Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders"

Transcriptie

1 Wijzigingen Student Dit formulier Dit formulier is voor studenten die studiefinanciering ontvangen of weer willen ontvangen en een wijziging willen doorgeven. Je hoeft alleen de vragen op het formulier in te vullen die betrekking hebben op de wijziging. Vul wel altijd vraag 1 en vraag 11 in. Vergeet daarbij niet je handtekening te zetten. Je kunt ook online je gegevens wijzigen via Opsturen Dienst Uitvoering Onderwijs Postbus GC Groningen Meer informatie 1 Je gegevens Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. 1.1 Burgerservicenummer 1.2 Achternaam Eerste officiële voornaam en overige voorletters 1.3 Geboortedatum 1.4 Straat en huisnummer Voornaam Overige voorletters Man Vrouw Postcode en woonplaats 2.1 Wat is je nieuwe woonadres? Straat en huisnummer 2 Adreswijziging doorgeven Lees de toelichting Postcode en woonplaats Ingangsdatum nieuw woonadres 2.2 Wonen je ouders ook op het adres dat je hebt doorgegeven bij vraag 2.1? Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders Nee, ik ben nog steeds uitwonend Nee, ik word uitwonend WS

2 2 van Op welk adres wil je je post over studiefinanciering ontvangen? Ingangsdatum postadres 3 Op mijn (nieuwe) woonadres Op een postadres, namelijk Postbus of straat en huisnummer Postcode Plaats Een (andere) einddatum van je opleiding doorgeven 3.1 Op welke datum ben of word je uitgeschreven bij je opleiding? (zet je studentenreisproduct op tijd stop via 4 Een nieuwe opleiding doorgeven Alleen voor opleidingen in Nederland. Ga je in het buitenland studeren, gebruik dan het formulier Aanvraag studiefinanciering buitenland. 4.1 Vanaf wanneer sta je ingeschreven bij je nieuwe opleiding? 1 augustus september februari 2 0 Anders, namelijk 4.2 Wil je studiefinanciering in de periode tussen je oude en je nieuwe opleiding? Ja Nee 4.3 Naam van de school of universiteit waar je naartoe gaat 4.4 Naam van de opleiding die je gaat volgen 4.5 Plaats waar je de lessen volgt 4.6 Wat is de onderwijssoort? Hoger onderwijs (hbo of universiteit) > Ga naar 4.7 Middelbaar beroepsonderwijs (mbo) > Ga naar Hoger onderwijs: Welk type onderwijs volg je? Bacheloropleiding (voltijd of duaal) Masteropleiding (voltijd of duaal) Post-initiële masteropleiding Opleiding in deeltijd > Lees de toelichting Anders, namelijk > Wil je voor deze opleiding studiefinanciering aanvragen, vul dan ook vraag5 in WS

3 Wijzigingen 3 van 4 Student Dienst uitvoering onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 4.8 Middelbaar beroepsonderwijs: Hoe sta je ingeschreven? Student aan een beroepsopleidende leerweg (bol) voor de volgende voltijdopleiding: assistentopleiding (niveau 1) basisberoepsopleiding (niveau 2) vakopleiding (niveau 3) middenkaderopleiding (niveau 4) specialistenopleiding (niveau 4) Student aan een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) Student aan een deeltijdopleiding Examendeelnemer 5 > Wil je voor deze opleiding studiefinanciering aanvragen, vul dan ook vraag 5 in Je studiefinanciering wijzigen of opnieuw aanvragen 5.1 Vanaf welke datum? 5.2 Welke vorm van studiefinanciering wil je? (kruis één van de zes mogelijkheden aan) Basisbeurs + studentenreisproduct Basisbeurs + studentenreisproduct + aanvullende beurs Basisbeurs + studentenreisproduct + aanvullende beurs + lening Basisbeurs + studentenreisproduct + lening Studentenreisproduct + lening > Ga naar 5.4 Studentenreisproduct + nullening > Lees de toelichting 5.3 Hoeveel prestatiebeurs wil je ontvangen? Maximaal Minder, namelijk per maand 5.4 Als je wilt lenen: hoeveel wil je lenen? Vanaf wanneer moet de aanvraag of wijziging van het collegegeldkrediet ingaan? 6.2 Welk soort collegegeld moet je betalen? Maximaal Minder, namelijk per maand Collegegeldkrediet aanvragen of wijzigen > Deze vraag geldt alleen voor hbo en universiteit Wettelijk collegegeld Instellingscollegegeld 6.3 Hoeveel collegegeldkrediet wil je per maand? Maximaal Minder, namelijk per maand Geen collegegeldkrediet WS

4 4 van Vanaf wanneer wil je de studiefinanciering stopzetten? 7.2 Zet je de studiefinanciering stop in verband met bijverdiensten? 8 Je studiefinanciering stopzetten Ja > Lees de toelichting Nee Nieuw rekeningnummer doorgeven 8.1 Wat is je nieuwe rekeningnummer? 8.2 Vanaf wanneer? 9 Wijziging verblijfsstatus doorgeven > Dit mag geen spaarrekening zijn 9.1 Mijn verblijfsstatus is gewijzigd Ik heb de Nederlandse nationaliteit verkregen > Stuur een kopie mee van het document waaruit blijkt dat je de Nederlandse nationaliteit hebt Ik heb een nieuw verblijfsdocument > Stuur een kopie mee van de voor- en achterkant van je verblijfsdocument Mijn verblijfsdocument is verlengd > Stuur een kopie mee van de voor- en achterkant van je verblijfsdocument Mijn aanvraag voor een verblijfsdocument is nog in behandeling > Stuur bewijsstukken mee waaruit blijkt dat de aanvraag nog in behandeling is 9.2 Vanaf wanneer? 10.1 Vanaf wanneer wil je iemand machtigen? 10.2 Naam gemachtigde 10 Iemand machtigen Deze vraag alleen invullen als je iemand wilt machtigen om je studiefinancieringszaken te regelen tot en met > Vul hieronder naam en adres in Burgerservicenummer Straat en huisnummer Postcode en plaats 10.3 Wil je dat DUO de post voortaan naar de gemachtigde stuurt? Ja Nee 10.4 Handtekening gemachtigde Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld Ondertekening Deze vraag altijd invullen Telefoon Handtekening

5 Toelichting bij Wijzigingen student Voor studenten met studiefinanciering in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Meer informatie Algemeen Online wijzigen De meeste wijzigingen kun je met je DigiD online doorgeven via Waarvoor kun je dit formulier níet gebruiken? Heb je je voor het hoger onderwijs aangemeld via Studielink en zijn er wijzigingen in je aanmeldgegevens? Gebruik dan niet dit formulier maar geef je wijziging door via Studielink. Als je geen studiefinanciering ontvangt maar een tegemoetkoming scholieren, gebruik dan het formulier Wijzigingen scholier. Verzorg je een kind? Als je alleen of samen met een partner een kind verzorgt, kun je een eenouder- of partnertoeslag aanvragen. Dit doe je met het formulier Eenoudertoeslag en partnertoeslag. Dit formulier kun je downloaden van Met het formulier kun je je toeslag ook wijzigen. De voorwaarden om voor een toeslag in aanmerking te komen vind je op Opleiding buitenland Ga je een volledige opleiding in het buitenland volgen? Gebruik dan het formulier Aanvraag studiefinanciering buitenland. Dit formulier kun je downloaden van Bij 1.2 Voornaam en achternaam Vermeld je voornaam en achternaam zoals deze bij de gemeente (Gemeentelijke Basisadministratie = GBA) staan geregistreerd. Bij 2.1 Adreswijziging Zorg altijd voor een juiste en tijdige registratie van je adresgegevens bij de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Komt je adres bij de gemeente niet overeen met het adres dat je aan ons hebt doorgegeven, dan kan je beurs voor uitwonenden worden omgezet in een beurs voor thuiswonenden. Als je ouders verhuizen, maar jij blijft op het oude adres wonen, vul dan bij 2.1 in: ouders verhuizen en kruis bij 2.2 aan Nee, ik word uitwonend. Als je met je ouders mee verhuist en je ontvangt een aanvullende beurs, dan moeten je ouders ook een adreswijziging doorgeven met het formulier Wijzigingen ouders. Als je tijdelijk ergens anders gaat wonen vanwege (buitenlandse) stage of studie, vergeet dan niet bij terugkomst je adres opnieuw te wijzigen. Bij 2.3 Postadres Als je de post over je studiefinanciering niet op je woonadres wilt ontvangen, kun je een postadres doorgeven. Niet alle post van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wordt naar het postadres gestuurd, alleen de post over de studiefinanciering. Post over lesgeld en over je aanmelding voor hbo of universiteit wordt altijd naar het adres gestuurd waarop je volgens de gemeente staat ingeschreven. Bij 4.1 Inschrijfdatum Stuur dit formulier uiterlijk op de dag van je inschrijving in. Studiefinanciering wordt niet met terugwerkende kracht toegekend. In het mbo loopt het standaard studiejaar van 1 augustus tot en met 8048T-039

6 31 juli en in het hoger onderwijs van 1 september tot en met 31 augustus. Als je opnieuw gaat studeren (bijvoorbeeld na een jaar studieonderbreking) vul dan ook altijd vraag 5 in. Bij 4.2 Overbrugging tussen twee opleidingen Verander je binnen het mbo van opleiding óf ga je van een opleiding in het mbo naar een opleiding aan hbo of universiteit? Dan kun je voor de periode tussen de twee opleidingen een overbrugging aanvragen. Deze geldt voor maximaal vier maanden. Stap je over van een mbo-opleiding op niveau 3 of 4 naar een mbo-opleiding op niveau 1 of 2? Houd er dan rekening mee dat de studiefinanciering in de periode tussen beide opleidingen ook een prestatiebeurs is. Als je geen overbrugging aanvraagt, heb je in de periode tussen beide opleidingen geen recht op studiefinanciering en geen recht op een studentenreisproduct. Zet je abonnement dan op tijd stop: uiterlijk op de vijfde werkdag van de eerste maand waarin je geen recht meer hebt op studiefinanciering. Bij 4.7 Post-initiële masteropleiding Een post-initiële masteropleiding is een opleiding die je kunt volgen nadat je je masteropleiding of hbo-bacheloropleiding hebt afgerond. Voor post-initiële masteropleidingen bestaat alleen recht op studiefinanciering als je nog recht op prestatiebeurs (of aansluitende lening) over hebt en je prestatiebeurs is omgezet in een gift. Is je prestatiebeurs nog niet omgezet in een gift, stuur dan een gewaarmerkte kopie van het diploma hoger onderwijs mee. Heb je de opleiding met goed gevolg afgerond, maar nog geen diploma ontvangen, stuur dan een verklaring van de onderwijsinstelling mee met dit wijzigingsformulier. Bij 4.8 Nieuwe opleiding mbo Als je een mbo-opleiding op niveau 3 of 4 volgt en ná 1 augustus 2005 voor het eerst studiefinanciering hebt gekregen, krijg je een prestatiebeurs. De prestatiebeurs wordt uitbetaald als een lening. Deze lening wordt omgezet in een gift als je binnen tien jaar een diploma haalt op minstens niveau 3 of 4. Haal je binnen tien jaar geen diploma, dan moet je de prestatiebeurs terugbetalen. Kijk voor meer informatie over de prestatiebeurs op Een voltijdopleiding is een opleiding met een studielast van ten minste 850 klokuren per studiejaar. Je kunt bij de school navragen of je aan de voorwaarden voldoet om voor studiefinanciering in aanmerking te komen. De gegevens over je opleiding staan ook in de onderwijsovereenkomst die je bij inschrijving met de school aangaat. Bij 5.2 Studiefinanciering wijzigen Als je alleen nog recht hebt op studiefinanciering in de vorm van een lening en je wilt geen lening, maar wel een studentenreisproduct, dan kun je dat hier aangeven. Kruis dan studentenreisproduct + nullening aan. Als je deze optie aankruist, kun je vraag 5.3 en 5.4 overslaan. Wil je geen studentenreisproduct, activeer je abonnement dan niet. Heb je het studentenreisproduct al geactiveerd, zet het dan stop. Bij 5.3 Hoeveel prestatiebeurs Als je een mbo-opleiding volgt op niveau 3 of 4 of naar hbo of universiteit gaat, moet je presteren voor je beurs. Je kunt redenen hebben om niet de maximale prestatiebeurs aan te vragen. Zo kun je voorkomen dat je veel moet terugbetalen als je je diploma niet binnen tien jaar behaalt. Wil je minder dan een maximale prestatiebeurs, dan kun je dat hier invullen. Doe je een mbo-opleiding op niveau 1 of 2 dan hoef je deze vraag niet in te vullen. Bij 5.4 Lenen De maximale bedragen die je kunt lenen, vind je op Wil je minder lenen, zodat je later minder studieschuld hoeft af te lossen, vul dan bij deze vraag een lager bedrag in. Als je alleen nog recht hebt op studiefinanciering in de vorm van een lening, kun je op vinden hoeveel je per maand kunt lenen. Bij 6.1 Collegegeldkrediet voor hbo en universiteit Naast de gewone lening kun je ook een lening aanvragen voor het betalen van je collegegeld. Deze lening wordt collegegeldkrediet genoemd en is een onderdeel van de studiefinanciering. Na je studie betaal je het geleende bedrag terug onder dezelfde voorwaarden als het terugbetalen van een studieschuld. Je kunt collegegeldkrediet niet over verstreken maanden aanvragen. Bij 6.2 Soort collegegeld Je kunt een collegegeldkrediet krijgen voor zowel het wettelijk collegegeld als het instellingscollegegeld. Kijk op onze website bij Studeren als je wilt weten welk soort collegegeld je moet betalen. Bij 6.3 Hoeveel collegegeldkrediet Je kunt zelf bepalen of je het volledige bedrag dat je moet betalen aan collegegeld wilt lenen óf een deel daarvan. Wil je het volledige bedrag, dan vul je maximaal in. Wil je wel collegegeldkrediet, maar niet het maximale bedrag? Vul dan in hoeveel collegegeldkrediet je per maand wilt hebben, want het wordt per maand uitbetaald. De actuele bedragen vind je op Moet je instellingscollegegeld betalen, dan kun je maximaal vijf keer het bedrag aan wettelijk collegegeld als collegegeldkrediet lenen. Als je instellingscollegegeld betaalt en per maand méér dan 1/12 deel van het wettelijk collegegeld wilt aanvragen (voor het studiejaar is dit 139,33), stuur dan een verklaring mee van de onderwijsinstelling waarin staat hoeveel collegegeld je moet betalen. Bij 7.1 en 7.2 Studiefinanciering stopzetten Zet je je studiefinanciering stop in verband met bijverdiensten? Dan ontvang je automatisch weer je studiefinanciering vanaf het nieuwe kalenderjaar. DUO kijkt namelijk naar je bijverdiensten per kalenderjaar. Als je je opleiding beëindigt, vul dan vraag 3.1 in. Vergeet niet je studentenreisproduct op tijd stop te zetten: uiterlijk op de vijfde werkdag van de eerste maand waarin je geen recht meer hebt op studiefinanciering. Let op: Je mag gedurende deze vijf werkdagen niet met je studentenreisproduct reizen. Doe je dat wel, dan kan het OV-bedrijf je een boete opleggen. Bij 8.1 Rekeningnummer De studiefinanciering wordt gestort op je eigen rekeningnummer. Let op: Je naam en voorletters op je rekening moeten precies overeenkomen met de gegevens die je hebt doorgegeven aan DUO en zoals je bij de Gemeentelijke Basisadministratie staat geregistreerd. Je mag niet het nummer van een spaarrekening doorgeven. Hier kan DUO geen geld op storten. Wil je iemand machtigen om jouw studiefinanciering te ontvangen? Gebruik dan het formulier Machtiging rekeningnummer. DUO en jouw gegevens Je gegevens worden opgenomen in het systeem Centraal Identificatie Onderwijsgerelateerde Personen (CIOP) en in het systeem Wet studiefinanciering (WSF). DUO gebruikt en beveiligt je persoonlijke gegevens zorgvuldig om zijn wettelijke taken uit te voeren. Hierbij voldoen we altijd aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wil je precies weten hoe wij met jouw gegevens omgaan en op welke dienstverlening je kunt rekenen, kijk dan op www. duo.nl. Uiteraard controleert DUO je gegevens bij andere instanties om er voor te zorgen dat je krijgt waar je recht op hebt. In geval van misbruik doet DUO aangifte bij het Openbaar Ministerie.

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het

Nadere informatie

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Aangenaam, wij zijn DUO DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie

Nadere informatie

Welkom bij DUO. Johannes Bos Servicekantoor Enschede

Welkom bij DUO. Johannes Bos Servicekantoor Enschede Welkom bij DUO Johannes Bos Servicekantoor Enschede Onderwerpen 1. Hervorming studiefinanciering 2. Vereenvoudigingen 3 OV kaart/studentenreisproduct Hervorming studiefinanciering Basisbeurs wordt lening

Nadere informatie

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 INSCHRIJVEN... 2 Verificatie persoonsgegevens... 2 Verificatie vooropleidingsgegevens... 2 Wijziging aanmelding of gegevens...

Nadere informatie

AFSTUDEREN EN DAN 2014-2015

AFSTUDEREN EN DAN 2014-2015 AFSTUDEREN EN DAN 2014-2015 JE STAAT OP HET PUNT OM AF TE STUDEREN; GEFELICITEERD! IN DEZE FOLDER VIND JE INFORMATIE DIE BELANGRIJK IS OM TE WETEN ALS JE JE STUDIE AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT AFRONDT: Uitschrijving

Nadere informatie

INHOUD [ 7 ] G E L D W I J Z E R S T U D E N T E N

INHOUD [ 7 ] G E L D W I J Z E R S T U D E N T E N INHOUD Inleiding 9 Studiefinanciering Recht op studiefinanciering 11 Een DigiD aanvragen 12 Inkomsten van DUO 13 Geen recht meer op prestatiebeurs 19 Hoeveel betalen je ouders? 20 Gevolgen van je studieschuld

Nadere informatie

Voorwaarden. RentePlús Rekening

Voorwaarden. RentePlús Rekening Voorwaarden RentePlús Rekening Wat wilt u weten? 1. Voorwaarden: goed om te lezen 2. Hoe werkt uw RentePlús Rekening? 2.1 Wat is de RentePlús Rekening?... 3. Wat gebeurt er als u een RentePlús Rekening

Nadere informatie

Voorwaarden. Doelspaarrekening fbto.nl

Voorwaarden. Doelspaarrekening fbto.nl Voorwaarden Doelspaarrekening Doelspaarrekening fbto.nl U bent: Wij: de rekeninghouder De Doelspaarrekening staat op uw naam. FBTO 1. Voorwaarden: goed om te lezen Wilt u geld opzij zetten? Lees dan eerst

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Avéro Achmea Van Asch van Wijckstraat 55 www.averoachmea.nl 3811 LP Amersfoort Nederland AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Vul dit formulier helemaal in met blauwe of zwarte pen in blokletters.

Nadere informatie

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Je hebt je aangemeld voor een opleiding met een loting. Dit betekent dat je moet deelnemen aan de selectieprocedure om een plaats op de universiteit

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te studeren

Naar Nederland komen om te studeren Naar Nederland komen om te studeren 1. Waarom deze publicatie? Wil je studeren in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 3 maanden heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Hieronder vind je van a z de begrippen waar je (mogelijk) mee te maken krijgt als je gaat studeren.

Hieronder vind je van a z de begrippen waar je (mogelijk) mee te maken krijgt als je gaat studeren. Begrippenlijst Hieronder vind je van a z de begrippen waar je (mogelijk) mee te maken krijgt als je gaat studeren. Associate Degree De Associate degree (Ad) is een tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs www.duo.nl Wet en regelgeving Tegemoetkoming scholieren Studiefinanciering beroepsonderwijs en hoger onderwijs Tegemoetkoming scholieren (kwartaal

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? 3. Wanneer hoef ik het inburgeringsexamen niet te doen? 4. Wat moet

Nadere informatie

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken / 2 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud,

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden?

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening Delta Lloyd Bank NV onderdeel retail Banking Inhoudsopgave 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe werkt de Lijfrente Spaarrekening? 3 De kosten van de Lijfrente

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekering of een van de aanvullende verzekeringen aan te vragen. U wilt onze tandartsverzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in

Nadere informatie

WAT MOET IK REGELEN ALS IK 18 WORD? Checklist van. belangrijke. punten

WAT MOET IK REGELEN ALS IK 18 WORD? Checklist van. belangrijke. punten WAT MOET IK REGELEN ALS IK 18 WORD? Checklist van belangrijke punten 2 Colofon Wat moet ik regelen als ik 18 word? is een uitgave van LOC/LCFJ. LOC Zeggenschap in zorg komt op voor de belangen van cliënten

Nadere informatie

Voorwaarden. Hypotheek. Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001. Hypotheek. fbto.nl

Voorwaarden. Hypotheek. Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001. Hypotheek. fbto.nl Voorwaarden Hypotheek Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001 > Hypotheek fbto.nl Voorwaarden FBTO Hypotheek Inhoud Inhoud Wie zijn wij? 7 Uitleg van woorden 8 Algemeen 10

Nadere informatie

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag?

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag? Bron: Brochure Kinderopvangtoeslag 2008, mei 2008 van de Belastingdienst/Toeslagen Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de

Nadere informatie