Wijzigingen Student hoger onderwijs buitenland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijzigingen Student hoger onderwijs buitenland"

Transcriptie

1 Wijzigingen Student hoger onderwijs buitenland Dit formulier Dit formulier is voor studenten hoger onderwijs in het buitenland die studiefinanciering ontvangen of weer willen ontvangen en een wijziging willen doorgeven. Je hoeft alleen de vragen in te vullen die betrekking hebben op de wijziging. Vul wel altijd vraag 1 en vraag 13 in. Vergeet daarbij niet je handtekening te zetten. Opsturen Dienst Uitvoering Onderwijs Postbus GC Groningen Meer informatie duo.nl 1 Je gegevens Vul deze vraag altijd in Burgerservicenummer 1.2 Achternaam Eerste officiële voornaam en overige voorletters 1.3 Geboortedatum 1.4 Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Wat is je nieuwe buitenlandse adres? Straat en huisnummer Postcode en woonplaats 2.2 Ingangsdatum nieuw adres Voornaam Overige voorletters Man Vrouw Wijziging buitenlands adres WSBH

2 2 van 5 3 Een wijziging van je woonsituatie 3.1 Wat is er gewijzigd? 3.2 Ingangsdatum wijziging 4 Ik woon (weer) bij mijn ouders > Ga naar 3.2 Ik word uitwonend > Ga naar 3.2. Vul ook vraag 8 in. Postadres 4.1 Op welk adres wil je je post over studiefinanciering ontvangen? 4.2 Ingangsdatum postadres Op welke datum ben of word je uitgeschreven bij je opleiding? 6 Op mijn (nieuwe) adres Op een postadres > Vul hieronder het adres in. Vul ook vraag 4.2 in. Postbus of straat en huisnummer Postcode Plaats Een (andere) einddatum van je opleiding > Zet je studentenreisproduct op tijd stop bij een ophaalautomaat.. Een nieuwe opleiding Je studiegegevens 6.1 Volg je (straks) een opleiding in de grensstreek? Ja, opleiding in de grensstreek > Ga naar 6.4 Nee, geen opleiding in de grensstreek > Ga naar Heb je in de zes jaar voor aanvang van je studiefinanciering in het buitenland ten minste drie jaar legaal in Nederland gewoond? Ja, ten minste drie jaar Nee, minder dan drie jaar, omdat ik of een van mijn ouders nu of in de afgelopen zes jaar voor een Nederlandse overheids organisatie in het buitenland werk(t) of werkte > Stuur een werkgeversverklaring mee waaruit dit blijkt Nee, minder dan drie jaar, omdat ik al langer een studie volg die recht geeft op studiefinanciering, aan een hogeschool of universiteit in het buitenland > Stuur een bewijsstuk van de onderwijsinstelling mee waaruit dit blijkt Nee, ik ben (een kind van) een migrerend werknemer Nee, minder dan drie jaar > Je hebt geen recht op studiefinanciering 6.3 Krijg je van een ander land dan Nederland een vergoeding (direct of indirect) voor de kosten van je opleiding of je levensonderhoud in het buitenland? Nee Ja > Je hebt geen recht op studiefinanciering 6.4 Wat is de naam van de buitenlandse instelling waarvoor je studiefinanciering aanvraagt? 6.5 Naam van de faculteit/vestiging Plaats hoofdvestiging

3 Wijzigingen 3 van 5 Student hoger onderwijs buitenland Dienst Uitvoering Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 6.6 Welke opleiding volg je of ga je volgen? 6.7 Wat is het niveau van de opleiding? > Noteer de naam van de instelling, de faculteit, de opleiding en diploma of graad in de taal van het land waar je gaat studeren. Vertaal vreemde talen als Chinees en Russisch naar de voor ons gebruikelijke letters uit het Latijnse alfabet. Hoger beroepsonderwijs Wetenschappelijk onderwijs 6.8 Welk type opleiding is de opleiding die je bij vraag 6.5 hebt opgegeven? Bacheloropleiding Masteropleiding Anders, namelijk 6.9 Wat is de naam van het te behalen diploma of de te behalen graad? 6.10 Volg je de opleiding in voltijd of deeltijd? Voltijdopleiding Deeltijdopleiding > Je hebt geen recht op studiefinanciering 6.11 Hoe lang duurt deze opleiding? Korter dan een jaar > Je hebt geen recht op studiefinanciering Een jaar of langer, namelijk jaar 6.12 Per wanneer sta je ingeschreven bij deze opleiding? > Het gaat hier om de officiële inschrijfdatum (startdatum studie), niet om de datum waarop je je hebt aangemeld bij de onderwijsinstelling Wanneer ben of word je uitgeschreven bij je vorige opleiding? 6.14 Wil je studiefinanciering in de periode tussen je oude en je nieuwe opleiding? 7 Ja Nee Je studiefinanciering wijzigen of opnieuw aanvragen 7.1 Vanaf wanneer moet de aanvraag of wijziging van studiefinancie ring ingaan? Maand Jaar 7.2 Welke vorm van studiefinanciering wil je? Basisbeurs + OV-vergoeding Basisbeurs + OV-vergoeding + aanvullende beurs > Vul ook vraag 8 in Basisbeurs + OV-vergoeding + aanvullende beurs + lening > Vul ook vraag 8 in Basisbeurs + OV-vergoeding + lening OV-vergoeding + lening OV-vergoeding 7.3 Hoeveel prestatiebeurs wil je ontvangen? Maximaal Minder, namelijk per maand 7.4 Als je wilt lenen: hoeveel wil je lenen? Weet wat je leent! Kijk voor meer informatie op duo.nl. per maand > Kijk op duo.nl voor de bedragen

4 4 van 5 8 Gegevens van je ouders 8.1 Gegevens ouder 1 Deze vraag hoef je alleen in te vullen als je een aanvullende beurs of een uitwonendenbeurs aanvraagt.. Burgerservicenummer Achternaam Eerste officiële voornaam en overige voorletters Geboortedatum Eventuele overlijdensdatum Adres: Straat en huisnummer Postcode en plaats Voornaam Overige voorletters > Ga naar vraag 8.2 Straat Huisnummer 8.2 Gegevens ouder 2 Burgerservicenummer Achternaam Eerste officiële voornaam en overige voorletters Geboortedatum Eventuele overlijdensdatum Adres: Straat en huisnummer Postcode en plaats 9 Voornaam Overige voorletters > Ga naar vraag 9 Straat Huisnummer Collegegeldkrediet aanvragen of wijzigen Deze vraag geldt alleen voor studenten aan het hbo en de universiteit Wanneer moet de aanvraag of wijziging van het collegegeldkrediet ingaan? Maand Jaar 9.2 Hoeveel collegegeldkrediet wil je per maand? Maximaal > Kijk op voor de bedragen Minder, namelijk Geen collegegeldkrediet 10 Je studiefinanciering stopzetten 10.1 Per wanneer wil je de studiefinanciering stopzetten? Maand Jaar > Zet je studentenreisproduct tijdig stop bij een ophaalautomaat 10.2 Waarom zet je je studiefinanciering stop? Te veel bijverdiensten Einde studie Andere reden, namelijk

5 Wijzigingen 5 van 5 Student hoger onderwijs buitenland Dienst Uitvoering Onderwijs Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap 11 Nieuw rekeningnummer 11.1 Wat is je nieuwe rekeningnummer? (IBAN) BIC 11.2 Ingangsdatum wijziging Mijn verblijfsstatus is gewijzigd Dit mag geen spaarrekeningnummer zijn. > Je kunt hier ook een niet-nederlands rekeningnummer invullen. Vul in dat geval ook de BIC in. Wijziging verblijfsstatus Ik heb de Nederlandse nationaliteit verkregen > Stuur een kopie mee van het document waaruit blijkt dat je de Nederlandse nationaliteit hebt 12.2 Ingangsdatum wijziging 13 Ik heb een nieuw verblijfsdocument > Stuur een kopie mee van de voor- en achterkant van je verblijfsdocument Mijn verblijfsdocument is verlengd > Stuur een kopie mee van de voor- en achterkant van je verblijfsdocument Mijn aanvraag voor een verblijfsdocument is nog in behandeling > Stuur bewijsstukken mee waaruit blijkt dat de aanvraag nog in behandeling is Ondertekening Deze vraag altijd invullen Telefoon 13.1 Ik verklaar dat ik dit formulier volledig en naar waarheid heb ingevuld Handtekening Checklist Vraag 1.1 Heb je je burgerservicenummer ingevuld? Vraag 3 en 7 Vraag je een aanvullende beurs en/of een uitwonendenbeurs aan? Vergeet dan niet om ook vraag 8 in te vullen. Vraag 12 Stuur een kopie van het gevraagde bewijsstuk mee Vraag 13.1 Vergeet je handtekening niet Bewijsstukken niet aan het formulier vastnieten Maak een kopie van dit formulier voor je eigen administratie DUO en jouw gegevens Je gegevens worden opgenomen in de systemen van DUO. DUO gebruikt en beveiligt je persoonlijke gegevens zorgvuldig om zijn wettelijke taken uit te voeren. Hierbij voldoen we altijd aan de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Wil je meer informatie over hoe DUO met je persoonsgegevens omgaat, kijk dan op duo.nl. Uiteraard controleert DUO je gegevens bij andere instanties om ervoor te zorgen dat je krijgt waar je recht op hebt. In geval van misbruik doet DUO aangifte bij het Openbaar Ministerie. Volg je een studie in het Vlaams hoger onderwijs? Dan controleren we je inschrijving bij de Databank Hoger Onderwijs van het Vlaamse ministerie van onderwijs.

6 Toelichting bij Wijzigingen student hoger onderwijs buitenland Meer informatie duo.nl Algemeen Verzorg je een kind? Als je als alleenstaande een kind verzorgt, kun je eenoudertoeslag aanvragen. Dat kan door in te loggen in Mijn DUO. Lukt dat niet, dan kun je het formulier Aanvragen en wijzigen eenoudertoeslag downloaden van duo.nl. De voorwaarden om voor de toeslag in aanmerking te komen, vind je daar ook. Iemand machtigen Wil je iemand machtigen om je zaken te regelen in Mijn DUO? Dit doe je eenvoudig bij digid.nl/machtigen. Wil je dat de gemachtigde ook telefonisch, aan de balie, of via informatie over jou kan opvragen of wijzigingen kan doorgeven? Stuur dan ook het formulier Machtiging op. DUO heeft namelijk geen inzage in een machtiging die via DigiD is geregeld. Het formulier vind je op onze site. Ontvang je je post nu digitaal en wil je dat wij de naar de gemachtigde sturen? Log dan in op Mijn DUO en pas je adres aan bij Mijn gegevens. Bij 2.1 Wijziging buitenlands adres Als je op kamers woont, moet je adres overeenkomen met het adres dat je hebt doorgegeven aan de gemeente. Wanneer je een studie in het buitenland volgt, vervalt deze eis. Wel blijft de eis bestaan dat je niet bij je ouders mag wonen. Als je langer dan acht maanden naar het buitenland gaat, moet je je uitschrijven uit de gemeente en je buitenlandse adres doorgeven. Dit kun je ook doen via Mijn DUO. Ga je korter dan acht maanden naar het buitenland, dan kun je ingeschreven blijven staan in de gemeente. Bij een eventueel huisbezoek wordt om een bewijs van je verblijf in het buitenland gevraagd. Ga je voor je Nederlandse opleiding stage lopen in het buitenland, blijf je bij je ouders in Nederland ingeschreven staan en heb je geen OV-vergoeding buitenland aangevraagd? Stuur dan ook het formulier Aanvraag uitzondering inschrijving gemeente naar DUO. Dit formulier kun je downloaden van duo.nl. Wonen je ouders ook in het buitenland en wil je een beurs voor uitwonenden aanvragen? Dan moet DUO ook hun gegevens hebben. Je ouders kunnen een adreswijziging in of naar het buitenland doorgeven met het formulier Wijzigingen ouders, dat je kunt downloaden van duo.nl. Als je weer terug in Nederland bent, moet je dit aan DUO doorgeven via Mijn DUO of met het formulier Wijzigingen student. Verhuis je binnen Nederland? Geef dan je adreswijziging door aan de gemeente. De gemeente geeft adreswijzigingen automatisch door aan DUO. Let op: verandert je woonsituatie (van thuiswonend naar uitwonend of andersom) dan moet je dit wél apart aan DUO doorgeven. Zie ook de toelichting bij vraag 3.1. Bij 3.1 Woonsituatie DUO pakt misbruik van de uitwonendenbeurs streng aan. Als je op kamers woont en je adres niet overeenkomt met het adres dat je hebt opgegeven aan de gemeente, dan is er sprake van misbruik en zet DUO je uitwonendenbeurs om naar een (lagere) beurs voor thuiswonende studenten. Ook krijg je dan een boete. Word je uitwonend, maar weet je nog geen adres? Geef je adres dan aan ons door zodra je het weet. Tot die tijd krijg je een beurs voor thuiswonenden. Bij 4.1 Postadres Als je je post niet op je woonadres wilt ontvangen, kun je een postadres doorgeven. Let op: we sturen alleen de post over studiefinanciering naar je postadres. Heb je je aangemeld voor een opleiding in het hoger onderwijs? En wil je je post over je aanmelding ook op een postadres ontvangen? Wijzig dit adres dan via studielink.nl. Heb je in Mijn DUO aangegeven dat je je post alleen digitaal wilt ontvangen, dan moet je dit bij Mijn gegevens uitzetten, anders ontvang je je post niet op het postadres. Bij 5 Einddatum opleiding Vergeet niet je studentenreisproduct op tijd stop te zetten. Doe dit uiterlijk op de vijfde werkdag van de eerste maand waarin je geen recht meer hebt op studiefinanciering. Anders ontstaat er een schuld van 97,- per halve maand. Je mag vanaf de eerste dag van de maand niet meer met je studentenreisproduct reizen. Bij 6.1 Inschrijfdatum Stuur dit formulier uiterlijk op de dag van je inschrijving in. Als je opnieuw gaat studeren (bijvoorbeeld na een jaar studieonderbreking), vul dan ook altijd vraag 7 in. Bij 6.1 Opleidingen in de grensstreek Het gaat hier om opleidingen aan instellingen die hun hoofdvestiging hebben in Vlaanderen en Brussel en de Duitse deelstaten Noordrijn- Westfalen, Nedersaksen en Bremen.

7 Heb jij in het verleden voor een Nederlandse overheidsorganisatie in het buitenland gewerkt? Of geldt dit voor een van je ouders? Dan telt die periode niet mee bij het bepalen van de zes jaren. Heb je al eerder in het buitenland een opleiding gedaan die recht geeft op studiefinanciering? Dan tellen de jaren dat je die studie volgde ook niet mee voor de 3 uit 6-eis. Bij 6.2 Vergoeding in het buitenland Met een vergoeding bedoelt DUO een tegemoetkoming in bijvoorbeeld collegegeld of levensonderhoud, die wordt verstrekt door een ander land dan Nederland (direct of indirect). Ontvang je een dergelijke tegemoetkoming, dan heb je geen recht (meer) op Nederlandse studiefinanciering. Bij 6.11 Inschrijfdatum Stuur dit formulier uiterlijk op de dag van je inschrijving in. Als je opnieuw gaat studeren (bijvoorbeeld na een jaar studieonderbreking), vul dan ook altijd vraag 7 in. Bij 6.13 Periode tussen oude en nieuwe opleiding Ga je een nieuwe opleiding volgen en heb je voor die opleiding ook recht op studiefinanciering? Dan kun je in aanmerking komen voor studie financiering in de periode tussen je oude en nieuwe opleiding. Dit noemen we een overbrugging. Je kunt maximaal vier maanden overbruggen. Je moet de overbrugging binnen vier maanden na de einddatum van je oude opleiding aanvragen. Bij 7.1 Ingangsmaand studiefinanciering Je kunt studiefinanciering alleen per de eerste van de maand aanvragen. Bij 7.2 Studiefinanciering wijzigen Heb je alleen nog recht op studiefinanciering in de vorm van een lening? En wil je geen lening, maar wel een OV-vergoeding? Dan kun je dat hier aangeven. Kruis dan alleen OV-vergoeding aan. Als je deze optie aankruist, kun je vraag 7.3 en 7.4 overslaan. Volg je een opleiding in het hbo of aan de universiteit, dan heb je alleen recht op de OV-vergoeding tijdens de duur van je prestatiebeurs en tijdens het eerste jaar van je leenfase. Bij 7.3 Hoeveel prestatiebeurs Als je een mbo-opleiding volgt op niveau 3 of 4 of naar hbo of universiteit gaat, moet je presteren voor je beurs. Dat betekent dat je een diploma moet halen. Je hoeft niet de maximale prestatiebeurs aan te vragen. Zo kun je voorkomen dat je veel moet terugbetalen als je je diploma niet binnen tien jaar behaalt. Wil je minder dan een maximale prestatiebeurs ontvangen, dan kun je dat hier invullen. Bij 7.4 Lenen Kies je er ervoor om te lenen? Weet dan dat er rente wordt berekend vanaf de eerste maand na de uitbetaling. Na je studie moet je de lening onder sociale voorwaarden terugbetalen; in vijftien jaar, op basis van je inkomen. Op duo.nl vind je de bedragen die je kunt lenen en het actuele rentepercentage. Bij 8 Gegevens van je ouders Met ouder 1 en ouder 2 bedoelen we je natuurlijke ouders die bij de gemeente als jouw ouders geregistreerd staan. Ook een adoptiefouder geldt als een natuurlijke ouder. Een pleeg- of stiefouder geldt niet als natuurlijke ouder. Vraag je een uitwonendenbeurs aan? Dan hebben we de gegevens van je ouders nodig voor de uitwonendencontrole. Ook hebben we deze gegevens nodig voor de berekening van de aanvullende beurs. De hoogte van je aanvullende beurs is namelijk afhankelijk van het inkomen van je ouders. Daarom moeten we bij de aanvraag van deze beurs weten wie je ouders zijn. Woont je ouder in Nederland? Vul dan het adres van hem of haar in dat bekend is bij de gemeente. Soms willen of kunnen ouders niet meewerken aan het opgeven van hun gegevens voor de berekening van de aanvullende beurs. Je kunt dan een beroep doen op de regeling weigerachtige ouders. Kijk voor meer informatie over deze regeling op duo.nl. Is je ouder overleden? Vul dan de overlijdensdatum in. We gaan bij de berekening van de aanvullende beurs dan uit van het inkomen van de andere ouder. Staan de gegevens van je overleden ouder niet in de registratie bij de gemeente, bijvoorbeeld omdat je ouder in het buitenland is overleden? Dan moet je een kopie van het overlijdensafschrift met dit formulier meesturen. Bij 9.1 Collegegeldkrediet voor hbo en universiteit Naast de gewone lening kun je ook een lening aanvragen voor het betalen van je collegegeld. Deze lening wordt collegegeldkrediet genoemd. Na je studie betaal je het geleende bedrag terug onder dezelfde voorwaarden als het terugbetalen van een studieschuld. Je kunt collegegeldkrediet niet met terugwerkende kracht aanvragen. Je kunt een collegegeldkrediet krijgen voor het wettelijke collegegeld en voor het instellingscollegegeld. Bij 9.2 Hoeveel collegegeldkrediet Je kunt zelf bepalen of je het volledige bedrag dat je moet betalen aan collegegeld wilt lenen, of een deel daarvan. Vul in hoeveel collegegeldkrediet je per maand wilt hebben, want het wordt per maand uitbetaald. De actuele bedragen vind je op duo.nl. Je moet in het buitenland instellingscollegegeld betalen. Je kunt maximaal vijf keer het bedrag aan in Nederland wettelijk vastgesteld collegegeld als collegegeldkrediet lenen. Wil je per maand meer dan 1/12 deel van het in Nederland wettelijk vastgestelde collegegeld aanvragen? Stuur dan een verklaring van de onderwijsinstelling mee waarin staat hoeveel collegegeld je moet betalen. Als de verklaring ontbreekt, dan sturen we je een formulier. In het formulier kan de onderwijsinstelling aangeven hoeveel collegegeld je moet betalen. Je krijgt wel alvast een voorlopige toekenning ter hoogte van het wettelijk collegegeld. Bij 10.1 en 10.2 Studiefinanciering stopzetten Zet je je studiefinanciering stop in verband met bijverdiensten? Dan ontvang je automatisch weer je studiefinanciering vanaf het nieuwe kalenderjaar. DUO kijkt namelijk naar je bijverdiensten per kalenderjaar. Vergeet niet je studenten reisproduct op tijd stop te zetten bij een ophaalautomaat: uiterlijk op de vijfde werkdag van de eerste maand waarin je geen recht meer hebt op studiefinanciering. Anders ontstaat er een schuld van 97,- per halve maand. Je mag vanaf de eerste dag van de maand niet meer met je studentenreisproduct reizen. Als je je opleiding beëindigt, vul dan vraag 5.1 in. Bij 11.1 Rekeningnummer De studiefinanciering wordt alleen gestort op je eigen rekeningnummer. Je mag niet het nummer van een spaarrekening doorgeven.

8 Heb jij in het verleden voor een Nederlandse overheidsorganisatie in het buitenland gewerkt? Of geldt dit voor een van je ouders? Dan telt die periode niet mee bij het bepalen van de zes jaren. Heb je al eerder in het buitenland een opleiding gedaan die recht geeft op studiefinanciering? Dan tellen de jaren dat je die studie volgde ook niet mee voor de 3 uit 6-eis. Bij 6.2 Vergoeding in het buitenland Met een vergoeding bedoelt DUO een tegemoetkoming in bijvoorbeeld collegegeld of levensonderhoud, die wordt verstrekt door een ander land dan Nederland (direct of indirect). Ontvang je een dergelijke tegemoetkoming, dan heb je geen recht (meer) op Nederlandse studiefinanciering. Bij 6.11 Inschrijfdatum Stuur dit formulier uiterlijk op de dag van je inschrijving in. Als je opnieuw gaat studeren (bijvoorbeeld na een jaar studieonderbreking), vul dan ook altijd vraag 7 in. Bij 6.13 Periode tussen oude en nieuwe opleiding Ga je een nieuwe opleiding volgen en heb je voor die opleiding ook recht op studiefinanciering? Dan kun je in aanmerking komen voor studie financiering in de periode tussen je oude en nieuwe opleiding. Dit noemen we een overbrugging. Je kunt maximaal vier maanden overbruggen. Je moet de overbrugging binnen vier maanden na de einddatum van je oude opleiding aanvragen. Bij 7.1 Ingangsmaand studiefinanciering Je kunt studiefinanciering alleen per de eerste van de maand aanvragen. Bij 7.2 Studiefinanciering wijzigen Heb je alleen nog recht op studiefinanciering in de vorm van een lening? En wil je geen lening, maar wel een OV-vergoeding? Dan kun je dat hier aangeven. Kruis dan alleen OV-vergoeding aan. Als je deze optie aankruist, kun je vraag 7.3 en 7.4 overslaan. Volg je een opleiding in het hbo of aan de universiteit, dan heb je alleen recht op de OV-vergoeding tijdens de duur van je prestatiebeurs en tijdens het eerste jaar van je leenfase. Bij 7.3 Hoeveel prestatiebeurs Als je een mbo-opleiding volgt op niveau 3 of 4 of naar hbo of universiteit gaat, moet je presteren voor je beurs. Dat betekent dat je een diploma moet halen. Je hoeft niet de maximale prestatiebeurs aan te vragen. Zo kun je voorkomen dat je veel moet terugbetalen als je je diploma niet binnen tien jaar behaalt. Wil je minder dan een maximale prestatiebeurs ontvangen, dan kun je dat hier invullen. Bij 7.4 Lenen Kies je er ervoor om te lenen? Weet dan dat er rente wordt berekend vanaf de eerste maand na de uitbetaling. Na je studie moet je de lening onder sociale voorwaarden terugbetalen; in vijftien jaar, op basis van je inkomen. Op duo.nl vind je de bedragen die je kunt lenen en het actuele rentepercentage. Bij 8 Gegevens van je ouders Met ouder 1 en ouder 2 bedoelen we je natuurlijke ouders die bij de gemeente als jouw ouders geregistreerd staan. Ook een adoptiefouder geldt als een natuurlijke ouder. Een pleeg- of stiefouder geldt niet als natuurlijke ouder. Vraag je een uitwonendenbeurs aan? Dan hebben we de gegevens van je ouders nodig voor de uitwonendencontrole. Ook hebben we deze gegevens nodig voor de berekening van de aanvullende beurs. De hoogte van je aanvullende beurs is namelijk afhankelijk van het inkomen van je ouders. Daarom moeten we bij de aanvraag van deze beurs weten wie je ouders zijn. Woont je ouder in Nederland? Vul dan het adres van hem of haar in dat bekend is bij de gemeente. Soms willen of kunnen ouders niet meewerken aan het opgeven van hun gegevens voor de berekening van de aanvullende beurs. Je kunt dan een beroep doen op de regeling weigerachtige ouders. Kijk voor meer informatie over deze regeling op duo.nl. Is je ouder overleden? Vul dan de overlijdensdatum in. We gaan bij de berekening van de aanvullende beurs dan uit van het inkomen van de andere ouder. Staan de gegevens van je overleden ouder niet in de registratie bij de gemeente, bijvoorbeeld omdat je ouder in het buitenland is overleden? Dan moet je een kopie van het overlijdensafschrift met dit formulier meesturen. Bij 9.1 Collegegeldkrediet voor hbo en universiteit Naast de gewone lening kun je ook een lening aanvragen voor het betalen van je collegegeld. Deze lening wordt collegegeldkrediet genoemd. Na je studie betaal je het geleende bedrag terug onder dezelfde voorwaarden als het terugbetalen van een studieschuld. Je kunt collegegeldkrediet niet met terugwerkende kracht aanvragen. Je kunt een collegegeldkrediet krijgen voor het wettelijke collegegeld en voor het instellingscollegegeld. Bij 9.2 Hoeveel collegegeldkrediet Je kunt zelf bepalen of je het volledige bedrag dat je moet betalen aan collegegeld wilt lenen, of een deel daarvan. Vul in hoeveel collegegeldkrediet je per maand wilt hebben, want het wordt per maand uitbetaald. De actuele bedragen vind je op duo.nl. Je moet in het buitenland instellingscollegegeld betalen. Je kunt maximaal vijf keer het bedrag aan in Nederland wettelijk vastgesteld collegegeld als collegegeldkrediet lenen. Wil je per maand meer dan 1/12 deel van het in Nederland wettelijk vastgestelde collegegeld aanvragen? Stuur dan een verklaring van de onderwijsinstelling mee waarin staat hoeveel collegegeld je moet betalen. Als de verklaring ontbreekt, dan sturen we je een formulier. In het formulier kan de onderwijsinstelling aangeven hoeveel collegegeld je moet betalen. Je krijgt wel alvast een voorlopige toekenning ter hoogte van het wettelijk collegegeld. Bij 10.1 en 10.2 Studiefinanciering stopzetten Zet je je studiefinanciering stop in verband met bijverdiensten? Dan ontvang je automatisch weer je studiefinanciering vanaf het nieuwe kalenderjaar. DUO kijkt namelijk naar je bijverdiensten per kalenderjaar. Vergeet niet je studenten reisproduct op tijd stop te zetten bij een ophaalautomaat: uiterlijk op de vijfde werkdag van de eerste maand waarin je geen recht meer hebt op studiefinanciering. Anders ontstaat er een schuld van 97,- per halve maand. Je mag vanaf de eerste dag van de maand niet meer met je studentenreisproduct reizen. Als je je opleiding beëindigt, vul dan vraag 5.1 in. Bij 11.1 Rekeningnummer De studiefinanciering wordt alleen gestort op je eigen rekeningnummer. Je mag niet het nummer van een spaarrekening doorgeven.

Wijzigingen Student hoger onderwijs buitenland, nieuw stelsel

Wijzigingen Student hoger onderwijs buitenland, nieuw stelsel Wijzigingen Student hoger onderwijs buitenland, nieuw stelsel Dit formulier Dit formulier is voor studenten hoger onderwijs in het buitenland die per 1 september 2015 of later voor het eerst studiefinanciering

Nadere informatie

Wijzigingen nieuw stelsel Student hoger onderwijs buitenland

Wijzigingen nieuw stelsel Student hoger onderwijs buitenland Wijzigingen nieuw stelsel Student hoger onderwijs buitenland Dit formulier Dit formulier is voor studenten hoger onderwijs in het buitenland die per 1 september 2015 of later voor het eerst studiefinanciering

Nadere informatie

Wijzigingen Student hoger onderwijs buitenland

Wijzigingen Student hoger onderwijs buitenland Wijzigingen Student hoger onderwijs buitenland Dit formulier Dit formulier is voor studenten hoger onderwijs in het buitenland die studiefinanciering ontvangen of weer willen ontvangen en een wijziging

Nadere informatie

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders Wijzigingen Student Dit formulier Dit formulier is voor studenten die studiefinanciering ontvangen of weer willen ontvangen en een wijziging willen doorgeven. Je hoeft alleen de vragen op het formulier

Nadere informatie

Wijzigingen Student mbo-opleiding buitenland

Wijzigingen Student mbo-opleiding buitenland Wijzigingen Student mbo-opleiding buitenland Dit formulier Dit formulier is voor studenten die in het buitenland een mboopleiding volgen en die: - studiefinanciering ontvangen en een wijziging willen doorgeven.

Nadere informatie

t stuur een bewijsstuk mee

t stuur een bewijsstuk mee Dit formulier Met dit formulier kun je studiefinanciering aanvragen als je in het buitenland een volledige opleiding in het hoger onderwijs gaat volgen. 8417A-SF-003 Retouradres: Postbus 50061-9702 DA

Nadere informatie

Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland 1 Je gegevens Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch

Nadere informatie

Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland 1 Je gegevens Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch

Nadere informatie

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten

Nadere informatie

Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Nadere informatie

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland woont

Nadere informatie

Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba

Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba Dit formulier Gebruik dit formulier als je op de Nederlandse Antillen of Aruba woont en je studiefinanciering wilt aanvragen

Nadere informatie

Aanvraag Ov-vergoeding buitenland

Aanvraag Ov-vergoeding buitenland Aanvraag Ov-vergoeding buitenland 1 Je gegevens Dit formulier Met dit formulier kun je een maandelijkse vergoeding aanvragen als je tijdelijk een deel van je Nederlandse studie in het buitenland volgt.

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Levenlanglerenkrediet

Aanvragen en wijzigen Levenlanglerenkrediet 1 Uw gegevens Lees de toelichting Aanvragen en wijzigen Levenlanglerenkrediet Dit formulier Gebruik dit formulier als u levenlanglerenkrediet aan wilt vragen en u niet (meer) in aanmerking komt voor reguliere

Nadere informatie

Wijzigingen Scholier. Je gegevens. Wijziging woonsituatie. Voor scholieren in het voortgezet onderwijs met tegemoetkoming scholieren

Wijzigingen Scholier. Je gegevens. Wijziging woonsituatie. Voor scholieren in het voortgezet onderwijs met tegemoetkoming scholieren Wijzigingen Scholier Voor scholieren in het voortgezet onderwijs met tegemoetkoming scholieren Dit formulier Dit formulier is voor scholieren die tegemoetkoming scholieren (hebben) ontvangen en een wijziging

Nadere informatie

Wijzigingen Scholier. Je gegevens. > Heb je geen BSN, vul dan je onderwijsnummer in. Wijziging woonsituatie

Wijzigingen Scholier. Je gegevens. > Heb je geen BSN, vul dan je onderwijsnummer in. Wijziging woonsituatie Wijzigingen Scholier Voor scholieren in het voortgezet onderwijs met tegemoetkoming scholieren Dit formulier Dit formulier is voor scholieren die tegemoetkoming scholieren (hebben) ontvangen en een wijziging

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming scholieren

Aanvraag Tegemoetkoming scholieren Aanvraag Tegemoetkoming scholieren Voor scholieren van 18 jaar of ouder in het voortgezet onderwijs Dit formulier Volg je voortgezet onderwijs? En word je binnenkort 18 jaar of ben je al 18? Dan kun je

Nadere informatie

Aanvraag Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten uit het Caribisch gebied

Aanvraag Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten uit het Caribisch gebied Aanvraag Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten uit het Caribisch gebied Dit formulier Gebruik dit formulier als u op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of in Caribisch Nederland woont, en u studiefinanciering

Nadere informatie

Wijziging Terugbetalen studieschuld

Wijziging Terugbetalen studieschuld Wijziging Terugbetalen studieschuld Dit formulier Wijzigingen die van belang zijn voor de terugbetaling van uw studieschuld kunt u snel en eenvoudig doorgeven via Mijn DUO. Kunt u geen gebruik maken van

Nadere informatie

Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten uit het Caribisch gebied

Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten uit het Caribisch gebied Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten uit het Caribisch gebied Dit formulier Gebruik dit formulier als u op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of in Caribisch Nederland woont en u studiefinanciering

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming scholieren

Aanvraag Tegemoetkoming scholieren Aanvraag Tegemoetkoming scholieren Voor scholieren van 18 jaar of ouder in het voortgezet onderwijs Dit formulier Ben je 18 jaar of ouder en volg je voortgezet onderwijs? Dan kun je met dit formulier een

Nadere informatie

Wijziging Terugbetalen studieschuld

Wijziging Terugbetalen studieschuld Wijziging Terugbetalen studieschuld Dit formulier Wijzigingen die van belang zijn voor de terugbetaling van uw studieschuld kunt u snel en eenvoudig doorgeven via mijnduonl. Kunt u geen gebruik maken van

Nadere informatie

t stuur een bewijsstuk mee

t stuur een bewijsstuk mee 8101B-SF-029 Dit formulier Gebruik dit formulier voor het aanvragen van studiefinanciering voor een opleiding in het beroepsonderwijs in Nederland of in het buitenland. Heb je ooit eerder studiefinanciering

Nadere informatie

Studiefinanciering voor een mbo-opleiding in het buitenland

Studiefinanciering voor een mbo-opleiding in het buitenland Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.323 Studiefinanciering voor een mbo-opleiding in het buitenland brochure bronnen www.ocwduo.nl, januari 2012 Sommige beroepsopleidingen kun je volledig in het buitenland

Nadere informatie

Studeren in het buitenland hoger onderwijs

Studeren in het buitenland hoger onderwijs Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.313 Studeren in het buitenland hoger onderwijs brochure bronnen www.duo.nl, januari 2013 Zoeken in dit bericht. Door in de menubalk aan de linkerkant van de pagina

Nadere informatie

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.322 Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 brochure bronnen www.duo.nl, februari 2013 Deze brochure bevat informatie over de voorwaarden voor het

Nadere informatie

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Lenen en terugbetalen (2013)

Lenen en terugbetalen (2013) Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.330 Lenen en terugbetalen (2013) brochure bronnen www.duo.nl, december 2012 In deze brochure staan de mogelijkheden van lenen naast studiefinanciering. Zoeken in

Nadere informatie

Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs

Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.326 Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs 2013-2014 brochure bronnen www.ocwduo.nl, februari 2013 Deze brochure bevat informatie over de voorwaarden voor het

Nadere informatie

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens

Nadere informatie

Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs

Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van

Nadere informatie

Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland

Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.329 Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland brochure bronnen www.duo.nl, december 2012 Zoeken in dit bericht. Door

Nadere informatie

Studiefinanciering hoger onderwijs Pontes Het Goese Lyceum september 2018

Studiefinanciering hoger onderwijs Pontes Het Goese Lyceum september 2018 Studiefinanciering hoger onderwijs 2018 2019 www.duo.nl Pontes Het Goese Lyceum september 2018 Dienst Uitvoering Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap Aanvraag studiefinanciering Twee

Nadere informatie

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Voorlichting studiefinanciering

Voorlichting studiefinanciering Voorlichting studiefinanciering Studievereniging Arago 17 september 2014 Contact www.duo.nl 050-5997755 9.00 17.00 uur Servicekantoor Enschede Ripperdastraat 13 7511 JP Enschede Alleen op afspraak 10.00

Nadere informatie

Verzoek Verlagen maandbedrag 2016 voor inwoners van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Verzoek Verlagen maandbedrag 2016 voor inwoners van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Verzoek Verlagen maandbedrag 2016 voor inwoners van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Met dit formulier vraagt u een verlaging aan van het maandbedrag dat u aan studieschuld

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming ouders 2011-2012 Voor ouders met kinderen tot 18 jaar

Aanvraag Tegemoetkoming ouders 2011-2012 Voor ouders met kinderen tot 18 jaar Aanvraag Tegemoetkoming ouders 2011-2012 Voor ouders met kinderen tot 18 jaar Dit formulier Met dit formulier kunt u, als wettelijk vertegenwoordiger, een tegemoetkoming ouders aanvragen voor het schooljaar

Nadere informatie

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS Tegemoetkoming Scholier Voortgezet Onderwijs - Recht ontstaat nadat kinderbijslag van rechtswege eindigt - Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli,

Nadere informatie

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden Welkom bij DUO Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden of eerst tegemoetkoming scholieren? - Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober Voorbeeld:

Nadere informatie

Verzoek Voorziening beroepsonderwijs bij arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden

Verzoek Voorziening beroepsonderwijs bij arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden Verzoek Voorziening beroepsonderwijs bij arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden Dit formulier Heb je door arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden studievertraging opgelopen en kun

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Dit formulier Dit formulier is voor studenten met recht op studiefinanciering die alleen, of samen met een partner, een kind verzorgen en een toeslag

Nadere informatie

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden of eerst tegemoetkoming scholieren? - Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober Voorbeeld: 2015 2016

Nadere informatie

2 Voorlichting Examenklassen

2 Voorlichting Examenklassen Welkom bij DUO 2 Voorlichting Examenklassen Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden Studiefinanciering of eerst tegemoetkoming scholieren? - Kwartaalinstroom:

Nadere informatie

Studiefinanciering hoger onderwijs. Dienst Uitvoering Onderwijs

Studiefinanciering hoger onderwijs. Dienst Uitvoering Onderwijs Studiefinanciering hoger onderwijs Dienst Uitvoering Onderwijs DUO: DIENST UITVOERING ONDERWIJS Servicekantoor Breda Stationsweg 1C 4811 AX Breda Internet: www.duo.nl Infolijn: 050 599 77 55 Inleiding

Nadere informatie

Informatieavond examenklassen over vervolgstudie en financiering. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo

Informatieavond examenklassen over vervolgstudie en financiering. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Informatieavond examenklassen over vervolgstudie en financiering M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS Tegemoetkoming Scholier Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

INHOUD [ 7 ] G E L D W I J Z E R S T U D E N T E N

INHOUD [ 7 ] G E L D W I J Z E R S T U D E N T E N INHOUD Inleiding 9 Studiefinanciering Recht op studiefinanciering 11 Een DigiD aanvragen 12 Inkomsten van DUO 12 Geen recht meer op prestatiebeurs 17 Hoeveel betalen je ouders? 18 Gevolgen van je studieschuld

Nadere informatie

2 Voorlichting Examenklassen

2 Voorlichting Examenklassen Welkom bij DUO 2 Voorlichting Examenklassen Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden Studiefinanciering of eerst tegemoetkoming scholieren? - Kwartaalinstroom:

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs www.duo.nl Wet en regelgeving Tegemoetkoming scholieren Studiefinanciering beroepsonderwijs en hoger onderwijs Tegemoetkoming scholieren (kwartaal

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs www.duo.nl Wet en regelgeving Tegemoetkoming scholieren Studiefinanciering beroepsonderwijs en hoger onderwijs Tegemoetkoming scholieren (kwartaal

Nadere informatie

Informatieavond examenklassen over vervolgstudie en financiering. Martha van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo

Informatieavond examenklassen over vervolgstudie en financiering. Martha van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Informatieavond examenklassen over vervolgstudie en financiering Martha van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Tegemoetkoming Scholier Voortgezet Onderwijs - Recht ontstaat nadat kinderbijslag van rechtswege

Nadere informatie

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS Tegemoetkoming Scholier Voortgezet Onderwijs - Recht ontstaat nadat kinderbijslag van rechtswege eindigt - Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli,

Nadere informatie

INHOUD [ 7 ] G E L D W I J Z E R S T U D E N T E N

INHOUD [ 7 ] G E L D W I J Z E R S T U D E N T E N INHOUD Inleiding 9 Studiefinanciering Recht op studiefinanciering 11 Een DigiD aanvragen 12 Inkomsten van DUO 13 Geen recht meer op prestatiebeurs 19 Hoeveel betalen je ouders? 20 Gevolgen van je studieschuld

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs Telefoon: 050-5997755 9.00 17.00 uur Internet: www.duo.nl Servicekantoor Eindhoven Clausplein 6 5611 XP Eindhoven Wet en regelgeving Tegemoetkoming

Nadere informatie

Inschrijving Hoger Onderwijs en Studiefinanciering

Inschrijving Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Nieuwsbrief LOB november 2013 Inschrijving Hoger Onderwijs en Studiefinanciering In deze nieuwsbrief vind je de belangrijkste informatie over de inschrijving voor een studie en de aanvraag van studiefinanciering.

Nadere informatie

Studentenreisproduct voor mbo ers jonger dan 18 jaar

Studentenreisproduct voor mbo ers jonger dan 18 jaar Studentenreisproduct voor mbo ers jonger dan 18 jaar Voor wie? Vanaf 1 januari 2017 is het studentenreisproduct er ook voor mbo ers die nog geen 18 jaar zijn. Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

Nadere informatie

Studentenreisproduct voor mbo ers jonger dan 18 jaar

Studentenreisproduct voor mbo ers jonger dan 18 jaar Studentenreisproduct voor mbo ers jonger dan 18 jaar Voor wie? Sinds 1 januari 2017 is het studentenreisproduct er ook voor mbo ers die nog geen 18 jaar zijn. Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs Varsha Mahabier www.duo.nl Wet en regelgeving Tegemoetkoming scholieren Studiefinanciering hoger onderwijs Tegemoetkoming scholieren (kwartaal ná

Nadere informatie

Verzoek Verlagen maandbedrag studieschuld 2011

Verzoek Verlagen maandbedrag studieschuld 2011 Verzoek Verlagen maandbedrag studieschuld 2011 Dit formulier Met dit formulier kunt u verzoeken om de maandelijkse afbetaling van uw studieschuld te verlagen via draagkrachtmeting. De Dienst Uitvoering

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Wijzigen Tegemoetkoming ouders voor ouders met kinderen tot 18 jaar

Wijzigen Tegemoetkoming ouders voor ouders met kinderen tot 18 jaar ijzigen Tegemoetkoming ouders voor ouders met kinderen tot 18 jaar Dit formulier Dit formulier is voor ouders die een tegemoetkoming ontvangen en een wijziging willen doorgeven. U hoeft alleen de vragen

Nadere informatie

Verzoek Voorziening hoger onderwijs bij arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden

Verzoek Voorziening hoger onderwijs bij arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden Verzoek Voorziening hoger onderwijs bij arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden Dit formulier Heb je door arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden studievertraging opgelopen en kun

Nadere informatie

Welkom bij de presentatie van DUO. Hanno Snelders Servicekantoor Nijmegen

Welkom bij de presentatie van DUO. Hanno Snelders Servicekantoor Nijmegen Welkom bij de presentatie van DUO Hanno Snelders Servicekantoor Nijmegen programma 1. Tegemoetkoming scholieren (vanaf 18 jaar) 2. Studiefinanciering Hoger Onderwijs 3. Geld aanvragen + Aanmelden Hoger

Nadere informatie

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden Welkom bij DUO Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden ' of eerst tegemoetkoming scholieren? Afhankelijk van leeftijd en studie!

Nadere informatie

Studentenreisproduct voor mbo ers jonger dan 18 jaar

Studentenreisproduct voor mbo ers jonger dan 18 jaar Studentenreisproduct voor mbo ers jonger dan 18 jaar Voor wie? Het studentenreisproduct is er ook voor mbo ers die nog geen 18 jaar zijn. Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden: Je doet een voltijd

Nadere informatie

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS Tegemoetkoming Scholier Voortgezet Onderwijs -Recht ontstaat nadat kinderbijslag van rechtswege eindigt -Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1

Nadere informatie

*300* iinvullen. Aanvraag Individuele studietoeslag

*300* iinvullen. Aanvraag Individuele studietoeslag invullen iinvullen Aanvraag Individuele studietoeslag Inkomensondersteuning Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl Met dit formulier kun je de individuele studietoeslag

Nadere informatie

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN?

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Wil je je aanmelden voor een opleiding bij de HAN? Meld je dan aan via Studielink. Studielink is de online inschrijfapplicatie voor het Nederlandse

Nadere informatie

Studiefinanciering Studentenreisproduct

Studiefinanciering Studentenreisproduct Studiefinanciering Studentenreisproduct Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs Ina van Overveld schooljaar 2017-2018 december 2017 Intermediairslijn 050-599 8587 Bloktijden: 10.00 en 12.00 uur 14.00 en 16.00 uur Via keuzemenu

Nadere informatie

Welkom bij DUO. Johannes Bos Servicekantoor Enschede

Welkom bij DUO. Johannes Bos Servicekantoor Enschede Welkom bij DUO Johannes Bos Servicekantoor Enschede Onderwerpen 1. Hervorming studiefinanciering 2. Vereenvoudigingen 3 OV kaart/studentenreisproduct Hervorming studiefinanciering Basisbeurs wordt lening

Nadere informatie

Studiefinanciering Berekenen ouderbijdrage 2016

Studiefinanciering Berekenen ouderbijdrage 2016 Studiefinanciering Berekenen ouderbijdrage 2016 De ouderbijdrage is het bedrag dat u verondersteld wordt bij te dragen aan de studiekosten van uw kind. De hoogte van de ouderbijdrage bepaalt hoeveel aanvullende

Nadere informatie

Welkom bij de presentatie van DUO. Hanno Snelders Servicekantoor Nijmegen

Welkom bij de presentatie van DUO. Hanno Snelders Servicekantoor Nijmegen Welkom bij de presentatie van DUO Hanno Snelders Servicekantoor Nijmegen programma 1. Tegemoetkoming scholieren (vanaf 18 jaar) 2. Studiefinanciering Hoger Onderwijs 3. Geld aanvragen + Aanmelden Hoger

Nadere informatie

Studiefinanciering Bijverdienen 2014

Studiefinanciering Bijverdienen 2014 Studiefinanciering Bijverdienen 2014 Als je studiefinanciering krijgt, mag je elk jaar een bedrag bijverdienen zonder dat je studiefinanciering daardoor in gevaar komt. In 2014 is de bijverdiengrens 13.729,80.

Nadere informatie

Studiefinanciering Bereken de aanvullende beurs 2016

Studiefinanciering Bereken de aanvullende beurs 2016 Studiefinanciering Bereken de aanvullende beurs 2016 De aanvullende beurs is er niet voor iedereen. Dit onderdeel van de studiefinanciering is afhankelijk van het inkomen van de ouders. Hoe hoger het inkomen

Nadere informatie

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Uw aanvraag wordt dan sneller afgehandeld.

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Uw aanvraag wordt dan sneller afgehandeld. invullen iinvullen Aanvraag Individuele studietoeslag Sociale Zaken en Werkgelegenheid Inkomensondersteuning Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl Met dit formulier kunt

Nadere informatie

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS Tegemoetkoming Scholier Voortgezet Onderwijs -Vanaf 1 e kwartaal na 18 e verjaardag -Dus: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober Voorbeeld: 2015 2016 kinderbijslag

Nadere informatie

Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.310. Ouderbijdrage 2014. brochure. bronnen www.duo.nl, oktober 2013

Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.310. Ouderbijdrage 2014. brochure. bronnen www.duo.nl, oktober 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.310 Ouderbijdrage 2014 brochure bronnen www.duo.nl, oktober 2013 Studiefinanciering Berekenen ouderbijdrage 2014 De ouderbijdrage is het bedrag dat u verondersteld

Nadere informatie

Het Serviceplein 2014 AANVRAAGFORMULIER KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING

Het Serviceplein 2014 AANVRAAGFORMULIER KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING Het Serviceplein 2014 AANVRAAGFORMULIER KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING Het Rijk heeft een regeling vastgesteld om mensen met een minimum inkomen in 2014 tegemoet te komen. Dit is de zogenoemde koopkrachttegemoetkoming

Nadere informatie

Studiefinanciering Bijverdienen 2015

Studiefinanciering Bijverdienen 2015 Studiefinanciering Bijverdienen 2015 Als je studiefinanciering krijgt, mag je elk jaar een maximaal bedrag bijverdienen. In 2015 is de bijverdiengrens 13.856,11. Het gaat om het verzamelinkomen of belastbaar

Nadere informatie

Extra geld voor mensen met een laag inkomen

Extra geld voor mensen met een laag inkomen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u misschien recht op extra geld van uw gemeente. We

Nadere informatie

Aanvraagformulier Koopkrachttegemoetkoming 2014

Aanvraagformulier Koopkrachttegemoetkoming 2014 Aanvraagformulier Koopkrachttegemoetkoming 2014 Pagina 1 van 5 Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon,

Nadere informatie

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS Tegemoetkoming Voortgezet Onderwijs - Recht ontstaat nadat kinderbijslag van rechtswege eindigt - Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober

Nadere informatie

De kosten van het studeren

De kosten van het studeren Technische Universiteit Delft & Dienst Uitvoering Onderwijs De kosten van het studeren John Stals (studentendecaan TU Delft) en Guus Rikhof (DUO) 17-1-2011 Delft University of Technology Challenge the

Nadere informatie

Studiefinanciering Bijverdienen 2016

Studiefinanciering Bijverdienen 2016 Studiefinanciering Bijverdienen 2016 Krijg je in (een deel van) 2016 studiefinanciering voor het mbo? Of voor het hoger onderwijs en val je (deels) onder het oude stelsel? Dan mag je per kalender jaar

Nadere informatie

Studiefinanciering Bijverdienen 2017

Studiefinanciering Bijverdienen 2017 Studiefinanciering Bijverdienen 2017 Heb je in (een deel van) 2017: als mbo er onder de 18 een studentenreisproduct? als mbo er van 18 jaar of ouder studiefinanciering? studiefinanciering volgens het oude

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming 2014 aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming 2014 aanvragen Koopkrachttegemoetkoming 2014 aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u dit jaar misschien

Nadere informatie

Aanvraag- en inlichtingenformulier individuele studietoeslag Cluster Maatschappelijke Zaken

Aanvraag- en inlichtingenformulier individuele studietoeslag Cluster Maatschappelijke Zaken Aanvraag- en inlichtingenformulier individuele studietoeslag Cluster Maatschappelijke Zaken Met dit formulier vraagt u de individuele studietoeslag aan. Langsbrengen of opsturen Cluster Maatschappelijke

Nadere informatie

*400* invullen iinvullen. Aanvraag Individuele inkomenstoeslag

*400* invullen iinvullen. Aanvraag Individuele inkomenstoeslag invullen iinvullen Aanvraag Individuele inkomenstoeslag Inkomensondersteuning Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl Met dit formulier kunt u de individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u dit jaar misschien recht op extra geld van de gemeente Diemen. We noemen dit koopkrachttegemoetkoming.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Individuele Studietoeslag

Aanvraagformulier Individuele Studietoeslag In te vullen door gemeente: Cliëntnr: Werkprocesnr: Dossiernr: Datum ontvangst: Aanvraagformulier Individuele Studietoeslag Wij adviseren u om eerst de toelichting te lezen voordat u het aanvraagformulier

Nadere informatie

Examensecretaris. Dhr. R. Hoek. Bereikbaar: Telefonisch via de receptie Kantoor M0-20

Examensecretaris. Dhr. R. Hoek. Bereikbaar: Telefonisch via de receptie Kantoor M0-20 Welkom Examensecretaris Dhr. R. Hoek Bereikbaar: R.Hoek@carmelhengelo.nl Telefonisch via de receptie Kantoor M0-20 Rekentoets 4 kansen (waarvan 1 of 2 al is/zijn geweest) Je moet rekentoets 3F gedaan hebben

Nadere informatie

Aanvraagformulier Financiële Tegemoetkomingen

Aanvraagformulier Financiële Tegemoetkomingen Aanvraagformulier Financiële Tegemoetkomingen Persoonsgegevens Naam Burgerservicenummer Naam partner Burgerservicenummer Telefoonnummer E-mailadres Ik wil aanvragen Een vergoeding vanuit de Reductieregeling

Nadere informatie

Uw partner (indien van toepassing) Nieuwe peildatum: Gezinssituatie :

Uw partner (indien van toepassing) Nieuwe peildatum: Gezinssituatie : Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag 2019 Vijfheerenlanden (voormalig gemeente Vianen: Vianen, Everdingen, Hagestein, Zijderveld, Hoef en Haag) Persoonlijke gegevens Uzelf Naam en voorletters

Nadere informatie

Lesgeld Betalen voor je opleiding

Lesgeld Betalen voor je opleiding Lesgeld Betalen voor je opleiding Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Diploma's. Verklaring afgelegd examen

Diploma's. Verklaring afgelegd examen Regelingen en voorzieningen CODE 8.2.1.7 Diploma's. Verklaring afgelegd examen brochure bronnen www.ocwduo.nl, november 2010 Wie zijn diploma, certificaat of cijferlijst is kwijtgeraakt, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

De Bovenbouw. Belangrijke data tot aan de diplomauitreiking. mavo 4 en havo 5

De Bovenbouw. Belangrijke data tot aan de diplomauitreiking. mavo 4 en havo 5 De Bovenbouw Belangrijke data tot aan de diplomauitreiking mavo 4 en havo 5 Belangrijke data tot aan het CE 16 januari Rekentoets havo 5 17 januari Rekentoets mavo 4 23 januari tot 29 januari SE periode

Nadere informatie

John Stals (studentendecaan TU Delft) Studentenfinanciën en Ouderavond huisvesting

John Stals (studentendecaan TU Delft) Studentenfinanciën en Ouderavond huisvesting John Stals (studentendecaan TU Delft) Studentenfinanciën en Ouderavond huisvesting 1 Voorwaarden studiefinanciering opleiding: Hoger Onderwijs; voltijd in binnen- en buitenland leeftijd: jonger dan 30

Nadere informatie

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Uw aanvraag wordt dan sneller afgehandeld.

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Uw aanvraag wordt dan sneller afgehandeld. invullen iinvullen Aanvraag Scholierenregeling 2018 Met dit formulier kunt u een tegemoetkoming scholierenregeling 2018 aanvragen. Wilt u de toelichting bij dit formulier eerst goed lezen? In de toelichting

Nadere informatie