Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs"

Transcriptie

1 Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs

2 Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zo regelen we de studiefinanciering en de tegemoetkoming scholieren. Maar dat is nog lang niet alles. Kijk op als je meer wilt weten over ons werk en onze regelingen. DUO bestaat sinds 1 januari Tot die tijd heetten we IB-Groep. Omdat de naam IB-Groep in veel systemen staat, kan het voorkomen dat je in 2010 nog post van ons krijgt met de oude naam. onderwijs mogelijk maken 2

3 Aanmelden voor een studie Aanmelden En dan is het zover. Je hebt een studie in het hoger onderwijs gekozen. Allereerst moet je je voor die studie aanmelden. Je aanmelding regel je met je DigiD via Toelating Om te worden toegelaten tot de universiteit heb je één van de volgende diploma s nodig: vwo met profiel, hbo/wo, propedeuse hbo/ wo of Europese school. In principe kun je met een diploma dat toelating geeft tot de universiteit ook een opleiding volgen aan het hbo. Voor de toelating aan een hogeschool heb je in elk geval een diploma van een middelbare school nodig zoals havo of vwo met profiel of mbo (niveau 4). Een havo- of vwo-diploma oude stijl geeft géén recht op rechtstreekse toelating aan een hogeschool of universiteit. Na overleg met de onderwijsinstelling is toelating vaak wel mogelijk. Heb je niet de juiste papieren om toegelaten te worden, dan kun je in bepaalde gevallen een toelatings examen doen. Je moet dan wel minimaal 21 jaar zijn. Bij kunstopleidingen geldt deze minimumleeftijd niet. Neem contact op met de hogeschool of universiteit van je voorkeur wanneer je een toelatingsexamen wilt doen. Als je dit examen hebt gehaald, kun je alleen toegelaten worden tot de opleiding aan de onderwijsinstelling waar je het toelatingsexamen hebt gedaan. Aanvullende eisen Voor sommige opleidingen aan een hogeschool moet je over speciale kennis, vaardigheden of eigenschappen beschikken. Een hogeschool stelt dan aanvullende eisen. Dit komt vooral voor bij kunst- en lerarenopleidingen. Ook de aanmelding voor deze opleidingen gaat via Kijk voor meer informatie over aanvullende eisen op de website van de hogeschool. Loten studiejaar Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, moet je loten voor de opleiding en/of de onderwijsinstelling. Als je je aanmeldt, dan ontvang je begin mei 2010 bericht van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor welke opleidingen en instellingen moet worden geloot. De sluitingsdatum voor de loting is 15 mei Ben je ingeloot, dan geeft DUO dit voor jou door aan de onderwijsinstelling en stuurt je een bewijs van toelating. Schrijf je met dit bewijs, binnen vier weken na de datum dagtekening, in bij de onderwijsinstelling en vervolg je inschrijving via Studielink. Als je in het voortgezet onderwijs (havo of vwo met profiel) of in het mbo een gemiddeld eindexamencijfer van acht of hoger hebt, word je rechtstreeks toegelaten tot de opleiding en onderwijsinstelling van je eerste voorkeur. DUO moet dan wel de benodigde bewijsstukken van je vooropleiding en, indien van toepassing, een bewijs van de weggewerkte deficiënties op tijd hebben ontvangen. 3

4 TIP Zorg dat je op tijd studiefinanciering aanvraagt. Doe dit ten minste drie maanden voordat je gaat studeren. Decentrale selectie Universiteiten en hogescholen kunnen voor een bepaald percentage van de opleidingsplaatsen zelf studenten selecteren. Dit wordt decentrale selectie genoemd. De instelling bepaalt dan welke kandidaten het beste voldoen aan de specifieke selectiecriteria die de instelling heeft vastgesteld. Er gelden enkele algemene regels: je doet mee aan de centrale lotingsprocedure voor dezelfde opleiding je voldoet op tijd aan de (nadere) vooropleidingseisen je hebt je maar voor één opleiding of instelling met een decentrale selectie aangemeld. Voor meer informatie over decentrale selectie en de uiterste inschrijfdata kun je terecht op Meer informatie over de selectiecriteria kun je vinden op de internetsite van de onderwijsinstelling. Regel je zaken online. Snel en makkelijk. 2

5 Studiefinanciering Wat is studiefinanciering? Als je een opleiding aan hbo of universiteit volgt, kun je in principe studiefinanciering krijgen. In het hoger onderwijs is de studiefinanciering een prestatiebeurs. Zoals de naam al zegt, moet je presteren voor je beurs. De basisbeurs, eventueel een aanvullende beurs en het studentenreisproduct krijg je eerst in de vorm van een lening. Haal je binnen tien jaar een diploma, dan wordt je prestatiebeurs omgezet in een gift. Een uitzondering is de aanvullende beurs in de eerste twaalf maanden: deze is direct al een gift. Voor de meeste opleidingen kun je vier jaar een prestatiebeurs krijgen, daarna kun je nog maximaal drie jaar lenen. Voor sommige langere studies (zoals geneeskunde of godgeleerdheid) kun je langer dan vier jaar prestatiebeurs krijgen. De overheid verstrekt de prestatiebeurs, het studentenreisproduct, de lening en het collegegeldkrediet. Daarmee kun je je studiekosten, (een deel van) je levensonderhoud en je reiskosten, je premie voor de ziektekostenverzekering en je collegegeld betalen. Woon je op jezelf, dan krijg je meer studiefinanciering dan wanneer je thuis woont. Logisch, want je kosten zijn dan hoger. Studiefinanciering aanvragen doe je snel en makkelijk via Daarvoor heb je wel een DigiD met sms-functie nodig. Hoeveel studiefinanciering je kunt krijgen, lees je in de tabel op pagina 6. Wanneer gaat het in? Je hebt, als je op tijd aanvraagt, recht op studiefinanciering vanaf het moment dat je met je opleiding begint. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je recht op studiefinanciering vanaf de eerste dag van het kwartaal volgend op de begindatum van je opleiding. Ben je bijvoorbeeld 17 jaar en begin je op 1 september met je opleiding, dan krijg je recht op studiefinanciering vanaf 1 oktober. De voorwaarden Je hebt recht op studiefinanciering en een studentenreisproduct als je aan de volgende voorwaarden voldoet: je bent jonger dan 30 jaar op het moment dat je studiefinanciering aanvraagt én op het moment dat je er voor het eerst recht op hebt je volgt een voltijd- of duale opleiding in het hoger onderwijs je hebt de Nederlandse nationaliteit. Heb je niet de Nederlandse nationaliteit, dan kun je soms toch in aanmerking komen voor studiefinanciering. Raadpleeg voor meer informatie het nationaliteitenschema op of ga langs bij een van onze servicekantoren. Prestatiebeurs - basisbeurs + studentenreisproduct - aanvullende beurs Lening (naar keuze) Collegegeldkrediet (naar keuze) 5

6 Basisbeurs en aanvullende beurs Iedereen die gaat studeren krijgt in principe een basisbeurs en een studentenreisproduct. De basisbeurs en het studentenreisproduct staan los van het inkomen van je ouders. Dit is niet het geval met de aanvullende beurs. Deze is onder andere afhankelijk van: het inkomen van twee jaar geleden van je natuurlijke ouders en de eventuele studieschuld die zij nog hebben het aantal broers of zussen dat ook een aanvullende beurs heeft aangevraagd het aantal andere schoolgaande broers of zussen in het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs dat geen studiefinanciering ontvangt. De aanvullende beurs komt bovenop de basisbeurs. Hoe hoger het inkomen van je ouders, des te lager je aanvullende beurs. Kom je niet voor de maximale aanvullende beurs in aanmerking? Dan kun je het bedrag dat je niet als aanvullende beurs uitbetaald krijgt, lenen bij DUO. Lenen Je kunt bovenop je basisbeurs en aanvullende beurs een lening afsluiten. Je kunt het maximale bedrag aanvragen, maar je kunt ook minder lenen. Zo n lening: is niet afhankelijk van het inkomen van je ouders staat los van je studieresultaten moet je na je studie terugbetalen mét opgebouwde rente. Over de lening betaal je rente. In 2010 is dit 2,39 procent. De rente gaat lopen vanaf de maand na uitbetaling. Heb je je prestatiebeurs verbruikt? Dan kun je nog drie jaar een bedrag lenen. In 2010 is dit maximaal 853,16 per maand. Studiefinanciering thuiswonend uitwonend Basisbeurs 95,61 266,23 Aanvullende beurs 219,16 239,08 Lenen 289,38 289,38 Collegegeldkrediet 135,00* 135,00* 675,00** 675,00** Maandbedragen januari t/m augustus Alle genoemde bedragen zijn maximaal. * Wettelijk collegegeld, ** Instellingscollegegeld Studiefinanciering thuiswonend uitwonend Basisbeurs 95,61 266,23 Aanvullende beurs 221,00 240,92 Lenen 287,54 287,54 Collegegeldkrediet 139,33* 139,33* 696,65** 696,65** Maandbedragen september t/m december Alle genoemde bedragen zijn maximaal. * Wettelijk collegegeld, ** Instellingscollegegeld 6

7 Wil je meer informatie over lenen of het terugbetalen van je lening na je studie, kijk dan op Collegegeldkrediet Naast de gewone lening kun je ook een lening aanvragen voor het betalen van je collegegeld. Deze lening wordt collegegeldkrediet genoemd en is een onderdeel van de studiefinanciering. Je kunt het collegegeldkrediet tegelijk met je prestatiebeurs en eventuele lening aanvragen. Het collegegeldkrediet wordt per maand uitbetaald. Na je studie betaal je het geleende bedrag terug onder dezelfde voorwaarden als het terugbetalen van een studieschuld. Je kunt collegegeldkrediet krijgen voor het wettelijk of voor het instellingscollegegeld. Heb je recht op studiefinanciering, sta je ingeschreven bij een bekostigde opleiding, kom je uit Nederland of uit een EU-land en ben je jonger dan 30 jaar? Dan betaal je wettelijk collegegeld (voor het studiejaar is dat 1.672,-). Anders moet je het instellingscollegegeld betalen. De hoogte van het instellingscollegegeld wordt per opleiding vastgesteld door de onderwijsinstelling. Je kunt het maximale bedrag aan collegegeldkrediet aanvragen, maar het mag ook minder zijn zodat je later minder hoeft terug te betalen. Je mag altijd de hoogte van het wettelijk collegegeld lenen. Maar nooit meer dan je aan collegegeld moet betalen. Bovendien geldt voor het instellingscollegegeld dat je maximaal vijf keer het bedrag aan wettelijk collegegeld als collegegeldkrediet kunt aanvragen. Verzorg je een kind? Verzorg je een kind jonger dan 18 jaar en heb je geen partner, dan heb je mogelijk recht op de eenoudertoeslag. Heb je een partner en verzorgen jullie samen een kind jonger dan 12 jaar, dan kun je recht hebben op de partnertoeslag. Woon je samen zonder kinderen, dan is het inkomen van je partner niet van invloed op je studiefinanciering. Om te zien of je voldoet aan de voorwaarden voor een van beide toeslagen kun je de toelichting op lezen. Daar vind je ook het formulier Eenouder toeslag en partnertoeslag. In 2010 bedraagt de eenoudertoeslag 445,93 en de partnertoeslag 557,27 per maand. Wijzigt er tijdens je opleiding iets in je situatie? Vergeet dan niet deze wijziging zo snel mogelijk aan ons door te geven. Opnemen binnen tien jaar Je moet je recht op studiefinanciering opnemen binnen tien jaar nadat je voor het eerst studiefinanciering voor een studie aan hbo of universiteit hebt ontvangen. Doe je dat niet, dan heb je na deze tien jaar geen recht meer op studiefinanciering, ook al heb je nog geen vier jaar prestatiebeurs of drie jaar lening verbruikt. Bijverdienen In 2010 mag je ,83 bijverdienen. Het gaat om het verzamelinkomen of belastbaar loon. Wil je weten wat de gevolgen zijn van te veel bijverdienen? Kijk dan op 7

8 Stoppen in je eerste jaar Zet je je studiefinanciering stop vóór 1 februari van het studiejaar waarin je voor het eerst een prestatiebeurs ontvangt? Dan hoef je de prestatiebeurs die je tot dan toe hebt gekregen niet terug te betalen. Maar je mag in dat studiejaar niet opnieuw een prestatiebeurs voor hbo of universiteit aanvragen. De tot februari ontvangen maanden tellen als verbruikte maanden studiefinanciering. Geef het direct door aan DUO als je vóór 1 februari stopt. Begin je op 1 februari aan een opleiding? En stop je vóór 1 september in je eerste jaar met je prestatiebeurs? Dan geldt deze regel ook. Je mag dan tot 1 februari van het volgende studiejaar niet opnieuw een prestatiebeurs voor hbo of universiteit aanvragen. De maanden die je tot september hebt gekregen, tellen wel mee als verbruikte maanden studie financiering. Studieresultaten Studiefinanciering is niet alleen maar gratis geld. Je moet er redelijke prestaties voor leveren. Vandaar de naam prestatiebeurs. Je basisbeurs, het studentenreisproduct en een eventuele aanvullende beurs ontvang je eerst als lening. Dit geldt niet voor de aanvullende beurs in de eerste twaalf maanden: deze is een gift. De prestatiebeurs wordt omgezet in een gift als je binnen tien jaar je diploma haalt. De termijn van tien jaar gaat in vanaf het moment dat je voor het eerst een prestatiebeurs voor het hoger onderwijs ontvangt. Studeren in het buitenland Voor studenten aan hbo of universiteit is het mogelijk de Nederlandse studiefinanciering mee te nemen voor een volledige opleiding in het buitenland. Je kunt dan op dezelfde manier in het buitenland studeren als in Nederland. Met studiefinanciering dus. De voorwaarden die gelden om voor studiefinanciering in Nederland in aanmerking te komen, zoals leeftijd, nationaliteit en het voltijdse karakter van het onderwijs, gelden ook voor studiefinanciering in het buitenland. Daarnaast gelden er voor het buitenland nog enkele extra voorwaarden. Kijk voor meer informatie op Rekenhulp Op staat een rekenhulp waarmee je kunt uitrekenen hoeveel studiefinanciering je kunt krijgen en hoeveel schuld je na afloop van de opleiding eventueel hebt. Studentenreisproduct Week- of weekendabonnement Onderdeel van je prestatiebeurs is het studentenreisproduct. Met je studentenreisproduct reis je gratis of met korting met het openbaar vervoer door heel Nederland. Het studentenreisproduct is een week- of een weekendabonnement of een vergoeding als je in het buitenland studeert. Het product geldt in trein, bus, metro en tram. Je hebt er recht op zolang je recht hebt op studiefinanciering. 8

9 Gratis of met korting reizen door heel Nederland. Door studiefinanciering aan te vragen, vraag je ook het studentenreisproduct aan. Nadat je aanvraag voor studiefinanciering is verwerkt, wordt een weekabonnement voor je klaargezet. Liever een weekend abonnement? Geen probleem, wisselen kan door via in te loggen op je persoonlijke gegevens. Studenten OV-chipkaart Om te kunnen reizen met je studentenreisproduct, heb je een Studenten OV-chipkaart nodig. Daarop moet je zelf je abonnement activeren. Nadat je studiefinanciering hebt aangevraagd, krijg je een formulier thuisgestuurd. Daarmee regel je je Studenten OV-chipkaart. Kijk op voor meer informatie. Activeren Wil je reizen met je abonnement, dan moet je het activeren. Activeren doe je bij een ophaalautomaat. Ophaalautomaten vind je op plaatsen waar je vaak komt, bijvoorbeeld in supermarkten. Op vind je de locatie van de dichtstbijzijnde ophaalautomaat. Twee weken voordat je recht op studie financiering ingaat, staat je abonnement voor je klaar in de automaat. Je kunt je abonnement daar activeren. De precieze activeerdatum vind je als je inlogt op je persoonlijke gegevens via Studentenreisproduct is lening Het studentenreisproduct is in eerste instantie een lening. Haal je binnen tien jaar je diploma, dan wordt je studentenreisproduct omgezet in een gift. Lukt dat 9

10 niet, dan moet je een bedrag terugbetalen voor elke maand waarin je een geactiveerd abonnement had of een vergoeding kreeg. Je kunt er ook voor kiezen om geen gebruik te maken van het studentenreisproduct. Je activeert je abonnement dan niet. Buitenland Als je een stage in het buitenland gaat doen, kun je in plaats van een abonnement een vergoeding krijgen. Als je een volledige studie in het buitenland volgt, krijg je een vergoeding in plaats van een abonnement. Meer informatie hierover vind je op Ook vind je op deze site meer informatie over studeren in het buitenland. Je vraagt studiefinanciering aan > een weekabonnement wordt voor je klaargezet Je stuurt een pasfotoformulier in > je krijgt een Studenten OV-chipkaart thuisgestuurd Je activeert je abonnement bij een ophaalautomaat > je kunt gratis of met korting reizen Reizen Reizen met je Studenten OV-chipkaart? Kijk voor meer informatie op Wat je moet regelen Aanmelden en aanvragen Regel je aanmelding via Ook wijzigingen in je aanmelding geef je door via Studielink. Je studiefinanciering vraag je aan op Daarvoor heb je een DigiD-inlogcode met sms-functie nodig. Deze kun je aanvragen op Wijzigt er tijdens je opleiding iets in je situatie? Vergeet dan niet deze wijziging zo snel mogelijk aan DUO door te geven. Wijzigingen kun je doorgeven door in te loggen op je persoonlijke gegevens via Voor verstreken maanden is geen studiefinanciering mogelijk. Woonadres doorgeven aan gemeente Zorg ervoor dat het woonadres dat je opgeeft voor studiefinanciering altijd gelijk is aan het adres waarop je staat ingeschreven bij de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). DUO is namelijk verplicht je woonadres te controleren bij de GBA. Eigen rekeningnummer DUO stort de studiefinanciering alleen op een rekeningnummer (geen spaarrekening) dat op jouw naam staat. Dus zorg dat je een eigen rekening hebt vóór je aanvraagt. Studievertraging Kun je in verband met medische of nietmedische bijzondere omstandigheden niet binnen de duur van je prestatiebeurs (vier jaar) je studie afronden of lukt het je daardoor niet om je diploma binnen tien jaar te halen? Of word je tijdens je diplomatermijn meer dan 10

11 80 procent arbeidsongeschikt? Dan kun je een Verzoek om een voorziening prestatiebeurs bij arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden indienen. Neem hiervoor contact op met je studentendecaan. Die moet het verzoek namelijk ondersteunen. Wat DUO doet Registratie aanmelding studie Nadat je je via hebt aangemeld voor je studie, registreert DUO je aanmelding en stuurt je een ontvangstbevestiging. Als het om een lotingsstudie gaat, ontvang je daarover in mei 2010 een brief. Berekenen studiefinanciering DUO beoordeelt je aanvraag en berekent de hoogte van je studiefinanciering. Dat gebeurt volgens wettelijke criteria. Je krijgt binnen acht weken na je aanvraag een Bericht Studiefinanciering. Soms vragen we nog wat aanvullende gegevens. Bijvoorbeeld over je verblijfsdocument als je niet de Nederlandse nationaliteit hebt, of over de gegevens van je ouders voor een aanvullende beurs. Controle uitwonende studenten Heb je studiefinanciering voor uitwonend aangevraagd, dan gaat DUO na of je daar ook recht op hebt. We vergelijken adresbestanden en stellen vast of je wel of niet bij je ouders woont. Komt jouw adres overeen met dat van je ouders of kunnen we niet over de benodigde adresgegevens beschikken? Dan sturen we je een brief met de vraag of je alsnog, met bewijsstukken, wilt aantonen dat je niet bij je ouders woonde in de gecontroleerde periode. Een verklaring van jezelf of van je ouders is geen geldig bewijsstuk. Als je niet kunt aantonen dat je uitwonend bent, zien wij dit als misbruik van de regelgeving. Dan moet je een deel van je studiefinanciering terugbetalen. Je krijgt waar je recht op hebt DUO zorgt ervoor dat iedereen krijgt waar hij recht op heeft. Niet meer en niet minder. Daarom controleren we jouw gegevens. Het uitwisselen van gegevens met andere instanties gebeurt volgens de wet. Op deze manier komt het overheidsgeld dat wij beheren en uitbetalen terecht bij degene voor wie het is bedoeld. Natuurlijk controleren we alleen de gegevens als ze op jou van toepassing zijn. Bovendien gebruiken en beveiligen we jouw gegevens zorgvuldig volgens de Wet bescherming persoons gegevens. Contact Heb je nog vragen? Misschien heb je na het lezen van deze brochure nog vragen. Kijk dan eens op Je kunt ons ook bellen of een van onze servicekantoren bezoeken. De adressen vind je op onze internetsite. 11

12 Deze brochure is een uitgave van: Dienst Uitvoering Onderwijs Postbus LG Groningen Infolijn t Internet Servicekantoren: kijk op de internet site voor adressen en openingstijden Fotografie: Gerhard Lughard Rijksoverheid Januari 2010 Publicatie-nr

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Je hebt je aangemeld voor een opleiding met een loting. Dit betekent dat je moet deelnemen aan de selectieprocedure om een plaats op de universiteit

Nadere informatie

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Aangenaam, wij zijn DUO DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie

Nadere informatie

INHOUD [ 7 ] G E L D W I J Z E R S T U D E N T E N

INHOUD [ 7 ] G E L D W I J Z E R S T U D E N T E N INHOUD Inleiding 9 Studiefinanciering Recht op studiefinanciering 11 Een DigiD aanvragen 12 Inkomsten van DUO 13 Geen recht meer op prestatiebeurs 19 Hoeveel betalen je ouders? 20 Gevolgen van je studieschuld

Nadere informatie

Hieronder vind je van a z de begrippen waar je (mogelijk) mee te maken krijgt als je gaat studeren.

Hieronder vind je van a z de begrippen waar je (mogelijk) mee te maken krijgt als je gaat studeren. Begrippenlijst Hieronder vind je van a z de begrippen waar je (mogelijk) mee te maken krijgt als je gaat studeren. Associate Degree De Associate degree (Ad) is een tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs www.duo.nl Wet en regelgeving Tegemoetkoming scholieren Studiefinanciering beroepsonderwijs en hoger onderwijs Tegemoetkoming scholieren (kwartaal

Nadere informatie

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 INSCHRIJVEN... 2 Verificatie persoonsgegevens... 2 Verificatie vooropleidingsgegevens... 2 Wijziging aanmelding of gegevens...

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs Varsha Mahabier www.duo.nl Wet en regelgeving Tegemoetkoming scholieren Studiefinanciering hoger onderwijs Tegemoetkoming scholieren (kwartaal ná

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs Telefoon: 050-5997755 9.00 17.00 uur Internet: www.duo.nl Servicekantoor Eindhoven Clausplein 6 5611 XP Eindhoven Wet en regelgeving Tegemoetkoming

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te studeren

Naar Nederland komen om te studeren Naar Nederland komen om te studeren 1. Waarom deze publicatie? Wil je studeren in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 3 maanden heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Handreiking STUDENT & FINANCIËN. voor advies & voorlichting aan studenten NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING

Handreiking STUDENT & FINANCIËN. voor advies & voorlichting aan studenten NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING Handreiking voor advies & voorlichting aan studenten STUDENT & FINANCIËN NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING Handreiking STUDENT & FINANCIËN Colofon Aan deze uitgave hebben meegewerkt: Annemarie

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

WAT MOET IK REGELEN ALS IK 18 WORD? Checklist van. belangrijke. punten

WAT MOET IK REGELEN ALS IK 18 WORD? Checklist van. belangrijke. punten WAT MOET IK REGELEN ALS IK 18 WORD? Checklist van belangrijke punten 2 Colofon Wat moet ik regelen als ik 18 word? is een uitgave van LOC/LCFJ. LOC Zeggenschap in zorg komt op voor de belangen van cliënten

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden?

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening Delta Lloyd Bank NV onderdeel retail Banking Inhoudsopgave 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe werkt de Lijfrente Spaarrekening? 3 De kosten van de Lijfrente

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? 3. Wanneer hoef ik het inburgeringsexamen niet te doen? 4. Wat moet

Nadere informatie

Reglement Allianz Hypotheekrekening

Reglement Allianz Hypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Hypotheekrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Hypotheekrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag?

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag? Bron: Brochure Kinderopvangtoeslag 2008, mei 2008 van de Belastingdienst/Toeslagen Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Welkom bij de presentatie van DUO. Hanno Snelders Servicekantoor Nijmegen

Welkom bij de presentatie van DUO. Hanno Snelders Servicekantoor Nijmegen Welkom bij de presentatie van DUO Hanno Snelders Servicekantoor Nijmegen programma 1. Tegemoetkoming scholieren (vanaf 18 jaar) 2. Studiefinanciering Hoger Onderwijs 3. Geld aanvragen + Aanmelden Hoger

Nadere informatie

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders Hoofdstuk 10 18-plus Wettelijk wordt uw pleegkind meerderjarig bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd en is daarmee volledig handelingsbekwaam. De maatregelen van Kinderbescherming eindigen bij

Nadere informatie