Toeslagen Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget"

Transcriptie

1 Toeslagen 2013 Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

2 Inhoud Inleiding 3 Zorgtoeslag 4 Huurtoeslag 5 Kinderopvangtoeslag 7 Kindgebonden budget 8 Toeslag aanvragen 9 Wat gebeurt er na uw aanvraag? 10 Wijzigingen? Geef ze door! 11 Meer informatie 11 Leeswijzer In deze brochure leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen om toeslag te krijgen. Vanaf bladzijde 9 leest u hoe u een toeslag aanvraagt, wat er gebeurt nadat u de toeslag hebt aangevraagd en wat u moet doen als uw situatie verandert. 2 Toeslagen 2013

3 Inleiding Hebt u een zorgverzekering, een huurhuis of kinderen? Dan kunt u hiervoor misschien een bijdrage in de kosten krijgen. Zo n bijdrage heet een toeslag. Er zijn 4 toeslagen: Zorgtoeslag een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering Huurtoeslag een bijdrage in de kosten van uw huur Kinderopvangtoeslag een bijdrage in de kosten van kinderopvang Kindgebonden budget een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Hebt u een toeslagpartner? Bij toeslagen spreken we niet over een partner, maar over een toeslagpartner. Uw toeslagpartner is degene met wie u samen een toeslag aanvraagt. Hebt u een echtgenoot of een geregistreerde partner? Dan is die persoon uw toeslagpartner. Hebt u geen echtgenoot of geregistreerde partner? Dan kan iemand anders die op hetzelfde adres is ingeschreven, uw toeslagpartner zijn. Met het hulpmiddel Wie is mijn toeslagpartner? Op kunt u nagaan of u een toeslagpartner hebt. Toeslagen

4 Zorgtoeslag Als u premie betaalt voor een Nederlandse zorgverzekering, kunt u zorgtoeslag krijgen. U en uw eventuele toeslagpartner moeten dan aan de volgende voorwaarden voldoen: U bent 18 jaar of ouder. U hebt een Nederlandse zorgverzekering. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan per jaar. Als u een toeslagpartner hebt, mag uw inkomen samen niet hoger zijn dan per jaar. U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. Uw (gezamenlijke) vermogen, zoals spaargeld of beleggingen mag niet te hoog zijn. Tabel met vermogensgrenzen Uw situatie Vermogen per persoon U bent jonger dan de AOW-leeftijd U krijgt AOW en uw inkomen is niet meer dan Hoeveel krijgt u? Hoeveel zorgtoeslag u krijgt, hangt onder andere af van uw inkomen. Hoe lager het inkomen, hoe hoger het toeslagbedrag. Bent u alleen, dan krijgt u maximaal 88 per maand. Hebt u een toeslagpartner, dan krijgt u maximaal 171 per maand. Wilt u weten of en hoeveel zorgtoeslag u kunt krijgen? Maak dan de proefberekening op Meer weten? Kijk op voor meer informatie over alle voorwaarden en de bijzondere situaties. Toeslag aanvragen Als u zorgtoeslag wilt krijgen, moet u deze zelf aanvragen bij Belastingdienst/Toeslagen. Op bladzijde 9 leest u hoe u dat doet. U krijgt AOW en uw inkomen is meer dan maar niet meer dan U krijgt AOW en uw inkomen is meer dan Het gaat om het vermogen op 1 januari Naast het bedrag van Vermogen per persoon geldt nog een vrijstellingsbedrag van Dit vrijstellingsbedrag geldt voor: een alleenstaande een aanvrager met partner samen Bijzondere situaties In de volgende situaties kunt u geen zorgtoeslag krijgen of zijn er aanvullende regels: U bent militair. U bent gedetineerd. U bent gemoedsbezwaard. U bent een buitenlandse student. U woont of werkt in het buitenland. 4 Toeslagen 2013

5 Huurtoeslag Om huurtoeslag te krijgen, moeten u, uw eventuele toeslag partner en medebewoners voldoen aan de volgende voorwaarden: U bent 18 jaar of ouder. U huurt een zelfstandige woonruimte. Als u bijvoorbeeld op kamers woont, dan is dat meestal geen zelfstandige woonruimte. U staat bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres. Op uw woonadres staan geen andere personen ingeschreven bij de gemeente (behalve een eventuele onderhuurder). U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. Uw (gezamenlijke) inkomen is niet hoger dan het bedrag uit de Tabel met inkomensgrenzen. Hebt u inwonende kinderen onder de 23 jaar? Dan telt de eerste van hun inkomen niet mee. De huurprijs is niet hoger en niet lager dan de bedragen uit de Tabel met huurgrenzen. De huurprijs is de kale huurprijs plus bepaalde servicekosten, zoals schoonmaakkosten voor een gemeenschappelijke ruimte. Uw vermogen, zoals spaargeld of beleggingen, is niet hoger dan het bedrag uit de Tabel met vermogensgrenzen. Hebt u een toeslagpartner of een medebewoner? Tel dan de bedragen per persoon bij elkaar op. Tabel met inkomensgrenzen Uw situatie op 1 januari 2013 U bent jonger dan de AOW-leeftijd en u woont alleen. U bent jonger dan de AOW-leeftijd en u woont niet alleen. Jaarinkomen U krijgt AOW en u woont alleen U woont niet alleen en de meest verdienende bewoner krijgt AOW. Tabel met huurgrenzen Uw leeftijd op 1 januari 2013 U bent 18 jaar of ouder, maar jonger dan 23 jaar en hebt geen kinderen. U bent 18 jaar of ouder, maar jonger dan 23 jaar en hebt kinderen. U bent 23 jaar of ouder, maar jonger dan de AOW-leeftijd Huurprijs per maand minimaal 222,18 en maximaal 374,44 minimaal 222,18 en maximaal 681,02 minimaal 222,18 en maximaal 681,02 U krijgt AOW en u woont alleen. minimaal 220,36 en maximaal 681,02 U krijgt AOW en u woont niet alleen. minimaal 218,55 en maximaal 681,02 Tabel met vermogensgrenzen Uw situatie Vermogen per persoon U bent jonger dan de AOW-leeftijd U krijgt AOW en uw inkomen is maximaal U krijgt AOW en uw inkomen is meer dan en maximaal U krijgt AOW en uw inkomen is meer dan Toeslagen

6 Bijzondere situaties Voldoet u niet aan de voorwaarden? Soms kunt u toch huurtoeslag krijgen. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende situaties: U bent jonger dan 18 jaar en u hebt een kind, bent getrouwd (geweest) of hebt geen ouders meer. Iemand in uw huishouden is gehandicapt en iedereen is jonger dan 23 jaar. Iemand in uw huishouden is gehandicapt en u woont in een aangepaste woning. U hebt een huishouden van 8 of meer personen. U bent co-ouder. Iemand in uw huishouden woont langer dan 1 jaar buitenshuis. Iemand in uw huishouden wordt thuis verzorgd. Hoeveel krijgt u? Hoeveel huurtoeslag u krijgt, hangt onder andere af van uw inkomen. Hoe lager het inkomen, hoe hoger het toeslagbedrag. Maar ook uw leeftijd, de samenstelling van uw huishouden en de hoogte van uw huur zijn van belang. Wilt u weten of en hoeveel huurtoeslag u kunt krijgen? Maak dan de proefberekening op Meer weten? Kijk op voor meer informatie over alle voorwaarden en de bijzondere situaties. Toeslag aanvragen Als u huurtoeslag wilt krijgen, moet u deze zelf aanvragen bij Belastingdienst/Toeslagen. Op bladzijde 9 leest u hoe u dat doet. 6 Toeslagen 2013

7 Kinderopvangtoeslag Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Om kinder opvang toeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslag partner aan de volgende voorwaarden voldoen: U werkt, studeert, volgt een traject naar werk of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of u draagt bij in de kosten van levensonderhoud van uw kind. Uw kind staat op uw woonadres ingeschreven. Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog. Het kindercentrum of gastouderbureau is geregistreerd. Bij gastouderopvang moeten ook de gastouder en de gastouderlocatie geregistreerd zijn. U hebt met het kindercentrum of gastouderbureau een schriftelijke overeenkomst afgesloten. Het kind waarvoor u kinderopvangtoeslag vraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs. U betaalt de kosten voor kinderopvang. U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. Bijzondere situaties In de volgende situaties zijn er aanvullende regels: U bent co-ouder. U hebt kinderopvang nodig om sociale of medische redenen. U woont in het buitenland. Vormen van kinderopvang Er zijn twee vormen van kinderopvang waarvoor u toeslag kunt krijgen: dagopvang: voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Bijvoorbeeld in een kinderdagverblijf. buitenschoolse opvang: naschoolse of voorschoolse opvang van kinderen die naar de basisschool gaan en opvang tijdens een vakantieperiode (opvang tussen de middag valt hier niet onder). Dagopvang en buitenschoolse opvang moeten plaatsvinden bij een geregistreerd kindercentrum, bijvoorbeeld een kinderdagverblijf of crèche. Of bij een geregistreerde gastouder via een geregistreerd gastouderbureau. Hoeveel krijgt u? Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen, het aantal kinderen, het uurtarief en het aantal opvanguren. U kunt per kind toeslag krijgen over maximaal 230 uur kinderopvang per maand. Dit geldt voor alle vormen van opvang samen. U kunt alleen toeslag krijgen voor de uren die u werkt. Ga hierbij uit van de ouder die het minste aantal uren per jaar werkt. Gaat uw kind naar de dagopvang? Dan kunt u over 140% van de gewerkte uren toeslag krijgen. Gaat het om buitenschoolse opvang? Dan krijgt u over 70% van de gewerkte uren toeslag. Gaat uw kind minder uren per week naar de opvang? Ga dan uit van de werkelijke opvang uren. Werkt u niet, maar volgt u een traject naar werk, een opleiding of een verplichte inburgeringscursus? Dan krijgt u kinderopvangtoeslag voor het aantal maanden dat het traject, de opleiding of de inburgeringscursus duurt. Voor het uurtarief geldt een maximum per soort opvang. U krijgt geen toeslag over het bedrag dat boven dat maximumuurtarief uitkomt. Tabel maximumuurtarief Opvanginstelling Soort opvang Maximumuurtarief Kindercentrum Dagopvang 6,46 Buitenschoolse opvang (BSO) 6,02 Gastouderopvang Dagopvang 5,17 Buitenschoolse opvang (BSO) 5,17 Wilt u weten of en hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen? Maak dan de proefberekening op Meer weten? Kijk op voor meer informatie over alle voorwaarden en de bijzondere situaties. Toeslag aanvragen Als u kinderopvangtoeslag wilt krijgen, moet u deze zelf aanvragen bij Belastingdienst/Toeslagen. Op bladzijde 9 leest u hoe u de kinderopvangtoeslag aanvraagt. Toeslagen

8 Kindgebonden budget Om kindgebonden budget te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen: U hebt een of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar. Het maakt niet uit of dit uw eigen kind is, een stief- of adoptiekind, of een pleegkind. Ook hoeft uw kind niet bij u te wonen. U of de andere ouder krijgt kinderbijslag. Is uw kind 16 of 17 jaar en krijgt u of de andere ouder geen kinderbijslag voor uw kind? Dan moet u bijdragen in de kosten van levensonderhoud van uw kind. Het gezamenlijke inkomen is niet te hoog. Het hangt van het aantal kinderen af welke inkomensgrens voor u geldt. U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. Uw (gezamenlijke) vermogen, zoals spaargeld of beleggingen, mag niet te hoog zijn. Tabel met vermogensgrenzen Uw situatie Vermogen per persoon U bent jonger dan de AOW-leeftijd U krijgt AOW en uw inkomen is niet meer dan Bijzondere situaties In de volgende situaties zijn er aanvullende regels voor kindgebonden budget: U bent co-ouder. U hebt een samengesteld gezin. U woont samen met uw kind bij uw ouders. U hebt een stiefkind, pleegkind of adoptiekind. U woont in het buitenland. U woont in Nederland, maar werkt in het buitenland. Hoeveel krijgt u? De hoogte van het kindgebonden budget hangt af van uw inkomen, uw vermogen en het aantal kinderen. Voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar krijgt u meer kindgebonden budget. Deze verhoging is een tegemoetkoming in de schoolkosten. Wilt u weten of en hoeveel kindgebonden budget u kunt krijgen? Maak dan de proefberekening op Meer weten? Kijk op voor meer informatie over alle voorwaarden en de bijzondere situaties. U krijgt AOW en uw inkomen is meer dan maar niet meer dan U krijgt AOW en uw inkomen is meer dan Toeslag aanvragen? Op bladzijde 9 leest u hoe u kindgebonden budget kunt aanvragen. Het gaat om het vermogen op 1 januari Naast het bedrag van Vermogen per persoon geldt nog een vrijstellingsbedrag van Dit vrijstellingsbedrag geldt voor: een alleenstaande een aanvrager met partner samen 8 Toeslagen 2013

9 Toeslag aanvragen Denkt u dat u recht hebt op huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag? Dan kunt u die bij ons aanvragen. U hoeft een toeslag maar één keer aan te vragen. Zolang u aan de voorwaarden blijft voldoen, krijgt u de toeslag elk jaar. Kindgebonden budget aanvragen is meestal niet nodig. U krijgt bericht als u er volgens onze gegevens recht op hebt. Hebt u geen bericht van ons gekregen, maar denkt u wel dat u recht hebt op kindgebonden budget? Vraag de toeslag dan zelf aan. Aanvragen met Mijn toeslagen U kunt een toeslag aanvragen met Mijn toeslagen op Dit is uw persoonlijke webpagina voor toeslagen. U ziet hier binnen 24 uur na uw aanvraag de voorlopige berekening van uw toeslag. U kunt ook een overzicht bekijken van uw gegevens die bij ons bekend zijn. Voor Mijn toeslagen hebt u een DigiD nodig. Uw toeslagpartner of, in geval van huurtoeslag, een medebewoner heeft ook een DigiD nodig voor het gebruik van Mijn toeslagen. U ziet wanneer dit het geval is. Hebt u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan op Hebt u geen internet? Bel dan de BelastingTelefoon: Aanvragen vanuit het buitenland Wilt u toeslag aanvragen vanuit het buitenland? Als u een DigiD hebt, dan kunt u gebruikmaken van Mijn toeslagen. Anders kunt u bellen met de BelastingTelefoon Buitenland: Tot wanneer aanvragen? Huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget 2013 kunt u aanvragen tot 1 september Heeft u, uw toe slag partner of een medebewoner uitstel voor de aangifte inkomstenbelasting? Dan kunt u toeslag aanvragen tot de datum waarop uw uitstel afloopt. Ook kinderopvangtoeslag 2013 kunt u aanvragen tot 1 september In 2014 kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen voor de maand waarin u de aanvraag doet en voor de drie maanden ervoor. Kijk voor meer informatie op Toeslagen

10 Wat gebeurt er na uw aanvraag? Het kan zijn dat wij nog vragen hebben over uw aanvraag. Wij nemen dan telefonisch contact met u op of sturen u een brief. U moet de gevraagde informatie aan ons geven. Na uw aanvraag ontvangt u binnen acht weken bericht van ons. Dit bericht noemen we een voorschotbeschikking. Hierop staat hoeveel toeslag u voorlopig krijgt. Meestal krijgt u de toeslag in maandelijkse termijnen. Definitieve berekening Na afloop van het jaar krijgt u een definitieve berekening van uw toeslagen. Uw jaarinkomen is dan definitief bekend, zodat we kunnen berekenen op hoeveel toeslag u recht had in het afgelopen jaar. Als daaruit blijkt dat u te weinig toeslag hebt gekregen, betalen wij het bedrag dat u nog te goed hebt uit. Hebt u te veel toeslag gekregen? Dan moet u het te veel ontvangen bedrag terugbetalen. Toeslag uitbetalen Binnen vier weken na de voorschotbeschikking krijgt u het eerste bedrag op uw rekening. Elke toeslag wordt apart uitbetaald. Dat doen wij op het rekeningnummer dat u aan ons hebt doorgegeven. Dit kan uw eigen rekeningnummer zijn, maar ook dat van een ander. Bijvoorbeeld van een verhuurder of kinderopvanginstelling. Als wij de toeslag aan uw verhuurder of kinderopvanginstelling overmaken, verrekent deze de toeslag met de huur, of met de kosten voor kinderopvang. U blijft er zelf verantwoordelijk voor dat de gegevens voor uw toeslag juist zijn. Controleer uw gegevens goed Controleer goed de gegevens waarmee wij uw toeslag berekenen. Deze gegevens vindt u in Mijn toeslagen onder het tabblad Mijn beschikkingen. Klopt er iets niet? Geef dan binnen 4 weken een wijziging door met Mijn toeslagen. Begrijpt u iets niet? Bel dan de BelastingTelefoon. 10 Toeslagen 2013

11 Wijzigingen? Geef ze door! Verandert er iets in uw leven? Dat kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw toeslag. Bijvoorbeeld als u gaat samenwonen of als er nog een kind naar de kinderopvang gaat. Of als u een nieuwe baan krijgt en meer gaat verdienen. Geef wijzigingen binnen vier weken aan ons door met Mijn toeslagen. Kijk op voor een overzicht van de wijzigingen die u moet doorgeven. Hebt u geen internet, bel dan de BelastingTelefoon: Wij bekijken of de wijziging gevolgen heeft voor uw toeslag. Als dat zo is, dan krijgt u hierover binnen acht weken bericht. Toeslag stopzetten Wijzigt uw situatie waardoor u geen recht meer hebt op toeslag? Dan moet u de toeslag stopzetten met Mijn toeslagen of via de BelastingTelefoon. Dat kan elk moment van het jaar, ook met terugwerkende kracht. Meer informatie Meer informatie over toeslagen vindt u op Hebt u geen internet? Bel dan de BelastingTelefoon: U kunt bellen van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot uur en op vrijdag van 8.00 tot uur. Houd altijd uw burgerservicenummer/ sofinummer bij de hand. Dit staat op uw paspoort, loonstrook en rijbewijs. Wij kunnen u dan sneller helpen. Woont u in het buitenland? Bel dan de BelastingTelefoon Buitenland: Toeslagen

12 TG 219-1Z31FD Dit is een uitgave van: Belastingdienst/Toeslagen Mei 2013 Kijk voor meer informatie op

Huurtoeslag 2014. Kunt u huurtoeslag krijgen? Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Toeslagen Belastingdienst

Huurtoeslag 2014. Kunt u huurtoeslag krijgen? Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Toeslagen Belastingdienst Toeslagen Belastingdienst Informatieblad Maart 2014 Huurtoeslag 2014 TG 720-1Z42PL Huurtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw huur. Wilt u weten of u deze toeslag kunt krijgen en wat u dan moet doen?

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Kinderopvangtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering Zorgtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering 2 Zorgtoeslag Krijgt u zorgtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de zorgtoeslag op een rij. De zorgtoeslag

Nadere informatie

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag?

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag? Bron: Brochure Kinderopvangtoeslag 2008, mei 2008 van de Belastingdienst/Toeslagen Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de

Nadere informatie

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen 2 Inleiding De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van uw zorgverzekering, huurhuis of kinderen. Zo n bijdrage heet een toeslag. Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld!

Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld! Kinderopvangtoeslag 2007 Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld! 1 2 3 4 Ontdek of u in aanmerking komt Kinderopvangtoeslag aanvragen Kinderopvangtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven

Nadere informatie

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen 2 Inleiding De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van uw zorgverzekering, huurhuis of kinderen. Zo n bijdrage heet een toeslag. Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

3 Kinderopvangtoeslag

3 Kinderopvangtoeslag 13 3 Kinderopvangtoeslag Om kinderopvangtoeslag te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden hebben te maken met uw persoonlijke situatie, uw werksituatie en de kinderopvang.

Nadere informatie

Een bijdrage in de huurlasten. Zo geregeld!

Een bijdrage in de huurlasten. Zo geregeld! Huurtoeslag 2007 Een bijdrage in de huurlasten. Zo geregeld! 1 Ontdek of u in aanmerking komt 2 3 4 Huurtoeslag aanvragen Huurtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven Leuker kunnen we t niet maken. Wel

Nadere informatie

Huurtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw huur. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Huurtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw huur. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Huurtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw huur Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Huurtoeslag Krijgt u huurtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles

Nadere informatie

Themanummer Kindgebonden budget

Themanummer Kindgebonden budget Themanummer Kindgebonden budget Kindgebonden budget 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderen Per 1 januari 2009 maakt de kindertoeslag plaats voor een nieuwe regeling; het kindgebonden budget. Deze

Nadere informatie

Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld!

Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld! Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld! 1 2 3 4 Ontdek of u in aanmerking komt Zorgtoeslag aanvragen Zorgtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven Leuker kunnen

Nadere informatie

FACTSHEET TOESLAGEN 1

FACTSHEET TOESLAGEN 1 FACTSHEET TOESLAGEN 1 Inleiding Een scheiding heeft meestal gevolgen voor het recht op en de hoogte van toeslagen. Om u hiervan een beeld te geven, hebben wij voor u de voorwaarden voor alle verschillende

Nadere informatie

Kindertoeslag Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindertoeslag Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindertoeslag 2008 Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindertoeslag De kindertoeslag is een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud

Nadere informatie

Alles over je belastingtoeslagen

Alles over je belastingtoeslagen Alles over je belastingtoeslagen in 2015 Alles over je belastingtoeslagen op een rij Wist jij dat we met elkaar jaarlijks miljoenen euro s aan toeslagen laten liggen? Benut jij alle belastingtoeslagen

Nadere informatie

Zorgtoeslag aanvragen

Zorgtoeslag aanvragen 12345toe 2011 Toelichting Aanvragen Zorgtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulier terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Voorwaarden 3 Toeslagpartner

Nadere informatie

Aanvragen zorgtoeslag. Ik regel het meteen!

Aanvragen zorgtoeslag. Ik regel het meteen! Zorgtoeslag 2006 Aanvragen zorgtoeslag. Ik regel het meteen! 1 Ontdek of u in aanmerking komt 2 3 Zorgtoeslag aanvragen Ontvangen en wijzigen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 1... Zorgtoeslag

Nadere informatie

Zorgtoeslag aanvragen

Zorgtoeslag aanvragen 12345toe 2008 Aanvragen Toelichting Zorgtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulier terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Voorwaarden 3 Toeslagpartner

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kinderopvangtoeslag 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kinderopvangtoeslag 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening kinderopvangtoeslag 2015 De kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Hoeveel kinderopvangtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de kosten

Nadere informatie

Uw zorgtoeslag wijzigen

Uw zorgtoeslag wijzigen 12345toe 2008 Wijzigen Toelichting Zorgtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulierblad met het voorblad terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag wijzigen 2 Voorwaarden

Nadere informatie

Een bijdrage voor uw huur

Een bijdrage voor uw huur 12345toe 2010 Aanvragen Toelichting Huurtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur de ingevulde formulierbladen met het voorblad terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Toeslagpartner

Nadere informatie

Uw kindertoeslag wijzigen

Uw kindertoeslag wijzigen 12345toe 2008 Wijzigen Toelichting Kindertoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulier terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag wijzigen Voorwaarden 2 3 Uw kindertoeslag

Nadere informatie

Kindertoeslag, een nieuwe toeslag

Kindertoeslag, een nieuwe toeslag 12345toe 2008 Aanvragen Toelichting Kindertoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulier terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen Voorwaarden Toeslagpartner

Nadere informatie

Uw huurtoeslag wijzigen

Uw huurtoeslag wijzigen 12345toe 2010 Wijzigen Toelichting Huurtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur de ingevulde formulierbladen met het voorblad terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag wijzigen 2 Toeslagpartner

Nadere informatie

Berekening kinderopvangtoeslag 2013

Berekening kinderopvangtoeslag 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening kinderopvangtoeslag 2013 ib 998 - ib*7pl De kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Hoeveel kinderopvangtoeslag uw klant krijgt, hangt af

Nadere informatie

Toeslagen. 1 juni 2016. www.toeslagen.nl

Toeslagen. 1 juni 2016. www.toeslagen.nl Toeslagen 1 juni 2016 Programma: Inleiding Toeslagen Anti-fraude maatregelen Partnerbegrip Inkomen Wet & regelgeving Proces Toeslagen Terugbetalen Toeslagen Bijzonderheden Toeslagen voor statushouders

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kinderopvangtoeslag 2019

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kinderopvangtoeslag 2019 Toeslagen Belastingdienst Berekening kinderopvangtoeslag 2019 De kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Hoeveel kinderopvangtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de kosten

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening huurtoeslag 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening huurtoeslag 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening huurtoeslag 2015 De huurtoeslag is een bijdrage in de kosten van de huur. Hoeveel huurtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de rekenhuur de maximale huurgrens het

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kinderopvangtoeslag 2014

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kinderopvangtoeslag 2014 Toeslagen Belastingdienst Berekening kinderopvangtoeslag 2014 De kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Hoeveel kinderopvangtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de kosten

Nadere informatie

Berekening kinderopvangtoeslag 2012

Berekening kinderopvangtoeslag 2012 Berekening kinderopvangtoeslag 2012 De kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Hoeveel kinderopvangtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de kosten van kinderopvang het gezamenlijke

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kinderopvangtoeslag 2018

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kinderopvangtoeslag 2018 Toeslagen Belastingdienst Berekening kinderopvangtoeslag 2018 De kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Hoeveel kinderopvangtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de kosten

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kinderopvangtoeslag 2017

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kinderopvangtoeslag 2017 Toeslagen Belastingdienst Berekening kinderopvangtoeslag 2017 De kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Hoeveel kinderopvangtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de kosten

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag berekenen voor peuteropvang 2016

Kinderopvangtoeslag berekenen voor peuteropvang 2016 Kinderopvangtoeslag berekenen voor peuteropvang 2016 Kinderopvangtoeslag berekenen Op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen kunt u berekenen hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen. Voorbeeld

Nadere informatie

Komt u in aanmerking? Alles over huurtoeslag

Komt u in aanmerking? Alles over huurtoeslag Komt u in aanmerking? Alles over huurtoeslag Komt u in aanmerking? Alles over huurtoeslag ALLES OVER HUURtoeslag Als u in verhouding tot uw inkomen teveel huur betaalt, is er een kans dat u in aanmerking

Nadere informatie

Berekenen en aanvragen Kinderopvangtoeslag voor de peuteropvang en de bso

Berekenen en aanvragen Kinderopvangtoeslag voor de peuteropvang en de bso 2018 Berekenen en aanvragen Kinderopvangtoeslag voor de peuteropvang en de bso 1-1-2018 Kinderopvang aan de Liede Kinderopvangtoeslag berekenen U heeft een plaatsingsovereenkomst van Kinderopvang aan de

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kinderopvangtoeslag 2016

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kinderopvangtoeslag 2016 Toeslagen Belastingdienst Berekening kinderopvangtoeslag 2016 De kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Hoeveel kinderopvangtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de kosten

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening huurtoeslag 2014

Toeslagen Belastingdienst. Berekening huurtoeslag 2014 Toeslagen Belastingdienst Berekening huurtoeslag 2014 De huurtoeslag is een bijdrage in de kosten van de huur. Hoeveel huurtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de rekenhuur de maximale huurgrens het

Nadere informatie

Wijzigen kost maar weinig tijd

Wijzigen kost maar weinig tijd 12345toe 2011 Wijzigen Toelichting Kinderopvangtoeslag 1 2 Vul het formulier in Stuur de ingevulde formulierbladen met het voorblad terug 3 U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag wijzigen

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag berekenen voor peuteropvang

Kinderopvangtoeslag berekenen voor peuteropvang Kinderopvangtoeslag berekenen voor peuteropvang Kinderopvangtoeslag berekenen Op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen kunt u berekenen hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen. Voorbeeld Vervolgens

Nadere informatie

Een bijdrage voor uw huur

Een bijdrage voor uw huur 12345toe 2008 Aanvragen Toelichting Huurtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur de ingevulde formulierbladen met het voorblad terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Toeslagpartner

Nadere informatie

Een eigen inkomen met de Wajong

Een eigen inkomen met de Wajong uwv.nl werk.nl Een eigen inkomen met de Wajong Als u zelf geen geld kunt verdienen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl. U kunt ook

Nadere informatie

Berekening kinderopvangtoeslag 2011

Berekening kinderopvangtoeslag 2011 Berekening kinderopvangtoeslag 2011 De kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Hoeveel kinderopvangtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de kosten van kinderopvang het gezamenlijke

Nadere informatie

KINDEROPVANGTOESLAG OOK VOOR U?

KINDEROPVANGTOESLAG OOK VOOR U? KINDEROPVANGTOESLAG OOK VOOR U? SKN, betaalbare kinderopvang! Stichting Kindcentrum Nunspeet heeft voor u informatie op rij gezet met betrekking tot kinderopvangtoeslag 2016. In één oogopslag kunt u zien

Nadere informatie

U ontvangt binnen acht weken bericht. Kinderopvangtoeslag 2006

U ontvangt binnen acht weken bericht. Kinderopvangtoeslag 2006 12345toe 2006 Aanvragen Toelichting Kinderopvangtoeslag 1 2 3 Vul het aanvraagformulier in Stuur het formulier terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen Toeslagpartner bepalen

Nadere informatie

Wijzigen kost maar weinig tijd

Wijzigen kost maar weinig tijd 12345toe 2009 Wijzigen Toelichting Kinderopvangtoeslag 1 2 Vul het formulier in Stuur de ingevulde formulierbladen met het voorblad terug 3 U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag wijzigen

Nadere informatie

Kind wonen in Duitsland, werken in Nederland

Kind wonen in Duitsland, werken in Nederland Kind wonen in Duitsland, werken in Nederland Inhoud Verlof en uitkering vóór en ná de bevalling 2 Elterngeld 2 Betreuungsgeld 3 Gezinsbijslagen uit Nederland en Duitsland 3 Kinderbijslag 4 Kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag WELKOM CNV Senioren Agenda ODP voorlichtingsmiddag 1. Opening door dagvoorzitter 2. Toelichting belasting aangifte 2014 3. Over pensioenen, wat er zoal speelt op dit moment 4. De Zorg Verandert 5. Sluiting

Nadere informatie

Uw huurtoeslag wijzigen

Uw huurtoeslag wijzigen 12345toe 2008 Wijzigen Toelichting Huurtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur de ingevulde formulierbladen met het voorblad terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag wijzigen 2 Toeslagpartner

Nadere informatie

Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014

Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014 Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014 Sociaal raadsliedenwerk Breda Normen per 1-7-2014 Bij het kunt u terecht met vragen over: Uitkeringen en sociale verzekeringen Belastingen Arbeidszaken Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

Kind wonen in Nederland, werken in Duitsland

Kind wonen in Nederland, werken in Duitsland Kind wonen in Nederland, werken in Duitsland Inhoud Mutterschaftsgeld 2 Elterngeld 2 Betreuungsgeld 3 Elternzeit 3 Gezinsbijslagen uit Nederland en Duitsland 4 Kindergeld 4 Kinderbijslag 5 Kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD 7 Als u gaat trouwen Als u gaat trouwen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw echtgenoot betalen. Trouwen kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor uw inkomsten en aftrekposten en uw heffingskortingen.

Nadere informatie

Wijzigen kost maar weinig tijd

Wijzigen kost maar weinig tijd 12345toe 2008 Wijzigen Toelichting Kinderopvangtoeslag 1 2 Vul het formulier in Stuur de ingevulde formulierbladen met het voorblad terug 3 U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag wijzigen

Nadere informatie

Kennisnetwerk Multicultureel Groningen

Kennisnetwerk Multicultureel Groningen Kennisnetwerk Multicultureel Groningen 5 maart 2015 Groningen 6-3-2015 Programma: Belastingdienst vs Toeslagen Introductie Toeslagen Cijfers Tips voor dienstverlening en ondersteuning migranten Vragen

Nadere informatie

BAG registratie - FAQ. Wat gaat dit voor jou betekenen?

BAG registratie - FAQ. Wat gaat dit voor jou betekenen? BAG registratie - FAQ Wat gaat dit voor jou betekenen? Dit is een uitgave van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden naar: lsvb@lsvb.nl Auteurs: Landelijke

Nadere informatie

TOESLAGEN. Door: Jacques Raaijmakers & Erik de Vries voor Stichting FB-Studiekring Utrecht 13-12-2011

TOESLAGEN. Door: Jacques Raaijmakers & Erik de Vries voor Stichting FB-Studiekring Utrecht 13-12-2011 TOESLAGEN Door: Jacques Raaijmakers & Erik de Vries voor Stichting FB-Studiekring Utrecht 13-12-2011 Inhoud Awir Huurtoeslag Zorgtoeslag Kinderopvangtoeslag Kindgebonden budget Betalingsregeling/verrekenen

Nadere informatie

U ontvangt een uitnodiging tot het doen van aangifte van de Belastingdienst (per post of in uw digitale Berichtenbox).

U ontvangt een uitnodiging tot het doen van aangifte van de Belastingdienst (per post of in uw digitale Berichtenbox). Wanneer moet u aangifte doen? U ontvangt een uitnodiging tot het doen van aangifte van de Belastingdienst (per post of in uw digitale Berichtenbox). U hebt betaald werk gedaan zonder dat de Belastingdienst

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Kinderopvangtoeslag aanvragen 12345toe 2008 Aanvragen Toelichting Kinderopvangtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur de ingevulde formulierbladen met het voorblad terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Hoogte kinderopvangtoeslag

Hoogte kinderopvangtoeslag Hoogte kinderopvangtoeslag Aan de hand van de tabel op pagina 6 kunt u berekenen hoeveel kinderopvangtoeslag u in totaal in 2007 ontvangt. Deze toeslag bestaat uit de inkomensafhankelijke toeslag én de

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag berekenen voor peuteropvang 2017

Kinderopvangtoeslag berekenen voor peuteropvang 2017 Kinderopvangtoeslag berekenen voor peuteropvang 2017 Kinderopvangtoeslag berekenen Op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen kunt u berekenen hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen. Voorbeeld

Nadere informatie

Wijzigen kost maar weinig tijd

Wijzigen kost maar weinig tijd 12345toe 2008 Wijzigen Toelichting Kinderopvangtoeslag 1 2 Vul het formulier in Stuur de ingevulde formulierbladen met het voorblad terug 3 U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag wijzigen

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 8 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Marjan Langbroek. Tips & toeslagen. Krijg waar je fiscaal recht op hebt

Marjan Langbroek. Tips & toeslagen. Krijg waar je fiscaal recht op hebt Marjan Langbroek Tips & toeslagen Krijg waar je fiscaal recht op hebt 1 e druk, november 2012 Copyright 2012 Consumentenbond, Den Haag Auteursrechten op tekst, tabellen en illustraties voorbehouden Inlichtingen

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

4-12 jaar 7,00 7,25. U werkt, volgt een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus.

4-12 jaar 7,00 7,25. U werkt, volgt een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus. Kindercentrum Ikke Ook November 2017 Tarievenkrant 2018 Belastingdienst 2017-2018 De kinderopvangtoeslag in 2018 is ongeveer gelijk aan die uit 2017. De kinderopvangtoeslagtabel 2018 heeft, net als in

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening huurtoeslag 2016

Toeslagen Belastingdienst. Berekening huurtoeslag 2016 Toeslagen Belastingdienst Berekening huurtoeslag 2016 De huurtoeslag is een bijdrage in de kosten van de huur. Hoeveel huurtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de rekenhuur de maximale huurgrens het

Nadere informatie

Berekening huurtoeslag 2012

Berekening huurtoeslag 2012 huurtoeslag 2012 De huurtoeslag is een bijdrage in de kosten van de huur. Hoeveel huurtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de rekenhuur de maximale huurgrens het rekeninkomen het soort huishouden de

Nadere informatie

Vul het formulier in Stuur de ingevulde formulierbladen met het voorblad terug. U ontvangt binnen acht weken bericht. aanvragen. Kinderopvangtoeslag

Vul het formulier in Stuur de ingevulde formulierbladen met het voorblad terug. U ontvangt binnen acht weken bericht. aanvragen. Kinderopvangtoeslag 12345toe 2011 Toelichting Aanvragen Kinderopvangtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur de ingevulde formulierbladen met het voorblad terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 7 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen?

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen? Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

U werkt, volgt een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus.

U werkt, volgt een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus. Kindercentrum Ikke Ook November 2015 Tarievenkrant 2016 Belastingdienst 2015-2016 De kinderopvangtoeslag in 2016 is hoger aan die uit 2015. De kinderopvangtoeslagtabel 2016 wijkt door de loonindexatie

Nadere informatie

Kinderopvang Hoogvliet

Kinderopvang Hoogvliet Wetgeving Kinderopvangtoeslag Met ingang van januari 2007 zijn de regels voor de Kinderopvangtoeslag aangepast. Hieronder vindt u het belangrijkste zaken. Voor meer informatie kunt u terecht op de internetpagina's:

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening huurtoeslag 2018

Toeslagen Belastingdienst. Berekening huurtoeslag 2018 Toeslagen Belastingdienst Berekening huurtoeslag 2018 De huurtoeslag is een bijdrage in de kosten van de huur. Hoeveel huurtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de rekenhuur de maximale huurgrens het

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Kind. Inhoud Mutterschaftsgeld 2

Kind. Inhoud Mutterschaftsgeld 2 BDZ Kind wonen in Nederland, werken in Duitsland Inhoud Mutterschaftsgeld 2 Elterngeld 2 Elternzeit 3 Gezinsbijslagen uit Nederland en Duitsland 3 Kindergeld 4 Kinderbijslag 4 Kinderopvangtoeslag 5 Kindgebonden

Nadere informatie

Inhoud. 1. Toeslagen in beweging 2. Samenwerking & AVG 3. Praktische tips

Inhoud. 1. Toeslagen in beweging 2. Samenwerking & AVG 3. Praktische tips Inhoud 1. Toeslagen in beweging 2. Samenwerking & AVG 3. Praktische tips 1 7-2-2019 2 7-2-2019 Compensatieregeling BBZ Compensatieregeling ZEZ Toeslagen 2019 In beweging voor verbetering 3 7-2-2019 Compensatieregeling

Nadere informatie

Vraag en Antwoord Harmonisatie peuterspeelzaalwerk gemeente Maastricht

Vraag en Antwoord Harmonisatie peuterspeelzaalwerk gemeente Maastricht Vraag en Antwoord Harmonisatie peuterspeelzaalwerk gemeente Maastricht Aanleiding van de verandering Waarom gaan de peuterspeelzalen naar de kinderopvang? Kan STEPS geen kinderopvangorganisatie worden?

Nadere informatie

Kantoor Utrecht. NAW gegevens aanvrager. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Utrecht. NAW gegevens aanvrager. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Utrecht Antwoordnummer 21440 6400 SL HEERLEN BelastingTelefoon 0800-0543 NAW gegevens aanvrager Datum 15 juli 2011 Uw kenmerk Betreft Jaaroverzicht kinderopvang 2010 Kenmerk TKG10

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Tegemoetkoming zorgkosten 9

Inhoudsopgave. Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Tegemoetkoming zorgkosten 9 1 Inhoudsopgave Woonkosten Huurtoeslag 4 Eigen woning 4 Woonlastenfonds 5 Kwijtschelding 5 Wasmachine, koelkast, fornuis en bed 6 Kosten serviceabonnement Welwonen 7 Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve

Nadere informatie

Harmonisatie peuterspeelzalen; waar moet ik aan denken?

Harmonisatie peuterspeelzalen; waar moet ik aan denken? Harmonisatie peuterspeelzalen; waar moet ik aan denken? checklist voor ouders Voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zijn er verschillende wettelijke regels. Vanaf 1 januari 2018 gaan voor alle peuterspeelzalen

Nadere informatie

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 1. Gevolgen voor de alleenstaande ouder Alleenstaande ouderkop Vanaf 1 januari 2015 ontvangen de meeste alleenstaande bijstandsouders een lagere uitkering.

Nadere informatie

Vraagouder nieuwsbrief

Vraagouder nieuwsbrief Vraagouder nieuwsbrief December 2015 Beste Vraagouder, Graag uw aandacht voor deze belangrijke nieuwsbrief van december 2015. Er staan enkele zaken in, die we goed onder de aandacht willen brengen. Leest

Nadere informatie

(Onder)benutting zorgtoeslag en huurtoeslag door senioren

(Onder)benutting zorgtoeslag en huurtoeslag door senioren (Onder)benutting zorgtoeslag en huurtoeslag door senioren (Onder)benutting zorgtoeslag en huurtoeslag door senioren - EINDRAPPORT - Auteur Jerzy Straatmeijer Amsterdam, 11 september 2018 Publicatienr.

Nadere informatie

Tips & toeslagen BW-Tips en toeslagen.indd :47

Tips & toeslagen BW-Tips en toeslagen.indd :47 Tips & toeslagen Marjan Langbroek TIPS & toeslagen 2 e, geheel herziene druk, november 2013 2013 Consumentenbond, Den Haag Auteursrechten op tekst, tabellen en illustraties voorbehouden Inlichtingen Consumentenbond

Nadere informatie

HANDLEIDING INTERNET

HANDLEIDING INTERNET HANDLEIDING INTERNET Raadplegen en wijzigen van uw gegevens Inloggen... 3 Inloggen met uw gebruikersnaam en toegangscode... 3 Problemen bij het inloggen... 3 Hoofdmenu... 5 Menu-onderdelen... 5 Wijzig

Nadere informatie

Als u kosten maakt voor kinderopvang

Als u kosten maakt voor kinderopvang 2004 Als u kosten maakt Als u kosten maakt in verband met uw werk kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. U mag namelijk onder bepaalde voorwaarden een deel van deze kosten aftrekken. Of dat ook voor

Nadere informatie

Wet kinderopvang. Tegemoetkoming van het Rijk Aanvraagformulier Belastingdienst/Toeslagen 2005

Wet kinderopvang. Tegemoetkoming van het Rijk Aanvraagformulier Belastingdienst/Toeslagen 2005 Wet kinderopvang Tegemoetkoming van het Rijk Aanvraagformulier Belastingdienst/Toeslagen 2005 De Wet kinderopvang in het kort De Wet kinderopvang gaat per 1 januari 2005 in en regelt de kwaliteit en financiering

Nadere informatie

Buitengewone uitgaven en toeslagen

Buitengewone uitgaven en toeslagen DD-NR Regelingen en voorzieningen COD 316271 Buitengewone uitgaven en toeslagen bronnen Belastingdienst/Toeslagen, Nieuwsbrief Toeslagen Actueel dd 1322009; wwwtoeslagennl Bijgaande digitale nieuwsbrief

Nadere informatie

HAND-OUT HUURTOESLAG 2017

HAND-OUT HUURTOESLAG 2017 HAND-OUT HUURTOESLAG 2017 Caree, Woonrecht; cursus en advies Zwolseweg 141 Postbus 244 7400 AE Deventer Tel.: (0570 -) 612 999 Fax: (0570 -) 641 838 Mobiel : 06-12 99 86 18 (mobiel Annalize van der Holst)

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Gezin Wonen in België en werken in Nederland

Gezin Wonen in België en werken in Nederland Gezin Wonen in België en werken in Nederland Inhoud Wie krijgt kinderbijslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag? 2 Hoeveel Nederlandse kinderbijslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen 2017 DEZE FOLDER IS VOOR U Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het inkomen

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen DEZE FOLDER IS VOOR U Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijker rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen

Nadere informatie

Als u uw belasting niet kunt betalen

Als u uw belasting niet kunt betalen Als u uw belasting niet kunt betalen U hebt een belastingaanslag ontvangen en kunt deze niet betalen. Misschien komt u dan in aanmerking voor kwijtschelding van uw belastingen of premie. U hoeft de aanslag

Nadere informatie

> Antwoordnummer 21440 6400 SL HEERLEN

> Antwoordnummer 21440 6400 SL HEERLEN Beschikking Kantoor Utrecht > Antwoordnummer 21440 6400 SL HEERLEN BelastingTelefoon 0800-0543 Datum 26 oktober 2011 Uw kenmerk Betreft Terugbetalen kinderopvangtoeslag 2010 Kenmerk TKK NHL 10 Geachte

Nadere informatie

Pak je kans 2015. Scholierenvergoeding. Gratis computer. Bijdrage kinderopvang. Extra s voor mensen met een krappe beurs

Pak je kans 2015. Scholierenvergoeding. Gratis computer. Bijdrage kinderopvang. Extra s voor mensen met een krappe beurs 1 Scholierenvergoeding De scholierenvergoeding is een bijdrage voor ouders van schoolgaande kinderen. Met het geld kunt u activiteiten tijdens én na school betalen, zoals schoolreisjes, contributie van

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2015 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Januari 2015 Mensen die weinig te besteden hebben, zoals veel mensen met een (bijstands)uitkering of alleen AOW,

Nadere informatie