Slachtoffer. Schade? van geweld? Wat het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor u kan doen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Slachtoffer. Schade? van geweld? Wat het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor u kan doen"

Transcriptie

1 Slachtoffer van geweld? Schade? Wat het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor u kan doen

2 Slachtoffer van geweld? Als u slachtoffer bent geworden van een geweldsmisdrijf, dan is dat een ingrijpende ervaring. Behalve het emotionele leed krijgt u vaak ook te maken met allerlei praktische problemen. Bijvoorbeeld omdat u van alles moet regelen, of kosten moet maken voor vernielde kleding, huishoudelijke hulp of medische behandelingen. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven, gefinancierd en gefaciliteerd door het Ministerie van Justitie, is opgericht om slachtoffers van geweldsmisdrijven een financiële tegemoetkoming in de schade te kunnen geven. Wie voor een tegemoetkoming in aanmerking wil komen, moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. In deze brochure leest u hier meer over. Voorwaarden voor een uitkering U moet slachtoffer zijn van een geweldsmisdrijf 1 dat opzettelijk 2 is gepleegd en in Nederland 3 heeft plaatsgevonden. U hebt daarbij ernstig lichamelijk en/of ernstig psychisch letsel 4 opgelopen en u bent zelf niet (mede)schuldig 5. Bovendien kunt u de schade nergens anders vergoed krijgen 6. 1 Geweldsmisdrijf Om voor een uitkering in aanmerking te komen, moet u slachtoffer zijn van een misdrijf waarbij geweld tegen u is gebruikt. U kunt hierbij denken aan mishandeling of diefstal met geweld, maar bijvoorbeeld ook aan zedenmisdrijven zoals incest en verkrachting. 4 Ernstig lichamelijk en/of ernstig psychisch letsel Door het geweldsmisdrijf moet u ernstig lichamelijk letsel hebben opgelopen en/of ernstig psychisch letsel. Ernstig lichamelijk letsel is bijvoorbeeld letsel waarvan het herstel lang duurt. Of letsel met blijvende ernstige gevolgen zoals een ontsierend litteken of verlies van een oog. Bij psychisch letsel kunt u denken aan straatangst of slaapproblemen of. Psychisch letsel als gevolg van een zedenmisdrijf of een gewapende overval wordt ook als ernstig letsel beschouwd. 5 Niet (mede)schuldig U mag niet (mede)schuldig zijn aan het geweldsmisdrijf. Als u zelf een aandeel in het geweldsmisdrijf hebt gehad, bijvoorbeeld doordat u een ander hebt uitgedaagd of doordat u als eerste geweld gebruikte, kan het zijn dat u geen uitkering krijgt of een lager bedrag. De schade is dan (mede) door uzelf veroorzaakt. Of u een (lagere) uitkering krijgt is afhankelijk van in hoeverre u (mede)schuldig was.... altijd? 6 Schade wordt nergens anders vergoed 2 Opzettelijk Het geweldsmisdrijf moet met opzet zijn gepleegd. Dit wil zeggen dat de dader willens en wetens handelde. Dat is bijvoorbeeld het geval als een dief uw tas wil stelen en u hierbij omver duwt. Niet opzettelijk is het als een voorbijganger per ongeluk tegen u aanloopt, waardoor u valt. In dit laatste geval kunt u dan ook geen beroep doen op het Schadefonds. 3 In Nederland Het geweldsmisdrijf moet in Nederland zijn gebeurd. U hoeft echter niet in Nederland te wonen om een aanvraag te kunnen indienen. Het Schadefonds keert pas uit als duidelijk is dat u de schade niet op een andere manier vergoed kunt krijgen, bijvoorbeeld door de dader of een verzekeringsmaatschappij. U ontvangt geen volledige schadevergoeding, maar een tegemoetkoming in de letselschade. De hoogte van de uitkering die u van het Schadefonds ontvangt kan daarom afwijken van de werkelijk geleden schade.

3 Niet zelf slachtoffer Ook als u niet zelf slachtoffer bet geweest van een geweldsmisdrijf, kunt u in een aantal gevallen een aanvraag indienen. Nabestaanden Is de partner met wie u samenwoonde, uw echtgenoot of uw kind overleden aan de gevolgen van een geweldsmisdrijf? Als direct nabestaande kunt u ook een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming uit het fonds. Vaak kunt u dan de begrafenis- of crematiekosten (gedeeltelijk) vergoed krijgen. Ook als u financieel afhankelijk was van het overleden slachtoffer en u er in inkomen op achteruit gaat door diens overlijden, kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Als nabestaande kunt u alleen een uitkering krijgen voor materiële schade, niet voor immateriële schade. Twee soorten letselschade Het Schadefonds vergoedt alleen letselschade. Dat is de schade die is ontstaan door het letsel dat u bij het geweldsmisdrijf hebt opgelopen. U kunt een uitkering krijgen voor materiële schade, voor immateriële schade, of voor beide. Materiële schade Bij materiële schade gaat het om de daadwerkelijke kosten die u als gevolg van het letsel moet maken. Bijvoorbeeld voor een bezoek aan een arts, huishoudelijke hulp of vervoer. Of omdat u minder inkomsten heeft. De kosten moeten altijd een direct gevolg zijn van het opgelopen letsel. Bij gestolen geld of een vernielde fiets is dat bijvoorbeeld niet het geval. Dit soort schade komt dus niet in aanmerking voor een tegemoetkoming. U kunt maximaal L ,-- krijgen voor materiële schade. Voorschot U kunt bij hoge uitzondering een voorschot op de uitkering krijgen. Dat kan alleen als u daar een dringende reden voor hebt die te maken heeft met de gevolgen van het misdrijf. Bovendien moet al van tevoren duidelijk zijn dat uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor een tegemoetkoming van het Schadefonds. Denkt u dat u voor een voorschot in aanmerking komt? Dan moet u hier in uw aanvraag om verzoeken. Getuigen van een misdrijf Was u getuige van een geweldsmisdrijf waarbij een naaste zeer ernstig gewond is geraakt of is overleden? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden ook voor een uitkering in aanmerking komen. U kunt een uitkering krijgen voor materiële én voor immateriële schade (shockschade). Immateriële schade schade Immateriële schade of smartengeld is het verdriet, de pijn en het verlies aan levensvreugde die het gevolg zijn van het opgelopen letsel. Hoe hoog de uitkering voor immateriële schade is, hangt af van de ernst en de gevolgen van het letsel, en van de omstandigheden waaronder het misdrijf heeft plaatsgevonden. U kunt maximaal L 9.100,-- krijgen voor immateriële schade.

4 Bent u het niet eens met de beslissing? Het kan natuurlijk voorkomen dat u het niet eens bent met de beslissing. Bijvoorbeeld omdat uw aanvraag is afgewezen of omdat u de uitkering aanvraag te laag vindt. In dat geval kunt u een bezwaarschrift indienen bij de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven. Meer informatie hierover kunt u lezen in de folder U maakt bezwaar, over de bezwaarprocedure van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. U kunt deze folder bij ons bestellen. Tegemoetkoming aanvragen Wilt u een tegemoetkoming uit het Schadefonds aanvragen? Dat kan met een aanvraagformulier. Dit formulier kunt u schriftelijk of telefonisch bij ons opvragen. Ons adres en telefoonnummer staat achterop deze folder. U kunt het formulier ook downloaden van onze website: Binnen welke termijn? Een aanvraag voor een uitkering uit het Schadefonds moet u binnen drie jaar na het misdrijf indienen. Soms kunnen wij een aanvraag die na deze termijn wordt ingediend toch in behandeling nemen, op voorwaarde dat het niet aan uzelf ligt dat de termijn is overschreden. Bijvoorbeeld als u slachtoffer bent van een zedenmisdrijf, en pas jaren later in staat bent om aangifte te doen. Gaat het om een misdrijf dat gebeurde vóór 1 januari 1973, dan kunt u geen tegemoetkoming uit het fonds meer krijgen op grond van de Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven. Onderzoek Zodra wij uw aanvraagformulier hebben ontvangen, starten wij met een onderzoek. Daarbij gaan we uit van de feiten die u in het aanvraagformulier hebt vermeld. Als er nog informatie ontbreekt, krijgt u eenmaal de gelegenheid om deze informatie aan te vullen. Ook kan het nodig zijn dat wij informatie inwinnen bij andere instanties, zoals de politie, het openbaar ministerie of behandelend artsen. Of, als u inkomensschade hebt opgegeven, bijvoorbeeld bij uw werkgever of de belastingdienst. Zonder uw toestemming is dat niet mogelijk. Daarom is het van belang dat u de machtiging in het aanvraagformulier ondertekent. Als wij beschikken over alle informatie, nemen wij een beslissing over uw aanvraag. Beslissing De Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven beslist of u voldoet aan de voorwaarden voor een uitkering uit het Schadefonds. Ook stelt de commissie de hoogte van de uitkering vast.

5 Quick Scan Wilt u snel weten of het zinvol is een aanvraag voor een tegemoetkoming in te dienen? Beantwoord dan onderstaande vragen. 1 Bent u slachtoffer geworden van een geweldsmisdrijf? ja nee 2 Is het misdrijf in Nederland gepleegd? ja nee 3 Is het misdrijf gepleegd na 31 december 1972? ja nee 4 Hebt u ernstig lichamelijk letsel of ernstige psychische klachten opgelopen? ja nee Als u alle vragen met ja hebt beantwoord, is het zinvol om een aanvraag voor een tegemoetkoming in te dienen. Dit betekent niet automatisch dat u ook een uitkering krijgt. Er spelen meer factoren een rol bij het wel of niet toekennen van een tegemoetkoming. De uitkomst van deze quick-scan geeft slechts een indicatie. info Het verzamelen en beheren van de Meer informatie Voor uitgebreide informatie over onze werkwijze en de voorwaarden voor een uitkering uit het Schadefonds kunt u kijken op Als u een aanvraag hebt ingediend, dan kunt u op de website ook de voortgang van de behandeling van uw zaak bekijken. Schadefonds Geweldsmisdrijven Postbus DX Rijswijk T: F: E: persoonsgegevens door het Schadefonds Geweldsmisdrijven valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven heeft een klachtenregeling voor het correct afhandelen van eventuele klachten. De informatie in deze brochure is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. U kunt er echter geen rechten aan ontlenen. Schadefonds Geweldsmisdrijven

Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven. 12 februari 2014

Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven. 12 februari 2014 Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven 12 februari 2014 Inhoudsopgave Introductie...6 1. Wettelijke vereisten...7 1.1 Geweldsmisdrijf...7 1.1.1 Opzet...8 1.1.2 In Nederland...8 1.1.3 Aannemelijkheid...8

Nadere informatie

2.3.4. Nieuw beleid inzake shockschade en (im)materiële schade voor nabestaanden

2.3.4. Nieuw beleid inzake shockschade en (im)materiële schade voor nabestaanden Beleidsoverzicht Nota van wijzigingen: Juli 2011 2.3.4. Nieuw beleid inzake shockschade en (im)materiële schade voor nabestaanden Oktober 2010 2.5.8. Nieuw beleid inzake mantelzorg Augustus 2010 1.4.5.1.

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motor voertuig en de dader rijdt door of

Nadere informatie

Slachtoffers en Justitie

Slachtoffers en Justitie Slachtoffers en Justitie Dit informatieblad informeert u over uw rechten in een strafproces als slachtoffer of nabestaande. Het beschrijft ook hoe een strafproces werkt en welke hulp beschikbaar is. In

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1 Het Schadefonds Geweldsmisdrijven 1.1 Waarom een Schadefonds Geweldsmisdrijven? 1.2 Hoe kunnen slachtoffers een uitkering aanvragen? 1.3 Wie komen in aanmerking voor een tegemoetkoming?

Nadere informatie

Schadefonds. Aanvraag uitkering voor slachtoffer. Geweldsmisdrijven. Justitie. Postbus 1947, 2280 DX Rijswijk

Schadefonds. Aanvraag uitkering voor slachtoffer. Geweldsmisdrijven. Justitie. Postbus 1947, 2280 DX Rijswijk Schadefonds Geweldsmisdrijven Postbus 1947, 2280 DX Rijswijk Aanvraag uitkering voor slachtoffer Telefoon 070 414 20 00 www.schadefonds.nl info@schadefonds.nl SGm frm as 2005-02 Justitie In te vullen door

Nadere informatie

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Dit document behandeld de volgende onderwerpen: 1. Ziekenhuis / huisarts 2. Aangifte doen Aangifte bij de Politie Anoniem aangifte doen 3.

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Letselschade, wat kunt u van ons verwachten?

Rialto.Tóch verzekerd. Letselschade, wat kunt u van ons verwachten? Rialto.Tóch verzekerd Letselschade, wat kunt u van ons verwachten? U heeft niet alleen schade aan zaken of uw auto, maar u bent ook gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Letsel oplopen bij een ongeval

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? www.wbf.nl Waarborgfonds kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motorvoertuig dat onbekend is (omdat de dader is

Nadere informatie

u hebt letselschade 38114 12.14

u hebt letselschade 38114 12.14 u hebt letselschade 2 Een gespecialiseerde letselschadejurist behandelt uw zaak In de rij voor het verkeerslicht rijdt iemand achterop uw auto. Bij het voetballen breekt u een been na een tackle van een

Nadere informatie

Achmea Personenschade: aangenaam!

Achmea Personenschade: aangenaam! Achmea Personenschade: aangenaam! INHOUD Achmea Personenschade: aangenaam! 3 Wat doen wij voor u? 4 Hoe doen wij dat? 5 Met wie krijgt u te maken? 7 Wat doet u? 9 Wat betalen wij? 10 Zoekt u extra hulp?

Nadere informatie

POLITIEPOST. dader én. Aandacht voor. editie december 2010. Hollands Midden

POLITIEPOST. dader én. Aandacht voor. editie december 2010. Hollands Midden POLITIEPOST P2 P4 P7 Hollands Midden HM editie december 2010 Aandacht voor dader én slachtoffer 2 POLITIEPOST DECEMBER 2010 POLITIEPOST DECEMBER 2010 3 Deze PolitiePost laat goed zien hoe Politie Hollands

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering zelfstandigen Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Toelichting. slachtoffer van een ongeval

Toelichting. slachtoffer van een ongeval Toelichting slachtoffer van een ongeval Slachtoffer van een ongeval, wat nu? U heeft letsel bij een ongeval opgelopen. Er komt heel wat op u af. Naast de eerste zorg en het herstel, krijgt u ook te maken

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Letsel? Wat kunt u verwachten? De letselschaderegeling bij London Verzekeringen

Letsel? Wat kunt u verwachten? De letselschaderegeling bij London Verzekeringen Letsel? Wat kunt u verwachten? De letselschaderegeling bij London Verzekeringen Wat kunt u verwachten bij letsel? Als slachtoffer van een ongeval heeft u lichamelijk letsel opgelopen. London Verzekeringen

Nadere informatie

Wegwijzer voor verkeersslachtoffers

Wegwijzer voor verkeersslachtoffers Wegwijzer voor verkeersslachtoffers Wie is er aansprakelijk? Hebt u recht op schadevergoeding of smartengeld? Wie helpt u bij het afwikkelen van letselschade? Inleiding Maartje: al met al een hele nare

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN PROMINENT GEZINSONGEVALLENVERZEKERING POLISVOORWAARDEN Gezinsongevallenverzekering

POLISVOORWAARDEN PROMINENT GEZINSONGEVALLENVERZEKERING POLISVOORWAARDEN Gezinsongevallenverzekering POLISVOORWAARDEN PROMINENT GEZINSONGEVALLENVERZEKERING POLISVOORWAARDEN Gezinsongevallenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL OE 03.6.01 D INHOUD Artikel 1 Waar is deze verzekering

Nadere informatie

Voorwoord 5. 1. In het kort 6

Voorwoord 5. 1. In het kort 6 Jaarverslag 2009 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. In het kort 6 2. De organisatie 8 De Commissie 8 Het bureau 8 Huidig en verwacht beleid 9 Het werk in de dagelijkse praktijk 11 Onderzoeken 12 3. De cijfers

Nadere informatie

Omdat u verder wilt met uw leven...

Omdat u verder wilt met uw leven... Omdat u verder wilt met uw leven... Letselschade? Wij zijn er voor U! Als slachtoffer van letselschade wilt u erkenning voor het onrecht dat u is aangedaan. Daarnaast zoekt u financiële compensatie voor

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten

Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten 10.4 SCHADE VERHALEN Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Coördinator agressie en geweld, beleidsmedewerker, afdeling Juridische Zaken, leidinggevende

Nadere informatie

Voegen in het strafproces

Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces april 2011 U bent slachtoffer geworden van een misdrijf of overtreding en u heeft daarbij schade geleden. Eén van de mogelijkheden om uw schade vergoed

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

CREDIT CARE ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN CC 1213

CREDIT CARE ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN CC 1213 CREDIT CARE ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN Overal waar in deze verzekeringsvoorwaarden hij staat, bedoelen we ook zij. U hebt bij ons Credit Care afgesloten. Wat spreken wij met elkaar af? Dat wilt u

Nadere informatie

Voorwoord 5. 1. In het kort 6

Voorwoord 5. 1. In het kort 6 Jaarverslag 2010 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. In het kort 6 2. De organisatie 8 De Commissie 8 Het bureau 8 Relevant beleid 9 Relevant onderzoek 9 Samenwerken met ketenpartners 10 De Europese schadefondsen

Nadere informatie