Kindgebonden budget Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker."

Transcriptie

1 Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

2 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. U kunt ervoor in aanmerking komen als u kinderen onder de 18 jaar hebt. Het kindgebonden budget krijgt u naast de kinder bijslag. De Belastingdienst/Toeslagen betaalt het kindgebonden budget uit. De hoogte van het kindgebonden budget is afhankelijk van het (gezamenlijke) inkomen, het aantal kinderen en de leeftijd van die kinderen. Aanvragen is meestal niet nodig Het kindgebonden budget hoeft u meestal niet zelf aan te vragen. Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u het kindgebonden budget vanzelf. Soms hebben we te weinig gegevens om te bepalen of u recht hebt op kind gebonden budget. Hebt u geen kind gebonden budget gekregen, maar denkt u hiervoor wel in aanmerking te komen? Vraag dan zelf het kindgebonden budget aan.

3 3 Wat leest u in deze brochure? In deze brochure leest u alles over het kindgebonden budget. 1 Wie krijgt het kindgebonden budget? pagina 4 Hier leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen om het kindgebonden budget te kunnen krijgen. 2 Hoe werkt kindgebonden budget? pagina 6 Hier leest u wat u van ons kunt verwachten. 3 Wijzigingen? Geef ze door! pagina 8 Hier leest u welke wijzigingen u aan ons moet doorgeven. 4 Bijzondere situaties pagina 11 Hier leest u in welke situaties u ook kindgebonden budget kunt krijgen. 5 Andere toeslagen? pagina 13 Kijk of u er recht op hebt.

4 4 1 Wie krijgt het kindgebonden budget? Hebt u kinderen onder de 18 jaar? Dan kunt u een bijdrage krijgen in de kosten voor deze kinderen.

5 5 De voorwaarden Om kindgebonden budget te kunnen krijgen, moet u aan de onderstaande voorwaarden voldoen. U hebt een of meer kinderen onder de 18 jaar. U of de andere ouder krijgt kinderbijslag. Is uw kind 16 of 17 jaar en krijgt u en de andere ouder geen kinderbijslag voor dit kind? Dan moet u uw kind in belangrijke mate onderhouden. en het toetsingsinkomen van u en uw eventuele toeslagpartner samen is niet te hoog. en U moet de Nederlandse nationaliteit hebben of een verblijfsvergunning die recht geeft op toeslagen. Voor uw toeslagpartner geldt dit ook. Ook als u in het buitenland woont en kinderbijslag krijgt, kunt u in aanmerking komen voor het kindgebonden budget. Kijk voor meer informatie op Uw kind kan een eigen kind zijn of een stiefof pleegkind. Het kind hoeft niet op hetzelfde adres als u ingeschreven te staan. In belangrijke mate onderhouden betekent dat u bijdraagt in de kosten voor levensonderhoud van uw kind(eren), zoals voeding en kleding. De Sociale Verzekeringsbank (svb) beoordeelt of er sprake is van onderhoud in belangrijke mate. Kijk voor meer informatie op Doet u aangifte voor de inkomstenbelasting? Dan is het toetsingsinkomen het verzamelinkomen. Doet u geen aangifte, dan is het toetsingsinkomen het totaal van uw bruto loon, pensioen en uitkeringen. Meer informatie over het toetsingsinkomen vindt u op Toeslagpartner Uw echtgenoot of geregistreerd partner is uw toeslagpartner. Maar ook iemand anders met wie u samenleeft, kan uw toeslagpartner zijn. Bijvoorbeeld een vriend, vriendin, broer of zus. Kijk voor meer informatie op of in de toelichting bij het aanvraag- of wijzigingsformulier.

6 6 2 Hoe werkt kindgebonden budget? Moet u het kindgebonden budget zelf aanvragen? Welke berichten kunt u van ons verwachten? Hoeveel kindgebonden budget krijgt u eigenlijk? Kindgebonden budget aanvragen Het kindgebonden budget hoeft u normaal gesproken niet aan te vragen. Wij gaan zelf na of u voldoet aan de voorwaarden. Dat doen we met gegevens die bij ons bekend zijn, zoals het (gezamenlijke) inkomen. En met gegevens die we van de svb krijgen, bijvoorbeeld voor hoeveel kinderen u kinderbijslag krijgt. Binnen acht weken nadat we van de svb bericht hebben gekregen, krijgt u van ons bericht over de hoogte van uw kindgebonden budget. Vanaf dan krijgt u ook kindgebonden budget uitbetaald. Soms hebben we te weinig gegevens om te bepalen of u recht hebt op het kindgebonden budget. Hebt u geen kindgebonden budget gekregen, maar denkt u hiervoor toch in aanmerking te komen? Vraag dan zelf het kindgebonden budget aan. Dit kan met het aanvraag- en wijzigingsprogramma kindgebonden budget op Of bel de Belasting- Telefoon: en vraag om het aanvraagformulier kindgebonden budget Kindgebonden budget over 2011 kunt u aanvragen tot 1 april Krijgt u of uw toeslagpartner uitstel voor de aangifte inkomstenbelasting 2011? Dan hebt u ook uitstel voor het aanvragen van het kindgebonden budget tot de datum dat het uitstel afloopt. Voorschot Als u recht hebt op het kindgebonden budget, krijgt u van ons een voorschot. Dit voorschot is gebaseerd op een voorlopige berekening. We gaan uit van de gegevens die op dat moment bij ons bekend zijn. Zoals het inkomen, het aantal kinderen en hun leeftijd.

7 7 Definitieve berekening Als 2011 voorbij is, krijgt u de definitieve berekening. Dan zijn namelijk uw werkelijke inkomensgegevens over 2011 bekend. Als blijkt dat u te weinig hebt gekregen, krijgt u alsnog een bedrag uitbetaald. Hebt u te veel gekregen, dan moet u terugbetalen. Eén keer aanvragen U hoeft het kindgebonden budget maar één keer aan te vragen. Aan het eind van elk jaar krijgt u vanzelf een nieuwe voorschotbeschikking. Hierin staat uw toeslagbedrag voor het volgende jaar. Wij gaan daarbij uit van de gegevens die wij op dat moment van u hebben. Als gegevens niet kloppen Kloppen de gegevens op uw voorschot beschikking niet? Of verandert er iets in uw gezinssituatie of inkomen? Geef dan een wijziging door. Wij maken dan een nieuwe berekening van uw voorschot. Op pagina 8 leest u meer over wijzigingen. Bezwaar helpen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u bezwaar maken. Op leest u hoe u dit moet doen. Hoeveel toeslag? Het aantal kinderen en ook de leeftijd van die kinderen is bepalend voor de hoogte van de toeslag. Uw kindgebonden budget wordt automatisch verhoogd in de maand nadat uw kind 12 jaar wordt en ook als het 16 wordt. Dit bedrag is een tegemoetkoming in de schoolkosten. Ook de hoogte van uw inkomen is van belang bij het bepalen van de toeslag. Met de proefberekening op kunt u de hoogte van het kindgebonden budget berekenen. Kindgebonden budget ontvangen U krijgt het kindgebonden budget in maandelijkse termijnen. Rond de 20e van de maand maken wij het over. Dat gebeurt een maand vooruit. Ligt uw toeslagbedrag tussen de 24 en 60 per jaar? Dan wordt uw toeslag in één keer uitbetaald. Bedragen lager dan 24 per jaar betalen we niet uit. Bent u het niet eens met bijvoorbeeld de definitieve berekening of stopzetting van uw kindgebonden budget? Bel dan de BelastingTelefoon: Vaak kunnen we u dan al

8 8 3 Wijzigingen? Geef ze door! Verandert er iets in uw gezinssituatie? Of gaat uw inkomen omhoog of omlaag? Dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van uw toeslag. Geef wijzigingen dus direct door. Zo loopt u geen geld mis of voorkomt u dat u na afloop een bedrag moet terugbetalen.

9 9 Welke wijzigingen geeft u door? Het inkomen van u of uw toeslagpartner wijzigt U gaat trouwen of samen wonen U en uw toeslagpartner gaan uit elkaar Geef het nieuwe inkomen aan ons door. Wij krijgen pas na afloop van het jaar de inkomens door van uw werkgever of uitkeringsinstantie. Dus als u in de loop van het jaar meer of minder gaat verdienen, moet u dit zelf doorgeven. Geef de gegevens van uw partner aan ons door. Krijgt uw partner ook kindgebonden budget? Dan heeft slechts een van u recht op het kindgebonden budget. U kiest zelf wie. Deze persoon geeft door dat hij een toeslagpartner heeft gekregen. Van de andere ouder wordt het kindgebonden budget vanzelf stopgezet. Geef aan ons door dat u geen toeslagpartner meer hebt. Het inkomen van de ex-partner telt niet langer mee voor het kindgebonden budget. Degene die recht heeft op de kinderbijslag, krijgt ook het kindgebonden budget. Let op! Wonen er nog andere mensen bij u in huis? Dan kan het zijn dat een van hen uw nieuwe toeslagpartner wordt. Uw toeslagpartner is overleden Uw rekeningnummer wijzigt Als het kindgebonden budget op uw naam staat, geeft u aan ons door dat u geen toeslagpartner meer hebt. Als het kind gebonden budget op naam van uw overleden partner staat, hoeft u niets te doen. Het kindgebonden budget wordt vanzelf stop gezet. Als u recht hebt op kindgebonden budget, krijgt u dit vanzelf. Geef het rekeningnummer door waarop wij het kindgebonden budget moeten overmaken.

10 10 Wie geeft de wijzigingen door? De persoon die als aanvrager bekend is, geeft ook de wijzigingen door. Op de voorschotbeschikking die u van ons hebt gekregen, kunt u zien wie dit is. Hoe geeft u wijzigingen door? Wijzigingen geeft u door met het aanvraag- en wijzigingsprogramma kindgebonden budget. Dit kunt u downloaden op Of bel de BelastingTelefoon: om een wijzigingsformulier op te vragen. Wijzigingen doorgeven aan de SVB Wijzigingen in uw gezinssituatie, zoals trouwen, samenwonen of uit elkaar gaan, kunnen van invloed zijn op uw kinderbijslag. Geef deze wijzigingen aan ons en aan de svb door. Wijzigingen met betrekking tot uw kinderen geeft u alleen aan de svb door. De svb geeft de informatie over uw kinderen aan ons door. Kijk voor meer informatie op Niet stopzetten U hoeft het kindgebonden budget niet stop te zetten in de volgende situaties: - Als uw inkomen of dat van uw toeslagpartner is gestegen en u geen recht meer hebt op kind gebonden budget. Zet niet stop, maar geef uw gewijzigde inkomen door. Wij passen uw kindgebonden budget aan. - Als uw jongste kind 18 jaar wordt. Wij krijgen deze informatie van de svb en stoppen het kindgebonden budget vanzelf. - Als uw kind is overleden. De svb geeft deze informatie aan ons door. Als het nodig is, passen wij het kindgebonden budget vanzelf aan. Wilt u het kindgebonden budget om een andere reden stopzetten? Stuur dan een brief naar: Belastingdienst/Toeslagen Postbus ja Heerlen

11 4 Bijzondere situaties 11 Soms is er sprake van een bijzondere situatie. U kunt dan toch kindgebonden budget aanvragen. U moet dan natuurlijk ook aan de overige voorwaarden voldoen. Kijk daarvoor op pagina 5. Co-ouders Bent u gescheiden en zorgen u en uw ex-partner ieder een deel van de week voor uw kind(eren)? Dan bent u coouders. De ouder die als aanvrager staat geregistreerd voor de kinder bijslag, kan het kindgebonden budget aanvragen. Bent u beiden aanvrager van de kinder bijslag, bijvoorbeeld omdat één kind bij u staat ingeschreven en één kind bij de andere ouder? Dan kunt u allebei kindgebonden budget aanvragen. Allebei kinderbijslag Woont u met een andere ouder samen en krijgt u allebei kinderbijslag voor uw eigen kind(eren)? Dan kan slechts één van u het kindgebonden budget krijgen. Als u het kindgebonden budget 2011 automatisch krijgt, dan bepalen wij wie recht heeft op het kindgebonden budget. Als u zelf het kindgebonden budget aanvraagt, dan kunt u kiezen wie van u beiden de aanvrager wordt. Ik woon samen met mijn kind in bij mijn ouders Woont u met uw kind bij uw ouders in? Dan krijgt degene die kinderbijslag krijgt ook het kindgebonden budget. Krijgen uw ouders kinderbijslag voor u? En krijgt u kinderbijslag voor uw kind? Dan krijgt u beiden kindgebonden budget. Krijgen uw ouders geen kinderbijslag voor u, maar krijgt u wel kinderbijslag voor uw kind? Dan krijgt u het kindgebonden budget. Krijgen uw ouders zowel voor u als voor uw kind kinderbijslag? Bijvoorbeeld omdat uw ouders pleegouders zijn van uw kind? Dan krijgen uw ouders het kindgebonden budget voor u en uw kind.

12 12 Wonen en/of werken in het buitenland Ook als u in het buitenland woont of in Nederland woont en in het buitenland werkt, kunt u kindgebonden budget krijgen. Er gelden dezelfde voorwaarden als wanneer u in Nederland zou wonen of werken, alleen de afhandeling is anders. Ook als na afloop van het jaar blijkt dat u te veel of te weinig kindgebonden budget hebt ontvangen, zorgt de svb ervoor dat het verrekend wordt. Buitenlandse gezinsbijslagen tellen mee Bij de berekening van het kindgebonden budget kijken we naar de gezinsbijslagen die u zowel in Nederland als in het buitenland krijgt. Krijgt u in beide landen gezinsbijslagen als kinderbijslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag of buitenlandse varianten daarvan? Dan krijgt u in totaal nooit meer dan het hoogste bedrag aan gezinsbijslagen waarop u recht hebt volgens de regels van Nederland of het buitenland. Uitbetaling Meestal betalen wij het kindgebonden budget uit, maar in twee gevallen betaalt de svb uit: - Als u kindgebonden budget en kinderbijslag niet volledig krijgt uitbetaald, maar als aanvulling op een lagere buitenlandse gezinsbijslag. - Als u kindgebonden budget en kinderbijslag krijgt voor een kind dat in Marokko woont.

13 5 Andere toeslagen? 13 Behalve het kindgebonden budget betaalt de Belastingdienst ook andere toeslagen uit.

14 14 Huurtoeslag Hebt u een huurwoning en is uw huur niet hoger dan 652,52? Dan kunt u misschien huurtoeslag krijgen. Bent u jonger dan 23 jaar, dan mag uw huur niet hoger zijn dan 361,66 per maand. Hoeveel huurtoeslag u krijgt, hangt af van uw huur, uw leeftijd, uw gezinssituatie en uw inkomen. Kinderopvangtoeslag Zorgtoeslag Bent u 18 jaar of ouder en betaalt u premie voor een zorg verzekering? Dan kunt u misschien zorgtoeslag krijgen. Hoeveel zorgtoeslag u krijgt hangt af van uw gezinssituatie en uw inkomen. Wilt u weten of u deze toeslagen kunt krijgen? Kijk dan op Hebt u kinderen die naar de geregistreerde kinderopvang gaan? Werken u en uw eventuele toeslagpartner allebei? Of volgt u een opleiding, inburgerings- of re-integratietraject? Dan kunt u misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Hoeveel kinderopvang toeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen en de kosten van kinderopvang. Tegemoetkoming ouders van DUO Volgt uw kind een opleiding in het mbo of particulier voortgezet onder wijs? Dan komt u mogelijk in aan merking voor een tegemoetkoming ouders van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kijk voor meer informatie op

15 15

16 16 Meer informatie Hebt u nog vragen of hebt u hulp nodig? Dan kunt u terecht op Ook kunt u bellen met de Belasting- Telefoon: , bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot uur en op vrijdag van 8.00 tot uur. Woont u in het buitenland? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon Buitenland: TG 225-1Z12FD Dit is een uitgave van: Belastingdienst/Toeslagen november 2010

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag?

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag? Bron: Brochure Kinderopvangtoeslag 2008, mei 2008 van de Belastingdienst/Toeslagen Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de

Nadere informatie

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen 2 Inleiding De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van uw zorgverzekering, huurhuis of kinderen. Zo n bijdrage heet een toeslag. Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld!

Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld! Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld! 1 2 3 4 Ontdek of u in aanmerking komt Zorgtoeslag aanvragen Zorgtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven Leuker kunnen

Nadere informatie

Een bijdrage voor uw huur

Een bijdrage voor uw huur 12345toe 2010 Aanvragen Toelichting Huurtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur de ingevulde formulierbladen met het voorblad terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Toeslagpartner

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Hoe zit het met uw AOW?

Hoe zit het met uw AOW? Hoe zit het met uw AOW? Als u 65 bent, krijgt u AOW. Dat weet iedereen. Maar hoe hoog is de uitkering? Als u alleenstaand bent of als u samenwoont. En hoe zit het als u straks samenwoont met een partner

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Aangenaam, wij zijn DUO DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Uw partner en uw pensioen

Uw partner en uw pensioen Uw partner en uw pensioen 2 Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten Uw partner en uw pensioen Als deelnemer aan het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) bouwt u niet alleen pensioen op voor uw

Nadere informatie

Een Wajong-uitkering. Wat betekent dat?

Een Wajong-uitkering. Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Een Wajong-uitkering. Wat betekent dat? Over Wajong aangevraagd vóór 1 januari 2010 Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Heb je een vraag of een casus? Neem dan contact op met: ADVIES & CONSULT bij Stadsgeldbeheer Zowel medewerkers als cliënten in de Maatschappelijke

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering zelfstandigen Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Als u uw belasting niet kunt betalen

Als u uw belasting niet kunt betalen Als u uw belasting niet kunt betalen U hebt een belastingaanslag ontvangen en kunt deze niet betalen. Misschien komt u dan in aanmerking voor kwijtschelding van uw belastingen of premie. U hoeft de aanslag

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Wet afschaffing huishoudinkomenstoets

Wet afschaffing huishoudinkomenstoets Wet afschaffing huishoudinkomenstoets Modelteksten Juni 2012 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank

Nadere informatie

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het

Nadere informatie

Hoe zit het met de aanvraag?

Hoe zit het met de aanvraag? Hoe zit het met de aanvraag? Deze brochure geeft belangrijke informatie met betrekking tot het aanvragen en het recht op bijstand. Inhoud Recht op bijstand Aanvraag bijstand Bijstand en werk 3 7 10 Recht

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Belastingdienst. Belasting en schenken 2014

Belastingdienst. Belasting en schenken 2014 Belastingdienst Belasting en schenken 2014 Krijgt u een schenking? Dan moet u misschien schenkbelasting betalen. Doet u een schenking? Dan kunt u die schenking mogelijk als gift van de belasting aftrekken.

Nadere informatie

Belasting en schenken 2010

Belasting en schenken 2010 Krijgt u een schenking? Dan moet u misschien schenkbelasting betalen. Doet u een schenking? Dan kunt u die schenking mogelijk als gift van de belasting aftrekken. In deze brochure leest u meer over belasting

Nadere informatie