WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag"

Transcriptie

1 WELKOM CNV Senioren Agenda ODP voorlichtingsmiddag 1. Opening door dagvoorzitter 2. Toelichting belasting aangifte Over pensioenen, wat er zoal speelt op dit moment 4. De Zorg Verandert 5. Sluiting uur 0

2 Presentatie CNV Belastingservice 1

3 Komen er wijzigingen in de belastingaftrek ja, inderdaad er komen veranderingen aan met ingang van 1 januari 2014, is er iets veranderd met ingang van 1 januari 2015, verandert er iets met ingang van.. wat kunnen wij, u, ik, hier aan doen?? 2

4 Komende wijzigingen in de belastingaftrek Wat kan ik aan mijn eigen aangifte doen Waar moet ik op letten Waar is wat te verdienen 3

5 Veranderingen in 2014 AOW-leeftijd Ontslagvergoeding Hypotheekrenteaftrek. Tariefsaanpassing aftrekbare kosten eigen woning (Hypotheek)renteaftrek als u (tijdelijk) 2 eigenwoningen had. (Hypotheek)renteaftrek bij (tijdelijke) verhuur van de eigenwoning 4

6 Veranderingen in 2014 Tariefsaanpassingen aanmerkelijk belang Aftrekposten Specifieke zorgkosten Giften Heffingskortingen Arbeidskorting Vermindering algemene heffingskorting (inkomensafhankelijk) Afbouw uitbetaling algemene heffingskorting 5

7 Veranderingen in 2014 Inkomstenbelasting 1 e schijf van 5,85 % naar 5,10 % 2 e schijf van 10,85 % naar 10,85 % 3 e schijf blijft 42 % 4 e schijf blijft 52 % Premie volksverzekeringen < mnd 31,15 % > mnd 13,25% 6

8 Veranderingen in 2014 AOW-leeftijd De AOW-leeftijd is op 1 januari 2014 verhoogd naar 65 jaar en 1 maanden. Die leeftijd wordt de komende jaren verder verhoogd. Als u in 2014 de AOW-leeftijd hebt bereikt, betaalde u 2 maanden langer premies AOW en ontving u 2 maanden later uw eerste AOW-uitkering. Ook kan de hogere AOW-leeftijd gevolgen hebben voor uw heffingskortingen, zoals de alleenstaandeouderenkorting. Waar in dit aangifteprogramma staat 'de AOW-leeftijd', bedoelen wij de leeftijd van 65 jaar en 2 maanden 7

9 Veranderingen in 2014 Ontslagvergoeding In 2014 is de stamrechtvrijstelling vervallen. Als u wordt ontslagen, kunt u een ontslagvergoeding niet meer onbelast omzetten in een stamrecht. Dat betekent dat u direct belasting moet betalen over de ontslagvergoeding. Kreeg u een ontslagvergoeding via een stamrecht of hebt u deze in een stamrecht-bv laten storten? Of heeft uw werkgever vóór 15 november 2013 de ontslagvergoeding overgemaakt? Dan mag u in 2014 gebruikmaken van de zogenoemde 80%-regeling. Dit houdt in dat als het totale stamrecht in 2014 in 1 keer wordt uitbetaald, 80% van dat bedrag belast is in box 1, in plaats van het volledige bedrag. Kijk voor meer informatie op 8

10 Veranderingen in 2014 Hypotheekrenteaftrek. Tariefsaanpassing aftrekbare kosten eigen woning (Hypotheek)renteaftrek als u (tijdelijk) 2 eigenwoningen had. (Hypotheek)renteaftrek bij (tijdelijke) verhuur van de eigenwoning 9

11 Veranderingen in 2014 Hypotheekrenteaftrek. Tariefsaanpassing aftrekbare kosten eigen woning Had u aftrekbare kosten eigen woning? En betaalde u over een deel van uw inkomen 52% belasting (4e schijf)? Tot 2014 had u dan ook een belastingbesparing van 52% over het deel van uw aftrekbare kosten eigen woning dat in die 4e schijf valt. Vanaf 2014 wordt het maximaal aftrekbare tarief voor de eigen woning in de 4e schijf van 52% afgebouwd naar 38%. Dit gebeurt in stappen van 0,5% per jaar. De belastingbesparing was in 2014 dus 51,5% voor zover de aftrekbare kosten eigen woning in het hoogste tarief vielen. Het hoogste tarief begint bij een belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) van U hoeft in uw aangifte niets in te vullen of te berekenen. Wij verwerken deze tariefsverlaging in uw aanslag 10

12 Veranderingen in 2014 Hypotheekrenteaftrek. (Hypotheek)renteaftrek als u (tijdelijk) 2 eigenwoningen had. Had u in 2014 (tijdelijk) 2 eigen woningen waarvan er 1 leegstond? Dan mag u de hypotheekrente maximaal 3 jaar blijven aftrekken. Het gaat om de volgende situaties: U bent verhuisd. Uw oude woning stond leeg en was nog niet verkocht. U hebt een woning gekocht die was bedoeld als uw toekomstige hoofdverblijf. Deze woning stond nog leeg of was nog in aanbouw. U bent verhuisd en uw (vroegere) fiscale partner bleef in de woning wonen. U was opgenomen in een verzorgings- of verpleeghuis vanwege medische redenen of ouderdom. U hield uw eigen woning aan. U woonde tijdelijk ergens anders, waardoor uw woning leegstond. 11

13 Veranderingen in 2014 Hypotheekrenteaftrek. (Hypotheek)renteaftrek bij (tijdelijke) verhuur van de eigenwoning Verhuisde u naar een nieuwe woning? En verhuurde u tijdelijk uw oude eigen woning die te koop stond in 2014? Dan valt die woning vanaf de datum van verhuur niet meer onder de eigenwoningregeling in box 1 maar in box 3. U mag de (hypotheek)rente weer aftrekken als de woning na de verhuurperiode leegstaat, tot maximaal 3 jaar na het jaar waarin u de woning hebt verlaten 12

14 Veranderingen in 2014 Tariefsaanpassingen aanmerkelijk belang Aftrekposten Specifieke zorgkosten Periodieke Giften 13

15 Veranderingen in 2013 Aftrekposten Specifieke zorgkosten vervolg: Met ingang van 1 jan niet meer aftrekbaar als specifieke zorgkosten uitgaven voor: elleboogkruk. gipssteun looprek okselkruk onderarmschaalkruk rollator loophulp met drie of vier poten. 14

16 Aftrekposten Veranderingen in 2014 Specifieke zorgkosten De volgende kosten zijn niet meer aftrekbaar: uitgaven voor aanpassingen aan, in of om uw woning, woonboot, woonwagen of een aanhorigheid daarvan uitgaven voor de aanschaf en het onderhoud van een scootmobiel of rolstoel Deed u de uitgaven vóór 2014? En hebt u de kosten tot en met 2013 nog niet helemaal afgeschreven? Dan mag u de afschrijving op die kosten vanaf het jaar 2014 nog wel aftrekken, bij Afschrijving van uitgaven van vóór

17 Veranderingen in 2013 Aftrekposten Giften 2014 Gewone giften (ANBI) Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst Periodieke giften (via notaris) Giften aan culturele (ANBI s) Programma verhoogt deze giften met 25 % Giften aan steunstichtingen voor (SBBI s) Sociaal Belang Behartigende Instellingen CNV Internationaal is ANBI geregistreerd. 16

18 Veranderingen in 2014 Tariefsaanpassingen aanmerkelijk belang Aftrekposten Periodieke Giften Periodieke giften zijn giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of aan een vereniging met ten minste 25 leden. Vanaf 2014 kunt u, naast giften die zijn vastgelegd in een notariële akte, ook aftrek krijgen voor periodieke giften die u hebt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst (onderhandse akte van schenking). Deze overeenkomst moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden, die u kunt nalezen op 17

19 Veranderingen in 2014 Tariefsaanpassingen aanmerkelijk belang Heffingskortingen Arbeidskorting Vermindering algemene heffingskorting (inkomensafhankelijk) Afbouw uitbetaling algemene heffingskorting 18

20 Veranderingen in 2014 Tariefsaanpassingen aanmerkelijk belang Heffingskortingen Arbeidskorting De arbeidskorting voor een arbeidsinkomen tot en met is in 2014 verhoogd met 374. Tot 2017 wordt deze korting stapsgewijs verhoogd. De arbeidskorting voor een arbeidsinkomen boven is in 2014 verlaagd. 19

21 Veranderingen in 2014 Tariefsaanpassingen aanmerkelijk belang Heffingskortingen Vermindering algemene heffingskorting (inkomensafhankelijk) De algemene heffingskorting is vanaf 2014 inkomensafhankelijk. Hebt u een belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) dat hoger is dan ? Dat krijgt u minder korting op uw belasting 20

22 Veranderingen in 2014 Tariefsaanpassingen aanmerkelijk belang Heffingskortingen Afbouw uitbetaling algemene heffingskorting In 2024 vervalt de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minst-verdienende partner. Wij bouwen daarom de regeling sinds 2009 af. Als u of uw fiscale partner in 2014 niet of weinig verdient, kunt u te maken krijgen met de afbouw uitbetaling algemene heffingskorting. Is de minstverdienende partner geboren na 31 december 1962? Dan is in 2014 de afbouw van de uitbetaling van de algemene heffingskorting 40%. De minstverdienende partner krijgt dan nog 60% van de algemene heffingskorting uitbetaald. Er is geen verschil meer in afbouwpercentage voor partners met en zonder thuiswonende kinderen 21

23 Veranderingen in 2014 Aftrekposten Specifieke zorgkosten vervolg: voor de uitgaven van specifieke zorgkosten geld een drempel. de kosten zijn alleen aftrekbaar als ze boven een bepaalde drempel uit komen. tot een inkomen van bij een inkomen van tot bij een inkomen van of meer 1,65 % van het inkomen. 1,65 % van vermeerderd met 5,75 % van het bedrag boven de

24 Veranderingen in 2014 Zorgverzekeringswet Inkomensgrens: was in Is is voor Is voor 2015??.??? Inhoudings percentage van 5,4 % 23

25 Als de aangifte helemaal ingevuld is houden we aan het eind het verzamelinkomen(uit box 1, 2 en 3 ) over. Dit verzamelinkomen is van belang voor: huurtoeslag zorgtoeslag kindgebonden budget kinderopvangtoeslag eigenbijdrage AWBZ persoonsgebonden budget studiefinanciering 24

26 Huurtoeslag/Box 3 Wanneer kom ik in aanmerking voor huurtoeslag Als u 18 jaar of ouder bent. U huurt een zelfstandige woonruimte U, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners staan bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres Op uw woonadres staan geen andere personen ingeschreven bij de gemeente (behalve een eventuele onderhuurder) U, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. Uw (gezamenlijke) inkomen en huurprijs zijn niet te hoog. Uw vermogen is niet te hoog. 25

27 Huurtoeslag/Box 3 Wanneer kom ik in aanmerking voor huurtoeslag U woont alleen U bent jonger dan 18 jaar. 18 jaar of ouder, maar jonger dan 23 jaar U bent 23 jaar of ouder, maar jonger dan de AOW-leeftijd U heeft de AOW-leeftijd U mag geen voordeel uit sparen en beleggen hebben Hier zijn tal van voorwaarden aan verbonden Laat dit goed uitzoeken 26

28 Huurtoeslag/Box 3 Wanneer kom ik in aanmerking voor huurtoeslag U woont niet alleen, maar samen met uw partner of u hebt een medebewoner U bent jonger dan 18 jaar. U bent 18 jaar of ouder, maar jonger dan 23 jaar U bent 23 jaar of ouder, maar jonger dan de AOW-leeftijd U heeft de AOW-leeftijd U mag geen voordeel uit sparen en beleggen hebben Hier zijn tal van voorwaarden aan verbonden Laat dit goed uitzoeken 27

29 Huurtoeslag/Box 3 U mag geen voordeel hebben uit sparen en beleggen. Voorbeeld: U bent alleenstaand en heeft de AOW-leeftijd bereikt. U heeft een inkomen van En een vermogen van Kunt u dan huurtoeslag krijgen ja of nee 28

30 Huurtoeslag/Box 3 Inkomen van Een vermogen van Vrijgesteld vermogen van Inkomen lager dan Dan een ouderentoeslag van Totaal vrijgesteld vermogen Dus geen voordeel uit sparen en beleggen Huur van 650 dan een huurtoeslag van +/

31 Huurtoeslag/Box 3 Inkomen van Een vermogen van Vrijgesteld vermogen van Inkomen hoger dan dus geen ouderentoeslag van Totaal vrijgesteld vermogen Dus voordeel uit sparen en beleggen van Dus huurtoeslag van

32 Huurtoeslag Bijzondere situaties Soms kunt u huurtoeslag krijgen, terwijl u niet aan alle voorwaarden voldoet. Of u krijgt meer toeslag dan normaal. Het gaat om de volgende bijzondere situaties: Iemand in mijn huishouden is gehandicapt en wij zijn jonger dan 23 Iemand in mijn huishouden is gehandicapt en wij wonen in een aangepaste woning Ik heb een huishouden van 8 of meer personen 31

33 Huurtoeslag Bijzondere situaties Soms kunt u huurtoeslag krijgen, terwijl u niet aan alle voorwaarden voldoet. Of u krijgt meer toeslag dan normaal. Het gaat om de volgende bijzondere situaties: Wij zijn co-ouders Iemand in mijn huishouden woont langer dan 1 jaar buitenhuis Iemand in mijn huishouden wordt thuis verzorgd Ik heb bijzonder inkomen Ik heb bijzonder vermogen 32

34 Zorgtoeslag/Box 3 Nieuw per 1 januari 2014 Vermogens toets. Meer dan boven de vrijstellingsgrens. Dan geen recht op zorgtoeslag. 33

35 Zorgtoeslag/Box 3 Inkomen van Een vermogen van Vrijgesteld vermogen van Inkomen lager dan dus ouderentoeslag van Totaal vermogen boven de vrijstelling vermogen toets lager dan Dus recht op zorgtoeslag 34

36 Zorgtoeslag/Box 3 Inkomen van Een vermogen van Vrijgesteld vermogen van Inkomen hoger dan dus ouderentoeslag van Totaal vermogen boven de vrijstelling vermogen toets hoger dan Dus geen recht op zorgtoeslag 35

37 T.S.Z. regeling Belastingplichtigen met een gering inkomen die de aftrek buitengewone uitgaven niet geldend kunnen maken komen in aanmerking voor de Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten Is er nog steeds 36

38 Wanneer aangifte doen. Indien nog geen aangifte gedaan is. Dan is aangifte nog mogelijk over 2009 (voor 31 december 2014) 2010 (voor 31 december 2015) 2011 (voor 31 december 2016) 2012 (voor 31 december 2017) 2013 (voor 31 december 2018) Het CNV kan u hier bij behulpzaam zijn. U kunt dan bellen met CNV info:

39 Invullen belastingaangifte: In maart 2015 zijn er weer belastingzittingen van het CNV Belastingservice Houdt uw bondsblad in de gaten daar in worden de zittingen vermeld Wanneer en hoe u een afspraak kunt maken om gezamenlijk uw aangifte in te vullen U kunt vanaf midden december 2014 een afspraak maken via internet; U kunt ook bellen met CNV info:

40 Bedankt voor uw aandacht 39

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter

Nadere informatie

Belastingspecial 2014

Belastingspecial 2014 Belastingspecial 2014 (aangifte inkomstenbelasting 2013) Leo van Heesch Inleiding De meest voorkomende aftrekposten en kortingen betreffende de inkomstenbelasting (IB) worden besproken. Voor ouderen minder

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was IB 174-1T41FD 14 Is Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2014 een eigen woning? Dan moet u voor deze woning een bedrag bij uw

Nadere informatie

Een bijdrage voor uw huur

Een bijdrage voor uw huur 12345toe 2010 Aanvragen Toelichting Huurtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur de ingevulde formulierbladen met het voorblad terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Toeslagpartner

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Eigen woning. 2014 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2014 voor buitenlands belastingplichtigen

Eigen woning. 2014 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2014 voor buitenlands belastingplichtigen 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 voor buitenlands belastingplichtigen IB 265-1T41FD BUI Had u of uw fiscale partner in 20 een eigen woning? Dan heeft dit gevolgen voor uw belasting.

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen 2 Inleiding De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van uw zorgverzekering, huurhuis of kinderen. Zo n bijdrage heet een toeslag. Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Op dinsdag 20 december 2011 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2012, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2012,

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

FNV BELASTINGWIJZER 2012

FNV BELASTINGWIJZER 2012 FNV BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van deze gids de

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 10 IB 174-1T01FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2010 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw woning aftrekken,

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Belastingplannen 2014

Belastingplannen 2014 Belastingplannen 2014 In deze digitale brief Belastingplannen 2014 is de stand van zaken in wet- en regelgeving tot ultimo december 2013. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd,

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Als u een woning koopt

Als u een woning koopt 2004 Als u een woning koopt Als u een woning koopt, heeft dat gevolgen voor uw belasting. Meestal levert het een belastingvoordeel op, omdat u de rente en een aantal andere kosten kunt aftrekken. Tegenover

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012

FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012 FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van

Nadere informatie

Belasting en schenken 2010

Belasting en schenken 2010 Krijgt u een schenking? Dan moet u misschien schenkbelasting betalen. Doet u een schenking? Dan kunt u die schenking mogelijk als gift van de belasting aftrekken. In deze brochure leest u meer over belasting

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Januari 2014 2014 / 1 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Op dinsdag 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013,

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Op dinsdag 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013,

Nadere informatie

Belastingdienst. Belasting en schenken 2014

Belastingdienst. Belasting en schenken 2014 Belastingdienst Belasting en schenken 2014 Krijgt u een schenking? Dan moet u misschien schenkbelasting betalen. Doet u een schenking? Dan kunt u die schenking mogelijk als gift van de belasting aftrekken.

Nadere informatie

fiscale informatie voor de aangifte 2004 en wijzigingen in 2005 met de cijfertjes. ---BEWAREN--- BOERSMA

fiscale informatie voor de aangifte 2004 en wijzigingen in 2005 met de cijfertjes. ---BEWAREN--- BOERSMA BELASTINGAANGIFTE 2004 fiscale informatie voor de aangifte 2004 en wijzigingen in 2005 met de cijfertjes. ---BEWAREN--- BOERSMA Adviseurs De Rijlst 8 - Postbus 5 8520 AA Sint Nicolaasga tel 0513-434048

Nadere informatie

Minigids. Meer voordeel Tips & hulp bij de aangifte BELASTING- AANGIFTE. Nieuw in 2014 én 2015 Goed voorbereiden loont

Minigids. Meer voordeel Tips & hulp bij de aangifte BELASTING- AANGIFTE. Nieuw in 2014 én 2015 Goed voorbereiden loont Minigids 2 februari 2015 BELASTING- AANGIFTE Meer voordeel Tips & hulp bij de aangifte Nieuw in 2014 én 2015 Goed voorbereiden loont WWW.CONSUMENTENBOND.NL/BELASTINGAANGIFTE Tijdelijk 50% korting Probeer

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning bij aangifte inkomstenbelasting 2013 13 Verkocht u of uw fiscale partner in 2013 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te maken met de bijleenregeling. Daardoor is uw (hypotheek)renteaftrek

Nadere informatie