Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen"

Transcriptie

1 Voorzieningen Zó laat u geen geld liggen

2 Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 2 Inhoudsopgave 3 Laat geen geld liggen! 4 Aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Atcg) 5 Collectieve zorgverzekering en de 10% kortingsregeling 6 Langdurigheidstoeslag (LDT) 7 PC-voorziening 10 Plusvoorziening Scholierenvergoeding en Reiskostenvergoeding 12 Bijzondere bijstand 13 Meer hulp bij een laag inkomen 15 Formulierenbrigade 16 Belangrijke adressen en telefoonnummers De Dienst Werk en Inkomen (DWI) helpt Amsterdammers op weg naar werk. Als het nodig is krijgen zij daarbij tijdelijk een bijstandsuitkering. Daarnaast biedt DWI een aantal voorzieningen voor mensen met een laag inkomen. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

3 Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 3 Laat geen geld liggen! Voor Amsterdammers met een laag inkomen heeft de gemeente Amsterdam extra geld beschikbaar. Als u een laag inkomen hebt, kunt u van verschillende voorzieningen gebruikmaken. Dit kan u wel een paar honderd euro per jaar opleveren. Voorwaarden en bedragen Per voorziening gelden andere voorwaarden en bedragen. De be dragen die u kunt krijgen, zijn afhankelijk van uw inkomen, vermogen en gezinssituatie. Deze bedragen staan op de aparte flyer: Bedragen bij voorzieningen. Zit de flyer niet bij deze brochure? Ga dan naar: > ik heb weinig geld; een van de Werkpleinen. U kunt ook bellen met Hoe vraag ik een voorziening aan? Als DWI weet dat u recht hebt op een voorziening, dan krijgt u automatisch een aanvraagformulier toegestuurd. Onderteken het formulier en stuur het zo snel mogelijk terug. Onze voorzieningen kunt u een keer per jaar aanvragen. Ik heb geen aanvraagformulier ontvangen. Wat nu? Hebt u geen aanvraagformulier ontvangen, maar denkt u wel recht te hebben op een voorziening? Bel dan met U krijgt dan alsnog een formulier opgestuurd. Kan ik hulp krijgen bij het aanvragen? Soms lijkt het moeilijk om een voorziening aan te vragen. Kom ik wel of niet in aanmerking? Hoe vul ik het formulier in? Met dit soort vragen kunt u bij de Formulierenbrigade terecht. Kijk voor meer informatie op pagina 15. Tip Kijk ook op of u misschien recht hebt op meer voorzieningen.

4 Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 4 Aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Atcg) Wat is de Atcg? De Atcg is een voorziening van de Gemeente Amsterdam die een aanvulling geeft op de landelijke regeling de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Welke kosten krijg ik vergoed? Als u door een chronische ziekte of handicap extra kosten maakt, kunt u maandelijks extra geld krijgen. Dit is mogelijk voor 8 kostensoorten: bewassing dieet energie kledingslijtage maaltijdvergoeding pedicure/manicure (tele)communicatie wettelijke eigen bijdrages U hoeft de Atcg maar een keer aan te vragen. DWI toetst ieder jaar uw inkomen en vraagt u elke 5 jaar of uw situatie is gewijzigd. Bij veranderingen kunt u ook zelf om een herkeuring vragen. Let op! U kunt de Atcg het hele jaar aanvragen.

5 Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 5 Collectieve zorgverzekering en de 10% kortingsregeling Wat is de collectieve zorgverzekering van de Gemeente Amsterdam? De collectieve zorgverzekering is een voordelige en goede zorgverzekering voor Amsterdammers met een laag inkomen. Wat is de 10% kortingsregeling? Zit u boven bijstandsniveau? Dan kunt u misschien 10% korting krijgen op een basisverzekering en op de meeste aanvullende pakketten. Wilt u weten of u voor de 10% korting in aanmerking komt, dan kunt u bellen naar Let op! U kunt ieder jaar per 1 januari overstappen op onze collectieve zorgverzekering. Aan het eind van het jaar (november) vermelden we de aanvraagperiode op > ik heb weinig geld.

6 Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 6 Langdurigheidstoeslag (LDT) Wat is de LDT? De LDT is een bedrag voor Amsterdammers van 21 tot 65 jaar. U mag zelf weten waar u het geld aan uitgeeft. Wij adviseren u het geld te gebruiken om bijvoorbeeld dure, noodzakelijke spullen in huis te vervangen of nieuw te kopen. Heb ik recht op de LDT? U hebt waarschijnlijk recht op de LDT als u op 31 december van het vorige jaar: tussen de 21 en 65 jaar was (bij een echtpaar geldt dit voor beide partners); ingeschreven stond in de Gemeente Amsterdam; niet gedetineerd was; niet in een inrichting voor verpleging of verzorging verbleef; én u de afgelopen 3 jaar: in Nederland woonde; een laag inkomen had; geen studie hebt gevolgd waarvoor een tegemoetkoming mogelijk was uit de studiefinanciering of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS). Let op! U kunt de LDT het hele jaar aanvragen.

7 Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 7 PC-voorziening Wat is de PC-voorziening? De PC-voorziening is voor jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan of al het voortgezet onderwijs volgen. U krijgt voor uw kind een computer en printer. En internet voor 3 jaar. Heb ik recht op de PC-voorziening? De PC-voorziening is voor alle Amsterdamse kinderen die nog geen PC-voorziening van de gemeente gehad hebben en op 31 december van het vorige jaar: jonger waren dan 18 jaar; ouders of verzorgers hebben met een laag inkomen; én naar het voortgezet onderwijs gaan of al op het voortgezet onderwijs zitten; in een gezin wonen dat de afgelopen 4 jaar niet eerder een computer van de gemeente heeft gekregen. Let op! De PC-voorziening is tot 1 december van elk schooljaar aan te vragen. Als u recht hebt op de PC-voorziening, dan moet uw kind eerst een workshop volgen. Daarna worden de pc, printer en internet bij u thuis aangesloten.

8

9

10 Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 10 Plusvoorziening 65+ Wat is de Plusvoorziening 65+? De Plusvoorziening 65+ is voor mensen van 65 jaar en ouder. U mag zelf weten waar u het geld aan uitgeeft. Wij adviseren u het geld te gebruiken om bijvoorbeeld dure, noodzakelijke spullen in huis te vervangen of nieuw te kopen. Heb ik recht op de Plusvoorziening 65+? U hebt waarschijnlijk recht op de Plusvoorziening 65+ als u op 31 december van het vorige jaar: ouder was dan 65 jaar; ingeschreven stond in de Gemeente Amsterdam; niet gedetineerd was; niet in een inrichting voor verpleging of verzorging verbleef; én u de afgelopen 3 jaar: in Nederland woonde; een laag inkomen had, of; AOW met een aanvullende bijstand ontving, of; AOW met een klein pensioen kreeg. Let op! De Plusvoorziening 65+ is elk jaar van 1 mei tot 31 december aan te vragen.

11 Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 11 Scholierenvergoeding en Reiskostenvergoeding Wat is de Scholierenvergoeding? De Scholierenvergoeding is een bedrag voor ouders met kinderen in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs of mbo-bol-onderwijs (beroepsopleidende leerweg). Heb ik recht op de Scholierenvergoeding? De vergoeding is voor Amsterdamse jongeren tot 18 jaar die op 31 december van het vorige jaar: met hun ouders of verzorgers ingeschreven stonden in de Gemeente Amsterdam; én bij ouders of verzorgers wonen die het afgelopen jaar een laag inkomen hadden; het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of mbo-bolonderwijs volgen. Wat is de Reiskostenvergoeding? De Reiskostenvergoeding is een bedrag voor scholieren die een grote afstand met het openbaar vervoer van huis naar school reizen. Heb ik recht op de Reiskostenvergoeding? De vergoeding is voor Amsterdamse jongeren tot 18 jaar die op 31 december van het vorige jaar: met hun ouders of verzorgers ingeschreven stonden in de Gemeente Amsterdam; én bij ouders of verzorgers wonen die het afgelopen jaar een laag inkomen hadden; het voortgezet onderwijs of mbo-bol-onderwijs volgen. Let op! De aanvraagperiode van beide voorzieningen is van begin mei van het lopende jaar tot begin juni van het volgende jaar.

12 Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 12 Bijzondere bijstand Naast de voorzieningen is er ook Bijzondere bijstand. Die is bedoeld voor noodzakelijke kosten die u maakt in bijzondere gevallen en die u eigenlijk niet kunt betalen. Heb ik recht op Bijzondere bijstand? Iedere Amsterdammer kan Bijzondere bijstand aanvragen. Bij de aanvraag bekijken we of: de kosten noodzakelijk zijn; het voor u niet mogelijk is om geld te lenen of te krijgen via een verzekering of een andere regeling. Komt u in aanmerking voor Bijzondere bijstand, dan wordt aan de hand van uw inkomen bepaald of u een vergoeding krijgt, en hoe hoog dat bedrag wordt. Bijzondere bijstand kunt u alleen aanvragen vóórdat u de kosten maakt. Alleen voor kosten onder de 100 kunt u achteraf nog een vergoeding aanvragen. Dit kan tot 12 maanden nadat u de kosten hebt gemaakt. Let op! U kunt een aanvraagformulier aanvragen bij een van de Werkpleinen of via

13 Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 13 Meer hulp bij een laag inkomen Naast de voorzieningen van DWI zijn er nog voorzieningen van andere organisaties die u kunnen helpen als u weinig geld hebt. Welke voorzieningen zijn er nog meer voor mij? Als u kinderen hebt: heffingskortingen kinderbijslag kinderopvangtoeslag kindgebonden budget tegemoetkoming ouders van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, voorheen IB-Groep) Tegemoetkoming ouders van gehandicapte thuiswonende kinderen (TOG) Kijk voor deze regelingen in onze brochure Ouders en kinderen. Voor volwassenen: huur- en zorgtoeslag kwijtschelding lokale belastingen Stadspas Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) woonkostenbijdrage Wat is huur- en zorgtoeslag? U kunt huurtoeslag krijgen als u een laag inkomen hebt en een zelfstandige woning huurt. Zorgtoeslag krijgt u als bijdrage in de kosten voor een zorgverzekering als u een laag inkomen hebt. Wilt u meer informatie? Bel of kijk op Wat is kwijtschelding lokale belastingen? Lokale belastingen zijn kosten die u aan de gemeente en het waterschap moet betalen. Als u de lokale belastingen niet kunt betalen, dan kan een betalingsregeling helpen. Soms kunt u zelfs kwijtschelding aanvragen. Wilt u meer informatie? Bel of kijk op

14 Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 14 Wat is de Stadspas? Als u een laag inkomen hebt en u wilt meedoen aan activiteiten in de stad, dan kunt u de Stadspas aanvragen. Daarnaast is er voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar de XXXS-kaart. Dit is een kortingskaart voor allerlei activiteiten en evenementen, speciaal voor jongeren. Bel voor meer informatie of voor het aanvragen van de Stadspas naar of kijk op Kijk voor informatie over de XXXS-kaart op Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Als u een beperking hebt en u wilt zelfstandig blijven wonen, dan kan de Wmo helpen. U kunt dan bijvoorbeeld hulp krijgen in het huishouden. Meer informatie over de Wmo is op te vragen bij het loket Zorg en Samenleven in uw stadsdeel. Bel voor meer informatie met of kijk op Wat is woonkostenbijdrage? De Gemeente Amsterdam geeft u soms een bijdrage in de woonkosten, als u een laag inkomen en hoge woonkosten hebt. En als u zorgt voor een kind onder de 18 jaar dat nog thuis woont. Als u recht hebt op de bijdrage, ontvangt u automatisch bericht van de gemeente. Bel voor meer informatie met

15 Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 15 Formulierenbrigade Wat is de Formulierenbrigade? De Formulierenbrigade helpt bij het aanvragen van voorzieningen en het invullen van formulieren. Alle Amsterdammers met een laag inkomen kunnen gebruikmaken van deze dienst. De Formulierenbrigade zit overal in de stad en de hulp is gratis. Hoe krijg ik hulp van de Formulierenbrigade? Bel om een afspraak te maken met de Formulierenbrigade. Kijk voor een lijst met adressen op > ik heb weinig geld. Waar kan ik nog meer hulp krijgen? Ook de Sociaal Raadslieden en de wijkposten kunnen u helpen bij het invullen van formulieren en het aanvragen van voorzieningen. Kijk voor het adres en het telefoonnummer van de Sociaal Raadslieden bij u in de buurt op Voor de wijkposten gaat u naar uw stadsdeelkantoor.

16 Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Belangrijke adressen en telefoonnummers Dienst Werk en Inkomen Callcenter of voor vragen over voorzieningen (maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot uur) Werkplein Centrum/Oost Weesperstraat VN Amsterdam Werkplein West Jan van Galenstraat CH Amsterdam Werkplein Noord Klaprozenweg NN Amsterdam Werkplein Zuid/Oud-West Cornelis Troostplein JJ Amsterdam Werkplein Zuidoost Flierbosdreef BC Amsterdam Formulierenbrigade DWI Voorzieningen juni 2010

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg 09/2013 KANSBRIEF

Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg 09/2013 KANSBRIEF Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg KANSBRIEF Kansen in crisistijd De gevolgen van de economische crisis en de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden voor steeds meer mensen voelbaar. En die bezuinigingen

Nadere informatie

Hulp bij werk, inkomen of zorg

Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen en zorg 1 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 1 Op zoek naar werk 3 Een uitkering om te leven en wonen 5 De gemeente wil graag dat iedereen fijn in Oosterhout

Nadere informatie

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen 2 Inleiding De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van uw zorgverzekering, huurhuis of kinderen. Zo n bijdrage heet een toeslag. Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid 072011 uitgave 07-2011 Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid pagina 3 Noodzakelijke uitgaven kunnen doen en meedoen met maatschappelijke

Nadere informatie

MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK

MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK Inleiding De gemeente Ridderkerk vindt het belangrijk dat iedereen in de gemeente mee kan doen met sport, spel en educatie. Participeren heet dat. Daarom ondersteunt de

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt!

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt! Informatie over inkomensondersteuning 2012 Gemeente Medemblik Er is meer mogelijk dan u denkt! Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Ede - Wageningen Informatie voor klanten met een WWB-uitkering Jaargang 11, nummer 2 gemeente Ede, november 2013 2 Digitaal aanvragen 3 Wijzigingen langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Stad met een hart Rondkomen van een laag of een minimuminkomen is niet makkelijk. Zeker als u een hoger inkomen gewend was. Maar maakt u wel gebruik

Nadere informatie

Een Wajong-uitkering. Wat betekent dat?

Een Wajong-uitkering. Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Een Wajong-uitkering. Wat betekent dat? Over Wajong aangevraagd vóór 1 januari 2010 Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. Financiële tegemoetkomingen 4. Uitgaven 10. Uitkomen met inkomen 11. Betalingen 17. Valkuilen 19. Kinderen 21.

Inhoud. Inleiding 3. Financiële tegemoetkomingen 4. Uitgaven 10. Uitkomen met inkomen 11. Betalingen 17. Valkuilen 19. Kinderen 21. Inhoud Inleiding 3 Financiële tegemoetkomingen 4 Uitgaven 10 Uitkomen met inkomen 11 Betalingen 17 Valkuilen 19 Kinderen 21 Tot slot 23 2 Geldzaken Wanneer u van een laag inkomen leeft, is het elke maand

Nadere informatie

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen www.socialedienstdrechtsteden.nl Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave 7 8 9 10 13 Inleiding

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2007 Ministerie van Volksgezondheid,Welzijn en Sport 1 Siliconen borstimplantaten Inhoud Voorwoord 4 Hoe zit het met...... kosten

Nadere informatie

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 Inhoudsopgave: 1. Algemene informatie: Help mijn kind wordt 18! 2. DigiD aanvragen 3. Wajong aanvragen 4. Andere

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente

Nadere informatie

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Heb je een vraag of een casus? Neem dan contact op met: ADVIES & CONSULT bij Stadsgeldbeheer Zowel medewerkers als cliënten in de Maatschappelijke

Nadere informatie

Een bijdrage voor uw huur

Een bijdrage voor uw huur 12345toe 2010 Aanvragen Toelichting Huurtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur de ingevulde formulierbladen met het voorblad terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Toeslagpartner

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

WWB (Wet werk en bijstand)

WWB (Wet werk en bijstand) WWB (Wet werk en bijstand) www.utrecht.nl/bijstandsuitkering Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Inhoud Liever werk dan bijstand 3 Uw rechten en uw plichten 4 Als u een uitkering aanvraagt 5

Nadere informatie