VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE"

Transcriptie

1 VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE A. Algemene voorschriften 1 Het bestaande reliëf dient zoveel mogelijk te worden behouden. Tenzij anders vermeld, kunnen reliëfwijzigingen worden toegelaten, met een maximaal hoogteverschil t.o.v. het oorspronkelijke maaiveld van 50 cm. 2 Alle werken en/of constructies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van collectoren behorende tot het gemeentelijke rioleringsnet, voorkomend binnen het plangebied, zijn steeds toegelaten. 3 Werken en constructies van openbaar nut : werken en constructies ten behoeve van openbaar nut, milieutechnische ingrepen, waterbergende- en/of infiltrerende constructies e.d. kunnen in alle zones toegelaten worden mits ze qua volume en voorkomen niet storend zijn en qua uitbating geen abnormale hinder en/of risico betekenen voor de omgeving. 4 Alle hoogtes worden gemeten vanaf de onderste dorpel van betreffend bouwvolume, dat zelf maximaal 0.35m boven het aanliggend openbaar domein is gelegen. De kroonlijsthoogte wordt gemeten tot de onderkant van de kroonlijst. 5 Uitspringende geveldelen voor de voorbouwlijn of boven het openbaar domein zijn beperkt tot een breedte van max. 2/3 van de gevelbreedte en een diepte van max. 1,0m t.o.v. het voorgevelvlak. De vrije hoogte tussen maaiveld en uitspringende geveldelen bedraagt min. 2,50m. B. Voorschriften voor bouwzones I. Zone voor gestapelde woningen (d) I.1 Deze zone is bestemd voor het oprichten van gestapelde woningen. Daarnaast kunnen ook activiteiten worden toegelaten die verenigbaar zijn met de onmiddellijke woonomgeving en niet in een speciaal daartoe aangewezen gebied afgezonderd dienen te worden. I.2 Per woning mag 30% van de vloeroppervlakte worden gebruikt voor nevenfuncties, verzoenbaar met de woonfunctie. Op het gelijkvloers mag de woonfunctie worden vervangen door een handel-, horeca- of dienstenfunctie, voor zover die verenigbaar is met de woonfunctie. I.3 Nieuwe eigendomsscheidingen moeten derwijze geschikt worden dat de laterale scheidingsgrenzen, welke de richting van de gebouwen aangeven, zich zoveel mogelijk rechthoekig vertonen op de rooilijn. De minimum perceelsbreedte voor nieuwe percelen bedraagt binnen deze zone 20m. I.4 De maximale bouwdiepte van de gebouwen binnen deze zone is aangegeven op plan.

2 I.5 De maximale kroonlijsthoogte van de gebouwen binnen deze zone bedraagt 9m, de maximale nokhoogte bedraagt 15m50. Met uitzondering van schouwen, zijn enkel bij platte daken uitbouwen boven de maximale bouwhoogte mogelijk voor technische dakconstructies. In dat geval dienen zij te worden geplaatst volgens de 45 regel. Dit betekent dat de technische constructies t.o.v. de dakrand moeten worden geplaatst, op een afstand minstens gelijk aan hun hoogte. De dakvorm is hellend tussen 30 en 45. Het dakvolume mag bewoonbaar gemaakt worden. Platte daken tot 25% van de bebouwde oppervlakte zijn toegelaten. Dakuitbouwen en dakinsnijdingen moeten beperkt blijven tot maximum 2/3 van de gevelbreedte. I.6 / I.7 Alle gevelvlakken van de bouwwerken dienen op een volwaardige manier architectonisch te worden uitgewerkt, wat betreft gebruikte materialen en gevelcompositie. De aansluiting tussen gebouwen die onderwerp uitmaken van verschillende bouwaanvragen, dient harmonisch te gebeuren. Over een gevellengte van 3m dient de bouwhoogte gelijk te zijn, evenals in geval van hellend dak, de kroonlijsthoogte. De eerst verleende bouwvergunning bepaalt het gabarit. I.8 Per woongelegenheid moet één autostelplaats worden voorzien op het perceel. De parkings kunnen ondergronds worden ingericht. De ondergrondse parking mag groter zijn dan de bovengrondse bouwvolumes, maar kan niet onder het openbare domein worden gerealiseerd. I.9 Boven het maaiveld worden alle niet bebouwde delen van deze zone, ingericht als tuin ingeval zij aansluiten bij de zone voor tuinen en gelden de voorschriften van artikel XIV. Ingeval zij aansluiten bij de zone voor voortuinstrook, worden ze ingericht als voortuin en gelden de voorschriften van artikel XIII. Ingeval zij aansluiten bij de zone voor wegenis met erffunctie worden zij ingericht conform de bepalingen van artikel XI. zone voor gestapelde woningen perceelgrootte bouwdiepte kroonlijsthoogte dakvorm materiaal breedte min. 20m zie plan max. 9m nokhoogte max. 15m50 vrij II. II.1 II.2 II.3 Zone voor geschakelde en/of gestapelde woningen (c) Deze zone is bestemd voor het oprichten van geschakelde en/of gestapelde woningen. Daarnaast kunnen ook activiteiten worden toegelaten die verenigbaar zijn met de onmiddellijke woonomgeving en niet in een speciaal daartoe aangewezen gebied afgezonderd dienen te worden. Per woning mag 30% van de vloeroppervlakte worden gebruikt voor nevenfuncties, verzoenbaar met de woonfunctie. Op het gelijkvloers mag de woonfunctie worden vervangen door een handel-, horeca- of dienstenfunctie, voor zover die verenigbaar is met de woonfunctie. Nieuwe eigendomsscheidingen moeten derwijze geschikt worden dat de laterale scheidingsgrenzen, welke de richting van de gebouwen aangeven, zich zoveel mogelijk rechthoekig vertonen op de rooilijn. De minimum perceelsbreedte voor nieuwe percelen bedraagt binnen deze zone 8m.

3 II.4 II.5 II.6 II.7 II.8 De maximale bouwdiepte van de gebouwen binnen deze zone bedraagt 18m op het gelijkvloers en 12m op de verdiepingen. De bestaande, vooruit springende woningen langsheen de Staatsbaan, mogen worden behouden en verbouwd binnen het bestaande gabarit. Bij volledige afbraak en nieuwbouw moet de, op het plan, gearceerde zone als verharde voortuin behouden blijven. De nieuwe bouwlijn zal, in dit geval, 9m achter de rooilijn liggen. De maximale kroonlijsthoogte van de gebouwen binnen deze zone bedraagt 9m, de maximale nokhoogte bedraagt 15m50. Met uitzondering van schouwen, zijn enkel bij platte daken uitbouwen boven de maximale bouwhoogte mogelijk voor technische dakconstructies. In dat geval dienen zij te worden geplaatst volgens de 45 regel. Dit betekent dat de technische constructies t.o.v. de dakrand moeten worden geplaatst, op een afstand minstens gelijk aan hun hoogte. De dakvorm is hellend tussen 30 en 45. Het dakvolume mag bewoonbaar gemaakt worden. Het gelijkvloerse bouwvolume dat dieper komt dan de verdieping(en) mag afgewerkt worden met platdak, dakrandhoogte max. 3,5m. Dakuitbouwen en dakinsnijdingen moeten beperkt blijven tot maximum 1/3 van de gevelbreedte. Indien op het gelijkvloers het bouwvolume dieper is dan 12m, moet het dak ingericht worden als daktuin bij de woning op de eerste verdieping. Per woning moet één autostelplaats worden voorzien op of in de onmiddellijke omgeving van het perceel, doch binnen het plangebied. Alle gevelvlakken van de bouwwerken dienen op een volwaardige manier architectonisch te worden uitgewerkt, wat betreft gebruikte materialen en gevelcompositie. De aansluiting tussen gebouwen die onderwerp uitmaken van verschillende bouwaanvragen of aansluiten bij bestaande gebouwen, dient harmonisch te gebeuren. Over een gevellengte van 3m dient de bouwhoogte gelijk te zijn, evenals in geval van hellend dak, de kroonlijsthoogte. De eerst verleende bouwvergunning bepaalt het gabarit. Boven het maaiveld worden alle niet bebouwde delen van deze zone, ingericht als tuin ingeval zij aansluiten bij de zone voor tuinen en gelden de voorschriften van artikel XIV. Ingeval zij aansluiten bij de zone voor verharde voortuinstrook, worden ze ingericht als verharde voortuin en gelden de voorschriften van artikel XV. zone voor geschakelde woningen perceelgrootte bouwdiepte kroonlijsthoogte dakvorm Materiaal gesloten bebouwing: breedte min. 8m. halfopen bebouwing: breedte min. 8m 18m op gelijkvloers 12m op verdieping max. 9m hellend tussen 30 & 45 nokhoogte max. 15m50 Vrij III. III.1 Zone voor gestapelde sociale woningen (g) Deze zone is bestemd voor het oprichten van gestapelde sociale woningen.

4 III.2 III.3 III.4 III.5 III.6 III.7 Nieuwe eigendomsscheidingen moeten derwijze geschikt worden dat de laterale scheidingsgrenzen, welke de richting van de gebouwen aangeven, zich zoveel mogelijk rechthoekig vertonen op de rooilijn. De minimum perceelsbreedte voor nieuwe percelen bedraagt binnen deze zone 20m. De maximale bouwdiepte van de gebouwen binnen deze zone is aangegeven op plan. De maximale kroonlijsthoogte van de gebouwen binnen deze zone bedraagt 9m, de maximale nokhoogte bedraagt 15m50. Met uitzondering van schouwen, zijn enkel bij platte daken uitbouwen boven de maximale bouwhoogte mogelijk voor technische dakconstructies. In dat geval dienen zij te worden geplaatst volgens de 45 regel. Dit betekent dat de technische constructies t.o.v. de dakrand moeten worden geplaatst, op een afstand minstens gelijk aan hun hoogte. De dakvorm is hellend tussen 30 en 45. Het dakvolume mag bewoonbaar gemaakt worden. Platte daken tot 25% van de bebouwde oppervlakte zijn toegelaten. Dakuitbouwen en dakinsnijdingen moeten beperkt blijven tot maximum 1/3 van de gevelbreedte. Per woning moet één autostelplaats worden voorzien op of in de onmiddellijke omgeving van het perceel, doch binnen het plangebied. Alle gevelvlakken van de bouwwerken dienen op een volwaardige manier architectonisch te worden uitgewerkt, wat betreft gebruikte materialen en gevelcompositie. De aansluiting tussen gebouwen die onderwerp uitmaken van verschillende bouwaanvragen, dient harmonisch te gebeuren. Over een gevellengte van 3m dient de bouwhoogte gelijk te zijn, evenals in geval van hellend dak, de kroonlijsthoogte. De eerst verleende bouwvergunning bepaalt het gabarit. Boven het maaiveld worden alle niet bebouwde delen van deze zone, ingericht als tuin ingeval zij aansluiten bij de zone voor tuinen en gelden de voorschriften van artikel XIV. Ingeval zij aansluiten bij de zone voor voortuinstrook, worden ze ingericht als voortuin en gelden de voorschriften van artikel XIII. Ingeval zij aansluiten bij de zone voor parkplein worden zij ingericht conform de bepalingen van artikel XII. zone voor gestapelde sociale woningen perceelgrootte bouwdiepte kroonlijsthoogte dakvorm materiaal breedte min. 20m zie plan max. 9m hellend tussen 30 & 45 nokhoogte max. 15m50 Vrij IV. IV.1 Zone voor geschakelde sociale woningen (e) Deze zone is bestemd voor het oprichten van geschakelde sociale woningen.

5 IV.2 IV.3 IV.4 IV.5 IV.6 IV.7 Nieuwe eigendomsscheidingen moeten derwijze geschikt worden dat de laterale scheidingsgrenzen, welke de richting van de gebouwen aangeven, zich zoveel mogelijk rechthoekig vertonen op de rooilijn. De minimum perceelsbreedte voor nieuwe percelen bedraagt binnen deze zone 5m. De maximale bouwdiepte van de gebouwen binnen deze zone is aangegeven op plan. De maximale kroonlijsthoogte van de gebouwen binnen deze zone bedraagt 6m, de maximale nokhoogte bedraagt 12m. Met uitzondering van schouwen, zijn enkel bij platte daken uitbouwen boven de maximale bouwhoogte mogelijk voor technische dakconstructies. In dat geval dienen zij te worden geplaatst volgens de 45 regel. Dit betekent dat de technische constructies t.o.v. de dakrand moeten worden geplaatst, op een afstand minstens gelijk aan hun hoogte. De dakvorm is hellend tussen 30 en 45. Het dakvolume mag bewoonbaar gemaakt worden. Platte daken tot 25% van de bebouwde oppervlakte zijn toegelaten. Dakuitbouwen en dakinsnijdingen moeten beperkt blijven tot maximum 1/3 van de gevelbreedte. Per woning moet één autostelplaats worden voorzien op of in de onmiddellijke omgeving van het perceel, doch binnen het plangebied. Alle gevelvlakken van de bouwwerken dienen op een volwaardige manier architectonisch te worden uitgewerkt, wat betreft gebruikte materialen en gevelcompositie. De aansluiting tussen gebouwen die onderwerp uitmaken van verschillende bouwaanvragen of aansluiten bij bestaande gebouwen, dient harmonisch te gebeuren. Over een gevellengte van 3m dient de bouwhoogte gelijk te zijn, evenals in geval van hellend dak, de kroonlijsthoogte. De eerst verleende bouwvergunning bepaalt het gabarit. Boven het maaiveld worden alle niet bebouwde delen van deze zone, ingericht als tuin ingeval zij aansluiten bij de zone voor tuinen en gelden de voorschriften van artikel XIV. Ingeval zij aansluiten bij de zone voor voortuinstrook, worden ze ingericht als voortuin en gelden de voorschriften van artikel XIII. Ingeval zij aansluiten bij de zone voor parkplein worden zij ingericht conform de bepalingen van artikel XII. zone voor geschakelde sociale woningen perceelgrootte bouwdiepte bouwhoogte dakvorm materiaal breedte min. 5m zie plan max. 6m hellend tussen 30 & 45 nokhoogte max. 12m vrij V. Zone voor geschakelde bejaardenwoningen (f) V.1 Deze zone is bestemd voor het oprichten van geschakelde bejaardenwoningen.

6 V.2 Nieuwe eigendomsscheidingen moeten derwijze geschikt worden dat de laterale scheidingsgrenzen, welke de richting van de gebouwen aangeven, zich zoveel mogelijk rechthoekig vertonen op de rooilijn. De minimum perceelsbreedte voor nieuwe percelen bedraagt binnen deze zone 5m. V.3 De maximale bouwdiepte van de gebouwen binnen deze zone is aangegeven op plan. V.4 De maximale kroonlijsthoogte van de gebouwen binnen deze zone bedraagt 6m, de maximale nokhoogte bedraagt 12m. Met uitzondering van schouwen, zijn enkel bij platte daken uitbouwen boven de maximale bouwhoogte mogelijk voor technische dakconstructies. In dat geval dienen zij te worden geplaatst volgens de 45 regel. Dit betekent dat de technische constructies t.o.v. de dakrand moeten worden geplaatst, op een afstand minstens gelijk aan hun hoogte. De dakvorm is hellend tussen 30 en 45. Het dakvolume mag bewoonbaar gemaakt worden. Platte daken tot 25% van de bebouwde oppervlakte zijn toegelaten. Dakuitbouwen en dakinsnijdingen moeten beperkt blijven tot maximum 1/3 van de gevelbreedte. V.5 Per woning moet één autostelplaats worden voorzien op of in de onmiddellijke omgeving van het perceel, doch binnen het plangebied. V.6 Alle gevelvlakken van de bouwwerken dienen op een volwaardige manier architectonisch te worden uitgewerkt, wat betreft gebruikte materialen en gevelcompositie. De aansluiting tussen gebouwen die onderwerp uitmaken van verschillende bouwaanvragen of aansluiten bij bestaande gebouwen, dient harmonisch te gebeuren. Over een gevellengte van 3m dient de bouwhoogte gelijk te zijn, evenals in geval van hellend dak, de kroonlijsthoogte. De eerst verleende bouwvergunning bepaalt het gabarit. V.7 Boven het maaiveld worden alle niet bebouwde delen van deze zone, ingericht als tuin ingeval zij aansluiten bij de zone voor tuinen en gelden de voorschriften van artikel XIV. Ingeval zij aansluiten bij de zone voor voortuinstrook, worden ze ingericht als zone voor voortuin en gelden de voorschriften van artikel XIII. Ingeval zij aansluiten bij de zone voor parkplein moeten ze worden ingericht conform de bepalingen van artikel XII. zone voor geschakelde bejaardenwoningen perceelgrootte bouwdiepte bouwhoogte dakvorm materiaal breedte min. 5m zie plan max. 6m hellend tussen 30 & 45 nokhoogte max. 12m vrij VI. VI.1 VI.2 Zone voor geschakelde woningen (b) Deze zone is bestemd voor het oprichten van geschakelde woningen. Daarnaast kunnen ook activiteiten worden toegelaten die verenigbaar zijn met de onmiddellijke woonomgeving en niet in een speciaal daartoe aangewezen gebied afgezonderd dienen te worden. Per woning mag 30% van de vloeroppervlakte worden gebruikt voor nevenfuncties, verzoenbaar met de woonfunctie.

7 VI.3 VI.4 VI.5 VI.6 VI.7 VI.8 VI.9 Nieuwe eigendomsscheidingen moeten derwijze geschikt worden dat de laterale scheidingsgrenzen, welke de richting van de gebouwen aangeven, zich zoveel mogelijk rechthoekig vertonen op de rooilijn. De minimum perceelsbreedte voor nieuwe percelen bedraagt binnen deze zone 8m voor percelen bestemd voor aaneengesloten bebouwing en 11m voor koppercelen bestemd voor halfopen bebouwing. Binnen deze zone kunnen de woningen min. 2 en max. per 4 worden geschakeld. Tussen aanpalende koppercelen moet min. 3m t.o.v. de zijdelingse perceelsgrens onbebouwd blijven, tenzij het om de oprichting van geschakelde garages of overdekte autostelplaatsen gaat. Hiervoor kan toestemming worden verleend om tot op de perceelsgrens te bouwen, indien het een gezamenlijk ontwerp betreft en indien de garages zich 5m achter de rooilijn bevinden en een bouwdiepte hebben van minder dan 7m en niet hoger zijn dan 3,5m. De maximale bouwdiepte van de gebouwen binnen deze zone is aangegeven op plan. De maximale bouwhoogte van de gebouwen binnen deze zone bedraagt 10m. Met uitzondering van schouwen, zijn enkel bij platte daken uitbouwen boven de maximale bouwhoogte mogelijk voor technische dakconstructies. In dat geval dienen zij te worden geplaatst volgens de 45 regel. Dit betekent dat de technische constructies t.o.v. de dakrand moeten worden geplaatst, op een afstand minstens gelijk aan hun hoogte. De dakvorm is vrij. Het dakvolume mag bewoonbaar gemaakt worden. Alle gevelvlakken van de bouwwerken dienen op een volwaardige manier architectonisch te worden uitgewerkt, wat betreft gebruikte materialen en gevelcompositie. De aansluiting tussen gebouwen die onderwerp uitmaken van verschillende bouwaanvragen, dient harmonisch te gebeuren. Per geschakelde groep woningen moet het gabarit gelijkvormig zijn, wat betreft dakvorm en kroonlijsthoogte. De eerst goedgekeurde bouwvergunning bepaalt het gabarit. Binnen de zone moet per woning één autostelplaats worden voorzien op het perceel. Boven het maaiveld worden alle niet bebouwde delen van deze zone, ingericht als tuin ingeval zij aansluiten bij de zone voor tuinen en gelden de voorschriften van artikel XIV. Ingeval zij aansluiten bij de zone voor voortuinstrook, worden ze ingericht als voortuin en gelden de voorschriften van artikel XIII. Zone voor geschakelde woningen Perceelsgrootte Aaneengesloten bebouwing = min. 8m Halfopen bebouwing = min. 11m Bouwdiepte Zie plan Bouwhoogte Dakvorm Materiaal Max. 10m Vrij vrij VII. VII.1 Zone voor vrijstaande of per twee gegroepeerde woningen (a) Deze zone is bestemd voor het oprichten van vrijstaande of per twee gegroepeerde woningen. Daarnaast kunnen ook activiteiten worden toegelaten die verenigbaar zijn met de onmiddellijke woonomgeving en niet in een speciaal daartoe aangewezen gebied afgezonderd dienen te worden.

8 VII.2 VII.3 VII.4 VII.5 VII.6 Per woning mag 30% van de vloeroppervlakte worden gebruikt voor nevenfuncties, verzoenbaar met de woonfunctie. Nieuwe eigendomsscheidingen moeten derwijze geschikt worden dat de laterale scheidingsgrenzen, welke de richting van de gebouwen aangeven, zich zoveel mogelijk rechthoekig vertonen op de rooilijn. De minimum perceelsbreedte voor nieuwe percelen bedraagt binnen deze zone 16m voor percelen bestemd voor vrijstaande bebouwing en 9m voor percelen bestemd voor halfopen bebouwing. Binnen deze zone kunnen de woningen max. per 2 worden geschakeld. Tussen aanpalende percelen moet min. 3m t.o.v. de zijdelingse perceelsgrens onbebouwd blijven. De maximale bouwdiepte van de gebouwen binnen deze zone is aangegeven op plan. De maximale bouwhoogte van de gebouwen binnen deze zone bedraagt 10m. Met uitzondering van schouwen, zijn enkel bij platte daken uitbouwen boven de maximale bouwhoogte mogelijk voor technische dakconstructies. In dat geval dienen zij te worden geplaatst volgens de 45 regel. Dit betekent dat de technische constructies t.o.v. de dakrand moeten worden geplaatst, op een afstand minstens gelijk aan hun hoogte. VII.7 / VII.8 VII.9 Alle gevelvlakken van de bouwwerken dienen op een volwaardige manier architectonisch te worden uitgewerkt, wat betreft gebruikte materialen en gevelcompositie. De aansluiting tussen gebouwen die onderwerp uitmaken van verenigbaar zijn met de onmiddellijke woonomgeving en niet in een speciaal daartoe aangewezen gebied afgezonderd dienen te worden. Binnen de zone moet per woning één autostelplaats worden voorzien op het perceel. VII.10 Boven het maaiveld worden alle niet bebouwde delen van deze zone, ingericht als tuin ingeval zij aansluiten bij de zone voor tuinen en gelden de voorschriften van artikel XIV. Ingeval zij aansluiten bij de zone voor voortuinstrook, worden ze ingericht als voortuin en gelden de voorschriften van artikel XIII. zone voor vrijstaande op per 2 gegroepeerde woningen perceelsgrootte bouwdiepte bouwhoogte dakvorm materiaal vrijstaande bebouwing = min. 16m halfopen bebouwing = min. 9m zie plan max. 10m vrij vrij VIII. VIII.1 Zone voor parkeervoorzieningen (h) Deze zone is bestemd voor het aanleggen van parkeervoorzieningen.

9 VIII.2 De zone dient onbebouwd te blijven. VIII.3 / VIII.4 / VIII.5 IX. IX.1 IX.2 IX.3 Deze zone kan voor 100% worden verhard. Boven het maaiveld worden alle niet bebouwde delen van deze zone, die niet zijn verhard, ingericht als groenzone. Zone voor openbaar nut (l) Deze zone is bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen De bestaande gebouwen kunnen worden herbouwd en verbouwd binnen het bestaande gabarit. Deze zone kan voor 90% worden verhard. Boven het maaiveld worden alle niet bebouwde delen van deze zone, die niet zijn verhard, ingericht als groenzone. C. Voorschriften voor bouwvrije zones X. Zone voor wegenis (i) X.1 Deze zone is bestemd voor de aanleg van wegenis en alle bijhorende voorzieningen. Minimum 10% van de oppervlakte moet worden ingericht met groen. X.2 In deze zone kan toelating worden verleend voor het oprichten van kleine constructies ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen zoals bushokjes, postbussen, telefooncellen, elektriciteitscabines, straatmeubilair en dergelijke. X.3 In deze zone kunnen parkeerplaatsen worden aangelegd. Indien deze parkeergelegenheden worden gegroepeerd in parkeerhaven, moet per 2 parkings één hoogstammig boom worden geplant. X.4 De delen van deze zone die niet worden verhard, moeten worden aangelegd als groenzone. XI. XI.1 Zone voor wegenis met erffunctie (j) Deze zone is bestemd voor de aanleg van wegenis die uitsluitend is bedoeld om de verschillende woonpercelen te ontsluiten of om pleinen te realiseren. Min. 15% van de oppervlakte moet worden ingericht als groenzone. De verharding dient te geschieden in kleinschalig, niet-monoliet materiaal.

10 XI.2 In deze zone kan toelating worden verleend voor het oprichten van kleine constructies ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen zoals bushokjes, postbussen, telefooncellen, elektriciteitscabines, straatmeubilair en dergelijke. XI.3 In deze zone kunnen parkeerplaatsen worden aangelegd. Indien deze parkeergelegenheden worden gegroepeerd in parkeerhaven, moet per 2 parkings één hoogstammige boom worden geplant. XI.4 XI.5 XI.6 XII. XII.1 XII.2 XII.3 XIII. XIII.1 XIII.2 XIII.3 XIII.4 XIII.5 De delen van deze zone die niet worden verhard moeten worden aangelegd als groenzone. De woonstraten moeten dusdanig worden aangelegd dat de snelheid van het gemotoriseerde verkeer wordt afgeremd. De aansluiting van deze wegenis met erfstructuur op de N43 is enkel bedoeld voor de gebruikers van de zone voor openbaar nut en de zone voor gestapelde woningen, voetgangers & fietsers en voor noodverkeer. Bij de aanleg zullen de nodige maatregelen getroffen worden om de toegang te beperken zoals voorgeschreven, inzonderheid mag geen doorgaand verkeer mogelijk zijn tussen de zone voor parkplein en de N43. Zone voor parkplein (k) Deze zone is bestemd voor de aanleg van een stedelijk parkplein met een sociale, culturele en recreatieve ontmoetingsfunctie. Deze zone kan voor 70% worden verhard met kleinschalig en niet-monoliet materiaal. De overige oppervlakte wordt aangelegd met groenelementen. Werken en handelingen die noodzakelijk zijn voor de openstelling, het behoud, de verfraaiing en/of aanleg van het parkplein zijn toegelaten. In deze zone kan toelating worden verleend voor het oprichten van kleine constructies ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen zoals bushokjes, postbussen, telefooncellen, elektriciteitscabines, straatmeubilair en dergelijke. Tevens kan toelating worden verleend voor het oprichten van kleinschalige constructies die verband houden met de recreatieve functies van het plein, zoals terrassen. Tijdelijke constructies die verband houden met de recreatieve en/of culturele functie zijn toegelaten. Zone voor voortuin (n) Deze zone is bestemd om te worden ingericht als voortuin. Deze zone mag voor 30% worden verhard met kleinschalig en niet-monoliet materiaal. Afsluitingen moeten worden gerealiseerd met hagen of soortgelijke groenvolumes, al dan niet voorzien van een niet Afsluitingen die percelen scheiden van de openbare wegenis dienen te worden ingeplant volgens de 45 regel. Dit betekent dat de afsluiting t.o.v. de rooilijn moet worden ingeplant, op een afstand die gelijk is aan de hoogte van de afsluiting. In deze zone kunnen geen grondgebonden of verplaatsbare constructies worden toegelaten, m.u.v. een brievenbus. Ondergrondse parkings en hun toeritten kunnen groter zijn dan de bovengrondse bouwvolumes, maar kunnen niet onder het openbare domein worden gerealiseerd.

11 XIV. XIV.1 XIV.2 XIV.3 XIV.4 XV. XV.1 XV.2 XV.3 XV.4 XVI. XVI.1 XVII. Zone voor tuinen (o) Deze zone is bestemd om als tuin te worden ingericht. 10% van deze zone mag worden verhard met kleinschalig, niet-monoliet materiaal. Het overige gedeelte moet worden ingericht met groen. Afsluitingen moeten worden gerealiseerd met hagen of soortgelijke groenvolumes, al dan niet voorzien van een niet Bestaande tuinmuren tussen het domein van de vroegere brouwerij en aanleunende, bestaande woningen mogen behouden blijven of vervangen tot een hoogte van 2m. In deze zone kunnen vijvertjes, rotstuintjes, pergola s, barbecues, ingegraven zwembaden, speeltoestellen, tuinhuisjes en kleine serres worden opgericht met een gezamenlijke maximale oppervlakte van 30m². Ten behoeve van gecentraliseerde vuilnisophaling kan aansluitend bij sociale groepswoningbouw een semi-ondergronds systeem worden ingeplant op voorwaarde dat deze door een haagstructuur visueel van de openbare en private wegenis wordt afgeschermd. Zone voor verharde voortuinen (m) Deze zone is bestemd om te worden ingericht als verharde voortuin. Deze zone mag volledig worden verhard met kleinschalig en niet-monoliet materiaal. Afsluitingen moeten worden gerealiseerd met hagen of soortgelijke groenvolumes, al dan niet voorzien van een niet Afsluitingen die percelen scheiden van de openbare wegenis dienen te worden ingeplant volgens de 45 regel. Dit betekent dat de afsluiting t.o.v. de rooilijn moet worden ingeplant op een afstand die gelijk is aan de hoogte van de afsluiting. In deze zone kunnen terrassen worden ingericht. Niet verharde gedeelten van deze zone moeten worden ingericht met groen. Zone voor openbaar groen met nabestemming wegenis (p) Deze zone dient te worden ingericht als groene ruimte. Het bestaand groen moet worden behouden en bij ontstentenis ervan, dient de zone te worden beplant met streekeigen hoogstammige bomen en/of streekeigen dicht struikgewas, zodat een visueel en werkelijk scherm wordt gevormd tussen de gebieden met verschillende bestemmingen. Minstens ¼ van de beplanting is bladhoudend tijdens de winter. In deze zone kunnen geen constructies of verhardingen worden toegelaten. Zone met overgangsbepalingen XVII.1 Deze zone behelst het terrein dat thans in gebruik is door PROFI. De handelsfunctie mag blijven bestaan, maar heeft een uitdovend karakter. Na verloop van de huidige exploitatie dient de handelsfunctie te verdwijnen. De huidige gebouwen mogen ondertussen worden behouden en kunnen worden verbouwd binnen het bestaande gabarit.

12 XVIII. Zone voor semi-verharde voortuin (p) XVIII.1 Deze zone is bestemd om te worden ingericht als voortuin. XVIII.2 Deze zone mag voor 60% worden verhard met kleinschalig en niet-monoliet materiaal. XVIII.3 Afsluitingen moeten worden gerealiseerd met hagen of soortgelijke groenvolumes, al dan niet voorzien van een niet Afsluitingen die percelen scheiden van de openbare wegenis dienen te worden ingeplant volgens de 45 regel. Dit betekent dat de afsluiting t.o.v. de rooilijn moet worden ingeplant, op een afstand die gelijk is aan de hoogte van de afsluiting. XVIII.4 In deze zone kunnen geen grondgebonden of verplaatsbare constructies worden toegelaten, m.u.v. een brievenbus.

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Leeswijzer voor tabel: De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom 1 weergegeven op een grijze ondergrond) hebben verordenende

Nadere informatie

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art.0.1 Wanneer een bestaand gebouw niet in overeenstemming is met de inrichtingsvoorschriften kunnen toch zowel verbouwingen binnen

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1 0.1 Algemene Definities... 1 0.1.1 Hoofdbestemming nevenbestemming van het hoofdgebouw... 1 0.1.2 Bouwdiepte... 1 0.1.3 Bouwlaag...

Nadere informatie

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het grafisch plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw Eigendom Vennootschap MAFAR, Louizalaan 149/24, 1050 Brussel. gevolmachtigde : NV. Select Bouw, Iepersestraat 181-185, 8800 Roeselare. BPA nr 1- Dorpskom, gedeeltelijke wijziging E. VK plan dd. 30. 10.

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6)

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6) Stad Ieper Provincie West-Vlaanderen West-Vlaamse Intercommunale Dienstverlenende vereniging Project Verkaveling Veurnsestraat te Elverdinge Project: 04/6076 VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN

Nadere informatie

VERKAVELINGSVERGUNNING - STEDELIJK WOONGEBIED DREEF

VERKAVELINGSVERGUNNING - STEDELIJK WOONGEBIED DREEF STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN TYPE 3 1. Bouwzone type 3 kavels 1 t/m 31 Behoudens de verplichte toegangen / opritten tot de kavels zijn geen andere rechtstreekse toegangen voor autoverkeer naar de openbare

Nadere informatie

TERMINOLOGIE... 2 1. BESTEMMING... 4

TERMINOLOGIE... 2 1. BESTEMMING... 4 INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN...2 TERMINOLOGIE... 2 ALGEMEEN GELDENDE VOORSCHRIFTEN... 2 DEEL 2: BIJZONDERE BEPALINGEN... 4 ART 1. ZONE VOOR KANTOREN... 4 1. BESTEMMING... 4 2. BEBOUWING...

Nadere informatie

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1.

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1. Voorschriften Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen 1. Begrippen 1.1. Eéngezinswoning Gebouw geschikt voor de huisvesting van één gezin of alleenstaande. 1.2. Nevenbestemming De nevenbestemming

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Verkaveling 010/070 (3b) Provincie ANTWERPEN Gemeente BERLAAR Ligging Smidstraat - Hemelshoek Kad. Afd. 1 Sectie D nrs. 548/b&c 544/n 545/c 546/d Verkaveling 010/070 (3b) Dossier

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie Voorschriften ALGEMENE BEPALINGEN 1. V e r k a v e l i n g s v oor s c h r i f te n De bepalingen (tekstueel en grafisch) van de delen van de verkaveling VK136/65 dd. 04/03/1966 en dd. 14/05/1997 en VK

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemeen Gebouwen en constructies voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut kunnen in elke bestemmingszone worden toegelaten mits

Nadere informatie

GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN. Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften

GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN. Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 24 september

Nadere informatie

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 H. HARTLAAN STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Art. 1 : Algemeenheden

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die

Nadere informatie

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN (Houtha/QD ) 2 q af de/ing SECT/E E, ~~ DE HEIDE \ \ MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN - VLAAMSE AANGELEGENHEDEN STAATSSECRETARIAAT VOOR STREEKECONOMIE Bestuur van de Stedebouw

Nadere informatie

De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone.

De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN EN DEFINITIES Volgende gemeenschappelijke bepalingen (GB) zijn van toepassing. GB 1: verklaring van voorkomende afkortingen. - max.: maximum - min.: minimum - z.p : zie plan

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 2

stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 2 Aalst, augustus 2008 VOORONTWERP Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 26 februari 2008 Op bevel, Zegel van de gemeente de adjunct-stadssecretaris, de voorzitter, Reginald

Nadere informatie

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1 ALGEMENE BEPALINGEN 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN 1.1.1 De voorgestelde werken moeten optimaal geïntegreerd worden in hun ruimtelijke omgeving. Dit houdt in dat zij inzake dichtheid, terreinbezetting,

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bijlage 3 Verkaveling VICHTE Waregemstraat STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bij onduidelijkheden of tegenstrijdigheden hebben de grafische voorstellingen op het verkavelingsplan

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING NV ZUIDERPARK AMERSVELDESTRAAT-SPOORWEG KORTEMARK 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING

Nadere informatie

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn oktober 2013, bijlage 3 2 1. Rijwoningen 1.1. Bestemming Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages,

Nadere informatie

0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art. 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN-

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- GEMEENTE OPWIJK RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- Deelplan voetbalterrein Klaarstraat ) DEEL 2: ONTWERPPLANNEN

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING VIJVERSTRAAT (1-3) TE MECHELEN. 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

nihil zie grafische gedeelte zie aanvullende voorschriften

nihil zie grafische gedeelte zie aanvullende voorschriften B = @ ;:9 =< %3$ +(57+2(. 7DEHO±%RXZ]RQHV " 1 vermiljoen hoofd W1 neven H! in % 60 in m² V/T rooilijn Plaatsing in meter zijkavelgrens 250 Z.P. 0/4 achterkavelgr.. kavel. kavel #%$ $'&)( *,+,-'$/.01+'2

Nadere informatie

PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT HASSELT GEMEENTE TESSENDERLO STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG INDUSTRIEZONE 4

PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT HASSELT GEMEENTE TESSENDERLO STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG INDUSTRIEZONE 4 PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT HASSELT GEMEENTE TESSENDERLO STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG INDUSTRIEZONE 4 Gezien en voorlopig goedgekeurd in gemeenteraadszitting van Tessenderlo,

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE VERKAVELINGVERGUNNING: NR. V 2013/05 VAN 03/09/2013

GOEDGEKEURDE VERKAVELINGVERGUNNING: NR. V 2013/05 VAN 03/09/2013 Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 21 mei 2013 Leopoldlei

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN...

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... 1 ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN... 1 ARTIKEL 2 - WATERHUISHOUDING... 1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN... 2 ARTIKEL 3 - ZONE VOOR OPENBARE WEGENIS...

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA Ten Bosse

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA Ten Bosse STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA Ten Bosse Art. 1. ALGEMEEN GELDENDE VOORSCHRIFTEN 1. Voorschriften Het Bijzonder Plan van Aanleg legt de bestemming en inrichting vast van het gebied waarop het plan

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN:

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN: Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 8 febr. 2011 Leopoldlei

Nadere informatie

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat"

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat Provincie ANTWERPEN Stad MORTSEL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat" Verordenend deel RUP Stedenbouwkundige voorschriften datum versie 4-05-09 aanpassingen

Nadere informatie

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Art. 1 Algemeen principe 1.1 Overeenkomstig de tekens van het Bijzonder Plan, gelden de navolgende bepalingen, onverminderd

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ AANVRAAG VAN EEN VERKAVELINGSVERGUNNING voor kavel 1 van het voorgelegd ontwerp Gemeente 2290 VORSELAAR, Sectie G, nrs.: 16/K, 16/L, 16/P2 Hildering 1 Keizershofstraat

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemene voorschriften Zijn verboden, de werken die een toestand scheppen in tegenstrijd met dit plan en zijn voorschriften, behalve

Nadere informatie

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Algemeen principe

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Algemeen principe STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA nr. 4/5 Marktplein en Rijksweg INHOUDSOPGAVE Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Art. 1 Algemeen principe 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

1 5 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n

1 5 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n 5 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN 0. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 0. Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 17 - Freya Vreren vzw Opgesteld volgens artikel 14 van

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 GEZIEN EN VOORLOPIG AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING

Nadere informatie

Gemeente Aartselaar RUP Beukenhoflaan-A12

Gemeente Aartselaar RUP Beukenhoflaan-A12 Gemeente Aartselaar RUP Beukenhoflaan-A12 Ontwerp Gemeente Aartselaar Baron Van Ertbornstraat 1 2630 Aartselaar Grontmij Vlaanderen Mechelen, november 2010 Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad

Nadere informatie

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING. 0. Algemene voorschriften. 0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING. 0. Algemene voorschriften. 0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid 0. Algemene voorschriften 0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Bij elke nieuwe ingreep dient een afweging

Nadere informatie

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN BOSMOLENS. STAD IZEGEM Provincie West-Vlaanderen

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN BOSMOLENS. STAD IZEGEM Provincie West-Vlaanderen GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN BOSMOLENS Korenmarkt 10, 8870 Izegem Tel.: 051/30 22 04 Fax: 051/31 48 67 STAD IZEGEM Provincie West-Vlaanderen VERORDENENDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN EN VERORDENEND

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN RUP WZC KLEIT PROVINCIE: OOST-VLAANDEREN GEMEENTE: MALDEGEM OPDRACHTGEVER DATUM Gemeente Maldegem 28/08/12 17/09/12 09/11/12 Eerste opmaak Aanpassingen na opm. college Aanpassingen

Nadere informatie

stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan

stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan Bijlage II STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN colofon samenstelling Ruimtelijke Planning Verantwoordelijke

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORAFGAANDE BEPALINGEN... 1 TERMINOLOGIE... 1 WEGENIS...

INHOUDSTAFEL VOORAFGAANDE BEPALINGEN... 1 TERMINOLOGIE... 1 WEGENIS... INHOUDSTAFEL 1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN... 1 2. TERMINOLOGIE... 1 3. WEGENIS... 2 3.1. ZONE VOOR ONTSLUITING (O)... 2 4. BEDRIJVENZONES... 2 4.1. ZONE VOOR LOKALE BEDRIJVIGHEID (B)... 2 4.1.1. Bestemming...

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN).

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN). STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN). 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Het accent van

Nadere informatie

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE PROVINCIE: Oost-Vlaanderen GEMEENTE: Laarne RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 42010 DATUM ONTWERPFASE OPGEMAAKT DOOR 30/03/05 Opmaak Sandrien Paeleman 29/06/05 Aanpassingen na plenaire vergadering

Nadere informatie

12. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften

12. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften 12. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING 0. Algemene voorschriften 0.1 Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN GEMEENTE OVERPELT INBREIDING TUINWIJK OVERPELT-FABRIEK - FASE I ONTWERPER : ARCHITECTENBUREEL S.R. + T. bvba Johan Kosten Architect Stedenbouwkundige J. De Vriendtstraat, 1a, 3900 Overpelt 011/64.61.71

Nadere informatie

Gemeentelijke bouwverordening van de stad Aalst, goedgekeurd bij MB van 6/12/1988.

Gemeentelijke bouwverordening van de stad Aalst, goedgekeurd bij MB van 6/12/1988. 1 Gemeentelijke bouwverordening van de stad Aalst, goedgekeurd bij MB van 6/12/1988. Hoofdstuk 8 : reclame-inrichtingen art 167/I Het is verboden zonder voorafgaandelijke schiftelijke vergunning van het

Nadere informatie

BPA RECREATIEF WOONGEBIED. GEMEENTE BRECHT Provincie Antwerpen

BPA RECREATIEF WOONGEBIED. GEMEENTE BRECHT Provincie Antwerpen BPA RECREATIEF WOONGEBIED Gemeentepark 1-2960 Brecht Tel.: 03 313 80 27 Fax: 03 313 71 69 GEMEENTE BRECHT Provincie Antwerpen STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Voorlopig goedgekeurd door de gemeenteraad

Nadere informatie

broekpoort Provincie Vlaams-Brabant Stad VILVOORDE ruimtelijk uitvoeringsplan RUP_23088_214_00011_00001_sv BIJLAGE II STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

broekpoort Provincie Vlaams-Brabant Stad VILVOORDE ruimtelijk uitvoeringsplan RUP_23088_214_00011_00001_sv BIJLAGE II STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN broekpoort ruimtelijk uitvoeringsplan RUP_23088_214_00011_00001_sv Provincie Vlaams-Brabant Stad VILVOORDE BIJLAGE II STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1 02 0-RUP_23088_214_00011_00001_BIJL II - sv-20130308.docx

Nadere informatie

RUP Rustenburg. Voorontwerp Infovergadering 8 mei 2012

RUP Rustenburg. Voorontwerp Infovergadering 8 mei 2012 RUP Rustenburg Voorontwerp Infovergadering 8 mei 2012 Inleiding Uitgangspunt: Ter vervanging van het BPA 27 Rustenburg, goedgekeurd dd. 24-03-1992 Gedeeltelijk ter vervanging van het BPA Ruddershove, dd.

Nadere informatie

LOVELD A (initiatief P.P.S)

LOVELD A (initiatief P.P.S) PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE DILBEEK BIJZONDER PLAN VAN AANLEG LOVELD A (initiatief P.P.S) VOORSCHRIFTEN Ontwerper In opdracht van D+A Consult nv Gemeentebestuur Dilbeek Meiboom 26 Gemeenteplein 1

Nadere informatie

Gemeente Zandhoven Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Disselbraak Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZAN168

Gemeente Zandhoven Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Disselbraak Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZAN168 Gemeente Zandhoven Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Disselbraak Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZAN168 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Zandhoven september 2015 Provincie: Gemeente

Nadere informatie

1 Art. 1. Algemene bepalingen

1 Art. 1. Algemene bepalingen 1 Art. 1. Algemene bepalingen 1.1 Schaal en maatvoering De schaal en de daaruit afgeleide maten van het plan zijn indicatief. De werkelijke afmetingen zullen, daar waar noodzakelijk, door een opmeting

Nadere informatie

Artikel 22 Wonen - 1. 22.2 Bouwregels Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

Artikel 22 Wonen - 1. 22.2 Bouwregels Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 143 Artikel 22 Wonen - 1 22.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen, al dan niet met aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 19 LOKAAL BEDRIJVENTERREIN VAN DE WIELE. Stedenbouwkundige voorschriften ART. 0: ALGEMENE BEPALINGEN

VOORSCHRIFTEN RUP 19 LOKAAL BEDRIJVENTERREIN VAN DE WIELE. Stedenbouwkundige voorschriften ART. 0: ALGEMENE BEPALINGEN VOORSCHRIFTEN RUP 19 LOKAAL BEDRIJVENTERREIN VAN DE WIELE Stedenbouwkundige voorschriften ART. 0: ALGEMENE BEPALINGEN 1. e kracht De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "VILLAWIJK ROMEINSE WALLEN"- Partiële herziening + uitbreiding STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

BIJZONDER PLAN VAN AANLEG VILLAWIJK ROMEINSE WALLEN- Partiële herziening + uitbreiding STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN PROVINCIE LIMBURG 63-32490 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "VILLAWIJK ROMEINSE WALLEN"- Partiële herziening + uitbreiding Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende de ruimtelijke

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART 1. Bepalingen 1.1. Algemene bepalingen Deze zone wordt ingericht als woonwagenpark, waarbij een woonwagen gedefinieerd kan worden als een woongelegenheid,

Nadere informatie

GRUP Blommenwijk. deel 2 verordenend deel

GRUP Blommenwijk. deel 2 verordenend deel PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE STADEN deel 2 verordenend deel Betreffend GRUP bestaat uit 2 niet te scheiden delen, zijnde een toelichtingnota en een verordenend deel bestaande uit de stedenbouwkundige

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften art. 0: algemene bepalingen 1. begrippen 1.1. hoofd- en nevenbestemming De hoofdbestemming is de bestemming die meer dan 80% van de bebouwde oppervlakte mag innemen. De

Nadere informatie

2. De begrenzing van het Bijzonder Plan van Aanleg is aangeduid op het plan van de bestaande toestand en het bestemmingsplan.

2. De begrenzing van het Bijzonder Plan van Aanleg is aangeduid op het plan van de bestaande toestand en het bestemmingsplan. 1. Algemene bepalingen voor het uitvoeringsplan Art. 1.1 Omschrijving 1. Het Bijzonder Plan van Aanleg, genaamd Uitvoeringsplan 'BPA N43, Olsene- Machelen' te Zulte is samengesteld uit: - Plan bestaande

Nadere informatie

GEMEENTE ZONNEBEKE RUP GABARIETEN IN DE WOONZONES Ontwerp stedenbouwkundige voorschriften

GEMEENTE ZONNEBEKE RUP GABARIETEN IN DE WOONZONES Ontwerp stedenbouwkundige voorschriften GEMEENTE ZONNEBEKE RUP GABARIETEN IN DE WOONZONES Ontwerp stedenbouwkundige voorschriften Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting Van Op bevel, De Secretaris, De Burgemeester F.

Nadere informatie

Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat

Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat Stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART

BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART Artikel 1 Woondoeleinden W- 1. Doeleinden De gronden op de plankaart aangewezen voor Woondoeleinden W- zijn bestemd voor het wonen. Bij de realisatie van nieuwe woningen

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR HEMIKSEM RUP NR 01 SCHELDEBOORD. Stedenbouwkundige voorschriften

GEMEENTEBESTUUR HEMIKSEM RUP NR 01 SCHELDEBOORD. Stedenbouwkundige voorschriften GEMEENTEBESTUUR HEMIKSEM RUP NR 01 SCHELDEBOORD Stedenbouwkundige voorschriften Officieus gecoórdineerde versie na goedkeuring door de deputatie in de zitting van 27 mei 2010 189801\RAP\5_Definitief_voorschriften_b

Nadere informatie

In de strook voor hoofdgebouwen langs de Gaston De Schepperstraat kan de voetweg overbouwd worden.

In de strook voor hoofdgebouwen langs de Gaston De Schepperstraat kan de voetweg overbouwd worden. In de strook voor hoofdgebouwen langs de Gaston De Schepperstraat kan de voetweg overbouwd worden. C24. Zone 22 : openbare weg Aanleg van aangepaste bestrating en groenaanleg. C25. Zone 23 : private wegenis

Nadere informatie

Gemeente MEISE Ruimtelijk Uitvoeringsplan Laurentius stedenbouwkundige voorschriften versie januari 2009

Gemeente MEISE Ruimtelijk Uitvoeringsplan Laurentius stedenbouwkundige voorschriften versie januari 2009 RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN LAURENTIUS Meise Afdeling 2 sectie F Stedenbouwkundige voorschriften Opdrachtgever: Gemeentebestuur Meise Opdrachthouder: Studiebureau GVE Ruimtelijk planner ir Fernand Van Eycken

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

Gemeente Zoersel Verkaveling voor woningbouw Het Klooster - fase 2. Stedenbouwkundige voorschriften. Dossier ZOE209

Gemeente Zoersel Verkaveling voor woningbouw Het Klooster - fase 2. Stedenbouwkundige voorschriften. Dossier ZOE209 Gemeente Zoersel Verkaveling voor woningbouw Het Klooster - fase 2 Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZOE209 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Zoersel 30 juni 2011 Provincie: Gemeente Opdrachtgever:

Nadere informatie

Verkavelingsdossier kop Akkerstraat. Gemeente Overpelt

Verkavelingsdossier kop Akkerstraat. Gemeente Overpelt Verkavelingsdossier kop Akkerstraat Gemeente Overpelt Gemmeente Overpelt VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Algemene bepalingen Terminologie Voor de toepassing van deze voorschriften wordt verstaan onder: achtergevelbouwlijn:

Nadere informatie

Gemeente Deerlijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 3-1 Sint-Lodewijk-centrum

Gemeente Deerlijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 3-1 Sint-Lodewijk-centrum Bijgaand bij het besluit van de Provincie West-Vlaanderen houdende de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan N 3.1 Sint-Lodewijk Centrum Deerlijk Goedkeuringsbeslissing met ref.: RP/DEP/011/297,

Nadere informatie

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN KASTEELWIJK. STAD IZEGEM Provincie West-Vlaanderen

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN KASTEELWIJK. STAD IZEGEM Provincie West-Vlaanderen GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN KASTEELWIJK Korenmarkt 10, 8870 Izegem Tel.: 051/30 22 04 Fax: 051/31 48 67 STAD IZEGEM Provincie West-Vlaanderen VERORDENENDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN EN

Nadere informatie

0. ALGEMENE BEPALINGEN. Stedenbouwkundige voorschriften. 0.1/ Algemene definities

0. ALGEMENE BEPALINGEN. Stedenbouwkundige voorschriften. 0.1/ Algemene definities 0. ALGEMENE BEPALINGEN VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften TOELICHTEND Toelichting 0.1/ Algemene definities 0.1.1 Hoofdbestemming - nevenbestemming van het hoofdgebouw De hoofdbestemming is deze

Nadere informatie

Artikel X Wonen. X.2 Bouwregels

Artikel X Wonen. X.2 Bouwregels Artikel X Wonen X.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. wonen; b. aan huis verbonden beroepen; c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen -

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN RUP 9 Oudenaardestraat

ALGEMENE BEPALINGEN RUP 9 Oudenaardestraat ALGEMENE BEPALINGEN RUP 9 Oudenaardestraat 1. Visuele media Bij elke stedenbouwkundige aanvraag moet melding gemaakt worden van de aan te brengen publiciteit met omschrijving van vorm en materialen. De

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 23 Leeswijzer voor tabel: De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom 1 weergegeven op een grijze ondergrond) hebben verordenende kracht.

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf Makro te Antwerpen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

RUP Heihoek. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. september 2011

RUP Heihoek. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. september 2011 RUP Heihoek ontwerp september 2011 Stedenbouwkundige voorschriften Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad

Nadere informatie

GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014

GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014 GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014 Joseph Cardijnstraat 60 9420 Erpe-Mere T 053 64 65 20 F 053 64 65 30 info@so-lva.be 1 Inhoud 0.1 BEGRIPPENLIJST 0.2 ALGEMENE

Nadere informatie

10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften

10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften 10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften Enkel de tekst in de kolom verordenende voorschriften is bindend. De tekst in kolom toelichting dient samen met de stedenbouwkundige

Nadere informatie

voorschriften bpa nr. 21 Sint-Pieters Zuid-Oost

voorschriften bpa nr. 21 Sint-Pieters Zuid-Oost voorschriften bpa nr. 21 Sint-Pieters Zuid-Oost goedgekeurd dd. 23/09/1993 tabel bouwzones zone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10a 10b 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 kleur en/of raster plaatsing in meter t.o.v. achterkavel

Nadere informatie

Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E III) 7 Artikel 4 Tuinen II (T II) 9

Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E III) 7 Artikel 4 Tuinen II (T II) 9 Inhoud van de regels Hoofdstuk 1 Inleidende en algemene bepalingen blz. 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingen en gebruik 5 Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E

Nadere informatie

Inhoud van de regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5. Artikel 1 Begrippen 3

Inhoud van de regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5. Artikel 1 Begrippen 3 REGELS Inhoud van de regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3 Artikel 1 Begrippen 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 2 Woondoeleinden VI (WVII) 5 Artikel 3 Groen (G) 8 Adviesbureau RBOI 162100.16253.00

Nadere informatie

8 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n ( c f r. a r t. 3 8 1. 2. )

8 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n ( c f r. a r t. 3 8 1. 2. ) 8 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n ( c f r. a r t. 3 8 1. 2. ) 8.1 Woonprojectzone 8.1.1 Bestemming Het woongebied wordt hoofdzakelijk op wonen gericht.

Nadere informatie

RUP RUP ALM. VooRSCHRIfTEn

RUP RUP ALM. VooRSCHRIfTEn RUP VooRSCHRIfTEn oktober 2010 Colofon Projectleider Sandra Vanveldhoven Ontwerper Sandra Vanveldhoven Tekenbureau Marianne Smout Programmaleider Katlijn Van der Veken Planologisch ambtenaar Frank de Bruyne

Nadere informatie

3. Soepele meldingsprocedure vervangt de vergunningsaanvraag soms...3

3. Soepele meldingsprocedure vervangt de vergunningsaanvraag soms...3 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. De nieuwe regels in grote lijnen 1. Een stedenbouwkundige vergunning aanvragen...2 2. Vaker vrijgesteld om een vergunning aan te vragen...3 3. Soepele meldingsprocedure vervangt

Nadere informatie

GISTEL RUP KOM NOORD. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN voorontwerp. Gemeentebestuur Gistel BURO II

GISTEL RUP KOM NOORD. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN voorontwerp. Gemeentebestuur Gistel BURO II GISTEL RUP KOM NOORD STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN voorontwerp Gemeentebestuur Gistel BURO II Roeselare, 3 juli 2009 1 Titel : GISTEL RUP Kom Noord Subtitel : STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Voorontwerp

Nadere informatie

RUP Leestenburg Brugge

RUP Leestenburg Brugge DIENST RUIMTELIJKE ORDENING SECTOR UNESCO RUP Leestenburg Brugge Bewonersvergadering conferentiezaal stadhuis 30/09/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied

Nadere informatie

BREE Meeuwerkiezel - verkavelingsvoorschriften INHOUDSTAFEL

BREE Meeuwerkiezel - verkavelingsvoorschriften INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL Deel 1: Algemene bepalingen...1 1.1 Ruimtelijke uitgangspunten...1 1.2 Architecturale uitgangspunten...2 1.3 Bestemming...4 1.4 Inplanting...5 1.5 Terreinaanleg...6 Deel 2: Bijzondere bepalingen...9

Nadere informatie

RUP Afbakening dorpsassen Sint-Job Noord en Zuid

RUP Afbakening dorpsassen Sint-Job Noord en Zuid RUP Afbakening dorpsassen Sint-Job Noord en Zuid Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Brecht Gemeentepark 1 2960 Brecht Grontmij Belgium Mechelen, 26 januari 2012 Verantwoording Titel : RUP Afbakening

Nadere informatie

STAD MECHELEN GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN SPREEUWENHOEK - VENNE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. 01 februari 2011 ontwerp

STAD MECHELEN GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN SPREEUWENHOEK - VENNE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. 01 februari 2011 ontwerp STAD MECHELEN GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN SPREEUWENHOEK - VENNE 01 februari 2011 ontwerp COLOFON Opdrachtgever: Data: Stad MECHELEN Befferstraat 25 Dienst Ruimtelijke Planning & Mobiliteit:

Nadere informatie

GEMEENTE ZELZATE ONTWERP RUP WITTOUCK STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. Architectenbureau Van Acker & Partners. dec 2010 GOEDKEURING DEPUTATIE

GEMEENTE ZELZATE ONTWERP RUP WITTOUCK STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. Architectenbureau Van Acker & Partners. dec 2010 GOEDKEURING DEPUTATIE GEMEENTE ZELZATE ONTWERP RUP WITTOUCK STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN WIJZIGINGEN 08 december 2010: beperkte wijzigingen geformuleerd in de gemeenteraad van 30 november 2010 GOEDKEURING DEPUTATIE Architectenbureau

Nadere informatie

Gemeente Wevelgem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 13.1 Menenstraat-Noord B. januari 2015, besluit

Gemeente Wevelgem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 13.1 Menenstraat-Noord B. januari 2015, besluit Gemeente Wevelgem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 13.1 Menenstraat-Noord B januari 20, besluit Colofon Formele procedure Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President Kennedypark 10 -

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN PROVINCIE GEMEENTE OOST-VLAANDEREN DESTELBERGEN ONTWERP BPA TAE - TERREIN Opdrachtgevend bestuur HET GEMEENTEBESTUUR STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN GOEDKEURING 2004-06 11/10/2006 4 DOSS.:2000-01 BPA TAE-TERREIN:

Nadere informatie

Dit stedenbouwkundig attest

Dit stedenbouwkundig attest Dossiernummer gemeente: 2014/12 Model III Stedenbouwkundig attest GEMEENTE SCHILDE Wat is de functie van dit attest? Dit attest is louter informatief, bet heeft niet de waarde van een stedenbouwkundige

Nadere informatie

VERKAVELING VOOR WONINGBOUW

VERKAVELING VOOR WONINGBOUW / ~;,f~vincie Antwerpen Gemeente BALEN VERKAVELING VOOR WONINGBOUW van grond gelegen: Berg- Waterstraat Mdeling 1 - Sectie D - Nummers 72, 73b, 73c, 75a, 76d, 801, 81b, 82b, 82c, 82d, 83a, 84a, 85b, 85c,

Nadere informatie

SECTORAAL BPA ZONEVREEMDE RECREATIE. GEMEENTE RIJKEVORSEL Provincie Antwerpen

SECTORAAL BPA ZONEVREEMDE RECREATIE. GEMEENTE RIJKEVORSEL Provincie Antwerpen SECTORAAL BPA ZONEVREEMDE RECREATIE Molenstraat 5 Tel.: 03 340 00 21 Fax: 03 340 00 70 GEMEENTE RIJKEVORSEL Provincie Antwerpen STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Dossiernr.: 003083 Projectnr.: 07/3083 Versie:

Nadere informatie