Studiefinanciering Lenen en terugbetalen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiefinanciering Lenen en terugbetalen"

Transcriptie

1 Studiefinanciering Lenen en terugbetalen

2 Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zo regelen we de studiefinanciering en de tegemoetkoming scholieren. Maar dat is lang niet alles. Kijk op als je meer wilt weten over ons werk en onze regelingen. onderwijs mogelijk maken 2

3 Lenen Naast je basisbeurs en eventuele aanvullende beurs, kun je bij DUO geld lenen om je studie te betalen. Als je besluit te gaan lenen, moet je goed bedenken dat je een studieschuld opbouwt waarover rente wordt berekend. Deze schuld moet je terugbetalen. Lenen in het mbo Als je hebt gekozen voor een beroepsopleidende leerweg (bol) kun je vanaf de eerste dag van het kwartaal na je 18e verjaardag studiefinanciering krijgen. Voor een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) krijg je geen studie financiering. Studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs, eventueel een aanvullende beurs en het studentenreisproduct. Daarnaast kun je bovenop je beurs een extra bedrag lenen bij DUO. Kom je niet in aanmerking voor een aanvullende beurs? Dan kun je dat bedrag (of een deel ervan) ook lenen. Hoeveel geld je precies kunt lenen, kun je zien op Als je leent, moet je altijd rente betalen 3

4 Lenen mag, terugbetalen moet Mbo-opleiding niveau 1 en 2: Volg je een mbo-opleiding op niveau 1 of 2, dan zijn de basisbeurs, aanvullende beurs en het studentenreisproduct een gift. Je hoeft deze na je opleiding niet terug te betalen. Een eventuele rentedragende lening moet je natuurlijk wél terugbetalen. Mbo-opleiding niveau 3 en 4: Volg je een mbo-opleiding op niveau 3 of 4, dan krijg je een prestatiebeurs. De prestatiebeurs bestaat uit de basisbeurs, eventueel een aanvullende beurs en het studentenreisproduct. De prestatiebeurs krijg je eerst in de vorm van een lening. Haal je binnen tien jaar je diploma, dan wordt je prestatiebeurs omgezet in een gift. Anders moet je de prestatiebeurs, inclusief rente, terugbetalen. Ook moet je dan betalen voor het studenten- reisproduct. Een uitzondering is de aanvullende beurs in de eerste twaalf maanden: deze is een gift. Je hebt in principe recht op vier jaar prestatiebeurs. Bovenop deze prestatiebeurs kun je een bedrag lenen bij DUO. Na vier jaar prestatiebeurs kun je nog maximaal drie jaar lenen. Lenen in het hoger onderwijs Studiefinanciering voor hbo of universiteit bestaat uit een basisbeurs, eventueel een aanvullende beurs en het studentenreisproduct. Dit wordt als prestatiebeurs uitgekeerd. De prestatiebeurs krijg je eerst in de vorm van een lening. Haal je binnen tien jaar je diploma, dan wordt je prestatiebeurs omgezet in een gift. Anders moet je de prestatiebeurs, inclusief rente, terugbetalen. 4

5 Ook moet je dan betalen voor het studentenreisproduct. Een uitzondering is de aanvullende beurs in de eerste vijf maanden: deze is een gift. Hoelang je recht hebt op de prestatiebeurs is afhankelijk van de duur van je opleiding. Doe je bijvoorbeeld een vierjarige opleiding, dan kom je in aanmerking voor vier jaar prestatiebeurs. Naast de prestatiebeurs kun je een bedrag lenen bij DUO. Kom je niet in aanmerking voor een aanvullende beurs? Dan kun je dat bedrag (of een deel ervan) ook lenen. Na vier jaar prestatiebeurs kun je nog maximaal drie jaar lenen. Collegegeldkrediet Naast de gewone lening kun je bij DUO ook een lening aanvragen om je collegegeld te betalen. Deze lening wordt college geldkrediet genoemd en is een onderdeel van de studiefinanciering. Je kunt het gelijk met je prestatiebeurs en eventuele lening aanvragen. Het collegegeldkrediet wordt, net als de rest van je studiefinanciering, per maand uitbetaald. Na je studie betaal je het geleende bedrag terug onder dezelfde voorwaarden als bij het terugbetalen van een studieschuld. Je kunt een collegegeldkrediet krijgen voor zowel het wettelijk collegegeld als het instellingscollegegeld. Je kunt het maximale bedrag aan collegegeldkrediet aanvragen, maar het mag ook minder zijn, zodat je later minder hoeft terug te betalen. Moet je instellingscollegegeld betalen, dan kun je in ieder geval het wettelijk collegegeld lenen. Als je meer wilt lenen dan het wettelijk collegegeld, dan vragen we je om een bewijsstuk waaruit blijkt hoeveel collegegeld je moet betalen. Je kunt nooit méér lenen dan je aan collegegeld moet betalen. Bovendien geldt voor het instellings collegegeld dat je maximaal vijf keer het bedrag aan wettelijk collegegeld als collegegeldkrediet kunt ontvangen. De feiten op een rijtje Als je leent bij DUO, moet je altijd rente betalen. De prestatiebeurs is in eerste instantie een lening. Heb je binnen tien jaar je diploma gehaald? Dan wordt de prestatiebeurs een gift. Heb je je diploma niet (op tijd) gehaald? Dan moet je de prestatiebeurs én het studenten reisproduct (met rente) terugbetalen. Leen je extra, bovenop je (prestatie)beurs? Dit moet je altijd terugbetalen. Een collegegeldkrediet moet je ook altijd terugbetalen na je studie. 5

6 Rente DUO berekent rente over het bedrag dat je leent. Bij de uitgave van deze folder was het rentepercentage voor 2011 nog niet bekend. Kijk hiervoor op De rente gaat in vanaf de maand die volgt op de maand waarin je de lening op je rekening krijgt. Zolang je studeert en recht hebt op studiefinanciering, wordt het rentepercentage elk kalenderjaar opnieuw vastgesteld. Zodra je geen opleiding meer volgt, wordt het rentepercentage steeds voor vijf jaar vastgesteld. Dit gebeurt voor de eerste keer op 1 januari na de einddatum van je studiefinanciering. Terugbetalen Aanloopfase en aflosfase De eerste twee kalenderjaren nadat je je studiefinanciering hebt beëindigd noemen we de aanloopfase. In deze periode hoef je nog niets terug te betalen, het mag natuurlijk al wel. Er wordt wel rente berekend waardoor je totale schuld groeit. Het kan daarom aantrekkelijk zijn om al vóór of tijdens deze aanloopfase te beginnen met terugbetalen. Hoe je dat precies doet, lees je onder Eerder of extra aflossen verderop in deze folder. Na de aanloopfase moet je beginnen met het terugbetalen van je schuld. Deze terugbetalingsperiode, die in principe maximaal vijftien jaar duurt, noemen we de aflosfase. Hoeveel je precies moet terugbetalen is afhankelijk van de hoogte van je schuld en het bedrag aan berekende rente, maar in elk geval minimaal 45,41 per maand. Kijk voor meer informatie over terugbetalen van je studieschuld op Einde studiefinanciering in 2011 > Aanloopfase 1 januari 2012 t/m 2013 geen aflossingsverplichting terugbetalen mag wel > Aflosfase vanaf 1 januari 2014 je moet terugbetalen Totale schuld bij begin aflosfase 2% 3% 4% 5% 4.500,00 45,41 45,41 45,41 45, ,00 45,41 48,20 51,53 54, ,00 64,27 68,86 73,61 78, ,00 96,40 103,30 110,42 117, ,00 128,54 137,73 147,22 157, ,00 192,80 206,59 220,83 235, ,00 257,07 275,45 294,44 314, ,00 321,34 344,32 368,05 392,51 Deze tabel geeft je een indruk van hoeveel je per maand moet aflossen. Op vind je een handige rekenhulp voor het berekenen van je studieschuld. 6

7 Maandbedrag te hoog? Om het bedrag dat je maandelijks moet aflossen vast te stellen, delen we je totale schuld, inclusief de rente die je moet betalen over dit bedrag, door 180 maanden (vijftien jaar). De uitkomst is je maand bedrag met een minimum van 45,41 per maand. Als je moeite hebt om het vastgestelde maandbedrag te betalen, kun je een verzoek indienen om je maandbedrag te verlagen. DUO berekent dan op grond van je inkomen van twee jaar geleden hoeveel je zou kunnen terugbetalen. Het maandbedrag wordt berekend voor een heel kalenderjaar. Het verzoek tot verlaging van het maandbedrag moet dan wel vóór aanvang van het kalenderjaar zijn ingediend. Berekenen lager maandbedrag Om je maandbedrag te berekenen, gaan we uit van je verzamelinkomen of belastbaar loon. Het verzamel inkomen of belastbaar loon wordt door de Belastingdienst vastgesteld. Voor de definitieve berekening van je draagkracht kijken we dus niet naar je besteedbare inkomen. Regel je zaken online, via duo.nl 7

8 Een collegegeldkrediet is ook een lening Komt uit de berekening naar voren dat je méér zou kunnen betalen dan je vastgestelde maandbedrag? Dan blijft het maandbedrag hetzelfde. Je maandbedrag wordt nooit hoger. Je kunt een verzoek indienen om je maandbedrag te verlagen via Inkomen partner telt mee Het inkomen van je partner telt in principe mee bij het verlagen van je maandbedrag. Je kunt ervoor kiezen om het inkomen van je partner buiten beschouwing te laten. Voor elke maand dat je het inkomen van je partner niet laat meetellen, wordt de aflosfase met een maand verlengd. Eerder of extra aflossen Alvast beginnen met aflossen kan altijd. Tijdens je studie of tijdens de aanloopfase, dat maakt niet uit. Alvast gaan aflossen is voordelig, omdat je dan minder rente betaalt. De rente over je lening loopt namelijk altijd door. Rekeningnummer Het rekeningnummer van DUO is Gebruik altijd je burgerservicenummer als betalingskenmerk. Wil je vanuit het buitenland betalen, vermeld dan ook het IBAN-nummer NL63RBOS en de BIC-code RBOSNL2A. 8

9 Bereken direct hoeveel je kunt lenen. Informatie over het terugbetalen van je studieschuld. Online lening aanvragen en wijzigen. Als je alvast aflost tijdens de aanloopfase, dan berekent DUO automatisch een lager maandbedrag. Als je extra aflost tijdens de aflosfase, dan kun je verzoeken om een herberekening van het maandbedrag. Als je een aanzienlijke aflossing hebt gedaan, kan je maandbedrag hierdoor lager worden. Heb je een groot bedrag overgemaakt en wil je dat DUO je maandbedrag opnieuw berekent? Je kunt het verzoek tot herberekening indienen met het formulier Wijzigen terugbetalen studieschuld. Wat je zelf kunt regelen Lening aanvragen of wijzigen Je kunt direct bij de eerste aanvraag voor je studiefinanciering opgeven óf en hoeveel je per maand wilt lenen. Heb je al studiefinanciering? Dan kun je een lening aanvragen of wijzigen via Dat doe je door in te loggen op Mijn DUO. Als je wilt, kun je elke maand de hoogte van je lening wijzigen. Let op: geef de wijziging wél op tijd door. Wil je bijvoorbeeld in de maand oktober extra lenen, dan moet je dat uiterlijk op 1 oktober aan ons doorgeven. Inloggen Met je DigiD (met sms-functie) kun je inloggen op Mijn DUO en heb je online toegang tot je gegevens. DUO zorgt ervoor dat niemand anders kan zien welke gegevens je bekijkt of doorstuurt. Je kunt een aantal gegevens online wijzigen. Bijvoorbeeld je rekeningnummer of het bedrag dat je maandelijks leent van DUO. Je hoeft dan geen wijzigingsformulieren meer in te vullen. Dat bespaart je een hoop moeite. 9

10 Wat DUO voor jou doet Krijgen waar je recht op hebt Het geld dat DUO beheert en uitkeert is overheidsgeld. DUO zorgt ervoor dat iedereen krijgt waar hij recht op heeft. Niet meer en niet minder. Daarom word je gevraagd je gegevens volledig én op tijd door te geven. Vervolgens controleert DUO je persoonlijke gegevens en wisselt deze gegevens uit met andere instanties. Hierbij voldoet DUO altijd aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Meer informatie hierover vind je op Berichten Op de berichten die DUO je stuurt, staat hoeveel geld je krijgt, hoeveel je geleend hebt en hoe hoog je schuld is. Ook kun je precies zien hoeveel je nog extra kunt lenen. DUO laat je weten wanneer de aflosfase ingaat voor het terugbetalen van de opgebouwde studieschuld. Wijzig je tussentijds je gegevens, dan ontvang je hierover ook bericht. Rekenhulp Op vind je de rekenhulp Hoe duur is lenen. Hiermee kun je uitrekenen Geen diploma gehaald? Dan moet je de prestatiebeurs terugbetalen. 10

11 hoeveel je na je studie moet terugbetalen als je leent naast je basisbeurs en eventuele aanvullende beurs. Je prestatiebeurs wordt in de berekening niet meegenomen. Contact Heb je nog vragen? Misschien heb je na het lezen van deze folder nog vragen. Kijk dan eens op Je kunt ook bellen met onze Infolijn. Wil je liever persoonlijk aan de balie geholpen worden, dan kun je een van de service kantoren bezoeken. Nieuwe regels vanaf 2012 Vanaf 1 januari 2012 verandert er een aantal dingen in de manier waarop je je studieschuld terugbetaalt. Deze wijzigingen gelden alleen voor terug betalers die vanaf 1 augustus 2009 voor het eerst studiefinanciering hebben ontvangen en niet eerder dan 1 januari 2012 in de aflosfase komen. De belangrijkste wijzigingen voor deze groep terugbetalers zijn: automatische incasso voor iedereen je betaalt altijd terug naar draagkracht bij het berekenen van die draagkracht telt het inkomen van je partner altijd mee. Daarnaast geldt vanaf 1 januari 2012 voor iedere terugbetaler dat hij de aflosfase zonder opgaaf van reden met maximaal vijf jaar mag stopzetten. Deze mogelijkheid is ook wel bekend onder de term jokerjaren. Met de inzet van jokerjaren verleng je de duur van de aflosfase tot maximaal twintig jaar. 11

12 Deze folder is een uitgave van: Dienst Uitvoering Onderwijs Postbus LG Groningen Infolijn (050) Servicekantoren: kijk op de internet site voor adressen en openingstijden Rijksoverheid December 2010 Publicatienr SF-009

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Aangenaam, wij zijn DUO DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen?

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? werk.nl uwv.nl Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Inhoud 1. Wat moet u nog regelen voor uw pensioen?... 3 2. Wat moet u nog regelen voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1

Nadere informatie

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan?

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Inhoud Deze brochure 2 Rechtsbijstand of mediation 2 - Waar kunt u terecht met uw juridische probleem, vraag of conflict? 2 - Hoe helpt het

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 INSCHRIJVEN... 2 Verificatie persoonsgegevens... 2 Verificatie vooropleidingsgegevens... 2 Wijziging aanmelding of gegevens...

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

AFSTUDEREN EN DAN 2014-2015

AFSTUDEREN EN DAN 2014-2015 AFSTUDEREN EN DAN 2014-2015 JE STAAT OP HET PUNT OM AF TE STUDEREN; GEFELICITEERD! IN DEZE FOLDER VIND JE INFORMATIE DIE BELANGRIJK IS OM TE WETEN ALS JE JE STUDIE AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT AFRONDT: Uitschrijving

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit namens het ministerie

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? 3. Wanneer hoef ik het inburgeringsexamen niet te doen? 4. Wat moet

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

Ontslag uit het umc. Wat nu?

Ontslag uit het umc. Wat nu? Ontslag uit het umc Wat nu? Ontslag uit het umc Wat nu? 4 Inhoudsopgave 1 Werkloos, en nu? 7 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 8 3 WW 9 3.1 Voorwaarden voor een WW-uitkering

Nadere informatie

Pensioen in het buitenland, kan dat?

Pensioen in het buitenland, kan dat? Pensioen in het buitenland, kan dat? Wil je van je pensioen genieten in het buitenland? Dat kan, maar er is wel een aantal zaken waar je op moet letten. Bijvoorbeeld hoe het zit met de AOW, de zorgverzekering

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Inhoud 1. Wat moet u nog regelen voor uw pensioen?... 3 2. Wat moet u nog regelen voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1

Nadere informatie