MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n"

Transcriptie

1 MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

2 Inhoudsopgave Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere bijstand Witgoedregeling Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering AV Frieso Maatschappelijke participatie Langdurigheidstoeslag Ping persoonlijk financieel advies Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Overige regelingen Zorgtoeslag Huurtoeslag Kindgebonden budget Kinderopvangtoeslag Heffingskortingen Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Regeling aftrek specifieke zorgkosten Tegemoetkoming schoolkosten Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen (TOG) Kwijtschelding waterschapslasten Fondsen voor kinderen 2012 Gemeente Smallingerland Nieuw in 2012: De gemeentelijke regelingen in de gids zijn dit jaar ook herkenbaar aan het groene kader. De overige regelingen hebben een blauw kader Nuttige informatie DigiD Het Wmo-loket Werk Inburgering Voorlichting Hulp bij administratie Handig om te weten Centrum voor jeugd en gezin Ben r Belangrijke adressen De inhoud van deze gids is indicatief. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen. Wijzigingen voorbehouden. Volg de minimagids op Twitter! 2 3

3 Voorwoord Welke regelingen zijn er allemaal voor mensen met een laag inkomen? Wat is er nieuw in 2012? Wat er is veranderd ten opzichte van 2011? Welke nieuwe tips zijn er voor mensen met een laag inkomen? Ook de minimagids 2012 zal antwoord geven op al deze vragen. Elk jaar merken wij weer dat veel mensen in onze gemeente goed gebruik maken van de minimagids. Mensen zijn de minimagids echt gaan herkennen en gebruiken als dé wegwijzer voor mensen met een laag inkomen. En dat is een positieve ontwikkeling, want als gemeente willen wij dat mensen weten welke regelingen er zijn én er ook gebruik van maken als zij er voor in aanmerking komen. Ook zijn er veel vrijwilligers en professionals die de gids gebruiken voor de mensen met wie zij in contact komen: de minimagids is er ook voor u. Samen kunnen we voorkomen dat mensen om financiële redenen aan de kant blijven staan. Bij het begrip laag inkomen is er één misverstand dat ik hier nog even wil noemen: niet alleen mensen met een bijstandsuitkering hebben een laag inkomen. Een laag inkomen kan ook van toepassing zijn op een arbeidsongeschiktheidsuitkering of op iemand die werkt. Op pagina 8 kunt u lezen wat de normbedragen voor het jaar 2012 zijn. En ook zijn er landelijke regelingen waar ook de mensen met een hoger inkomen gebruik van kunnen maken. Ook dit jaar is bij iedere regeling de inkomensgrens zoveel mogelijk opgenomen. In tijden van bezuiniging en met veel nieuwe ontwikkelingen heeft de gemeente Smallingerland in 2012 veel extra geld uitgetrokken om het minimabeleid van de gemeente op peil te houden. Ook is er fors geïnvesteerd in goede schuldhulpverlening zodat mensen met schulden niet levenslang hoeven rond te lopen met onoplosbare schulden. De gemeente zal de komende jaren veel blijven inzetten op preventie van schulden. Dit gebeurt nu al door het financieel spreekuur Ping dat in de hal van het gemeentehuis is gevestigd. Daarnaast gaat de gemeente een korte cursus omgaan met geld ontwikkelen die mensen kan helpen bij het voorkomen van betalingsachterstanden of budgetteringsproblemen. In het derde kwartaal van 2012 zal meer bekend zijn over deze cursus. Ook nieuw in 2012 is dat lenen bij de kredietbank niet langer een voorliggende voorziening is. Vroeger moesten mensen in onze gemeente eerst kijken of zij een (dure) lening bij de kredietbank konden afsluiten voordat zij bijzondere bijstand konden aanvragen. Per 1 januari 2012 hoeft dat niet meer en kan de stap naar de kredietbank worden overgeslagen. In de praktijk zal dat betekenen dat er meer leenbijstand zal worden verstrekt. Bij leenbijstand wordt echter geen rente berekend, dus de aanvrager is veel goedkoper uit en de aanvraag kan veel sneller worden afgehandeld. Mocht u nog vragen hebben of willen weten wat er mogelijk is in uw situatie, dan nodig ik u uit om vrijblijvend contact op te nemen met de afdeling Sociale Zaken om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Ik hoop van harte dat deze gids u wegwijs maakt in de mogelijkheden die er zijn om zo goed mogelijk rond te komen met uw inkomen. Ties Zweers Wethouder Sociale Zaken 4 5

4 Symbolen Gezinsinkomen Bijzondere bijstand en de meeste andere regelingen in deze gids zijn bedoeld voor huishoudens met een inkomen op het minimumniveau. Dit is natuurlijk van toepassing op mensen met een bijstandsuitkering, maar zeker ook voor mensen met een ander laag inkomen op het minimumniveau zoals AOW, inkomsten uit werk of arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wajong). Symbolen In deze minimagids maken we gebruik van een aantal symbolen om de minimaregelingen overzichtelijker te maken. Hieronder vindt u uitleg over de betekenis van de symbolen 100% 110% 110% + Geeft aan welke inkomensgrens er van toepassing is op een bepaalde regeling. Zie ook de informatie op de volgende bladzijde Normbedragen Dit symbool geeft aan of er een vermogensgrens van toepassing is. Zie ook de informatie op de volgende bladzijde Normen. 3100,- per jaar Bij elke regeling geven we zo duidelijk mogelijk aan welk iemand kan behalen bij het gebruik van deze regeling. Nieuw in 2012 Er zijn enkele uitzonderingen op de huishoudinkomenstoets, bijvoorbeeld als er sprake is van een studerend kind of een gezinslid met een Wajong-uitkering. De gemeente heeft daarom een apart uitgebreid informatieblad gemaakt: Veelgestelde vragen over de veranderingen Misschien heeft u er al iets over gehoord of gelezen: de Wet werk en bijstand (WWB) is met ingang van 1 januari 2012 aangepast. Het doel van de verandering van de Wet Werk en Bijstand is om meer mensen aan het werk te krijgen. Wie kan werken, moet ook werken en werk moet lonen. De bijstand moet het laatste vangnet zijn. De aanscherping van de Wet werk en bijstand moet burgers meer verantwoordelijk en actiever maken. Om dit te bereiken zijn er nieuwe regels opgesteld. Zo wordt bijvoorbeeld de huishoudinkomenstoets ingevoerd. Gezinsleden krijgen voortaan samen één uitkering. Meerderjarige gezinsleden die samen in één woning wonen, moeten financieel voor elkaar zorgen. Op de minimaregelingen in deze minimagids is de huishoudinkomenstoets ook van toepassing. Voor mensen die een uitkering aanvragen gaan de nieuwe regels met ingang van 1 januari 2012 in. Voor mensen die op 31 december 2011 een bijstandsuitkering ontvingen geldt een overgangstermijn en gaat de huishoudinkomenstoets in op 1 juli Dit symbool geeft aan welke instantie verantwoordelijk is voor de regeling. in de Wet werk en bijstand per 1 januari Dit informatieblad is gratis verkrijgbaar op het gemeentehuis in Drachten en ook te lezen via nl. Ook kunt u op Dat betekent dat bij het berekenen van het inkomen van gezinnen het inkomen van alle gezinsleden zal worden meegeteld. Is uw (gezins)inkomen lager dan de grens van 110%, dan kunt u waarschijnlijk gebruik maken van een groot aantal gemeentelijke minimaregelingen. Hiernaast vindt u de normen van 1 januari gerland.rechtopbijstand.nl meer Als dit symbool bij een regeling staat, betekent dat u de regeling kunt aanvragen met behulp van DigiD. Zie ook het hoofdstuk DigiD aan het einde van deze gids. lezen over de regels rondom een bijstandsuitkering, zoek daar in de categorie algemene bijstand. 6 7

5 Normbedragen 2012 *Definitie van een gezin: Bij het beoordelen van uw recht op bijstand wordt gekeken naar het inkomen en vermogen van uw gezin. Onder gezin of huishouden wordt verstaan: de gehuwden, geregistreerde par tners, de personen die een gezamenlijke huishouding voeren én de inwonende meerderjarige kinderen/(schoon)ouders. Met inwonende meerderjarige kinderen worden ook bedoeld pleeg- of stiefkinderen en inwonende schoondochters of schoonzoons. Gemeentelijke regelingen Bijstandsnormen en minimumniveau bedragen zijn exclusief vakantietoeslag Inkomensgrens 100% jaar Inkomensgrens 100% 65 jaar of ouder Inkomensgrens 110% jaar Inkomensgrens 110% 65 jaar of ouder U verblijft in een inrichting U bent alleenstaande 889, , ,- 994, , ,- 978, , , ,- 364,- U bent alleenstaande ouder 1.371,- 364,- Per 1 januari 2012 U bent gehuwd, samenwonend of een gezin* 1.518,- 584,- Vermogensgrenzen 2012 U bent alleenstaande U bent alleenstaande ouder U bent gehuwd, samenwonend of een gezin 5.685, , ,- Indien u een eigen woning bezit dan geldt een extra vermogensvrijlating voor het vermogen in de eigen woning van ,-. Als deze vermogensgrens bij een regeling van toepassing is, zal dit worden aangeduid met het symbool. Voor jongeren in de leeftijd van 18 tot 21 jaar gelden lagere bijstandsnormen. Zie voor meer normen: 8 9

6 Bijzondere bijstand 110% + Afhankelijk van de kosten Soms is bijzondere bijstand mogelijk voor: Alarmeringskosten, baby-uitzet, begrafenis- of crematiekosten, bevallingskosten en kosten kraamzorg, bril of contactlenzen, bijzondere reiskosten, dieetkosten en de kosten van dieetadvisering, duurzame gebruiksgoederen (zoals een wasmachine of bankstel), gehoorapparaat (en/of batterijen), maaltijdvoorziening, medische kosten, or thopedische schoenen, rechtshulp (eigen bijdrage), steunzolen, tandar tskosten, verhuis- en bijkomende kosten, waskosten, enzovoor ts. Wat houdt het in? Soms brengen bijzondere omstandigheden extra kosten met zich mee. Kosten die u niet zelf kunt betalen of ergens anders vergoed kunt krijgen. Het gaat dan vaak om kosten die u moet maken door ziekte of om sociale redenen. In bepaalde situaties kan de afdeling Sociale Zaken van de gemeente u bijzondere bijstand verstrekken voor deze kosten. Bijzondere bijstand is altijd individueel maatwerk en afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Er is soms meer mogelijk dan u misschien denkt. Neem daarom contact op met de afdeling Sociale Zaken van de gemeente als u twijfelt of u bepaalde kosten vergoed kunt krijgen in de vorm van bijzondere bijstand. Nieuw in 2012 Nieuw is dat u niet meer hoeft te lenen bij de kredietbank voor een woninginrichting of duurzame gebruiksgoederen. U kunt uw aanvraag voor deze kosten direct bij de gemeente indienen en hoeft niet meer een lening bij de kredietbank af te sluiten. Hoe aanvragen? Bij de gemeente. Neem (telefonisch) contact op met de afdeling Sociale Zaken voor informatie of het maken van een afspraak. Aanvragen kan ook via internet op Let u er wel op dat u de bijzondere bijstand op tijd aanvraagt? U moet de bijstand aanvragen voordat u kosten gaat maken! Meer informatie? Kijk op voor meer informatie. Handige adressen staan achterin deze gids. Voor wie is het? Bijzondere bijstand is niet alleen voor mensen met een inkomen tot 110%, maar ook met een hoger inkomen of vermogen is (gedeeltelijke) bijzondere bijstand mogelijk. Dat deel van de kosten dat u dan zelf kunt dragen noemen we draagkracht. Hoe hoger uw inkomen, hoe minder bijzondere bijstand u zult kunnen krijgen - maar het kan nog wel de moeite waard zijn! Voorliggende voorziening? Voordat u voor bijzondere bijstand in aanmerking kunt komen moet u wel altijd kijken of u de kosten niet ergens anders vergoed kunt krijgen, zoals bijvoorbeeld bij de ziektekostenverzekering AV Frieso. Dit wordt ook wel een voorliggende voorziening genoemd. Heeft u kosten die onder de AV Frieso-dekking vallen, maar bent u hier niet verzekerd, dan is bijzondere bijstand voor deze kosten meestal niet mogelijk. Daarnaast is het belangrijk om te weten of u de kosten had kunnen voorkomen of er voor had kunnen reserveren

7 Witgoedregeling 100% 3 jaar Max. 3390,- Handig om te weten Voldoet u niet aan de voorwaarden van de Witgoedregeling? Dan kunt u nog steeds in aanmerking komen voor gewone bijzondere bijstand. Wat houdt het in? De Witgoedregeling is een vorm van bijzondere bijstand voor een aantal apparaten (duurzame gebruiksgoederen): wasmachine, koelkast, kookplaat of stofzuiger. Normaal gesproken kan voor deze apparaten pas bijzondere bijstand worden gegeven als de aanvrager hiervoor niet heeft kunnen reserveren of hiervoor geen lening heeft kunnen afsluiten. Maar op grond van de Witgoedregeling kan voor deze apparaten sneller bijzondere bijstand worden gegeven. U hoeft zich dan niet in de schulden te steken voor een dergelijk apparaat. Voor de hoogte van de vergoeding geldt per apparaat een standaardbedrag. Wij hanteren hierbij de standaardbedragen van het Nibud een instantie die landelijk de prijzen bijhoudt van allerlei producten. Voor wie is het? De Witgoedregeling is voor mensen die minstens 3 jaar (36 maanden) een gezinsinkomen op bijstandsniveau (100%) hebben en daardoor niet hebben kunnen reserveren voor de noodzakelijke vervanging van het apparaat. Iemand kan één keer per 12 maanden een beroep doen op de Witgoedregeling. De aanschaf of vervanging van het apparaat moet natuurlijk wel noodzakelijk zijn. Dat wil zeggen dat het apparaat defect is of dringend aan vervanging toe. Hoe aanvragen? Bij de gemeente. Aanvragen gaat op dezelfde manier als het aanvragen van bijzondere bijstand: via het nieuwe aanvraagformulier of via internet op Meer informatie? Kijk op voor meer informatie. Handige adressen staan achterin deze gids

8 Collectieve ziektekostenverzekering AV Frieso 110% 3214,92 per jaar Handig om te weten Als u al verzekerd bent bij De Friesland Zorgverzekeraar, dan kunt u op elk moment van het jaar meedoen met de AV Frieso. Bent u nog niet verzekerd bij De Friesland, dan kunt u alleen meedoen als u eerst uw huidige zorgverzekering hebt opgezegd. Dat kan meestal pas in de maanden november en december van ieder jaar. Wat houdt het in? Iedereen heeft een goede ziektekostenverzekering nodig. Daarom heeft de gemeente een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten bij De Friesland Zorgverzekeraar. Deze verzekering heet de AV Frieso. Deze verzekering heeft een uitstekende dekking tegen een lagere prijs. De AV Frieso bestaat uit een basisverzekering, plus een combinatie van de volgende aanvullende pakketten: AV Extra, AV Tand Standaard en een speciaal gemeentepakket. Op de basisverzekering krijgt u 6 procent korting, terwijl de gemeente de kosten van het gemeentepakket geheel voor haar rekening neemt. En juist het gemeentepakket maakt de AV Frieso zo speciaal. Dit pakket betekent voor u extra vergoedingen voor bijvoorbeeld fysiotherapie, tandheelkunde en eigen bijdrage Wmo (thuishulp, scootmobiel, woningaanpassing) of psychologische zorg. Voor wie is het? Als uw uw gezinsinkomen lager is dan 110% en uw vermogen is lager dan de voor u geldende vermogensgrens, dan kunt u meedoen. Voor de grenzen, zie eerder in deze gids het hoofdstuk Normen. Hoe aanvragen? Bij de gemeente. Aanvragen kunt u doen door een aanvraagformulier in te vullen en deze met bewijsstukken in te leveren bij de afdeling Sociale Zaken. Bewijsstukken die u moet inleveren: gegevens over uw inkomen en vermogen. Als u een bijstandsuitkering heeft, hoeft u niet opnieuw gegevens in te vullen of in te leveren over uw inkomen of vermogen. Een aanvraagformulier is ook te vinden op Handig om te weten In 2012 kent de zorgverzekering maximumvergoedingen voor de kosten van de tandar ts. Als uw tandar ts duurder is dan deze maximumvergoedingen, dan komen die meerkosten niet voor vergoeding middels AV Frieso of bijzondere bijstand in aanmerking. Vraag daarom voorafgaand aan een behandeling aan uw tandar ts wat de kosten zijn en vergelijk deze met de lijst met maximumvergoedingen op bv. (vrije prijzen mondzorg). AV Frieso in 2012: Normaal AV Frieso 2012 Basisverzekering 106,90 100,49 (6% korting) AV Extra 17,95 17,95 AV Tand Standaard 10,50 10,50 AV Gemeentepakket 11,50 0,- Totale premie AV Frieso 146,85 128,94 U betaalt voor de AV Frieso slechts 128,94 per maand. Uw is dan: 17,91 per maand of 214,92 per jaar! Eigen risico Iedere ziektekostenverzekering kent een eigen risico van 210,- per jaar. Voor dit bedrag kunt u geen bijzondere bijstand aanvragen. Een deel van dit eigen risico is namelijk al gecompenseerd door een hogere zorgtoeslag en een lagere zorgpremie. Daarnaast kunnen chronisch zieken aanspraak maken op een extra vergoeding van 85,- die in november 2012 automatisch aan hen wordt uitbetaald. Verantwoordelijk voor deze uitbetaling is het CAK (zie In de AV Frieso kunt u het eigen risico ook gespreid betalen in 10 termijnen, neem daarvoor contact op met de Friesland Zorgverzekeraar. Meer informatie? Kijk voor meer informatie op de website: Handige adressen staan ook achterin deze gids

9 Maatschappelijke participatie 110% 3100,- per jaar Wat valt o.a. hieronder: Contributies en kosten van het lidmaatschap van verenigingen. spor tverenigingen, Wat houdt het in? De Regeling Maatschappelijke Participatie (zoals deze bijdrage officieel heet) voorziet in een bijdrage voor deelname aan sociale, sportieve en culturele activiteiten. In het kader hiernaast staan voorbeelden van de kosten die onder de regeling vallen. Hoe aanvragen? Bij de gemeente. Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen of deelnemen aan de AV Frieso hoeven zelf geen actie te ondernemen. Zij krijgen van de gemeente automatisch bericht als zij in aanmerking komen. volkstuinen buur tverenigingen, zang-, toneel-, muziekverenigingen, speel-otheek, enz. Abonnementskosten voor De vergoeding bedraagt 100 euro per gezinslid. De vergoeding is in een gezin onderling uitwisselbaar. Dus, als een gezinslid er geen gebruik van maakt, kan een ander gezinslid daar van profiteren. Achteraf kan steekproefsgewijs gecontroleerd worden of de bijdrage is besteed aan één of meer van bovengenoemde activiteiten. U hoeft vooraf geen bonnetjes in te leveren. Voor mensen van wie de inkomens- en vermogensgegevens bij de gemeente niet bekend zijn, is een aanvraagformulier beschikbaar. Dit formulier moet samen met de gevraagde bewijsstukken worden ingeleverd bij of opgestuurd worden naar de afdeling Sociale Zaken. Uw aanvraag moet uiterlijk 31 december zijn ingediend bij de gemeente. Aanvragen kan ook via internet op dag-, week- of maandbladen, openbare bibliotheek, zwembad, musea, internetaansluiting. Bezoek aan theater, bioscoop of festival. Cursusgeld voor Voor wie is het? Als uw gezinsinkomen lager is dan 110% en uw vermogen is lager dan de voor u geldende vermogensgrens dan kunt u meedoen. Voor de grenzen, zie eerder in deze gids het hoofdstuk Normen. Onder gezinsleden wordt verstaan de hoofdbewoner, de partner en de inwonende minderjarige én meerderjarige kinderen. Meer informatie? Kijk op voor meer informatie. Hier is ook een aanvraagformulier te vinden. Handige adressen staan achterin deze gids. dansscholen, muziekschool, leszwemmen, amateuristische U kunt slechts een maal per jaar een beroep doen op de regeling maatschappelijke participatie. kunstbeoefening. Bijdragen voor schoolactiviteiten Bijdragen kosten peuterspeelzaal NS Voordeelurenkaart Volg de minimagids op

10 Langdurigheidstoeslag 110% 3 jaar 3 341,-/ 486,- per jaar Wat houdt het in? De langdurigheidstoeslag is bedoeld om mensen die drie jaar of langer van een laag inkomen moeten rondkomen, jaarlijks een steuntje in de rug te geven. U mag de toeslag overal voor gebruiken en deze wordt niet gekort op een uitkering of gezien als inkomen. Hoogte langdurigheidstoeslag in 2012 Alleenstaande 341,- Alleenstaande ouder 436,- Gehuwden / gezin 486,- Voor wie is het? Voor de Langdurigheidstoeslag gelden de volgende voorwaarden: U bent tussen de 21 en 65 jaar oud; U heeft drie jaar of langer een gezinsinkomen dat gemiddeld niet hoger is dan 110% van dan de voor u geldende bijstandsnorm; Uw vermogen is niet hoger dan de voor u geldende grens. Als u getrouwd of samenwonend bent of een gezin vormt met meerderjarige kinderen / ouders, dan krijgt u de toeslag alleen als u allen aan de voorwaarden voldoet. Mensen die de afgelopen 3 jaar hebben gewerkt komen ook in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag, zolang het inkomen in de afgelopen 3 jaar gemiddeld niet hoger is dan 110% van de geldende bijstandsnorm. Ook als u een andere uitkering heeft (bijvoorbeeld WAO-, WW- of Ziektewetuitkering) op of onder deze grens (110%), dan komt u wel in aanmerking voor een de langdurigheidstoeslag. Personen die in de afgelopen drie jaar studiefinanciering hebben ontvangen komen niet in aanmerking voor de langdurigheidstoeslag. Hoe aanvragen? Bij de gemeente. Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen hoeven zelf geen actie te ondernemen. Zij krijgen van de gemeente automatisch bericht als zij in aanmerking komen. Voor mensen van wie de inkomens- en vermogensgegevens bij de gemeente niet bekend zijn, is een aanvraagformulier beschikbaar. Dit formulier moet samen met de gevraagde bewijsstukken worden ingeleverd bij of opgestuurd worden naar de afdeling Sociale Zaken. Uw aanvraag moet uiterlijk 31 december zijn ingediend bij de gemeente. Aanvragen kan ook via internet op Meer informatie? Kijk op voor meer informatie. Hier is ook een aanvraagformulier te vinden. Handige adressen staan achterin deze gids

11 Ping persoonlijk financieel advies een schuldenvrij leven Wat houdt het in? Soms is het uitkomen met uw inkomen een probleem. Heeft er bijvoorbeeld een wijziging in uw inkomstensituatie plaatsgevonden waardoor u het overzicht tussen inkomsten en uitgaven kwijt bent geraakt? Hebt u schulden waarvoor u zelf geen oplossing meer weet of wilt u advies over het zelf verzorgen van betalingen? Misschien zijn er nog regelingen voor mensen met een laag inkomen waarvan u gebruik wilt maken, maar u weet niet hoe u dit moet aanpakken? Wellicht heeft u nog recht op een teruggave van de belastingdienst op grond van Toeslagen of Heffingskortingen? Of zijn er misschien andere financiële problemen waar u geen oplossing meer voor weet? Ga dan eens langs bij Ping. De ervaring leert dat mensen vaak veel te lang blijven rondlopen met financiële vragen of problemen. Soms is het lastig om een weg te vinden in een wirwar van formulieren, instanties of regelingen en loopt u daardoor misschien onnodig geld mis. Daarom is in het gemeentehuis het financiële spreekuur van Ping gevestigd. Ping is hét centrale punt in de gemeente Smallingerland waar mensen terecht kunnen met al hun vragen over financiën, schulden, inkomensregelingen of budgetadvies. U kunt er terecht zonder afspraak. Loop niet te lang rond met schulden. De ervaring is dat mensen te lang zelf allerlei dingen gaan proberen, terwijl met goed advies veel (meer) financiële problemen kunnen worden voorkomen. Wacht dus niet te lang en kom zo snel mogelijk langs! Voor wie is het? Ping is voor alle inwoners van de gemeente Smallingerland. Ook als u een hoger inkomen hebt, dan kunt u terecht bij Ping voor hulp en advies. Uiteraard is het gebruik van Ping en de schuldhulpverlening gratis. Ping is ook de toegang tot de schuldhulpverlening van de Kredietbank Nederland. U kunt niet op eigen initiatief naar de Kredietbank Nederland gaan voor schuldhulpverlening. U zult zich altijd eerst bij de gemeente, bij Ping moeten melden. Dan kan gelijk worden bekeken wat in uw situatie de beste oplossing is. Hoe aanvragen? In het gemeentehuis. Ping is iedere werkdag open, van maandag tot en met vrijdag, van uur tot uur in het gemeentehuis in Drachten. Meer informatie? Kijk op voor meer informatie. Of kijk op Handige adressen staan achterin deze gids

12 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen rond 100% 3 255,- tot 330,- per jaar Handig om te weten Inwoners met een minimuminkomen worden ook vrijgesteld van de betaling van de leges van een Nederlandse identiteitskaar t. Voor deze groep is een id-kaar t dus gratis. Meer informatie op het gemeentehuis. Wat houdt het in? Iedere inwoner van de gemeente moet een aantal gemeentelijke belastingen betalen. Voor minima is (gedeeltelijke) kwijtschelding mogelijk van de volgende gemeentelijke belastingen: afvalstoffenheffing; rioolheffing voor gebruiker; hondenbelasting (eerste hond); de aanschaf van een Nederlandse Identiteitskaart Voor wie is het? De kwijtschelding van gemeentelijke belastingen is gebonden aan landelijke regels en daarom afwijkend van andere gemeentelijke regelingen. U komt in aanmerking voor gehele kwijtschelding als: u een inkomen rond bijstandsniveau hebt (100%) uw vermogen niet hoger is dan uw bestaanskosten. Onder bestaanskosten wordt verstaan: uw inkomen met daarbij opgeteld uw netto woonlasten en premie ziektekostenverzekering. Als u overwaarde op een eigen woning hebt, komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding. Er is sprake van overwaarde als de WOZwaarde van uw woning hoger is dan de hypotheekschuld. Als uw inkomen of vermogen iets boven de grenzen is, is gedeeltelijke kwijtschelding nog steeds mogelijk. Hoe hoger uw inkomen of vermogen, hoe minder kwijtschelding u kunt ontvangen. Hoe aanvragen? Cliënten van Sociale Zaken in Smallingerland die in 2011 kwijtschelding hebben gekregen en langer dan 3 jaar achtereen een uitkering van Sociale Zaken ontvangen, krijgen geen aanslag maar direct herhaalde kwijtschelding. Anderen die in 2011 volledige kwijtschelding kregen, ontvingen een formulier voor het aanvragen van herhaalde kwijtschelding. Deze aanvragen zijn in behandeling. De groepen krijgen bericht. Valt u niet in een van de genoemde categorieën dan krijgt u een belastingaanslag thuisgestuurd. U kunt dan zelf kwijtschelding aanvragen. Kwijtschelding voor rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting vraagt u pas aan als u van de gemeente een aanslagbiljet hebt gekregen. Het formulier kwijtschelding kunt u ophalen in het gemeentehuis of printen via Zonodig helpt iemand van de gemeente u om het formulier in te vullen. Kwijtschelding voor een ID-kaart regelt u via een speciaal formulier. Ook dit kunt u ophalen of uitprinten. Lever het aanvraag formulier kwijtschelding binnen 1 maand na dagtekening van het aanslagbiljet in bij de gemeente. Meer informatie? Kijk op voor meer informatie. Handige adressen staan achterin deze gids

13 Zorgtoeslag 110% + max. 3 69,- of 3 145,- p/mnd Belangrijk om te weten: Alle toeslagen zijn een voorschot die maandelijks vooraf aan u worden uitbetaald. Als achteraf blijkt dat uw inkomen hoger was dan vooraf geschat, kan het zijn dat u een deel -of alles- moet terugbetalen. Als in de loop van een jaar uw persoonlijke situatie verander t, moet u dit doorgeven aan de Belastingdienst. Wat houdt het in? Iedereen in Nederland moet zelf zorgen voor een goede ziektekostenverzekering. Deze verzekering is niet goedkoop. De zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van uw ziektekostenverzekering. De hoogte is, afhankelijk van uw inkomen, maximaal 69,- per maand of 145,- per maand als u samenwoont. Voor wie is het? Mensen met een bijstandsuitkering (100%) of een inkomen tot 110% hebben recht op het maximale bedrag. Maar ook met een hoger inkomen heeft iemand vaak recht op een (gedeeltelijke) zorgtoeslag. De maximale inkomensgrens voor zorgtoeslag is in 2012 verlaagd. Bent u alleen? Dan kunt u geen zorgtoeslag meer krijgen als uw inkomen hoger is dan Hebt u een partner? Dan mag uw inkomen samen maximaal zijn. Hoe aanvragen? Uw zorgtoeslag 2012 kunt u eenvoudig aanvragen met het Aanvraagen wijzigingsprogramma huur- en zorgtoeslag Dit programma kunt u downloaden van Wilt u liever een papieren formulier invullen? Vraag dit dan aan bij de BelastingTelefoon. U hoeft maar één keer zorgtoeslag aan te vragen. Daarna krijgt u de toeslag elk jaar vanzelf. Controleert u ieder jaar goed of uw gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn wel kloppen. Mijn toeslagen is een nieuwe service van de belastingdienst. Wat kunt u met Mijn toeslagen? Met Mijn toeslagen regelt u online uw toeslagen voor Op uw persoonlijke toeslagenoverzicht ziet u welke toeslagen u hebt en welke gegevens bij de belastingdienst bekend zijn. U kunt nieuwe toeslagen aanvragen. En als uw situatie wijzigt, geeft u uw nieuwe gegevens door. Ga voor Mijn toeslagen naar de volgende website: mijn.toeslagen.nl Meer informatie? Kijk op voor meer informatie. Handige adressen staan achterin deze gids

14 Huurtoeslag 110% + max ,- p/mnd Handig om te weten U kunt de huur toeslag op uw eigen rekening laten stor ten. U kunt het ook laten stor ten op de rekening van de verhuurder. De verhuurder verrekent de huur toeslag dan met de huur die u moet betalen. U betaalt dus minder huur. Als u dit wilt, moet u in uw aanvraag het rekeningnummer van uw verhuurder invullen. Vraag wel eerst aan uw verhuurder of hij deze mogelijkheid biedt. Wat houdt het in? Als u in een huurwoning woont kunt u recht hebben op huurtoeslag van de Belastingdienst. Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid voor de huurkosten. De huurtoeslagregeling is in 2006 in de plaats gekomen van de huursubsidieregeling. Het doel van de huurtoeslag is om het voor iedereen in Nederland mogelijk te maken om in een passende woonruimte te wonen; dat is een woonruimte die niet ruimer of duurder dan nodig is en past bij de persoonlijke situatie. Voor wie? Voor de huurtoeslag moet uw huur lager zijn dan ongeveer 664,- per maand. Bent u jonger dan 23 jaar? Dan ligt de grens bij ongeveer 366,- per maand. Bovendien mag uw inkomen niet te hoog zijn. Deze inkomensgrens ligt rond de 150% van het minimum, dus er zijn in Nederland veel mensen die in aanmerking kunnen komen voor een huurtoeslag. De huurtoeslag kent ook een vermogensgrens, die is minstens ,- per volwassene. Op kunt u uw recht op huurtoeslag laten voorrekenen. Let op: de bedragen genoemd bij de huurtoeslag gelden tot 1 juli Woonkostentoesl ag Er zijn situaties waarin iemand (tijdelijk) geen recht heeft op huur toeslag. Dan is misschien woonkostentoeslag mogelijk. Woonkostentoeslag is een vorm van bijzondere bijstand en wordt uitgevoerd door de gemeente. Huur toeslag afgewezen en heeft u een laag inkomen en vermogen? Neem contact op met de afdeling Sociale Zaken voor de mogelijkheden. Hoe aanvragen? Uw huurtoeslag kunt u eenvoudig aanvragen met het aanvraag- en wijzigingsprogramma huur- en zorgtoeslag Dit programma kunt u downloaden van Wilt u liever een papieren formulier invullen? Vraag dit dan aan bij de Belasting- Telefoon. U hoeft maar één keer huurtoeslag aan te vragen. Daarna krijgt u de toeslag elk jaar vanzelf. Controleert u ieder jaar goed of uw gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn wel kloppen. Mijn toeslagen is een nieuwe service van de belastingdienst. Wat kunt u met Mijn toeslagen? Met Mijn toeslagen regelt u online uw toeslagen voor Op uw persoonlijke toeslagenoverzicht ziet u welke toeslagen u hebt en welke gegevens bij de belastingdienst bekend zijn. U kunt nieuwe toeslagen aanvragen. En als uw situatie wijzigt, geeft u uw nieuwe gegevens door. Ga voor Mijn toeslagen naar de volgende website: mijn.toeslagen.nl Meer informatie? Kijk op voor meer informatie. Handige adressen staan achterin deze gids

15 Kindgebonden budget 110% + min. 3 84,- p/mnd Handig om te weten Op kunt u alle toeslagen laten voorrekenen. Door een aantal gegevens in te vullen kunt u precies te zien krijgen op hoeveel zorgtoeslag, huur toeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag u recht heeft. Wat houdt het in? Sinds 1 januari 2009 is er een nieuwe bijdrage: het kindgebonden budget. Het kindgebonden budget komt in de plaats van de kindertoeslag. Het kindgebonden budget is een extra bijdrage van de overheid voor ouders met kinderen jonger dan 18 jaar. Het is een bedrag per maand dat de Belastingdienst uitbetaalt. Als u kinderbijslag krijgt, kunt u ook een kindgebonden budget krijgen. Het kindgebonden budget wordt hoger als u meer kinderen hebt. Voor mensen met een laag inkomen en één kind is de bijdrage (afgerond) 84,- per maand. Bij twee kinderen is dat 123,- per maand en bij drie kinderen 138,- per maand. Daarnaast is er eventueel een extra bedrag bij schoolgaande kinderen in het voortgezet onderwijs. Het maximum van de tegemoetkoming schoolkosten is voor elk kind van 12 tot en met 15 jaar 231,- per jaar en voor elk kind van 16 of 17 jaar 296,- per jaar. Maar ook met een hoger inkomen heeft iemand vaak recht op de gehele bijdrage. Pas vanaf een gezinsinkomen van bijna ,- per jaar komt iemand in aanmerking voor een lager kindgebonden budget. Voor wie? U hebt één of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar. U krijgt kinderbijslag. Als uw kind 16 of 17 jaar is en u krijgt geen kinderbijslag, dan moet u uw kind in belangrijke mate onderhouden. Uw kind in belangrijke mate onderhouden, betekent dat u meebetaalt aan het levensonderhoud van uw kind, zoals voor zijn eten en kleding. Dit is zo als u per kwartaal minimaal 408,- bijdraagt in de kosten van levensonderhoud. Uw inkomen of dat van u en uw partner samen, is niet hoger dan ,- per jaar. Hoe aanvragen? Het kindgebonden budget hoeft u normaal gesproken niet aan te vragen. De Belastingdienst gaat zelf na of u voldoet aan de voorwaarden voor het kindgebonden budget. Dat doen zij met gegevens die bij hun bekend zijn, zoals uw inkomen. En met gegevens van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), bijvoorbeeld of u kinderbijslag krijgt. Misschien voldoet u pas later in het jaar aan de voorwaarden voor het kindgebonden budget. Bijvoorbeeld als u in de loop van 2012 uw eerste kind krijgt. Ook dan hoeft u meestal niets te doen. Zodra de Belastingdienst van de SVB het bericht krijgt dat uw situatie is veranderd, gaan zij na of u in de nieuwe situatie recht hebt op het kindgebonden budget. Is dat zo, dan ontvangt u binnen 8 weken bericht van de Belastingdienst. Meer informatie? Kijk op voor meer informatie Handige adressen staan achterin deze gids

16 Kinderopvangtoeslag 110% + tot 80% van de kosten Handig om te weten Hebt u of uw kind om sociale of medische redenen (bijzondere) kinderopvang nodig? Maar kunt u geen kinderopvangtoeslag krijgen, omdat u niet aan de voorwaarden voldoet? Dan kunt u misschien van de gemeente een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang krijgen. Neem hiervoor contac t op met de gemeente. Wat houdt het in? Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan kunt u waarschijnlijk kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Kinderopvangtoeslag aanvragen is al snel de moeite waard. Het bedrag kan oplopen tot 80% van de kosten van uw kinderopvang. En in sommige gevallen kunt u de rest van de kosten door de gemeente vergoed krijgen. Voor wie? Voor de kinderopvangtoeslag moet uw kind op uw adres wonen en ingeschreven staan. Ook moet u kinderbijslag voor uw kind ontvangen of per kwartaal minimaal 408,- uitgeven aan levensonderhoud van uw kind. Het gaat om opvang totdat uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat. U of uw partner betaalt de kosten voor de kinderopvang. U mag zelf bepalen naar welke kinderopvangorganisatie uw kind gaat. Het kan een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of een gastoudergezin zijn dat is aangesloten bij een gastouderbureau. De peuterspeelzaal valt hier niet onder. De kinderopvangorganisatie moet geregistreerd zijn bij de gemeente. Of dit zo is, kunt u nalezen op Belangrijk om te weten De Belastingdienst berekent uw kinderopvangtoeslag over het maximumuur tarief. Wat het maximum is, hangt af van de soor t opvang. Betaalt u meer dan het maximumuur tarief? Dan krijgt u voor de kosten boven het maximumuur tarief geen kinderopvangtoeslag. Is uw kinderopvang goedkoper, dan krijgt u over dat goedkopere uur tarief kinderopvangtoeslag. Voor de maximum uur tarieven, zie Hoe aanvragen? Uw kinderopvangtoeslag 2012 kunt u eenvoudig aanvragen met het Aanvraag- en wijzigingsprogramma kinderopvangtoeslag Dit programma kunt u downloaden van Wilt u liever een papieren formulier invullen? Vraag dit dan aan bij de BelastingTelefoon. U hoeft maar één keer kinderopvangtoeslag aan te vragen. Daarna krijgt u de toeslag elk jaar vanzelf. Controleert u ieder jaar goed of uw gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn wel kloppen. Ook als u niet werkt, kunt u soms toch kinderopvangtoeslag krijgen. Bijvoorbeeld als u bezig bent om werk te vinden via een re-integratietraject. U moet dan wel een uitkering ontvangen van de gemeente of van uwv. Ook moet u van de gemeente of uwv een bijdrage ontvangen in de kosten voor kinderopvang. Meer informatie? Kijk op voor meer informatie. Handige adressen staan achterin deze gids. Om kinderopvangtoeslag te kunnen krijgen, moet u werk hebben. De hoogte van de toeslag hangt af van uw inkomen. Ook het inkomen van uw partner telt mee 30 31

17 Heffingskortingen 110% + afhankelijk van de soort Heffingskor tingen zijn een soor t kor ting op de belasting die u moet betalen. De hoogte van de heffingskor tingen verschilt per soor t. Er zijn heel veel verschillende heffingskor tingen, afhankelijk van uw situatie. Momenteel zijn er 12 verschillende soor ten heffingskor tingen. Zes daarvan worden automatisch verrekend met uw loon of uitkering. Daar hoeft u niets voor te doen. Van de zes andere noemen we hier drie die van belang kunnen zijn voor mensen met een laag inkomen. Deze moet u apar t aanvragen bij de Belastingdienst Speciaal voor alleenstaande ouders Alleenstaande ouderkorting Voor de alleenstaande ouderkorting gelden de volgende voorwaarden. De alleenstaande ouder moet in het jaar 2012 gedurende meer dan zes maanden geen partner hebben, en het kind moet op 1 januari 2012 jonger zijn dan 27 jaar. De alleenstaande ouderkorting bedraagt in 2012: 947,- per jaar voor personen jonger dan 65 jaar, en 436,- per jaar voor personen van 65 jaar of ouder. Nieuw in 2012 Per 1 januari 2011 bestaat de Aanvullende alleenstaande ouderkorting officieel niet meer en is het onderdeel geworden van de alleenstaande ouderkorting. Als u voldoet aan de voorwaarden voor alleenstaande ouderkorting, kunt u daar ook nog een aanvullende bijdrage bij ontvangen als u werkt. Het kind dat tot uw gezin behoort moet dan op 1 januari 2012 jonger zijn dan 16 jaar én u moet inkomsten uit arbeid hebben. De alleenstaande ouderkorting wordt dan in 2012 verhoogd met: 4,3% van inkomsten uit arbeid met een maximum van 1.319,- per jaar voor personen jonger dan 65 jaar en een maximum van 606,- per jaar voor personen van 65 jaar of ouder. Het fiscale begrip alleenstaande ouder wijkt af van de betekenis van dit begrip in de Wet Werk en Bijstand (WWB). Soms is iemand voor de belastingdienst een alleenstaande ouder, maar voor de WWB niet en andersom. In 2024 vervalt de uitbetaling van de algemene heffingskor ting aan de minstverdienende par tner. De belastingdienst bouwt dit sinds 2009 in 15 jaar af. Daarom ontvangt de minstverdienende par tner ieder jaar 6,67% minder heffingskor ting. In 2012 ontvangt de minstverdienende par tner 26,67% minder algemene heffingskor ting. Voor meer informatie, zie Speciaal voor werkende ouders Inkomensafhankelijke combinatiekorting De combinatiekorting is speciaal voor werkende ouders. Als u in 2012 meer dan 4.814,- verdient met arbeid, het kind is jonger dan 12 jaar én het kind woont in 2012 langer dan 6 maanden bij u, dan heeft u recht op deze korting. Als beide ouders aan de voorwaarden voldoen, hebben zij beiden recht op de combinatiekorting. De inkomensafhankelijke combinatiekorting bedraagt in 2012: Per jaar 1.024,- + 4% van (inkomsten uit arbeid ,-). De inkomensafhankelijke combinatiekorting kan maximaal 2.033,- per jaar zijn. Speciaal voor partners Algemene heffingskorting minstverdienende partner Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene heffingskorting. Bij een echtpaar heeft elke partner een zelfstandig recht op deze algemene heffingskorting. Als één van de partners echter geen of weinig inkomsten heeft, kan de algemene heffingskorting niet (volledig) worden verrekend. Deze niet of weinig verdienende partner kan zijn algemene heffingskorting laten uitbetalen door de belastingdienst. Deze heffingskorting wordt aangeduid als algemene heffingskorting minstverdienende partner. De algemene heffingskorting bedraagt in 2012: maximaal 1.987,- per jaar

18 Heffingskortingen (vervolg) 110% + afhankelijk van de soort Jongeren: geld terugvragen Vakantiebaan of (bij )baan gehad? Was je toen 29 jaar of jonger? Dan krijg je waarschijnlijk belasting terug. Je werkgever heeft de belasting ingehouden op je loon. De te veel ingehouden belasting kun je bij de belastingdienst terugvragen. En dat kan aardig oplopen, soms wel tot enkele honderden euro s. Belasting terugvragen kan tot maar liefst 5 jaar terug. Dus niet alleen over 2011, maar ook over de jaren 2010, 2009 en Het is makkelijk en je kunt het digitaal doen. Zie zoek naar het programma Krijg je geld terug?. Uitbetaling heffingskortingen De heffingskortingen kunnen op twee manieren worden uitbetaald door de Belastingdienst: Betaling achteraf. Na afloop van een jaar doet u aangifte bij de Belastingdienst en worden de kortingen in mindering gebracht op de belasting die u moet betalen. U krijgt dan vaak het bedrag in één keer terug. Betaling in maandelijkse termijnen vooraf. Dit wordt ook wel Voorlopige teruggave genoemd. Deze methode wordt het meest gebruikt omdat het kan gaan om behoorlijk grote maandelijkse bedragen en omdat een deel van de heffingskortingen als inkomsten worden ingehouden op de bijstandsuitkering. Na afloop van een jaar moet ook aangifte worden gedaan. Heffingskortingen en een bijstandsuitkering Een heffingskorting is dus een betaling, een soort inkomen. Als u heffingskortingen van de Belastingdienst ontvangt dan worden deze vaak gezien als inkomen voor een bijstandsuitkering en in mindering gebracht op deze uitkering. Heffingskortingen betekenen dat u minder afhankelijk wordt van de bijstandsuitkering. Voor u en de gemeente is het daarom belangrijk dat u alle heffingskortingen aanvraagt. Voor (werkende) alleenstaande ouders zijn de heffingskortingen dus een belangrijke bron van (extra) inkomen! Dankzij deze heffingskortingen zullen zij minder (snel) afhankelijk worden van een bijstandsuitkering. Hoe aanvragen? De heffingskortingen kunt u eenvoudig aanvragen met het Aanvraagprogramma Voorlopige Teruggaaf Dit programma kunt u downloaden van Wilt u liever een papieren formulier invullen? Vraag dit dan aan bij de BelastingTelefoon. U hoeft maar één keer een bepaalde heffingskorting aan te vragen. Daarna krijgt u deze heffingskorting elk jaar vanzelf. Controleert u altijd goed of uw gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn wel kloppen. De heffingkortingen zijn soms lastige regelingen die moeilijk zijn samen te vatten. We hebben in deze gids de meest algemene voorwaarden voor de heffingskortingen opgenomen. Sommige heffingskortingen hebben nog wat aanvullende voorwaarden die opvraagbaar zijn bij de belastingdienst of op Hier kunt u ook een programma vinden dat voor u kan berekenen op welke heffingskortingen u precies recht heeft. Volg de minimagids op Twitter!

19 Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 110% ,- tot 3 867,- p/jr Op dit moment is de Wtcg niet inkomensafhankelijk. Dit wordt na 2012 wel ingevoerd. De tegemoetkoming over 2012, uit te betalen in 2013, vervalt als: Er sprake is van een meerpersoonshuishouden met een gezamenlijk inkomen meer dan per jaar; U alleenstaand bent met een inkomen hoger dan per jaar. Voor de uitbetaling in 2012 heeft dit nog geen gevolgen, maar als u een hoger inkomen hebt dan kan dit vanaf 2013 wel gevolgen hebben. Wat houdt het in? Mensen met bepaalde zorgkosten komen in aanmerking voor jaarlijkse tegemoetkomingen. De tegemoetkomingen verschillen in hoogte. Het bedrag hangt af van hoeveelheid gebruikte zorg, de leeftijd en het inkomen. De laagste tegemoetkoming bedraagt 153,- de hoogste bedraagt 510. Daarnaast zijn er nog kortingen, een extra compensatie en belastingvoordelen. Deze tegemoetkomingen worden geregeld in de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). De Wtcg is per 1 januari 2009 ingegaan en kent de volgende onderdelen: * Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Dit is een jaarlijkse vergoeding voor grote groepen zorggebruikers. De hoogte hangt af van uw leeftijd en uw zorggebruik. Als u een gemiddelde zorggebruiker bent, komt u in aanmerking voor een lage tegemoetkoming van 153,- als u 65 jaar of ouder bent. Als u jonger bent dan 65 jaar bedraagt de lage tegemoetkoming 306,-. Als u een zogenaamde grote zorggebruiker bent, dan hebt u recht op een hoge tegemoetkoming in uw kosten. Als u jonger bent dan 65 jaar bedraagt de hoge tegemoetkoming 510,- per jaar. Voor mensen vanaf 65 jaar is de hoge tegemoetkoming vastgesteld op 357,- per jaar. Kijk op voor veel meer informatie over de Wtcg. * Lagere eigen bijdragen voor zorg en hulp uit de AWBZ en de Wmo Vanaf het belastingjaar 2009 zijn eigen bijdragen voor zorg, hulp en verblijf uit de AWBZ en de Wmo niet meer aftrekbaar als buitengewone uitgaven bij de aangifte inkomstenbelasting. Daarom zijn de eigen bijdragen AWBZ en Wmo vanaf 2009 met vaste percentages verlaagd. Als u zorg zonder verblijf gebruikt, dus thuis uw zorg ontvangt, gaat het om andere verlagingspercentages dan wanneer u bijvoorbeeld in een AWBZ-instelling woont en daar ook zorg ontvangt ( zorg met verblijf ). Bij zorg met verblijf speelt ook uw leeftijd een rol bij de kortingspercentages. De percentages variëren van 8% tot 33%. De korting wordt automatisch verrekend op uw maandelijkse factuur die u krijgt van het CAK. * Compensatie arbeidsongeschikten Als u arbeidsongeschikt bent en een uitkering ontvangt van het UWV, kunt u in aanmerking komen voor een jaarlijkse vaste tegemoetkoming van 342,-. U moet hiervoor aan de volgende eisen voldoen: - U bent voor 35 procent of meer arbeidsongeschikt. - U ontvangt een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dat kan een Wajong- of een WIA-uitkering zijn, een uitkering naar arbeidsvermogen of een werkhervattinguitkering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten

20 * Fiscale aftrek van specifieke zorgkosten Een onderdeel van de Wtcg is de mogelijkheid specifieke zorgkosten af te trekken van de belastingen. In deze minimagids is op de volgende pagina s hierover meer informatie opgenomen. Voor wie? De wet kent een uitgebreide definitie voor chronische ziekte of handicap. Hierbij wordt gekeken naar: gebruik van bepaalde hulpmiddelen, intensief gebruik van bepaalde medicijnen, opname in een ziekenhuis voor bepaalde aandoeningen, het langdurig gebruik van een rolstoel, fysiotherapie of oefentherapie voor bepaalde aandoeningen, gebruik van revalidatiezorg in revalidatiecentra, indicatie voor langdurige AWBZ-zorg en langdurige hulp bij het huishouden via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Verder kan uw leeftijd en inkomen een rol spelen. Meer informatie over de doelgroep-bepaling kunt u vinden op de websites die hiernaast staan genoemd onder Meer informatie?. Handig om te weten Het CAK kent nóg een regeling voor mensen met langdurige zorgkosten: een compensatie voor het eigen risico van uw zorgverzekering. In 2012 krijgt u eind oktober automatisch bericht dat u 85,- krijgt uitbetaald. Krijgt u geen bericht, maar heeft u wel langdurige zorgkosten? Ga naar voor een aanvraagformulier of voor meer informatie over wie recht hebben op deze compensatie. Hoe aanvragen? Om voor de bijdrages of kortingen van de Wtcg in aanmerking te komen hoeft u niets te doen. Alles gaat volledig automatisch. Uw zorgverzekeraar geeft aan het CAK door of u in aanmerking komt voor een bepaalde bijdrage of korting. Het CAK zorgt er vervolgens voor dat u de vergoeding krijgt. U hoeft geen aanvraag in te dienen. Als u eind december 2012 geen bericht hebt ontvangen van het CAK en u denkt wel in aanmerking te komen voor deze regeling, neemt u dan contact op met het CAK De tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten wordt vanaf november 2012 uitbetaald en wordt gebaseerd op het zorggebruik over het hele jaar De korting op de eigen bijdrage AWBZ en Wmo wordt direct op de te betalen eigen bijdrage in mindering gebracht. De compensatie voor arbeidsongeschikten wordt automatisch door het UWV uitbetaald tussen juli en september 2012 en is gebaseerd op de situatie van 1 juli De tegemoetkomingen en kortingen op grond van de Wtcg worden niet gezien als inkomen of gekort op uw uitkering. Meer informatie? Kijk op onder het kopje Wtcg. heeft ook veel informatie over de Wtcg. Wilt u laten voorrekenen op hoeveel u recht heeft? Kijk op: