen Netto loon 29

30 30

31 Minimum Voorbeeldbegrotingen 31

32 32

33 Minimum Voorbeeldbegrotingen Zoals ook in de inleiding is vermeld, wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van twee verschillende huurprijzen. Dit om het effect van het huurprijzenbeleid op het besteedbaar inkomen duidelijk te maken. Het CBS publiceerde op 7 april 2016 een onderzoek van de Woonbond waarin aangegeven wordt dat het aantal huishoudens met een relatief laag inkomen en een relatief hoge huur, flink gestegen is. In 2009 was dit 8% van alle hurende huishoudens en dit is in 2015 opgelopen tot 18%. 1 Voor huurders is er over het algemeen niet op redelijke termijn een goedkopere woning beschikbaar. Er is dus geen sprake van een keuze. Op de volgende pagina's worden voorbeeldbegrotingen op basis van de eerder genoemde netto inkomens getoond. Dit zijn Minimum Voorbeeldbegrotingen gebaseerd op het Budget Handboek 2016 van het Nibud. Wij willen benadrukken dat dit de minimale uitgaven zijn. In de praktijk is het vaak lastig, of niet mogelijk om voor deze bedragen de genoemde producten of diensten daadwerkelijk te krijgen. De Minimum Voorbeeldbegrotingen gaan uit van gezonde mensen die geen bijzondere kosten hebben in verband met de eigen bijdragen voor ziekte, beperking en zorg. Het totale besteedbaar inkomen waarvan uitgegaan wordt bestaat uit: - minimum inkomen; - vakantietoeslag; - zorgtoeslag; - huurtoeslag; - kindgebonden budget; - kinderbijslag. Er is bewust voor gekozen om de Zeister minimaregelingen niet mee te nemen in de begrotingen. Hierdoor is in één oogopslag te zien is waar de Zeister minimaregelingen nog kunnen aanvullen en waar behoefte aan is. 1 CBS 33

34 Minimum Voorbeeldbegroting: alleenstaande bijstand Huur 550 Huur 710 Inkomen minimuminkomen vakantietoeslag zorgtoeslag huurtoeslag Inkomsten Uitgaven huur gas elektriciteit water 9 9 telefoon, televisie en internet verzekeringen onderwijs - - contributies en abonnementen 3 3 vervoer Vaste lasten kleding en schoenen inventaris onderhoud huis en tuin eigen risico zorgverzekering vrijetijdsuitgaven - - voeding was- en schoonmaakartikelen 9 9 persoonlijke verzorging Huishoudelijke uitgaven Totaal Budgethandboek 2016 Nibud 34

35 Minimum Voorbeeldbegroting: alleenstaande met 2 kinderen bijstand Huur 550 Huur 710 Inkomen minimuminkomen vakantietoeslag zorgtoeslag huurtoeslag kindgebonden budget kinderbijslag Inkomsten Uitgaven huur gas elektriciteit water telefoon, televisie en internet verzekeringen onderwijs contributies en abonnementen 3 3 vervoer Vaste lasten kleding en schoenen inventaris onderhoud huis en tuin eigen risico zorgverzekering vrijetijdsuitgaven - - voeding was- en schoonmaakartikelen persoonlijke verzorging Huishoudelijke uitgaven Totaal Budgethandboek 2016 Nibud 35

36 Minimum Voorbeeldbegroting: gehuwden bijstand Huur 550 Huur 710 Inkomen minimuminkomen vakantietoeslag zorgtoeslag huurtoeslag Inkomsten Uitgaven huur gas elektriciteit water telefoon, televisie en internet verzekeringen onderwijs - - contributies en abonnementen 5 5 vervoer Vaste lasten kleding en schoenen inventaris onderhoud huis en tuin eigen risico zorgverzekering vrijetijdsuitgaven - - voeding was- en schoonmaakartikelen persoonlijke verzorging Huishoudelijke uitgaven Totaal Budgethandboek 2016 Nibud 36

37 Minimum Voorbeeldbegroting: gehuwden met 2 kinderen bijstand Huur 550 Huur 710 Inkomen minimuminkomen vakantietoeslag zorgtoeslag huurtoeslag kindgebonden budget kinderbijslag Inkomsten Uitgaven huur gas elektriciteit water telefoon, televisie en internet verzekeringen onderwijs contributies en abonnementen 5 5 vervoer Vaste lasten kleding en schoenen inventaris onderhoud huis en tuin eigen risico zorgverzekering vrijetijdsuitgaven - - voeding was- en schoonmaakartikelen persoonlijke verzorging Huishoudelijke uitgaven Totaal Budgethandboek 2016 Nibud 37

38 Minimum Voorbeeldbegroting: alleenstaande pensioengerechtigd. AOW Huur 550 Huur 710 Inkomen minimuminkomen vakantietoeslag zorgtoeslag huurtoeslag Inkomsten Uitgaven huur gas elektriciteit water telefoon, televisie en internet verzekeringen onderwijs - - contributies en abonnementen 3 3 vervoer Vaste lasten kleding en schoenen inventaris onderhoud huis en tuin eigen risico zorgverzekering vrijetijdsuitgaven - - voeding was- en schoonmaakartikelen 9 9 persoonlijke verzorging Huishoudelijke uitgaven Totaal Budgethandboek 2016 Nibud 38

39 Minimum Voorbeeldbegroting: gehuwd pensioengerechtigd. AOW Huur 550 Huur 710 Inkomen minimuminkomen vakantietoeslag zorgtoeslag huurtoeslag Inkomsten Uitgaven huur gas elektriciteit water telefoon, televisie en internet verzekeringen onderwijs - - contributies en abonnementen 5 5 vervoer Vaste lasten kleding en schoenen inventaris onderhoud huis en tuin eigen risico zorgverzekering vrijetijdsuitgaven - - voeding was- en schoonmaakartikelen persoonlijke verzorging Huishoudelijke uitgaven Totaal Budgethandboek 2016 Nibud 39

40 40

Nibud minimumvoorbeeldbegrotingen

Nibud minimumvoorbeeldbegrotingen Nibud minimumvoorbeeldbegrotingen 2017 Het Nibud stelt elk jaar begrotingen op voor huishoudens met een minimum inkomen. We gaan uit van een inkomen op het niveau van het sociaal minimum. Dit is de bijstandsuitkering.

Nadere informatie

Nibud minimum-voorbeeldbegrotingen 2015 / 1

Nibud minimum-voorbeeldbegrotingen 2015 / 1 Nibud minimumvoorbeeldbegrotingen 2015 Het Nibud stelt elk jaar begrotingen op voor huishoudens met een minimum inkomen. We gaan uit van een inkomen op het niveau van het sociaal minimum. Dit is de uitkering

Nadere informatie

BIJLAGE 5 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE NOORDWIJK 2015

BIJLAGE 5 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE NOORDWIJK 2015 BIJLAGE 5 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE NOORDWIJK 2015 Inkomens Effect Rapportage gemeente Noordwijk 2015 Een onderzoek naar de effecten van het armoedebeleid op de inkomenspositie van minimahuishoudens

Nadere informatie

BIJLAGE 5 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE NOORDWIJK 2015

BIJLAGE 5 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE NOORDWIJK 2015 BIJLAGE 5 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE NOORDWIJK 2015 Inkomens Effect Rapportage gemeente Noordwijk 2015 Een onderzoek naar de effecten van het armoedebeleid op de inkomenspositie van minimahuishoudens

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 2014 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2013

Koopkrachtberekeningen voor 2014 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2013 Koopkrachtberekeningen voor 2014 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2013 Op Prinsjesdag 2013 berekent het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens. Hier staan van 5 van deze huishoudens

Nadere informatie

Minimum-voorbeeld begrotingen en kostendelersnorm. Nibud, 2013

Minimum-voorbeeld begrotingen en kostendelersnorm. Nibud, 2013 Minimum-voorbeeld begrotingen en kostendelersnorm Nibud, 2013 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 INKOMSTEN... 4 3 MINIMALE UITGAVEN... 8 3.1 Minimum-voorbeeldbegrotingen... 8 3.2 Persoonlijk onvermijdbare uitgaven...

Nadere informatie

Uitgewerkte voorbeelden koopkracht 2012-2013. Prinsjesdag 2012

Uitgewerkte voorbeelden koopkracht 2012-2013. Prinsjesdag 2012 Uitgewerkte voorbeelden koopkracht 2012-2013 Prinsjesdag 2012 Koopkrachtontwikkelingen 2012-2013 Voorbeeldberekeningen Prinsjesdag 2012 2012-2013 koopkrachtontwikkeling (bedragen netto per maand) Alle

Nadere informatie

Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 7

Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 7 Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 7 a. Alleenstaande onder de 65 jaar Netto inkomen (incl. kortingen) 926 1019 1112 Huurtoeslag 201 201 173 TOTAAL INKOMSTEN 1216 1309 1373 Gas 60 60 60 Elektriciteit

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2015

Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2015 Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2015 Op Prinsjesdag 2015 berekent het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens. Hier staan van 5 van deze huishoudens

Nadere informatie

Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 8

Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 8 Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 8 a. Alleenstaande onder de 65 jaar Netto inkomen (incl. kortingen) 926 1019 1112 Categoriale bijstand 0 0 0 Huurtoeslag 185 185 157 Zorgtoeslag 88 88 88 TOTAAL

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Bijlage I / 1

Minima-effectrapportage Bijlage I / 1 Tabel 1a Alleenstaande onder de 65 jaar (huur 357) WWB-uitkering 110% 120% 130% Inkomsten Netto inkomen (incl. kortingen) 920 1012 1104 1196 Kinderbijslag 0 0 0 0 Tegemoetkoming schoolkosten 0 0 0 0 Categoriale

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Enschede 2015. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Enschede 2015. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Enschede 2015 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Enschede 2015 Effecten

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden januari 2016

Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden januari 2016 Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden januari 2016 Op Prinsjesdag 2015 heeft het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens berekend. In januari 2016 zijn ze opnieuw

Nadere informatie

Koopkrachtontwikkelingen 2011-2012 Voorbeeldberekeningen Prinsjesdag 2011 Alle bedragen in euro s, gemiddeld per maand.

Koopkrachtontwikkelingen 2011-2012 Voorbeeldberekeningen Prinsjesdag 2011 Alle bedragen in euro s, gemiddeld per maand. Koopkrachtontwikkelingen 2011-2012 Voorbeeldberekeningen Prinsjesdag 2011 Alle bedragen in euro s, gemiddeld per maand. 2011-2012 koopkrachtontwikkeling (bedragen netto per maand) 1. Alleenstaande in bijstand

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 2015 Uitgewerkte voorbeelden januari 2015

Koopkrachtberekeningen voor 2015 Uitgewerkte voorbeelden januari 2015 Koopkrachtberekeningen voor 2015 Uitgewerkte voorbeelden januari 2015 In januari 2015 berekent het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens. Hier staan van 5 van deze huishoudens

Nadere informatie

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE HATTEM

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE HATTEM INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE HATTEM Inkomens Effect Rapportage gemeente Hattem Een onderzoek naar de effecten van het armoedebeleid op de inkomenspositie van minimahuishoudens en werkenden met lage

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2017

Koopkrachtberekeningen Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2017 Koopkrachtberekeningen 2017-2018 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2017 Het Nibud heeft de koopkrachteffecten voor 100 verschillende voorbeeldhuishoudens berekend op basis van de plannen die op Prinsjesdag

Nadere informatie

EEffecten minimabeleid. Nibud Corinne van Gaalen

EEffecten minimabeleid. Nibud Corinne van Gaalen EEffecten minimabeleid Nibud Corinne van Gaalen Wat is het Nibud? Voorlichting Consumenten Professionals Onderzoek Opleiding Consumenten Professionals Nibud en onderzoek Minimum voorbeeldbegrotingen Onderzoek

Nadere informatie

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE WAALWIJK 2014

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE WAALWIJK 2014 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE WAALWIJK 2014 Inkomens Effect Rapportage gemeente Waalwijk 2014 Een onderzoek naar de effecten van het armoedebeleid op de inkomenspositie van minimahuishoudens in de

Nadere informatie

Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 10

Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 10 Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 10 a. Alleenstaande Netto inkomen (incl. kortingen) 948 1043 1138 Zorgtoeslag 72 72 72 Huurtoeslag 146 146 120 Kinderbijslag 0 0 0 Kindgebonden budget 0 0

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen Uitgewerkte voorbeelden januari 2017

Koopkrachtberekeningen Uitgewerkte voorbeelden januari 2017 Koopkrachtberekeningen 2016-2017 Uitgewerkte voorbeelden januari 2017 Op Prinsjesdag 2016 heeft het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens berekend. In januari 2017 zijn ze opnieuw

Nadere informatie

Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 9

Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 9 Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 9 a. Alleenstaande Netto inkomen (incl. kortingen) 948 1043 1138 Zorgtoeslag 72 72 72 Huurtoeslag 156 156 130 Kinderbijslag 0 0 0 Kindgebonden budget 0 0 0

Nadere informatie

Koopkrachtontwikkelingen 2011-2012

Koopkrachtontwikkelingen 2011-2012 Koopkrachtontwikkelingen 2011-2012 Voorbeeldberekeningen januari 2012 Verandering in koopkracht tussen 2011 en 2012 (bedragen in euro s per maand) Koopkrachtontwikkeling voor 2012 procentueel (bedragen

Nadere informatie

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE ARMOEDE BESTRIJDING GEMEENTE DOETINCHEM

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE ARMOEDE BESTRIJDING GEMEENTE DOETINCHEM INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE ARMOEDE BESTRIJDING GEMEENTE DOETINCHEM Een onderzoek naar de effecten van gemeentelijke inkomensondersteuning op de inkomenspositie van minimahuishoudens en werkenden met lage

Nadere informatie

INKOMENSEFFECTEN LANDELIJKE EN GEMEENTELIJKE MINIMAREGELINGEN

INKOMENSEFFECTEN LANDELIJKE EN GEMEENTELIJKE MINIMAREGELINGEN INKOMENSEFFECTEN LANDELIJKE EN GEMEENTELIJKE MINIMAREGELINGEN Versie 1.2 15 maart 2015 Inkomenseffecten landelijke en gemeentelijke minimaregelingen Onderzoek naar de effecten van de landelijke en gemeentelijke

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2016

Koopkrachtberekeningen Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2016 Koopkrachtberekeningen 2016-2017 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2016 Op Prinsjesdag 2016 berekent het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens. Hier staan van 6 van deze huishoudens

Nadere informatie

Begrotingen na landelijke en lokale wijzigingen 1 / 10

Begrotingen na landelijke en lokale wijzigingen 1 / 10 Begrotingen na landelijke en lokale wijzigingen 1 / 10 a. Alleenstaande Netto inkomen (incl. kortingen) 948 1043 1138 Zorgtoeslag 72 72 72 Huurtoeslag 146 146 120 Kinderbijslag 0 0 0 Kindgebonden budget

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Bijlage I - hoge huur/ 1

Minima-effectrapportage Bijlage I - hoge huur/ 1 Tabel 2a Alleenstaande onder de 65 jaar (huur 537) Netto inkomen (incl. kortingen) 914 1005 1097 1188 Kinderbijslag 0 0 0 0 Huurtoeslag 276 276 242 202 Woonlastenfonds 59 0 0 0 Kindgebonden budget 0 0

Nadere informatie

Koopkracht bijstandsgerechtigden omhoog

Koopkracht bijstandsgerechtigden omhoog Koopkracht bijstandsgerechtigden omhoog Maar gemeentelijke ondersteuning blijft noodzakelijk Marcel Warnaar, Corinne van Gaalen Van alleen een bijstandsinkomen kun je niet rondkomen. Maar dat is ook niet

Nadere informatie

Effecten van zorgmaatregelen uit het regeerakkoord

Effecten van zorgmaatregelen uit het regeerakkoord Effecten van zorgmaatregelen uit het regeerakkoord Een doorrekening van voorgenomen bezuinigingen op de bestedingsruimte van een aantal voorbeeldhuishoudens Effecten van zorgmaatregelen uit het regeerakkoord

Nadere informatie

Begrotingen TOTAAL UITGAVEN 890 904 904

Begrotingen TOTAAL UITGAVEN 890 904 904 Tabel 1a HUUR in 366 HUISHOUDTYPE Alleenstaande jonger dan 65 jaar WWB-uitkering 112% 120% Inkomsten Netto inkomen 808 905 969 Heffingskortingen via VT 0 0 0 Kinderbijslag 0 0 0 Tegemoetkoming schoolkosten

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van de Commissie Samenleving Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk BSW/2012.159

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016

Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Berekeningen Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Berekeningen Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 In opdracht

Nadere informatie

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE RIDDERKERK 2014

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE RIDDERKERK 2014 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE RIDDERKERK 2014 Inkomens Effect Rapportage gemeente Ridderkerk 2014 Een onderzoek naar de effecten van het armoedebeleid op de inkomenspositie van minimahuishoudens

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017

Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Berekeningen op basis van Regeerakkoord van het kabinet Rutte-II Nibud, 2012 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Berekeningen op

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Vergeleken met gemiddeld in Nederland

Vergeleken met gemiddeld in Nederland Tabel 5a Alleenstaande onder de 65 jaar Netto inkomen (incl. kortingen) 899 899 899 Huurtoeslag 164 263 186 TOTAAL INKOMSTEN 1120 1220 1143 Gas 51 51 52 Elektriciteit (-/- REB vermindering) 31 31 32 Water

Nadere informatie

Budgetteringsrapport. J. van Dalen L. van Dalen- Stok

Budgetteringsrapport. J. van Dalen L. van Dalen- Stok 2015 Budgetteringsrapport J. van Dalen L. van Dalen- Stok Naw gegevens Naam J. van Dalen Burgerservicenummer Naam L. van Dalen- Stok Burgerservicenummer Adres gegevens Adres Teststraat 14 Postcode en woonplaats

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017

Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Berekeningen op basis van Regeerakkoord van het kabinet Rutte-II Nibud, 2012 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Berekeningen op

Nadere informatie

Informatie Collectieve zorgverzekering 2017

Informatie Collectieve zorgverzekering 2017 Informatie Collectieve zorgverzekering 2017 Een goede zorgverzekering is belangrijk. Voor mensen met een laag inkomen biedt Ferm Werk een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. Beide

Nadere informatie

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Interne Memo nr. Aan: commissie MO Van: G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Inleiding Per 1 januari 2015 wijzigen een aantal zaken binnen

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud,

Nadere informatie

Betaalbaarheid Haaglanden

Betaalbaarheid Haaglanden Betaalbaarheid Haaglanden De betaalbaarheid van sociale huurwoningen krijgt de laatste tijd steeds meer aandacht. De huurprijzen van sociale huurwoningen stijgen, terwijl het (besteedbare) inkomen van

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Utrecht De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Utrecht De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Utrecht 2013 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Utrecht 2013 De invloed

Nadere informatie

*U * *U *

*U * *U * *U15.17519* *U15.17519* Raadscommissie Samenleving Postbus 1 2650 AA BERKEL EN RODENRIJS Verzenddatum 16 december 2015 Ons kenmerk U15.17519 Uw brief van Afdeling Economische & Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Wat heeft een bijstandsmoeder nu echt?

Wat heeft een bijstandsmoeder nu echt? Wat heeft een bijstandsmoeder nu echt? Bijstandsmoeder heeft ongeveer 1.750 netto per maand Voltijds werken levert altijd meer op; maar kosten kinderopvang drukken opbrengst arbeid Individuele verschillen

Nadere informatie

Koopkracht van ouderen 2013-2014. Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013

Koopkracht van ouderen 2013-2014. Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 Koopkracht van ouderen 2013-2014 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 Koopkracht van ouderen 2013-2014 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 In opdracht van de CSO, koepel

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Bijlage I / 1

Minima-effectrapportage Bijlage I / 1 Tabel 2a Alleenstaande onder de 65 jaar (huur 548) WWB-uitkering 110% 120% 130% Netto inkomen (incl. kortingen) 920 1012 1104 1196 Kinderbijslag 0 0 0 0 Heffingskortingen niet-werkgever 0 0 0 0 Huurtoeslag

Nadere informatie

Vergeleken met gemiddeld in Nederland

Vergeleken met gemiddeld in Nederland Tabel 5a Alleenstaande onder de 65 jaar Netto inkomen (incl. kortingen) 872 872 872 Kinderbijslag 0 0 0 Heffingskortingen niet-werkgever 0 0 0 Belastingteruggaaf ziektekosten/tbu 6 6 4 TOTAAL INKOMSTEN

Nadere informatie

Rapportages Nibud ten behoeve Onderzoek Armoedebeleid gemeente Roosendaal. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Rapportages Nibud ten behoeve Onderzoek Armoedebeleid gemeente Roosendaal. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Rapportages Nibud ten behoeve Onderzoek Armoedebeleid gemeente Roosendaal Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 2 / Minima-effectrapportage gemeente Roosendaal Minima-effectrapportage gemeente

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

Aan de leden van de raad, raadscommissies, het college, genodigden en belangstellenden

Aan de leden van de raad, raadscommissies, het college, genodigden en belangstellenden Concept agenda Aan de leden van de raad, raadscommissies, het college, genodigden en belangstellenden Namens het Presidium nodig ik u uit voor de beeldvormende avond die wordt georganiseerd op: 30 september

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Leidschendam- Voorburg 2013

Minima-effectrapportage gemeente Leidschendam- Voorburg 2013 Minima-effectrapportage gemeente Leidschendam- Voorburg 2013 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Leidschendam-

Nadere informatie

MEMO. Lokaal. Geachte raad,

MEMO. Lokaal. Geachte raad, MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan

Nadere informatie

Inkomens in Helmond RIO 2013

Inkomens in Helmond RIO 2013 FACT sheet Inkomens in Helmond RIO 2013 Informatie van Onderzoek en Statistiek Jaarlijks levert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfermatige informatie over de inkomens van en huishoudens

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Gouda 2015

Minima-effectrapportage gemeente Gouda 2015 Minima-effectrapportage gemeente Gouda 2015 De invloed van landelijke en gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens. Minima-effectrapportage gemeente Gouda 2015

Nadere informatie

Infokaart juli 2015 (versie 1.0)

Infokaart juli 2015 (versie 1.0) Infokaart (versie 1.0) Participatiewet 1 Norm vakantie Norm aflossingsincl vak.gld geld (5%) excl vak.gld bedrag (5%) Normen vanaf 21 t/m 65 jaar en 3 maanden Alleenstaande 962,63 48,13 914,50 48,13 Alleenstaand

Nadere informatie

Rapportages Nibud ten behoeve Onderzoek Armoedebeleid gemeente Etten-Leur

Rapportages Nibud ten behoeve Onderzoek Armoedebeleid gemeente Etten-Leur Rapportages Nibud ten behoeve Onderzoek Armoedebeleid gemeente Etten-Leur Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 2 / Minima-effectrapportage gemeente Etten-Leur Inhoud 1. INLEIDING... 6 1.1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 777 Geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon tot een keer de algemene heffingskorting met uitzondering

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Enschede 2017

Minima-effectrapportage gemeente Enschede 2017 Minima-effectrapportage gemeente Enschede 2017 De invloed van landelijke en gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Enschede

Nadere informatie

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE 2015

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE 2015 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE 2015 Inkomens Effect Rapportage gemeente Wijk bij Duurstede 2015 Een onderzoek naar de effecten van het armoedebeleid op de inkomenspositie van minimahuishoudens

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers

Koopkracht van 65-plussers Koopkracht van 65-plussers 2009-2010 Berekeningen Prinsjesdag 2009 In opdracht van de ouderenbonden UnieKBO en PCOB Nibud, september 2009 Koopkracht van 65-plussers 2009-2010 Berekeningen Prinsjesdag 2009

Nadere informatie

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 In opdracht

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Venlo. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Venlo. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Venlo De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Venlo 2009 De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Utrecht 2010. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Utrecht 2010. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Utrecht 2010 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Utrecht 2010 De invloed van

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Sociale Dienst Veluwerand 2015

Minima-effectrapportage Sociale Dienst Veluwerand 2015 Minima-effectrapportage Sociale Dienst Veluwerand 2015 De invloed van landelijke en gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens. Minima-effectrapportage Sociale Dienst

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Ede 2016

Minima-effectrapportage gemeente Ede 2016 Minima-effectrapportage gemeente Ede 2016 De invloed van landelijke en gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Ede 2016 De invloed

Nadere informatie

Minima Effect Rapportage Gemeente Apeldoorn Robin Stoof & Sanne Lamers Nibud

Minima Effect Rapportage Gemeente Apeldoorn Robin Stoof & Sanne Lamers Nibud Minima Effect Rapportage Gemeente Apeldoorn 2016 Robin Stoof & Sanne Lamers Nibud Wat doet het Nibud? Onderzoek Voorlichting Consumenten Professionals Opleidingen Consumenten Professionals Minima-effectrapportage

Nadere informatie

Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016. Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015

Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016. Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016 Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016 Prinsjesdag 2015 Nibud, september

Nadere informatie

Bijlage marginale drukgrafieken

Bijlage marginale drukgrafieken Bijlage grafieken In deze bijlage is een aantal grafieken opgenomen voor de behandelde huishoudtypen. Er is gevarieerd naar inkomenshoogte van de partner en het uurloon van de alleenstaande en de herintreder

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Apeldoorn 2016

Minima-effectrapportage gemeente Apeldoorn 2016 Minima-effectrapportage gemeente Apeldoorn 2016 De invloed van landelijke en gemeentelijke ondersteuning op de financiële positie van inwoners met een laag inkomen Minima-effectrapportage gemeente Apeldoorn

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTËN RAAD ALMËLO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2015 01-01-2015 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www. klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Datum: 26 oktober 2016 Betreft: Doorrekening standaardkoopkracht voorbeeldhuishoudens (actualisatie 2017)

Datum: 26 oktober 2016 Betreft: Doorrekening standaardkoopkracht voorbeeldhuishoudens (actualisatie 2017) CPB Notitie Aan: Ministerie van Financien Datum: 26 oktober 2016 Betreft: Doorrekening standaardkoopkracht voorbeeldhuishoudens (actualisatie 2017) Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508

Nadere informatie

Vergeleken met gemiddeld in Nederland

Vergeleken met gemiddeld in Nederland Tabel 5a Alleenstaande onder de 65 jaar Netto inkomen (incl. kortingen) 920 920 920 Huurtoeslag 145 282 282 TOTAAL INKOMSTEN 1134 1271 1271 Gas 57 57 57 Elektriciteit (-/- REB vermindering) 30 30 29 Water

Nadere informatie

Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB. Nibud, 2013

Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB. Nibud, 2013 Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB Nibud, 2013 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 INKOMENSEFFECTEN... 4 2.1 Alleenstaande Wajonger... 4 2.2 Wajonger met een partner... 6 2.3 Wajonger bij ouders...

Nadere informatie

Samenvatting. Dossier naam: Voor-Beeld Datum: 25-08-2011. Partijen Voor Beeld. Kinderen D Voor T Voor

Samenvatting. Dossier naam: Voor-Beeld Datum: 25-08-2011. Partijen Voor Beeld. Kinderen D Voor T Voor Samenvatting Dossier naam: Voor-Beeld Datum: 25-08-2011 Partijen Voor Beeld Kinderen D Voor T Voor Gebruikte gegevens Voor Loondienst Inkomen conform salarisstrook: 61.392 (inclusief vakantietoeslag, Inkomsten

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Deurne De invloed van gemeentelijke ondersteuning op de financiële positie van inwoners met een laag inkomen

Minima-effectrapportage gemeente Deurne De invloed van gemeentelijke ondersteuning op de financiële positie van inwoners met een laag inkomen Minima-effectrapportage gemeente Deurne 2016 De invloed van gemeentelijke ondersteuning op de financiële positie van inwoners met een laag inkomen Minima-effectrapportage gemeente Deurne 2016 De invloed

Nadere informatie

begrotingsformulier Bestemd voor Samenstelling huishouden Aantal volwassenen: Type woning rijwoning (hoek/tussen) maisonnette flat anders, nl.

begrotingsformulier Bestemd voor Samenstelling huishouden Aantal volwassenen: Type woning rijwoning (hoek/tussen) maisonnette flat anders, nl. Begrotingsformulier Bestemd voor Naam: Postcode: Adres: Woonplaats: Samenstelling huishouden Aantal volwassenen: Aantal kinderen: Geboorte data: Type woning vrijstaand huis twee onder een kap rijwoning

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers

Koopkracht van 65-plussers Koopkracht van 65-plussers 2010-2011 Berekeningen Prinsjesdag 2010 In opdracht van de ouderenbonden Unie KBO, PCOB en NVOG Nibud, 6 oktober 2010 Koopkracht van 65-plussers 2010-2011 Berekeningen Prinsjesdag

Nadere informatie

Rapportages Nibud ten behoeve Onderzoek Armoedebeleid gemeente Moerdijk. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Rapportages Nibud ten behoeve Onderzoek Armoedebeleid gemeente Moerdijk. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Rapportages Nibud ten behoeve Onderzoek Armoedebeleid gemeente Moerdijk Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Inhoud 1. INLEIDING... 4 1.1 Centrale vraag... 4 1.2 Kern minima-effectrapportage...

Nadere informatie

begrotingsformulier hypotheekadvies

begrotingsformulier hypotheekadvies Begrotingsformulier hypotheekadvies 1. Gegevens huishouden en woning Bestemd voor Naam: Postcode: Adres: Woonplaats: Huishoudsamenstelling Naam leeftijd 1 m / v jaar 2 m / v jaar 3 m / v jaar 4 m / v jaar

Nadere informatie

begrotingsformulier hypotheekadvies

begrotingsformulier hypotheekadvies Begrotingsformulier hypotheekadvies 1. GEGEVENS HUISHOUDEN EN WONING Bestemd voor Naam: Postcode: Adres: Woonplaats: Huishoudsamenstelling Naam leeftijd 1 m / v jaar 2 m / v jaar 3 m / v jaar 4 m / v jaar

Nadere informatie

Datum: 26 oktober 2016 Betreft: Doorrekening standaardkoopkracht voorbeeldhuishoudens (actualisatie 2017)

Datum: 26 oktober 2016 Betreft: Doorrekening standaardkoopkracht voorbeeldhuishoudens (actualisatie 2017) CPB Notitie Aan: Ministerie van Financien Datum: 26 oktober 2016 Betreft: Doorrekening standaardkoopkracht voorbeeldhuishoudens (actualisatie 2017) Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508

Nadere informatie

Rapportages Nibud ten behoeve Onderzoek Armoedebeleid gemeente Drimmelen

Rapportages Nibud ten behoeve Onderzoek Armoedebeleid gemeente Drimmelen Rapportages Nibud ten behoeve Onderzoek Armoedebeleid gemeente Drimmelen Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 2 / Minima-effectrapportage gemeente Drimmelen Inhoud 1. INLEIDING... 5 1.1 Centrale

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Nibud, 16 september 2011 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2015 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Januari 2015 Mensen die weinig te besteden hebben, zoals veel mensen met een (bijstands)uitkering of alleen AOW,

Nadere informatie

Minimaregelingen. Landelijke regelingen; Gemeentelijke regelingen; www.rechtopminimavoorzieningen.nl

Minimaregelingen. Landelijke regelingen; Gemeentelijke regelingen; www.rechtopminimavoorzieningen.nl Minimaregelingen Landelijke regelingen; Gemeentelijke regelingen; www.rechtopminimavoorzieningen.nl Minder belasting betalen 1 Algemene Heffingskorting; Arbeidskorting; Kindgebonden budget; Inkomens afhankelijke

Nadere informatie

Effect fiscale- en inkomensondersteunende regelingen op economische zelfstandigheid

Effect fiscale- en inkomensondersteunende regelingen op economische zelfstandigheid Effect fiscale- en inkomensondersteunende regelingen op economische zelfstandigheid Ministerie van SZW, 2 februari 1 Inleiding Aanleiding In de brief van de minister van OCW, SZW en J&G: Meer kansen voor

Nadere informatie

Regionaal Platform Woonconsumenten Noord Kennemerland

Regionaal Platform Woonconsumenten Noord Kennemerland Betaalbare huur. In de Algemene Leden Vergadering eind mei 2015 discussieerden de leden van het Regionaal Platform Noord-Kennemerland () over betaalbare huren. Voor deze discussie is het document: Betaalbare

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Tiel 2015

Minima-effectrapportage gemeente Tiel 2015 Minima-effectrapportage gemeente Tiel 2015 De invloed van landelijke en gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens. Minima-effectrapportage Gemeente Tiel / 0 Minima-effectrapportage

Nadere informatie

Aanvraagformulier Minima

Aanvraagformulier Minima AFDELING Sociale Zaken POSTADRES Postbus 250 T 0297 29 16 16 3640 AG Mijdrecht F 0297 28 42 81 BEZOEKADRES Croonstadtlaan 111 E gemeente@derondevenen.nl 3641 AL Mijdrecht I www.derondevenen.nl Aanvraagformulier

Nadere informatie

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de Toelichting goed door. De door u verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegegevens

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen

Koopkrachtverandering van ouderen Koopkrachtverandering van ouderen 2016-2017 Berekeningen Prinsjesdag 2016 Nibud, september 2016 Koopkrachtverandering van ouderen 2016-2017 Berekeningen Prinsjesdag 2016 Nibud, september 2016 In opdracht

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER INKOMEN/FINANCIELE VERPLICHTINGEN

AANMELDINGSFORMULIER INKOMEN/FINANCIELE VERPLICHTINGEN 1 Datum aanmelding Naam aanvrager :... Geb. datum BSN (= sofinummer) Rekeningnummer E-mail adres Werkgever Adres Postcode/plaats Telefoonnummer Uitkeringsinstantie Soort uitkering Adres Postcode/plaats

Nadere informatie

Minimuminkomens in Leiden

Minimuminkomens in Leiden September 2013 ugu Minimuminkomens in Leiden Samenvatting De armoede in Leiden is na 2009, net als in heel Nederland, toegenomen. Dat blijkt uit cijfers uit het regionaal inkomensonderzoek van het Centraal

Nadere informatie

Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014

Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014 Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014 Sociaal raadsliedenwerk Breda Normen per 1-7-2014 Bij het kunt u terecht met vragen over: Uitkeringen en sociale verzekeringen Belastingen Arbeidszaken Vreemdelingenrecht

Nadere informatie