Tegemoetkoming Leraren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tegemoetkoming Leraren 2010-2011"

Transcriptie

1 Tegemoetkoming Leraren U kunt bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een tegemoet koming leraren aanvragen als u een lerarenopleiding of pabo-opleiding volgt en geen recht hebt op studiefinanciering. De tegemoetkoming bestaat uit een vergoeding voor het cursus- of collegegeld en de schoolkosten. Uw opleiding, inkomen en nationaliteit bepalen of u voor de tegemoetkoming in aanmerking komt. Met ingang van het studiejaar telt het inkomen van uw eventuele partner ook mee voor de berekening van de tegemoetkoming. De mogelijkheden Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: u hebt geen recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren u bent Nederlander of bent daaraan gelijkgesteld u volgt een pabo-opleiding of een lerarenopleiding in het voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs, die opleidt tot een eerste- of tweedegraads bevoegdheid u bent ingeschreven bij de onderwijsinstelling als student, zij-instromer of contractant

2 u volgt een opleiding aan een door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekostigde of aangewezen instelling u hebt uw aanvraag uiterlijk 31 augustus 2011 ingediend. Niet-Nederlandse nationaliteit Kijk op internet om te bepalen of u als niet-nederlander in aanmerking kunt komen voor een tegemoetkoming. Ga naar Tegemoetkoming leraren en vervolgens naar Voorwaarden. Tussentijds stoppen Stopt u eerder of begint u later met de studie, dan wordt de tegemoetkoming beperkt tot het aantal maanden dat u ingeschreven bent. Wat u kunt krijgen U kunt een tegemoetkoming in het cursusof collegegeld én een tegemoetkoming in de schoolkosten krijgen. Afhankelijk van het verzamelinkomen in 2008 (of belastbaar loon als u geen aangifte van uw inkomen bij de belastingdienst hebt gedaan) van uzelf en uw eventuele partner kunt u een maximale, gedeeltelijke of geen tegemoetkoming krijgen. Hoe hoger het inkomen, hoe lager de tegemoetkoming. De maximale tegemoetkoming in het cursus- of collegegeld is 567,23. De maximale tegemoet koming in de schoolkosten is 673,99. Deze bedragen krijgt u als uw (gezamenlijk) inkomen in 2008 lager was dan ,-. Was uw (gezamenlijk) inkomen in 2008 hoger dan ,- dan neemt met elke meer verdiende euro de tegemoetkoming geleidelijk af. De genoemde bedragen gelden voor het studiejaar U hebt maximaal 24 maanden recht op een tegemoetkoming. Dit recht moet binnen een periode van 48 maanden worden gebruikt, te rekenen vanaf de eerste maand van toekenning. De tegemoet koming is een gift. Partner Met partner wordt degene bedoeld met wie u in 2010 meer dan zes maanden: gehuwd bent of met wie u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan en van wie u niet duurzaam gescheiden leeft, of op hetzelfde adres woont en duurzaam een gezamenlijke huishouding voert, maar met wie u niet gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Ouders en daarbij inwonende broers en zussen worden niet als partner beschouwd. Als u twijfelt of degene met wie u op één adres woont als partner meetelt, kijk dan op Een voorbeeld De heer Smit staat ingeschreven als zijinstromer bij een lerarenopleiding. Zijn verzamelinkomen in 2008 was ,-. De inkomensgrens voor de maximale tegemoetkoming ligt op ,-. Boven deze inkomensgrens geldt een korting van 30 procent. De maximale tegemoetkoming 2

3 in het collegegeld is 567,23 en de maximale tegemoet koming in de schoolkosten is 673,99. De totale tegemoetkoming kan dus 1.241,22 bedragen. Het inkomen van de heer Smit is hoger dan het grensbedrag. Om nu de korting te berekenen wordt het verschil berekend tussen het inkomen van de heer Smit en het grensbedrag. ( , ,- = 500,-). Het verschil wordt vermenigvuldigd met het kortingspercentage ( 500,- x 30 % = 150). De uitkomst hiervan wordt afgetrokken van de maximale tegemoet koming ( 1.241,22-150,-). De tegemoet koming die de heer Smit krijgt, bedraagt 1.091,22. Wat u moet doen Aanvragen Een tegemoetkoming aanvragen doet u met het aanvraagformulier Tegemoetkoming leraren. U kunt het formulier downloaden van internet of aanvragen via onze Infolijn. U kunt het formulier ook krijgen via uw onderwijsinstelling of bij de servicekantoren van DUO. Een tegemoetkoming kunt u aanvragen tot en met 31 augustus Aanvragen die na deze datum worden ingediend, worden afgewezen. Wijzigingen Als er in uw situatie iets verandert, bijvoorbeeld als u tussentijds stopt met uw studie, moet u dit schriftelijk doorgeven aan DUO. Wat DUO doet Bericht Wanneer u het aanvraagformulier hebt ingestuurd, ontvangt u binnen zes weken een bericht. Op het bericht staat of u recht hebt op een tegemoetkoming, hoeveel u ontvangt en wanneer. Als uw aanvraag niet binnen zes weken kan worden afgehandeld, krijgt u een bevestiging van ontvangst van uw aanvraag. Hebt u na zes weken nog geen bericht of ontvangstbevestiging gekregen, neem dan contact op met DUO. Uitbetaling Binnen twee weken nadat u het bericht hebt gekregen, ontvangt u het geld. Bedragen lager dan 10,- worden niet uitbetaald. Inkomenscontrole Om de hoogte van de tegemoetkoming te berekenen heeft DUO uw verzamel inkomen nodig. Met behulp van het burgerservicenummer van u en uw eventuele partner controleert DUO uw (gezamenlijk) inkomen bij de Belastingdienst. DUO controleert achteraf of u ook recht hebt op wat u hebt gekregen. Uw gegevens DUO gebruikt uw persoonlijke gegevens om haar wettelijke taken uit te voeren. Hierbij voldoen we altijd aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Wilt u precies weten hoe wij met uw gegevens omgaan en op welke dienstverlening u kunt rekenen, kijk dan op bij Klantenservice. 3

4 Postadres Dienst Uitvoering Onderwijs Postbus JA Groningen Vermeld uw correspondentie - nummer Uitzonderingen Sterke daling inkomen Voor de berekening van de tegemoetkoming wordt standaard uw (gezamenlijk) inkomen in 2008 gebruikt. Is dit inkomen in 2009 of 2010 sterk gedaald, dan kunt u verzoeken om voor de berekening uit te gaan van het jaarinkomen van 2009 of Dit wordt verlegging van het peiljaar genoemd. Verlegging van het peiljaar naar 2011 is voor het studiejaar niet mogelijk. Voorbeeld Het gezamenlijk verzamelinkomen van de heer Bos was in ,-. Door arbeidsongeschiktheid was het verzamelinkomen in 2009 gedaald naar ,-. Dit is een structurele daling van meer dan 15 procent. De heer Bos kan een ver zoek indienen om met het inkomen van 2009 te rekenen in plaats van met het inkomen van Bezwaar maken Als u het niet eens bent met een beslissing kunt u een bezwaarschrift indienen. Soms is de bezwaarprocedure niet nodig omdat we het probleem anders kunnen oplossen. Neem daarom eerst contact op met DUO. Als u daarna toch een bezwaarschrift wilt indienen, moet u dit wel doen binnen zes weken na de datum die op de beslissing staat. Voorwaarden zijn dat de daling structureel is (naar verwachting minimaal drie jaar) en minimaal 15 procent bedraagt. Een sterke daling van het inkomen kan ontstaan door bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, faillissement, pensionering of ontslag. Normale inkomensschommelingen bij bijvoorbeeld zelfstandigen, oproepkrachten en freelancers vallen hier niet onder. Het aanvragen van verlegging van het peiljaar heeft geen zin als het inkomen in 2008 niet hoger was dan ,-. U ontvangt dan al de maximale tegemoetkoming. 4

5 Contact Hebt u nog vragen? Misschien hebt u na het lezen van deze folder toch nog vragen. Kijk dan eens op de internetsite van DUO bij Vraag en antwoord of stuur een . U kunt ons ook bereiken via onze Infolijn. Wilt u liever persoonlijk aan de balie geholpen worden, bezoek dan een van onze servicekantoren. 5

6 Wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zo regelen we de studiefinanciering en de tegemoetkoming scholieren. Maar dat is nog lang niet alles. Kijk op als u meer wilt weten over ons werk en onze regelingen. DUO bestaat sinds 1 januari Tot die tijd heetten we IB-Groep. Omdat de naam IB-Groep in veel systemen staat, kan het voorkomen dat u in 2010 nog post van ons krijgt met de oude naam. onderwijs mogelijk maken Deze folder is een uitgave van: Dienst Uitvoering Onderwijs Postbus LG Groningen Infolijn t Internet Servicekantoren: kijk op de internet site voor adressen en openingstijden Rijksoverheid Juni 2010 Publicatie-nr. 7542/10-001

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Aangenaam, wij zijn DUO DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het

Nadere informatie

Lenen en terugbetalen (2013)

Lenen en terugbetalen (2013) Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.330 Lenen en terugbetalen (2013) brochure bronnen www.duo.nl, december 2012 In deze brochure staan de mogelijkheden van lenen naast studiefinanciering. Zoeken in

Nadere informatie

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens

Nadere informatie

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland woont

Nadere informatie

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland

Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.329 Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland brochure bronnen www.duo.nl, december 2012 Zoeken in dit bericht. Door

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba

Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba Dit formulier Gebruik dit formulier als je op de Nederlandse Antillen of Aruba woont en je studiefinanciering wilt aanvragen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.322 Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 brochure bronnen www.duo.nl, februari 2013 Deze brochure bevat informatie over de voorwaarden voor het

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Dit formulier Dit formulier is voor studenten met recht op studiefinanciering die alleen, of samen met een partner, een kind verzorgen en een toeslag

Nadere informatie

Zorgtoeslag aanvragen

Zorgtoeslag aanvragen 12345toe 2008 Aanvragen Toelichting Zorgtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulier terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Voorwaarden 3 Toeslagpartner

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders Wijzigingen Student Dit formulier Dit formulier is voor studenten die studiefinanciering ontvangen of weer willen ontvangen en een wijziging willen doorgeven. Je hoeft alleen de vragen op het formulier

Nadere informatie

Een bijdrage voor uw huur

Een bijdrage voor uw huur 12345toe 2010 Aanvragen Toelichting Huurtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur de ingevulde formulierbladen met het voorblad terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Toeslagpartner

Nadere informatie

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering Zorgtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering 2 Zorgtoeslag Krijgt u zorgtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de zorgtoeslag op een rij. De zorgtoeslag

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

t stuur een bewijsstuk mee

t stuur een bewijsstuk mee 8101B-SF-029 Dit formulier Gebruik dit formulier voor het aanvragen van studiefinanciering voor een opleiding in het beroepsonderwijs in Nederland of in het buitenland. Heb je ooit eerder studiefinanciering

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Uw zorgtoeslag wijzigen

Uw zorgtoeslag wijzigen 12345toe 2008 Wijzigen Toelichting Zorgtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulierblad met het voorblad terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag wijzigen 2 Voorwaarden

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie