Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen"

Transcriptie

1 Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer Informatie over minimaregelingen 2011

2 INHOUDSOPGAVE WOONKOSTEN...4 Huurtoeslag...4 Eigen woning...4 Woonlastenfonds...5 Kwijtschelding...5 Wasmachine, koelkast, fornuis, bed en matras...6 Kosten serviceabonnement Welwonen...7 GEZONDHEID...8 Zorgtoeslag...8 Collectieve ziektekostenverzekering...8 Medische kosten...9 OPGROEIENDE KINDEREN...10 Kindgebonden budget...10 Studiefinanciering...10 Schoolkosten...11 Indirecte schoolkosten...11 Kosten peuterspeelzaal...11 Computer voor kinderen op het voortgezet onderwijs...11 Kosten zwemlessen diploma A en abonnement zwembad...12 Sport en recreatie, kunst en cultuur...12 OVERIGE REGELINGEN...13 Participatiefonds sociale en culturele activiteiten...13 Bijzondere bijstand...14 Langdurigheidstoeslag...14 Schuldhulpverlening...15 INKOMEN EN VERMOGEN...16 Inkomen...16 Glijdende schaal...17 Vermogen...17 WANNEER KUNT U BIJ ONS TERECHT...18 Inloopspreekuur...18 Telefonisch...18 Per brief...18 Digitaal

3 DEZE FOLDER IS VOOR U Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijk rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen te laten sporten of om opzij te leggen voor een nieuwe wasmachine lukt niet altijd. Er is een groot aantal regelingen die het rondkomen wat makkelijker kunnen maken. Deze regelingen zijn verzameld in deze folder. Sommige regelingen zijn landelijk, andere regelingen zijn alleen voor inwoners van Enkhuizen. Aan het eind van de folder vindt u de inkomens- en vermogensgrenzen. Ook staat daar waar en wanneer u bij de gemeente Enkhuizen terecht kunt. En als u er niet uitkomt, belt u dan (0228) U krijgt dan een medewerker van de gemeente Enkhuizen aan de telefoon. Deze helpt u verder. Met vragen belt u naar: (0228)

4 WOONKOSTEN Huurtoeslag Huurt u een woning? En bent u in verhouding tot uw inkomen veel geld kwijt aan huur? Dan kunt u een tegemoetkoming in de huurkosten krijgen: de huurtoeslag. Huurtoeslag wordt toegekend van 1 januari tot 1 januari het jaar daarop en wordt berekend aan de hand van uw huidige bruto inkomen. Voor de huurtoeslag moet uw huur lager zijn dan 652,52 per maand. Bent u jonger dan 23? Dan ligt de grens op 361,66 per maand. Bovendien mag uw bruto inkomen niet te hoog zijn. Niet hoger dan ,- per jaar als u alleen bent, of ,- als u samenwoont. Bent u ouder dan 65? Dan is het maximum bruto inkomen ,- als u alleen bent, of ,- als u samenwoont. Een aanvraagformulier kunt u krijgen bij de Belastingdienst: of telefoonnummer Eigen woning Als u niet voor huurtoeslag in aanmerking komt, bijvoorbeeld omdat u een eigen woning heeft, dan heeft u misschien recht op woonkostentoeslag. Dit is een vorm van bijzondere bijstand. Voor een aanvraag woonkostentoeslag kunt u terecht bij de klantmanagers van Samenleving (zie blz. 18). 4

5 Woonlastenfonds Vanuit het Woonlastenfonds kan een extra bijdrage worden ontvangen bovenop het bedrag aan huurtoeslag. Het Woonlastenfonds is een gemeentelijke regeling voor mensen met een inkomen tot 120% van het bruto sociaal minimum en een vermogen tot de bijstandsgrens (zie blz. 16). Een inkomen op 120% van het bruto sociaal minimum is per jaar: - voor een éénpersoonshuishouden ,- - voor een meerpersoons huishouden ,- - voor een éénpersoons ouderen huishouden ,- - voor een meerpersoons ouderen huishouden ,- Uw netto woonlasten (huur minus huurtoeslag) moeten per maand meer bedragen dan: - voor een één- of meerpersoons huishouden 209,37 - voor een éénpersoons ouderen huishouden 207,55 - voor een meerpersoons ouderen huishouden 205,74 Als u een woning huurt van Welwonen Enkhuizen kunt u daar informatie vragen en een aanvraagformulier krijgen. Huurt u een woning van een andere verhuurder, dan kunt u contact opnemen met de klantmanagers van Samenleving (zie blz. 18). Kwijtschelding Als u een inkomen heeft rond het minimum, dan kan de betaling van gemeentelijke heffingen tot problemen leiden. Als deze lasten een te groot probleem voor u vormen, kunt u binnen zes weken na dagtekening van de aanslag een verzoek om kwijtschelding bij de gemeente indienen. U hoeft dan soms geen of maar gedeeltelijk de gemeentelijke heffingen te betalen. Of u voor volledige kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van de hoogte van uw inkomen. Ook het inkomen van uw eventuele partner is van belang bij de aanvraag. 5

6 Een verzoek om kwijtschelding kunt u indienen voor de volgende aanslagen: onroerende zaak belasting, rioolheffing, het jaarlijkse (niet meerjaarlijkse) onderhoud begraafplaats, afvalstoffenheffing, verontreinigingsheffing en zuiveringsheffing van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Voor kwijtschelding kunt u in aanmerking komen als u een inkomen op bijstandsniveau (zie blz.16), én een vermogen lager dan 2.269,- per huishouden heeft. Voor mensen die 65 jaar of ouder zijn geldt een extra vrijstelling van het vermogen van 2.269,- per persoon. Het formulier om kwijtschelding aan te vragen kunt u krijgen bij: - het HHNK, middels het reactieformulier bij de aanslag; - telefonisch bij het Servicepunt van de gemeente Enkhuizen; - persoonlijk bij de balie van het Stadskantoor; - via op het digitaal loket. Wasmachine, koelkast, fornuis, bed en matras De aanschaf van een wasmachine, koelkast, fornuis, bed of matras zijn geen kosten die normaal gesproken voor bijzondere bijstand in aanmerking komen. U moet geld opzij leggen om nieuwe spullen te kopen als de oude kapot gaan. Heeft u onvoldoende gespaard, dan zult u geld moeten lenen. Er is echter een uitzondering. Als u 3 jaar of langer een inkomen heeft gehad op 120% van de bijstandsnorm en een vermogen onder de bijstandsgrens heeft, dan vinden wij dit een bijzondere situatie. U kunt voor de vervanging van deze goederen bijzondere bijstand aanvragen. De te vervangen goederen moeten dan wel zijn versleten en de reparatie te veel geld kosten. 6

7 De vergoeding bedraagt maximaal (inclusief verwijderingsbijdrage): - voor een wasmachine 550,- - voor een koelkast 350,- - voor een fornuis 350,- - voor een 1-persoonsbed en matras 275,- - voor een 2-persoonsbed en matras 585,- Een aanvraagformulier kunt u krijgen bij de klantmanagers van Samenleving (zie blz. 18). Kosten serviceabonnement Welwonen Het onderhoud van uw huurwoning is voor de verhuurder maar ook deels voor u. Voor 5 per maand heeft u een serviceabonnement bij Welwonen. Veel klussen worden dan uit handen genomen. De kosten van het serviceabonnement worden volledig vergoed via het Participatiefonds. Leest u meer over het Participatiefonds op blz

8 GEZONDHEID Zorgtoeslag Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van uw zorgverzekering. Bent u 18 jaar of ouder, heeft u een Nederlandse zorgverzekering en is uw inkomen niet te hoog? Dan kunt u zorgtoeslag krijgen. De toeslag is afhankelijk van uw huidige inkomen. Uw bruto inkomen mag niet hoger zijn dan ,- per jaar, of ,- als u samenwoont. Een aanvraagformulier kunt u krijgen bij de Belastingdienst: of telefoonnummer Collectieve ziektekostenverzekering De gemeente Enkhuizen heeft bij Univé verzekeringen een collectieve verzekering afgesloten. Deze zorgverzekering is voor mensen die via Samenleving een periodieke uitkering voor levensonderhoud ontvangen (WWB, WIJ, IOAW of IOAZ). U kunt zich bij Samenleving aanmelden voor deze aanvullende ziektekostenverzekering van de gemeente. Deze verzekering geeft een extra dekking bovenop de aanvullende verzekering (module B of C) van Univé. 8

9 Medische kosten Wij gaan ervan uit dat u zich voldoende aanvullend verzekert. Ondanks dat kunt u met kosten te maken krijgen die uw ziektekostenverzekering niet vergoed. Voor een aantal van deze kosten kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Niet alle kosten worden vergoed. Zo kunt u voor uw eigen risico geen bijzondere bijstand ontvangen. Ook als u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd bent, wordt een aanvraag voor bijzondere bijstand afgewezen. Op de website van de gemeente Enkhuizen (www.enkhuizen.nl onder wonen en leven/ werk en inkomen) vindt u de beleidsregels bijzondere bijstand. Daarin staat welke kosten wel en niet worden vergoed. Een aanvraagformulier kunt u krijgen bij de klantmanagers van Samenleving (zie blz. 18). 9

10 OPGROEIENDE KINDEREN Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Heeft u kinderen onder de 18 jaar, is uw inkomen niet te hoog en ontvangt u kinderbijslag? Vraagt u dan het kindgebonden budget aan. Hoeveel kindgebonden budget u krijgt, hangt af van het (gezamenlijke) inkomen en het aantal kinderen jonger dan 18 jaar. Hoe meer kinderen u heeft, hoe hoger uw kindgebonden budget kan zijn. Ook de leeftijd van uw kinderen is van belang. Als uw kinderen 12 of 16 jaar worden, krijgt u meer kindgebonden budget. Is uw kind 16 of 17 jaar en krijgt u of de andere ouder geen kinderbijslag (meer) voor uw kind? Dan moet u uw kind in belangrijke mate onderhouden. Dat betekent dat u minimaal 408 per kwartaal meebetaalt aan het levensonderhoud van uw kind, zoals zijn eten en kleding. Een aanvraagformulier kunt u krijgen bij de Belastingdienst: of telefoonnummer Studiefinanciering Als uw kind 18 jaar of ouder is en een opleiding volgt, dan is er mogelijk recht op studiefinanciering. Kijk voor meer informatie op 10

11 Schoolkosten Op de basisschool en in het voortgezet onderwijs krijgt uw kind de schoolboeken en leermiddelen gratis. Indirecte schoolkosten Via het Participatiefonds sociale culturele bijdrage kunt u een tegemoetkoming aanvragen voor indirecte schoolkosten. Er wordt een bijdrage voor indirecte schoolkosten verstrekt als deze kosten niet vallen onder de werking van de Wet tegemoetkoming studiekosten (WTS), de Wet op de studiefinanciering (WSF) of het school- of boekenfonds. Ook de kosten van levensonderhoud, de ziektekostenverzekering of reiskosten vallen hier niet onder. Wat er wel onder valt zijn bijvoorbeeld de kosten van schrijfmateriaal, agenda, schooltas, sportkleding etc. Daarnaast wordt ook bijdrage verstrekt voor excursies en schoolreizen. Leest u meer over het Participatiefonds op blz. 13. Kosten peuterspeelzaal Voor de eigen bijdrage van de peuterspeelzaal kunt u via het Participatiefonds sociale culturele bijdrage een tegemoetkoming aanvragen. Leest u meer over het Participatiefonds op blz. 13. Computer voor kinderen op het voortgezet onderwijs Heeft u kinderen tussen de 12 en de 18 jaar op het voortgezet onderwijs? Dan is een computer voor hun nagenoeg onmisbaar. De gemeente Enkhuizen heeft speciaal voor de groep ouders met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm en een vermogen onder de bijstandsgrenzen een computerregeling in het leven geroepen. De computer wordt per gezin één keer per 5 jaar verstrekt in natura. Bij de computer hoort ook een beeldscherm en een printer. 11

12 Een aanvraagformulier kunt u krijgen via het Servicepunt of de klantmanagers van Samenleving (zie blz. 18). Kosten zwemlessen diploma A en abonnement zwembad Volgt uw kind in de leeftijd van 5 tot 12 jaar zwemlessen voor diploma A? Dan worden deze kosten volledig vergoed als u een inkomen heeft tot 120% van de bijstandsnorm en een vermogen onder de bijstandsgrenzen. Ook de kosten van het zwemabonnement voor kinderen tot 18 jaar kost u in dat geval niets. Leest u meer over het Participatiefonds op blz. 13. Sport en recreatie, kunst en cultuur Is uw kind lid van de voetbalvereniging? Of heeft hij of zij muziekles? Ook deze kosten komen in aanmerking voor een tegemoetkoming uit het Participatiefonds. Dat geldt niet alleen voor de contributie, maar bijvoorbeeld ook voor de sportkleding. Leest u meer over het Participatiefonds op blz

13 OVERIGE REGELINGEN Participatiefonds sociale en culturele activiteiten Met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm en een vermogen tot de bijstandsgrens (zie. blz. 16) kunt u voor verschillende activiteiten een bijdrage aanvragen. U heeft al kunnen lezen dat zwemlessen voor kinderen tussen de 5 en de 12 jaar, een zwemabonnement voor kinderen tot 18 jaar en het serviceabonnement volledig worden vergoed. Daar komt nog bij het abonnement van de Openbare Bibliotheek Enkhuizen. Voor de kosten van de aanschaf van een paspoort, inschrijving als woningzoekende, de abonnementskosten van een dagblad, sport en recreatie, kunst en cultuur, de speel-o-theek, een NS-voordeeluren kaart, onderwijs en educatie en indirecte schoolkosten geldt een tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming is jaarlijks maximaal 100,- per huishouden plus 150,- per gezinslid. Een huishouden met 4 personen ontvangt dus totaal 700,- ( 100,- plus 4 maal 150,-). U bepaalt zelf waar u de tegemoetkoming voor aanvraagt: voor de sportclub van uw kinderen, voor theaterbezoek, voor een dagblad enzovoort. Een aanvraagformulier kunt u krijgen bij de klantmanagers van Samenleving (zie blz. 18). 13

14 Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand is bijstand voor kosten in bijzondere situaties. Algemene kosten die iedereen heeft, worden niet via de bijzondere bijstand vergoed. Wat onder de bijzondere bijstand valt zijn bijvoorbeeld de eigen bijdrage van uw advocaat die overblijft na de rechtsbijstand. Of de kosten van kinderopvang voor ouders die een sociale of medische indicatie hebben. Op de website van de gemeente Enkhuizen (www.enkhuizen.nl) vindt u de beleidsregels bijzondere bijstand. Daarin staat welke kosten wel en niet worden vergoed. Een aanvraagformulier kunt u krijgen bij de klantmanagers van Samenleving (zie blz. 18). Langdurigheidstoeslag De langdurigheidstoeslag is een bijdrage die eenmaal per 12 maanden wordt toegekend. Om in aanmerking te komen voor de langdurigheidstoeslag, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: - u bent tussen de 21 en 65 jaar; - u heeft gedurende 36 maanden een inkomen gehad dat niet hoger is dan de 107,5% van de bijstandsnorm; - u heeft geen vermogen hoger dan de vermogensgrenzen zoals gelden in de bijstandswet; - u heeft geen zicht op inkomensverbetering. De langdurigheidstoeslag bedraagt: - 505,- als u getrouwd bent of samenwoont; - 455,- voor alleenstaande ouders; - 355,- voor alleenstaanden. Een aanvraagformulier kunt u krijgen bij de klantmanagers van Samenleving (zie blz. 18). 14

15 Schuldhulpverlening Soms lukt het niet om rond te komen van een inkomen. Door een daling van het inkomen of te hoge lasten stapelen achterstanden zich op. Belangrijk is dat u niet te lang wacht met het vragen om hulp. Hoe eerder met schuldhulpverlening wordt begonnen, hoe beter. U kunt via de gemeente Enkhuizen hulp krijgen bij het oplossen van uw problemen. Deze hulp wordt geboden door de medewerkers van PLANgroep die voor Samenleving aan het werk zijn. Zij hebben de kennis en ervaring om met u naar een oplossing te zoeken. Meestal wordt geprobeerd met de schuldeisers te onderhandelen over hoeveel u kunt aflossen. Er wordt rekening gehouden met uw aflossingsmogelijkheden over een periode van 3 jaar. Voor sommige schulden geldt een periode van 5 jaar. Daarna moet u schuldenvrij zijn. Als schuldeisers niet mee willen werken wordt de gang naar de rechter gemaakt, die kan bij de schuldeisers een akkoord afdwingen. Ook hier geldt de periode van 3 en 5 jaar. Wilt u meer informatie over schuldhulpverlening? De medewerkers zijn dinsdag tot en met donderdag bereikbaar onder telefoonnummer (0228)

16 INKOMEN EN VERMOGEN Inkomen Voor het Woonlastenfonds, het Participatiefonds en de bijzondere bijstand (met uitzondering van woonkostentoeslag) geldt dat u een inkomen mag hebben tot 120% van de bijstandsnorm. Voor de langdurigheidstoeslag geldt dat u drie jaar lang een inkomen tot 107,5% moet hebben ontvangen. Tenslotte geldt voor kwijtschelding 100% van de bijstandsnorm. Voor schuldhulpverlening geldt geen inkomensgrens. Hoeveel deze percentages in euro s zijn, staat hieronder. Dit is het netto bedrag per maand en geldt als u de woonlasten niet kunt delen met een ander. Deze bedragen zijn zonder vakantiegeld. Niet kunnen delen van woonlasten 100% 107,5% 120% Alleenstaande 23 jaar en ouder 873,71 939, ,45 Alleenstaande 22 jaar 736,42 791,65 883,70 Alleenstaande 21 jaar 649,05 697,73 778,86 Eénouder gezin 21 jaar en ouder 1.123, , ,02 Echtpaar 21 jaar en ouder 1.248, , ,79 16

17 Als u de woonlasten kunt delen met een ander geldt het onderstaande netto bedrag (ook per maand en zonder vakantiegeld): Kunnen delen van woonlasten 100% 107,5% 120% Alleenstaande 23 jaar en ouder 748,90 805,07 898,68 Alleenstaande 22 jaar 686,49 737,98 823,79 Alleenstaande 21 jaar 636,57 684,31 763,88 Eénouder gezin 21 jaar en ouder 998, , ,25 Echtpaar 21 jaar en ouder 1.123, , ,01 Voor jongeren onder de 21 jaar en 65-plussers gelden afwijkende normen. Glijdende schaal Voor een aantal regelingen geldt de glijdende schaal. Als u met uw inkomen iets boven de norm zit, wordt dat afgetrokken van het bedrag wat u aan tegemoetkoming zou ontvangen. Vermogen Het vrij te laten vermogen is vermogen wat u in de bijstand mag hebben. Deze vermogensgrenzen gelden voor het Woonlastenfonds, het Participatiefonds, de bijzondere bijstand en de langdurigheidstoeslag. Vermogensgrenzen bijstand Alleenstaande 5.555,- Eénouder gezin ,- Echtpaar ,- Voor kwijtschelding geldt een lagere vermogensgrens namelijk 2.269,- Voor mensen die 65 jaar zijn geldt een extra vrijstelling van 2.269,- per persoon. 17

18 WANNEER KUNT U BIJ ONS TERECHT Inloopspreekuur Samenleving houdt twee keer per week een inloopspreekuur, op maandag en donderdag van tot uur. U kunt zich daarvoor melden bij de receptie van het Stadskantoor, Hoogstraat 11 te Enkhuizen. Dit inloopspreekuur is voor mensen die geen uitkering van Samenleving ontvangen. Mensen met WWB, WIJ, IOAW of IOAZ hebben een vaste klantmanager waar ze terecht kunnen. Telefonisch Tussen 9.00 en uur kunt u op werkdagen terecht op het algemene nummer (0228) U krijgt dan de medewerkers van het Servicepunt aan de lijn. De klantmanagers zijn van maandag tot en met donderdag telefonisch bereikbaar tussen 9.00 uur en uur Per brief Daarnaast kunt u natuurlijk altijd een brief sturen met daarin uw vragen of verzoek. U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord. Gemeente Enkhuizen T.a.v. Samenleving Postbus AA ENKHUIZEN 18

19 Digitaal Op de website van de gemeente Enkhuizen vindt u veel informatie: onder wonen en leven/ werk en inkomen. U kunt ook een sturen naar Ruimte voor aantekeningen 19

20 Gemeente Enkhuizen Postadres : Postbus AA ENKHUIZEN Bezoekadres : Hoogstraat 11 Enkhuizen Website : Telefoon (algemeen) : (0228) adres : Uitgave : april

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt!

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt! Informatie over inkomensondersteuning 2012 Gemeente Medemblik Er is meer mogelijk dan u denkt! Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid 072011 uitgave 07-2011 Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid pagina 3 Noodzakelijke uitgaven kunnen doen en meedoen met maatschappelijke

Nadere informatie

MINIMABELEID BIJZONDERE BIJSTAND

MINIMABELEID BIJZONDERE BIJSTAND MINIMABELEID en BIJZONDERE BIJSTAND Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de Intergemeentelijke

Nadere informatie

Hulp bij werk, inkomen of zorg

Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen en zorg 1 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 1 Op zoek naar werk 3 Een uitkering om te leven en wonen 5 De gemeente wil graag dat iedereen fijn in Oosterhout

Nadere informatie

MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK

MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK Inleiding De gemeente Ridderkerk vindt het belangrijk dat iedereen in de gemeente mee kan doen met sport, spel en educatie. Participeren heet dat. Daarom ondersteunt de

Nadere informatie

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Stad met een hart Rondkomen van een laag of een minimuminkomen is niet makkelijk. Zeker als u een hoger inkomen gewend was. Maar maakt u wel gebruik

Nadere informatie

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. Financiële tegemoetkomingen 4. Uitgaven 10. Uitkomen met inkomen 11. Betalingen 17. Valkuilen 19. Kinderen 21.

Inhoud. Inleiding 3. Financiële tegemoetkomingen 4. Uitgaven 10. Uitkomen met inkomen 11. Betalingen 17. Valkuilen 19. Kinderen 21. Inhoud Inleiding 3 Financiële tegemoetkomingen 4 Uitgaven 10 Uitkomen met inkomen 11 Betalingen 17 Valkuilen 19 Kinderen 21 Tot slot 23 2 Geldzaken Wanneer u van een laag inkomen leeft, is het elke maand

Nadere informatie

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen www.socialedienstdrechtsteden.nl Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave 7 8 9 10 13 Inleiding

Nadere informatie

Rondkomen in Almere. Regelingen voor mensen met een inkomen op/rond bijstandsniveau

Rondkomen in Almere. Regelingen voor mensen met een inkomen op/rond bijstandsniveau Rondkomen in Almere Regelingen voor mensen met een inkomen op/rond bijstandsniveau De gemeente Almere vindt het belangrijk dat al haar inwoners kunnen meedoen aan de samenleving. Daarom zijn er ondersteunende

Nadere informatie

Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg 09/2013 KANSBRIEF

Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg 09/2013 KANSBRIEF Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg KANSBRIEF Kansen in crisistijd De gevolgen van de economische crisis en de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden voor steeds meer mensen voelbaar. En die bezuinigingen

Nadere informatie

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug BIJZONDERE BIJSTAND informatie over bijzondere bijstand Voor dingen die noodzakelijk zijn Een steuntje in de rug Bijzondere bijstand Soms moet u kosten maken voor dingen die noodzakelijk zijn, maar die

Nadere informatie

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Heb je een vraag of een casus? Neem dan contact op met: ADVIES & CONSULT bij Stadsgeldbeheer Zowel medewerkers als cliënten in de Maatschappelijke

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt.

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

WWB (Wet werk en bijstand)

WWB (Wet werk en bijstand) WWB (Wet werk en bijstand) www.utrecht.nl/bijstandsuitkering Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Inhoud Liever werk dan bijstand 3 Uw rechten en uw plichten 4 Als u een uitkering aanvraagt 5

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling

Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling Gemeente Stadskanaal, afdeling Werk en Inkomen Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Raadhuisplein

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie

Hoe zit het met de aanvraag?

Hoe zit het met de aanvraag? Hoe zit het met de aanvraag? Deze brochure geeft belangrijke informatie met betrekking tot het aanvragen en het recht op bijstand. Inhoud Recht op bijstand Aanvraag bijstand Bijstand en werk 3 7 10 Recht

Nadere informatie

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen 2 Inleiding De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van uw zorgverzekering, huurhuis of kinderen. Zo n bijdrage heet een toeslag. Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Budgetgids versie december 2013

Budgetgids versie december 2013 Budgetgids versie december 2013 Als u minder te besteden heeft, bijvoorbeeld omdat een inkomen wegvalt, is het goed om uw uitgaven tegen het licht te houden. Schulden zijn immers zo gemaakt. Denk maar

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 Inhoudsopgave: 1. Algemene informatie: Help mijn kind wordt 18! 2. DigiD aanvragen 3. Wajong aanvragen 4. Andere

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Ede - Wageningen Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Informatie voor klanten met een WWB-uitkering Jaargang 12, nummer 2 Gemeente Ede, september 2014 2 Wijzigingen WWB 2015 5 Vraag uw vergoedingen digitaal

Nadere informatie