Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag"

Transcriptie

1 Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Dit formulier Dit formulier is voor studenten met recht op studiefinanciering die alleen, of samen met een partner, een kind verzorgen en een toeslag willen aanvragen of hun toeslag willen wijzigen. Opsturen Dienst Uitvoering Onderwijs Postbus BA Groningen. Meer informatie 1 Je gegevens Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Lees de toelichting. 1.1 Burgerservicenummer Achternaam Eerste officiële voornaam en overige voorletters Geboortedatum Straat en huisnummer Voornaam Overige voorletters Man Vrouw Postcode en plaats Land 2 Dit formulier Lees de toelichting 2.1 Waarom vul je dit formulier in? 2.2 Heb je al studiefinanciering aangevraagd? Ik wil een toeslag aanvragen > Ga naar vraag 2.2 Ik ontvang al een toeslag en wil een wijziging doorgeven> Ga naar vraag 5 Ja, per Nee > Doe dat eerst 2.3 Welke toeslag wil je aanvragen? Ik heb een partner en wil een partnertoeslag aanvragen > Ga naar vraag 4 Ik heb geen partner en wil een eenoudertoeslag aanvragen > Ga naar vraag SF 06

2 2 van Verzorg je een kind jonger dan 18 jaar? Aanvragen eenoudertoeslag (je hebt geen partner) Lees de toelichting Ja, ik heb recht op kinderbijslag voor het kind Ja, het kind staat op mijn adres ingeschreven bij de gemeente Nee > Je komt niet in aanmerking voor een eenoudertoeslag 3.2 Wat zijn de geboortedata van de kinderen onder de 18 jaar? 3.3 Met ingang van welke maand wil je de toeslag? Verzorgen jij en je partner een kind jonger dan 12 jaar? Vanaf het moment dat ik er recht op heb Later, namelijk > Ga naar vraag 6 Aanvragen partnertoeslag (je hebt een partner) Lees de toelichting Ja, we hebben recht op kinderbijslag voor het kind Ja, het kind staat op ons adres ingeschreven bij de gemeente Nee > Je komt niet in aanmerking voor een partnertoeslag 4.2 Wat zijn de geboortedata van de kinderen onder de 12 jaar? 4.3 Met ingang van welke maand wil je de toeslag? Vanaf het moment dat ik er recht op heb Later, namelijk 4.4 Ben je getrouwd of ben je een geregistreerd partnerschap aangegaan? Ja Nee > Ga naar vraag Vanaf wanneer ben je getrouwd of ben je een geregistreerd partnerschap aangegaan? 4.6 Sta je met je partner volgens de gemeente op hetzelfde adres ingeschreven? > Ga naar vraag 4.8 Ja, sinds Nee > Je komt niet in aanmerking voor een partnertoeslag

3 Documentnaam Aanvragen max en 30 wijzigen tekens 3 van 4 Eenoudertoeslag en partnertoeslag Dienst Uitvoering Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 4.7 Lees de toelichting bij vraag 4 en kruis aan welke situatie voor jou en je partner van toepassing is. Kun je één of meerdere situaties aankruisen? Ga dan verder met vraag 4.8. Wij zijn fiscale partners Wij hebben een samenlevingscontract (notariële akte) Wij hebben gezamenlijk een kind Wij waren vorig jaar al partner bij een toeslag van de Belastingdienst (bijv. huurtoeslag) Wij nemen samen deel aan een pensioenfonds Wij hebben een eigen woning en een gezamenlijke hypotheek Wij hebben een gezamenlijk huishouden gedurende meer dan zes maanden Geen van bovenstaande situaties is op ons van toepassing > Je partner telt niet mee. Je kunt misschien een eenoudertoeslag aanvragen. Ga dan naar vraag 3. Zet je handtekening bij vraag Burgerservicenummer partner Achternaam partner Voornaam Overige voorletters Eerste officiële voornaam en overige voorletters Man Vrouw Geboortedatum 4.9 Wat is de nationaliteit van je partner? Mijn partner heeft de Nederlandse nationaliteit Mijn partner is afkomstig uit een ander EU/EER-land of Zwitserland Mijn partner is niet afkomstig uit een EU/EER-land of Zwitserland 4.10 Volgt je partner een studie of opleiding? Ja > Vul hieronder de gegevens in Nee > Ga naar vraag 4.13 Naam van de school of universiteit Plaats Studierichting Soort opleiding Voltijdopleiding of beroepsopleidende leerweg (bol) Deeltijdopleiding of beroepsbegeleidende leerweg (bbl) 4.11 Wanneer is je partner met deze opleiding begonnen? 4.12 Hoelang duurt deze opleiding? 4.13 Wat is het inkomen van je partner in 2011? Mijn partner heeft geen eigen inkomen Het inkomen van mijn partner is lager dan 8.807,73 Het inkomen van mijn partner is hoger dan 8.807,73 > Het heeft geen zin om een toeslag aan te vragen. Doe dat pas wanneer het inkomen van je partner blijvend is gedaald. Mijn partner heeft een sterk wisselend inkomen > DUO neemt concact met je op. Vergeet niet je telefoonnummer in te vullen bij vraag 6.1 > Ga naar vraag 6

4 4 van 4 5 Wijzigen van de toeslag 5.1 Wat is de ingangsdatum van de wijziging? 5.2 Welke toeslag ontvang je nu? Eenoudertoeslag > Ga naar vraag 5.3 Partnertoeslag > Ga naar vraag Wat wil je wijzigen aan je eenouder toeslag? Ik wil de eenoudertoeslag stopzetten, want ik heb nu een partner > Je kunt misschien een partnertoeslag aanvragen. Vul dan vraag 4 in. Vergeet niet je handtekening te zetten bij vraag 6. Ik wil de eenoudertoeslag stopzetten om een andere reden > Ga naar vraag 6 Anders, namelijk > Ga naar vraag Wat wil je wijzigen aan je partnertoeslag? Ik wil de partnertoeslag stopzetten, want ik heb geen partner meer > Je kunt misschien een eenoudertoeslag aanvragen. Vul dan vraag 3 in. Vergeet niet je handtekening te zetten bij vraag 6. Ik wil de partnertoeslag stopzetten, want het inkomen van mijn partner is te hoog > Ga naar vraag 6 Ik heb een andere partner > Vul vraag 4 in. Vergeet niet je handtekening te zetten bij vraag 6. 6 Anders, namelijk > Ga naar vraag 6 Ondertekening Telefoon 6.1 Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld. Handtekening

5 Documentnaam max 30 tekens Toelichting Eenoudertoeslag of partnertoeslag Meer informatie Algemeen Weet je niet of je in aanmerking komt voor een eenouder- of partnertoeslag? Ga dan langs bij een van onze servicekantoren. Kijk voor adressen en openingstijden op Bij 1.1 Land Woon je niet in Nederland? Stuur dan een bewijsstuk mee van de buitenlandse kinderbijslagregeling voor het kind. Is er niet een soort kinderbijslagregeling in het land waar je verblijft? Stuur dan een bewijs dat het kind op jouw adres bij de lokale bevolkingsadministratie staat ingeschreven. Woon je met je partner buiten Nederland? Stuur dan ook een kopie van je trouwboekje mee met de aanvraag. Ben je niet getrouwd? Stuur dan een bewijs mee van inschrijving bij de lokale bevolkingsadministratie. Bij 2.2 Nog geen studiefinanciering aangevraagd Wil je vanaf het moment dat je voor het eerst studiefinanciering kan krijgen ook de toeslag ontvangen? Vraag dan eerst online studiefinanciering aan via Stuur dit formulier zo snel mogelijk, maar uiterlijk zes weken nadat je studiefinanciering hebt aangevraagd, volledig ingevuld op naar DUO. Als je recht hebt op de toeslag, kennen we deze toe vanaf het moment dat je recht hebt op studiefinanciering. Bij 3 Eenoudertoeslag Je kunt de eenoudertoeslag aanvragen als jij studiefinanciering ontvangt en zonder partner een kind jonger dan 18 jaar verzorgt. Je moet voor dit kind aanspraak kunnen maken op kinderbijslag, of het kind moet op jouw adres ingeschreven staan bij de gemeente. Wel of geen partner? Er is recht op een eenoudertoeslag als er geen partner is. Je hebt geen partner als: je niet bent getrouwd, geen geregistreerd partnerschap bent aangegaan en er geen andere personen op hetzelfde GBA-adres staan ingeschreven, met uitzondering van je ouder(s) en kind(eren) waarvoor de toeslag wordt aangevraagd, of je niet bent getrouwd, geen geregistreerd partnerschap bent aangegaan en er wel meerderjarige personen op hetzelfde GBA-adres zijn ingeschreven, maar die niet beschouwd worden als partner in de zin van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen. Kijk hiervoor bij de toelichting op vraag 4, of je bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, maar je staat niet op hetzelfde GBA-adres ingeschreven en leeft gescheiden in afwachting van de beëindiging van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap, of je bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, maar je niet met je partner hebt samengewoond en niet de intentie hebt dat te doen en het gescheiden leven niet noodgedwongen is. Je hebt dus wel een partner bij bijvoorbeeld verblijf in het buitenland, detentie of ziekenhuisopname. Bij 3.1 Voor welk kind Je kunt een toeslag aanvragen voor een kind (jonger dan 18 jaar) dat je verzorgt en voor wie je aanspraak kunt maken op kinderbijslag, of het kind moet op jouw adres ingeschreven staan bij de gemeente. Dit kind hoeft niet je eigen kind te zijn. Ook als je een broertje of zusje verzorgt (voor wie jij recht hebt op kinderbijslag), kun je de toeslag krijgen. Bij 3.2 Geboortedatum kind Vraag je aan voor een kind dat nog niet geboren is? Stuur het formulier dan binnen vier weken na de geboorte op naar DUO. 8119T SF 6

6 2 van 2 Bij 3.3 Vanaf wanneer Als je het eerste hokje aankruist, bepaalt DUO voor jou vanaf wanneer je aan de voorwaarden voldoet. Een eenoudertoeslag wordt echter niet toegekend over verstreken maanden. Bij 4 Partnertoeslag Je kunt de partnertoeslag aanvragen als jij samen met je partner een kind jonger dan 12 jaar verzorgt voor wie jullie recht hebben op kinderbijslag, of als het kind op jullie adres ingeschreven staat bij de gemeente. Je partner mag geen recht hebben op studiefinanciering en mag in 2011 niet meer dan 8.807,73 verdienen. Het gaat om het verzamelinkomen of belastbaar loon. Is je partner geen Nederlander en ook niet afkomstig uit een EU/EER-land of Zwitserland, dan moet hij of zij rechtmatig in Nederland verblijven. Dat betekent dat hij of zij een geldige verblijfsvergunning moet hebben of een bewijs van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) dat hij of zij in afwachting van een vergunning rechtmatig in Nederland mag verblijven. Wie is je partner? Studiefinanciering is een inkomensafhankelijke regeling. In de Wet inkomensafhankelijke regelingen (AWIR) staat beschreven welke personen als partner worden beschouwd: 1) Degene met wie je bent getrouwd of degene met wie je een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Als je niet met deze persoon samenwoont, wordt hij/zij toch als partner gezien, tenzij: je gescheiden leeft in afwachting van de beëindiging van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap je bewust gescheiden leeft, geen gezamenlijke financiële huishouding hebt en het gescheiden leven niet noodgedwongen is. 2) De persoon die volgens de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) met jou op hetzelfde adres woont én die jij - over het jaar waarvoor een aanvraag wordt gedaan bij DUO - als fiscaal partner hebt opgegeven bij je belastingaangifte. Of die bij zijn of haar aangifte jou als fiscaal partner heeft opgegeven, of waarmee je een samenlevingscontract hebt afgesloten bij een notaris, of met wie je samen een kind hebt gekregen, of waarvan jij een kind hebt erkend of die een kind van jou heeft erkend, of ook al in het voorgaande aanvraagjaar als partner meetelde voor de huurtoeslag, de zorgtoeslag, de kinderopvangtoeslag of een regeling van DUO, of die meetelt als partner in je pensioenregeling, of met wie je samen een hypotheek hebt afgesloten voor je huis. 3) De meerderjarige persoon die volgens de GBA met jou op hetzelfde adres woont en met wie je gedurende meer dan zes maanden in een gezamenlijke huishouding leeft, tenzij dit je ouder of je kind is. Broers of zussen tellen alleen mee als partner als de ouder niet op hetzelfde adres woont. Bij 4.3 Vanaf wanneer Als je het eerste hokje aankruist, bepaalt DUO voor jou vanaf wanneer je aan de voorwaarden voldoet. Een partnertoeslag wordt echter niet toegekend over verstreken maanden. Bij 4.6 Zelfde adres Als je niet getrouwd bent, of geen geregistreerd partnerschap bent aangegaan en je staat niet met je partner op het, volgens de gemeente, zelfde adres ingeschreven, dan heb je geen recht op de partnertoeslag. Bij 4.9 EU/EER-landen De EU/EER-landen zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, IJsland en Zweden. Bij 4.13 Inkomen van je partner Het inkomen van je partner mag over 2011 op jaarbasis niet hoger zijn dan 8.807,73. Het gaat om het verzamelinkomen of belastbaar loon. DUO controleert de inkomensgegevens bij de Belastingdienst. Bij 4.1 Voor welk kind Je kunt een partnertoeslag aanvragen voor een kind (jonger dan 12 jaar) dat je samen met je partner verzorgt. Jullie moeten voor dit kind aanspraak kunnen maken op kinderbijslag of het kind moet op jullie adres ingeschreven staan bij de gemeente. Dit kind hoeft niet jullie eigen kind te zijn. Ook als jullie een broertje of zusje verzorgen (voor wie jullie aanspraak kunnen maken op kinderbijslag), kun je de toeslag krijgen. Bij 4.2 Geboortedatum kind Vraag je aan voor een kind dat nog niet geboren is? Stuur het formulier dan binnen vier weken na de geboorte op naar DUO.

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders Wijzigingen Student Dit formulier Dit formulier is voor studenten die studiefinanciering ontvangen of weer willen ontvangen en een wijziging willen doorgeven. Je hoeft alleen de vragen op het formulier

Nadere informatie

t stuur een bewijsstuk mee

t stuur een bewijsstuk mee 8101B-SF-029 Dit formulier Gebruik dit formulier voor het aanvragen van studiefinanciering voor een opleiding in het beroepsonderwijs in Nederland of in het buitenland. Heb je ooit eerder studiefinanciering

Nadere informatie

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland woont

Nadere informatie

Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba

Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba Dit formulier Gebruik dit formulier als je op de Nederlandse Antillen of Aruba woont en je studiefinanciering wilt aanvragen

Nadere informatie

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.322 Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 brochure bronnen www.duo.nl, februari 2013 Deze brochure bevat informatie over de voorwaarden voor het

Nadere informatie

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Aangenaam, wij zijn DUO DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Een bijdrage voor uw huur

Een bijdrage voor uw huur 12345toe 2010 Aanvragen Toelichting Huurtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur de ingevulde formulierbladen met het voorblad terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Toeslagpartner

Nadere informatie

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsvergunning zonder MVV of wijziging verblijfsdoel

Aanvraag verblijfsvergunning zonder MVV of wijziging verblijfsdoel Aanvraag verblijfsvergunning zonder MVV of wijziging verblijfsdoel M35A / 06A Lees eerst deze pagina en de toelichting op de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier? Met dit

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel English version This application form is also available in English. Please call 0900 1234561 ( 0,10 per minute plus any additional

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te studeren

Naar Nederland komen om te studeren Naar Nederland komen om te studeren 1. Waarom deze publicatie? Wil je studeren in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 3 maanden heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd zonder MVV of wijziging verblijfsdoel

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd zonder MVV of wijziging verblijfsdoel Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd zonder MVV of wijziging verblijfsdoel Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van

Nadere informatie

Wijziging doorgeven. Kinderbijslag. 1 Mijn gegevens. 2 Soort wijziging. 3 Rekeningnummer

Wijziging doorgeven. Kinderbijslag. 1 Mijn gegevens. 2 Soort wijziging. 3 Rekeningnummer Wijziging doorgeven Kinderbijslag Wijzigingen in uw gezinssituatie kunnen gevolgen hebben voor uw kinderbijslag. Geef een wijziging daarom binnen vier weken door met dit formulier. Voor mensen die buiten

Nadere informatie

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Aanvraag Verklaring toelating van rechtswege

Aanvraag Verklaring toelating van rechtswege Verklaring toelating van rechtswege Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar u de aanvraag

Nadere informatie

Heeft u geen burgerservicenummer? Vul dan het registratienummer SVB in.

Heeft u geen burgerservicenummer? Vul dan het registratienummer SVB in. Kinderbijslag Wijziging doorgeven Wijzigingen in uw gezinssituatie kunnen gevolgen hebben voor uw kinderbijslag. Geef een wijziging daarom binnen vier weken door met dit formulier. Voor mensen die buiten

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv (overgangsrecht)

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv (overgangsrecht) Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv (overgangsrecht) Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen. Hoe vult u dit formulier in? Dit formulier bestaat

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling)

Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling) Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit

Nadere informatie

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen 2 Inleiding De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van uw zorgverzekering, huurhuis of kinderen. Zo n bijdrage heet een toeslag. Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsvergunning of wijziging beperking zonder MVV

Aanvraag verblijfsvergunning of wijziging beperking zonder MVV Justitie Ministerie van Justitie Immigratie- en Naturalisatiedienst Aanvraag verblijfsvergunning of wijziging beperking zonder MVV Lees eerst deze pagina en de achterkant van dit formulier voordat u begint

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen? Of hebt u een verblijfsvergunning en hebt u in Nederland een

Nadere informatie