MEMO. Lokaal. Geachte raad,

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEMO. Lokaal. Geachte raad,"

Transcriptie

1 MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan in de carrousel van 10 september 2015, vindt u hierbij een overzicht van regelingen voor mensen met een laag inkomen, zowel van de gemeente als het Rijk. Onder de lokale regelingen vindt u ook de schuldhulpverlening, omdat dit een belangrijke dienstverlening is voor mensen met een laag inkomen. Aanvullend op de overheidsregelingen noemen we de Voedselbank, wat een landelijke stichting is met lokale afdelingen, en het Nationaal Fonds Kinderhulp, een gezamenlijk fonds van bedrijven. Lokaal 1. Bijzondere bijstand (artikel 35, lid 1 Participatiewet) Als iemand noodzakelijke kosten maakt die voortkomen uit bijzondere omstandigheden, kan hij/zij mogelijk in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor die kosten. Dit kunnen o.a. de volgende kosten zijn: meerkosten als gevolg van een ziekte of handicap; kosten voor de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen of inrichtingskosten, in bepaalde situaties. De bijzondere bijstand wordt dan toegekend in de vorm van een renteloze lening woonlasten boven de huursubsidiegrens; juridische kosten; bepaalde reiskosten; kosten voor beschermingsbewind of budgetbeheer; kosten voor aanschaf computer voor schoolgaande jeugd vanaf 10 jaar. De aanvraag wordt individueel beoordeeld, waarbij wordt gekeken naar de noodzaak van de kosten en naar de bijzondere situatie. Een belangrijk voorwaarde voor bijzondere bijstand is dat er geen voorliggende voorziening is. Dat betekent dat er geen andere regeling of manier is om vergoeding van de kosten te krijgen. Een voorbeeld hiervan is een vergoeding voor medische kosten vanuit de zorgverzekering. Tot en met een inkomen van 110% van de bijstandsnorm wordt geen rekening gehouden met de draagkracht. Daarboven wordt voor 35% rekening gehouden met het meer-inkomen boven 110%. Daarnaast geldt er een vermogensgrens. In 2015 is deze voor een alleenstaande en voor een alleenstaande ouder of samenwonenden. Het vermogen Pagina 1 van 5

2 boven die grens wordt geheel meegenomen in het bepalen van de draagkracht (m.a.w. in hoeverre kan iemand de kosten zelf betalen?). 2. Gemeente zorgverzekering (artikel 35 lid 32 Participatiewet) De gemeente biedt mensen met een laag inkomen (tot 120% van de geldende bijstandsnorm) de mogelijkheid zich aan te melden bij de Gemeente zorgverzekering. De Gemeente zorgverzekering loopt via VGZ en CZ en heeft een pakket met een brede dekking (o.a. fysiotherapie, tandarts, bril, eigen bijdrage Wmo) De gemeente levert via de bijzondere bijstand een financiële bijdrage in de maandelijkse premie, waardoor de zorgverzekering extra aantrekkelijk wordt. Mensen met veel zorgkosten, zoals chronisch zieken, kunnen binnen de Gemeente zorgverzekering kiezen voor een extra uitgebreid pakket waarvan de premie hoger is maar waarbij de gemeente via de bijzondere bijstand het eigen risico vergoedt De vermogensgrens is , waarbij de waarde van een woning waarin men woont niet wordt meegenomen. Uitkeringsgerechtigden worden middels de nieuwsbrief Werk en Inkomen gewezen op de gemeente zorgverzekering. Overige minima kunnen hierover informatie vinden via de gemeentelijke website en de lokale krant. Tot slot worden chronisch zieken die voorheen een vergoeding kregen via landelijke regelingen, per brief geïnformeerd over de gemeentezorgverzekering. 3. Individuele Inkomenstoeslag (artikel 36 Participatiewet, en Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Groesbeek 2015) Als iemand drie jaar of langer een inkomen heeft op bijstandsniveau (dus 100% van de bijstandsnorm), en geen uitzicht heeft op inkomensverbetering, dan komt hij in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag. De individuele inkomenstoeslag kan jaarlijks worden aangevraagd. De besteding van de individuele inkomenstoeslag hoeft niet te worden verantwoord. Bedragen voor de individuele inkomenstoeslag in 2015 zijn: - voor een echtpaar/samenwonenden 575,00 - voor een alleenstaande ouder 525,00 - voor een alleenstaande 400,00 - voor een echtpaar/samenwonenden in een instelling 250,00 - voor een alleenstaande/alleenstaande ouder in een instelling 150,00 De vermogensgrens is gelijk aan die van de bijzondere bijstand. Uitkeringsgerechtigden worden in december per brief geïnformeerd en ontvangen een aanvraagformulier. Overige minima worden geïnformeerd middels de lokale krant en de gemeentelijke website. Documentnr: CONCEPT Pagina 2 van 5

3 4. Individuele studietoeslag (artikel 36 b Participatiewet en de Verordening Individuele Studietoeslag gemeente Groesbeek 2015) De individuele studietoeslag is een vorm van bijzondere bijstand voor inwoners met een arbeidsbeperking die studeren, leven van studiefinanciering en daarnaast niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen. De studietoeslag is per jaar. Studenten die het betreft kunnen de toeslag aanvragen bij de gemeente. De vermogensgrens is gelijk aan die van de bijzondere bijstand Communicatie over de regeling gaat via de gemeentelijke website en de lokale krant. Een folder moet nog worden gemaakt. 5. Gemeentelijke Minimaregeling Doe Mee! (Verordening Doe Mee! gemeente Groesbeek 2015) De regeling bestaat uit een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten van deelname aan verenigingen of activiteiten. Voor een kind tot en met 18 jaar is de tegemoetkoming 225 en voor een volwassene van19 jaar en ouder is de tegemoetkoming 100. Daarnaast kunnen ouders met kinderen op het voortgezet onderwijs nog een tegemoetkoming aanvragen van 100 per kind in het voortgezet onderwijs. De inkomensgrens is 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. De vermogensgrens is , waarbij de waarde van een woning waarin men woont niet wordt meegenomen. Uitkeringsgerechtigden worden per brief geïnformeerd en ontvangen een aanvraagformulier. Overige minima worden geïnformeerd middels de lokale krant, de gemeentelijke website en middels een folder die breed wordt verspreid. 6. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Mensen met een inkomen tot en met bijstandsniveau kunnen een verzoek doen tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Voor meer informatie: 7. Schuldhulpverlening Mensen met schulden (die ze zelf niet meer kunnen oplossen), kunnen een aanvraag doen voor schuldhulpverlening bij de gemeente. Ze moeten hiervoor telefonisch een afspraak maken voor een eerste gesprek met de schuldhulpverlener. Ze kunnen zich ook aanmelden via de gemeentelijke website. Daarnaast kunnen ze begeleiding krijgen van vrijwilligers van Humanitas Thuisadministratie bij het weer op orde krijgen van hun administratie. Ook kunnen ze van Humanitas advies krijgen over budgetteren. Tot slot inwoners van Groesbeek de gratis de cursus Omgaan van het ROC volgen. In deze cursus krijgen ze handvatten hoe ze hun administratie beter kunnen ordenen en hoe ze inkomsten en uitgaven beter in balans krijgen (budgetteren). Deze cursus is niet alleen toegankelijk voor mensen met schulden. Documentnr: CONCEPT Pagina 3 van 5

4 Landelijk 8. Toeslagen belastingdienst voor mensen met een laag inkomen: Zorgtoeslag, Huurtoeslag, Kind gebonden budget, Kinderopvangtoeslag. Zorgtoeslag: Een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. De hoogte hangt af van het gezamenlijk inkomen en het vermogen Huurtoeslag: Een bijdrage in de huur. De hoogte hangt af van het gezamenlijk inkomen en het vermogen, de hoogte van de huur, en van medebewoning Kindgebonden budget: Een bijdrage in de kosten voor kinderen. De hoogte hangt af van het gezamenlijk inkomen en vermogen, het aantal kinderen, de leeftijd van de kinderen De Alleenstaande ouder Kop van het kindgebonden budget: alleenstaande ouders krijgen bovenop het kindgebonden budget nog een alleenstaande ouder kop (kortweg ALO-kop). Kinderopvangtoeslag: Een bijdrage in kosten van kinderopvang (bij werk, opleiding, traject naar werk of inburgeringscursus). De hoogte hangt af van het inkomen en vermogen en het aantal uren opvang. 9. Tegemoetkoming voor kinderen van 18 jaar en ouder op vmbo, havo en vwo Dit is een tegemoetkoming in schoolkosten voor meerderjarige kinderen op het voortgezet onderwijs. De tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage. Meer informatie op ww.duo.nl Overig 10. Voedselbank Als iemand door een combinatie van inkomsten en kosten onvoldoende leefgeld heeft voor voedsel en kleding, kan hij in aanmerking komen voor een voedselpakket van de Voedselbank Groesbeek en omstreken. Dat is aan de orde als iemand minder dan 180,- per maand te besteden heeft ( 250 bij een echtpaar en 70,- erbij voor elk kind). Vanuit de Voedselbank Nederland is voorgeschreven welke inkomsten en kosten meegenomen mogen worden bij de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor een voedselpakket. Het aanvraagformulier wordt daarom mede ingevuld en ondertekend door een officiële instantie die de inkomsten en uitgaven controleert (bijv. sociale zaken van de gemeente, schuldhulpverlening, bewind voering, of maatschappelijk werk). Meer informatie Nationaal Fonds Kinderhulp Als de tegemoetkoming van de Doe Mee! regeling niet genoeg is, kunnen mensen zich nog richten tot het Nationaal Fonds Kinderhulp voor kosten die ze moeten maken voor hun kinderen. Deze kosten kunnen zeer divers zijn. De aanvraag moet wel lopen via een officiële instantie (o.a. sociale zaken van de gemeente). Meer informatie via Documentnr: CONCEPT Pagina 4 van 5

5 Bijlage: bijstandsnormen per maand, per 1 juli 2015 Jongerennormen Netto incl. vakantietoeslag Personen zonder ten laste komende kinderen alleenstaande 18, 19 of 20 jaar 237,61 samenwonenden, beide 18, 19 of 20 jaar 475,22 samenwonenden, één 18, 19 of 20, ander ,20 Personen met ten laste komende kinderen alleenstaande ouder 18, 19 of 20 jaar 237,61 samenwonenden, beide 18, 19 of 20 jaar 750,26 samenwonenden, één 18, 19 of 20, ander ,24 Normen 21 tot pensioengerechtigde leeftijd alleenstaande (ouder) 962,63 samenwonenden 1.375,18 Normen pensioengerechtigden alleenstaande (ouder) 1.079,78 samenwonenden, beiden pensioengerechtigd 1.476,40 samenwonenden, één pensioengerechtigd, ander niet 1.476,40 Normen in inrichting alleenstaande of alleenstaande ouder 343,76 samenwonenden 559,03 Documentnr: CONCEPT Pagina 5 van 5

Informatie over minimaregelingen 2018

Informatie over minimaregelingen 2018 Informatie over minimaregelingen 2018 DEZE FOLDER IS VOOR U Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het inkomen

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen 2017 DEZE FOLDER IS VOOR U Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het inkomen

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen 2018

Informatie over minimaregelingen 2018 Informatie over minimaregelingen 2018 1 DEZE FOLDER IS VOOR U Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen juli 2019

Informatie over minimaregelingen juli 2019 Informatie over minimaregelingen juli 2019 Inhoud Deze folder is voor u... 3 Vooraf aanvragen... 3 Inkomen en vermogen... 4 Woonkosten... 5 Gezondheid... 6 Opgroeiende kinderen... 8 Overige regelingen...

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen DEZE FOLDER IS VOOR U Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijker rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen 2018

Informatie over minimaregelingen 2018 Informatie over minimaregelingen 2018 Deze folder is voor u Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het inkomen

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen 2018

Informatie over minimaregelingen 2018 Informatie over minimaregelingen 2018 1 Deze folder is voor u Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen juli 2019

Informatie over minimaregelingen juli 2019 Informatie over minimaregelingen juli 2019 1 Inhoudsopgave Deze folder is voor u... 3 Vooraf aanvragen... 3 Inkomen en vermogen... 4 Woonkosten... 5 Gezondheid... 6 Opgroeiende kinderen... 8 Overige regelingen...

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen 2016

Bijzondere bijstand en minimaregelingen 2016 Bijzondere bijstand en minimaregelingen 2016 De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele

Nadere informatie

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee! De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTËN RAAD ALMËLO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2015 01-01-2015 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www. klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere

Nadere informatie

Zorg voor een geldig identiteitsbewijs. De consulent vraagt ernaar.

Zorg voor een geldig identiteitsbewijs. De consulent vraagt ernaar. 1 DEZE FOLDER IS VOOR U Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijk rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen te laten sporten of om opzij te

Nadere informatie

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Minimaregelingen juli 2019

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Minimaregelingen juli 2019 Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer Minimaregelingen juli 2019 1 I Inhoud Deze folder is voor u 3 Vooraf aanvragen 3 Inkomen en vermogen 4 Woonkosten 5 Gezondheid 7 Opgroeiende kinderen

Nadere informatie

Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden? ii Minimaregelingen Woont u in Nunspeet en hebt u een laag inkomen? Dan is het goed om te weten dat er regelingen zijn om u financieel te ondersteunen. In deze folder staan alle regelingen van de gemeente.

Nadere informatie

voor inwoners van Kaag en Braassem met een krappe beurs.

voor inwoners van Kaag en Braassem met een krappe beurs. Financiële hulp voor inwoners van Kaag en Braassem met een krappe beurs. Heeft u een laag inkomen en hebt u weinig vermogen? In deze folder leest u hoe de gemeente u kan helpen. Wie kan gebruik maken van

Nadere informatie

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere bijstand p.4 Langdurigheidstoeslag p.5 Minimaregeling/Almelo

Nadere informatie

Brielle. Meedoen in gemeente Brielle! Ook als je een laag inkomen hebt.

Brielle. Meedoen in gemeente Brielle! Ook als je een laag inkomen hebt. Brielle Meedoen in gemeente Brielle! Ook als je een laag inkomen hebt www.brielle.nl/minima Individuele minimatoeslag De individuele minimatoeslag is een jaarlijkse toeslag voor inwoners die een langdurig

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

Minimaregelingen en bijzondere bijstand

Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn er verschillende algemene minimaregelingen

Nadere informatie

2018 Minimaregelingen

2018 Minimaregelingen 2018 Minimaregelingen Heeft u een bijstandsuitkering of een inkomen van maximaal 110% (of 120%) van de bijstandsnorm? Dan komt u misschien in aanmerking voor extra ondersteuning. Voor sommige regelingen

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTEN RAAD ALMELO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2016 uitgave 1 januari 2016 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl info@almelosociaal.nl 0546-45 69

Nadere informatie

Hoge kosten - Laag inkomen?

Hoge kosten - Laag inkomen? Hoge kosten - Laag inkomen? Financiële tegemoetkomingen gemeente Olst-Wijhe juni 2017 Hoge kosten Eten en drinken, wonen en kleding. Het zijn normale uitgaven die we allemaal hebben. Maar soms krijgt u

Nadere informatie

Deze folder is voor u

Deze folder is voor u 1 Deze folder is voor u Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijk rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen te laten sporten of om opzij te

Nadere informatie

Minimaregelingen 2019

Minimaregelingen 2019 Minimaregelingen 2019 Als u een laag inkomen heeft, blijft er vaak weinig geld over voor leuke dingen zoals een schoolreisje, lidmaatschap van een (sport)club of theater bezoek. De gemeente vindt het belangrijk

Nadere informatie

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Minimaregelingen 2018

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Minimaregelingen 2018 Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer Minimaregelingen 2018 1 Deze folder is voor u Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond

Nadere informatie

Minimaregelingen 2019

Minimaregelingen 2019 Minimaregelingen 2019 Als u een laag inkomen heeft, blijft er vaak weinig geld over voor leuke dingen zoals een schoolreisje, lidmaatschap van een (sport)club of theater bezoek. De gemeente vindt het belangrijk

Nadere informatie

Minimaregelingen gemeente Emmen

Minimaregelingen gemeente Emmen Minimaregelingen Heeft u een bijstandsuitkering of heeft u maximaal 110% (of 120%) van de bijstandsnorm? Dan komt u misschien in aanmerking voor extra ondersteuning. Voor sommige regelingen geldt een inkomen

Nadere informatie

INKOMENSONDERSTEUNING 2019

INKOMENSONDERSTEUNING 2019 INKOMENSONDERSTEUNING 2019 ER IS MEER MOGELIJK DAN U DENKT! KIJK OP: www.medemblik.nl, Zorg, werk en inkomen Bijzondere bijstand aanvragen Of VRAAG ER NAAR BIJ DE GEMEENTE via wwb@medemblik.nl Heeft u

Nadere informatie

Januari Inkomensondersteuning. Regelingen voor mensen met een laag inkomen

Januari Inkomensondersteuning. Regelingen voor mensen met een laag inkomen Januari 2019 Inkomensondersteuning Regelingen voor mensen met een laag inkomen Juli 2019 2 Inhoud 1. Heeft u een laag inkomen? 4 2. Bijzondere bijstand 7 3. Bijdrageregeling Sociale Activiteiten 9 4. Collectieve

Nadere informatie

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

Informatieblad. Ondersteuning bij een laag inkomen

Informatieblad. Ondersteuning bij een laag inkomen Informatieblad Ondersteuning bij een laag inkomen November 2016 Inhoud 1. Heeft u een laag inkomen? 3 2. Bijzondere bijstand 5 3. Bijdrageregeling Sociale Activiteiten 6 4. Collectieve verzekering ziektekosten

Nadere informatie

Inkomensondersteuning Regelingen voor mensen met een laag inkomen. Juli 2018

Inkomensondersteuning Regelingen voor mensen met een laag inkomen. Juli 2018 Juli 2018 Inkomensondersteuning Regelingen voor mensen met een laag inkomen Juli 2018 2 Inhoud 1. Heeft u een laag inkomen? 4 2. Bijzondere bijstand 7 3. Bijdrageregeling Sociale Activiteiten 9 4. Collectieve

Nadere informatie

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Tegemoetkoming zorgkosten 9

Inhoudsopgave. Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Tegemoetkoming zorgkosten 9 1 Inhoudsopgave Woonkosten Huurtoeslag 4 Eigen woning 4 Woonlastenfonds 5 Kwijtschelding 5 Wasmachine, koelkast, fornuis en bed 6 Kosten serviceabonnement Welwonen 7 Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve

Nadere informatie

Bijzondere bijstand Wat is het? Voor wie is het? Wat zijn de voorwaarden? Waar kan ik het aanvragen?

Bijzondere bijstand Wat is het? Voor wie is het? Wat zijn de voorwaarden? Waar kan ik het aanvragen? Bijzondere bijstand Wat is het? Heeft u bijzondere kosten die u zelf niet kunt betalen en die u nergens anders vergoed kunt krijgen? Dan kunt u bij de gemeente Almelo bijzondere bijstand aanvragen. Voor

Nadere informatie

INKOMENSONDERSTEUNING 2018

INKOMENSONDERSTEUNING 2018 INKOMENSONDERSTEUNING 2018 ER IS MEER MOGELIJK DAN U DENKT! VRAAG ER NAAR BIJ DE GEMEENTE wwb@medemblik.nl KIJK OP: Of www.medemblik.nl Inwoner Werk en inkomen Inkomensondersteuning/bijzondere bijstand

Nadere informatie

Laag inkomen? Er kan meer dan je denkt! Minimaregelingen

Laag inkomen? Er kan meer dan je denkt! Minimaregelingen Laag inkomen? Er kan meer dan je denkt! Minimaregelingen GEMEENTE LOPIK 1 De gemeente Lopik heeft speciale minimaregelingen voor mensen met een laag inkomen. Zoals het kindpakket voor bijvoorbeeld schoolkosten

Nadere informatie

Informatie Collectieve zorgverzekering 2017

Informatie Collectieve zorgverzekering 2017 Informatie Collectieve zorgverzekering 2017 Een goede zorgverzekering is belangrijk. Voor mensen met een laag inkomen biedt Ferm Werk een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. Beide

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Eigen bijdrage Wmo of Wlz 9 Tegemoetkoming zorgkosten 10

Inhoudsopgave. Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Eigen bijdrage Wmo of Wlz 9 Tegemoetkoming zorgkosten 10 1 Inhoudsopgave Woonkosten... 4 Huurtoeslag 4 Eigen woning 4 Woonlastenfonds 5 Kwijtschelding 5 Wasmachine, koelkast, fornuis en bed 6 Kosten serviceabonnement Welwonen 7 Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8

Nadere informatie

Diemen helpt MET EXTRA GELD VOOR ALLE HUISHOUDENS VOOR GEZINNEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN, GEHANDICAPTEN EN/OF AOW

Diemen helpt MET EXTRA GELD VOOR ALLE HUISHOUDENS VOOR GEZINNEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN, GEHANDICAPTEN EN/OF AOW MET EXTRA GELD april 2017 Heeft u een laag inkomen en heeft u weinig geld? Kunt u af en toe een extraatje gebruiken? Dan kan de gemeente u misschien helpen met extra geld. Voor het extra geld gelden natuurlijk

Nadere informatie

Pak je kans 2015. Scholierenvergoeding. Gratis computer. Bijdrage kinderopvang. Extra s voor mensen met een krappe beurs

Pak je kans 2015. Scholierenvergoeding. Gratis computer. Bijdrage kinderopvang. Extra s voor mensen met een krappe beurs 1 Scholierenvergoeding De scholierenvergoeding is een bijdrage voor ouders van schoolgaande kinderen. Met het geld kunt u activiteiten tijdens én na school betalen, zoals schoolreisjes, contributie van

Nadere informatie

brochure minimaregelingen IEDEREEN DOET MEE

brochure minimaregelingen IEDEREEN DOET MEE brochure minimaregelingen IEDEREEN DOET MEE april 2015 1 2 INHOUDSOPGAVE BIJZONDERE BIJSTAND, WAT IS DAT? 4 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 4 2. Vorm van de bijzondere bijstand

Nadere informatie

Inkomensondersteuning

Inkomensondersteuning Inkomensondersteuning 1 Programma 1. Bijzondere bijstand 2. Individuele inkomenstoeslag 3. Scholierenregeling 4. Collectieve zorgverzekering Zilveren Kruis 5. Tegemoetkoming chronisch zieken en beperkten

Nadere informatie

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee brochure minimaregelingen Iedereen doet mee juli 2013 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand 4

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Inkomensondersteuning 2016

Inkomensondersteuning 2016 Dit gedeelte niet invullen Cliëntnummer Cliëntnummer partner Werkprocesnummer Inkomensondersteuning 2016 Aanvrager Naam en voorletters BurgerServiceNummer (BSN) Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Diemen helpt MET EXTRA GELD VOOR ALLE HUISHOUDENS VOOR GEZINNEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN, GEHANDICAPTEN EN/OF AOW

Diemen helpt MET EXTRA GELD VOOR ALLE HUISHOUDENS VOOR GEZINNEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN, GEHANDICAPTEN EN/OF AOW MET EXTRA GELD januari 2019 Heeft u een laag inkomen en heeft u weinig geld? Kunt u af en toe een extraatje gebruiken? Dan kan de gemeente u misschien helpen met extra geld. Voor het extra geld gelden

Nadere informatie

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand

Nadere informatie

Voorzieningen voor minima

Voorzieningen voor minima Meer informatie en aanvragen Alle gemeentelijke regelingen in deze folder kunt u bij het Sociaal loket aanvragen. Ook kunt de aanvraagformulieren downloaden van www. aalsmeer.nl. Gebruik daarbij de zoekbalk

Nadere informatie

Financiële regelingen en toeslagen in 2016

Financiële regelingen en toeslagen in 2016 Financiële regelingen en toeslagen in 2016 Extra s voor inwoners met een krappe beurs 2 Voor mensen met een laag inkomen heeft de gemeente Aalten regelingen getroffen. Afhankelijk van de samenstelling

Nadere informatie

Extra s voor Zandvoorters met een laag inkomen

Extra s voor Zandvoorters met een laag inkomen Extra s voor Zandvoorters met een laag inkomen ID-kaart 0-18 jaar gratis Kinderopvang & peuterspeelzaal gratis Jeugdfonds Sport & Cultuur vergoeding Jeugdfonds cultuur max 450 vergoeding Jeugdfonds sport

Nadere informatie

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Interne Memo nr. Aan: commissie MO Van: G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Inleiding Per 1 januari 2015 wijzigen een aantal zaken binnen

Nadere informatie

Zorg, hulp en inkomensvoorzieningen

Zorg, hulp en inkomensvoorzieningen Zorg, hulp en inkomensvoorzieningen (076) 525 15 15 www.zorgvoorelkaarbreda.nl Inhoud Pagina 3 Inkomensvoorzieningen BredaPas, seniorentoeslag, collectieve ziektekostenverzekering, kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Inkomensondersteuning 2016

Inkomensondersteuning 2016 Dit gedeelte niet invullen Cliëntnummer Cliëntnummer partner Werkprocesnummer Inkomensondersteuning 2016 Aanvrager Naam en voorletters BurgerServiceNummer (BSN) Geboortedatum Adres Postcode en woonplaats

Nadere informatie

Wijzer met je geld in Westerveld

Wijzer met je geld in Westerveld Wijzer met je geld in Soms is het moeilijk om rond te komen. U komt misschien in aanmerking voor ondersteuning. We helpen u graag met regelingen, toeslagen en tegemoetkomingen in, zodat u wijzer met uw

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Tegemoetkoming bij chronische aandoening. - Tegemoetkoming Eigen Risico (TER)

Aanvraagformulier. Tegemoetkoming bij chronische aandoening. - Tegemoetkoming Eigen Risico (TER) Aanvraagformulier Tegemoetkomingen bij chronische aandoenin Tegemoetkoming hronische andoeningen (T ) - Tegemoetkoming Eigen Risico (TER) Vul dit formulier eerst in op de computer. Daarna het formulier

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

Toekenningscriteria voor een aanvraag voor deelname aan Stichting De Vakantiebank

Toekenningscriteria voor een aanvraag voor deelname aan Stichting De Vakantiebank Toekenningscriteria voor een aanvraag voor deelname aan Stichting De Vakantiebank 1. Inleiding/Algemeen Kom ik in aanmerking voor een vakantie? Misschien heeft u net als veel andere inwoners van Nederland

Nadere informatie

Pak je kans Extra s voor Amsterdammers met een krappe beurs

Pak je kans Extra s voor Amsterdammers met een krappe beurs Pak je kans Extra s voor Amsterdammers met een krappe beurs Extra s voor Amsterdammers met weinig geld Hebt u een laag inkomen en weinig geld? Dan kan de gemeente Amsterdam u helpen. In deze folder leest

Nadere informatie

Assen Versie 15, juli Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Assen Versie 15, juli Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Assen Versie 15, juli 2016 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen digitaal

Nadere informatie

HOE OMGAAN MET EEN LAAG INKOMEN?

HOE OMGAAN MET EEN LAAG INKOMEN? HOE OMGAAN MET EEN LAAG INKOMEN? I E D E R E E N T E LT M E E WWW.DEKLEINESCHANS.NL 2 REGELINGEN Samenvatting mogelijkheden Of u in aanmerking komt voor onderstaande regelingen, hangt af van uw inkomen.

Nadere informatie

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente

Nadere informatie

INKOMENSONDERSTEUNING. Maak er gebruik van

INKOMENSONDERSTEUNING. Maak er gebruik van INKOMENSONDERSTEUNING Maak er gebruik van Meedoen is voor iedereen belangrijk In Hellevoetsluis willen we dat iedereen mee kan doen. Toch is dit niet voor iedereen even makkelijk. Als mensen rond moeten

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

Werk & Inkomen Hoeksche Waard Aanvraag Bijzondere bijstand 2017

Werk & Inkomen Hoeksche Waard Aanvraag Bijzondere bijstand 2017 Werk & Inkomen Hoeksche Waard Aanvraag Bijzondere bijstand 2017 Cliëntgegevens Cliëntnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Soort ID + nummer* Geldig tot Geboortedatum Telefoonnummer Mobiel nummer Burgerlijke

Nadere informatie

Extra s voor Haarlemmers met een laag inkomen

Extra s voor Haarlemmers met een laag inkomen Extra s voor Haarlemmers met een laag inkomen ID-kaart 0-18 jaar gratis Kinderopvang & peuterspeelzaal gratis Jeugdfonds Sport & Cultuur vergoeding Jeugdfonds cultuur max 450 vergoeding Jeugdfonds sport

Nadere informatie

Onze hulp is noodhulp. De voedselpakketten delen we wekelijks uit, maar zijn niet genoeg voor een hele week eten. Wij vullen uw boodschappen aan.

Onze hulp is noodhulp. De voedselpakketten delen we wekelijks uit, maar zijn niet genoeg voor een hele week eten. Wij vullen uw boodschappen aan. Kan ik een voedselpakket krijgen? 1. Algemeen Bij het bepalen of u een voedselpakket krijgt is moet u dit weten: Onze hulp is noodhulp. De voedselpakketten delen we wekelijks uit, maar zijn niet genoeg

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is geen volledige

Nadere informatie

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel De collectieve (aanvullende) zorgverzekering Tegemoetkoming kosten schoolgaande kinderen Extra kosten chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Bijzondere

Nadere informatie

Assen Versie 16, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Assen Versie 16, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Assen Versie 16, februari 2017 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Overzicht huidige minimaregelingen

Overzicht huidige minimaregelingen Datum 10 juni 2014 1 (7) Overzicht huidige minimaregelingen Auteur Eveline Bal, Beleidsadviseur Werk & Inkomen Het huidige minimabeleid van de gemeente Nieuwegein kent verschillende instrumenten ter bestrijding

Nadere informatie

Regelingen voor mensen met een lager inkomen

Regelingen voor mensen met een lager inkomen Regelingen voor mensen met een lager inkomen Alle regelingen op een rijtje Houdt u aan het einde van uw geld ook altijd een stukje maand over? Eten, kleding, de huur of bijvoorbeeld de sportkleding van

Nadere informatie

Bijzondere bijstand Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Individuele inkomenstoeslag. Financiële tegemoetkomingen

Bijzondere bijstand Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Individuele inkomenstoeslag. Financiële tegemoetkomingen Bijzondere bijstand Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Individuele inkomenstoeslag Financiële tegemoetkomingen Iedereen heeft wel eens extra kosten. Vaak als gevolg van een bijzondere situatie.

Nadere informatie

ELKAAR GOED VOOR. Minima regelingen TEAM WESTERVOORT. Voor meer informatie

ELKAAR GOED VOOR. Minima regelingen TEAM WESTERVOORT. Voor meer informatie Heb je per maand weinig leefgeld en kun daarom niet voldoende eten kopen? Heb je te weinig geld om kleding te kopen? Heb je een huisdier, maar heb je daar nu te weinig Voedselbank De voedselbank stelt

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER MEEDOEN 2018

AANVRAAGFORMULIER MEEDOEN 2018 AANVRAAGFORMULIER MEEDOEN 2018 BSN: Geboortedatum: Adres: Aantal kinderen van 0 t/m 17 jaar Postcode / Woonplaats: Telefoonnummer: IBAN rekeningnummer voor uitbetaling: Op naam van: Aanvraag: (aankruisen

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente 2 U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

WAAR HEB IK RECHT OP? Aa en Hunze Versie 16, februari 2017

WAAR HEB IK RECHT OP? Aa en Hunze Versie 16, februari 2017 Aa en Hunze Versie 16, februari 2017 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Meer vóór mensen met minder

Meer vóór mensen met minder Meer vóór mensen met minder Iedereen zit wel eens krap bij kas. Maar wie al jarenlang een laag inkomen heeft, zit altijd krap. Door de steeds maar stijgende lasten, onverwachte uitgaven of bijzondere kosten

Nadere informatie

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Tynaarlo Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Wegwijzer naar ondersteuning bij laag inkomen

Wegwijzer naar ondersteuning bij laag inkomen Wegwijzer naar ondersteuning bij laag inkomen Iedereen mag meedoen De meeste mensen wonen prettig in de gemeente Uden. Een gezellige plek om te wonen, waar iedereen mag meedoen. Maar dat is niet voor iedereen

Nadere informatie

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer Informatie over minimaregelingen 2011 INHOUDSOPGAVE WOONKOSTEN...4 Huurtoeslag...4 Eigen woning...4 Woonlastenfonds...5 Kwijtschelding...5 Wasmachine,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2019 AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 1900197_Gemeente Leiderdorp_Aanvraagformulier_Kwijtschelding_2019.indd 1 23-01-19 11:18 1. GEGEVENS AANVRAGER BURGERSERVICENUMMER (BSN)...

Nadere informatie

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 1. Gevolgen voor de alleenstaande ouder Alleenstaande ouderkop Vanaf 1 januari 2015 ontvangen de meeste alleenstaande bijstandsouders een lagere uitkering.

Nadere informatie

1 NU WEET IK WELKE EXTRA S IK KAN AANVRAGEN. Regelingen voor minima op een rij. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN

1 NU WEET IK WELKE EXTRA S IK KAN AANVRAGEN. Regelingen voor minima op een rij. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN 1 NU WEET IK WELKE EXTRA S IK KAN AANVRAGEN. Regelingen voor minima op een rij. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN DE REGELINGEN VOOR MINIMA OP EEN RIJ Heeft u bijzondere kosten waar u niet voor

Nadere informatie

Toekenningscriteria voor de. aanvraag van een voedselpakket

Toekenningscriteria voor de. aanvraag van een voedselpakket Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket per 1 juli 2015 Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken op 25 april 2015. 1. INLEIDING/ALGEMEEN

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER MEEDOEN 2019

AANVRAAGFORMULIER MEEDOEN 2019 AANVRAAGFORMULIER MEEDOEN 2019 BSN: Geboortedatum: Adres: Aantal kinderen van 0 t/m 17 jaar Postcode / Woonplaats: Aanvrager Partner Telefoonnummer: IBAN rekeningnummer voor uitbetaling: Op naam van: Aanvraag:

Nadere informatie

Assen Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Assen Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Assen Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen digitaal

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2018 AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 1800488_Gemeente Leiderdorp_Aanvraagformulier_Kwijtschelding_2018.indd 1 13-02-18 14:40 1. GEGEVENS AANVRAGER BURGERSERVICENUMMER (BSN)...

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 gemeente Velsen

Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 gemeente Velsen Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 gemeente Velsen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen besluit vast te stellen de Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 gemeente Velsen.

Nadere informatie

Aanvraagformulier individuele bijzondere bijstand 2018

Aanvraagformulier individuele bijzondere bijstand 2018 In te vullen door Maatschappelijke Ondersteuning: Zaaknummer: Clientnummer: Datum ontvangst: Aanvraagformulier individuele bijzondere bijstand 2018 Met dit aanvraagformulier kunt u verschillende minimaregelingen

Nadere informatie

Tynaarlo Versie 15, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt.

Tynaarlo Versie 15, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. Tynaarlo Versie 15, februari 2017 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij!

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij! Minimaregelingen 2012 Geld(t) voor mij! Veranderingen In 2012 gelden nieuwe regels. Het gezin wordt heel belangrijk voor de bijstand én regelingen voor mensen met een laag inkomen. U vormt een gezin als

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Financiële regelingen voor minima in Harderwijk

Financiële regelingen voor minima in Harderwijk Financiële regelingen voor minima in Harderwijk Heeft u langere tijd een laag inkomen? Dan komt u zeer waarschijnlijk in aanmerking voor financiële regelingen. Deze regelingen horen bij het minimabeleid

Nadere informatie

Minimaregelingen. Landelijke regelingen; Gemeentelijke regelingen; www.rechtopminimavoorzieningen.nl

Minimaregelingen. Landelijke regelingen; Gemeentelijke regelingen; www.rechtopminimavoorzieningen.nl Minimaregelingen Landelijke regelingen; Gemeentelijke regelingen; www.rechtopminimavoorzieningen.nl Minder belasting betalen 1 Algemene Heffingskorting; Arbeidskorting; Kindgebonden budget; Inkomens afhankelijke

Nadere informatie

Aa en Hunze Versie 13, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt.

Aa en Hunze Versie 13, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. Aa en Hunze Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER MEEDOEN VOOR MINIMA 2019

AANVRAAGFORMULIER MEEDOEN VOOR MINIMA 2019 AANVRAAGFORMULIER MEEDOEN VOOR MINIMA 2019 Naam: BSN: Geboortedatum: Adres: Aantal kinderen van 0 t/m 17 jaar Postcode / Woonplaats: Telefoonnummer: IBAN rekeningnummer voor uitbetaling: Op naam van: Aanvraag:

Nadere informatie

Beleidsregels Armoedebeleid gemeente Aalten vast te stellen de Beleidsregels Armoedebeleid gemeente Aalten 2018.

Beleidsregels Armoedebeleid gemeente Aalten vast te stellen de Beleidsregels Armoedebeleid gemeente Aalten 2018. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Aalten Nr. 38618 27 februari 2018 Beleidsregels Armoedebeleid gemeente Aalten 2018 Het college van burgemeester en wethouders; gelet op de Participatiewet

Nadere informatie