Uw ziektekostenverzekering als u in het buitenland woont DVC 50069, ontwerp: BVH Communicatie-adviesbureau b.v., Rotterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw ziektekostenverzekering als u in het buitenland woont DVC 50069, ontwerp: BVH Communicatie-adviesbureau b.v., Rotterdam"

Transcriptie

1 Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein VX Den Haag Postadres: Postbus EJ Den Haag Telefoon (070) Telefax (070) Publieksvoorlichting: Telefoon (070) Internetadres: April 2005 Indien u naar aanleiding van deze brochure nog vragen heeft kunt u contact opnemen met: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Directie Zorgverzekeringen / Afdeling Verzekeringen en Verdragen Parnassusplein 5 Postbus EJ Den Haag Telefoonnummer: College voor zorgverzekeringen (CVZ) Afdeling Buitenland Postbus AH Diemen Telefoonnummer: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport / College voor zorgverzekeringen vs Uw ziektekostenverzekering als u in het buitenland woont DVC 50069, ontwerp: BVH Communicatie-adviesbureau b.v., Rotterdam De invoering van de Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Directie Zorgverzekeringen 24 Alle informatie 1 is gebaseerd op een wetsvoorstel dat nog in behandeling is bij het Parlement. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 U woont in een EU/EER of verdragsland: 2. U bent nu ziekenfondsverzekerd en u heeft alleen een Nederlands pensioen of uitkering 6 3. U bent nu ziekenfondsverzekerd en u bent in Nederland werknemer, zelfstandige of grensarbeider 9 4. U bent nu particulier of publiekrechtelijk verzekerd en u heeft alleen een Nederlands pensioen of uitkering U bent nu particulier verzekerd en u bent in Nederland werknemer, zelfstandige of grensarbeider 16 U woont niet in een EU/EER of verdragsland: 6. U bent nu particulier verzekerd en u heeft alleen een Nederlands pensioen of uitkering U bent nu particulier verzekerd en u bent in Nederland werknemer of zelfstandige 21 8 Hoofdlijnen van de Zorgverzekeringswet 23 Deze brochure is van toepassing op de meest gangbare situaties. Het is niet mogelijk om alle mogelijke uitzonderingen in de brochure op te nemen.

3 1. Inleiding Invoering van de Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 Op 1 januari 2006 wordt in Nederland de Zorgverzekeringswet (Zvw) ingevoerd. Met deze wet ontstaat een nieuw verzekeringsstelsel voor ziektekosten waarmee vrijwel iedereen op dezelfde wijze verzekerd is. Vanaf 1 januari 2006 bestaat er geen verschil meer tussen ziekenfonds en particulier verzekerden. Op bladzijde 23 van deze brochure vindt u een overzicht van de hoofdlijnen van de Zvw. Iedereen die verplicht AWBZ verzekerd is, is verzekeringsplichtig voor de Zvw en moet een zorgverzekering sluiten. Deze Verdragslanden zijn: Bosnië-Herzegovina, Kaapverdische Eilanden, Kroatië, Macedonië, Marokko, Servië-Montenegro, Tunesië en Turkije. Wanneer u niet in één van de bovenstaande landen woont, is de Verordening of een verdrag niet op u van toepassing. Er verandert voor u echter ook het één en ander. Informatie daarover vindt u vanaf pagina 20. Gevolgen voor Nederlanders in het buitenland Deze brochure informeert u over de gevolgen die de invoering van de Zorgverzekeringswet voor u heeft als u in het buitenland woont en een Nederlands wettelijk pensioen of uitkering hebt, of in het buitenland woont en in Nederland werkt. U heeft dan in uw woonland recht hebt op medische zorg ten laste van Nederland. Wanneer heeft u in uw woonland recht op medische zorg ten laste van Nederland? Dat recht is afhankelijk van het land waar u woont. De Zorgverzekeringswet is een sociale zekerheidswet. Hierop is de Europese socialezekerheidsverordening (de Verordening) van toepassing. Dat betekent dat wanneer u in één van de EU/EER landen woont, u recht heeft op medische zorg ten laste van Nederland. De EU/EER landen zijn: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, IJsland, Zweden en Zwitserland. Daarnaast zijn er door Nederland verdragen met een aantal afzonderlijke landen buiten de EU/EER gesloten waarin een regeling voor de verlening van medische zorg is opgenomen. Als u in één van die landen woont, hebt u ook recht op medische zorg ten laste van Nederland. 4 5

4 2. U woont in een EU/EER- of Verdragsland, u bent nu ziekenfondsverzekerd en u heeft alleen een Nederlands pensioen of uitkering nominale premie. De Belastingdienst houdt zich bezig met de uitvoering van de zorgtoeslag. Voor vragen hierover kunt u bij de Belastingdienst terecht. Huidige situatie Gevolgen voor de AWBZ Mensen die ziekenfondsverzekerd zijn en in een EU/EER- of Verdragsland wonen zijn sociaal verzekerd, waardoor de Verordening en de verdragen van toepassing zijn. Dit wil zeggen dat u en uw gezinsleden recht hebben op medische zorg zoals dat in uw woonland is geregeld; het zogenaamde woonlandpakket. Deze zorg wordt verleend door de instellingen van de sociale ziektekostenverzekering van uw woonland. De kosten van deze zorg komen ten laste van Nederland. Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) verzorgt de financiële afwikkeling. Met het formulier dat u van het CVZ heeft gekregen, heeft u zich ingeschreven bij de sociale ziektekostenverzekeraar in uw woonland. Omdat u ziekenfondsverzekerd bent, bent u ook verplicht verzekerd voor de AWBZ (verzekering voor langdurige zorg). Ook voor de AWBZ geldt dat u de zorg krijgt zoals dit in uw woonland is geregeld; het woonlandpakket. Voor AWBZ-zorg die niet is opgenomen in het woonlandpakket, kunt u nu gebruik maken van een AWBZ-restitutieregeling. U betaalt voor uw ziekenfondsverzekering een nominale en een inkomensgerelateerde premie die wordt ingehouden op uw pensioen of uitkering. Voor de AWBZ- verzekering betaalt u alleen een inkomensgerelateerde premie. De gevolgen van de invoering van de Zorgverzekeringswet Voor algemene informatie over de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de no-claimteruggaveregeling kunt u bladzijde 23 lezen. U bent niet-verzekeringsplichtig voor de Zvw. Er verandert voor u niet veel. Omdat de Zvw, net zoals de Ziekenfondswet, een sociale verzekering is houdt u uw verdragsaanspraken op grond van het huidige woonlandpakket. Ook de no-claimteruggaveregeling, die per 1 januari 2005 is ingevoerd in de ziekenfondsverzekering, blijft onder de Zvw bestaan. Als de Zvw is ingevoerd, bent u aan het CVZ een bijdrage verschuldigd. Nieuw in de Zvw is de zorgtoeslag. Hierop heeft u, afhankelijk van de hoogte van uw pensioen of uitkering, recht als tegemoetkoming in de kosten van uw Wat betreft de AWBZ verandert er wel iets. Uw woonlandpakket blijft hetzelfde, maar u kunt geen beroep meer doen op AWBZ-zorg die niet in het woonlandpakket is opgenomen. De AWBZ-restitutieregeling komt namelijk te vervallen. Voor mensen die bij de invoering van de Zvw op 1 januari 2006 al AWBZ-zorg genieten, geldt een overgangsregeling (zie verderop). Gezinsleden Wie gezinslid is wordt bepaald door de wetgeving van het land waar u woont. In het algemeen zijn dit de echtgenoot en minderjarige kinderen zonder eigen inkomen. U kunt dit navragen bij de sociale ziektekostenverzekeraar in uw woonplaats. Voor gezinsleden geldt na invoering van de Zvw hetzelfde als voor degene die het pensioen of de uitkering ontvangt. Zij zijn niet-verzekeringsplichtig voor de Zvw en zij hebben recht op zorg zoals dat in het woonland is geregeld. Als de Zvw is ingevoerd, is het gezinslid van 18 jaar en ouder een bijdrage aan het CVZ verschuldigd. Deze bijdrage wordt geheven bij degene van wie het recht op zorg is afgeleid (de gepensioneerde/uitkeringsgerechtigde). Gezinsleden jonger dan 18 jaar zijn geen bijdrage verschuldigd. Voor gezinsleden van 18 jaar en ouder blijft de no-claimteruggaveregeling, die per 1 januari 2005 is ingevoerd in de ziekenfondsverzekering, ook onder de Zvw bestaan. Overgangsregeling AWBZ-zorg in het buitenland Zoals hiervoor is aangegeven, heeft u recht op het woonlandpakket. Dat woonlandpakket kan meer of minder uitgebreid zijn dan het Nederlandse zorgpakket. Voor mensen die nu al zorg ten laste van de AWBZ ontvangen, zouden er problemen kunnen ontstaan wanneer die zorg niet is opgenomen in hun woonlandpakket. Om problemen te voorkomen, wordt voorzien in een overgangsregeling. De overgangsregeling komt er op neer dat mensen die, op het moment dat de Zvw wordt ingevoerd, AWBZ-zorg genieten in het buitenland, deze zorg of daaruit voortvloeiende vervolgzorg kunnen voortzetten ten laste van de AWBZ. 6 7

5 Wat moet u doen? U hoeft niets te doen. Omdat u als rechthebbende op pensioen of uitkering al bekend bent bij het CVZ hoeven u en uw gezinsleden zich na invoering van de Zvw niet opnieuw te melden. Wel zult u dit jaar nadere informatie ontvangen van het CVZ. 3. U woont in een EU/EER- of Verdragsland, u bent nu ziekenfondsverzekerd en u bent in Nederland werknemer, zelfstandige of grensarbeider Deze informatie is geschreven voor de werknemer maar is ook van toepassing op de grensarbeider en de zelfstandige. Waar dit afwijkt wordt dit expliciet vermeld. Het is mogelijk dat u een aanvullende verzekering heeft. Uw verzekeraar kan u informeren over de gevolgen van de invoering van de Zvw voor deze aanvullende verzekering. Huidige situatie Omdat u in Nederland werkt en een inkomen heeft onder de ziekenfondsgrens, bent u nu ziekenfondsverzekerd. Op uw salaris wordt daarom premie voor de Ziekenfondswet ingehouden. U kunt dit zien op uw loonstrookje. U heeft zich ingeschreven bij een Nederlands ziekenfonds. Mensen die ziekenfondsverzekerd zijn en in een EU/EER-land of Verdragsland wonen, zijn sociaal verzekerd, waardoor de Verordening en de verdragen van toepassing zijn. Dit wil zeggen dat u en uw gezinsleden recht hebben op medische zorg zoals dat in uw woonland is geregeld; het zogenaamde woonlandpakket. Deze zorg wordt verleend door de instellingen van de sociale ziektekostenverzekering van uw woonland. De kosten van deze zorg komen ten laste van Nederland. Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) verzorgt de financiële afwikkeling. Omdat u ziekenfondsverzekerd bent, bent u ook verplicht verzekerd voor de AWBZ (verzekering voor langdurige zorg). Ook voor de AWBZ krijgt u de zorg zoals dit in uw woonland geregeld is; het woonlandpakket. Voor de AWBZzorg die niet is opgenomen in het woonlandpakket, kunt u nu gebruik maken van de AWBZ-restitutieregeling. De gevolgen van de invoering van de Zorgverzekeringswet Voor algemene informatie over de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de no-claimteruggaveregeling kunt u bladzijde 23 lezen. Omdat u in Nederland werkt, bent u verzekeringsplichtig voor de Zvw. U moet een zorgverzekering afsluiten bij een Nederlandse verzekeraar van uw keuze. Daarnaast blijft de Verordening of een verdrag op u van toepassing. 8 9

6 In uw woonland kunt u op twee manieren zorg inroepen: 1. Indien u in Nederland hebt gekozen voor een verzekering waarbij u de kosten van zorg die u in het buitenland geniet van uw verzekeraar krijgt vergoed (restitutiepolis), kunt u in het buitenland zorg inroepen en de rekening declareren bij uw Nederlandse zorgverzekeraar. U kunt met uw restitutiepolis ook zorg in Nederland inroepen. De kosten van in het buitenland genoten zorg worden vergoed naar Nederlandse maatstaven. Dit betekent dat de vergoeding lager kan zijn dan de kosten die u aan de zorgaanbieder heeft betaald. 2. U kunt zich met een formulier van uw Nederlandse zorgverzekeraar inschrijven bij de sociale ziektekostenverzekeraar van uw woonplaats. In uw woonland hebt u dan recht op het woonlandpakket ten laste van Nederland. Als de Zvw is ingevoerd, betaalt u een nominale premie aan uw zorgverzekeraar. Naast de nominale premie is er een inkomensgerelateerde verzekerdenbijdrage die u vergoed krijgt van uw werkgever. Als u zelfstandige bent dient u de inkomensgerelateerde verzekerdenbijdrage zelf te betalen. mensen die bij de invoering van de Zvw al AWBZ-zorg genieten geldt een overgangsregeling (zie verderop). U betaalt een inkomensgerelateerde premie voor de AWBZ. Gezinsleden Wie gezinslid is wordt bepaald door de wetgeving van het land waar u woont. In het algemeen zijn dit de echtgenoot en minderjarige kinderen zonder eigen inkomen. U kunt dit navragen bij de sociale ziektekostenverzekeraar in uw woonplaats. Het gezinslid is niet verzekeringsplichtig voor de Zvw maar heeft alleen aanspraken op grond van de Verordening of een verdrag, de zogenaamde verdragsaanspraken. Dit wil zeggen dat het gezinslid recht heeft op medische zorg zoals dat in het woonland is geregeld; het zogenaamde woonlandpakket. Als de Zvw is ingevoerd, is het gezinslid van 18 jaar en ouder een bijdrage aan het CVZ verschuldigd. Deze bijdrage wordt geheven bij degene van wie het recht op zorg is afgeleid (werknemer, grensarbeider of zelfstandige). Gezinsleden jonger dan 18 jaar zijn geen bijdrage verschuldigd. Voor gezinsleden van 18 jaar en ouder blijft de no-claimteruggaveregeling, die per 1 januari 2005 is ingevoerd in de ziekenfondsverzekering, ook onder de Zvw bestaan. De no-claimteruggaveregeling, die per 1 januari 2005 is ingevoerd in de ziekenfondsverzekering, blijft ook onder de Zvw bestaan. Nieuw in de Zvw is dat u, afhankelijk van uw inkomen, recht kunt hebben op een zorgtoeslag als tegemoetkoming in de kosten van de nominale premie. De Belastingdienst houdt zich bezig met de uitvoering van de zorgtoeslag. Voor vragen daarover kunt u bij de Belastingdienst terecht. De gevolgen voor de AWBZ Omdat u in Nederland werkt, blijft u verzekerd voor de AWBZ. Hierin komt geen verandering. Door invoering van de Zvw krijgt u de zorg zoals dat in uw woonland geregeld is en kunt u geen beroep meer doen op de AWBZrestitutieregeling. Deze restitutieregeling komt namelijk te vervallen. Voor Overgangsregeling AWBZ-zorg in het buitenland Zoals hiervoor is aangegeven heeft u recht op het woonlandpakket. Dat woonlandpakket kan meer of minder uitgebreid zijn dan het Nederlandse zorgpakket. Voor mensen die nu al zorg ten laste van de AWBZ ontvangen zouden er problemen kunnen ontstaan wanneer die zorg niet is opgenomen in hun woonlandpakket. Om problemen te voorkomen wordt voorzien in een overgangsregeling. De overgangsregeling komt er op neer dat mensen die, op het moment dat de Zvw wordt ingevoerd, AWBZ-zorg genieten in het buitenland, deze zorg of daaruit voortvloeiende vervolgzorg kunnen voortzetten ten laste van de AWBZ

7 Wat moet u doen? U moet een zorgverzekering afsluiten bij een zorgverzekeraar naar keuze. Indien u geen zorgverzekering afsluit, dan legt het CVZ u een boete op. Als u kiest om zorg in te roepen op grond van de Verordening of een verdrag moet u zich inschrijven bij een sociale ziektekostenverzekeraar in uw woonland. Als u gezinsleden heeft en u zich niet inschrijft kunnen uw gezinsleden die niet Zvw verzekerd zijn geen aanspraak maken op het woonlandpakket. Het is mogelijk dat u een aanvullende verzekering heeft. Uw verzekeraar zal u informeren over de gevolgen van de invoering van de Zvw voor deze aanvullende verzekering. 4. U woont in een EU/EER- of Verdragsland, u bent nu particulier of publiekrechtelijk verzekerd en u heeft alleen een Nederlands pensioen of uitkering Huidige situatie U bent nu particulier verzekerd, u heeft een standaardpakketpolis (Wtzverzekering) of u bent publiekrechtelijk (IZA/IZR of DGVP) verzekerd. Dit betekent dat u uw ziektekosten vergoed krijgt omdat in uw polis een buitenlanddekking is opgenomen. U bent niet verplicht verzekerd voor de AWBZ. Wel is het mogelijk dat u een vrijwillige AWBZ-verzekering heeft afgesloten (verzekering voor langdurige zorg). De kosten die u maakt, kunt u rechtstreeks declareren bij uw ziektekostenverzekeraar. U maakt hiervoor gebruik van de AWBZ-restitutieregeling. De gevolgen van de invoering van de Zorgverzekeringswet Voor algemene informatie over de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de no-claimteruggaveregeling kunt u bladzijde 23 lezen. U bent niet verzekeringsplichtig voor de Zvw. De Zvw is een socialezekerheidswet, waardoor de Europese socialezekerheids verordening (de Verordening) van toepassing is. Daarnaast zijn bilaterale sociaalzekerheidsverdragen die door Nederland zijn gesloten met andere landen, waarin een regeling voor de verlening van medische zorg is opge nomen, ook van toepassing op de Zvw. Mensen die sociaal verzekerd zijn en vallen onder de Verordening of een verdrag, hebben recht op medische zorg zoals dat in het woonland is geregeld; het zogenaamde woonlandpakket. Deze zorg wordt verleend door de instellingen van de sociale ziektekostenverzekering van het woonland. De kosten van deze zorg komen ten laste van Nederland. Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) verzorgt de financiële afwikkeling. Omdat u niet sociaal verzekerd was, viel u niet onder de Verordening of een bilateraal verdrag en is destijds de vrijwillige AWBZ-verzekering ingevoerd voor AWBZ-zorg als u in het buitenland woonde

8 Door de invoering van de Zvw wordt u wel sociaal verzekerd en heeft u recht op zorg zoals dat in uw woonland is geregeld; het zogenaamde woonlandpakket. De vrijwillige AWBZ-verzekering en is daarom niet langer nodig en komt te vervallen. Ook de AWBZ-restitutieregeling komt te vervallen. Voor mensen die bij de invoering van de Zvw al AWBZ-zorg genieten, geldt een overgangsregeling (zie verderop). Gezinsleden jonger dan 18 jaar zijn geen bijdrage verschuldigd. Voor gezinsleden van 18 jaar en ouder blijft de no-claimteruggaveregeling, die per 1 januari 2005 is ingevoerd in de ziekenfondsverzekering, ook onder de Zvw bestaan. Overgangsregeling AWBZ-zorg in het buitenland Omdat u aanspraken heeft op grond van de Verordening of een verdrag is uw huidige verzekering met buitenlanddekking niet langer nodig. In de loop van het jaar ontvangt u nadere informatie van uw verzekeraar over de gevolgen voor uw ziektekostenverzekering. Voorzover uw verzekeraar de verzekering niet opzegt, kunt u die zelf opzeggen. Het kan zijn dat uw huidige verzekering meer aanspraken geeft dan het basispakket van uw woonland. Het is ook mogelijk dat u een aanvullende verzekering heeft. Deze aanvullende verzekering blijft in beginsel bestaan. Uw verzekeraar kan u informeren over de gevolgen voor deze extra aanspraken of de aanvullende verzekering. Als de Zvw is ingevoerd, bent u een bijdrage aan het CVZ verschuldigd. De no-claimteruggaveregeling, die per 1 januari 2005 is ingevoerd in de ziekenfondsverzekering, blijft ook onder de Zvw bestaan en gaat ook voor u gelden. Afhankelijk van de hoogte van uw pensioen of uitkering kunt u recht hebben op een zorgtoeslag als tegemoetkoming in de kosten van de bijdrage. De Belastingdienst houdt zich bezig met de uitvoering van de zorgtoeslag. Voor vragen hierover kunt u bij de Belastingdienst terecht. Gezinsleden Zoals hiervoor is aangegeven, heeft u recht op het woonlandpakket. Dat woonlandpakket kan meer of minder uitgebreid zijn dan het Nederlandse zorgpakket. Voor mensen die nu al zorg ten laste van de AWBZ ontvangen, zouden er problemen kunnen ontstaan wanneer die zorg niet is opgenomen in hun woonlandpakket. Om problemen te voorkomen, wordt voorzien in een overgangsregeling. De overgangsregeling komt er op neer dat mensen die, op het moment dat de Zvw wordt ingevoerd, AWBZ-zorg genieten in het buitenland, deze zorg of daaruit voortvloeiende vervolgzorg kunnen voortzetten ten laste van de AWBZ. Wat moet u doen? U moet zich melden bij het CVZ voor het opvragen van een formulier waaruit blijkt dat u ten laste van Nederland recht hebt op medische zorg. Met dit formulier moet u zich inschrijven bij een sociale ziektekostenverzekeraar in uw woonland. Het gezinslid moet zich ook melden bij het CVZ. Indien u en uw gezinsleden zich niet melden bij het CVZ, dan legt het CVZ u een boete op. Wie gezinslid is wordt bepaald door de wetgeving van het land waar u woont. In het algemeen zijn dit de echtgenoot en minderjarige kinderen zonder eigen inkomen. U kunt dit navragen bij de sociale ziektekostenverzekeraar in uw woonplaats. Voor gezinsleden geldt na invoering van de Zvw hetzelfde als voor degene die het pensioen of de uitkering ontvangt. Zij zijn nietverzekeringsplichtig voor de Zvw en hebben recht op zorg zoals dat in het woonland is geregeld. Als de Zvw is ingevoerd, is het gezinslid van 18 jaar en ouder een bijdrage aan het CVZ verschuldigd. Deze bijdrage wordt geheven bij degene van wie het recht op zorg is afgeleid (de gepensioneerde/uitkeringsgerechtigde)

9 5. U woont in een EU/EER- of Verdragsland, u bent nu particulier of publiekrechtelijk verzekerd en u bent in Nederland werknemer, zelfstandige of grensarbeider Deze informatie is geschreven voor de werknemer maar is ook van toepassing op de grensarbeider en de zelfstandige. Waar dit afwijkt wordt dit expliciet vermeld. In uw woonland kunt u op twee manieren zorg inroepen: 1. Indien u in Nederland hebt gekozen voor een verzekering waarbij u de kosten van zorg die u in het buitenland geniet van uw verzekeraar krijgt vergoed (restitutiepolis), kunt u in het buitenland zorg inroepen en de rekening declareren bij uw Nederlandse zorgverzekeraar. Huidige situatie U kunt met uw restitutiepolis ook zorg in Nederland inroepen. U bent nu particulier verzekerd, u heeft een standaardpakketpolis (Wtzverzekering) of u bent publiekrechtelijk (IZA/IZR of DGVP) verzekerd. Dit betekent dat u uw ziektekosten vergoed krijgt omdat in uw polis een buitenlanddekking is opgenomen. Daarnaast bent u verplicht AWBZ-verzekerd (verzekering voor langdurige zorg). De kosten die u maakt kunt u rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar. U maakt hiervoor gebruik van de AWBZrestitutieregeling. De gevolgen van de invoering van de Zorgverzekeringswet Voor algemene informatie over de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de no-claimteruggaveregeling kunt u bladzijde 23 lezen. De kosten van in het buitenland genoten zorg worden vergoed naar Nederlandse maatstaven. Dit betekent dat de vergoeding lager kan zijn dan de kosten die u aan de zorgaanbieder heeft betaald. 2. U kunt zich met een formulier van uw Nederlandse zorgverzekeraar inschrijven bij de sociale ziektekostenverzekeraar van uw woonplaats. In uw woonland hebt u dan recht op het woonlandpakket ten laste van Nederland. Als de Zvw is ingevoerd, betaalt u een nominale premie aan uw zorgverzekeraar. Naast de nominale premie is er een inkomensgerelateerde verzekerdenbijdrage die wordt betaald door uw werkgever. Als u zelfstandige bent dient u de inkomensgerelateerde verzekerdenbijdrage zelf te betalen. De Zvw is een socialezekerheidswet waardoor de Europese sociale zekerheidsverordening (de Verordening) van toepassing is. Daarnaast zijn bilaterale sociaalzekerheidsverdragen die door Nederland zijn gesloten met andere landen, waarin een regeling voor de verlening van medische zorg is opgenomen, ook van toepassing op de Zvw. Mensen die sociaal verzekerd zijn en vallen onder de Verordening of een verdrag, hebben recht op medische zorg zoals dat in het woonland is geregeld; het zogenaamde woonlandpakket. Deze zorg wordt verleend door de instellingen van de sociale ziektekostenverzekering van het woonland. De kosten van deze zorg komen ten laste van Nederland. Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) verzorgt de financiële afwikkeling. Omdat u in Nederland werkt, bent u verzekeringsplichtig voor de Zvw. U moet een zorgverzekering afsluiten bij een Nederlandse verzekeraar van uw keuze. Daarnaast wordt u door de invoering van de Zvw sociaal verzekerd waardoor de Verordening of een verdrag op u van toepassing is. De no-claimteruggaveregeling, die per 1 januari 2005 is ingevoerd in de ziekenfondsverzekering, blijft ook onder de Zvw bestaan en gaat ook voor u gelden. Nieuw in de Zvw is dat u afhankelijk van uw inkomen recht kunt hebben op een zorgtoeslag als tegemoetkoming in de kosten van de nominale premie. De Belastingdienst houdt zich bezig met de uitvoering van de Wet op de zorgtoeslag. Voor vragen hierover kunt u bij de Belastingdienst terecht. Gevolgen voor de AWBZ Door de invoering van de Zvw wordt u sociaal verzekerd. De vrijwillige AWBZverzekering is daarom niet langer nodig en komt te vervallen. Ook de AWBZrestitutieregeling komt te vervallen. Voor mensen die bij de invoering van de Zvw al AWBZ-zorg genieten geldt een overgangsregeling (zie verderop). U betaalt een inkomensgerelateerde premie voor de AWBZ

10 Gezinsleden Wat moet u doen? Wie gezinslid is wordt bepaald door de wetgeving van het land waar u woont. In het algemeen zijn dit de echtgenoot en minderjarige kinderen zonder eigen inkomen. U kunt dit navragen bij de sociale ziektekostenverzekeraar in uw woonplaats. Het gezinslid is niet-verzekeringsplichtig voor de Zvw maar heeft alleen aanspraken op grond van de Verordening of een verdrag, de zogenaamde verdrags aanspraken. Dit wil zeggen dat het gezinslid recht heeft op medische zorg zoals dat in het woonland is geregeld; het zogenaamde woonlandpakket. Als de Zvw is ingevoerd, is het gezinslid van 18 jaar en ouder een bijdrage aan het CVZ verschuldigd. Deze bijdrage wordt geheven bij degene van wie het recht op zorg is afgeleid (werknemer, grensarbeider of zelfstandige). Gezinsleden jonger dan 18 jaar zijn geen bijdrage verschuldigd. Voor gezinsleden van 18 jaar en ouder blijft de no-claimteruggaveregeling, die per 1 januari 2005 is ingevoerd in de ziekenfondsverzekering, ook onder de Zvw bestaan. U moet een zorgverzekering afsluiten bij een zorgverzekeraar naar keuze. Indien u geen zogverzekering afsluit, dan legt het CVZ u een boete op. Gezinsleden moeten zich melden bij het CVZ. Indien uw gezinsleden zich niet melden bij het CVZ, dan legt het CVZ u een boete op. Als u kiest om zorg in te roepen op grond van de Verordening of een verdrag moet u zich inschrijven bij een sociale ziektekostenverzekeraar. in uw woonland. Als u gezinsleden heeft en u zich niet inschrijft kunnen uw gezinsleden die niet Zvw-verzekerd zijn geen aanspraak maken op het woonlandpakket. Overgangsregeling AWBZ-zorg in het buitenland Zoals hiervoor is aangegeven, heeft u recht op het woonlandpakket. Dat woonlandpakket kan meer of minder uitgebreid zijn dan het Nederlandse zorgpakket. Voor mensen die nu al zorg ten laste van de AWBZ ontvangen, zouden er problemen kunnen ontstaan wanneer die zorg niet is opgenomen in hun woonlandpakket. Om problemen te voorkomen, wordt voorzien in een overgangsregeling. De overgangsregeling komt er op neer dat mensen die, op het moment dat de Zvw wordt ingevoerd, AWBZ-zorg genieten in het buitenland, deze zorg of daaruit voortvloeiende vervolgzorg kunnen voortzetten ten laste van de AWBZ

11 6. U woont niet in een EU/EER- of een Verdragsland, u bent particulier verzekerd en u heeft alleen een Nederlands pensioen of uitkering 7. U woont niet in een EU/EER- of een Verdragsland, u bent particulier verzekerd en u bent in Nederland werknemer of zelfstandige Huidige situatie Huidige situatie U bent nu particulier verzekerd. Dit betekent dat u nu uw ziektekosten vergoed krijgt omdat in uw polis een buitenlanddekking is opgenomen. U bent niet verplicht verzekerd voor de AWBZ. Wel is het mogelijk dat u een vrijwillige AWBZ-verzekering heeft afgesloten (verzekering voor langdurige zorg). De kosten die u maakt, kunt u rechtstreeks declareren bij uw ziektekostenverzekeraar. U maakt hiervoor gebruik van de AWBZ-restitutieregeling. U bent nu particulier verzekerd. Dit betekent dat u nu uw ziektekosten vergoed krijgt omdat in uw polis een buitenlanddekking is opgenomen. De kosten die u maakt kunt u rechtstreeks declareren bij uw ziektekostenverzekeraar. Daarnaast bent u verplicht AWBZ-verzekerd (verzekering voor langdurige zorg). Voor deze zorg maakt u gebruik van de AWBZrestitutie regeling. De gevolgen van de invoering van de Zorgverzekeringswet De gevolgen van de invoering van de Zorgverzekeringswet Voor algemene informatie over de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de no-claimteruggaveregeling kunt u bladzijde 23 lezen. Voor algemene informatie over de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de no-claimteruggaveregeling kunt u bladzijde 23 lezen. U bent niet-verzekeringsplichtig voor de Zvw. Met de invoering van de Zvw komt de vrijwillige AWBZ te vervallen. Ook de AWBZ-restitutieregeling komt te vervallen. Omdat u niet woont in een EU/ EER- of verdragsland is de Verordening niet op u van toepassing. U dient zelf voor een ziektekostenverzekering te blijven zorgen. Dit geldt ook voor uw gezinsleden. Overgangsregeling AWBZ-zorg in het buitenland Voor mensen die nu al zorg ten laste van de AWBZ ontvangen zouden er problemen kunnen ontstaan. Om problemen te voorkomen, wordt voorzien in een overgangsregeling. De overgangsregeling komt er op neer dat mensen die, op het moment dat de Zvw wordt ingevoerd, AWBZ-zorg genieten in het buitenland, deze zorg of daaruit voortvloeiende vervolgzorg kunnen voortzetten ten laste van de AWBZ. Omdat u in Nederland werkt, bent u verzekeringsplichtig voor de Zvw. Daarnaast blijft u verplicht AWBZ-verzekerd. U moet een zorgverzekering afsluiten bij een Nederlandse verzekeraar van uw keuze. Omdat u niet woont in een EU/EER- of verdragsland is de Verordening of een verdrag niet op u van toepassing. Indien u in Nederland hebt gekozen voor een verzekering waarbij u de kosten van zorg die u in het buitenland geniet van uw verzekeraar krijgt vergoed (restitutiepolis), kunt u in het buitenland zorg inroepen en de rekening declareren bij uw Nederlandse zorgverzekeraar. Als de Zvw is ingevoerd betaalt u een nominale premie aan uw zorgverzekeraar. Naast de nominale premie is er een inkomensgerelateerde verzekerdenbijdrage die wordt betaald door uw werkgever. De kosten van in het buitenland genoten zorg worden vergoed naar Nederlandse maatstaven. Dit betekent dat de vergoeding lager kan zijn dan de kosten die u aan de zorgaanbieder heeft betaald. Als u zelfstandige bent dient u de inkomensgerelateerde verzekerdenbijdrage zelf te betalen. De no-claimteruggaveregeling, die per 1 januari 2005 is ingevoerd in de zieken fondsverzekering, blijft ook onder de Zvw bestaan en gaat ook voor u gelden

12 Nieuw in de Zvw is dat u afhankelijk van uw inkomen recht kunt hebben op een zorgtoeslag als tegemoetkoming in de kosten van de nominale premie. De Belastingdienst houdt zich bezig met de uitvoering van de Wet op de zorgtoeslag. Voor vragen hierover kunt u bij de Belastingdienst terecht. Gevolgen voor de AWBZ Met de invoering van de Zvw komt de AWBZ-restitutieregeling te vervallen. Voor mensen die bij de invoering van de Zvw al AWBZ-zorg genieten geldt een overgangsregeling (zie verderop). Voor wat betreft AWBZ-zorg dient u te gaan naar een zorgaanbieder die is gecontracteerd door een Nederlandse zorgverzekeraar. Ook kunt u aan uw zorgverzekeraar toestemming vragen om naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder te gaan. U betaalt een inkomensgerelateerde premie voor de AWBZ. Gezinsleden Uw gezinsleden zijn niet-verzekeringsplichtig voor de Zvw. De Zvw-verzekering en de AWBZ-verzekering zijn individuele verzekeringen. Dit betekent dat in dit geval uw gezinsleden aan uw verzekering geen rechten kunnen ontlenen. Zij dienen zelf voor een ziektekostenverzekering te zorgen. Overgangsregeling AWBZ-zorg in het buitenland Voor mensen die nu al zorg ten laste van de AWBZ ontvangen zouden er problemen kunnen ontstaan. Om problemen te voorkomen, wordt voorzien in een overgangsregeling. De overgangsregeling komt er op neer dat mensen die, op het moment dat de Zvw wordt ingevoerd, AWBZ-zorg genieten in het buitenland, deze zorg of daaruit voortvloeiende vervolgzorg kunnen voortzetten ten laste van de AWBZ. Wat moet u doen? U moet een zorgverzekering afsluiten bij een zorgverzekeraar naar keuze. Indien u geen zorgverzekering afsluit, dan legt het CVZ u een boete op. 8. Hoofdlijnen van de Zorgverzekeringswet Iedereen die in Nederland woont of in het buitenland woont en in Nederland werkt is verplicht zich te verzekeren bij een Nederlandse zorgverzekeraar (verzekeringsplichtig voor de Zvw). Dit zijn alle mensen die verplicht AWBZ-verzekerd zijn. De zorgverzekeraar is verplicht om iedereen te accepteren voor het wettelijk omschreven pakket. De zorgverzekeraar kan verschillende polissen aanbieden. Een polis met vooraf gecontracteerde zorg (naturapolis), een polis met kostenvergoeding (restitutiepolis) of varianten daarvan. Daarnaast kan de zorgverzekeraar polissen aanbieden met een eigen risico. Dit eigen risico kan oplopen van 100 tot 500 euro en de zorgverzekeraar bepaalt daarbij zelf de bijbehorende kortingen. Tevens kan de zorgverzekeraar premiekortingen aanbieden voor collectieve contracten. De verzekerde is een nominale premie verschuldigd aan de zorgverzekeraar. Deze premie verschilt tussen zorgverzekeraars onderling, maar per zorgverzekeraar is er maar één nominale premie per polissoort mogelijk. Iedereen met dezelfde polis betaalt dezelfde premie. Naast de nominale premie kent de Zvw een bij de verzekerde te heffen inkomensgerelateerde verzekerdenbijdrage. Werkgevers en uitkeringsinstanties dragen bij aan de financiering hiervan door middel van een verplichte vergoeding aan hun werknemers of uitkeringsgerechtigden van de door hen betaalde inkomensgerelateerde verzekerdenbijdrage. De inkomensgerelateerde verzekerdenbijdrage wordt gestort in een op te richten Zorgverzekeringsfonds. Verzekerden tot 18 jaar zijn geen nominale premie verschuldigd. De overheid stort voor hen een rijksbijdrage in het Zorgverzekeringsfonds Verzekerden hebben recht op een no-claimteruggave. Indien een verzekerde in een jaar weinig of geen gebruik maakt van zorg, waarbij de huisarts is uitgezonderd, krijgt hij het no-claim bedrag of een gedeelte daarvan terug. Om de financiële toegankelijkheid van de zorgverzekering voor iedereen in de toekomst te waarborgen komt er een zorgtoeslag. Deze zorgtoeslag wordt geregeld in een aparte wet en biedt een tegemoetkoming in de kosten van de nominale premie voor huishoudens met een laag inkomen. De premielast die uitgaat boven wat aanvaardbaar wordt geacht, wordt via de zorgtoeslag gecompenseerd. Gepensioneerden en gezinsleden worden geregistreerd bij het CVZ

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering?

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? De invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 2 Inhoudsopgave 1. Nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari

Nadere informatie

Verzekering en zorg buitenland

Verzekering en zorg buitenland Verzekering en zorg buitenland Begrippenlijst Acceptatieplicht De zorgverzekeraar is verplicht u te accepteren voor de zorgverzekering. Hij mag u niet weigeren vanwege uw leeftijd, gezondheidstoestand

Nadere informatie

Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering

Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering Informatie voor mensen met een uitkering of pensioen Wanneer u een uitkering of pensioen hebt en naar het buitenland verhuist, heeft dat gevolgen voor

Nadere informatie

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 is in Nederland de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking. Deze wet is de basis van een geheel nieuw Nederlands verzekeringstelsel voor ziektekosten.

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kant (SP) over de inkomensachteruitgang van remigranten (2050609700).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kant (SP) over de inkomensachteruitgang van remigranten (2050609700). Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DBO-K-U-2669635

Nadere informatie

Bent u ziekenfonds of particulier?

Bent u ziekenfonds of particulier? Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Juli 2005 Informatie Wilt u na het lezen van deze brochure

Nadere informatie

Dat doen we voor u. Aarzel dus niet om onze adviseurs te bellen. Wij helpen u graag verder!

Dat doen we voor u. Aarzel dus niet om onze adviseurs te bellen. Wij helpen u graag verder! Verdragspolis 2015 1 2 CZ helpt u met kiezen U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en die aansluit bij uw wensen en behoeften. Daarom geven we u in

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders Inhoudsopgave WERKEN IN TWEE LANDEN 2 Wonen in Nederland en werken buiten Nederland Waar verzekerd bij werken in twee landen Voorkom dubbele premiebetaling Werkgevers- en werknemersverklaring DE PROCEDURE

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34233 28 november 2014 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 november 2014, kenmerk 680920-128478-Z,

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Grensarbeiders 2014

CZ Zorgverzekeringen Grensarbeiders 2014 CZ Zorgverzekeringen Grensarbeiders 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2013

Berekening zorgtoeslag 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2013 ib 998 - ib*7pl Berekening zorgtoeslag 2013 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Omtzigt (CDA) over verzekerbaarheid (2060717910).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Omtzigt (CDA) over verzekerbaarheid (2060717910). Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 008 500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DZ-K-U-778438 5 juli

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2015 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de

Nadere informatie

Zorgeloos verzekerd.

Zorgeloos verzekerd. Zorgeloos verzekerd. 2 www.zorgzaamverzekerd.nl Zorgzaam De Centrales van Overheidspersoneel (de vakbonden voor Defensiepersoneel) hebben samen Zorgzaam opgericht. Zorgzaam is een privaatrechtelijke stichting

Nadere informatie

TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd

TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd WWW.SVB.NL TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd 9030NO/0106 Inhoudsopgave TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND, 2 TOCH IN NEDERLAND VERZEKERD De verklaring (E)101: praktisch hulpmiddel

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Grensarbeiders 2013

CZ Zorgverzekeringen Grensarbeiders 2013 CZ Zorgverzekeringen Grensarbeiders 2013 1 Kies de zorgverzekering die bij u past Werkt u in Nederland en woont u in een land van de EU, EER, Zwitserland of verdragsland? Dan moet u in Nederland een zorgverzekering

Nadere informatie

www.zorgzaamverzekerd.nl

www.zorgzaamverzekerd.nl Zorgeloos verzekerd 2 www.zorgzaamverzekerd.nl Zorgzaam De Centrales van Overheidspersoneel (de vakbonden voor Defensiepersoneel) hebben samen Zorgzaam opgericht. Zorgzaam is een privaatrechtelijke stichting

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bijlage 4 van de Regeling zorgverzekering komt te luiden als volgt:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bijlage 4 van de Regeling zorgverzekering komt te luiden als volgt: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25177 30 november 2012 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 29 november 2012, kenmerk Z-3139020,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33704 29 november 2013 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 november 2013, kenmerk 169401-113162-Z,

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2014 Berekening zorgtoeslag 2014 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af

Nadere informatie

Informatie over het vervallen van het woonplaatsvereiste

Informatie over het vervallen van het woonplaatsvereiste Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Directie Zorgverzekeringen Informatie over het vervallen van het woonplaatsvereiste in de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 (Wtz 1998)

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Grensarbeiders 2 CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig heeft en aansluit bij

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

Nieuw Zorgstelsel 2006

Nieuw Zorgstelsel 2006 Nieuw Zorgstelsel 2006 Voorwoord In deze brochure wordt in het kort uitleg gegeven over het nieuwe zorgstelsel, zoals dat per 1 januari 2006 zal worden ingevoerd. Met de invoering van de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bijlage 4 van de Regeling zorgverzekering komt te luiden als volgt:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bijlage 4 van de Regeling zorgverzekering komt te luiden als volgt: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 40860 19 november 2015 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 november 2015, kenmerk 862829-143414-Z,

Nadere informatie

Vragen PvdA-fractie. Antwoord Zie antwoord vraag 1.

Vragen PvdA-fractie. Antwoord Zie antwoord vraag 1. Vragen CDA-fractie Vraag 1 In de brief van de minister en in de bijlage worden vooral uitspraken gedaan over de uitvoeringskosten van de vrijwillige AWBZ-verzekering. Verwacht de minister dat de uitvoeringskosten

Nadere informatie

CZ Verdragspolis 2014

CZ Verdragspolis 2014 CZ Verdragspolis 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u niet te veel betaalt.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 69, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 69, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21588 30 november 2011 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 november 2011, nr. Z/VV-3093314,

Nadere informatie

CZ helpt u met kiezen

CZ helpt u met kiezen Verdragspolis 2017 1 CZ helpt u met kiezen U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en die aansluit bij uw wensen en behoeften. Daarom geven we u in

Nadere informatie

CZ Verdragspolis 2013

CZ Verdragspolis 2013 CZ Verdragspolis 2013 1 Kies de zorgverzekering die bij u past Een zorgverzekering bestaat uit de CZ Verdragspolis met daarbij meestal een aanvullende verzekering en/of tandartsverzekering. Maar hoe weet

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2009

Berekening zorgtoeslag 2009 Berekening zorgtoeslag 2009 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de normpremie het gezamenlijke toetsingsinkomen

Nadere informatie

verklaring (E) 101 Verzekeringen Aanvraag 1 Gegevens werkgever 2 Ondertekening ja nee ja nee

verklaring (E) 101 Verzekeringen Aanvraag 1 Gegevens werkgever 2 Ondertekening ja nee ja nee Aanvraag Verzekeringen verklaring (E) 101 Korte inleidende tekst, deze mag maximaal 4 regels in beslag nemen. De subtitel die Met dit formulier vraagt u een verklaring aan waarmee uw werknemers kunnen

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen voor personen die wonen in België wonen en een uitkering uit Nederland ontvangen Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 918 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet. Duitsland

Zorgverzekeringswet. Duitsland Zorgverzekeringswet & Duitsland INHOUD 1 Woonplaats Duitsland 1.2 Werknemer + gezinsleden 1.2.1 Werkzaam in Nederland (grensarbeider) 1.2.1.1 Op 31 december 2005 ziekenfondsverzekerd in Nederland 1.2.1.2

Nadere informatie

AOW voor mensen buiten Nederland

AOW voor mensen buiten Nederland Algemene Ouderdomswet AOW voor mensen buiten Nederland Inhoud Wat is de AOW 2 Voor wie is de AOW 2 Wanneer krijgt u AOW 4 Wonen in het ene en werken in het andere land 4 Een toeslag voor uw partner 5 Inkomsten

Nadere informatie

Wijziging Regeling zorgverzekering

Wijziging Regeling zorgverzekering VWS Wijziging Regeling zorgverzekering Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 november, nr. Z/VV-2814306, houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met

Nadere informatie

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir I 'J~ ~ ~ :-.~? Vlaamse Regering DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir Omzendbrief betreffende de toepassing van de Vlaamse zorgverzekering voor Belgisch sociaal verzekerden met:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bijlage 4 van de Regeling zorgverzekering komt te luiden als volgt:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bijlage 4 van de Regeling zorgverzekering komt te luiden als volgt: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 61016 17 november 2016 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 november 2016, kenmerk 1040302-157680-Z,

Nadere informatie

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

Nadere informatie

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Behandeling psychische problemen voortaan in het basispakket van uw zorgverzekering In deze brochure leest u hoe het is geregeld na 1 januari 2008 Ministerie van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7. INTERNATIONALE ASPECTEN. 7.1 Inleiding

HOOFDSTUK 7. INTERNATIONALE ASPECTEN. 7.1 Inleiding HOOFDSTUK 7. INTERNATIONALE ASPECTEN 7.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de kosten die zijn gemaakt voor zorg in het buitenland door twee categorieën personen. Het betreft in de eerste plaats

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland

Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Inhoud In welk land bent u verzekerd? 2 Hoe krijgt u medische zorg? 2 Wat kost het u? 2 Hoe zijn uw gezinsleden verzekerd? 3 Wat kost

Nadere informatie

Aanvraag. Internationale detachering. 1 Gegevens zelfstandige/dga. 2 Gegevens onderneming

Aanvraag. Internationale detachering. 1 Gegevens zelfstandige/dga. 2 Gegevens onderneming Aanvraag Internationale detachering Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving (E)101/A1 voor zelfstandigen en directeuren grootaandeelhouder (DGA) Met dit formulier vraagt u een verklaring

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2016

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2016 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2016 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de

Nadere informatie

Informatiekaart ONVZ HR-adviseur

Informatiekaart ONVZ HR-adviseur Informatiekaart ONVZ HR-adviseur 1 2 Inhoudsopgave Informatiekaart ONVZ HR-adviseur Algemeen 4 Bijlage 1 Checklist voor opmaak Basisverzekering buitenlandse werknemers 6 Bijlage 2 Stroomschema s Buitenland

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Velden met een zijn verplicht. I. Gezinsuitkeringen CONTEXT: Gezinsuitkeringen worden over het algemeen uit de belastingen gefinancierd

Nadere informatie

Z/VV-2679576. Gelet op artikel 69, tweede en vijfde lid, van de Zorgverzekeringswet; BESLUIT: Artikel I

Z/VV-2679576. Gelet op artikel 69, tweede en vijfde lid, van de Zorgverzekeringswet; BESLUIT: Artikel I Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met de gedifferentieerde berekening van de bijdrage voor verdragsgerechtigden

Nadere informatie

Europese octrooiaanvragen

Europese octrooiaanvragen Vereenigde Octrooibureaux N.V. Johan de Wittlaan 7 2517 JR Postbus 87930 2508 DH Den Haag Telefoon 070 416 67 11 Telefax 070 416 67 99 patent@vereenigde.com trademark@vereenigde.com legal@vereenigde.com

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra.

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra. Aanvraag verzekerbaarheid in het buitenland Procedure voor de OCMW s HZIV Dienst Internationale Relaties (iri.enquete@hziv.be) www.hziv.be Inleiding De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2011

Berekening zorgtoeslag 2011 Berekening zorgtoeslag 2011 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de normpremie het gezamenlijke toetsingsinkomen

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 8 december 2006 (OR. en) 2005/0258 (COD) PE-CONS 3669/06 SOC 549 CODEC 1331 OC 898 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING

Nadere informatie

Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor zelfstandigen en directeuren groot aandeelhouder (DGA)

Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor zelfstandigen en directeuren groot aandeelhouder (DGA) Internationale detachering Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor zelfstandigen en directeuren groot aandeelhouder (DGA) Met dit formulier vraagt u een verklaring

Nadere informatie

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid om de in Nederland opgelegde sanctie (verder) in eigen

Nadere informatie

1 3 FEB Z013. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1 3 FEB Z013. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Federation des Associations Neerlandaises en France (FANF) t.a.v. de heer G. Smoorenburg "La Palladienne" Plan

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie?

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? MEMO/11/406 Brussel, 16 juni 2011 Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? Vakantie verwacht het onverwachte. Gaat u binnenkort op reis in de EU of naar IJsland, Liechtenstein,

Nadere informatie

ONVZ Zorggids Buitenland

ONVZ Zorggids Buitenland ONVZ Zorggids Buitenland 1 2 Inhoudsopgave Algemeen 4 Toelichting Situaties buitenlandse werknemers 7 Soorten verzekeringen 8 Wanneer welke verzekering afsluiten? 9 1 Geen inkomen 9 2 Kennismigranten en

Nadere informatie

ONVZ Zorggids Buitenland

ONVZ Zorggids Buitenland ONVZ Zorggids Buitenland 1 2 Inhoudsopgave Algemeen 4 Toelichting Situaties buitenlandse werknemers 7 Soorten verzekeringen 8 Wanneer welke verzekering afsluiten? 9 1 Geen inkomen 9 2 Kennismigranten en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 69, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 69, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet; STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 18022 27 november 2009 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 november 2009, nr. Z/VV-2969218,

Nadere informatie

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 4 Tabel B4.3... 5 Tabel B4.4... 6 Tabel B4.5... 7 Tabel B4.6... 8 Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Stad Holland Zorgverzekeraar werkt in het buitenland. Tijdelijk verblijf in buitenland. Aad Ouwendijk

Stad Holland Zorgverzekeraar werkt in het buitenland. Tijdelijk verblijf in buitenland. Aad Ouwendijk Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Stad Holland werkt in het buitenland 2014 Stad Holland Zorgverzekeraar werkt in het buitenland Gaat u binnenkort met vakantie naar het buitenland? Wilt u

Nadere informatie

I N I T I A T I E F V O O R S T E L

I N I T I A T I E F V O O R S T E L I N I T I A T I E F V O O R S T E L Op de bres voor betaalbare collectieve zorg 1. Inleiding Op 1 januari 2006 treedt de nieuwe zorgverzekeringswet in werking. Nu al is duidelijk dat het nieuwe zorgstelsel

Nadere informatie

Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop

Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop 1. BRP bron voor demografische statistieken 2. Demografische statistieken volgens Europese verordening

Nadere informatie

DE NIEUWE ZORGVERZEKERINGSWET 2006. Naturapolis. 1. Hoofdlijnen. Restitutiepolis. Basisverzekering. Aanvullende verzekering

DE NIEUWE ZORGVERZEKERINGSWET 2006. Naturapolis. 1. Hoofdlijnen. Restitutiepolis. Basisverzekering. Aanvullende verzekering kantooradres : Sportlaan 56 postadres : Postbus 3 1870 AA Schoorl telefoon : (072) 509 15 42 telefax : (072) 509 40 04 e-mail : info@schokkeraccountants.nl website : www.schokkeraccountants.nl DE NIEUWE

Nadere informatie

In de Regeling zorgverzekering wordt na Bijlage 6 een bijlage ingevoegd, luidende:

In de Regeling zorgverzekering wordt na Bijlage 6 een bijlage ingevoegd, luidende: Kenmerk Den Haag Z/VV-2686154 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 69, tweede en vijfde lid, van de Zorgverzekeringswet; BESLUIT: Artikel I In de Regeling zorgverzekering

Nadere informatie

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt:

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt: Zorgverzekering Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering hebben. Dit basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Daarnaast kunt u zich

Nadere informatie

- de omvang is 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; - het gezicht moet recht van voren gefotografeerd zijn. paspoort als een Nederlandse identiteitskaart.

- de omvang is 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; - het gezicht moet recht van voren gefotografeerd zijn. paspoort als een Nederlandse identiteitskaart. Reisdocumenten Wilt u een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart aanvragen, uw kinderen laten bijschrijven in uw paspoort, of bent u uw reisdocument kwijtgeraakt? In deze folder leest u alles over

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland

Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland Inhoud Waarvoor bent u verzekerd? 2 Hebben uw gezinsleden geen eigen ziektekostenverzekering? 3 In welk land krijgt u medische zorg? 3 In welk land kunnen

Nadere informatie

Inkomende grensarbeiders & nieuwe zorgverzekeringswet

Inkomende grensarbeiders & nieuwe zorgverzekeringswet Inkomende grensarbeiders & nieuwe zorgverzekeringswet Dit artikel is gepubliceerd in Belasting & Beloning, nr. 1 d.d. 4 januari 2007. Abonnementen: 040 2 2925.950 Euroforum Uitgeverij Wim Hentenaar & Ger

Nadere informatie

Werkt in het buitenland 2014

Werkt in het buitenland 2014 Werkt in het buitenland 2014 DSW Zorgverzekeraar werkt in het buitenland Gaat u binnenkort met vakantie naar het buitenland? Wilt u een behandeling in het buitenland ondergaan? Of gaat u werken in het

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2017

CZ Zorgverzekeringen 2017 CZ Zorgverzekeringen 2017 Grensarbeiders 1 CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en die aansluit

Nadere informatie

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig Nieuwe roamingbundels voor voordelig bellen en internetten in de EU Om ook in de EU voordelig gebruik te kunnen maken van de mobiele telefoon, biedt Telfort Zakelijk vanaf 1 september 2013 twee interessante

Nadere informatie

Wet AWBZ-zorg buitenland

Wet AWBZ-zorg buitenland Wet AWBZ-zorg buitenland Op 1 januari 2013 treedt de Wet AWBZ-zorg buitenland in werking. De regering treft met deze wet maatregelen om de mogelijkheden voor het inroepen van AWBZ-zorg in het buitenland

Nadere informatie

SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN?

SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN? Rijksdienst voor Sociale Zekerheid SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN? 1. Uitzending naar landen van de Europese Unie (EU) Sinds 1 mei 2010 bepaalt de EG- Verordening 883/2004

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 360 Besluit van 29 augustus 2000, houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw in verband met voortzetting ziekenfondsverzekering

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 juni 2002 Rapportnummer: 2002/179

Rapport. Datum: 3 juni 2002 Rapportnummer: 2002/179 Rapport Datum: 3 juni 2002 Rapportnummer: 2002/179 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat UWV Cadans eind december 2001 nog geen zogenaamde E 121-verklaring bij het College voor Zorgverzekeringen heeft

Nadere informatie

ZORG SPECIAL NIEUWE ZIEKTEKOSTENREGELING PER 2006

ZORG SPECIAL NIEUWE ZIEKTEKOSTENREGELING PER 2006 ZORG SPECIAL NIEUWE ZIEKTEKOSTENREGELING PER 2006 NIEUWSBRIEF VAN VRIELING ADVIESGROEP Nr. 5 - september 2005 Column Nieuwe zorgverzekering 1 januari van kracht Gerrit Jan Vrieling 1 januari 2006 wordt

Nadere informatie

Pensioen in het buitenland, kan dat?

Pensioen in het buitenland, kan dat? Pensioen in het buitenland, kan dat? Wil je van je pensioen genieten in het buitenland? Dat kan, maar er is wel een aantal zaken waar je op moet letten. Bijvoorbeeld hoe het zit met de AOW, de zorgverzekering

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Dit formulier Dit formulier is voor studenten met recht op studiefinanciering die alleen, of samen met een partner, een kind verzorgen en een toeslag

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Declaratie zorgkosten. Informatie voor gemoedsbezwaarden

Declaratie zorgkosten. Informatie voor gemoedsbezwaarden Declaratie zorgkosten Informatie voor gemoedsbezwaarden Inhoudsopgave Registratie als gemoedsbezwaarde 3 Kinderen 3 Bijdragevervangende belasting 4 Spaartegoed huishouden 4 Vaststelling spaartegoed 4 Bezwaar

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal

Nadere informatie

Brochure zorg in het buitenland 2016

Brochure zorg in het buitenland 2016 Brochure zorg in het buitenland 2016 Brochure zorg in het buitenland 2016 Als je naar het buitenland gaat, kan dat verschillende redenen hebben. Voor vakantie, werk of misschien speciaal voor medische

Nadere informatie

Welkom. 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1

Welkom. 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1 Welkom 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1 4. Nieuwe zorgstelsel per 1-1-2006 Alle ingezetenen van Nederland komen in aanmerking voor het nieuwe zorgstelsel Alle ziekenfondsplichtige en particuliere

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Cijfers 8 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding

Nadere informatie

Tour de Zorg Etappe 2: De Bergetappe

Tour de Zorg Etappe 2: De Bergetappe Assurantiekantoor Veltman presenteert: Tour de Zorg Etappe 2: De Bergetappe Solotour! Vandaag leggen we de 2 e etappe af. De bergetappe staat ons te wachten, een pittige dag dus, waarbij ons 3 cols (bergen)

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling RSZ Directie Internationale betrekkingen Onderwerp Sociale zekerheid en werken in het buitenland. Wat moet ik doen? Datum Augustus 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

1 Het afsluiten van collectieve contracten door gemeenten voor hun werknemers

1 Het afsluiten van collectieve contracten door gemeenten voor hun werknemers 1 Het afsluiten van collectieve contracten door gemeenten voor hun werknemers De heer Heemskerk heeft mij verzocht na te gaan of een individuele gemeente zelfstandig dat wil zeggen los van binnen VNG-verband

Nadere informatie

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country Zuivelproductie per land 2015 Melkaanvoer en productie EU-28 2015 Milk deliveries and production EU-28 index: 2014=100 EU-28 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index Melkaanvoer

Nadere informatie

Mobiliteitsservice. Gratis SEAT-pechhulp 0800-0242500

Mobiliteitsservice. Gratis SEAT-pechhulp 0800-0242500 Mobiliteitsservice Gratis SEAT-pechhulp SEAT SERVICE 0800-0242500 SEAT houdt je mobiel Bij een nieuwe SEAT krijg je gratis Mobiliteitsservice. Die helpt je bij pech snel weer op weg, 24 uur per dag en

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01 RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2012-01 Grensoverschrijdende tewerkstelling Inhoudstafel Beginselen...5 Geen

Nadere informatie

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier?

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier? Belastingdienst Opgaaf Startende onderneming Waarom dit formulier? Dit formulier is alleen bedoeld voor ondernemingen die niet verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Lindelaufer Gewande 31

Lindelaufer Gewande 31 Belastingdienst Opgaaf Startende onderneming Waarom dit formulier? Dit formulier is alleen bedoeld voor ondernemingen die niet verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie