Kinderopvangtoeslag Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang"

Transcriptie

1 Kinderopvangtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang

2 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de kinderopvangtoeslag op een rij. De kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Belastingdienst/Toeslagen betaalt de kinderopvangtoeslag uit.

3 3 Wat leest u in deze brochure? In deze brochure leest u alles over de kinderopvangtoeslag. 1 Wie krijgt kinderopvangtoeslag? pagina 4 Hier leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag. 2 Hoe werkt kinderopvangtoeslag? pagina 6 Hier leest u wat u van ons kunt verwachten. 3 Wijzigingen? Geef ze door! pagina 9 Hier leest u welke wijzigingen u aan ons moet doorgeven. 4 Bijzondere situaties pagina 12 Hier leest u in welke situaties u ook kinderopvangtoeslag kunt krijgen. 5 Andere toeslagen? pagina 15 Kijk of u er recht op hebt.

4 4 1 Wie krijgt kinderopvangtoeslag? Als u gebruik maakt van kinderopvang, kunt u een bijdrage krijgen in de kosten. De voorwaarden Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag moet u wel aan de onderstaande voorwaarden voldoen. Uw persoonlijke situatie U hebt één of meer inwonende kinderen die gebruikmaken van geregistreerde kinderopvang. Uw kind(eren) staan bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres. Uw opvanginstelling moet geregistreerd zijn bij de gemeente. Dit kan een kinderdagverblijf (crèche), buitenschoolse opvang of een gastouder zijn die is aangesloten bij een gastouderopvang. Het kind waarvoor u kinderopvangtoeslag vraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs. U of uw toeslagpartner betaalt de kosten voor kinderopvang.

5 5 Vervolg: uw persoonlijke situatie U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning die recht geeft op een toeslag of u woont in een euland, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland. Uw financiële situatie U krijgt kinderbijslag, pleegouderbijdrage, of u geeft per kwartaal minimaal 408 uit aan de kosten voor het levensonderhoud per kind. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner en kind(eren). U werkt, of u krijgt een bijdrage in de kosten van kinderopvang van uwv of de gemeente. Toeslagpartner U werkt in loondienst, u hebt winst uit onderneming of inkomsten uit andere werkzaamheden. Of u werkt mee in de onderneming van uw toeslagpartner (als deze ook uw fiscaal partner is). Hebt u geen werk, woont of werkt u in het buitenland of bent u co-ouder of alleenstaande ouder? Kijk dan op pag. 12 bij Bijzondere situaties. Uw echtgenoot of geregistreerd partner is uw toeslagpartner. Maar ook iemand anders met wie u samenwoont, kan uw toeslagpartner zijn. Bijvoorbeeld een vriend, vriendin, broer of zus. Kijk voor meer informatie op of in de toelichting bij het aanvraag- of wijzigingsformulier.

6 6 2 Hoe werkt kinderopvangtoeslag? Hier leest u wat u van ons kunt verwachten.

7 7 Kinderopvangtoeslag aanvragen Als u aan alle voorwaarden voldoet, hebt u recht op kinderopvangtoeslag vanaf het moment dat u gebruikmaakt van kinderopvang. U kunt kinder opvangtoeslag ook met terugwer kende kracht aanvragen tot 1 januari U kunt kinderopvangtoeslag over 2009 aanvragen tot 1 april Krijgt u of uw toeslagpartner uitstel voor het doen van de aangifte inkomsten belasting 2009? Dan hebt u ook uitstel voor het aanvragen van kinderopvang toeslag tot de datum dat het uitstel afloopt. Voorschot Als u recht hebt op kinderopvangtoeslag, krijgt u van ons een voorschot. Dit voorschot is gebaseerd op een voorlopige berekening. We gaan uit van het inkomen en uw kosten voor kinderopvang zoals die op dat moment bij ons bekend zijn. Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u van ons bericht over de hoogte van uw kinderopvangtoeslag Dit is een voorschotbeschikking. Vanaf dan krijgt u ook kinderopvangtoeslag uitbetaald. Definitieve berekening Als 2009 voorbij is, krijgt u de definitieve berekening. Dan zijn namelijk uw werkelijke inkomensgegevens over 2009 bekend. U ontvangt de definitieve berekening na 1 april Als blijkt dat u te weinig hebt gekregen, krijgt u alsnog een bedrag uitbetaald. Hebt u te veel gekregen, dan moet u terugbetalen. Eén keer aanvragen U hoeft de kinderopvangtoeslag maar één keer aan te vragen. Aan het eind van elk jaar krijgt u vanzelf een nieuwe voorschotbeschikking. Hierin staat uw toeslagbedrag voor het volgende jaar. Wij gaan daarbij uit van de gegevens die wij op dat moment van u hebben. Als gegevens niet kloppen Kloppen de gegevens op uw voorschotbeschikking niet? Of verandert er iets in uw situatie of inkomen? Geef dan een wijziging door. Wij maken dan een nieuwe berekening van uw voorschot. Op pagina 9 leest u meer over wijzigingen.

8 8 Bezwaar Bent u het niet eens met bijvoorbeeld de definitieve berekening of stopzetting van uw toeslag? Dan kunt u bezwaar maken. Op leest u hoe u dit moet doen. U kunt ook de BelastingTelefoon bellen. Hoeveel toeslag? Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van het inkomen. Hoe lager het inkomen, hoe hoger het toeslagbedrag. Maar ook de kosten voor kinderopvang bepalen de hoogte van uw toeslag. Met de proefberekening op kunt u de hoogte van de kinderopvangtoeslag berekenen. Bij uw aanvraag hebt u gekozen aan wie wij de kinderopvangtoeslag overmaken: - Wij betalen de toeslag aan de opvanginstelling. De opvanginstelling verrekent de toeslag met de kosten voor kinderopvang. Let op! Dit kan alleen als u van één instel ling gebruik maakt. - Wij maken de toeslag over naar uw eigen bankrekening. U betaalt dan zelf het hele bedrag aan de opvanginstelling. Als u wilt dat wij de toe slag aan de opvanginstelling overmaken, moet u eerst bij de op vanginstelling informeren naar de mogelijkheden. Kinderopvangtoeslag ontvangen U krijgt kinderopvangtoeslag in maandelijkse termijnen. Rond de 20e van de maand maken wij het over. Dit gebeurt een maand vooruit. Ligt uw toeslagbedrag tussen de 24 en 60 per jaar? Dan wordt uw toeslag in één keer uitbetaald. Bedragen lager dan 24 per jaar betalen we niet uit.

9 3 Wijzigingen? Geef ze door! 9 Verandert er iets in uw gezinssituatie of in de kinderopvang? Of gaat uw inkomen omhoog of omlaag? Dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van uw toeslag. Geef wijzigingen dus zo snel mogelijk door. Zo loopt u geen geld mis of voorkomt u dat u na afloop een bedrag moet terugbetalen. Welke wijzigingen geeft u door? De kinderopvang wijzigt Het inkomen van u of uw toeslagpartner wijzigt De werk- of uitkeringssituatie wijzigt Geef de wijziging aan ons door. Bijvoorbeeld als één of meer kinderen meer of minder uren naar de opvang gaan, naar een ander soort opvang gaan of niet meer naar de opvang gaan. Of u wilt voor een ander kind toeslag aan vragen. Of het uurtarief van de opvang wijzigt. Geef het nieuwe inkomen aan ons door. Wij krijgen pas na afloop van het jaar de inkomens door van uw werkgever of uitkeringsinstantie. Dus als u of uw toeslagpartner in de loop van het jaar meer of minder gaat verdienen, moet u dit zelf doorgeven. Geef de nieuwe situatie aan ons door.

10 10 Vervolg wijzigingen De bijdrage van het uwv of de gemeente wijzigt Geef de nieuwe situatie aan ons door. U gaat trouwen of samenwonen U en uw toeslagpartner gaan uit elkaar Uw toeslagpartner is overleden Het rekeningnummer wijzigt U wilt uw kinderopvangtoeslag stopzetten Geef de gegevens van uw partner aan ons door. Het inkomen van uw partner telt mee voor de kinderopvangtoeslag. Geef aan ons door dat u geen toeslagpartner meer hebt. Het inkomen van uw ex-partner telt niet langer mee voor de kinderopvangtoeslag. Let op! Wonen er nog andere mensen bij u in huis? Dan kan het zijn dat één van hen uw nieuwe toeslagpartner wordt. Als de kinderopvangtoeslag op uw naam staat, geeft u aan ons door dat u geen toeslagpartner meer hebt. Als de kinderopvangtoeslag op naam van uw overleden partner staat krijgt u vanzelf bericht dat de kinderopvangtoeslag stopt. Als de kinderen bij u blijven wonen en naar de kinderopvang blijven gaan, dan kunt u zelf kinderopvangtoeslag aanvragen. Geef het rekeningnummer door waarop wij de kinderopvangtoeslag moeten overmaken. Dit kan uw eigen rekeningnummer zijn of dat van een opvanginstelling. Geef aan ons door met ingang van welke datum u geen kinderopvangtoeslag meer wilt krijgen. Dit kan ook met terugwerkende kracht tot 1 januari U krijgt dan een bevestiging van het stopzetten en een acceptgiro om het teveel gekregen bedrag terug te betalen.

11 11 Wie geeft de wijzigingen door? De persoon die als aanvrager bekend is, geeft ook de wijzigingen door. Op de voorschotbeschikking die u van ons hebt gekregen, kunt u zien wie dit is. Hoe geeft u wijzigingen door? Wijzigingen geeft u door met het aanvraag- en wijzigingsprogramma kinderopvangtoeslag. Dit kunt u downloaden op Of bel de BelastingTelefoon: om een wijzigingsformulier aan te vragen.

12 12 4 Bijzondere situaties Hebt u geen werk, woont of werkt u in het buitenland of bent u co-ouder of alleenstaande ouder? U kunt dan toch kinderopvangtoeslag aanvragen.

13 13 Student als u één van de volgende op leidingen in Nederland volgt: - vmbo, havo of vwo (zowel regulier voortgezet onderwijs als volwassenenonderwijs). - bachelor en masteropleidingen (hoger beroepsonderwijs, universitair onderwijs en bepaalde vormen van particulier hoger onderwijs). - beroepsopleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs (ook particulier). Zit u op een ander type school? U kunt ook kinderopvangtoeslag krijgen als u studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten krijgt. Let op! Als u studeert is het niet noodzakelijk dat u een bijdrage van uwv of de gemeente krijgt. Als u jonger bent dan 18 jaar, recht op bijstand hebt en een opleiding volgt, kunt u ook kinderopvangtoeslag aanvragen. Werk en bijstand als u werk en bijstand hebt. Verdient u nog niet voldoende om uit de bijstand te komen? Dan kan de gemeente nog een extra bijdrage in de kosten van kinderopvang betalen. Als dit 3,5% van de kosten is, hoeft u deze bijdrage niet door te geven. Re-integratietraject via UWV, gemeente of werkgever als u arbeidsongeschikt bent en u langzaam weer aan het werk gaat. Volgt u een re-integratietraject via UWV of de gemeente? Dan betalen zij ook mee aan de kosten voor kinder opvang. Volgt u een reintegratie traject via uw werkgever? Dan betaalt uw werkgever uw uitkering en re-integratie. Re-integratietraject zonder uitkering of werkgever als u geen uitkering krijgt en als werkzoekende geregistreerd staat bij het Centrum voor Werk en Inkomen (cwi). Dan betalen zij ook mee aan de kosten voor kinderopvang. Bij deze re-integratietrajecten krijgt u geen extra toeslag. Daarom vergoedt uwv of de gemeente ook nog 1/6 van de kosten voor kinderopvang. U krijgt het geld rechtstreeks van uwv of de gemeente. Geldt deze situatie ook voor uw toeslagpartner? Dan vergoeden uwv en de gemeente samen maximaal 1/3 van de kinderopvangkosten.

14 14 Kunstenaar als u een uitkering hebt en een traject naar werk op grond van de Wet werk en inkomen kunstenaars (wwik) volgt. Omdat u geen werkgevers bijdrage krijgt, vergoedt de gemeente ook nog 1/6 van de kosten voor kinderopvang. U krijgt het geld rechtstreeks van uwv of de gemeente. Geldt deze situatie ook voor uw toeslagpartner? Dan vergoedt de gemeente maximaal 1/3 van de kinderopvangkosten. Inburgeringstraject als u via de gemeente een inburgeringstraject volgt. Omdat u geen extra toeslag krijgt, vergoedt de gemeente ook nog 1/6 van de kosten voor kinderopvang. U krijgt het geld rechtstreeks van de gemeente. Geldt deze situatie ook voor uw toeslagpartner? Dan vergoedt de gemeente maximaal 1/3 van de kinderopvangkosten. In het buitenland wonen als u en uw gezin in een eu-land of in Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland wonen. U werkt in Nederland, of probeert de kans op werk te verbeteren. Uw eventuele toeslagpartner werkt in Nederland of in een eu-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland. Of uw toeslagpartner krijgt in het woonland een uitkering of andere voorziening die vergelijkbaar is met de Nederlandse voorzieningen. Uw toeslagpartner moet een burgerservicenummer/sofinummer hebben. Als hij geen burgerservicenummer/ sofinummer heeft, bel dan de BelastingTelefoon Buitenland. In het buitenland werken als u in Nederland woont, maar werkt in een eu-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland. Voor u gelden geen aanvullende voorwaarden. Co-ouder U en uw ex-partner kunnen allebei kinderopvangtoeslag krijgen als u ieder een deel van de week voor uw kinderen zorgt. Het kind staat ingeschreven op uw woonadres of dat van uw ex-partner. Alleenstaande ouder als u alleenstaande ouder bent en werkt. U krijgt dan evenveel kinderopvangtoeslag als een gezin met 2 werkende ouders. Kijk voor meer informatie over deze situaties op

15 5 Andere toeslagen? 15 Behalve kinderopvangtoeslag betaalt de Belastingdienst ook andere toeslagen uit. Huurtoeslag Hebt u een huurwoning en is uw huur lager dan 647,53 (tot 1 juli: 631,73)? Dan kunt u misschien huurtoeslag krijgen. Bent u jonger dan 23 jaar, dan mag uw huur niet hoger zijn dan 357,37 (tot 1 juli: 348,99) per maand. Hoeveel huurtoeslag u krijgt hangt af van uw huur, uw leeftijd, uw gezinssituatie en uw inkomen. Let op! De huurgrenzen zijn per 1 juli 2009 veranderd. De bedragen tot 1 juli staan tussen haakjes. Kindgebonden budget Hebt u kinderen jonger dan 18 jaar? Krijgt u voor deze kinderen kinderbijslag of onderhoudt u ze in belangrijke mate? Dan kunt u misschien kindgebonden budget krijgen. Hoeveel kindgebonden budget u krijgt, hangt af van uw inkomen en het aantal kinderen. Wilt u weten of u deze toeslagen kunt krijgen? Kijk dan op Zorgtoeslag Bent u 18 jaar of ouder en betaalt u premie voor een ziektekostenverzekering? Dan kunt u misschien zorgtoeslag krijgen. Hoeveel zorgtoeslag u krijgt, hangt af van uw gezinssituatie en uw inkomen.

16 16 Meer informatie Hebt u nog vragen of hebt u hulp nodig? Dan kunt u terecht op Ook kunt u bellen met de Belasting- Telefoon: , bereikbaar op werkdagen van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot uur en op vrijdag van 8.00 tot uur. Woont u in het buitenland? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon Buitenland: TG 224-1Z93FD Dit is een uitgave van: Belastingdienst/Toeslagen Juli 2009

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag?

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag? Bron: Brochure Kinderopvangtoeslag 2008, mei 2008 van de Belastingdienst/Toeslagen Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de

Nadere informatie

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen 2 Inleiding De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van uw zorgverzekering, huurhuis of kinderen. Zo n bijdrage heet een toeslag. Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld!

Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld! Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld! 1 2 3 4 Ontdek of u in aanmerking komt Zorgtoeslag aanvragen Zorgtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven Leuker kunnen

Nadere informatie

Een bijdrage voor uw huur

Een bijdrage voor uw huur 12345toe 2010 Aanvragen Toelichting Huurtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur de ingevulde formulierbladen met het voorblad terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Toeslagpartner

Nadere informatie

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Heb je een vraag of een casus? Neem dan contact op met: ADVIES & CONSULT bij Stadsgeldbeheer Zowel medewerkers als cliënten in de Maatschappelijke

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Hoe zit het met de aanvraag?

Hoe zit het met de aanvraag? Hoe zit het met de aanvraag? Deze brochure geeft belangrijke informatie met betrekking tot het aanvragen en het recht op bijstand. Inhoud Recht op bijstand Aanvraag bijstand Bijstand en werk 3 7 10 Recht

Nadere informatie

Een Wajong-uitkering. Wat betekent dat?

Een Wajong-uitkering. Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Een Wajong-uitkering. Wat betekent dat? Over Wajong aangevraagd vóór 1 januari 2010 Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op

Nadere informatie

Hoe zit het met uw AOW?

Hoe zit het met uw AOW? Hoe zit het met uw AOW? Als u 65 bent, krijgt u AOW. Dat weet iedereen. Maar hoe hoog is de uitkering? Als u alleenstaand bent of als u samenwoont. En hoe zit het als u straks samenwoont met een partner

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering zelfstandigen Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Wijziging doorgeven. Kinderbijslag. 1 Mijn gegevens. 2 Soort wijziging. 3 Rekeningnummer

Wijziging doorgeven. Kinderbijslag. 1 Mijn gegevens. 2 Soort wijziging. 3 Rekeningnummer Wijziging doorgeven Kinderbijslag Wijzigingen in uw gezinssituatie kunnen gevolgen hebben voor uw kinderbijslag. Geef een wijziging daarom binnen vier weken door met dit formulier. Voor mensen die buiten

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter

Nadere informatie

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16 Inhoud 1 Voor wie is deze brochure? 4 2 De ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen 6 3 Voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 7 3.1 Drijft u in 2004 feitelijk voor eigen rekening een onderneming?

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

Wet kinderopvang. Tegemoetkoming van het Rijk Aanvraagformulier Belastingdienst/Toeslagen 2005

Wet kinderopvang. Tegemoetkoming van het Rijk Aanvraagformulier Belastingdienst/Toeslagen 2005 Wet kinderopvang Tegemoetkoming van het Rijk Aanvraagformulier Belastingdienst/Toeslagen 2005 De Wet kinderopvang in het kort De Wet kinderopvang gaat per 1 januari 2005 in en regelt de kwaliteit en financiering

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Als u uw belasting niet kunt betalen

Als u uw belasting niet kunt betalen Als u uw belasting niet kunt betalen U hebt een belastingaanslag ontvangen en kunt deze niet betalen. Misschien komt u dan in aanmerking voor kwijtschelding van uw belastingen of premie. U hoeft de aanslag

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie