Welkom bij DUO. Johannes Bos Servicekantoor Enschede

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom bij DUO. Johannes Bos Servicekantoor Enschede"

Transcriptie

1 Welkom bij DUO Johannes Bos Servicekantoor Enschede

2 Onderwerpen 1. Hervorming studiefinanciering 2. Vereenvoudigingen 3 OV kaart/studentenreisproduct

3

4 Hervorming studiefinanciering Basisbeurs wordt lening (per 1 september 2015) De basisbeurs wordt voor instromende bachelor- en masterstudenten vervangen door een lening. Het verschil tussen uit- en thuiswonend komt te vervallen. Alle studenten kunnen dus ongeacht hun woonsituatie hetzelfde bedrag lenen. Rentepercentage basislening: naar verwachting 1,06% 4

5 Basisbeurs wordt lening (per 1 september 2015) Voor welke bachelor student? 1. Studenten in het hoger onderwijs die op of na 1 september 2015 voor het eerst een bachelorstudie volgen (HBO of WO) en niet eerder studiefinanciering hebben ontvangen voor een studie in het hoger onderwijs. 2. Studenten aan een universiteit die op of na 1 september 2015 al 36 maanden of meer studiefinanciering hebben ontvangen. Deze WO studenten die dus langer over hun bachelorstudie doen dan 3 jaar worden beschouwd als een (fictieve) masterstudent. 5

6 Basisbeurs wordt lening (per 1 september 2015) Voor welke master student? Studenten in het hoger onderwijs die op of na 1 september 2015 voor het eerst staan ingeschreven voor een masterstudie (HBO of WO) en niet eerder studiefinanciering hebben ontvangen voor een masterstudie in het hoger onderwijs. 6

7 Basisbeurs wordt lening (per 1 september 2015) Cohort garantie Als de plannen worden ingevoerd dan geldt de cohortgarantie. De student die al met een masteropleiding vóór 1 september 2015 valt nog onder de oude regels. De student die al met een bacheloropleiding is begonnen vóór 1 september 2015 valt alleen voor de bachelorfase onder de oude regels. Dit heet het overgangsrecht. Let op!!: in beide gevallen moet de student voor 1 september 2015 wel studiefinanciering hebben ontvangen voor een studie in het hoger onderwijs. 7

8 Berekening aanvullende beurs ( ) De aanvullende beurs wordt hoger Huidige stelsel: maximaal 258,35 Studievoorschot: maximaal 365,33 Aanvullende beurs is een prestatiebeurs. 8

9 Berekening aanvullende beurs ( ) Grensbedragen aanvullende beurs < recht op de maximale aanvullende beurs van 365,33 Tussen en minimaal 106,98 (compensatie) > geen recht op de aanvullende beurs 9

10 Berekening aanvullende beurs - inkomen beide natuurlijke ouders - Peiljaar inkomen: 2 jaar terug - Verlegging peiljaar mogelijk bij inkomensdaling - Andere studerende of schoolgaande kinderen 10

11 Maandbedragen studievoorschot Aanvullende prestatiebeurs* 365,33 Rentedragende lening 467,89 Collegegeldkrediet** 162,58 + Totaal 995,80 * Hoogte afhankelijk van inkomen ouders, bedrag is het maximale bedrag ** Wettelijk collegegeld 11

12 Andere regels terugbetaling lening -Terugbetaaltermijn wordt verhoogd van 15 naar 35 jaar -De periode van 35 jaar mag verlengd worden met maximaal 5 jaar, de zgn. Jokerjaren -De draagkrachtvrije voet wordt verhoogd voor zowel één persoons- als meer persoonshuishoudens - Het bedrag dat de debiteur moet terugbetalen is nooit meer dan 4% van het inkomen boven het wettelijk minimumloon - Mogelijkheid om vervroegd af te lossen 12

13 Andere regels terugbetaling lening Voor wie? Voor studenten in het Hoger Onderwijs die volledig onder de werking van het nieuwe stelsel vallen. Deze vallen automatisch onder de nieuwe regels. De MBO studenten die op of na 1 september 2015 instromen in het hoger onderwijs vallen automatisch onder de nieuwe regels. Ook als er nog een lening staat uit hun MBO periode zal die overgaan naar de nieuwe regels inclusief het nieuwe rentepercentage. 13

14 Kwijtschelding op basis van medische gronden Voor wie? Studenten die onder de werking van het studievoorschot vallen en als gevolg van een functiebeperking niet in staat zijn om de opleiding binnen de nominale cursusduur af te ronden. Zij kunnen, net als studenten nu, een verlenging van 12 maanden studiefinanciering aanvragen. 14

15 Kwijtschelding op basis van medische gronden Studenten met een functiebeperking kunnen (net als in de huidige regeling) een jaar verlenging van studiefinanciering krijgen. Met de invoering van het studievoorschot komt ook voor deze regeling de basisbeurs te vervallen. Wel krijgt de student een extra jaar aanvullende beurs (prestatiebeurs) en een jaar extra reisrecht. Voor deze groep is een financiële compensatie opgenomen. Haalt de student namelijk binnen de diplomatermijn een HBO-/WO bachelor diploma of een WO master diploma dan is er recht op kwijtschelding van maximaal 1.230,- van de studieschuld. 15

16 Afschaffen bijverdienregeling Voor studenten die onder het nieuwe stelsel vallen komt de bijverdiengrens te vervallen. DUO controleert vanaf 1 september 2015 dus niet meer op bijverdiensten bij deze groep. Concreet houdt dit in dat DUO de bijverdiensten tot en met augustus 2015 van het kalenderjaar 2015 nog wel controleert. Voor de studenten die niet onder het studievoorschot vallen en voor de MBO studenten blijft de bijverdienregeling gewoon gelden. 16

17 Vouchers voor bijscholing Voor studenten die voor het eerst gaan studeren in het hoger onderwijs tussen het studiejaar en krijgen nadat het diploma is behaald een voucher. De hoogte van deze tegoedbon is ongeveer en is bestemd voor nascholing en bijscholing Tegoed kan 5 tot 10 jaar na het behalen van het diploma gebruikt worden. 17

18 Lenen voor studie voor iedereen tot 55 jaar Krediet voor het betalen van het lesgeld of collegegeld. Het zal worden ingevoerd voor de bijna alle studies HBO en Universiteit (voltijd en deeltijd) en voor de voltijd opleidingen in het MBO. Terugbetaalperiode is 15 jaar aaneengesloten en start per 1 januari na het afronden van de studie. 18

19 Vereenvoudigingen - Snellere aanpassing aanvullende beurs bij een inkomensdaling > 15% - Aanvragen met terugwerkende kracht (vanaf ) - Overheveling van het budget partnertoeslag naar de bijstand (vanaf ) 19

20 OV studentenreisproduct Studentenreisproduct Hoger Onderwijs Het recht op het studentenreisproduct blijft onveranderd. Recht studentenreisproduct is gedurende de periode dat er recht is op het studievoorschot en vervolgens voor één leenjaar. Het studentenreisproduct wordt verstrekt als prestatiekaart er wordt 102,29 per maand berekend als voorlopige lening. De lening wordt kwijtgescholden als binnen de diplomatermijn het diploma wordt behaald. 20

21 OV studentenreisproduct Reisrecht voor MBO-ers jonger dan 18 jaar MBO-ers jonger dan 18 jaar hebben volgens het wetsvoorstel recht op het studentenreisproduct. Dit geldt voor de Beroepsopleidende leerweg (BOL) en voor alle niveau s. Het reisrecht geldt niet voor de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) Het betreft hier ongeveer MBO-ers. 21

22 OV studentenreisproduct Reisrecht voor MBO-ers jonger dan 18 jaar Activeren reisrecht en gevolgen voor de prestatiebeurs. Het activeren van het studentenreisproduct (of vergoeding) door de MBO-er op niveau 3 en 4 gaat niet ten koste van zijn recht op prestatiebeurs. Wel wordt het gebruik van het studentenreisproduct voor deze groep gemaximeerd op een periode van 7 jaar. Voorbeeld: BOL student niveau 3 aciveert op 16 jarige leeftijd het studentenreisproduct. Wanneer hij op 18 jarige leeftijd recht krijgt op de prestatiebeurs is er nog recht op 7 jaar studiefinanciering en 5 jaar recht op het studentenrisproduct. 22

23 OV studentenreisproduct Reisrecht voor MBO-ers jonger dan 18 jaar Activeren reisrecht en gevolgen voor de prestatiebeurs. Met het activeren van het studentenreisproduct start voor een deelnemer op niveau 3 of 4 de diplomatermijn en daarmee ook de opnametermijn voor studiefinanciering. 23

24 Tijdspad besluit en invoering Studievoorschot Tijdspad plannen: Eind september 2014 behandeling Tweede Kamer Naar verwachting eind 2014, begin 2015 behandeling in Eerste Kamer 24

25 Tijdspad besluit en invoering Studievoorschot Per 1 september 2015: Basisbeurs wordt lening De aanvullende beurs wordt hoger Afschaffen van de bijverdiengrens Kwijtschelding wegens medische omstandigheden Vouchers voor bijscholing 25

26 Tijdspad besluit en invoering Studievoorschot Per 1 januari 2016 Langere periode om de lening af te lossen Vereenvoudigen van de procedure bij inkomensdaling Afschaffen partnertoeslag Uitbetaling achteraf mogelijk 26

27 Tijdspad besluit en invoering Studievoorschot Per 1 januari 2017 Lenen voor studie voor iedereen tot 55 jaar OV kaart voor minderjarige MBO-ers 27

28 Meer info en contact internet: Contact DUO-servicekantoor Enschede Telef Contactgegevens DUO servicekantoor niet aan ouders en leerlingen verstrekken. Einde

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Wat weet jij over het leenstelsel?!

Wat weet jij over het leenstelsel?! Resultaten onderzoek Wat weet jij over het leenstelsel? 13-01-2015 Wat weet jij over het leenstelsel? In 2015 staan er ingrijpende veranderingen voor de deur die de toegankelijkheid van het onderwijs onder

Nadere informatie

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Aangenaam, wij zijn DUO DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie

Nadere informatie

Onderzoek: Sociaal leenstelsel

Onderzoek: Sociaal leenstelsel Onderzoek: Sociaal leenstelsel Publicatiedatum: 14-11-2014 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 3000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden

Nadere informatie

Het sociaal leenstelsel

Het sociaal leenstelsel Universiteit Twente Het sociaal leenstelsel En de verwachte effecten op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs Auteur: Begeleider: Esther Apperloo Hans Vossensteyn 2013 Het sociaal leenstelsel En

Nadere informatie

Handreiking STUDENT & FINANCIËN. voor advies & voorlichting aan studenten NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING

Handreiking STUDENT & FINANCIËN. voor advies & voorlichting aan studenten NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING Handreiking voor advies & voorlichting aan studenten STUDENT & FINANCIËN NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING Handreiking STUDENT & FINANCIËN Colofon Aan deze uitgave hebben meegewerkt: Annemarie

Nadere informatie

Studiefinanciering? of sparen voor de studie van uw kinderen

Studiefinanciering? of sparen voor de studie van uw kinderen Studiefinanciering? of sparen voor de studie van uw kinderen De studiefinanciering gaat in september 2015 drastisch veranderen. Het zogenaamde leenstelsel wordt geïntroduceerd. Dat heeft heel veel financiële

Nadere informatie

Prospectus Studentenlimiet

Prospectus Studentenlimiet Prospectus Studentenlimiet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken / 2 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud,

Nadere informatie

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders Hoofdstuk 10 18-plus Wettelijk wordt uw pleegkind meerderjarig bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd en is daarmee volledig handelingsbekwaam. De maatregelen van Kinderbescherming eindigen bij

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN CITROËN Autofinanciering AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN Uw auto goed financieren, dat scheelt een hoop zorgen. En sparen voor uw nieuwe auto hoeft niet. Bij

Nadere informatie

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 INSCHRIJVEN... 2 Verificatie persoonsgegevens... 2 Verificatie vooropleidingsgegevens... 2 Wijziging aanmelding of gegevens...

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

AFSTUDEREN EN DAN 2014-2015

AFSTUDEREN EN DAN 2014-2015 AFSTUDEREN EN DAN 2014-2015 JE STAAT OP HET PUNT OM AF TE STUDEREN; GEFELICITEERD! IN DEZE FOLDER VIND JE INFORMATIE DIE BELANGRIJK IS OM TE WETEN ALS JE JE STUDIE AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT AFRONDT: Uitschrijving

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2013-2014 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

Personele ontwikkelingen in crisistijd

Personele ontwikkelingen in crisistijd Personele ontwikkelingen in crisistijd Volgens het Centraal Planbureau zijn de eerste voorzichtige signalen van herstel merkbaar. Voorlopig blijft Nederland kampen met een hoge werkloosheid en worden ook

Nadere informatie

Contracten voor bepaalde tijd

Contracten voor bepaalde tijd Contracten voor bepaalde tijd onderneem actie Per 1 januari en 1 juli 2015 is het nodige veranderd voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. In deze whitepaper lichten wij toe welke wijzigingen doorgevoerd

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET.

Nadere informatie

Hieronder vind je van a z de begrippen waar je (mogelijk) mee te maken krijgt als je gaat studeren.

Hieronder vind je van a z de begrippen waar je (mogelijk) mee te maken krijgt als je gaat studeren. Begrippenlijst Hieronder vind je van a z de begrippen waar je (mogelijk) mee te maken krijgt als je gaat studeren. Associate Degree De Associate degree (Ad) is een tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs

Nadere informatie

Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland

Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland Huurkoop 2 Persoonlijke lening 4 Doorlopend krediet 6 Financieren van a tot z 8 Zeg maar wat u wilt weten 10 Goed om te weten 12 We brengen uw

Nadere informatie

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs 9 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering

Nadere informatie

VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Natuurlijk hoopt u dat u nog lang gezond blijft en dat u oud mag worden. Maar helaas is dit niet voor iedereen

Nadere informatie

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015 REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015 De Regeling Inschrijving en Collegegeld van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is gebaseerd op de artikelen 7.31a

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag?

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag? Bron: Brochure Kinderopvangtoeslag 2008, mei 2008 van de Belastingdienst/Toeslagen Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de

Nadere informatie

10d Voorzieningen bij werkloosheid

10d Voorzieningen bij werkloosheid 10d Voorzieningen bij werkloosheid Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die op grond van artikel 8:3, 8:5, 8:6 of 8:8 ontslagen wordt en de ambtenaar die op grond

Nadere informatie