Een bijdrage voor uw huur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een bijdrage voor uw huur"

Transcriptie

1 12345toe 2010 Aanvragen Toelichting Huurtoeslag Vul het formulier in Stuur de ingevulde formulierbladen met het voorblad terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Toeslagpartner bepalen 4 Voorwaarden 6 Uitleg bij de vragen van het formulier 7 Een bijdrage voor uw huur Al heel wat mensen hebben de afgelopen jaren geld ontvangen van de Belastingdienst/Toeslagen. Zij kregen een tegemoetkoming in de kosten van de huur. Wilt u ook huurtoeslag aanvragen? Dat kan met het formulier bij deze toelichting. Rekenhulpen voor het inkomen 10 Wijzigingswijzer 12 De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van zorg, huur of kinderen. Zo n bijdrage heet een toeslag. De Belastingdienst/Toeslagen zorgt ervoor dat de zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget terechtkomen bij de mensen die daar recht op hebben. Meer informatie vindt u op Recht op huurtoeslag Of u in 2010 huurtoeslag krijgt, hangt af van de hoogte van uw (gezamenlijke) inkomen en van uw huur. Maar ook uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden spelen een rol. In deze toelichting leest u er meer over. Aanvragen met de computer? Ga naar Hoeveel huurtoeslag? Hoeveel huurtoeslag u kunt krijgen, hangt onder andere af van uw (gezamenlijke) inkomen. Weet u niet zeker of u recht hebt op huurtoeslag? Kijk bij de voorwaarden op bladzijde 3 van deze toelichting. Eén keer aanvragen U hoeft maar één keer huurtoeslag aan te vragen. De huurtoeslag loopt daarna vanzelf door. Aan het eind van elk jaar ontvangt u een berekening voor het nieuwe jaar. Wijzigingen altijd doorgeven Verandert uw huur, uw inkomen of de samenstelling van uw huishouden? Geef deze wijziging direct door. Wij berekenen de toeslag dan opnieuw met de gewijzigde gegevens. Zo voorkomt u dat u later moet terugbetalen. Huurtoeslag aanvragen en wijzigingen doorgeven gaat ook heel gemakkelijk via internet. Kijk hiervoor op Wilt u weten hoeveel huurtoeslag u kunt krijgen? Maak dan een proefberekening op U weet dan of het zin heeft om een aanvraag te doen.

2 2 In het kort Wie vult wat in? De persoon die op het voorblad van het formulier vermeld staat, is de aanvrager. Deze persoon vult het formulier in en ondertekent op het voorblad. De echtgenoot of medebewoner is meestal de toeslagpartner. De toeslagpartner moet ook ondertekenen. Net zoals de medebewoners van 18 jaar en ouder. Handig om bij de hand te hebben Zorg dat u uw huurcontract bij de hand hebt, en een van de volgende documenten: Uw laatste aangifte en (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting uw jaaropgaaf uw loonstrook Hoe en wanneer terugsturen? Scheur de ingevulde formulierbladen los en voeg ze bij het ondertekende voorblad. Vul op elk formulierblad uw burgerservicenummer/sofinummer in. Stuur het formulier terug in de retourenvelop. Stuur géén bijlagen mee. Huurtoeslag aanvragen over 2010 kan tot 1 april Krijgt u of uw toeslagpartner uitstel voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting 2010? Dan hebt u ook uitstel voor het aanvragen van de huurtoeslag, tot de datum waarop uw uitstel afloopt. Voorschot en uitbetaling U ontvangt binnen acht weken een voorlopige berekening. Dit noemen we een voorschot. U ontvangt dit meestal in maandelijkse termijnen. Zodra uw werkelijke inkomen over 2010 bekend is, krijgt u de definitieve berekening. Dit is in de loop van Geef wijzigingen direct door Verandert er iets in uw situatie, dan moet u dat direct doorgeven. Uw toeslag wordt dan opnieuw berekend. Zo voorkomt u dat u later moet terugbetalen. Hoe wijzigen? Geef uw wijziging door met het Aanvraag- en wijzigingsprogramma huur- en zorgtoeslag U kunt dit downloaden van Of bel de BelastingTelefoon: voor een wijzigingsformulier. Huurtoeslag aanvragen voor 2010 Het draait om Het inkomen, de samenstelling van het huishouden en de huurgegevens: dat zijn de drie dingen waar het om draait. Aan het woord is Esther Kooij. Zij is getrouwd en heeft een zoon van 20. Esther heeft onlangs huurtoeslag aangevraagd. Voor wie is de huurtoeslag? De huurtoeslag is bedoeld voor mensen met een huurwoning en een laag inkomen. Was het invullen veel werk? Nee hoor, want het zijn maar een paar vragen. Je vult alleen je eigen inkomen in en dat van je echtgenoot. En omdat mijn zoon 20 jaar is, heb ik hem opgegeven als mede bewoner. Hij moest het formulier ook ondertekenen als medebewoner. Verder geef je natuurlijk de gegevens op van je woning, zoals de huur gegevens. Ik heb nu voor het eerst huurtoeslag aangevraagd, maar het was goed te doen. Je kunt het inkomen ook berekenen op Weet je hoe hoog je inkomen is over 2010? Niet precies natuurlijk. Maar je kunt wel een inschatting maken. Met de rekenhulp uit de toelichting lukt het goed om je inkomen over 2010 te berekenen. Mijn man en ik werken allebei. Om een juiste schatting te maken heb ik onze laatste jaaropgaven erbij gepakt. Hier heb ik het bedrag dat ik in 2010 meer denk te ontvangen bij opgeteld. Je maakt een berekening voor jezelf en een berekening voor je toeslagpartner. Toeslagpartner? Ja, als je met meer mensen in een huis woont, dan heb je meestal een toeslag partner. Ik ben getrouwd, dus mijn man is mijn toeslagpartner. Maar het kan ook je vriend zijn met wie je samen woont, of je broer bijvoorbeeld. Met het schema op bladzijde 4 en 5 bepaal je wie je toeslagpartner is. Telt het inkomen van jullie hele gezin mee? Ja, dat klopt. De Belastingdienst kijkt voor de huurtoeslag naar het inkomen van de aanvrager, dat van de toeslagpartner, en dat van de eventuele medebewoners. Onze zoon van 20 studeert nog en heeft nog geen inkomen, want zijn studiefinanciering telt niet mee. In ons geval gaat het dus om het inkomen van mij en mijn man. Maar als onze zoon gaat werken, telt zijn inkomen ook mee. Niet helemaal trouwens. Van inwonen de kinderen onder de 23 jaar telt alleen het inkomen mee dat uitkomt boven de Tot wanneer kan iemand eigenlijk toeslag aanvragen? Toeslag aanvragen doe je zo snel mogelijk. Je krijgt de toeslag dan op het moment dat je het nodig hebt. Maar de aanvraag voor 2010 moet voor 1 april 2011 bij de Belastingdienst binnen zijn.

3 3 drie dingen Mag het nooit na 1 april? Soms mag het aanvragen later dan 1 april. Als je uitstel krijgt voor het doen van je aangifte inkomstenbelasting 2010, dan mag je ook de huurtoeslag later aanvragen. Want de datum waar op de aangifte van jou of je toeslag partner binnen moet zijn, is ook de uiterste datum waarop je aanvraag voor de toeslag binnen moet zijn. Heb je allebei uitstel gekregen, elk voor een andere datum? Dan telt de laatste datum. En als het formulier is ingevuld? Ik heb het formulier ondertekend en mijn man heeft ook een hand tekening gezet als toeslagpartner. Ook mijn zoon moest z n handtekening zetten. Want medebewoners van 18 jaar en ouder moeten ook ondertekenen. Het ingevulde formulier stuur je samen met het ondertekende voorblad in de retourenvelop terug. Je stuurt geen bijlagen mee. Die heeft de Belastingdienst niet nodig. Kun je ook aanvragen met de computer? Ja, maar ik heb het aanvraagformulier bij de BelastingTelefoon besteld. Na een paar dagen had ik het formulier in huis. Ik hoorde later pas dat het ook met de computer kan op Wat gebeurt er als je het formulier hebt opgestuurd? Binnen acht weken krijg je bericht. De Belastingdienst maakt een voorlopige berekening met jouw gegevens. Dat heet een voorschot. De definitieve berekening krijg je na afloop van het jaar. Dan zijn namelijk pas de werkelijke inkomens bekend over Als blijkt dat je te veel hebt ontvangen, moet je terugbetalen. Heb je te weinig ontvangen, dan krijg je het verschil alsnog uitbetaald. En als er iets wijzigt? Als bijvoorbeeld mijn inkomen in 2010 verandert? Nou, als mijn inkomen stijgt, moet ik dat binnen vier weken doorgeven. Ik vraag dan een wijzigings formulier aan. Of misschien geef ik de wijzigingen dan wel met de computer door. De Belastingdienst maakt dan een nieuwe berekening van mijn voorschot. Wat als je wijzigingen niet doorgeeft? Dan loop je het risico dat je te veel toeslag ontvangt, en dat moet je dan later weer terugbetalen. Dat bedrag kan flink oplopen. Hulp nodig bij het invullen van het formulier? Kijk op of bel de BelastingTelefoon: , bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot uur en op vrijdag van 8.00 tot uur. Voorwaarden huurtoeslag 2010 U bent meerderjarig. U huurt een zelfstandige woning. De huurprijs is niet lager dan 205,74 en niet hoger dan 647,53. Maar bent u jonger dan 23 jaar en zijn uw toeslagpartner en medebewoners dat ook, dan mag de huur niet hoger zijn dan 357,37. Let op! De huurgrenzen zijn op 1 juli 2009 veranderd en gelden tot 1 januari Vanaf 2010 gelden de huurgrenzen voor het hele jaar. De huur wordt dus niet meer op 1 juli gewijzigd. Het inkomen van uzelf, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners bepaalt de hoogte van uw huurtoeslag. Bent u jonger dan 65 jaar en woont u alleen, dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan Woont u met meer personen, dan mag uw gezamenlijke inkomen niet hoger zijn dan Bent u 65 jaar of ouder en woont u alleen? Dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan Woont u met meer personen, dan mag uw gezamenlijke inkomen niet hoger zijn dan Alle personen moeten bij de gemeente ingeschreven staan op het adres waarvoor u huurtoeslag aanvraagt. Alle personen hebben de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning die recht geeft op toeslagen. Let op! Niet elk rechtmatig verblijf in Nederland geeft recht op een toeslag. Vermogen in 2010 Heeft iemand in uw huishouden spaargeld en beleggingen? En is het voordeel uit sparen en beleggen hoger dan de vrijstelling van box 3 voor de inkomstenbelasting? Dan komt u niet in aanmerking voor huurtoeslag. Kijk voor meer informatie op Bijzondere situatie In een aantal situaties kunt u toch huurtoeslag ontvangen, terwijl u niet aan alle voorwaarden voldoet. Kijk voor meer informatie hierover op of bel de BelastingTelefoon:

4 4 Met meer mensen in één huis? Bepaal uw toeslagpartner Volg de pijlen van het schema Man of vrouw, broer of zus, vriend of vriendin, kind of kleinkind: ze kunnen allemaal bij u in huis wonen. Als een van hen aan de voorwaarden voldoet, moet u deze opgeven als uw toeslagpartner. Hebt u een echtgenoot op de datum waarop u wilt dat de toeslag ingaat? Geregistreerd partner geldt als getrouwd. Duurzaam gescheiden leven geldt als ongetrouwd. Uw echtgenoot of uw geregistreerd partner is uw toeslagpartner. Wonen er op die datum behalve uzelf ook andere mensen op uw woonadres? Let op! Onderhuurders tellen niet mee U hebt géén toeslagpartner. U hoeft vraag 8 niet in te vullen Is een van uw medebewoners voor 2010 uw fiscale partner? U doet bijvoorbeeld in 2010 een verzoek om voorlopige teruggaaf of u gaat over 2010 aangifte inkomsten belasting doen. De fiscale partner is degene die uw aangifte mede ondertekent. De medebewoner die voor 2010 uw fiscale partner is, is uw toeslagpartner. Zijn ál uw meerderjarige medebewoners kinderen, kleinkinderen, ouders of grootouders van u? Zijn er onder die meerderjarige medebewoners naaste familieleden van u? Naaste familieleden zijn: uw broers of zussen, uw ouders of grootouders, uw kinderen of kleinkinderen. Uw kinderen, kleinkinderen, (groot)- ouders of minderjarige medebewoners kunnen geen toeslagpartner zijn. Meerderjarige broers of zussen van u zijn alleen uw toeslagpartner als u op een ander adres staat ingeschreven dan uw ouder(s). Kies zelf wie van uw medebewoners uw toeslagpartner moet zijn. Kies niet iemand die al toeslagpartner van een ander is. Vul vraag 8 in U hebt géén toeslagpartner. U hoeft vraag 8 niet in te vullen Hebt u één meerderjarige huisgenoot? Dan is die uw toeslagpartner. Hebt u meer medebewoners die meerderjarig zijn? Kies dan zelf wie uw toeslagpartner moet zijn. Kies niet iemand die al toeslagpartner van een ander is.

5 5 Mijn man is mijn toeslagpartner Yamina: Ali en ik zijn getrouwd. Daarom is hij mijn toeslagpartner. Hebt u samen met een van uw medebewoners een samenlevingscontract afgesloten bij de notaris? Mijn vriend is mijn toeslagpartner Loes: Jeppe en ik hebben een samenlevingscontract. Daarom is hij mijn toeslagpartner. De medebewoner met wie u een samenlevingscontract hebt, is uw toeslagpartner. Hebt u met een van uw medebewoners samen een kind? De medebewoner met wie u een kind hebt, is uw toeslagpartner. Is een van uw medebewoners in een voorgaand jaar al uw toeslagpartner geweest? U hebt bijvoorbeeld al eerder huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag aangevraagd en daarbij een toeslagpartner aangewezen. Verwacht u in 2010 meerderjarige medebewoners te hebben die langer dan zes maanden onafgebroken op uw woonadres staan ingeschreven én met wie u in die periode een gezamenlijke huishouding voert? Hebt u een pensioenregeling en is een van uw medebewoners voor deze regeling als uw partner aangemeld? De medebewoner die voor de pensioenregeling is aangemeld, is uw toeslagpartner. De medebewoner die in een voorgaand jaar al uw toeslagpartner was, is ook in 2010 uw toeslagpartner. U hebt géén toeslagpartner. U hoeft vraag 8 niet in te vullen Mijn zus is mijn toeslagpartner Gini: Ik woon met mijn broer en zus in een huis. Mijn zus is mijn fiscale partner. Daarom is zij ook mijn toeslagpartner.

6 6 Huurtoeslag Wanneer hebt u er recht op? Voor de huurtoeslag moet u aan allerlei voorwaarden voldoen. Martine Brinkhorst van de Belastingdienst/Toeslagen zet ze voor u op een rij. Martine Brinkhorst: Leest u alles even rustig door. Hebt u dan nog vragen, kijk op of bel de BelastingTelefoon: Meerderjarig Wie huurtoeslag wil aanvragen moet meerderjarig zijn. Martine licht toe: Dat is iedereen van 18 jaar of ouder. Maar de Belastingdienst beschouwt u ook als meerderjarig als u jonger bent dan 18 jaar, maar getrouwd bent of gescheiden, als uw beide ouders zijn overleden, of als u een kind hebt. Een zelfstandige woning Verder moet u in een zelfstandige woning wonen. Dat is een woonruimte met een eigen toegangsdeur, een eigen woon(slaap)kamer, een eigen toilet en een eigen keuken, vertelt Martine. Zelfstandige woningen zijn er in soorten en maten. Martine: Zo kunt u ook huurtoeslag krijgen als u een woonwagen huurt. Maar woont u op kamers, dan meestal niet. Soms kunt u ook huurtoeslag krijgen voor een onzelfstandige woning. Bijvoorbeeld voor een wooneenheid in een complex voor begeleid wonen. Maar of die uitzondering ook voor uw woning geldt, kunt u het beste even aan uw verhuurder vragen. Huur niet te hoog en niet te laag De huurprijs van uw woning mag niet lager zijn dan 205,74 en niet hoger dan 647,53. Maar zijn álle bewoners in huis jonger dan 23 jaar en hebt u geen inwonende kinderen, dan mag de huur niet hoger zijn dan 357,37. Inkomen niet te hoog Voor de huurtoeslag telt het inkomen mee van álle mensen die bij u in huis wonen. Is dat inkomen te hoog, dan krijgt u geen huurtoeslag. Doet u, de toeslagpartner of een van uw mede bewoners over 2010 aangifte voor de inkomstenbelasting? En is het voordeel uit sparen en beleggen hoger dan de vrijstelling voor box 3? Dan komt u niet in aanmerking voor huurtoeslag. Bijzondere situatie In bepaalde situaties kunt u toch huur toeslag ontvangen terwijl u niet aan alle voorwaarden voldoet. Of u kunt een hoger bedrag aan toeslag ontvangen. Martine: Bijvoorbeeld als u in een aangepaste woning woont omdat u of een lid van uw huishouden een handicap heeft. Of als u in een groter en duurder huis woont omdat u een groot gezin hebt. Ook kan er sprake zijn van een verzorgingssituatie, bijzonder inkomen of bijzonder vermogen. Kijk op voor meer informatie over dit onderwerp. Geldt voor u een bijzondere situatie? Download dan het formulier Verzoek bijzondere situatie Huurtoeslag van Of vraag het aan bij de BelastingTelefoon: Dit kan pas als u eerst de huurtoeslag hebt aangevraagd. Rechtmatig in Nederland Tot slot moet iedereen in de woning staan ingeschreven bij de gemeente. En u, uw toeslagpartner en medebewoners moeten rechtmatig in Nederland verblijven, sluit Martine het rijtje voor de huurtoeslag af.

7 7 Uitleg bij de vragen van het formulier Bij de ondertekening Handtekening zetten U en de toeslagpartner moeten altijd zelf de aanvraag ondertekenen. Ook als iemand anders uw aanvraag voor u invult. Bij vraag 1a Ingangsdatum Dit is de datum waarop u wilt dat de huurtoeslag ingaat. U moet op die datum dan wel aan de voorwaarden voldoen. De voorwaarden staan op bladzijde 3 en 6 van deze toelichting. De huurtoeslag wordt berekend over hele maanden. Staan u en alle andere bewoners op de eerste van de maand (bijvoorbeeld 1 januari) ingeschreven bij de gemeente, dan gaat de huurtoeslag in op de eerste van de maand. Staan u en alle andere bewoners na de eerste van de maand (bijvoorbeeld 10 januari) ingeschreven bij de gemeente, dan gaat de toeslag in op de eerste van de volgende maand (1 februari). Bij vraag 2 Adres van de woning waarvoor u de huurtoeslag aanvraagt U hoeft het adres van uw woning alleen in te vullen als het niet al op het voorblad staat. U komt in aanmerking voor de huurtoeslag vanaf de datum dat alle personen op dit adres staan ingeschreven. Bij vraag 3a Kale huurprijs De kale huurprijs is de huurprijs van uw woning, zónder de servicekosten. De kale huurprijs staat meestal in uw huurcontract of brief met de jaarlijkse huurverhoging. Bij vraag 3b Energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten Dit zijn alleen de maandelijkse elektriciteitskosten voor de lift, verlichting en ventilatie- en alarminstallaties voor gemeen schappelijke ruimten. Deze energie kosten staan meestal in uw huurcontract of in de jaarlijkse afrekening van uw verhuurder. Vul altijd de werkelijke kosten in. Als uw kosten hoger zijn dan 12 dan gaat de Belastingdienst uit van 12 per maand. Deze kosten worden bij uw huurprijs geteld. Let op! Het gaat hier niet om de energiekosten van uw woning, maar alleen om die van de gemeenschappelijke ruimten. Bij vraag 3c Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten Dit zijn alleen de maandelijkse schoon maakkosten van de lift en andere gemeenschappelijke ruimten. Bijvoorbeeld het schoonmaken van een gezamenlijke galerij, trappenhuis en recreatieruimte. Woont u in een aangewezen zelfstandige woonruimte? Dan mag u de schoonmaakkosten voor bijvoorbeeld een gezamenlijke keuken, woonkamer, wasruimte of toilet niet meetellen. De schoonmaakkosten staan meestal in uw huurcontract of in de jaarlijkse afrekening van uw verhuurder. Vul altijd de werkelijke kosten in. Als uw kosten hoger zijn dan 12 dan gaat de Belastingdienst uit van 12 per maand. Deze kosten worden bij uw huurprijs opgeteld. Bij vraag 3d Huismeesterkosten Dit zijn de maandelijkse kosten voor de diensten van een huismeester. Deze kosten staan meestal in uw huurcontract of in de jaarlijkse afrekening van uw verhuurder. Vul altijd de werkelijke kosten in. Als uw kosten hoger zijn dan 12 dan gaat de Belastingdienst uit van 12 per maand. Deze kosten worden bij uw huurprijs opgeteld. U kunt de huurgegevens (vraag 2-6) het beste even aan uw verhuurder vragen.

8 8 Bij vraag 3e Kosten voor dienst- en recreatieruimten Dit zijn de maandelijkse kosten voor reparaties en groot onderhoud aan dienstruimten en recreatieruimten. Het gaat hierbij niet om de inventaris of het schoonmaken van de ruimten. De kosten staan meestal in uw huurcontract of in de jaarlijkse afrekening van uw verhuurder. Vul altijd de werkelijke kosten in. Als uw kosten hoger zijn dan 12, dan gaat de Belastingdienst uit van 12 per maand. Deze kosten worden bij uw huurprijs opgeteld. Bij vraag 3g Huur standplaats Dit is de huur van de standplaats waarop uw woonwagen staat. Bij een woonwagen moet de kale huurprijs van de woonwagen plus de huur van de standplaats binnen de huurgrenzen vallen. Bij vraag 3i Onderverhuur U hebt een onderhuurder als u een deel van uw woning onderverhuurt met een huurcontract. Uit de huurovereen komst moet blijken wanneer deze is ingegaan. Uw toeslagpartner of een naast familielid van u of van uw toeslagpartner kunnen geen onderhuurder zijn. Bij vraag 4a Zelfstandige woning Dit is een woning met een toegangs- deur die u van binnen en buiten op slot kunt doen. In de woning zijn ten minste aanwezig: een eigen woon(slaap)kamer een eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel een eigen toilet met waterspoeling Woonwagen Een woonwagen is een gebouw dat bestemd is voor bewoning en dat geheel of in gedeelten kan worden verplaatst. De woonwagen mag geen eigen aandrijving hebben en moet op een erkende standplaats staan. Dit is een standplaats bestemd voor woonwagens, waarop aansluitingen zijn voor water en elektriciteit. Aangewezen onzelfstandige woonruimte Dit is een woonruimte in een woongebouw dat door de Belastingdienst (of door VROM) is aangewezen voor de huurtoeslag. Bijvoorbeeld een gebouw voor begeleid wonen. Weet u niet of het gebouw waarin u woont is aangewezen? Vraag dit dan aan uw verhuurder. Aangewezen groepswoning Dit is een woning waarin een woongroep woont, of een groepswoning voor ouderen. Deze woning moet door de Belastingdienst (of door VROM) aangewezen zijn voor de huurtoeslag. De woongroep huurt het hele gebouw met één huurcontract. U vult het deel van de huur in dat u zelf betaalt. Weet u niet of het gebouw waarin u woont is aangewezen? Vraag dit dan aan uw verhuurder. Bij vraag 7a Inkomen van uzelf De Belastingdienst gebruikt uw toetsingsinkomen over heel 2010 om de hoogte van uw toeslag vast te stellen. Vul hier alleen uw eigen inkomen in. Gebruik hiervoor de rekenhulpen op blz. 10 en 11. Of gebruik de rekenhulp op Voor de huurtoeslag telt het inkomen van uw onderhuurders niet mee.

9 9 Bij vraag 8 Echtgenoot of medebewoner Woont u met meer mensen in huis, dan moet u meestal een toeslagpartner opgeven. Niet iedereen kan uw toeslagpartner zijn. Er gelden bepaalde voorwaarden én verplichtingen. Als u medebewoners hebt, zoek dan in het schema op blz. 4 en 5 op wie uw toeslagpartner is. Niet iedereen kan uw toeslag partner zijn. Er gelden bepaalde voorwaarden. Duurzaam gescheiden Leeft u duurzaam gescheiden van uw echtgenoot of geregistreerd partner? Dan geeft u deze persoon niet op als toeslagpartner. U leeft duurzaam gescheiden, als u niet meer in gezins verband met uw echtgenoot of partner samen woont en dit niet tijdelijk is bedoeld. Echtgenoot woont op een ander adres Woont uw echtgenoot of geregistreerd partner op een ander adres, en leeft u niet duurzaam gescheiden? Dan is uw echtgenoot uw toeslagpartner. Omdat uw toeslagpartner ergens anders woont, telt deze persoon niet mee voor de huurtoeslag. Maar de Belastingdienst heeft de gegevens van uw toeslagpartner wel nodig. Vul ze in bij vraag 8. Bij vraag 8b Burgerservicenummer/sofinummer van uw toeslagpartner Het burgerservicenummer/ sofinummer staat in het Neder landse paspoort of op de identiteits kaart, rijbewijs, loonstrook of jaar opgaaf. Heeft uw toeslagpartner geen burgerservicenummer? Laat deze dan contact opnemen met de gemeente. Voor informatie over het sofinummer kan hij de BelastingTelefoon bellen: of vanuit het buitenland: Bij vraag 8d Inkomen van uw toeslagpartner in 2010 De Belastingdienst gebruikt ook het toetsingsinkomen van uw toeslagpartner. Vul hier alleen het inkomen in van uw toeslagpartner. Gebruik hiervoor de rekenhulpen op blz. 10 en 11. Bij vraag 8e t/m 8g Echtgenoot woont in het buitenland Woont uw echtgenoot in het buitenland, en leeft u niet duurzaam gescheiden? Dan moet u het adres van uw echtgenoot opgeven. Bij vraag 9 Medebewoners Dit is iedereen die bij de gemeente staat ingeschreven op het adres waarvoor u de huurtoeslag aanvraagt. Behalve de huurder, toeslagpartner of onderhuurder. Voor de huurtoeslag geeft u elke medebewoner op die in 2010 inkomen heeft, óf die 18 jaar of ouder is op 31 december Bij vraag 10c t/m 14c Burgerservicenummer/sofinummer van uw medebewoner Het burgerservicenummer/ sofinummer staat in het Nederlandse paspoort, of op de identiteitskaart, rijbewijs, loonstrook of jaaropgaaf. Heeft uw medebewoner geen burgerservice nummer? Laat deze dan contact opnemen met de gemeente. Voor informatie over het sofinummer kan hij de BelastingTelefoon bellen: of vanuit het buitenland: Bij vraag 10e t/m 14e Inkomen van uw medebewoner voor 2010 Voor de huurtoeslag telt het inkomen van u én van uw toeslagpartner en andere medebewoners mee. Hebt u een (pleeg)kind jonger dan 23 jaar, en is zijn inkomen hoger dan 4.341? Vul dan zijn inkomen in. Wij tellen alleen het bedrag boven de mee voor de berekening van uw toeslag. Is zijn inkomen lager dan 4.341? Dan hoeft u niets in te vullen. Studiefinanciering telt niet als inkomen. Hebt u inwonende kinderen onder de 23 jaar met een inkomen van of minder, dan telt dit niet mee.

10 10 Rekenhulp als u aangifte doet Het schatten van een toetsingsinkomen Ik doe jaarlijks aangifte. Gebruik alleen deze rekenhulp Voor het berekenen van het toetsingsinkomen 2010 hoeft u bijna niets te doen. Beantwoord alleen onderstaande vragen. Schrijf van uw laatste (voorlopige) aanslag inkomsten belasting het verzamel inkomen over. Vul in hoeveel inkomen u bruto meer verwacht over heel Bijvoorbeeld een loonsverhoging of een bonus. Vermeld inkomen uit het buitenland dat niet in Nederland is belast en vermeld ook vrijgesteld inkomen. Tel alle bedragen bij elkaar. Uw inkomen kan in 2010 ook minder worden. Trek dan het bedrag af dat u bruto minder verwacht. De uitkomst is het geschatte toetsings inkomen Neem dit over op het formulier. Uw toeslagpartner of medebewoner heeft inkomen en doet aangifte Heeft uw toeslagpartner of medebewoner inkomen in 2010? Schat dan voor ieder apart het toetsingsinkomen. Doet uw toeslagpartner of medebewoner aangifte? Gebruik dan de rekenhulp op deze bladzijde. Vermogen in 2010 Doet u, uw toeslagpartner of medebewoner over 2010 aangifte voor de inkomstenbelasting? En is het voordeel uit sparen en beleggen hoger dan de vrijstelling voor box 3? Dan komt u meestal niet in aanmerking voor huurtoeslag. Behalve in heel uitzonderlijke gevallen. U blijft wel recht houden op zorgtoeslag. Hebt u in 2010 voordeel uit sparen en beleggen en denkt u toch in aanmerking te komen voor huurtoeslag 2010? Bel de BelastingTelefoon: of kijk voor meer informatie op Doet u geen aangifte, dan neemt de Belastingdienst aan dat u geen voordeel uit sparen en beleggen hebt. + Hebt u ziektekosten of buitengewone uitgaven afgetrokken in uw belastingaangiften van 2008 en 2009? Dan geeft de rekenhulp hierboven niet het goede toetsingsinkomen. Gebruik in plaats daarvan de rekenhulp op of bel de BelastingTelefoon. Toetsingsinkomen 2010, wat is dat eigenlijk? Als u aangifte inkomstenbelasting 2010 doet: het verzamelinkomen over Als u geen aangifte inkomstenbelasting 2010 doet: uw loon, uitkering of pensioen over heel De volgende inkomsten moet u ook meetellen: buitenlandse inkomsten die in Nederland niet belast zijn inkomsten die op grond van internationale regelingen zijn vrijgesteld alimentatie die u voor uzelf ontvangt Als u aangifte doet Om uw toetsingsinkomen 2010 te schatten, moet u het verzamelinkomen 2009 gebruiken. U vindt het verzamelinkomen op uw laatste (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting. Gebruik bij het schatten de rekenhulp. Houd er rekening mee dat de aftrek van ziektekosten en buitengewone uitgaven is veranderd sinds 1 januari Let op! Uw verzamelinkomen is persoonsgebonden. Het is dus niet het gezamenlijke inkomen van u en uw toeslagpartner. Uw toeslagpartner heeft een eigen verzamelinkomen. Als u geen aangifte doet Om uw toetsingsinkomen 2010 te schatten, berekent u voor 2010 het loon, het pensioen en de eventuele uitkeringen. Denk ook aan een dertiende maand, vakantiegeld of andere extra s. Gebruik bij het schatten de rekenhulpen. Schatten: precies werk, maar niet moeilijk! Pas als het jaar 2010 voorbij is, weet u hoe hoog uw inkomen was. Maar u vraagt eerder een toeslag aan. U moet daarom een schatting maken van uw inkomen voor heel Dus van 1 januari 2010 tot en met 31 december Met deze rekenhulpen bent u er vast zo uit. Soms is het wat lastiger. Bijvoorbeeld als u ondernemer bent of seizoenwerk doet. Of als u werkt als uitzend- of oproepkracht. Ook dan moet u proberen uw inkomen zo goed mogelijk te schatten. Wijzigingen? Schat uw toetsingsinkomen opnieuw! Wijzigt uw inkomen in de loop van het jaar? Dan moet u opnieuw een schatting van uw inkomen over heel 2010 doorgeven aan de Belastingdienst. Gebruik de rekenhulpen om uw nieuwe inkomen te schatten.

11 Rekenhulpen als u geen aangifte doet 11 Ik doe geen aangifte. Gebruik een of beide rekenhulpen Baan en uitkering? Pensioen en andere inkomsten? Tegelijkertijd of na elkaar? Het kan allemaal in een jaar. Maak een goede schatting van uw inkomen voor heel Gebruik beide rekenhulpen of een van beide. Voor elke baan of uitkering vult u opnieuw een rekenhulp in. Tel alle uitkomsten bij elkaar en neem dat bedrag over op het formulier. Uw toeslagpartner of medebewoner heeft inkomen en doet geen aangifte Heeft uw toeslagpartner of medebewoner inkomen in 2010? Schat dan voor ieder apart het toetsingsinkomen. Doet uw toeslagpartner geen aangifte? Gebruik dan de rekenhulpen op deze bladzijde. Ik heb een jaaropgaaf. Gebruik deze rekenhulp U hebt een jaaropgaaf. Voor alle soorten banen, uitkeringen en pensioenen werkt de rekenhulp hetzelfde. Pak uw laatste jaaropgaaf en schrijf uw loon, uitkering of pensioen over. Noteer wat u over heel 2010 meer verwacht. Bij twijfel vraagt u dit na bij uw werkgever of uitkeringsorganisatie. Tel beide bedragen bij elkaar op om uw jaarbedrag te berekenen. Verwacht u minder inkomen in 2010? Trek dan het bedrag af dat u bruto minder verwacht. Is dit het enige inkomen over heel 2010, dan is dit het toetsingsinkomen Meer banen en/of uitkeringen in 2010 Hebt u in 2010, tegelijkertijd of na elkaar, meer banen of uitkeringen? Vul voor elke baan of uitkering de rekenhulp opnieuw in. Tel alle uitkomsten bij elkaar op. Vermeld ook inkomen uit het buitenland dat niet in Nederland is belast en vrijgesteld inkomen of alimentatie die u voor uzelf ontvangt. + Ik heb een loonstrook. Gebruik deze rekenhulp U hebt nog geen jaaropgaaf. Voor een baan, uitkering of pensioen gebruikt u deze rekenhulp. Pak uw laatste loonstrook en neem het loon voor de loonheffing of het bedrag aan uitkering of pensioen van die maand over. In plaats van loon voor loonheffing staat er op de loonstrook ook wel loonheffing loon, LH-loon, loon voor de loonbelasting/premies volksverzekeringen of fiscaal loon. Vul in wat u in 2010 bruto per maand meer denkt te verdienen of te ontvangen. Tel beide bedragen bij elkaar op om uw nieuwe maandinkomen in 2010 te berekenen. Verwacht u minder, trek dan af. Vermeld het aantal maanden over heel 2010 dat u dit inkomen ontvangt en vermenigvuldig het bedrag hiermee. Totaal Noteer uw vakantiegeld (8% van uw bruto jaarinkomen). Schrijf het bedrag op van bonussen, fooien of een dertiende maand die u in 2010 verwacht. Tel de laatste drie bedragen op. Verwacht u minder inkomen in 2010? Trek dan het bedrag af dat u bruto minder verwacht. Is dit het enige inkomen dat u krijgt over heel 2010, dan is dit het toetsingsinkomen Meer banen en/of uitkeringen in 2010 Hebt u in 2010, tegelijkertijd of na elkaar, meer banen of uitkeringen? Vul voor elke baan of uitkering de rekenhulp opnieuw in. Tel alle uitkomsten bij elkaar. Vermeld ook inkomen uit het buitenland dat niet in Nederland is belast en vermeld ook vrijgesteld inkomen of alimentatie die u voor uzelf ontvangt. + +

12 12 Wijzigingswijzer Inkomen Uw eigen inkomen wijzigt U krijgt bijvoorbeeld een loonsverhoging, een bonus of minder pensioen. Maak een nieuwe schatting van uw inkomen over 2010 en geef dat aan ons door. Het inkomen van de toeslagpartner wijzigt Ook als het inkomen van de toeslagpartner wijzigt, moet u dit doorgeven. Maak een nieuwe schatting van het inkomen van de toeslagpartner en geef het aan ons door. Het inkomen van een medebewoner wijzigt Maak een nieuwe schatting van het inkomen van uw medebewoner over 2010 en geef het aan ons door. U vraagt huurtoeslag aan over Verandert er iets in 2010, dan wijzigt de hoogte van uw toeslag. Geef veranderingen daarom altijd direct aan ons door. In deze Wijzigingswijzer staat welke wijzigingen u moet doorgeven. Dit kunt u doen met de computer. Ga naar en download het Aanvraag- en wijzigingsprogramma huur- en zorgtoeslag Of bel de BelastingTelefoon ( ) en vraag om het wijzigingsformulier. Iemand komt bij u wonen of gaat weg U gaat trouwen of samenwonen Als uw nieuwe toeslagpartner nog niet bij ons bekend is, geeft u aan ons door wie uw nieuwe toeslagpartner is. Hoeveel toeslag? Wilt u weten hoeveel huurtoeslag u krijgt? Maak een proefberekening op Er komt iemand bij u wonen die 18 jaar of ouder is Medebewoners van 18 jaar of ouder tellen mee voor de huurtoeslag. Geef daarom medebewoners altijd op. U en uw toeslagpartner gaan uit elkaar Geef de datum door waarop u en uw toeslagpartner niet meer bij elkaar wonen. Uw medebewoner woont niet meer bij u Gaat een medebewoner van 18 jaar of ouder uit huis, dan moet u dat ook doorgeven. Huur Uw huur verandert Geef de nieuwe huurprijs aan ons door. Soms doet uw verhuurder dit al voor u. In dat geval hoeft u niets te doen. Vraag het na bij uw verhuurder. U gaat een deel van uw huis onderverhuren. Of u stopt met onderverhuren Geef door wanneer u begint of stopt met onderverhuren. U wilt niet langer huurtoeslag ontvangen U wilt geen huurtoeslag meer ontvangen. Met het wijzigingsformulier zet u de toeslag stop. Als u denkt dat uw inkomen te hoog is geworden, geeft u dit dan door als een wijziging. Wij kijken dan of u nog recht heeft op toeslag. Als dit niet zo is, stoppen we uw huurtoeslag. Uitbetalen TG 176-1T01FD Ander rekeningnummer Als u de huurtoeslag op een ander rekeningnummer wilt ontvangen, geef ons dan het nieuwe nummer door.

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag?

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag? Bron: Brochure Kinderopvangtoeslag 2008, mei 2008 van de Belastingdienst/Toeslagen Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009

Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009 R aad voor R echtsbijstand Amsterdam Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rvr.org Algemene informatie over peiljaarverlegging U heeft

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 Inhoudsopgave: 1. Algemene informatie: Help mijn kind wordt 18! 2. DigiD aanvragen 3. Wajong aanvragen 4. Andere

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering zelfstandigen Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

FNV BELASTINGWIJZER 2012

FNV BELASTINGWIJZER 2012 FNV BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van deze gids de

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van ons een beslissing

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET

HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET invullen accorderen - facturering Inloggen... 3 Inloggen met uw gebruikersnaam en toegangscode... 3 Problemen bij het inloggen... 3 Hoofdmenu... 4 Menu-onderdelen...

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Overal waar in deze brochure hij of zijn staat, kunt u ook zij of haar lezen.

Overal waar in deze brochure hij of zijn staat, kunt u ook zij of haar lezen. 2011 Weet u dat u een erfenis nalaat? En vraagt u zich af wat u tijdens uw leven al kunt regelen? Of is iemand in uw omgeving overleden en krijgt u een erfenis? In deze brochure leest u meer over erven

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

De voorwaarden Generali AOV

De voorwaarden Generali AOV De voorwaarden Generali AOV Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): de Generali AOV. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent,

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Inhoudsopgave Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 3e druk

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt.

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie