Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering?"

Transcriptie

1 Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? De invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006

2 2 Inhoudsopgave 1. Nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari De nieuwe zorgverzekering toegelicht 4 3. U woont in een EU-/EER- of verdragsland, u bent 6 ziekenfondsverzekerd en u hebt een Nederlands pensioen of een Nederlandse uitkering 4. U woont in een EU-/EER- of verdragsland, u bent 9 ziekenfondsverzekerd en u werkt in Nederland 5. U woont in een EU-/EER- of verdragsland, u bent 12 particulier of publiekrechtelijk verzekerd en u hebt een Nederlands pensioen of een Nederlandse uitkering 6. U woont in een EU-/EER- of verdragsland, u bent 14 particulier of publiekrechtelijk verzekerd en u werkt in Nederland 7. U woont niet in een EU-/EER- of een verdragsland, 17 u bent particulier verzekerd en u hebt alleen een Nederlands pensioen of uitkering 8. U woont niet in een EU-/EER- of een verdragsland, 18 u bent particulier verzekerd en u werkt in Nederland

3 3 1. Nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 Op 1 januari 2006 verandert het Nederlandse zorgstelsel. Het verschil tussen ziekenfonds en particulier verdwijnt en ook de huidige ziektekostenregelingen voor ambtenaren komen te vervallen. Daarvoor in de plaats komt één wettelijke zorgverzekering voor iedereen. De nieuwe Zorgverzekeringswet (ZVW) is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en moet leiden tot een eenvoudiger en eerlijker systeem. Woont u in het buitenland en ontvangt u uit Nederland een wettelijk pensioen of een wettelijke uitkering, een vut-uitkering of vervroegd pensioen, of woont u in het buitenland en werkt u in Nederland? Dan heeft de invoering van de nieuwe zorgverzekering voor u een aantal specifieke gevolgen. Deze brochure informeert u daarover. Wat er verandert, is afhankelijk van het land waarin u woont Wat er voor u precies verandert, is afhankelijk van het land waarin u woont. Woont u in een van de landen van de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) (zie kader volgende bladzijde), dan hebt u in dat land recht op medische zorg ten laste van Nederland. Dat wil zeggen dat de Nederlandse overheid voor die zorg betaalt. Daarnaast heeft Nederland met een aantal landen buiten de EU/EER verdragen gesloten waarin een regeling voor medische zorg is opgenomen. Deze landen noemen we de verdragslanden (zie kader volgende bladzijde). Als u in een van die landen woont, hebt u ook recht op medische zorg ten laste van Nederland. Woont u niet in een EU-/EER-land of in een van de verdragslanden, ook dan leest u in deze brochure wat er voor u verandert.

4 4 Welke landen behoren tot de Europese Unie/Europese Economische Ruimte? België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, IJsland, Zweden en Zwitserland. Met welke landen heeft Nederland een verdrag? Bosnië-Herzegovina, Kaapverdische Eilanden, Kroatië, Macedonië, Marokko, Servië-Montenegro, Tunesië en Turkije. Wat leest u in deze brochure? In deze brochure lichten we om te beginnen kort de nieuwe zorgverzekeringswet toe. Hoe ziet de zorg er volgens deze nieuwe wet uit? Vervolgens gaan we in op de gevolgen van de nieuwe wet in een aantal specifieke situaties. Wat verandert er voor u als u in het buitenland woont en nu ziekenfondsverzekerd bent? Of particulier? En wat verandert er als u in het buitenland woont, maar in Nederland werkt? En wat verandert er voor u als u niet in een EU-/EER- of verdragsland woont? Ook beschrijven we daarbij wat er voor uw gezinsleden verandert, en wat u moet doen om van zorg verzekerd te blijven. 2. De nieuwe zorgverzekering toegelicht Wat houdt de nieuwe zorgverzekering precies in? Hieronder lichten we kort de belangrijkste veranderingen toe. Niet al deze veranderingen zijn overigens voor u van toepassing. Omdat u in het buitenland woont, kunnen er voor u afwijkende regelingen en voorzieningen gelden. Meer daarover vindt u in het vervolg van deze brochure. Basisverzekering vervangt ziekenfonds en particulier Het ziekenfonds, de particuliere verzekeringen en de ziektekostenregelingen voor ambtenaren verdwijnen. In plaats daarvan komt er één zorgverzekering voor iedereen. Deze zorgverzekering bestaat uit een wettelijk vastgelegd

5 5 basispakket voor zorg, dat in grote lijnen overeenkomt met het huidige ziekenfondspakket. Daarbij kan gekozen worden voor een naturapolis of een restitutiepolis. Een naturapolis komt overeen met de huidige ziekenfondsverzekering. De zorgverzekeraar sluit contracten met zorgaanbieders (bijvoorbeeld ziekenhuizen), bij wie de verzekerde voor zorg terecht kan. De zorgverzekeraar betaalt de rekeningen rechtstreeks aan de zorgaanbieders. Een restitutiepolis komt overeen met de werking van de meeste particuliere verzekeringen. Hierbij kan de verzekerde zelf een zorgaanbieder kiezen, maar moet hij ook eerst zelf de rekening betalen aan die zorgaanbieder. Vervolgens krijgt de verzekerde de kosten dan van de zorgverzekeraar vergoed. Naast de basisverzekering blijven er aanvullende verzekeringen bestaan. Nieuwe premie onafhankelijk van leeftijd en inkomen Iedereen die 18 jaar of ouder is, betaalt voor het wettelijke basispakket een verzekeringspremie aan de zorgverzekeraar. Deze premie is onafhankelijk van leeftijd, geslacht, gezondheid en inkomen. Voor in het buitenland wonende gepensioneerden en gezinsleden int het CVZ deze premie. Op dit moment wordt geschat dat de gemiddelde premie ongeveer 1100 euro per jaar zal gaan bedragen. No-claimregeling blijft bestaan Wie 18 jaar of ouder is en een heel jaar geen medische zorg nodig heeft, krijgt in het nieuwe stelsel een bedrag van 255 euro terug van de zorgverzekeraar. Wie minder dan 255 euro kosten maakt, krijgt het verschil terug. Werkgever vergoedt inkomensafhankelijke bijdrage Wie een inkomen heeft, is voor de zorgverzekering ook een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. De werkgever is verplicht deze bijdrage volledig te vergoeden. Dit gebeurt automatisch. De bijdrage is 6,25% van het inkomen en wordt geheven tot een maximale inkomensgrens van circa euro. Zelfstandige ondernemers krijgen een aanslag van de Belastingdienst.

6 6 Zorgtoeslag garandeert betaalbaarheid voor iedereen Om ervoor te zorgen dat de nieuwe zorgverzekering voor iedereen betaalbaar is, worden verschillende maatregelen getroffen. Zo komt er een zorgtoeslag, en er zullen belastingmaatregelen worden getroffen. De zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de premie, die afhankelijk is van persoonlijke situatie en inkomen. Er bestaat in principe recht op een zorgtoeslag bij een inkomen tot maximaal euro per jaar voor alleenstaanden (maximaal 420 euro zorgtoeslag) en tot maximaal euro voor een meerpersoonshuishouden (maximaal 1200 euro zorgtoeslag). In september verstuurt de Belastingdienst een formulier waarmee u in aanmerking kunt komen voor zorgtoeslag. Hebt u dit niet ontvangen, neem dan contact op met de Belastingdienst. 3. U woont in een EU-/EER- of verdragsland, u bent ziekenfonds verzekerd en u hebt een Nederlands pensioen of een Nederlandse uitkering Huidige situatie Woont u in een van de landen uit de Europese Unie/Europese Economische Ruimte of in een verdragsland en bent u ziekenfondsverzekerd, dan hebben u en uw gezinsleden recht op medische zorg zoals dat geregeld is in het land waar u woont. Dat wil zeggen dat u daar ingeschreven staat bij een verzekeringsinstelling, en dat die instelling u de benodigde zorg verleent. De kosten van deze zorg komen ten laste van Nederland. U bent ook verzekerd voor de AWBZ. Hebt u uitgebreide AWBZ-zorg nodig, dan kunt u eventueel gebruikmaken van een AWBZ-vergoedingsregeling. Voor beide zorgverzekeringen betaalt u een bepaald bedrag per maand aan premie. Voor het ziekenfonds is dat een nominale en een inkomensafhankelijke premie, die wordt ingehouden op uw pensioen of uitkering. Voor de AWBZ betaalt u alleen een inkomensafhankelijke premie; ook die wordt ingehouden.

7 7 Wat verandert er voor u? Veranderingen voor uw zorgverzekering U behoudt uw recht op geneeskundige zorg en u blijft gewoon ingeschreven bij de verzekeringsinstelling in het land waar u woont. Ook de no-claimregeling blijft voor u bestaan. En net als nu wordt de bijdrage die u aan het CVZ moet betalen, ingehouden op uw pensioen of uitkering. Hoe hoog die bijdrage voor u zal zijn, is nog niet bekend. Nieuw is dat u mogelijk recht hebt op een zorgtoeslag, als tegemoetkoming in de kosten van uw bijdrage. Of en hoeveel toeslag u ontvangt, is afhankelijk van de hoogte van uw pensioen of uitkering. Veranderingen voor de AWBZ-zorg De AWBZ-vergoedingsregeling komt te vervallen. Daardoor kunt u geen beroep meer doen op AWBZ-zorg die niet wordt aangeboden in het land waar u woont. Voor mensen die bij de invoering van de ZVW op 1 januari 2006 al AWBZ-zorg gebruiken, geldt een overgangsregeling (zie kadertekst pagina 8).

8 8 Overgangsregeling AWBZ-zorg Vanaf 1 januari 2006 hebt u alleen nog recht op de zorg waarvoor u verzekerd bent in het land waar u woont. Die zorg kan uitgebreider, maar ook minder uitgebreid zijn dan het Nederlandse zorgpakket. Als u nu al zorg op grond van de AWBZ ontvangt, ontstaat er voor u een probleem, als die zorg niet valt onder het zorgpakket in het land waar u woont. Om dat te voorkomen, is er een overgangsregeling ingevoerd. Deze regeling houdt in dat u deze zorg of daaruit voortvloeiende vervolgzorg kunt voortzetten ten laste van de AWBZ. U moet zich hiervoor vóór 1 mei 2006 schriftelijk aanmelden bij het College voor zorgverzekeringen. Veranderingen voor uw gezinsleden Uw gezinsleden behouden, net als u, hun recht op geneeskundige zorg volgens de regels van het land waar zij wonen. De genoemde veranderingen in de AWBZ-zorg gelden ook voor uw gezinsleden. Daarnaast verandert de premieheffing: volgens de nieuwe zorgverzekeringswet zijn gezinsleden van 18 jaar en ouder (partner, kinderen én eventuele overige gezinsleden, zoals ouders) een bijdrage verschuldigd aan het CVZ. Deze bijdrage wordt geheven bij degene van wie het recht op zorg is afgeleid en wordt dus op uw pensioen of uitkering ingehouden. Gezinsleden jonger dan 18 jaar zijn geen bijdrage verschuldigd. Voor gezinsleden van 18 jaar en ouder geldt ook de no-claimregeling. Wat moet u doen? Als ziekenfondsverzekerde met een Nederlands pensioen of uitkering bent u al bekend bij het CVZ. Daarom hoeven u en uw gezinsleden zich na invoering van de ZVW niet opnieuw te melden. Wel zult u dit jaar nadere informatie ontvangen van het CVZ. Hebt u zich nog niet aangemeld bij een ziekenfonds van uw woonplaats in het buitenland? Dan raden wij u aan dat alsnog te doen. Ook in dit geval hoeft u zich echter niet bij het CVZ te melden. Hebt u nog een aanvullende verzekering bij een Nederlandse verzekeraar, dan kan deze u informeren over de gevolgen hiervoor van de ZVW.

9 9 Alleen als u gebruik wilt maken van de overgangsregeling AWBZ-zorg moet u dit bij het CVZ melden. Dit moet u doen binnen vier maanden nadat de ZVW in werking is getreden, dus vóór 1 mei U woont in een EU-/EER- of verdragsland, u bent ziekenfonds verzekerd en u werkt in Nederland Huidige situatie U woont in een EU-/EER- of verdragsland, maar u bent nu op grond van uw werkzaamheden als werknemer, zelfstandige of grensarbeider verzekerd in Nederland. Omdat u een inkomen hebt onder de ziekenfondsgrens, bent u ziekenfondsverzekerd. Op uw salaris wordt daarom inkomensafhankelijke premie voor de Ziekenfondswet ingehouden. U kunt dit zien op uw loonstrookje. Voor zelfstandigen stelt de Belastingdienst de premie vast. U hebt zich ingeschreven bij een Nederlands ziekenfonds. Aan het ziekenfonds betaalt u nominale premie. U en uw gezinsleden hebben recht op medische zorg zoals dat geregeld is in het land waar u woont. Deze zorg wordt verleend door de verzekeringsinstelling van uw woonland. De kosten van deze zorg komen ten laste van Nederland. Omdat u ziekenfondsverzekerd bent, bent u ook verzekerd voor de AWBZ. Voor de AWBZ-zorg die niet wordt verleend in het land waar u woont, kunnen u en uw gezinsleden gebruikmaken van de AWBZ-vergoedingsregeling. Wat verandert er voor u? Veranderingen voor uw zorgverzekering Omdat u in Nederland onder de socialeverzekeringswetgeving valt, bent u verzekeringsplichtig voor de ZVW. U moet een zorgverzekering sluiten bij een Nederlandse verzekeraar van uw keuze. Dat kan natuurlijk ook uw huidige zorgverzekeraar zijn. Uw inschrijving bij de verzekeringsinstelling in het land waar u woont kunt u gewoon voortzetten. Op grond van deze inschrijving behoudt u uw recht op geneeskundige zorg volgens de regels van uw woonland. Daarnaast behoudt u ook uw recht op

10 10 geneeskundige zorg in Nederland. Voor die zorg kunt u bij uw zorgverzekeraar kiezen uit verschillende polisvarianten. Sommige daarvan zullen ook de mogelijkheid openen voor (de tegemoetkoming in kosten van) zorg buiten Nederland, inclusief het land waar u woont. De zorgverzekeraar kan u daar nader over informeren. De no-claimregeling blijft onder de ZVW gewoon bestaan. Nieuw in de ZVW is dat u, afhankelijk van uw inkomen, recht kunt hebben op een zorgtoeslag als tegemoetkoming in de kosten van de nominale premie. Veranderingen voor de AWBZ-zorg Omdat u onder de Nederlandse socialeverzekeringswetgeving valt, blijft u verzekerd voor de AWBZ. U blijft ook een inkomensafhankelijke premie voor

11 11 de AWBZ betalen. Voor de AWBZ-zorg buiten Nederland bestaat nu een vergoedingsregeling. Deze vergoedingsregeling komt te vervallen. Ontvangt u bij de invoering van de ZVW al AWBZ-zorg, dan geldt voor u een overgangsregeling (zie kadertekst pagina 8). Overigens blijft het wel mogelijk van AWBZ-zorg binnen Nederland gebruik te maken. Veranderingen voor uw gezinsleden Uw gezinsleden kunnen net als u gewoon ingeschreven blijven bij de huidige verzekeringsinstelling in hun woonland. Hun aanspraken op zorg veranderen niet. Uw gezinsleden kunnen echter geen verzekering sluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Zij hebben alleen recht op medische zorg in het woonland en worden geregistreerd bij het CVZ. Als u grensarbeider bent, hebben uw gezinsleden slechts in spoedgevallen recht op geneeskundige zorg in Nederland. Bent u geen grensarbeider, maar bent u op grond van uw werkzaamheden niettemin in Nederland verzekerd, dan hebben uw gezinsleden in alle gevallen recht op geneeskundige zorg in Nederland. Als de ZVW is ingevoerd, zijn gezinsleden van 18 jaar en ouder een bijdrage aan het CVZ verschuldigd. Deze bijdrage heft het CVZ bij de werknemer of zelfstandige. Gezinsleden jonger dan 18 jaar zijn geen bijdrage verschuldigd. Voor gezinsleden van 18 jaar en ouder geldt ook de no-claimregeling. Wat moet u doen? U moet een zorgverzekering sluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar naar keuze. Als u geen zorgverzekering sluit, dan legt het CVZ u een boete op. Als u gebruik wilt maken van uw recht op medische zorg, moet u zich inschrijven bij een verzekeringsinstelling in het land waar u woont. U ontvangt hiervoor een formulier van uw zorgverzekeraar. Staat u al ingeschreven bij een verzekeringsinstelling in uw woonland, dan blijft die inschrijving ongewijzigd.

12 12 Als u gezinsleden hebt en zich niet inschrijft bij een verzekeringsinstelling in uw woonland, dan kunnen uw gezinsleden geen aanspraak maken op de medische zorg. Hebt u in Nederland een aanvullende verzekering, dan zal uw verzekeraar u informeren over de gevolgen hiervoor van de ZVW. Als u gebruik wilt maken van de AWBZ-overgangsregeling, dan moet u dit bij het CVZ melden. Dit moet u doen binnen vier maanden nadat de ZVW in werking is getreden, dus vóór 1 mei U woont in een EU-/EER- of verdragsland, u bent particulier of publiekrechtelijk verzekerd en u hebt een Nederlands pensioen of een Nederlandse uitkering Huidige situatie U bent particulier verzekerd, u hebt een standaardpakketpolis of u bent publiekrechtelijk verzekerd. Dit betekent dat u uw ziektekosten vergoed krijgt omdat in uw polis een buitenlanddekking is opgenomen. Ook is het mogelijk dat u een particuliere verzekering hebt bij een verzekeraar in het land waar u woont. U bent niet verplicht verzekerd voor de AWBZ. Wel is het mogelijk dat u een vrijwillige AWBZ-verzekering hebt gesloten. De kosten die u maakt, kunt u rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar. U maakt hiervoor gebruik van de AWBZ-vergoedingsregeling. Wat verandert er voor u? Veranderingen voor uw particuliere verzekering Ontvangt u een Nederlands pensioen of uitkering 1, dan hebt u recht op medische zorg zoals geregeld is in het land waar u woont. Deze zorg wordt 1 Ontvangt u een vervroegd pensioen of een Vut-uitkering, dan kan deze tekst ook op u van toepassing zijn.

13 13 verleend door een verzekeringsinstelling in uw woonland. Dit betekent dat voor u dezelfde regels gelden als voor ziekenfondsverzekerden van uw woonland. Nu kunt u veelal nog kiezen naar welke arts of ziekenhuis u gaat, in uw woonland of Nederland. Vanaf 1 januari 2006 moet u zich echter houden aan de ziekenfondsregels voor medische zorg zoals die gelden in uw woonland. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat u alleen een arts kunt bezoeken die een contract heeft met die verzekeringsinstelling en dus niet een arts die alleen op particuliere basis werkt. Voor een behandeling in Nederland hebt u bovendien vooraf toestemming nodig van de verzekeringsinstelling waar u wordt ingeschreven. Als u zich niet aan deze regels houdt, dan loopt u het risico dat u gemaakte kosten niet vergoed krijgt. De kosten van medische zorg in het woonland komen ten laste van Nederland. Omdat u recht hebt op medische zorg zoals dat geregeld is in het land waar u woont, hebt u de vrijwillige AWBZ-verzekering niet meer nodig. Deze komt dan ook te vervallen. Ook de AWBZ-vergoedingsregeling vervalt. Ontvangt u bij de invoering van de ZVW al AWBZ-zorg, dan geldt voor u een overgangsregeling (zie kader pagina 8). Ook uw huidige verzekering met buitenlanddekking is niet langer nodig. In de loop van het jaar ontvangt u nadere informatie van uw verzekeraar over de gevolgen voor uw bestaande ziektekostenverzekering. Voorzover uw verzekeraar de verzekering niet opzegt, kunt u die zelf opzeggen. Geeft uw huidige verzekering meer aanspraken dan het basispakket van uw woonland, of hebt u een aanvullende verzekering? Dan kan uw verzekeraar u informeren over de gevolgen die de nieuwe situatie hiervoor met zich meebrengt. Als de ZVW is ingevoerd, bent u een bijdrage aan het CVZ verschuldigd. Deze wordt op uw pensioen of uitkering ingehouden. Hoe hoog die bijdrage voor u zal zijn, is nog niet bekend. Wel gaat voor u ook de no-claimregeling gelden. Afhankelijk van de hoogte van uw pensioen of uitkering kunt u bovendien recht hebben op een zorgtoeslag als tegemoetkoming in de kosten van de bijdrage.

14 14 Veranderingen voor uw gezinsleden Voor gezinsleden geldt na invoering van de ZVW hetzelfde als voor u: zij hebben recht op medische zorg zoals dat geregeld is in het land waar u woont. Als de ZVW is ingevoerd, zijn gezinsleden van 18 jaar en ouder een bijdrage aan het CVZ verschuldigd. Deze bijdrage wordt geheven bij degene van wie het recht op zorg is afgeleid (de gepensioneerde/uitkeringsgerechtigde). Voor gezinsleden van 18 jaar en ouder geldt ook de no-claimregeling. Wat moet u doen? U moet bij het CVZ een formulier opvragen waaruit blijkt dat u recht hebt op medische zorg ten laste van Nederland. Met dit formulier moet u zich inschrijven bij een verzekeringsinstelling in uw woonland. Eventuele gezinsleden moeten zich ook melden bij het CVZ. Informeer bij de verzekeringsinstelling in uw woonland welke gezinsleden bij u meeverzekerd kunnen worden. Als u en uw gezinsleden zich niet melden bij het CVZ, dan legt het CVZ een boete op. Als u gebruik wilt maken van de AWBZ-overgangsregeling, dan moet u dit ook bij het CVZ melden. Dit moet u doen binnen vier maanden nadat de ZVW in werking is getreden, dus vóór 1 mei U woont in een EU-/EER- of verdragsland, u bent particulier of publiekrechtelijk verzekerd en u werkt in Nederland 2 Huidige situatie U woont in een EU-/EER- of verdragsland, maar u werkt als werknemer, zelfstandige of grensarbeider in Nederland. U bent particulier verzekerd, u hebt een stan- 2 Deze informatie geldt ook als u niet in Nederland werkt, maar wegens uw werkzaamheden als werknemer of zelfstandige niettemin onderworpen bent aan de Nederlandse socialeverzekeringswetgeving. Dat is het geval als op uw loon premies volksverzekeringen worden ingehouden of wanneer u een premieaanslag krijgt voor die verzekeringen.

15 15 daardpakketpolis of u bent publiekrechtelijk verzekerd. Dit betekent dat u uw ziektekosten vergoed krijgt omdat in uw polis een buitenlanddekking is opgenomen. Ook is het mogelijk dat u een particuliere verzekering hebt bij een verzekeraar in het land waar u woont. Daarnaast bent u verplicht AWBZ-verzekerd. De kosten voor AWBZ-zorg die u eventueel maakt, kunt u rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar. U maakt hiervoor gebruik van de AWBZ-vergoedingsregeling. Wat verandert er voor u? Veranderingen voor uw particuliere verzekering Omdat u in Nederland onder de socialeverzekeringswetgeving valt, bent u verzekeringsplichtig voor de ZVW. U moet een zorgverzekering sluiten bij een Nederlandse verzekeraar van uw keuze. Daarnaast moet u zich inschrijven bij een verzekeringsinstelling in het land waar u woont. U ontvangt hiervoor een formulier van uw verzekeraar. Op grond van deze inschrijving hebt u in uw woonland recht op geneeskundige zorg volgens de daar geldenden regels. Daarnaast hebt u recht op geneeskundige zorg in Nederland. Daarvoor kunt u bij uw verzekeraar kiezen uit verschillende polisvarianten. Sommige daarvan zullen ook de mogelijkheid openen van (tegemoetkoming in de kosten van) zorg buiten Nederland, inclusief uw woonland. Uw zorgverzekeraar kan u daarover nader informeren. Als de ZVW is ingevoerd, betaalt u een nominale premie aan uw zorgverzekeraar. Naast de nominale premie is er een inkomensafhankelijke verzekerdenbijdrage die uw werkgever betaalt. Als u zelfstandige bent, moet u de inkomensafhankelijke verzekerdenbijdrage zelf te betalen. De no-claimregeling blijft ook voor u gelden. Nieuw in de ZVW is dat u afhankelijk van uw inkomen recht kunt hebben op een zorgtoeslag als tegemoetkoming in de kosten van de nominale premie. Veranderingen voor de AWBZ-zorg Omdat u in Nederland werkt, blijft u verzekerd voor de AWBZ. U blijft ook een inkomensafhankelijke premie voor de AWBZ betalen. Door de invoering van

16 16 de ZVW kunt u echter geen beroep meer doen op de AWBZ-vergoedingsregeling; deze regeling vervalt. Ontvangt u bij de invoering van de ZVW al AWBZzorg, dan geldt voor u een overgangsregeling (zie kader pagina 8). Veranderingen voor uw gezinsleden Uw gezinsleden kunnen geen verzekering sluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Zij hebben alleen recht op medische zorg in het land waar u woont en worden geregistreerd bij het CVZ. Als u grensarbeider bent, hebben uw gezinsleden slechts in spoedgevallen recht op geneeskundige zorg in Nederland. Bent u geen grensarbeider, maar bent u op grond van uw werkzaamheden niettemin in Nederland verzekerd, dan hebben uw gezinsleden in alle gevallen recht op geneeskundige zorg in Nederland. Als de ZVW is ingevoerd, zijn gezinsleden van 18 jaar en ouder een bijdrage aan het CVZ verschuldigd. Het CVZ heft deze bijdrage bij de werknemer of zelfstandige. Voor gezinsleden van 18 jaar en ouder geldt ook de no-claimregeling.

17 17 Wat moet u doen? U moet een zorgverzekering sluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar naar keuze. Als u geen zorgverzekering sluit, dan legt het CVZ u een boete op. Gezinsleden moeten zich melden bij het CVZ. Informeer bij de verzekeringsinstelling in uw woonplaats welke gezinsleden bij u meeverzekerd kunnen worden. Melden uw gezinsleden zich niet bij het CVZ, dan legt het CVZ een boete op. Om zorg in te kunnen roepen moet u zich met een formulier van uw zorgverzekeraar inschrijven bij een verzekeringsinstelling in het land waar u woont. Als u gezinsleden hebt en zich niet inschrijft, dan kunnen uw gezinsleden geen aanspraak maken op medische zorg in het woonland. Het is mogelijk dat u een aanvullende verzekering hebt. Deze aanvullende verzekering blijft in beginsel bestaan. Uw verzekeraar kan u informeren over de gevolgen voor deze extra aanspraken of de aanvullende verzekering. 7. U woont niet in een EU-/EER- of een verdragsland, u bent particulier verzekerd en u hebt alleen een Nederlands pensioen of uitkering Huidige situatie U bent particulier verzekerd. Dit betekent dat u uw ziektekosten vergoed krijgt omdat in uw polis een buitenlanddekking is opgenomen. U bent niet verplicht verzekerd voor de AWBZ. Wel is het mogelijk dat u een vrijwillige AWBZverzekering hebt afgesloten. De kosten die u maakt voor AWBZ-zorg in het land waar u woont, kunt u rechtstreeks declareren bij uw ziektekostenverzekeraar. U maakt hiervoor gebruik van de AWBZ-vergoedingsregeling. Wat verandert er voor u? U bent niet-verzekeringsplichtig voor de ZVW. Met de invoering van de ZVW komt de vrijwillige AWBZ te vervallen. Ook de AWBZ-vergoedingsregeling komt te vervallen. U moet zelf voor een - particuliere - ziektekostenverzekering blijven zorgen. Dit geldt ook voor uw gezinsleden.

18 18 8. U woont niet in een EU-/EER- of een verdragsland, u bent particulier verzekerd en u werkt in Nederland Huidige situatie U bent particulier verzekerd. Dit betekent dat u uw ziektekosten vergoed krijgt omdat in uw polis een buitenlanddekking is opgenomen. Het is ook mogelijk dat u een particuliere verzekering hebt gesloten met een verzekeraar buiten Nederland. De kosten die u maakt, kunt u rechtstreeks declareren bij uw ziektekostenverzekeraar. Daarnaast bent u verplicht AWBZ-verzekerd. Voor deze zorg kunt u gebruikmaken van de AWBZ-vergoedingsregeling. Wat verandert er voor u? Omdat u in Nederland werkt, bent u verzekeringsplichtig voor de ZVW. Daarnaast blijft u verplicht AWBZ-verzekerd. U moet een zorgverzekering sluiten bij een Nederlandse verzekeraar van uw keuze. Als u in Nederland kiest voor een restitutiepolis, kunt u in het buitenland zorg inroepen en de rekening indienen bij uw Nederlandse zorgverzekeraar. De vergoeding wordt echter gebaseerd op de in Nederland geldende tarieven. Dit betekent dat de vergoeding lager kan zijn dan de kosten die u aan de zorgaanbieder hebt betaald. Als de ZVW is ingevoerd, betaalt u een nominale premie aan uw zorgverzekeraar. Naast de nominale premie is er een inkomensafhankelijke verzekerdenbijdrage die uw werkgever betaalt. Als u zelfstandige bent, moet u de inkomensafhankelijke verzekerdenbijdrage zelf betalen. De no-claimregeling gaat ook voor u gelden. Nieuw in de ZVW is dat u afhankelijk van uw inkomen recht kunt hebben op een zorgtoeslag als tegemoetkoming in de kosten van de nominale premie. Veranderingen voor de AWBZ-zorg Met de invoering van de ZVW vervalt de AWBZ-vergoedingsregeling. Ontvangt u bij de invoering van de ZVW al AWBZ-zorg, dan geldt voor u een overgangsregeling (zie kadertekst op pagina 8). Voor de AWBZ-zorg kunt u terecht bij

19 19 een zorgaanbieder die is gecontracteerd door uw Nederlandse zorgverzekeraar. Ook kunt u aan uw zorgverzekeraar toestemming vragen om naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder te gaan. U betaalt een inkomensafhankelijke premie voor de AWBZ. Veranderingen voor uw gezinsleden Uw gezinsleden zijn niet-verzekeringsplichtig voor de ZVW en de AWBZ. Zij moeten zelf voor een ziektekostenverzekering zorgen. Wat moet u doen? U moet een zorgverzekering sluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar naar keuze. In de zorgverzekeringswet is bepaald dat CVZ u een boete oplegt als u geen zorgverzekering afsluit.

20 Heeft u vragen, wilt u meer informatie? Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Op de website vindt u de meest recente informatie over de zorgverzekering. U kunt hier onder andere de meestgestelde vragen en antwoorden vinden. Ook kunt u er, aan de hand van uw werk- en gezinssituatie, meer informatie vinden over de veranderingen die op u van toepassing zijn. Belastingdienst Voor meer informatie over de zorgtoeslag kunt u kijken op Postbus 51 Postbus 51 is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot uur onder telefoonnummer Dit is een uitgave van het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Postbus 320, 1110 AH Diemen, Uitgiftedatum: augustus Aan de tekst in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Uw ziektekostenverzekering als u in het buitenland woont DVC 50069, ontwerp: BVH Communicatie-adviesbureau b.v., Rotterdam

Uw ziektekostenverzekering als u in het buitenland woont DVC 50069, ontwerp: BVH Communicatie-adviesbureau b.v., Rotterdam Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Telefax (070) 340 78 34 Publieksvoorlichting:

Nadere informatie

Verzekering en zorg buitenland

Verzekering en zorg buitenland Verzekering en zorg buitenland Begrippenlijst Acceptatieplicht De zorgverzekeraar is verplicht u te accepteren voor de zorgverzekering. Hij mag u niet weigeren vanwege uw leeftijd, gezondheidstoestand

Nadere informatie

Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering

Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering Informatie voor mensen met een uitkering of pensioen Wanneer u een uitkering of pensioen hebt en naar het buitenland verhuist, heeft dat gevolgen voor

Nadere informatie

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 is in Nederland de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking. Deze wet is de basis van een geheel nieuw Nederlands verzekeringstelsel voor ziektekosten.

Nadere informatie

Bent u ziekenfonds of particulier?

Bent u ziekenfonds of particulier? Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Juli 2005 Informatie Wilt u na het lezen van deze brochure

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders Inhoudsopgave WERKEN IN TWEE LANDEN 2 Wonen in Nederland en werken buiten Nederland Waar verzekerd bij werken in twee landen Voorkom dubbele premiebetaling Werkgevers- en werknemersverklaring DE PROCEDURE

Nadere informatie

Dat doen we voor u. Aarzel dus niet om onze adviseurs te bellen. Wij helpen u graag verder!

Dat doen we voor u. Aarzel dus niet om onze adviseurs te bellen. Wij helpen u graag verder! Verdragspolis 2015 1 2 CZ helpt u met kiezen U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en die aansluit bij uw wensen en behoeften. Daarom geven we u in

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Grensarbeiders 2014

CZ Zorgverzekeringen Grensarbeiders 2014 CZ Zorgverzekeringen Grensarbeiders 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat

Nadere informatie

TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd

TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd WWW.SVB.NL TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd 9030NO/0106 Inhoudsopgave TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND, 2 TOCH IN NEDERLAND VERZEKERD De verklaring (E)101: praktisch hulpmiddel

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Grensarbeiders 2013

CZ Zorgverzekeringen Grensarbeiders 2013 CZ Zorgverzekeringen Grensarbeiders 2013 1 Kies de zorgverzekering die bij u past Werkt u in Nederland en woont u in een land van de EU, EER, Zwitserland of verdragsland? Dan moet u in Nederland een zorgverzekering

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2013

Berekening zorgtoeslag 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2013 ib 998 - ib*7pl Berekening zorgtoeslag 2013 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant

Nadere informatie

Zorgeloos verzekerd.

Zorgeloos verzekerd. Zorgeloos verzekerd. 2 www.zorgzaamverzekerd.nl Zorgzaam De Centrales van Overheidspersoneel (de vakbonden voor Defensiepersoneel) hebben samen Zorgzaam opgericht. Zorgzaam is een privaatrechtelijke stichting

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34233 28 november 2014 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 november 2014, kenmerk 680920-128478-Z,

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Grensarbeiders 2 CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig heeft en aansluit bij

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2015 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de

Nadere informatie

www.zorgzaamverzekerd.nl

www.zorgzaamverzekerd.nl Zorgeloos verzekerd 2 www.zorgzaamverzekerd.nl Zorgzaam De Centrales van Overheidspersoneel (de vakbonden voor Defensiepersoneel) hebben samen Zorgzaam opgericht. Zorgzaam is een privaatrechtelijke stichting

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

CZ helpt u met kiezen

CZ helpt u met kiezen Verdragspolis 2017 1 CZ helpt u met kiezen U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en die aansluit bij uw wensen en behoeften. Daarom geven we u in

Nadere informatie

Informatie over het vervallen van het woonplaatsvereiste

Informatie over het vervallen van het woonplaatsvereiste Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Directie Zorgverzekeringen Informatie over het vervallen van het woonplaatsvereiste in de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 (Wtz 1998)

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2014 Berekening zorgtoeslag 2014 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af

Nadere informatie

CZ Verdragspolis 2013

CZ Verdragspolis 2013 CZ Verdragspolis 2013 1 Kies de zorgverzekering die bij u past Een zorgverzekering bestaat uit de CZ Verdragspolis met daarbij meestal een aanvullende verzekering en/of tandartsverzekering. Maar hoe weet

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet. Duitsland

Zorgverzekeringswet. Duitsland Zorgverzekeringswet & Duitsland INHOUD 1 Woonplaats Duitsland 1.2 Werknemer + gezinsleden 1.2.1 Werkzaam in Nederland (grensarbeider) 1.2.1.1 Op 31 december 2005 ziekenfondsverzekerd in Nederland 1.2.1.2

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bijlage 4 van de Regeling zorgverzekering komt te luiden als volgt:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bijlage 4 van de Regeling zorgverzekering komt te luiden als volgt: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25177 30 november 2012 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 29 november 2012, kenmerk Z-3139020,

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland

Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Inhoud In welk land bent u verzekerd? 2 Hoe krijgt u medische zorg? 2 Wat kost het u? 2 Hoe zijn uw gezinsleden verzekerd? 3 Wat kost

Nadere informatie

verklaring (E) 101 Verzekeringen Aanvraag 1 Gegevens werkgever 2 Ondertekening ja nee ja nee

verklaring (E) 101 Verzekeringen Aanvraag 1 Gegevens werkgever 2 Ondertekening ja nee ja nee Aanvraag Verzekeringen verklaring (E) 101 Korte inleidende tekst, deze mag maximaal 4 regels in beslag nemen. De subtitel die Met dit formulier vraagt u een verklaring aan waarmee uw werknemers kunnen

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kant (SP) over de inkomensachteruitgang van remigranten (2050609700).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kant (SP) over de inkomensachteruitgang van remigranten (2050609700). Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DBO-K-U-2669635

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33704 29 november 2013 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 november 2013, kenmerk 169401-113162-Z,

Nadere informatie

CZ Verdragspolis 2014

CZ Verdragspolis 2014 CZ Verdragspolis 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u niet te veel betaalt.

Nadere informatie

AOW voor mensen buiten Nederland

AOW voor mensen buiten Nederland Algemene Ouderdomswet AOW voor mensen buiten Nederland Inhoud Wat is de AOW 2 Voor wie is de AOW 2 Wanneer krijgt u AOW 3 Wonen in het ene en werken in het andere land 4 Hoeveel is de AOW 4 Andere pensioenen

Nadere informatie

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen voor personen die wonen in België wonen en een uitkering uit Nederland ontvangen Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 918 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 69, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 69, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21588 30 november 2011 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 november 2011, nr. Z/VV-3093314,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bijlage 4 van de Regeling zorgverzekering komt te luiden als volgt:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bijlage 4 van de Regeling zorgverzekering komt te luiden als volgt: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 40860 19 november 2015 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 november 2015, kenmerk 862829-143414-Z,

Nadere informatie

ZORG SPECIAL NIEUWE ZIEKTEKOSTENREGELING PER 2006

ZORG SPECIAL NIEUWE ZIEKTEKOSTENREGELING PER 2006 ZORG SPECIAL NIEUWE ZIEKTEKOSTENREGELING PER 2006 NIEUWSBRIEF VAN VRIELING ADVIESGROEP Nr. 5 - september 2005 Column Nieuwe zorgverzekering 1 januari van kracht Gerrit Jan Vrieling 1 januari 2006 wordt

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2009

Berekening zorgtoeslag 2009 Berekening zorgtoeslag 2009 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de normpremie het gezamenlijke toetsingsinkomen

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Velden met een zijn verplicht. I. Gezinsuitkeringen CONTEXT: Gezinsuitkeringen worden over het algemeen uit de belastingen gefinancierd

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7. INTERNATIONALE ASPECTEN. 7.1 Inleiding

HOOFDSTUK 7. INTERNATIONALE ASPECTEN. 7.1 Inleiding HOOFDSTUK 7. INTERNATIONALE ASPECTEN 7.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de kosten die zijn gemaakt voor zorg in het buitenland door twee categorieën personen. Het betreft in de eerste plaats

Nadere informatie

DE NIEUWE ZORGVERZEKERINGSWET 2006. Naturapolis. 1. Hoofdlijnen. Restitutiepolis. Basisverzekering. Aanvullende verzekering

DE NIEUWE ZORGVERZEKERINGSWET 2006. Naturapolis. 1. Hoofdlijnen. Restitutiepolis. Basisverzekering. Aanvullende verzekering kantooradres : Sportlaan 56 postadres : Postbus 3 1870 AA Schoorl telefoon : (072) 509 15 42 telefax : (072) 509 40 04 e-mail : info@schokkeraccountants.nl website : www.schokkeraccountants.nl DE NIEUWE

Nadere informatie

Aanvraag. Internationale detachering. 1 Gegevens zelfstandige/dga. 2 Gegevens onderneming

Aanvraag. Internationale detachering. 1 Gegevens zelfstandige/dga. 2 Gegevens onderneming Aanvraag Internationale detachering Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving (E)101/A1 voor zelfstandigen en directeuren grootaandeelhouder (DGA) Met dit formulier vraagt u een verklaring

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Omtzigt (CDA) over verzekerbaarheid (2060717910).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Omtzigt (CDA) over verzekerbaarheid (2060717910). Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 008 500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DZ-K-U-778438 5 juli

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland

Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland Inhoud Waarvoor bent u verzekerd? 2 Hebben uw gezinsleden geen eigen ziektekostenverzekering? 3 In welk land krijgt u medische zorg? 3 In welk land kunnen

Nadere informatie

AOW voor mensen buiten Nederland

AOW voor mensen buiten Nederland Algemene Ouderdomswet AOW voor mensen buiten Nederland Inhoud Wat is de AOW 2 Voor wie is de AOW 2 Wanneer krijgt u AOW 4 Wonen in het ene en werken in het andere land 4 Een toeslag voor uw partner 5 Inkomsten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 69, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 69, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet; STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1086 232 28 28november 2008 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 november 2008, nr.

Nadere informatie

Wijziging Regeling zorgverzekering

Wijziging Regeling zorgverzekering VWS Wijziging Regeling zorgverzekering Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 november, nr. Z/VV-2814306, houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met

Nadere informatie

ONVZ Zorggids Buitenland

ONVZ Zorggids Buitenland ONVZ Zorggids Buitenland 1 2 Inhoudsopgave Algemeen 4 Toelichting Situaties buitenlandse werknemers 7 Soorten verzekeringen 8 Wanneer welke verzekering afsluiten? 9 1 Geen inkomen 9 2 Kennismigranten en

Nadere informatie

ONVZ Zorggids Buitenland

ONVZ Zorggids Buitenland ONVZ Zorggids Buitenland 1 2 Inhoudsopgave Algemeen 4 Toelichting Situaties buitenlandse werknemers 7 Soorten verzekeringen 8 Wanneer welke verzekering afsluiten? 9 1 Geen inkomen 9 2 Kennismigranten en

Nadere informatie

Vragen PvdA-fractie. Antwoord Zie antwoord vraag 1.

Vragen PvdA-fractie. Antwoord Zie antwoord vraag 1. Vragen CDA-fractie Vraag 1 In de brief van de minister en in de bijlage worden vooral uitspraken gedaan over de uitvoeringskosten van de vrijwillige AWBZ-verzekering. Verwacht de minister dat de uitvoeringskosten

Nadere informatie

Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor zelfstandigen en directeuren groot aandeelhouder (DGA)

Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor zelfstandigen en directeuren groot aandeelhouder (DGA) Internationale detachering Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor zelfstandigen en directeuren groot aandeelhouder (DGA) Met dit formulier vraagt u een verklaring

Nadere informatie

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

Nadere informatie

Nieuw Zorgstelsel 2006

Nieuw Zorgstelsel 2006 Nieuw Zorgstelsel 2006 Voorwoord In deze brochure wordt in het kort uitleg gegeven over het nieuwe zorgstelsel, zoals dat per 1 januari 2006 zal worden ingevoerd. Met de invoering van de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16 Inhoud 1 Voor wie is deze brochure? 4 2 De ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen 6 3 Voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 7 3.1 Drijft u in 2004 feitelijk voor eigen rekening een onderneming?

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2016

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2016 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2016 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bijlage 4 van de Regeling zorgverzekering komt te luiden als volgt:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bijlage 4 van de Regeling zorgverzekering komt te luiden als volgt: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 61016 17 november 2016 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 november 2016, kenmerk 1040302-157680-Z,

Nadere informatie

Informatiekaart ONVZ HR-adviseur

Informatiekaart ONVZ HR-adviseur Informatiekaart ONVZ HR-adviseur 1 2 Inhoudsopgave Informatiekaart ONVZ HR-adviseur Algemeen 4 Bijlage 1 Checklist voor opmaak Basisverzekering buitenlandse werknemers 6 Bijlage 2 Stroomschema s Buitenland

Nadere informatie

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra.

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra. Aanvraag verzekerbaarheid in het buitenland Procedure voor de OCMW s HZIV Dienst Internationale Relaties (iri.enquete@hziv.be) www.hziv.be Inleiding De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir I 'J~ ~ ~ :-.~? Vlaamse Regering DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir Omzendbrief betreffende de toepassing van de Vlaamse zorgverzekering voor Belgisch sociaal verzekerden met:

Nadere informatie

Pensioen in het buitenland, kan dat?

Pensioen in het buitenland, kan dat? Pensioen in het buitenland, kan dat? Wil je van je pensioen genieten in het buitenland? Dat kan, maar er is wel een aantal zaken waar je op moet letten. Bijvoorbeeld hoe het zit met de AOW, de zorgverzekering

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 23 mei 2017 (OR. en) 9601/17 ADD 4 JAI 537 ASIM 57 CO EUR-PREP 27 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 17 mei 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de

Nadere informatie

Stad Holland Zorgverzekeraar werkt in het buitenland. Tijdelijk verblijf in buitenland. Aad Ouwendijk

Stad Holland Zorgverzekeraar werkt in het buitenland. Tijdelijk verblijf in buitenland. Aad Ouwendijk Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Stad Holland werkt in het buitenland 2014 Stad Holland Zorgverzekeraar werkt in het buitenland Gaat u binnenkort met vakantie naar het buitenland? Wilt u

Nadere informatie

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 4 Tabel B4.3... 5 Tabel B4.4... 6 Tabel B4.5... 7 Tabel B4.6... 8 Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Werkt in het buitenland 2014

Werkt in het buitenland 2014 Werkt in het buitenland 2014 DSW Zorgverzekeraar werkt in het buitenland Gaat u binnenkort met vakantie naar het buitenland? Wilt u een behandeling in het buitenland ondergaan? Of gaat u werken in het

Nadere informatie

Als u gaat werken in Duitsland

Als u gaat werken in Duitsland DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.313 Als u gaat werken algemene informatie bronnen Brochure Belastingdienst, uitgave 2008; www.belastingdienst.nl Als u in Nederland woont en gaat werken, gaat

Nadere informatie

Inkomende grensarbeiders & nieuwe zorgverzekeringswet

Inkomende grensarbeiders & nieuwe zorgverzekeringswet Inkomende grensarbeiders & nieuwe zorgverzekeringswet Dit artikel is gepubliceerd in Belasting & Beloning, nr. 1 d.d. 4 januari 2007. Abonnementen: 040 2 2925.950 Euroforum Uitgeverij Wim Hentenaar & Ger

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier?

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier? Belastingdienst Opgaaf Startende onderneming Waarom dit formulier? Dit formulier is alleen bedoeld voor ondernemingen die niet verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 360 Besluit van 29 augustus 2000, houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw in verband met voortzetting ziekenfondsverzekering

Nadere informatie

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2011

Berekening zorgtoeslag 2011 Berekening zorgtoeslag 2011 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de normpremie het gezamenlijke toetsingsinkomen

Nadere informatie

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep.

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep. Meander Samenvatting groep 7 Thema 2 Om ons heen Samenvatting Landschappen Landschappen in Europa zijn heel verschillend. Nederland is een heel vlak land. Frankrijk is een land met heuvels en bergen. Zweden

Nadere informatie

- de omvang is 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; - het gezicht moet recht van voren gefotografeerd zijn. paspoort als een Nederlandse identiteitskaart.

- de omvang is 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; - het gezicht moet recht van voren gefotografeerd zijn. paspoort als een Nederlandse identiteitskaart. Reisdocumenten Wilt u een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart aanvragen, uw kinderen laten bijschrijven in uw paspoort, of bent u uw reisdocument kwijtgeraakt? In deze folder leest u alles over

Nadere informatie

I N I T I A T I E F V O O R S T E L

I N I T I A T I E F V O O R S T E L I N I T I A T I E F V O O R S T E L Op de bres voor betaalbare collectieve zorg 1. Inleiding Op 1 januari 2006 treedt de nieuwe zorgverzekeringswet in werking. Nu al is duidelijk dat het nieuwe zorgstelsel

Nadere informatie

Declaratie zorgkosten. Informatie voor gemoedsbezwaarden

Declaratie zorgkosten. Informatie voor gemoedsbezwaarden Declaratie zorgkosten Informatie voor gemoedsbezwaarden Inhoudsopgave Registratie als gemoedsbezwaarde 3 Kinderen 3 Bijdragevervangende belasting 4 Spaartegoed huishouden 4 Vaststelling spaartegoed 4 Bezwaar

Nadere informatie

Europese octrooiaanvragen

Europese octrooiaanvragen Vereenigde Octrooibureaux N.V. Johan de Wittlaan 7 2517 JR Postbus 87930 2508 DH Den Haag Telefoon 070 416 67 11 Telefax 070 416 67 99 patent@vereenigde.com trademark@vereenigde.com legal@vereenigde.com

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

Welkom. 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1

Welkom. 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1 Welkom 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1 4. Nieuwe zorgstelsel per 1-1-2006 Alle ingezetenen van Nederland komen in aanmerking voor het nieuwe zorgstelsel Alle ziekenfondsplichtige en particuliere

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 69, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 69, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet; STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 18022 27 november 2009 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 november 2009, nr. Z/VV-2969218,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SOCIALE ZEKERHEID OKTOBER 2005

NIEUWSBRIEF SOCIALE ZEKERHEID OKTOBER 2005 NIEUWSBRIEF SOCIALE ZEKERHEID OKTOBER 2005 Deze nieuwsbrief opent met het onderzoek dat de afdeling Zorg en Werk recent onder het merendeel van haar klanten heeft gehouden. Daarna is een artikel over woonkostensubsidie

Nadere informatie

Tour de Zorg Etappe 2: De Bergetappe

Tour de Zorg Etappe 2: De Bergetappe Assurantiekantoor Veltman presenteert: Tour de Zorg Etappe 2: De Bergetappe Solotour! Vandaag leggen we de 2 e etappe af. De bergetappe staat ons te wachten, een pittige dag dus, waarbij ons 3 cols (bergen)

Nadere informatie

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig Nieuwe roamingbundels voor voordelig bellen en internetten in de EU Om ook in de EU voordelig gebruik te kunnen maken van de mobiele telefoon, biedt Telfort Zakelijk vanaf 1 september 2013 twee interessante

Nadere informatie

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt:

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt: Zorgverzekering Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering hebben. Dit basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Daarnaast kunt u zich

Nadere informatie

Wet AWBZ-zorg buitenland

Wet AWBZ-zorg buitenland Wet AWBZ-zorg buitenland Op 1 januari 2013 treedt de Wet AWBZ-zorg buitenland in werking. De regering treft met deze wet maatregelen om de mogelijkheden voor het inroepen van AWBZ-zorg in het buitenland

Nadere informatie

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid om de in Nederland opgelegde sanctie (verder) in eigen

Nadere informatie

Lindelaufer Gewande 31

Lindelaufer Gewande 31 Belastingdienst Opgaaf Startende onderneming Waarom dit formulier? Dit formulier is alleen bedoeld voor ondernemingen die niet verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Dit formulier Dit formulier is voor studenten met recht op studiefinanciering die alleen, of samen met een partner, een kind verzorgen en een toeslag

Nadere informatie

SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN?

SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN? Rijksdienst voor Sociale Zekerheid SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN? 1. Uitzending naar landen van de Europese Unie (EU) Sinds 1 mei 2010 bepaalt de EG- Verordening 883/2004

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie?

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? MEMO/11/406 Brussel, 16 juni 2011 Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? Vakantie verwacht het onverwachte. Gaat u binnenkort op reis in de EU of naar IJsland, Liechtenstein,

Nadere informatie

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Inhoud Hoe kunt u verzekerd blijven in Nederland 2 Waarom in Nederland verzekerd blijven 2 Waar betaalt u de sociale premies 2 Voor welke sociale verzekeringen geldt

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2017

CZ Zorgverzekeringen 2017 CZ Zorgverzekeringen 2017 Grensarbeiders 1 CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en die aansluit

Nadere informatie

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 AMF een goed geregeld pensioen Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 Het bestuur van het Algemeen Mijnwerkersfonds (AMF) wil haar rechthebbenden van goede en belangrijke informatie voorzien. Leest u

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 66088 20 november 2017 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 november 2017, kenmerk 1241265-168333-Z,

Nadere informatie

Droge kost! Nieuwe zorgverzekering: Tekst en uitleg. PUR legt het uit. www.vbvinfo.nl

Droge kost! Nieuwe zorgverzekering: Tekst en uitleg. PUR legt het uit. www.vbvinfo.nl www.vbvinfo.nl INFO 69 december 2005 Postbus 87594 1080 JN Amsterdam telefoon 020-673 32 33 De nieuwe zorgeverzekering komt eraan Nieuwe zorgverzekering: Droge kost! Bestuursleden en redactie VBV wensen

Nadere informatie

Het verschil tussen de regels voor en na 1 mei 2010

Het verschil tussen de regels voor en na 1 mei 2010 Het verschil tussen de regels voor en na 1 mei 2010 Inhoud De nieuwe regels zorgen voor een verandering als u: 2 Werkt u in Nederland en Duitsland? 2 Wilt u onder de nieuwe wetgeving vallen? 2 Wat als

Nadere informatie

Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop

Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop 1. BRP bron voor demografische statistieken 2. Demografische statistieken volgens Europese verordening

Nadere informatie

In de Regeling zorgverzekering wordt na Bijlage 6 een bijlage ingevoegd, luidende:

In de Regeling zorgverzekering wordt na Bijlage 6 een bijlage ingevoegd, luidende: Kenmerk Den Haag Z/VV-2686154 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 69, tweede en vijfde lid, van de Zorgverzekeringswet; BESLUIT: Artikel I In de Regeling zorgverzekering

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vertegenwoordigd door E te F tegen C te D Zaak : Collectiviteit, korting op de premie met terugwerkende kracht Zaaknummer : 2011.00544 Zittingsdatum : 26 oktober

Nadere informatie