Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar"

Transcriptie

1 Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar

2 Aangenaam, wij zijn DUO DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zo regelen we de studiefinanciering en de tegemoetkoming scholieren. Maar dat is nog lang niet alles. Kijk op als je meer wilt weten over ons werk en onze regelingen. onderwijs mogelijk maken

3 Financieel steuntje in de rug Als uw kind jonger is dan 18 jaar en mbo, vavo of particulier voortgezet onderwijs volgt, kunt u een tegemoetkoming ouders aan vragen. U komt er eerder voor in aanmerking dan u denkt. De mogelijkheden Tegemoetkoming ouders De tegemoetkoming kan uit twee delen bestaan: de tegemoetkoming schoolkosten en de tegemoetkoming les- of cursusgeld. Voor een tegemoetkoming in het les- of cursusgeld komt u alleen in aanmerking als u voor uw kind lesgeld of cursusgeld moet betalen. De maximale bedragen voor het schooljaar staan op Kindgebonden budget Het kindgebonden budget van de Belastingdienst is een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen tot 18 jaar. Door een wetswijziging is de tegemoetkoming ouders per 1 januari 2010 voor het grootste gedeelte opgenomen in het kindgebonden budget. Voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs is de tegemoetkoming ouders daarom met ingang van het schooljaar afgeschaft. Meestal krijgt u het kindgebonden budget automatisch van de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op De voorwaarden Leeftijd en onderwijssoort Voor uw kinderen die op 1 juli 2012 jonger zijn dan 18 jaar, kunt u een tegemoetkoming aanvragen. Uw kind moet dan wel onderwijs volgen op een school voor: mbo (bol) vavo particulier voortgezet onderwijs. Voor deze opleidingen geldt dat ze door het ministerie van OCW moeten worden bekostigd, aangewezen of erkend én dat het om voltijdonderwijs gaat. Voor alle andere opleidingen krijgt u geen tegemoet koming ouders. Ook niet voor opleidingen in het buitenland of voor opleidingen in het speciaal onderwijs (zmok of zmlk). Uw inkomen De inkomensgrens ligt bij ,-. Het gaat om uw verzamelinkomen of belastbaar loon in Is uw inkomen over 2010 lager, dan krijgt u de volledige te ge moetkoming. Is uw inkomen hoger, dan kunt u recht hebben op een gedeeltelijke tegemoetkoming. Van het bedrag dat u boven de inkomensgrens verdient (het meer inkomen), wordt standaard dertig pro cent in mindering gebracht op de maximale tegemoetkoming. Hebt u meerdere kinderen voor wie u aanvraagt of die meetellen in de berekening, dan wordt het kortings bedrag gedeeld door dit aantal kinderen. 3

4 Een steuntje in de rug voor mbo ers en vavo-leerlingen Kinderen die meetellen in de berekening Vraagt u een tegemoetkoming aan voor een of meerdere kinderen, en verzorgen u en uw partner daarnaast nog andere kin deren? Dan tellen deze in sommige geval len mee in de berekening van de tegemoetkoming. Meetellende kinderen zijn kinderen die in het schooljaar 18 jaar of ouder zijn en voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs of voltijds vavo volgen. Kinderen die niet thuis wonen kunnen ook meetellende kinderen zijn. Kinderen die studiefinanciering ontvangen of basisonderwijs volgen, tellen niet mee. Ook kinderen onder 18 jaar die regulier voortgezet onderwijs volgen tellen niet mee. Kinderen uit eerdere relaties van uw partner tellen mee als ze in het schooljaar 18 jaar of ouder zijn en zelf een tegemoetkoming kunnen aanvragen, of als ze jonger dan 18 zijn en uw partner een tegemoetkoming voor ze kan aanvragen. Uw partner moet dan wel de wettelijk vertegenwoordiger zijn van het kind. Uw partner Met partner wordt degene bedoeld met wie u in 2012 meer dan zes maanden: bent getrouwd of met wie u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan en van wie u niet duurzaam gescheiden leeft op hetzelfde adres woont en duurzaam een gezamenlijke huishouding voert. Ouders, en broers en zussen die ook op het adres van de ouders wonen, worden niet als partner beschouwd. 4

5 Uw nationaliteit Iedereen die de Nederlandse nationaliteit heeft, of een verblijfsdocument type I, II, III of IV, kan een tegemoetkoming aanvragen. Stuur een kopie van de voor- en achterkant van uw verblijfsdocument mee met het aanvraagformulier. Ook als u burger bent van een EU/EER-land kunt u een tegemoetkoming aanvragen. Stuur dan een kopie van uw paspoort of EU-verblijfsdocu ment mee met het aanvraagformulier. Wat moet u doen Wie mag aanvragen Alleen degene die de wettelijk vertegenwoordiger is van het kind, kan een tegemoetkoming aanvragen. U bent wettelijk vertegenwoordiger als u als ouder of voogd het gezag hebt over het kind. Deelt u dit gezag met iemand anders, dan kan alleen degene die de kinderbijslag over het tweede kwartaal van 2012 ontvangt, een tegemoetkoming aanvragen. Soms kan een kind ook zélf een tegemoetkoming aanvragen, namelijk als het kind jonger is dan 18 jaar én getrouwd is (geweest). Ook als het kind geen wettelijk vertegenwoordiger heeft, kan het zelf aanvragen. In dat geval is het raadzaam eerst even contact met DUO op te nemen. Aanvragen Als u een tegemoetkoming wilt aanvragen, kunt u het formulier Aanvraag tegemoetkoming ouders via invullen, printen en opsturen. U kunt uw aanvraag uiterlijk tot en met 31 juli 2013 indienen, de laatste dag van het schooljaar. Dient u uw aanvraag later in dan moet DUO deze afwijzen. Wat doet DUO Registratie Nadat DUO uw aanvraagformulier heeft ontvangen, worden uw gegevens geregistreerd. Als iets niet duidelijk is, of het formulier niet volledig is ingevuld, neemt DUO contact met u op. Inkomen opvragen Op het aanvraagformulier moet u uw burgerservicenummer en dat van uw eventuele partner invullen. Met dit burgerservicenummer vraagt DUO uw inkomensgegevens recht streeks op bij de Belastingdienst. Dat is makkelijk voor u en DUO heeft in één keer de juiste inkomensgegevens om te berekenen waar u recht op hebt. Bericht Als uw aanvraagformulier is verwerkt, ontvangt u hierover bericht. Hierin staat of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming en, zo ja, hoeveel geld u krijgt. Als uw kind tijdens het schooljaar 18 jaar wordt, krijgt u een gedeeltelijke tegemoetkoming, berekend tot het eind van het kwartaal waarin uw kind 18 jaar wordt. 5

6 Uitbetaling Als u een tegemoetkoming ouders toegekend krijgt, stort DUO het geld op uw rekening. U ontvangt de tegemoetkoming ouders in twee termijnen: in augustus en in februari. Krijgen waar u recht op hebt Het geld dat DUO beheert en uit keert is overheidsgeld. Geld van ons alle maal dus. DUO zorgt ervoor dat ie dereen krijgt waar hij recht op heeft. Niet meer en niet minder. Daarom wordt u ge vraagd uw gegevens volledig én op tijd door te geven. DUO controleert vervolgens uw persoonlijke gegevens en wis selt gegevens uit met andere instanties. Hierbij voldoet DUO altijd aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Als achteraf blijkt dat u geen recht hebt op de tegemoetkoming, moet u het terugbetalen. Uitzonderingen Uw inkomen gedaald DUO gaat uit van het inkomen in 2010 van u en uw partner. Is uw inkomen in 2011 of 2012 echter gedaald, dan kunt u dat op het aanvraagformulier aangeven. In dat geval kijkt DUO naar uw in komen in 2011 of Dat kan financieel voordeliger voor u zijn. Er geldt wel een aantal voorwaarden: Het gezamenlijk inkomen van u en uw partner is ten opzichte van 2010 tenminste met vijftien procent gedaald. De daling van het inkomen duurt naar verwachting tenminste drie jaar en is niet een normaal risico van uw beroep. Verlegging van het peiljaar is dus niet mogelijk als u bijvoorbeeld zelfstandig ondernemer bent en de winst tegenvalt. Bent u zelfstandig ondernemer en is uw inkomen gedaald door bijvoorbeeld een faillissement of verkoop van uw bedrijf, dan kunt u wel een verzoek indienen om uit te gaan van een ander peiljaar. Uw kind heeft een bijbaantje Geld dat uw kind verdient met een bijbaantje is niet van invloed op de hoogte van de tegemoetkoming. Bijverdiensten kunnen wél invloed hebben op uw kinder bijslag. Informatie hierover kunt u krijgen bij de Sociale Verzekeringsbank. Lesgeld Voor kinderen jonger dan 18 jaar hoeft u geen lesgeld te betalen aan DUO. Wordt uw kind in de periode van 2 juli tot en met 1 augustus jaar en volgt het voltijds beroepsonderwijs of volwassenenonderwijs? Dan is er wél lesgeld verschuldigd en kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming lesgeld. Cursusgeld Kinderen die op 1 augustus jaar of ouder zijn en een opleiding volgen in het particulier voortgezet onderwijs of aan een particuliere beroepsopleidende leerweg, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoet koming in het cursusgeld. De hoogte van de tegemoetkoming is gelijk aan het bedrag aan tegemoetkoming in het lesgeld. 6

7 Contact Hebt u nog vragen? Misschien hebt u na het lezen van deze folder toch nog vragen. Kijk dan eens op 7

8 Deze folder is een uitgave van: Dienst Uitvoering Onderwijs Postbus LG Groningen Infolijn t Internet Servicekantoren kijk op de internet site voor adressen en openingstijden Rijksoverheid Januari 2012 Publicatienr TSL-001 Fotografie: Roelof Bos/Gerhard Lugard

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan?

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Inhoud Deze brochure 2 Rechtsbijstand of mediation 2 - Waar kunt u terecht met uw juridische probleem, vraag of conflict? 2 - Hoe helpt het

Nadere informatie

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit namens het ministerie

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 245 1. Minderjarigen staan onder gezag. 2. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Inhoud 1. Wat moet u nog regelen voor uw pensioen?... 3 2. Wat moet u nog regelen voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? 3. Wanneer hoef ik het inburgeringsexamen niet te doen? 4. Wat moet

Nadere informatie

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Inhoud 1. Wat moet u nog regelen voor uw pensioen?... 3 2. Wat moet u nog regelen voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie