t stuur een bewijsstuk mee

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "t stuur een bewijsstuk mee"

Transcriptie

1 8101B-SF-029 Dit formulier Gebruik dit formulier voor het aanvragen van studiefinanciering voor een opleiding in het beroepsonderwijs in Nederland of in het buitenland. Heb je ooit eerder studiefinanciering gehad, dan ben je al bekend bij de IB-Groep. In dat geval moet je niet dit aanvraagformulier opsturen, maar een formulier Wijzigen studiefinanciering. Je kunt ook je aanvraag online regelen via Mijn IB-Groep op snel en makkelijk. De folder Lees eerst de bijgevoegde folder Studiefinanciering beroepsonderwijs. Het helpt je bij het invullen van het formulier. Opsturen formulier Stuur het volledig ingevulde formulier naar Informatie Beheer Groep, Postbus 50061, 9702 DA, Groningen. Doe dit, voor een tijdige afhandeling, ten minste drie maanden voordat je studiefinanciering moet ingaan. Retouradres: Postbus DA Groningen Meer informatie IB-Groep Infolijn: (050) Aanvraag studiefinanciering beroepsonderwijs Voor opleidingen in Nederland en buitenland 1 Je gegevens 1.1 Heb je al een correspondentienummer? Ja Nee t vul hier je correspondentienummer in 1.2 Achternaam Eerste officiële voornaam Overige voorletters Man Vrouw 1.3 Geboortedatum 1 9 dag-maand-jaar 1.4 Nationaliteit Nederlands Niet Nederlands, maar t stuur een bewijsstuk mee Giro- of bankrekening in Nederland Sofinummer Giro t stuur een bewijsstuk mee Bank 1.7 Woonadres: Postadres: Postbus of straat en huisnummer Aanvraag studiefinanciering beroepsonderwijs 1 van 3

2 2 Je studiegegevens 2.1 Naam van de onderwijsinstelling waarvoor je studiefinanciering aanvraagt 2.2 Is dit een ROC, AOC, particuliere of buitenlandse t ga naar vraag 2.4 Regionaal Opleidingscentrum (ROC) Agrarisch Opleidingscentrum (AOC) t ga naar vraag 2.4 Particuliere opleiding t ga naar vraag 2.3 Buitenlandse opleiding t ga naar vraag Als je een particuliere of buitenlandse opleiding gaat volgen, vul hier dan de (buitenlandse) naam van de opleiding in. 2.4 Plaats waar je de lessen volgt 2.5 Welke leerweg volg je? Beroepsopleidend (bol) Beroepsbegeleidend (bbl) t je hebt geen recht op studiefinanciering 2.6 Voor welk type opleiding Niveau 1 assistentopleiding vraag je studiefinanciering Niveau 2 basisberoepsopleiding aan? Niveau 3 vakopleiding Niveau 4 middenkaderopleiding Niveau 4 specialistenopleiding Anders, namelijk een buitenlandse opleiding 2.7 Is de opleiding voltijd of deeltijd? Voltijdopleiding Deeltijdopleiding t je hebt geen recht op studiefinanciering 2.8 Hoe lang duurt deze Korter dan een jaar t je hebt geen recht op studiefinanciering Een jaar of langer 2.9 Per wanneer sta je ingeschreven aan deze 2 0 dag-maand-jaar 3 Aanvraag studiefinanciering 3.1 Welke vorm van studiefinanciering wil je? (lees eerst de folder en maak daarna je keuze) Basisbeurs + OV-studentenkaart Basisbeurs + OV-studentenkaart + aanvullende beurs Basisbeurs + OV-studentenkaart + aanvullende beurs + lening Basisbeurs + OV-studentenkaart + lening 3.2 Als je bij vraag 2.6 een opleiding op niveau 3 of 4 hebt aangekruist, vul dan hier in hoeveel prestatiebeurs je wilt. Maximaal Minder, namelijk per maand 3.3 Als je wilt lenen: hoeveel wil je lenen? Maximaal Minder, namelijk per maand 3.4 Vanaf wanneer wil je Vanaf de maand dat ik er recht op heb studiefinanciering voor de opleiding die je bij vraag 2 hebt opgegeven? Aanvraag studiefinanciering beroepsonderwijs 2 van 3 Later, namelijk vanaf 2 0 dag-maand-jaar ga verder met vraag 3 op blad 3

3 3.5 Woon je vanaf het moment dat je studiefinan- t ga naar vraag 4 Ja, ik woon dan bij (één van) mijn ouders Nee, ik woon dan niet bij mijn ouder(s) ciering moet ingaan bij je t ga naar vraag 3.6 ouder(s)? 3.6 Wat is je woonadres op het Nog niet bekend t geef je woonadres door aan de IB-Groep zodra deze bekend is moment dat je studiefinanciering moet ingaan? Zelfde woonadres als bij vraag 1 t vul hieronder het woonadres in Ander woonadres, namelijk vanaf 2 0 dag-maand-jaar 3.7 Waar wonen je ouders? Naam en voorletters vader Ik weet het adres van mijn vader niet Mijn vader is overleden Naam en voorletters moeder Ik weet het adres van mijn moeder niet Mijn moeder is overleden 4 Aanvraag éénouder- of partnertoeslag 4.1 Wil je een toeslag aanvragen in verband met de zorg Nee voor kinderen? Ja, ik vraag een éénoudertoeslag aan in verband met de zorg voor een kind jonger dan 18 jaar voor wie ik kinderbijslag ontvang. Ja, ik vraag een partnertoeslag aan omdat ik met mijn partner de zorg heb over een kind jonger dan 12 jaar voor wie ik of mijn partner kinderbijslag ontvang. 4.2 De geboortedatum van dag-maand-jaar mijn jongste kind is 5 Je handtekening 5.1 Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld. Datum 2 0 Telefoonnummer Handtekening Aanvraag studiefinanciering beroepsonderwijs 3 van 3

4 Toelichting bij Aanvraag studiefinanciering beroepsonderwijs Voor opleidingen in Nederland en buitenland Tips! Vergeet niet je handtekening te zetten op het aanvraagformulier! Bewijsstukken niet aan het formulier vastnieten Maak een kopie van het aanvraagformulier Wanneer moet je een ander aanvraagformulier gebruiken? Je volgt voortgezet onderwijs Als je een opleiding in het (speciaal) voortgezet onderwijs volgt (bijvoorbeeld vmbo, havo of vwo), heb je vanaf het eerste kwartaal volgend op je achttiende verjaardag recht op een tegemoetkoming scholieren. Bestel de aanvraagset Tegemoetkoming scholieren via Je wordt 18 in de periode van 2 juli tot en met 30 september Als je een opleiding in het beroepsonderwijs (bol) volgt, heb je recht op studiefinanciering vanaf het eerste kwartaal volgend op je achttiende verjaardag. Dit betekent dat je pas recht hebt op studiefinanciering vanaf 1 oktober. Voor de periode van 1 augustus tot 1 oktober hebben je ouders mogelijk recht op een tegemoetkoming ouders. Eén van je ouders moet dan wel een formulier Tegemoetkoming ouders invullen. Deze is te bestellen via Bij vraag 1 Bij 1.1 Correspondentienummer - Hebben je ouders een tegemoetkoming voor jou aangevraagd? Dan staat het nummer in de post die je ouders van de IB-Groep hebben ontvangen. - Heb je al een tegemoetkoming scholieren of studiefinanciering van ons (gehad)? Dan vind je het nummer in de post die je van de IB-Groep hebt ontvangen. Bij 1.2 Voor- en achternaam Vermeld je voornaam en achternaam zoals deze bij de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) staan geregistreerd. Bij 1.4 Nationaliteit Heb je niet de Nederlandse nationaliteit, maar wel zelf een verblijfsdocument II, III of IV? Voeg dan bij deze aanvraag een kopie van de voor- en achterzijde van je verblijfsdocument. Heb je een ander verblijfsdocument, kijk dan op of je in aanmerking komt voor studiefinanciering. Bij 1.5 Giro- of bankrekening De studiefinanciering wordt alleen gestort op je eigen Nederlandse giro- of bankrekening. Heb je nog geen eigen rekening? Open er dan een voordat je dit aanvraagformulier opstuurt. Let op: - Je naam en voorletters op je giro- of bankrekening moeten precies overeenkomen met de gegevens die je doorgeeft aan de IB-Groep en zoals je bij de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) staat geregistreerd. - Je mag niet het nummer van een spaarrekening doorgeven. Hier kan de IB-Groep geen geld op storten. - Stuur een kopie van giro- of bankafschrift mee met dit formulier. Bij 1.6 Sofinummer Iedereen krijgt van de Belastingdienst een sofinummer. Als je je sofinummer niet weet, kun je het opvragen bij de Belastingdienst. Je sofinummer staat ook in je paspoort of op je verzekeringspasje. Vul je geen sofinummer in, dan kunnen wij je aanvraagformulier niet verwerken. De IB-Groep gebruikt je sofinummer om je inkomsten te controleren bij de Belastingdienst. Bij 1.7 Woonadres Als je studiefinanciering ontvangt, is de IB-Groep verplicht het woonadres dat je hebt doorgegeven te vergelijken met dat in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Als de adressen na de adresvergelijking verschillen, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van je beurs. Bij vraag 2 Bij 2.2 Soort onderwijs Als je niet weet welk soort onderwijs je gaat volgen, vraag dit dan na bij de onderwijsinstelling. Bij 2.6 Type opleiding Weet je niet welk niveau je doet? Kijk dan in de onderwijsovereenkomst van je school of vraag het na bij de schooladministratie. Bij 2.7 Voltijd of deeltijd Een voltijd opleiding is een opleiding met een studielast van tenminste 850 klokuren per schooljaar. Je kunt bij je school navragen of je opleiding voldoet aan de voorwaarden om voor studiefinanciering in aanmerking te komen. De gegevens over je opleiding staan ook in de onderwijsovereenkomst die je met de school hebt afgesloten. Voor een deeltijd opleiding (deeltijd bol) of een beroepsbegeleidende opleiding (bbl) heb je geen recht op studiefinanciering. 8101T-SF-029 De IB-Groep en jouw gegevens Je gegevens worden opgenomen in het systeem Centraal Identificatie Onderwijsgerelateerde Personen (CIOP) en in het systeem Wet Studiefinanciering (WSF). De IB-Groep gebruikt en beveiligt je persoonlijke gegevens zorgvuldig om haar wettelijke taken uit te voeren. Hierbij voldoen we altijd aan de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Wil je precies weten hoe wij met jouw gegevens omgaan en op welke dienstverlening je kunt rekenen, kijk dan op Uiteraard controleert de IB-Groep je gegevens bij andere instanties om er voor te zorgen dat je krijgt waar je recht op hebt. In geval van misbruik doet de IB-Groep aangifte bij het Openbaar Ministerie. SOK

5 Bij 2.9 Inschrijfdatum Een schooljaar in het beroepsonderwijs loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Als je een Onderwijskaart hebt ingeleverd bij de schooladministratie, neem dan de inschrijfdatum die op de Onderwijskaart vermeld staat, over bij deze vraag. Bij vraag 3 Bij 3.2 Hoeveel prestatiebeurs Als je een beroepsopleiding op niveau 3 of 4 volgt, krijg je een prestatiebeurs. In de folder Studiefinanciering beroepsonderwijs lees je hier meer over. Je kunt redenen hebben om geen maximale prestatiebeurs aan te vragen. Bijvoorbeeld om minder risico te lopen in het geval je de prestatienorm niet haalt. Wil je minder dan een maximale prestatiebeurs, dan kun je dat hier invullen. Bij 3.3 Lenen De maximale bedragen die je kunt lenen staan in de folder Studiefinanciering beroepsonderwijs. Wil je minder lenen, zodat je later minder studieschuld hoeft af te lossen, vul dan bij deze vraag een lager bedrag in. Bij 3.4 Ingangsdatum studiefinanciering Als je een opleiding in het beroepsonderwijs volgt, heb je vanaf het eerste kwartaal volgend op je achttiende verjaardag recht op studiefinanciering. Tot die tijd hebben je ouders recht op kinderbijslag voor jou. Bij 3.5 Ouders Als je niet bij je ouders woont, kun je een beurs voor uitwonenden krijgen. Met ouders bedoelen we je natuurlijke vader en moeder. Dit zijn de vader en moeder die bij de burgerlijke stand als jouw ouders geregistreerd staan. Ook een adoptieouder geldt als natuurlijke ouder. Een pleeg- of stiefouder geldt niet als natuurlijke ouder. Bij vraag 4 Bij 4.1 Eénoudertoeslag Als je alleenstaand bent en een kind jonger dan 18 jaar verzorgt, kun je in aanmerking komen voor een toeslag op je prestatiebeurs. Het kind moet tot jouw huishouding behoren en jij moet voor het kind recht op kinderbijslag hebben. Partnertoeslag Als je samenwoont of getrouwd bent en je verzorgt samen met je partner een kind jonger dan 12 jaar, dan kun je in aanmerking komen voor een toeslag op je prestatiebeurs als je partner per maand minder dan 572,92 netto verdient (dit bedrag geldt voor 2007) en je partner zelf niet in aanmerking komt voor studiefinanciering en rechtmatig in Nederland verblijft. Voor het opgeven van de gegevens van je partner stuurt de IB-Groep je nog een formulier.

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het

Nadere informatie

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Aangenaam, wij zijn DUO DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie

Nadere informatie

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Voorwaarden. RentePlús Rekening

Voorwaarden. RentePlús Rekening Voorwaarden RentePlús Rekening Wat wilt u weten? 1. Voorwaarden: goed om te lezen 2. Hoe werkt uw RentePlús Rekening? 2.1 Wat is de RentePlús Rekening?... 3. Wat gebeurt er als u een RentePlús Rekening

Nadere informatie

Voorwaarden. Doelspaarrekening fbto.nl

Voorwaarden. Doelspaarrekening fbto.nl Voorwaarden Doelspaarrekening Doelspaarrekening fbto.nl U bent: Wij: de rekeninghouder De Doelspaarrekening staat op uw naam. FBTO 1. Voorwaarden: goed om te lezen Wilt u geld opzij zetten? Lees dan eerst

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Avéro Achmea Van Asch van Wijckstraat 55 www.averoachmea.nl 3811 LP Amersfoort Nederland AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Vul dit formulier helemaal in met blauwe of zwarte pen in blokletters.

Nadere informatie

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag?

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag? Bron: Brochure Kinderopvangtoeslag 2008, mei 2008 van de Belastingdienst/Toeslagen Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de

Nadere informatie

Deventer investeert in jou! Informatie over de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) www.deventer.nl/wij

Deventer investeert in jou! Informatie over de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) www.deventer.nl/wij Deventer investeert in jou! Informatie over de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) www.deventer.nl/wij Wet Investeren in Jongeren (WIJ) Deze wet gaat over jou! Ben jij tussen de 16 en 27? Heb jij geen werk?

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekering of een van de aanvullende verzekeringen aan te vragen. U wilt onze tandartsverzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden?

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening Delta Lloyd Bank NV onderdeel retail Banking Inhoudsopgave 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe werkt de Lijfrente Spaarrekening? 3 De kosten van de Lijfrente

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen.

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen. Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd; of Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd; of EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen Lees eerst de toelichting op deze pagina

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te studeren

Naar Nederland komen om te studeren Naar Nederland komen om te studeren 1. Waarom deze publicatie? Wil je studeren in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 3 maanden heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

Overdrachtsdossier MBO Regio Breda 2015-2016

Overdrachtsdossier MBO Regio Breda 2015-2016 Overdrachtsdossier MBO Regio Breda 2015-2016 Handleiding voor de toekomstige student - Vul het overdrachtsdossier (deel A tot en met C) zo volledig mogelijk in (vraag eventueel je ouders of mentor om te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Wat houdt de Zelf Koopsom Uitvaartverzekering in? De Zelf Koopsom

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

INHOUD [ 7 ] G E L D W I J Z E R S T U D E N T E N

INHOUD [ 7 ] G E L D W I J Z E R S T U D E N T E N INHOUD Inleiding 9 Studiefinanciering Recht op studiefinanciering 11 Een DigiD aanvragen 12 Inkomsten van DUO 13 Geen recht meer op prestatiebeurs 19 Hoeveel betalen je ouders? 20 Gevolgen van je studieschuld

Nadere informatie

WAT MOET IK REGELEN ALS IK 18 WORD? Checklist van. belangrijke. punten

WAT MOET IK REGELEN ALS IK 18 WORD? Checklist van. belangrijke. punten WAT MOET IK REGELEN ALS IK 18 WORD? Checklist van belangrijke punten 2 Colofon Wat moet ik regelen als ik 18 word? is een uitgave van LOC/LCFJ. LOC Zeggenschap in zorg komt op voor de belangen van cliënten

Nadere informatie