Studeren in het buitenland hoger onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studeren in het buitenland hoger onderwijs"

Transcriptie

1 Regelingen en voorzieningen CODE Studeren in het buitenland hoger onderwijs brochure bronnen januari 2013 Zoeken in dit bericht. Door in de menubalk aan de linkerkant van de pagina op de knop bladwijzers te klikken, kunt u op eenvoudige wijze naar hoofdstukken of paragrafen in het bericht navigeren. U kunt op woorden in het document zoeken via het verrekijkertje of de toetscombinatie SHIFT+CTRL+F. Om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden in dit bericht adviseren wij u Adobe Acrobat 7 of hoger te gebruiken. U kunt dit gratis programma downloaden op de site van Adobe via onderstaande link. Redactie R&V Adobe Reader download

2 Studiefinanciering Studeren in het buitenland hoger onderwijs Studiefinanciering in het buitenland Tijdelijke studie of stage Wanneer je tijdelijk studeert of stage loopt in het buitenland, moet je aan twee voorwaarden voldoen om je studiefinanciering te behouden je blijft als voltijdstudent ingeschreven staan bij een Nederlandse opleiding je studie of stage in het buitenland is onderdeel van je Nederlandse opleiding. Je hoeft dan niet opnieuw studiefinanciering aan te vragen. Volledige studie in het buitenland Je hebt recht op studiefinanciering als je in het buitenland aan een hogeschool of universiteit een volledige studie volgt van dezelfde kwaliteit als de vergelijkbare studie in Nederland, waar ook recht op studiefinanciering voor bestaat. Volg je een opleiding in het buitenland waar in Nederland geen recht op studiefinanciering voor bestaat, dan kun je in het buitenland ook geen studiefinanciering ontvangen. De voorwaarden die nu gelden om voor studiefinanciering in Nederland in aanmerking te komen, zoals leeftijd, nationaliteit en het volgen van een voltijd opleiding aan hbo of universiteit, gelden ook voor studiefinanciering in het buitenland. Daarnaast gelden er nog drie extra voorwaarden. Van de zes jaar die voorafgaan aan het moment van inschrijving aan de buitenlandse opleiding, moet je tenminste drie jaar legaal in Nederland hebben gewoond (3 uit 6-eis) De opleidingen in het buitenland moeten van voldoende kwaliteit zijn Je mag geen studietoelage van een buitenlandse overheid ontvangen. Uitzonderingen 3 uit 6-eis Je hoeft niet aan de 3 uit 6-eis te voldoen als je: de status van migrerend werknemer hebt voor een Nederlandse overheidsorganisatie in het buitenland werkt vader of moeder voor een Nederlandse overheidsorganisatie in het buitenland werkt in de grensstreek gaat studeren. Heb jij in het verleden voor een Nederlandse overheidsorganisatie in het buitenland gewerkt? Of je vader of moeder? Dan telt die periode mee bij het bepalen van de zes jaren. Geen andere studietoelage Als je voor een studie in het buitenland een studietoelage van een buitenlandse overheid ontvangt, bestaat er geen recht op Nederlandse studiefinanciering. Je moet dus kiezen: óf studiefinanciering uit Nederland, óf een studietoelage van het land waarin je studeert. Hoef je van de buitenlandse overheid geen collegegeld te betalen, dan kom je niet in aanmerking voor Nederlandse studiefinanciering. Kwaliteit buitenlandse opleiding Ten slotte moet de opleiding van voldoende kwaliteit zijn om recht te geven op studiefinanciering. Een speciale instantie, de Nuffic, toetst of de buitenlandse opleiding die jij wilt volgen, voldoet aan het Nederlandse niveau voor hoger onderwijs. De Nuffic heeft op verzoek van DUO waarderingscriteria opgesteld. Aan de hand van van 7

3 deze criteria wordt getoetst of een buitenlandse studie recht geeft op studiefinanciering. Van de populairste landen onder Nederlandse studenten heeft de Nuffic een beschrijving van het onderwijssysteem gemaakt. Kijk voor de waarderingscriteria en de beschrijvingen op Als de Nuffic de opleiding heeft goedgekeurd, heb je recht op prestatiebeurs, en lening en een collegegeldkrediet, zoals dit ook geldt voor een studie in Nederland. Voor de bepaling van het recht op studiefinanciering geldt de duur van de vergelijkbare Nederlandse opleiding als uitgangspunt. Voor een Nederlandse opleiding is het recht op studiefinanciering gebaseerd op de duur van de bachelor- en masteropleiding samen. De meeste opleidingen geven daarom recht op vier jaar prestatiebeurs. Daarna kun je nog drie jaar lenen. Studiefinanciering Wat is studiefinanciering? Als je in het buitenland een volledige opleiding in het hoger onderwijs volgt, kun je studiefinanciering krijgen als deze opleiding aan de eisen voldoet. De overheid heeft dat geregeld in de vorm van een prestatiebeurs, een lening en een collegegeldkrediet. Onder de prestatiebeurs vallen een basisbeurs, een studentenreisproduct en een even tuele aanvullende beurs. Studiefinanciering wordt maandelijks uitbetaald. Voor de meeste opleidingen kun je vier jaar lang een prestatiebeurs krijgen. Daarna kun je nog maximaal drie jaar lenen. Woon je op jezelf, dan krijg je meer studiefinanciering dan wanneer je bij je ouders woont. Je kosten zijn dan namelijk hoger. De overheid verstrekt de prestatiebeurs, een studentenreisproduct en de lening als tegemoet koming in de kosten van je levensonderhoud. Daarnaast kun je een lening aanvragen voor het betalen van je collegegeld: het collegegeldkrediet. Je kunt studiefinanciering aanvragen op Wanneer gaat het in? Je hebt, als je op tijd aanvraagt, recht op studiefinanciering vanaf het moment dat je met je opleiding begint. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan gaat je recht op studiefinanciering in met ingang van het eerste kwartaal na de start van je opleiding. Tot die datum hebben je ouders namelijk nog recht op kinderbijslag. We adviseren je om ten minste drie maanden van tevoren aan te vragen. Stap je over van een opleiding in Nederland naar een opleiding in het buitenland? Dan kun je studiefinanciering krijgen in de periode tussen je oude en je nieuwe opleiding, als voor je nieuwe opleiding ook studiefinanciering mogelijk is. Deze periode mag niet langer dan vier maanden duren. Basisbeurs en studentenreisproduct Iedereen die recht heeft op studiefinanciering krijgt een basisbeurs en een studentenreisproduct. Je studentenreisproduct is geldig zolang je recht hebt op studiefinanciering. Volg je een opleiding in het hbo of aan de universiteit? Dan is je studentenreisproduct geldig zolang je recht hebt op een prestatiebeurs en tijdens het eerste jaar van je leenfase. De basisbeurs en het studentenreisproduct staan los van het inkomen van je ouders. 2 van 7

4 Aanvullende beurs Bovenop de basisbeurs komt de aanvullende beurs. De aanvullende beurs is onder andere afhankelijk van het inkomen dat je ouders twee jaar geleden hadden, en van het aantal broers en zussen dat ook een aanvullende beurs ontvangt. Hoe hoger het inkomen van je ou ders, hoe minder aanvullende beurs je krijgt. Kom je niet in aanmerking voor de maximale aanvullende beurs? Dan kun je het be drag dat je niet als aanvullende beurs toegekend krijgt, lenen bij DUO. Heb je je prestatiebeurs verbruikt? Dan kun je nog drie jaar maandelijks een bedrag lenen. Daarnaast kun je gebruik blijven maken van je studentenreisproduct gedurende het eerste jaar van de leenfase. Lenen Je kunt naast je basisbeurs en aan vul lende beurs een lening afsluiten bij DUO. Je kunt het maximale bedrag aanvragen, maar je kunt ook minder lenen. Je kunt het bedrag elke maand online wijzigen. Zo n lening: moet je na je studie terug betalen staat los van je studieresultaten is niet afhankelijk van het inkomen van je ouders. Over de lening betaal je rente. Wil je meer informatie over lenen of het terugbetalen van je lening? Kijk dan op Weet wat je leent Op staat een rekenhulp waarmee je kunt uitrekenen hoeveel studiefinanciering je kunt krijgen en hoeveel schuld je na afloop van de opleiding eventueel hebt. Collegegeldkrediet Naast een gewone lening is het ook mogelijk om een lening aan te vragen voor het betalen van je collegegeld. Deze lening wordt collegegeldkrediet genoemd en is onderdeel van de studiefinanciering. Je kunt het krediet tegelijkertijd met je prestatiebeurs en eventuele lening aanvragen. Het collegegeldkrediet wordt, net als de rest van je studiefinanciering, per maand uitbetaald. Na je studie betaal je het geleende bedrag en de rente terug onder dezelfde voorwaarden als een gewone lening. Als je aan een buitenlandse instelling studeert, betaal je instellingscollegegeld. Je krijgt nooit meer collegegeldkrediet dan je aan instellingscollegegeld moet betalen, behalve als je instellingscollegegeld lager is dan het wettelijke collegegeld in Nederland. Bovendien geldt dat je maximaal vijf keer het bedrag aan Nederlands wettelijk collegegeld kunt lenen. Het wettelijke collegegeld bedraagt 1.835,- in Als je collegegeldkrediet aanvraagt, krijg je van ons een formulier waarop we vragen hoeveel collegegeld je moet betalen. Stuur dit formulier zo snel mogelijk terug en voeg een bewijsstuk toe. Als het formulier is ingevuld door de onderwijsinstelling hoef je geen bewijsstukken mee te sturen. Kinderen en partner Als je samenwoont zonder kinderen is het inkomen van je partner niet van invloed op je studiefinanciering. Dit inkomen blijft dan altijd buiten beschouwing. Als je alleen of samen met een partner een kind verzorgt, kun je een toeslag op je basisbeurs aanvragen in de vorm van een éénouder- of een partnertoeslag. Kijk voor de bedragen en exacte voorwaarden op 3 van 7

5 Studieresultaten Je basisbeurs, je studentenreisproduct en eventueel de aanvullende beurs vormen samen de prestatiebeurs. Je ontvangt de prestatiebeurs eerst als een lening. Uitgezonderd de aanvullende beurs in de eerste vijf maanden: deze is een gift. Als je binnen de diplomatermijn van tien jaar je diploma haalt, hoef je de basisbeurs, de eventuele aanvullende beurs en het studentenreisproduct niet terug te betalen. Je buitenlandse diploma moet dan wel dezelfde waarde hebben als het Nederlandse diploma van een vergelijkbare opleiding. Sommige landen, zoals Groot-Brittannië, hebben een onderwijs systeem dat geen onderscheid maakt tussen hbo- en universitaire studies. Dan moet achteraf de waarde van je diploma worden beoordeeld door de Nuffic. Dit kan betekenen dat je prestatiebeurs slechts gedeeltelijk of zelfs niet wordt omgezet naar een gift, omdat het diploma niet overeenkomstig is met een diploma van een vergelijkbare opleiding in Nederland. Heb je een diploma behaald van een opleiding in het buitenland, dan moet je een gewaarmerkte kopie van je diploma en de volledige vakkenlijst naar DUO sturen. Alleen je opleidings instituut kan een kopie van je diploma en de vakkenlijst waarmerken door het zetten van een handtekening en een stempel. Het opleidingsinstituut verklaart hiermee dat de kopie overeenkomt met het origineel. Stuur de origineel gewaarmerkte kopieën naar: Dienst Uitvoering Onderwijs Postbus AB Groningen Doe er een briefje bij met je naam, adresgegevens en burgerservicenummer. Vermeld op de envelop verzoek omzetting prestatiebeurs. Studentenreisproduct Tijdelijk in het buitenland Als je ingeschreven blijft staan bij een Nederlandse opleiding, maar tijdelijk in het buitenland studeert, dan kun je kiezen voor een maandelijkse vergoeding in plaats van je week- of weekendabonnement. Vraag de vergoeding minimaal twee maanden voor de ingangsdatum van je verblijf in het buitenland aan met het formulier Aanvraag OV-vergoeding buitenland. Dit formulier kun je downloaden van De vergoeding wordt alleen toegekend over maanden waarin je geen enkele dag een geladen studentenreisproduct had. Zorg er daarom zelf voor dat je het studentenreisproduct stopzet bij een ophaalautomaat vóórdat de vergoeding in moet gaan. Buitenlandse opleiding Als je ingeschreven staat bij een buitenlandse opleiding krijg je standaard de maandelijkse vergoeding. Zorg er voor dat je het studentenreisproduct stopzet bij een ophaalautomaat vóórdat de vergoeding in gaat. Als je toch liever een abonnement wilt, dan kun je dat aanvragen met het formulier Wijzigingen studentenreisproduct. Dit formulier kun je downloaden van Je kunt het abonnement ook online wijzigen met Mijn DUO. 4 van 7

6 Wat je moet regelen Gegevens doorgeven Regel je studiefinancie ring op tijd via internet. Op lees je hoe dat moet. Wil je wijzigingen doorgeven in je gegevens? Doe dat dan ook online. Inloggen Op kun je online je eigen gegevens bekijken en wijzigen. Je hebt hiervoor een DigiD met sms-functie nodig. Met je DigiD, je wachtwoord en een persoonlijke toegangscode via je mobiele telefoon heb je toegang tot de gegevens over je opleiding, studiefinanciering en studentenreisproduct. Je moet dan wel een Nederlands mobiel nummer hebben. Meld je aan vóórdat je naar het buitenland gaat. Je kunt je DigiD namelijk niet vanuit het buitenland aanvragen. Stoppen in het eerste jaar Zet je je studiefinanciering stop vóór 1 februari van het studiejaar waarin je voor het eerst een prestatiebeurs ontvangt? Dan hoef je de prestatiebeurs die je tot dan toe hebt gekregen, niet terug te betalen. Je mag dan in dat studiejaar niet opnieuw een prestatiebeurs aanvragen. De tot februari ontvangen maanden tellen wel mee als verbruikte maanden studiefinanciering. Geef het direct door aan DUO als je voor 1 februari stopt en zet je studentenreisproduct op tijd stop bij een ophaalautomaat. Ben je pas ná 31 januari met je studie begonnen en stop je er vóór 1 september weer mee? Dan geldt ook dat je de tot dan toe ontvangen prestatiebeurs niet hoeft terug te betalen. Je mag in dat geval tot 1 februari in het daaropvolgende studiejaar niet opnieuw een prestatiebeurs aanvragen. De tot september ontvangen maanden tellen wel mee als verbruikte maanden voor studiefinanciering. Iemand machtigen Vanuit het buitenland kan het lastig zijn om zelf je zaken met DUO te regelen. Daarom is het handig dat je iemand hebt die in Nederland jouw studiefinancieringszaken behartigt terwijl jij in het buitenland zit. Dat scheelt een hoop extra werk. Met het formulier Aanvraag studiefinanciering buitenland hoger onderwijs kun je iemand machtigen. Legalisatie van je diploma Om in het buitenland te kunnen studeren, moet je het juiste diploma hebben. Het kan voor buitenlandse opleidings in stituten onduidelijk zijn wat de waarde is van jouw diploma. In dat geval laat je je diploma door DUO legaliseren. Door legalisatie wordt duidelijk dat je diploma echt is en wettelijk erkend wordt door het ministerie van OCW. Je kunt hiervoor contact opnemen met deze afdeling: Diploma-erkenning en Legalisatie Postbus LJ Groningen Telefoon: (050) Statusverklaring Soms vraagt een buitenlands opleidings instituut, naast je diploma, ook om een statusverklaring. Die vraag je ook aan bij de afdeling Diploma-erkenning en Legalisatie. Er zijn twee soorten verklaringen. De standaardverklaring geeft algemene informatie over het gevolgde onderwijs. De uitgebreide verklaring is een verklaring op naam, met een vermelding van het diploma en de eindexamenvakken. Deze verklaringen zijn verkrijgbaar in het Nederlands en Engels. 5 van 7

7 Wat DUO voor je doet Berekenen studiefinanciering DUO beoordeelt jouw recht op studiefinanciering en berekent de hoogte ervan. Dat gebeurt volgens wettelijke crite ria. Soms vraagt DUO je om aanvullende gegevens via een extra formulier, bijvoorbeeld over je verblijfsdocumenten als je niet de Nederlandse nationaliteit hebt, of over het inkomen van je ouders voor je aanvullende beurs of als je een collegegeldkrediet hebt aangevraagd. Controle uitwonende studenten De overheid treedt streng op tegen het misbruik van de uitwonendenbeurs. Als je op kamers woont en je woonadres niet overeenkomt met het adres dat je hebt opgegeven aan de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), dan is er sprake van misbruik en wordt je uitwonendenbeurs omgezet naar een (lagere) beurs voor thuiswonende studenten. Wanneer je een studie in het buitenland volgt, vervalt de eis van woonachtig zijn op het GBA-adres. Wel blijft de eis bestaan dat je niet bij je ouder of ouders mag wonen. Als je langer dan acht maanden naar het buitenland gaat, moet je je uitschrijven uit de GBA en je buitenlandse adres doorgeven via Mijn DUO. Ga je korter dan acht maanden naar het buitenland, dan kun je ingeschreven blijven staan in de GBA. Bij een eventueel huisbezoek zal om een bewijs van je verblijf in het buitenland gevraagd worden. Ga je voor je Nederlandse opleiding stage lopen in het buitenland en blijf je op het adres van je ouders in Nederland ingeschreven staan? Geef dit dan door op het formulier Wijzigingen student. Stuur dan ook het formulier Aanvraag uitzondering inschrijving GBA naar DUO. Wonen je ouders ook in het buitenland en wil je een beurs voor uitwonenden? Dan moet DUO ook hun gegevens hebben. Je ouders kunnen een adreswijziging doorgeven met het formulier Wijziging ouders. Inschrijvingscontrole DUO controleert jaarlijks je inschrijving bij de onderwijsinstelling. We sturen je hiervoor een formulier. Dit formulier moet je laten invullen door je onderwijsinstelling. Stuur je het controleformulier niet op tijd terug, of blijkt dat je niet staat ingeschreven? Dan trekken we je studiefinanciering in. Je krijgt waar je recht op hebt DUO zorgt ervoor dat iedereen krijgt waar hij recht op heeft. Niet meer en niet minder. Daarom controleert DUO jouw gegevens. Naast de adressencontrole en de inschrijvingscontrole gaat DUO ook na of je niet te veel hebt bijverdiend. Heb je bovenop je studiefinanciering een éénoudertoeslag of een partnertoeslag, dan vragen we gegevens op bij de Belastingdienst. DUO vraagt het inkomen van je ouders ook op bij de Belastingdienst als je een aanvullende beurs hebt aangevraagd. Het uitwisselen van gegevens met andere instanties gebeurt volgens de wet. Op deze manier komt het overheids geld dat DUO beheert en uitbetaalt, terecht bij degene voor wie het is bedoeld. Natuurlijk controleert DUO alleen de gegevens als ze op jou van toepassing zijn. Wil je meer weten over dit onderwerp, kijk dan op Bijverdienen Je mag per jaar een bepaald bedrag bijverdienen naast je studiefinanciering. Voor het jaar waarin je je diploma behaalt gelden andere regels voor bijverdienen. Kijk op als je meer wilt weten over de bijverdienregels en de uitzonderingen hierop. 6 van 7

8 Grenzeloos met Europass Ben je op zoek naar een (bij)baan, stage of opleiding in Europa? Europass, een initiatief van de Europese Commissie, helpt je op weg. Via vind je gratis middelen om je talenten en vaardigheden duidelijk te laten zien, zoals een Europass CV. Dit CV is dé Europese standaard. Via kun je het Europass CV gratis downloaden. Contact Heb je nog vragen? Misschien heb je na het lezen van deze folder nog vragen. Kijk dan eens op Je kunt ons ook bereiken via de Infolijn (050) Wil je liever persoonlijk aan de balie geholpen worden, dan kun je een van onze servicekantoren bezoeken. De adressen vind je op onze internetsite. 7 van 7

Studiefinanciering voor een mbo-opleiding in het buitenland

Studiefinanciering voor een mbo-opleiding in het buitenland Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.323 Studiefinanciering voor een mbo-opleiding in het buitenland brochure bronnen www.ocwduo.nl, januari 2012 Sommige beroepsopleidingen kun je volledig in het buitenland

Nadere informatie

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.322 Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 brochure bronnen www.duo.nl, februari 2013 Deze brochure bevat informatie over de voorwaarden voor het

Nadere informatie

Lenen en terugbetalen (2013)

Lenen en terugbetalen (2013) Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.330 Lenen en terugbetalen (2013) brochure bronnen www.duo.nl, december 2012 In deze brochure staan de mogelijkheden van lenen naast studiefinanciering. Zoeken in

Nadere informatie

Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland

Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.329 Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland brochure bronnen www.duo.nl, december 2012 Zoeken in dit bericht. Door

Nadere informatie

Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs

Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van

Nadere informatie

Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs

Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.326 Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs 2013-2014 brochure bronnen www.ocwduo.nl, februari 2013 Deze brochure bevat informatie over de voorwaarden voor het

Nadere informatie

Wijzigingen Student hoger onderwijs buitenland

Wijzigingen Student hoger onderwijs buitenland Wijzigingen Student hoger onderwijs buitenland Dit formulier Dit formulier is voor studenten hoger onderwijs in het buitenland die studiefinanciering ontvangen of weer willen ontvangen en een wijziging

Nadere informatie

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten

Nadere informatie

t stuur een bewijsstuk mee

t stuur een bewijsstuk mee Dit formulier Met dit formulier kun je studiefinanciering aanvragen als je in het buitenland een volledige opleiding in het hoger onderwijs gaat volgen. 8417A-SF-003 Retouradres: Postbus 50061-9702 DA

Nadere informatie

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders Wijzigingen Student Dit formulier Dit formulier is voor studenten die studiefinanciering ontvangen of weer willen ontvangen en een wijziging willen doorgeven. Je hoeft alleen de vragen op het formulier

Nadere informatie

Wijzigingen Student hoger onderwijs buitenland, nieuw stelsel

Wijzigingen Student hoger onderwijs buitenland, nieuw stelsel Wijzigingen Student hoger onderwijs buitenland, nieuw stelsel Dit formulier Dit formulier is voor studenten hoger onderwijs in het buitenland die per 1 september 2015 of later voor het eerst studiefinanciering

Nadere informatie

Wijzigingen nieuw stelsel Student hoger onderwijs buitenland

Wijzigingen nieuw stelsel Student hoger onderwijs buitenland Wijzigingen nieuw stelsel Student hoger onderwijs buitenland Dit formulier Dit formulier is voor studenten hoger onderwijs in het buitenland die per 1 september 2015 of later voor het eerst studiefinanciering

Nadere informatie

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het

Nadere informatie

Wijzigingen Student hoger onderwijs buitenland

Wijzigingen Student hoger onderwijs buitenland Wijzigingen Student hoger onderwijs buitenland Dit formulier Dit formulier is voor studenten hoger onderwijs in het buitenland die studiefinanciering ontvangen, of weer willen ontvangen, en een wijziging

Nadere informatie

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens

Nadere informatie

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland woont

Nadere informatie

Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba

Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba Dit formulier Gebruik dit formulier als je op de Nederlandse Antillen of Aruba woont en je studiefinanciering wilt aanvragen

Nadere informatie

Wijzigingen Student mbo-opleiding buitenland

Wijzigingen Student mbo-opleiding buitenland Wijzigingen Student mbo-opleiding buitenland Dit formulier Dit formulier is voor studenten die in het buitenland een mboopleiding volgen en die: - studiefinanciering ontvangen en een wijziging willen doorgeven.

Nadere informatie

Wijzigingen Student hoger onderwijs buitenland

Wijzigingen Student hoger onderwijs buitenland Wijzigingen Student hoger onderwijs buitenland Dit formulier Dit formulier is voor studenten hoger onderwijs in het buitenland die studiefinanciering ontvangen of weer willen ontvangen en een wijziging

Nadere informatie

Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Nadere informatie

Aanvraag Ov-vergoeding buitenland

Aanvraag Ov-vergoeding buitenland Aanvraag Ov-vergoeding buitenland 1 Je gegevens Dit formulier Met dit formulier kun je een maandelijkse vergoeding aanvragen als je tijdelijk een deel van je Nederlandse studie in het buitenland volgt.

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland 1 Je gegevens Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch

Nadere informatie

Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland 1 Je gegevens Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Voorlichting studiefinanciering

Voorlichting studiefinanciering Voorlichting studiefinanciering Studievereniging Arago 17 september 2014 Contact www.duo.nl 050-5997755 9.00 17.00 uur Servicekantoor Enschede Ripperdastraat 13 7511 JP Enschede Alleen op afspraak 10.00

Nadere informatie

Studiefinanciering hoger onderwijs. Dienst Uitvoering Onderwijs

Studiefinanciering hoger onderwijs. Dienst Uitvoering Onderwijs Studiefinanciering hoger onderwijs Dienst Uitvoering Onderwijs DUO: DIENST UITVOERING ONDERWIJS Servicekantoor Breda Stationsweg 1C 4811 AX Breda Internet: www.duo.nl Infolijn: 050 599 77 55 Inleiding

Nadere informatie

Wijzigingen Scholier. Je gegevens. > Heb je geen BSN, vul dan je onderwijsnummer in. Wijziging woonsituatie

Wijzigingen Scholier. Je gegevens. > Heb je geen BSN, vul dan je onderwijsnummer in. Wijziging woonsituatie Wijzigingen Scholier Voor scholieren in het voortgezet onderwijs met tegemoetkoming scholieren Dit formulier Dit formulier is voor scholieren die tegemoetkoming scholieren (hebben) ontvangen en een wijziging

Nadere informatie

t stuur een bewijsstuk mee

t stuur een bewijsstuk mee 8101B-SF-029 Dit formulier Gebruik dit formulier voor het aanvragen van studiefinanciering voor een opleiding in het beroepsonderwijs in Nederland of in het buitenland. Heb je ooit eerder studiefinanciering

Nadere informatie

Studiefinanciering. Bereken de ouderbijdrage 2009

Studiefinanciering. Bereken de ouderbijdrage 2009 DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.311 vervallen: het (vrijwel) gelijknamige bericht, datumnr 0712-1148 Studiefinanciering. Bereken de ouderbijdrage 2009 algemene informatie bronnen www.ib-groep.nl,

Nadere informatie

INHOUD [ 7 ] G E L D W I J Z E R S T U D E N T E N

INHOUD [ 7 ] G E L D W I J Z E R S T U D E N T E N INHOUD Inleiding 9 Studiefinanciering Recht op studiefinanciering 11 Een DigiD aanvragen 12 Inkomsten van DUO 12 Geen recht meer op prestatiebeurs 17 Hoeveel betalen je ouders? 18 Gevolgen van je studieschuld

Nadere informatie

Studiefinanciering Bijverdienen 2014

Studiefinanciering Bijverdienen 2014 Studiefinanciering Bijverdienen 2014 Als je studiefinanciering krijgt, mag je elk jaar een bedrag bijverdienen zonder dat je studiefinanciering daardoor in gevaar komt. In 2014 is de bijverdiengrens 13.729,80.

Nadere informatie

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden of eerst tegemoetkoming scholieren? - Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober Voorbeeld: 2015 2016

Nadere informatie

Aanvraag Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten uit het Caribisch gebied

Aanvraag Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten uit het Caribisch gebied Aanvraag Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten uit het Caribisch gebied Dit formulier Gebruik dit formulier als u op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of in Caribisch Nederland woont, en u studiefinanciering

Nadere informatie

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden Welkom bij DUO Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden of eerst tegemoetkoming scholieren? - Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober Voorbeeld:

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Levenlanglerenkrediet

Aanvragen en wijzigen Levenlanglerenkrediet 1 Uw gegevens Lees de toelichting Aanvragen en wijzigen Levenlanglerenkrediet Dit formulier Gebruik dit formulier als u levenlanglerenkrediet aan wilt vragen en u niet (meer) in aanmerking komt voor reguliere

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Dit formulier Dit formulier is voor studenten met recht op studiefinanciering die alleen, of samen met een partner, een kind verzorgen en een toeslag

Nadere informatie

Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten uit het Caribisch gebied

Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten uit het Caribisch gebied Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten uit het Caribisch gebied Dit formulier Gebruik dit formulier als u op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of in Caribisch Nederland woont en u studiefinanciering

Nadere informatie

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden Welkom bij DUO Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden ' of eerst tegemoetkoming scholieren? Afhankelijk van leeftijd en studie!

Nadere informatie

INHOUD [ 7 ] G E L D W I J Z E R S T U D E N T E N

INHOUD [ 7 ] G E L D W I J Z E R S T U D E N T E N INHOUD Inleiding 9 Studiefinanciering Recht op studiefinanciering 11 Een DigiD aanvragen 12 Inkomsten van DUO 13 Geen recht meer op prestatiebeurs 19 Hoeveel betalen je ouders? 20 Gevolgen van je studieschuld

Nadere informatie

Uw inkomen is gedaald. Aanvraag verlegging peiljaar 2013

Uw inkomen is gedaald. Aanvraag verlegging peiljaar 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.324 Uw inkomen is gedaald. Aanvraag verlegging peiljaar 2013 brochure bronnen - www.duo.nl, oktober 2012 Zoeken in dit bericht. Door in de menubalk aan de linkerkant

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming scholieren

Aanvraag Tegemoetkoming scholieren Aanvraag Tegemoetkoming scholieren Voor scholieren van 18 jaar of ouder in het voortgezet onderwijs Dit formulier Ben je 18 jaar of ouder en volg je voortgezet onderwijs? Dan kun je met dit formulier een

Nadere informatie

Studiefinanciering hoger onderwijs Pontes Het Goese Lyceum september 2018

Studiefinanciering hoger onderwijs Pontes Het Goese Lyceum september 2018 Studiefinanciering hoger onderwijs 2018 2019 www.duo.nl Pontes Het Goese Lyceum september 2018 Dienst Uitvoering Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap Aanvraag studiefinanciering Twee

Nadere informatie

Inschrijving Hoger Onderwijs en Studiefinanciering

Inschrijving Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Nieuwsbrief LOB november 2013 Inschrijving Hoger Onderwijs en Studiefinanciering In deze nieuwsbrief vind je de belangrijkste informatie over de inschrijving voor een studie en de aanvraag van studiefinanciering.

Nadere informatie

2 Voorlichting Examenklassen

2 Voorlichting Examenklassen Welkom bij DUO 2 Voorlichting Examenklassen Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden Studiefinanciering of eerst tegemoetkoming scholieren? - Kwartaalinstroom:

Nadere informatie

2 Voorlichting Examenklassen

2 Voorlichting Examenklassen Welkom bij DUO 2 Voorlichting Examenklassen Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden Studiefinanciering of eerst tegemoetkoming scholieren? - Kwartaalinstroom:

Nadere informatie

Studiefinanciering Bijverdienen 2016

Studiefinanciering Bijverdienen 2016 Studiefinanciering Bijverdienen 2016 Krijg je in (een deel van) 2016 studiefinanciering voor het mbo? Of voor het hoger onderwijs en val je (deels) onder het oude stelsel? Dan mag je per kalender jaar

Nadere informatie

Studiefinanciering Bijverdienen 2015

Studiefinanciering Bijverdienen 2015 Studiefinanciering Bijverdienen 2015 Als je studiefinanciering krijgt, mag je elk jaar een maximaal bedrag bijverdienen. In 2015 is de bijverdiengrens 13.856,11. Het gaat om het verzamelinkomen of belastbaar

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering

Alles over studiefinanciering Alles over studiefinanciering voor studenten en afgestudeerden IB-Groep komt u tegemoet De IB-Groep komt je tegemoet Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding

Nadere informatie

Studiefinanciering Studentenreisproduct

Studiefinanciering Studentenreisproduct Studiefinanciering Studentenreisproduct Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Studentenreisproduct voor mbo ers jonger dan 18 jaar

Studentenreisproduct voor mbo ers jonger dan 18 jaar Studentenreisproduct voor mbo ers jonger dan 18 jaar Voor wie? Sinds 1 januari 2017 is het studentenreisproduct er ook voor mbo ers die nog geen 18 jaar zijn. Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

Nadere informatie

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS Tegemoetkoming Scholier Voortgezet Onderwijs - Recht ontstaat nadat kinderbijslag van rechtswege eindigt - Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli,

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs Ina van Overveld schooljaar 2017-2018 december 2017 Intermediairslijn 050-599 8587 Bloktijden: 10.00 en 12.00 uur 14.00 en 16.00 uur Via keuzemenu

Nadere informatie

Tegemoetkoming Leraren 2010-2011

Tegemoetkoming Leraren 2010-2011 Tegemoetkoming Leraren 2010-2011 U kunt bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een tegemoet koming leraren aanvragen als u een lerarenopleiding of pabo-opleiding volgt en geen recht hebt op studiefinanciering.

Nadere informatie

Welkom bij de presentatie van DUO. Hanno Snelders Servicekantoor Nijmegen

Welkom bij de presentatie van DUO. Hanno Snelders Servicekantoor Nijmegen Welkom bij de presentatie van DUO Hanno Snelders Servicekantoor Nijmegen programma 1. Tegemoetkoming scholieren (vanaf 18 jaar) 2. Studiefinanciering Hoger Onderwijs 3. Geld aanvragen + Aanmelden Hoger

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs www.duo.nl Wet en regelgeving Tegemoetkoming scholieren Studiefinanciering beroepsonderwijs en hoger onderwijs Tegemoetkoming scholieren (kwartaal

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs www.duo.nl Wet en regelgeving Tegemoetkoming scholieren Studiefinanciering beroepsonderwijs en hoger onderwijs Tegemoetkoming scholieren (kwartaal

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs Varsha Mahabier www.duo.nl Wet en regelgeving Tegemoetkoming scholieren Studiefinanciering hoger onderwijs Tegemoetkoming scholieren (kwartaal ná

Nadere informatie

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS Tegemoetkoming Scholier Voortgezet Onderwijs -Recht ontstaat nadat kinderbijslag van rechtswege eindigt -Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1

Nadere informatie

Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.310. Ouderbijdrage 2014. brochure. bronnen www.duo.nl, oktober 2013

Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.310. Ouderbijdrage 2014. brochure. bronnen www.duo.nl, oktober 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.310 Ouderbijdrage 2014 brochure bronnen www.duo.nl, oktober 2013 Studiefinanciering Berekenen ouderbijdrage 2014 De ouderbijdrage is het bedrag dat u verondersteld

Nadere informatie

Welkom bij de presentatie van DUO. Hanno Snelders Servicekantoor Nijmegen

Welkom bij de presentatie van DUO. Hanno Snelders Servicekantoor Nijmegen Welkom bij de presentatie van DUO Hanno Snelders Servicekantoor Nijmegen programma 1. Tegemoetkoming scholieren (vanaf 18 jaar) 2. Studiefinanciering Hoger Onderwijs 3. Geld aanvragen + Aanmelden Hoger

Nadere informatie

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl Studeren in 2015-2016 Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten www.wijzeringeldzaken.nl Alles over studeren en geldzaken op een rij: Zorgen over geld, daar zit niemand op te wachten. Zeker niet

Nadere informatie

Wijzigingen Scholier. Je gegevens. Wijziging woonsituatie. Voor scholieren in het voortgezet onderwijs met tegemoetkoming scholieren

Wijzigingen Scholier. Je gegevens. Wijziging woonsituatie. Voor scholieren in het voortgezet onderwijs met tegemoetkoming scholieren Wijzigingen Scholier Voor scholieren in het voortgezet onderwijs met tegemoetkoming scholieren Dit formulier Dit formulier is voor scholieren die tegemoetkoming scholieren (hebben) ontvangen en een wijziging

Nadere informatie

Studentenreisproduct voor mbo ers jonger dan 18 jaar

Studentenreisproduct voor mbo ers jonger dan 18 jaar Studentenreisproduct voor mbo ers jonger dan 18 jaar Voor wie? Het studentenreisproduct is er ook voor mbo ers die nog geen 18 jaar zijn. Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden: Je doet een voltijd

Nadere informatie

Terugbetalen Verlagen maandbedrag via draagkrachtmeting

Terugbetalen Verlagen maandbedrag via draagkrachtmeting Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.405 Terugbetalen 2013. Verlagen maandbedrag via draagkrachtmeting brochure bronnen www.duo.nl, augustus 2012 Deze brochure geeft informatie over terugbetaling van

Nadere informatie

De kosten van het studeren

De kosten van het studeren Technische Universiteit Delft & Dienst Uitvoering Onderwijs De kosten van het studeren John Stals (studentendecaan TU Delft) en Guus Rikhof (DUO) 17-1-2011 Delft University of Technology Challenge the

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs Telefoon: 050-5997755 9.00 17.00 uur Internet: www.duo.nl Servicekantoor Eindhoven Clausplein 6 5611 XP Eindhoven Wet en regelgeving Tegemoetkoming

Nadere informatie

Lesgeld Betalen voor je opleiding

Lesgeld Betalen voor je opleiding Lesgeld Betalen voor je opleiding Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl Studeren in 2015-2016 Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten www.wijzeringeldzaken.nl Alles over studeren en geldzaken op een rij: Zorgen over geld, daar zit niemand op te wachten. Zeker niet

Nadere informatie

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS Tegemoetkoming Scholier Voortgezet Onderwijs -Vanaf 1 e kwartaal na 18 e verjaardag -Dus: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober Voorbeeld: 2015 2016 kinderbijslag

Nadere informatie

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS Tegemoetkoming Voortgezet Onderwijs - Recht ontstaat nadat kinderbijslag van rechtswege eindigt - Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming scholieren

Aanvraag Tegemoetkoming scholieren Aanvraag Tegemoetkoming scholieren Voor scholieren van 18 jaar of ouder in het voortgezet onderwijs Dit formulier Volg je voortgezet onderwijs? En word je binnenkort 18 jaar of ben je al 18? Dan kun je

Nadere informatie

Studiefinanciering Bijverdienen 2017

Studiefinanciering Bijverdienen 2017 Studiefinanciering Bijverdienen 2017 Heb je in (een deel van) 2017: als mbo er onder de 18 een studentenreisproduct? als mbo er van 18 jaar of ouder studiefinanciering? studiefinanciering volgens het oude

Nadere informatie

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Aangenaam, wij zijn DUO DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie

Nadere informatie

Studiefinanciering Berekenen ouderbijdrage 2016

Studiefinanciering Berekenen ouderbijdrage 2016 Studiefinanciering Berekenen ouderbijdrage 2016 De ouderbijdrage is het bedrag dat u verondersteld wordt bij te dragen aan de studiekosten van uw kind. De hoogte van de ouderbijdrage bepaalt hoeveel aanvullende

Nadere informatie

Welkom bij DUO. Johannes Bos Servicekantoor Enschede

Welkom bij DUO. Johannes Bos Servicekantoor Enschede Welkom bij DUO Johannes Bos Servicekantoor Enschede Onderwerpen 1. Hervorming studiefinanciering 2. Vereenvoudigingen 3 OV kaart/studentenreisproduct Hervorming studiefinanciering Basisbeurs wordt lening

Nadere informatie

Studiefinanciering. Schuld studentenreisproduct (2013)

Studiefinanciering. Schuld studentenreisproduct (2013) Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.403 Studiefinanciering. Schuld studentenreisproduct (2013) brochure bronnen www.duo.nl, december 2012 Deze brochure geeft informatie aan ex-studenten die een schuld

Nadere informatie

Studentenreisproduct voor mbo ers jonger dan 18 jaar

Studentenreisproduct voor mbo ers jonger dan 18 jaar Studentenreisproduct voor mbo ers jonger dan 18 jaar Voor wie? Vanaf 1 januari 2017 is het studentenreisproduct er ook voor mbo ers die nog geen 18 jaar zijn. Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

Nadere informatie

STUDIEFINANCIERING BIJVERDIENEN. De IB-Groep komt je tegemoet. Maximum bedrag voor 2005 Wat zijn bijverdiensten Gevolgen van te veel bijverdiensten

STUDIEFINANCIERING BIJVERDIENEN. De IB-Groep komt je tegemoet. Maximum bedrag voor 2005 Wat zijn bijverdiensten Gevolgen van te veel bijverdiensten STUDIEFINANCIERING BIJVERDIENEN Als je studiefinanciering krijgt, mag je elk jaar een bedrag aan overige inkomsten hebben zonder dat je studiefinanciering daardoor in gevaar komt. In 2005 is dat 3 10.461,66.

Nadere informatie

tegemoetkoming scholieren een gift voor je toekomst

tegemoetkoming scholieren een gift voor je toekomst tegemoetkoming scholieren een gift voor je toekomst Je wordt 18 jaar en je doet een opleiding in het voortgezet onderwijs of in het volwassenenonderwijs. Voor school moet je dan van alles aanschaffen.

Nadere informatie

Inburgeren; persoonsvolgend budget

Inburgeren; persoonsvolgend budget DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 10.2.4.87 Inburgeren; persoonsvolgend budget algemene informatie bronnen Brochure IB-Groep 'Inburgeren; persoonsvolgend budget', uitgave januari 2008 Zoeken in dit

Nadere informatie

Verzoek Voorziening beroepsonderwijs bij arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden

Verzoek Voorziening beroepsonderwijs bij arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden Verzoek Voorziening beroepsonderwijs bij arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden Dit formulier Heb je door arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden studievertraging opgelopen en kun

Nadere informatie

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN?

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Wil je je aanmelden voor een opleiding bij de HAN? Meld je dan aan via Studielink. Studielink is de online inschrijfapplicatie voor het Nederlandse

Nadere informatie

3 Prestatiebeurs. 3.1 Kenmerken prestatiebeurs. 3.2 Giften en leningen

3 Prestatiebeurs. 3.1 Kenmerken prestatiebeurs. 3.2 Giften en leningen 29 3 Prestatiebeurs Als je op of na 1 september 1996 voor het eerst studiefinanciering ontvangt voor het volgen van een opleiding in het Hoger Onderwijs (HBO of WO), word je afgerekend op je studieprestaties

Nadere informatie

Tegemoetkoming. Financieel steuntje in de rug

Tegemoetkoming. Financieel steuntje in de rug Tegemoetkoming Ouders Financieel steuntje in de rug Als uw kind voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs volgt, hebt u te maken met kosten voor schoolboeken, leermiddelen en soms ook lesgeld. Vraag daarom

Nadere informatie

Wijziging Terugbetalen studieschuld

Wijziging Terugbetalen studieschuld Wijziging Terugbetalen studieschuld Dit formulier Wijzigingen die van belang zijn voor de terugbetaling van uw studieschuld kunt u snel en eenvoudig doorgeven via mijnduonl. Kunt u geen gebruik maken van

Nadere informatie

Scholieren en mbo-studenten uit de EU/EER Tegemoetkoming lesgeld 2013-2014

Scholieren en mbo-studenten uit de EU/EER Tegemoetkoming lesgeld 2013-2014 Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.4.81 Scholieren en mbo-studenten uit de EU/EER Tegemoetkoming lesgeld 2013-2014 brochure bronnen www.duo.nl, mei 2013 Scholieren en studenten met de nationaliteit van

Nadere informatie

Voorlichtingsavond 6 VWO

Voorlichtingsavond 6 VWO Voorlichtingsavond 6 VWO Donderdag 13 september 2012 Kennismaking Mentoren Mevrouw van der Meulen Mevrouw van den Reek En verder Dhr. van Arenthals Dhr. Kwakman Programma Examen(jaar) Slaag-zaknorm Loopbaanoriëntatie

Nadere informatie

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS Tegemoetkoming Scholier Voortgezet Onderwijs - Recht ontstaat nadat kinderbijslag van rechtswege eindigt - Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli,

Nadere informatie

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar 2013-2014

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar 2013-2014 Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.3.31 Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar 2013-2014 brochure bronnen www.duo.nl, juli 2013 Op de basisschool en in het voortgezet onderwijs (vo) krijgt

Nadere informatie

De Bovenbouw. Belangrijke data tot aan de diplomauitreiking. mavo 4 en havo 5

De Bovenbouw. Belangrijke data tot aan de diplomauitreiking. mavo 4 en havo 5 De Bovenbouw Belangrijke data tot aan de diplomauitreiking mavo 4 en havo 5 Belangrijke data tot aan het CE 16 januari Rekentoets havo 5 17 januari Rekentoets mavo 4 23 januari tot 29 januari SE periode

Nadere informatie

Tegemoetkoming. Financieel steuntje in de rug

Tegemoetkoming. Financieel steuntje in de rug Tegemoetkoming Ouders Financieel steuntje in de rug Als uw kind jonger is dan 18 jaar en voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs volgt, kunt u een tegemoetkoming ouders aanvragen. U komt er eerder voor

Nadere informatie

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS Tegemoetkoming Scholier Voortgezet Onderwijs - Recht ontstaat na beëindiging kinderbijslag - Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober Voorbeeld:

Nadere informatie

John Stals (studentendecaan TU Delft) Studentenfinanciën en Ouderavond huisvesting

John Stals (studentendecaan TU Delft) Studentenfinanciën en Ouderavond huisvesting John Stals (studentendecaan TU Delft) Studentenfinanciën en Ouderavond huisvesting 1 Voorwaarden studiefinanciering opleiding: Hoger Onderwijs; voltijd in binnen- en buitenland leeftijd: jonger dan 30

Nadere informatie

Informatieavond examenklassen over vervolgstudie en financiering. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo

Informatieavond examenklassen over vervolgstudie en financiering. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Informatieavond examenklassen over vervolgstudie en financiering M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS Tegemoetkoming Scholier Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Aanvraag Vergoeding extra reiskosten studentenreisproduct

Aanvraag Vergoeding extra reiskosten studentenreisproduct Aanvraag Vergoeding extra reiskosten studentenreisproduct Dit formulier Met dit formulier kunt u een vergoeding aanvragen voor extra reiskosten. Vraag de vergoeding aan binnen twee maanden na de eerste

Nadere informatie

Wijziging Terugbetalen studieschuld

Wijziging Terugbetalen studieschuld Wijziging Terugbetalen studieschuld Dit formulier Wijzigingen die van belang zijn voor de terugbetaling van uw studieschuld kunt u snel en eenvoudig doorgeven via Mijn DUO. Kunt u geen gebruik maken van

Nadere informatie

Examensecretaris. Dhr. R. Hoek. Bereikbaar: Telefonisch via de receptie Kantoor M0-20

Examensecretaris. Dhr. R. Hoek. Bereikbaar: Telefonisch via de receptie Kantoor M0-20 Welkom Examensecretaris Dhr. R. Hoek Bereikbaar: R.Hoek@carmelhengelo.nl Telefonisch via de receptie Kantoor M0-20 Rekentoets 4 kansen (waarvan 1 of 2 al is/zijn geweest) Je moet rekentoets 3F gedaan hebben

Nadere informatie

Studiefinanciering Bereken de aanvullende beurs 2016

Studiefinanciering Bereken de aanvullende beurs 2016 Studiefinanciering Bereken de aanvullende beurs 2016 De aanvullende beurs is er niet voor iedereen. Dit onderdeel van de studiefinanciering is afhankelijk van het inkomen van de ouders. Hoe hoger het inkomen

Nadere informatie