Lenen en terugbetalen (2013)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lenen en terugbetalen (2013)"

Transcriptie

1 Regelingen en voorzieningen CODE Lenen en terugbetalen (2013) brochure bronnen december 2012 In deze brochure staan de mogelijkheden van lenen naast studiefinanciering. Zoeken in dit bericht. Door in de menubalk aan de linkerkant van de pagina op de knop bladwijzers te klikken, kunt u op eenvoudige wijze naar hoofdstukken of paragrafen in het bericht navigeren. U kunt op woorden in het document zoeken via het verrekijkertje of de toetscombinatie SHIFT+CTRL+F. Om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden in dit bericht adviseren wij u Adobe Acrobat 7 of hoger te gebruiken. U kunt dit gratis programma downloaden op de site van Adobe via onderstaande link. Redactie R&V Adobe Reader download

2 Studiefinanciering Lenen en terugbetalen

3 Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zo regelen we de studiefinanciering en de tegemoetkoming scholieren. Maar dat is lang niet alles. Kijk op als je meer wilt weten over ons werk en onze regelingen. onderwijs mogelijk maken 2

4 Lenen Naast je basisbeurs en eventuele aanvullende beurs, kun je bij DUO geld lenen om je studie te betalen. Als je besluit te gaan lenen, moet je goed bedenken dat je een studieschuld opbouwt waarover rente wordt berekend. Ga naar voor de actuele rentepercentages die jaarlijks in december bekend worden gemaakt. De rente gaat in vanaf de maand die volgt op de maand waarin je de lening op je rekening krijgt. Deze schuld moet je terugbetalen. Lenen in het mbo Als je hebt gekozen voor een beroepsopleidende leerweg (bol) kun je vanaf de eerste dag van het kwartaal na je 18e verjaardag studiefinanciering krijgen. Voor een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) krijg je geen studie financiering. Studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs, eventueel een aanvullende beurs en het studentenreisproduct. Daarnaast kun je bovenop je beurs een extra bedrag lenen bij DUO. Kom je niet in aanmerking voor een aanvullende beurs? Dan kun je dat bedrag (of een deel ervan) ook lenen. Hoeveel geld je precies kunt lenen, kun je zien op Als je leent, moet je altijd rente betalen 3

5 Weet wat je leent Mbo-opleiding niveau 1 en 2: Volg je een mbo-opleiding op niveau 1 of 2, dan zijn de basisbeurs, aanvullende beurs en het studentenreisproduct een gift. Je hoeft deze na je opleiding niet terug te betalen. Een eventuele rentedragende lening moet je natuurlijk wél terugbetalen. Mbo-opleiding niveau 3 en 4: Volg je een mbo-opleiding op niveau 3 of 4, dan krijg je een prestatiebeurs. De prestatiebeurs bestaat uit de basisbeurs, eventueel een aanvullende beurs en het studentenreisproduct. De prestatiebeurs krijg je eerst in de vorm van een lening. Haal je binnen tien jaar je diploma, dan wordt je prestatiebeurs omgezet in een gift. Anders moet je de prestatiebeurs, inclusief rente, terugbetalen. Ook moet je dan betalen voor het studenten reisproduct. Een uitzondering is de aanvullende beurs in de eerste twaalf maanden: deze is een gift. Je hebt in principe recht op vier jaar prestatie beurs. Bovenop deze prestatiebeurs kun je een bedrag lenen bij DUO. Na vier jaar prestatiebeurs kun je nog maximaal drie jaar lenen. Lenen in het hoger onderwijs Volg je een hbo- of universitaire opleiding, dan krijg je een basisbeurs, eventueel een aanvullende beurs en het studentenreisproduct. Dit wordt als prestatiebeurs uitgekeerd. De prestatiebeurs krijg je eerst in de vorm van een lening. Haal je binnen tien jaar je diploma, dan wordt je prestatiebeurs omgezet in een gift. Anders moet je de prestatiebeurs, inclusief rente, terugbetalen. Ook moet je dan betalen voor het 4

6 studenten reisproduct. Een uitzondering is de aanvullende beurs in de eerste vijf maanden: deze is een gift. Hoelang je recht hebt op de prestatiebeurs is afhankelijk van de duur van je opleiding. Doe je bijvoorbeeld een vierjarige opleiding, dan kom je in aanmerking voor vier jaar prestatiebeurs. Naast de prestatiebeurs kun je een bedrag lenen bij DUO. Kom je niet in aanmerking voor een aanvullende beurs? Dan kun je ook dat bedrag (of een deel ervan) extra lenen naast je basisbeurs. Na vier jaar prestatiebeurs kun je nog maximaal drie jaar lenen. Vanaf 1 januari 2013 heb je alleen tijdens de duur van de prestatiebeurs en het eerste jaar van de leenfase nog recht op het studentenreisproduct. Collegegeldkrediet Naast de gewone lening kun je bij DUO ook een lening aanvragen om je collegegeld te betalen. Deze lening wordt college geldkrediet genoemd en is een onderdeel van de studiefinanciering. Je kunt het gelijk met je prestatiebeurs en eventuele lening aanvragen. Het collegegeldkrediet wordt, net als de rest van je studiefinanciering, per maand uitbetaald. Na je studie betaal je het geleende bedrag terug onder dezelfde voorwaarden als bij het terugbetalen van een studieschuld. Je kunt een collegegeldkrediet krijgen voor zowel het wettelijk collegegeld als het instellingscollegegeld. Je kunt het maximale bedrag aan collegegeldkrediet aanvragen, maar het mag ook minder zijn, zodat je later minder hoeft terug te betalen. Moet je instellingscollegegeld betalen, dan kun je in ieder geval het wettelijk collegegeld lenen. Als je meer wilt lenen dan het wettelijk collegegeld, dan vragen we je om een bewijsstuk waaruit blijkt hoeveel collegegeld je moet betalen. Je kunt nooit méér lenen dan je aan collegegeld moet betalen. Bovendien geldt voor het instellings collegegeld dat je maximaal vijf keer het bedrag aan wettelijk collegegeld als collegegeldkrediet kunt ontvangen. Rente DUO berekent rente over het bedrag dat je leent. Ga naar voor de actuele rentepercentages die jaarlijks in december bekend worden gemaakt. De rente gaat in vanaf de maand die volgt op de maand De feiten op een rijtje Als je leent bij DUO, moet je altijd rente betalen. De prestatiebeurs is in eerste instantie een lening. Heb je binnen tien jaar je diploma gehaald? Dan wordt de prestatiebeurs een gift. Heb je je diploma niet (op tijd) gehaald? Dan moet je de prestatiebeurs én het studenten reisproduct (met rente) terugbetalen. Leen je extra, bovenop je (prestatie)beurs? Dit moet je altijd terugbetalen. Een collegegeldkrediet moet je ook altijd terugbetalen na je studie. 5

7 waarin je de lening op je rekening krijgt. Zolang je studeert en recht hebt op studiefinanciering, wordt het rentepercentage elk kalenderjaar opnieuw vastgesteld. Zodra je geen opleiding meer volgt, wordt het rentepercentage steeds voor vijf jaar vastgesteld. Dit gebeurt voor de eerste keer op 1 januari na de einddatum van je studiefinanciering. Terugbetalen Aanloopfase en aflosfase De eerste twee kalenderjaren nadat je je studiefinanciering hebt beëindigd noemen we de aanloopfase. In deze periode hoef je nog niets terug te betalen, het mag natuurlijk al wel. Er wordt wel rente berekend waardoor je totale schuld groeit. Het kan daarom aantrekkelijk zijn om al vóór of tijdens deze aanloopfase te beginnen met terugbetalen. Hoe je dat precies doet, lees je onder Eerder of extra aflossen verderop in deze folder. Na de aanloopfase moet je beginnen met het terugbetalen van je schuld. Deze terugbetalingsperiode, die in principe maximaal vijftien jaar duurt, noemen we de aflosfase. Hoeveel je precies moet terugbetalen is afhankelijk van de hoogte van je schuld en het bedrag aan berekende rente. Maandbedrag te hoog? Om het bedrag dat je maandelijks moet aflossen vast te stellen, delen we je totale schuld, inclusief de rente die je moet betalen over dit bedrag, door 180 maanden (vijftien jaar). De uitkomst is je maand bedrag met een minimum van 45,41 per maand. Mocht je moeite hebben om het vastgestelde maandbedrag te betalen, dan kun je Dit is een voorbeeld: Einde studiefinanciering in 2012 > Aanloopfase 1 januari 2013 t/m 31 december 2014 geen aflossingsverplichting terugbetalen mag wel > Aflosfase vanaf 1 januari 2015 je moet terugbetalen Totale schuld bij begin aflosfase 1% 2% 3% 4% 4.500,00 45,41 45,41 45,41 45, ,00 45,41 45,41 48,20 51, ,00 59,83 64,27 68,86 73, ,00 89,74 96,40 103,30 110, ,00 119,66 128,54 137,73 147, ,00 179,49 192,80 206,59 220, ,00 239,32 257,07 275,45 294, ,00 299,15 321,34 344,32 368,05 Deze tabel geeft je een indruk van hoeveel je per maand moet aflossen. Op vind je een handige rekenhulp voor het berekenen van je studieschuld. 6

8 een verzoek indienen om je maandbedrag te verlagen. DUO berekent dan op grond van je inkomen van twee jaar geleden hoeveel je zou kunnen terugbetalen. Het maandbedrag wordt berekend voor een heel kalenderjaar. Het verzoek tot verlaging van het maand - bedrag moet dan wel vóór aanvang van het kalenderjaar zijn ingediend. Heb je voor het eerst studiefinanciering gehad per of na 1 augustus 2009 (mbo) of 1 september 2009 Je betaalt je studieschuld in maximaal 180 maanden terug. (hbo/universiteit)? Of moet je op of na 1 januari een tegemoetkoming scholieren terugbetalen? Dan betaal je je studieschuld altijd terug naar draagkracht, als dit voordelig voor je is. Je krijgt hierover vanzelf bericht. Berekenen lager maandbedrag Om je maandbedrag te berekenen, gaan we uit van je verzamelinkomen of belastbaar loon. Het verzamel inkomen of belastbaar loon wordt door de Belastingdienst vastgesteld. Voor de definitieve berekening van je draagkracht kijken we dus niet naar je besteedbare inkomen. Komt uit de bereke- Regel je zaken online, via duo.nl 7

9 Een collegegeldkrediet is ook een lening ning naar voren dat je méér zou kunnen betalen dan je vastgestelde maandbedrag? Dan blijft het maandbedrag hetzelfde. Je maandbedrag wordt nooit hoger. Inkomen partner telt mee Heb je voor het eerst studiefinanciering gehad per of na 1 augustus 2009 (mbo) of 1 september 2009 (hbo/universiteit)? Of moet je op of na 1 januari 2012 een tegemoetkoming scholieren terugbetalen? Dan telt het inkomen van je partner altijd mee bij het berekenen van je maandbedrag. Geldt dit niet voor jou, dan kun je ervoor kiezen om het inkomen van je partner buiten beschouwing te laten. Voor elke maand dat je het inkomen van je partner niet laat meetellen, wordt de aflosfase met een maand verlengd. Eerder of extra aflossen Alvast beginnen met aflossen kan altijd. Tijdens je studie of tijdens de aanloopfase, dat maakt niet uit. Alvast gaan aflossen is voordelig, omdat je dan minder rente betaalt. De rente over je lening loopt namelijk altijd door. Als je alvast aflost tijdens de aanloopfase, Rekeningnummer Het rekeningnummer van DUO is Gebruik altijd je burgerservicenummer als betalingskenmerk. Wil je vanuit het buitenland betalen, vermeld dan ook het IBAN-nummer NL63RBOS en de BIC-code RBOSNL2A. 8

10 Bereken direct hoeveel je kunt lenen. Informatie over het terugbetalen van je studieschuld. Online lening aanvragen en wijzigen. dan berekent DUO automatisch een lager maandbedrag. Als je extra aflost tijdens de aflosfase, dan kun je verzoeken om een herberekening van het maandbedrag. Als je een aanzienlijke aflossing hebt gedaan, kan je maandbedrag hierdoor lager worden. Heb je een groot bedrag overgemaakt en wil je dat DUO je maandbedrag opnieuw berekent? Je kunt het verzoek tot herberekening indienen met het formulier Wijzigen terugbetalen studieschuld. Aflosvrije periode Vanaf 1 januari 2012 kun je het terugbetalen van je schuld tijdelijk stopzetten. Je kunt dat maximaal vijf jaar (zestig maanden) doen. De rente over je schuld blijft wel lopen. En de maximale terugbetalingstermijn van vijftien jaar wordt verlengd met het aantal aflosvrije maanden dat je inzet. De aflosvrije periode duurt minimaal drie maanden. Woon je in het buitenland, dan moet je aflosvrije periode minimaal een kalenderjaar duren. Je mag één of meerdere aflosvrije periodes aanvragen, bijvoorbeeld de ene keer een periode van zes maanden en de andere keer een periode van negen maanden. Je hoeft hiervoor geen reden op te geven. Wat je zelf kunt regelen Lening aanvragen of wijzigen Je kunt direct bij de eerste aanvraag voor je studiefinanciering opgeven óf en hoeveel je per maand wilt lenen. Heb je al studiefinanciering? Dan kun je een lening aanvragen of wijzigen via Dat doe je door in te loggen op Mijn DUO. Als je wilt, kun je elke maand de hoogte van je lening wijzigen. Let op: geef de wijziging wél op tijd door. Wil je bijvoorbeeld in de maand oktober extra lenen, dan moet je dat uiterlijk op 1 oktober aan ons doorgeven. Inloggen Met je DigiD (met sms-functie) kun je inloggen op Mijn DUO en heb je online toegang tot je gegevens. DUO zorgt ervoor dat niemand anders kan zien welke gegevens je bekijkt of doorstuurt. Je kunt een aantal gegevens online wijzigen. Bijvoorbeeld je rekeningnummer of het bedrag dat je maandelijks leent van DUO. Je hoeft dan geen wijzigingsformulieren meer in te vullen. 9

11 Wat DUO voor jou doet Krijgen waar je recht op hebt Het geld dat DUO beheert en uitkeert is overheidsgeld. DUO zorgt ervoor dat iedereen krijgt waar hij recht op heeft. Niet meer en niet minder. Daarom wordt je gevraagd je gegevens volledig én op tijd door te geven. Vervolgens controleert DUO je persoonlijke gegevens en wisselt deze gegevens uit met andere instanties. Hierbij voldoet DUO altijd aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Meer informatie hierover vind je op Berichten Ook kun je precies zien hoeveel je nog extra kunt lenen. DUO laat je weten wanneer de aflosfase ingaat voor het terugbetalen van de opgebouwde studieschuld. Wijzig je tussentijds je gegevens, dan ontvang je hierover ook bericht. Rekenhulp Op vind je de rekenhulp Hoe duur is lenen. Hiermee kun je uitrekenen hoeveel je na je studie moet terugbetalen als je leent naast je basisbeurs en eventuele aanvullende beurs. Je prestatiebeurs wordt in de berekening niet meegenomen. Geen diploma gehaald? Dan moet je de prestatiebeurs terugbetalen. 10

12 Contact Heb je nog vragen? Misschien heb je na het lezen van deze folder nog vragen. Kijk dan eens op Je kunt ook bellen met onze Infolijn. Wil je liever persoonlijk aan de balie geholpen worden, dan kun je een van de servicekantoren bezoeken. 11

13 Deze folder is een uitgave van: Dienst Uitvoering Onderwijs Postbus LG Groningen Infolijn (050) Servicekantoren: kijk op de internet site voor adressen en openingstijden Rijksoverheid December 2012 Publicatienr SF-013

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens

Nadere informatie

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Aangenaam, wij zijn DUO DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie

Nadere informatie

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten

Nadere informatie

INHOUD [ 7 ] G E L D W I J Z E R S T U D E N T E N

INHOUD [ 7 ] G E L D W I J Z E R S T U D E N T E N INHOUD Inleiding 9 Studiefinanciering Recht op studiefinanciering 11 Een DigiD aanvragen 12 Inkomsten van DUO 13 Geen recht meer op prestatiebeurs 19 Hoeveel betalen je ouders? 20 Gevolgen van je studieschuld

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Handreiking STUDENT & FINANCIËN. voor advies & voorlichting aan studenten NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING

Handreiking STUDENT & FINANCIËN. voor advies & voorlichting aan studenten NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING Handreiking voor advies & voorlichting aan studenten STUDENT & FINANCIËN NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING Handreiking STUDENT & FINANCIËN Colofon Aan deze uitgave hebben meegewerkt: Annemarie

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs www.duo.nl Wet en regelgeving Tegemoetkoming scholieren Studiefinanciering beroepsonderwijs en hoger onderwijs Tegemoetkoming scholieren (kwartaal

Nadere informatie

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken / 2 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud,

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs Varsha Mahabier www.duo.nl Wet en regelgeving Tegemoetkoming scholieren Studiefinanciering hoger onderwijs Tegemoetkoming scholieren (kwartaal ná

Nadere informatie

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening De Pensioenspaarrekening is een spaarrekening waarop u voor langere tijd spaart voor uw pensioen. Extra

Nadere informatie

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen?

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? werk.nl uwv.nl Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Welkom bij DUO. Johannes Bos Servicekantoor Enschede

Welkom bij DUO. Johannes Bos Servicekantoor Enschede Welkom bij DUO Johannes Bos Servicekantoor Enschede Onderwerpen 1. Hervorming studiefinanciering 2. Vereenvoudigingen 3 OV kaart/studentenreisproduct Hervorming studiefinanciering Basisbeurs wordt lening

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Voorwaarden. Hypotheek. Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001. Hypotheek. fbto.nl

Voorwaarden. Hypotheek. Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001. Hypotheek. fbto.nl Voorwaarden Hypotheek Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001 > Hypotheek fbto.nl Voorwaarden FBTO Hypotheek Inhoud Inhoud Wie zijn wij? 7 Uitleg van woorden 8 Algemeen 10

Nadere informatie

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Je hebt je aangemeld voor een opleiding met een loting. Dit betekent dat je moet deelnemen aan de selectieprocedure om een plaats op de universiteit

Nadere informatie

Informatiepakket. Wie is Freo? Freo Specialist in online lenen

Informatiepakket. Wie is Freo? Freo Specialist in online lenen fre.ifpk.01-04-15 Freo Specialist in online lenen Bij ons leent u tegen scherpe tarieven. Dit gebeurt op een eerlijke, zorgvuldige en verantwoorde manier. Met onze persoonlijke service en duidelijke voorwaarden

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Om een Persoonlijke Lening te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan:

Om een Persoonlijke Lening te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan: Productinformatie Athlon Auto Financiering Persoonlijke Lening Algemeen Een Persoonlijke Lening is een doorlopende lening met een vaste looptijd en een vaste rente. Zolang de lening loopt, betaalt u elke

Nadere informatie