Geld voor school en studie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geld voor school en studie"

Transcriptie

1 Geld voor school en studie

2 Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zo regelen we de studiefinanciering en de tegemoetkoming scholieren. Maar dat is nog lang niet alles. Kijk op als u meer wilt weten over ons werk en onze regelingen. onderwijs mogelijk maken 2

3 Iedereen krijgt waar hij recht op heeft 3

4 Tegemoetkoming scholieren Een scholier van 18 jaar of ouder in het voortgezet onderwijs kan zelf een tegemoetkoming scholieren aanvragen. Deze tegemoetkoming bestaat altijd uit een basistoelage. Soms kan een scholier ook een aanvullende toelage krijgen. Dat hangt af van het inkomen van de ouders. Schoolsoort Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet de scholier in Nederland voltijdonderwijs volgen op een school voor: voortgezet onderwijs (vmbo-tl, mavo, havo, vwo, lwoo en praktijkonderwijs) voortgezet speciaal onderwijs (bijvoorbeeld zmlk) vavo (de 1- of 2-jarige mavo, havo, vwo of vmbo-tl). Inkomen De hoogte van de aanvullende toelage is afhankelijk van het (gezamenlijke) inkomen van de ouder en zijn of haar partner. De inkomensgrens ligt voor het schooljaar op ,-. Is het inkomen lager, dan is er recht op de volledige aanvullende toelage. Is het inkomen hoger, dan neemt de hoogte van de aanvullende toelage geleidelijk af. Als de ouders meerdere kinderen verzorgen, dan kan DUO daar in de berekening van de aanvullende toelage in sommige gevallen rekening mee houden. Nationaliteit Heeft een scholier niet de Nederlandse nationaliteit? Dan is er soms toch recht op de tegemoetkoming. Vul het nationaliteitenschema op in om te achterhalen of de scholier tegemoetkoming kan aanvragen. Maximale maandbedragen augustus t/m december 2011 Vo onderbouw Vo bovenbouw Vso Vavo Particulier vo onderbouw Particulier vo bovenbouw Basistoelage Inwonend 103,77 103,77 103,77 103,77 103,77 103,77 Aanvullende toelage Uitwonend 241,93 241,93 241,93 241,93 241,93 241,93 Schoolkosten 73,16 80,11 48,60 107,15 100,18 107,15 Lesgeld/ cursusgeld Vo = voortgezet onderwijs Vso = voortgezet speciaal onderwijs Vavo = voortgezet algemeen volwassenenonderwijs Onderbouw = vmbo, havo 1, 2 en 3 en vwo 1, 2 en 3 Bovenbouw = havo 4 en 5, vwo 4, 5 en 6 en vavo ,92 86,92 86,92 4

5 Kijk voor handige rekenhulpen op 5

6 Tegemoetkoming ouders Ouders met kinderen jonger dan 18 jaar kunnen een tegemoetkoming ouders aanvragen als de kinderen een opleiding in het mbo, vavo of particulier voortgezet onderwijs volgen. Schoolsoort Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet uw kind op 1 juli 2011 jonger zijn dan 18 jaar en in Nederland voltijdonderwijs volgen op een school voor: mb0 (beroepsopleidende leerweg) vavo particulier voortgezet onderwijs. Kindgebonden budget Op 1 januari 2009 is het kindgebonden budget ingevoerd. Het kindgebonden budget van de Belastingdienst is een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Door een wetswijziging is de tegemoetkoming ouders per 1 januari 2010 voor een groot deel opgenomen in het kindgebonden budget. Voor scholieren in het regulier voortgezet onderwijs is de tegemoetkoming ouders daarom met ingang van het schooljaar afgeschaft. Voor leerlingen in het mbo, vavo en particulier voortgezet onderwijs blijft de tegemoetkoming ouders bestaan. In onderstaande tabel vindt u de maximale bedragen voor het schooljaar Meestal krijgt u het kindgebonden budget automatisch van de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie over het kindgebonden budget op Inkomen De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het (gezamenlijke) inkomen van de ouder en zijn of haar partner. De inkomensgrens ligt voor het schooljaar op ,-. Is het inkomen lager, dan is er recht op de volledige tegemoetkoming. Is het inkomen hoger, dan neemt de hoogte van de tegemoetkoming geleidelijk af. Als de ouders meerdere kinderen verzorgen, dan kan DUO daar in de berekening van de tegemoetkoming in sommige gevallen rekening mee houden. Met de rekenhulp op kunt u de hoogte van de tegemoetkoming berekenen. Nationaliteit Iedereen die de Nederlandse nationaliteit heeft, of een verblijfsvergunning type I, II, III of IV, kan een tegemoetkoming ouders Maximaal te ontvangen bedragen voor het schooljaar Soort onderwijs Tegemoetkoming in de schoolkosten Vavo / particulier voortgezet onderwijs 324, ,- Beroepsonderwijs 658, ,- * mits lesgeldplichtig Tegemoetkoming in het lesgeld* of cursusgeld 6

7 aanvragen. Vul het nationaliteitenschema op in om te achter halen of de ouders tegemoetkoming kunnen aanvragen. Burgers uit de EU/EER komen ook in aanmerking voor een tegemoet koming. Lesgeld Moet het kind lesgeld betalen én wordt hij of zij 18 jaar in de periode van 2 juli tot en met 1 augustus? Dan kan de ouder een tegemoetkoming in het lesgeld aanvragen. Volgt het kind onderwijs aan een opleiding waarvoor de ouder wettelijk vastgesteld cursusgeld moet betalen én is hij of zij op 1 augustus 16 jaar of ouder? Dan kan de ouder een tegemoetkoming in het cursusgeld aanvragen. Studiefinanciering mbo Een student van 18 jaar of ouder die een voltijdopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (beroepsopleidende leerweg) volgt, kan in principe studiefinanciering aanvragen. Studiefinanciering voor het mbo bestaat altijd uit een basisbeurs en een studentenreisproduct. Soms heeft de student recht op een aanvullende beurs. Daarnaast kan de student een lening aanvragen. Met de rekenhulp op kunt u berekenen hoeveel studiefinanciering een student kan krijgen. Basisbeurs en studentenreisproduct Iedere student in het mbo (bol) van 18 jaar en ouder krijgt in principe een basisbeurs en een studentenreisproduct van de overheid. Deze staan los van het inkomen van de ouders. De basisbeurs voor uitwonende studenten is hoger dan voor thuiswonende studenten. Aanvullende beurs De hoogte van de aanvullende beurs hangt vooral af van het inkomen van de (natuurlijke) ouders. De aanvullende beurs wordt lager naarmate het inkomen van de ouders hoger is. Daarnaast is de woonsituatie van de student van invloed op de hoogte van de aanvullende beurs. Ook speelt mee of de student schoolgaande broers of zussen heeft, of broers of zussen die ook een aanvullende beurs hebben. Lening Een student kan een lening aanvragen naast de basisbeurs en aanvullende beurs. Komt een student niet in aanmerking voor een aanvullende beurs, dan kan hij of zij het Studiefinanciering mbo Thuiswonend Uitwonend Basisbeurs 75,39 246,- Aanvullende beurs 309,40 329,33 Lenen 164,21 164,21 Maximale maandbedragen van augustus tot en met december

8 bedrag aan aanvullende beurs ook lenen. Over de lening wordt rente berekend. Voor 2011 is de rente 1,5 % op jaarbasis. De rente gaat lopen vanaf de maand die volgt op de maand waarin de lening is uitbetaald. Een lening moet na de studie altijd worden terugbetaald. Nationaliteit Heeft een student niet de Nederlandse nationaliteit? Dan is er soms toch recht op studiefinanciering. Vul het nationaliteitenschema op in om te achterhalen of de student studiefinanciering kan aanvragen. Prestatiebeurs Doet de student een opleiding op niveau 1 of 2? Dan is de studiefinanciering een gift. Alleen de eventuele lening moet na de studie worden terugbetaald. Doet de student een opleiding op niveau 3 of 4? Dan is de studiefinanciering een prestatiebeurs. Dit houdt in dat de studiefinanciering (basisbeurs, aanvullende beurs en studentenreisproduct) wordt uitbetaald als een voorlopige lening. Als de student binnen tien jaar een diploma haalt, (op minstens niveau 3 of 4) dan wordt deze voorlopige lening omgezet in een gift. Haalt de student geen diploma, dan moet de voorlopige lening (prestatiebeurs) wel worden terugbetaald, inclusief de berekende rente. Een lening naast de prestatiebeurs moet altijd worden terugbetaald. Buitenland Als de student in het buitenland gaat studeren, dan kan hij of zij ook recht hebben op studiefinanciering. De student moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dit geldt ook als de student tijdelijk in het buitenland gaat studeren of stage gaat lopen. Kijk voor meer informatie en voor de voorwaarden op Studiefinanciering hbo en universiteit Een student die een voltijdopleiding volgt aan een hogeschool of universiteit, kan studiefinanciering aanvragen. Er is geen minimumleeftijd voor studiefinanciering in het hoger onderwijs. Studiefinanciering bestaat altijd uit een basisbeurs en een studentenreisproduct. Soms heeft de student recht op een aanvullende beurs. Daarnaast kan de student een lening en een collegegeldkrediet aanvragen. Met de rekenhulp op kunt u berekenen hoeveel studiefinanciering een student kan krijgen. Basisbeurs en studentenreisproduct Iedere student in het voltijds hoger onderwijs krijgt in principe een basisbeurs en een studentenreisproduct. Deze staan los van het inkomen van de ouders. De basisbeurs voor uit wonende studenten is hoger dan voor thuiswonende studenten. Aanvullende beurs De hoogte van de aanvullende beurs hangt vooral af van het inkomen van de (natuurlijke) ouders. De aanvullende beurs wordt lager naarmate het inkomen van de ouders 8

9 hoger is. Daarnaast is de woonsituatie van de student van invloed op de hoogte van de aanvullende beurs. Ook speelt mee of de student schoolgaande broers of zussen heeft, of broers of zussen die ook een aanvullende beurs hebben. Lening Een student kan een lening aanvragen naast de basisbeurs en aanvullende beurs. Komt een student niet in aanmerking voor een aanvullende beurs, dan kan hij of zij het bedrag aan aanvullende beurs ook lenen. Over de lening wordt rente berekend. Voor 2011 is de rente 1,5 % op jaarbasis. De rente gaat lopen vanaf de maand die volgt op de maand waarin de lening is betaald. Een lening moet na de studie altijd worden terugbetaald. Collegegeldkrediet Studenten in het hoger onderwijs kunnen een lening aanvragen om het collegegeld mee te betalen. Deze lening wordt collegegeldkrediet genoemd en is onderdeel van de studiefinanciering. Het collegegeldkrediet wordt maandelijks uitbetaald, net als de studiefinanciering. Na de studie moet de student het collegegeldkrediet altijd terugbetalen. Een student kan in elk geval het bedrag van het wettelijk collegegeld ( 1.713,-) aanvragen als collegegeldkrediet. Dat is maximaal 142,75 per maand. Moet de student meer dan 1.713,- aan collegegeld betalen, dan kan hij of zij meer collegegeldkrediet krijgen. Dit collegegeldkrediet is nooit meer dan de student in totaal moet betalen aan collegegeld. Het maximale bedrag aan collegegeldkrediet is in ,75 per maand. Prestatiebeurs De studiefinanciering voor hbo en universiteit is een prestatiebeurs. Dit houdt in dat de studiefinanciering (basisbeurs, aanvullende beurs en studentenreisproduct) wordt uitbetaald als een voorlopige lening. Als de student binnen tien jaar een diploma haalt (op minstens hbo-niveau), dan wordt deze voorlopige lening omgezet in een gift. Haalt de student geen diploma, of een diploma voor een kortere opleiding, dan moet de voorlopige lening (gedeeltelijk) worden terugbetaald, inclusief de berekende rente. Een lening en/of collegegeldkrediet moet na de studie altijd worden terugbetaald. Studiefinanciering hbo en universiteit Thuiswonend Uitwonend Basisbeurs 95,61 266,23 Aanvullende beurs 222,84 242,76 Lenen 285,70 285,70 Collegegeldkrediet 142,75 wettelijk collegegeld 713,75 instellingscollegegeld 142,75 wettelijk collegegeld 713,75 instellingscollegegeld Maximale maandbedragen van september tot en met december

10 Buitenland Als een student in het buitenland gaat studeren, dan kan hij of zij ook recht hebben op studiefinanciering. De student moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dit geldt ook als de student tijdelijk in het buitenland gaat studeren of stage gaat lopen. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op Aanvragen Wie mag aanvragen Studiefinanciering en tegemoetkoming scholieren kan alleen door de student of scholier zelf worden aangevraagd. Tegemoetkoming ouders kan worden aangevraagd door de wettelijk vertegenwoordiger van het kind. U bent wettelijk vertegenwoordiger als u, als ouder of voogd, het gezag hebt over het kind. Tegemoetkoming ouders Aanvragen kan met het formulier Aanvragen tegemoetkoming ouders op Hier kunt u ook de folder Tegemoetkoming ouders downloaden. Tegemoetkoming scholieren Aanvragen kan met het formulier Aanvraag tegemoetkoming scholieren. Dit formulier kunt u downloaden van Hier kunt u ook de folder Tegemoetkoming scholieren downloaden. Studiefinanciering mbo Aanvragen gaat het snelst door in te loggen op Mijn DUO. Op onze website kan de student dat doen met zijn of haar eigen DigiD. Op de site kunt u ook de folder Studiefinanciering beroepsonderwijs downloaden. Studiefinanciering hbo en universiteit Aanvragen gaat het snelst door in te loggen op Mijn DUO. Op onze website kan de student dat doen met zijn of haar eigen DigiD. Op de site kunt u ook de folder Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs downloaden. Inkomen gedaald? De in deze folder genoemde inkomens gelden voor het (gezamenlijk) ouderlijk inkomen van twee jaar geleden. Als dit inkomen daarna is gedaald, kan DUO daar in veel gevallen rekening mee houden. Kijk voor meer informatie op Andere regelingen In deze folder staat algemene informatie over tegemoetkoming ouders, tegemoetkoming scholieren en studiefinanciering. Als u niet in aanmerking komt voor één van deze regelingen, kunt u altijd informeren welke mogelijkheden er voor u zijn. In sommige situaties kan DUO namelijk toch een bijdrage verstrekken, bijvoorbeeld een tegemoetkoming voor een lerarenopleiding, een deeltijdopleiding (mavo, vmbo-tl, havo en vwo) of een lerarenbeurs. Kijk voor meer informatie op 10

11 11 DUO gaat zorgvuldig om met uw gegevens

12 Deze folder is een uitgave van: Dienst Uitvoering Onderwijs Postbus LG Groningen Infolijn t Internet Servicekantoren: kijk op onze internet site voor adressen en openingstijden Rijksoverheid Juni 2011 Publicatie-nr

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Aangenaam, wij zijn DUO DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie

Nadere informatie

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag?

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag? Bron: Brochure Kinderopvangtoeslag 2008, mei 2008 van de Belastingdienst/Toeslagen Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de

Nadere informatie

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders Hoofdstuk 10 18-plus Wettelijk wordt uw pleegkind meerderjarig bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd en is daarmee volledig handelingsbekwaam. De maatregelen van Kinderbescherming eindigen bij

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken / 2 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit namens het ministerie

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 Inhoudsopgave: 1. Algemene informatie: Help mijn kind wordt 18! 2. DigiD aanvragen 3. Wajong aanvragen 4. Andere

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Studiefinanciering? of sparen voor de studie van uw kinderen

Studiefinanciering? of sparen voor de studie van uw kinderen Studiefinanciering? of sparen voor de studie van uw kinderen De studiefinanciering gaat in september 2015 drastisch veranderen. Het zogenaamde leenstelsel wordt geïntroduceerd. Dat heeft heel veel financiële

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

WAT MOET IK REGELEN ALS IK 18 WORD? Checklist van. belangrijke. punten

WAT MOET IK REGELEN ALS IK 18 WORD? Checklist van. belangrijke. punten WAT MOET IK REGELEN ALS IK 18 WORD? Checklist van belangrijke punten 2 Colofon Wat moet ik regelen als ik 18 word? is een uitgave van LOC/LCFJ. LOC Zeggenschap in zorg komt op voor de belangen van cliënten

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? 3. Wanneer hoef ik het inburgeringsexamen niet te doen? 4. Wat moet

Nadere informatie

Budgetgids versie december 2013

Budgetgids versie december 2013 Budgetgids versie december 2013 Als u minder te besteden heeft, bijvoorbeeld omdat een inkomen wegvalt, is het goed om uw uitgaven tegen het licht te houden. Schulden zijn immers zo gemaakt. Denk maar

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Je hebt je aangemeld voor een opleiding met een loting. Dit betekent dat je moet deelnemen aan de selectieprocedure om een plaats op de universiteit

Nadere informatie

Wat weet jij over het leenstelsel?!

Wat weet jij over het leenstelsel?! Resultaten onderzoek Wat weet jij over het leenstelsel? 13-01-2015 Wat weet jij over het leenstelsel? In 2015 staan er ingrijpende veranderingen voor de deur die de toegankelijkheid van het onderwijs onder

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Gefeliciteerd! je achttiende verjaardag.

Gefeliciteerd! je achttiende verjaardag. 18 jaar! En nu?! Gefeliciteerd! Je bent nu achttien. Er zijn een heleboel anderen die de afgelopen tijd achttien zijn geworden. Niets bijzonders dus. Of toch wel? Je weet vast wel dat je nu mag stemmen

Nadere informatie

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 INSCHRIJVEN... 2 Verificatie persoonsgegevens... 2 Verificatie vooropleidingsgegevens... 2 Wijziging aanmelding of gegevens...

Nadere informatie

FINANCIËLE WEGWIJZER. Inhoud. 1. Algemeen

FINANCIËLE WEGWIJZER. Inhoud. 1. Algemeen FINANCIËLE WEGWIJZER Deze Financiële Wegwijzer is vooral bedoeld voor pleegouders, pleegzorgwerkers en ouders. De Wegwijzer geeft u uitleg over een groot aantal financiële onderwerpen rondom pleegzorg.

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie