MinimaGids. e n s e n m e t e e n. l a a g i n k o m e n. e r v o o r m. W e g w i j z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MinimaGids. e n s e n m e t e e n. l a a g i n k o m e n. e r v o o r m. W e g w i j z"

Transcriptie

1 MinimaGids G e m e e n t e S m a l l i n g e r l a n d 2015 W e g w i j z e r v o o r m e n s e n m e t e e n l a a g i n k o m e n

2 Inhoudsopgave Gemeentelijke en landelijke regelingen De regelingen met een groene zijkant zijn regelingen van de gemeente Smallingerland Verderop in de gids zijn de landelijke regelingen opgenomen Deze pagina s hebben een blauwe zijkant Dit zijn regelingen die ook buiten de gemeente gelden, aan te vragen bij verschillende instanties Ook bij deze regelingen staat bovenaan aangegeven bij welke instantie u deze regeling kunt aanvragen Helemaal achterin de gids staan de contactgegevens van al deze instanties Voorwoord 4 Symbolen 5 Gewijzigd in Kostendelersnorm 7 Normbedragen Gemeentelijke regelingen Bijzondere bijstand 10 Witgoedregeling 12 Collectieve ziektekostenverzekering AV Frieso 14 Maatschappelijke participatie 16 Individuele Inkomenstoeslag 18 Minimaregeling hulp bij het huishouden 20 Minimaregeling schoolzwemmen 21 Ping - persoonlijk financieel advies 22 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 24 Overige regelingen Zorgtoeslag 26 Huurtoeslag 28 Kindgebonden budget 30 Kinderopvangtoeslag 32 Heffingskortingen 34 Regeling aftrek specifieke zorgkosten 36 Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 38 Kwijtschelding waterschapslasten 40 Hulp bij administratie en invullen 42 Fondsen voor kinderen 44 Nuttige informatie Voorlichting 47 Wmo-loket 48 Werk 50 Handig om te weten 50 Centrum voor jeugd en gezin (CJG) Smallingerland 56 Ben r 57 Informatie voor mensen met een bijstandsuitkering 58 Belangrijke adressen 64 Colofon Gemeente Smallingerland De inhoud van deze gids is indicatief Hieraan kunt u geen rechten ontlenen Wijzigingen voorbehouden 2 3

3 Voorwoord Symbolen In de gemeente Smallingerland is alles erop gericht om mensen mee te laten doen Soms is een tijdelijk steuntje in de rug genoeg Maar we hebben ook oog voor mensen die zonder hulp altijd aan de zijlijn staan Dat is niet de bedoeling, samenleven doen we samen Daarom heeft de gemeente een ruimhartig minimabeleid met verschillende mogelijkheden waardoor mensen mee kunnen (blijven) doen Die mogelijkheden staan allemaal beschreven in deze minimagids Ook staan er heel veel landelijke regelingen en andere mogelijkheden in opgenomen Zo is de minimagids al jaren dé wegwijzer voor mensen met een laag inkomen Met ingang van 2015 zijn er best wel wat wijzigingen doordat de landelijke overheid een aantal zaken heeft veranderd Voor mensen met een chronische ziekte of handicap zijn een aantal landelijke regelingen weggevallen Ook voor alleenstaande ouders is de ondersteuning gewijzigd En dat terwijl er nog steeds veel mensen gebruik maken van het gemeentelijke minimabeleid Mede daarom heeft de gemeente Smallingerland besloten om in 2015 extra geld uit te trekken om de inkomensgrens van het minimabeleid te verhogen Op deze wijze kunnen meer mensen gebruik maken van de mogelijkheden van ons minimabeleid Voor het overzicht hebben we een pagina in de gids opgenomen over de meest in het oog springende wijzigingen in 2015 en een doorkijkje naar 2016 Mocht u nog vragen hebben of willen weten wat er mogelijk is in uw situatie, dan nodig ik u uit om vrijblijvend contact op te nemen met de afdeling Sociale Zaken om te kijken wat de mogelijkheden zijn Ik hoop van harte dat deze gids u wegwijs maakt in de mogelijkheden die er zijn om zo goed mogelijk rond te komen met uw inkomen Nieske Ketelaar Wethouder Sociale Zaken In deze minimagids maken we gebruik van een aantal symbolen om de minimaregelingen overzichtelijker te maken Hieronder vindt u uitleg over de betekenis van de symbolen 100% 115% 115% + Geeft aan welke inkomensgrens er van toepassing is op een bepaalde regeling Zie ook de informatie op de volgende bladzijde Normbedragen 2015 Dit symbool geeft aan of er een vermogensgrens van toepassing is Zie ook de informatie op de volgende bladzijde Normen voordeel 3100,- per jaar Bij elke regeling geven we zo duidelijk mogelijk aan welk voordeel iemand kan behalen bij het gebruik van deze regeling Dit symbool geeft aan welke instantie verantwoordelijk is voor de regeling Als dit symbool bij een regeling staat, betekent dat u de regeling kunt aanvragen met behulp van DigiD Zie ook wwwdigidnl Bijzondere bijstand en de meeste andere regelingen in deze gids zijn bedoeld voor huishoudens met een inkomen op het minimumniveau Dit is natuurlijk van toepassing op mensen met een bijstandsuitkering, maar zeker ook voor mensen met een ander laag inkomen op het minimumniveau zoals AOW, inkomsten uit werk of arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wajong) 4 5

4 Gewijzigd in 2015 Kostendelersnorm Doorkijk 2016 De gemeente Smallingerland is van plan om in 2016 de maatschappelijke par ticipatie van kinderen fors te stimuleren zodat kinderen meer concrete kansen krijgen om volledig mee te doen op school, op een spor tclub of aan culturele ac tiviteiten deel te nemen Eind 2015 wordt hiervoor een plan besproken in de gemeenteraad Een aantal landelijke regelingen voor chronisch zieken is de afgelopen jaren afgebouwd De Compensatie Eigen Risico en de Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken (WTCG) zijn komen te vervallen De gemeente Smallingerland heeft dit binnen het minimabeleid kunnen compenseren door in 2015 een forse korting op de premie van de AV Frieso te geven Zie verderop ook het onderdeel AV Frieso in deze gids De Wet werk en Bijstand is met ingang van 1 januari 2015 vervangen door de Particpatiewet De opbouw van een bijstandsuitkering is gewijzigd Voortaan kent de bijstand geen onderscheid meer tussen een alleenstaande en alleenstaande ouder als het gaat om de hoogte van de uitkering De alleenstaande ouder krijgt daarom voortaan een lagere bijstandsuitkering, maar meer Kindgebonden Budget van de Belastingdienst Ook kent de Participatiewet een zogenaamde kostendelersnorm waardoor huisgenoten die samen de kosten kunnen delen een lagere bijstandsuitkering zullen krijgen Zie ook de pagina hiernaast voor meer uitleg over de kostendelersnorm In de gemeente Smallingerland is de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor het minimabeleid met ingang van 2015 verhoogd van 110% naar 115% Dit betekent dat meer mensen gebruik kunnen maken van het minimabeleid zoals de bijzondere bijstand of de AV Frieso Er zijn in Smallingerland ook nieuwe minimaregelingen voor hulp bij het huishouden en schoolzwemmen opgenomen in deze gids De kostendelersnorm is de nieuwe manier waarop de hoogte van een bijstandsuitkering wordt berekend Voor de kostendelersnorm maakt het niet uit of u getrouwd bent en of u familie bent van elkaar Het maakt ook niet uit waarom u samen een woning deelt Als één van u bijvoorbeeld zorg nodig heeft en door de ander wordt verzorgd, dan geldt ook de kostendelersnorm De voordelen van woningdelen staan los van de redenen waarom u samenwoont Daarom geldt in alle meerpersoonshuishoudens de kostendelersnorm Wie telt er wel en niet mee voor de kostendelersnorm? Niet alle volwassenen tellen mee voor de kostendelersnorm Wie tellen niet mee? Jongeren tot 21 jaar, Studenten die een studie volgen die recht kan geven op studiefinanciering (Wsf 2000), Leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen, Meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos), Kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning Dus inwonende kinderen die naar school gaan of studeren tellen niet mee voor uw inkomensgrens Inwonende kinderen van 21 jaar of ouder die niet studeren tellen wél mee Verhuurt u een kamer aan iemand die daarvoor aan u een normale huurprijs betaalt? Dan telt deze persoon niet mee U moet een zuiver commerciële relatie hebben met deze persoon Een normale huurprijs is een huurprijs die bijvoorbeeld via het puntensysteem van de overheid is vastgesteld en die overeenkomt met de huurprijs voor vergelijkbare, commercieel verhuurde woonruimtes Wat is een meerpersoonshuishouden? De kostendelersnorm geldt voor volwassenen die samen een woning delen Dit heet een meerpersoonshuishouden Dit kan bijvoorbeeld een gezin zijn met twee ouders en een aantal volwassen inwonende kinderen Er kan ook nog een inwonende (groot)ouder bij horen, een broer of zus, neef of nicht Of de aanhang van de volwassen zoon of dochter 6 7

5 Normbedragen % + voordeel Afhankelijk van de kosten Hieronder worden enkele veel voorkomende bedragen genoemd Door te kijken naar uw leeftijd en woonsituatie (voor informatie over de kostendelersnorm zie vorige pagina) kunt u bekijken welke inkomens- en vermogensgrens op uw situatie van toepassing is De bedragen zijn exclusief vakantietoeslag en gelden per 1 januari 2015 De normbedragen van 115% zijn afgerond naar boven Van het inkomen kunnen de uitgaven aan eigen bijdrage CAK worden afgetrokken En als u gebruik maakt van een officiële schuldenregeling (via Kredietbank Nederland of WSNP) dan gaat de gemeente Smallingerland er van uit dat uw inkomen lager is dan 115% en dat u ook tot de doelgroep van het gemeentelijk minimabeleid hoort Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend De pensioengerechtigde leeftijd is in 2015: 65 jaar en drie maanden Personen tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd Volledige norm (100%) Eenpersoonshuishouden Tweepersoonshuishouden Driepersoonshuishouden Vierpersoonshuishouden Vijfpersoonshuishouden 100% 1303,99 per persoon 912,79 651,99 565,06 521,60 495,52 115% 1500, ,00 750,00 650,00 600,00 570,00 Personen die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben Volledige norm (100%) Eenpersoonshuishouden Tweepersoonshuishouden Driepersoonshuishouden Vierpersoonshuishouden Vijfpersoonshuishouden Jongerennormen (18, 19 of 20 jaar) Alleenstaande of alleenstaande ouder Samenwonend, gehuwd zonder kinderen met kinderen Verblijf in inrichting Alleenstaande of alleenstaande ouder Samenwonend, gehuwd Vermogensgrenzen 2015 U bent alleenstaande 100% 1398,10 per persoon 1023,75 699,05 605,84 559,24 531,28 U bent alleenstaande ouder 100% 225,30 450,60 711,40 100% 327,97 534,47 115% 1653, ,00 827,00 720,00 666,00 634,00 115% 260,00 519,00 819,00 115% 378,00 615,00 U bent gehuwd of samenwonend 5889, , ,- Indien u een eigen woning bezit dan geldt een extra vermogensvrijlating voor het vermogen in de eigen woning van 49700,- Als deze vermogensgrens bij een regeling van toepassing is, zal dit worden aangeduid met het symbool 8 9

6 Bijzondere bijstand 115% + voordeel Afhankelijk van de kosten Soms is bijzondere bijstand mogelijk voor: Alarmeringskosten, baby-uitzet, begrafenis- of crematiekosten, bijzondere reiskosten, dieetkosten en de kosten van dieetadvisering, duurzame gebruiksgoederen (zoals een wasmachine of bankstel), maaltijdvoorziening, medische kosten, or thopedische schoenen, rechtshulp (eigen bijdrage), steunzolen, tandar tskosten, verhuis- en bijkomende kosten, waskosten, (tijdelijk) woonkostentoeslag voor de kosten van een dure huurwoning of eigen woning, kosten bewindvoering enzovoorts Wat houdt het in? Soms brengen bijzondere omstandigheden extra kosten met zich mee Kosten die u niet zelf kunt betalen of ergens anders vergoed kunt krijgen Het gaat dan vaak om kosten die u moet maken door ziekte of om sociale redenen In bepaalde situaties kan de afdeling Sociale Zaken van de gemeente u bijzondere bijstand verstrekken voor deze kosten Bijzondere bijstand is altijd individueel maatwerk en afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden Er is soms meer mogelijk dan u misschien denkt Neem daarom contact op met de afdeling Sociale Zaken van de gemeente als u twijfelt of u bepaalde kosten vergoed kunt krijgen in de vorm van bijzondere bijstand Voor wie is het? Bijzondere bijstand is niet alleen voor mensen met een inkomen tot 115%, maar ook met een hoger inkomen of vermogen is (gedeeltelijke) bijzondere bijstand mogelijk Dat deel van de kosten dat u dan zelf kunt dragen noemen we draagkracht Hoe hoger uw inkomen, hoe minder bijzondere bijstand u zult kunnen krijgen - maar het kan nog wel de moeite waard zijn! Hoe aanvragen? Bij de gemeente Neem (telefonisch) contact op met de afdeling Sociale Zaken voor informatie of het maken van een afspraak Aanvragen kan ook via internet op wwwsmallingerlandnl Let u er wel op dat u de bijzondere bijstand op tijd aanvraagt? U moet de bijstand aanvragen voordat u kosten gaat maken! Meer informatie? Kijk op wwwsamenwijzersmallingerlandnl of wwwsmallingerlandnl voor meer informatie U kunt uw aanvraag voor de kosten van een woninginrichting of duurzame gebruiksgoederen direct bij de gemeente indienen en hoeft niet meer een (dure) lening bij de kredietbank af te sluiten De kredietbank is dus geen voorliggende voorziening meer De gemeente zal de bijstand wel in de vorm van een lening kunnen verstrekken, maar deze leenbijstand is altijd zonder rente Voorliggende voorziening? Voordat u voor bijzondere bijstand in aanmerking kunt komen moet u wel altijd kijken of u de kosten niet ergens anders vergoed kunt krijgen, zoals bijvoorbeeld bij de ziektekostenverzekering AV Frieso Dit wordt ook wel een voorliggende voorziening genoemd Heeft u kosten die onder de AV Frieso-dekking vallen, maar bent u hier niet verzekerd, dan is bijzondere bijstand voor deze kosten meestal niet mogelijk Daarnaast is het belangrijk om te weten of u de kosten had kunnen voorkomen of er voor had kunnen reserveren 10 11

7 Witgoedregeling 115% 3 jaar voordeel Max 3380,- Nieuw in 2015 De witgoedregeling was altijd opgezet voor mensen met een inkomen op 100% (3 jaar) van het sociaal minimum Met ingang van 1 januari 2015 is deze inkomensgrens ook verhoogd naar 115% (3 jaar) Wat houdt het in? De Witgoedregeling is een vorm van bijzondere bijstand voor een aantal apparaten (duurzame gebruiksgoederen): wasmachine, koelkast, kookplaat of stofzuiger Normaal gesproken kan voor deze apparaten pas bijzondere bijstand worden gegeven als de aanvrager hiervoor niet heeft kunnen reserveren of hiervoor geen lening heeft kunnen afsluiten Maar op grond van de Witgoedregeling kan voor deze apparaten sneller bijzondere bijstand worden gegeven U hoeft zich dan niet in de schulden te steken voor een dergelijk apparaat Voor de hoogte van de vergoeding geldt per apparaat een standaardbedrag Wij hanteren hierbij de standaardbedragen van het Nibud een instantie die landelijk de prijzen bijhoudt van allerlei producten Voor wie is het? De Witgoedregeling is voor mensen die minstens 3 jaar (36 maanden) een gezinsinkomen op minimumniveau (115%) hebben en daardoor niet hebben kunnen reserveren voor de noodzakelijke vervanging van het apparaat Iemand kan maximaal één keer per 12 maanden een beroep doen op de Witgoedregeling De aanschaf of vervanging van het apparaat moet natuurlijk wel noodzakelijk zijn Dat wil zeggen dat het apparaat defect is of dringend aan vervanging toe Een apparaat dat is verstrekt via de witgoedregeling wordt geacht zeven jaar mee te gaan Vervanging van bijvoorbeeld een wasmachine of koelkast kan dus hooguit één maal per zeven jaar Hoe aanvragen? Bij de gemeente Aanvragen gaat op dezelfde manier als het aanvragen van bijzondere bijstand: via het nieuwe aanvraagformulier of via internet op wwwsmallingerlandnl Meer informatie? Kijk op wwwsamenwijzersmallingerlandnl of wwwsmallingerlandnl voor meer informatie Handige adressen staan achterin deze gids 12 13

8 Collectieve ziektekostenverzekering AV Frieso 115% voordeel 3427,80 per jaar Handig om te weten Als u al verzekerd bent bij De Friesland Zorgverzekeraar, dan kunt u op elk moment van het jaar meedoen met de AV Frieso Bent u nog niet verzekerd bij De Friesland, dan kunt u alleen meedoen als u eerst uw huidige zorgverzekering hebt opgezegd Dat kan meestal pas in de maanden november en december van ieder jaar Wat houdt het in? Iedereen heeft een goede ziektekostenverzekering nodig Daarom heeft de gemeente een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten bij De Friesland Zorgverzekeraar Deze verzekering heet de AV Frieso Deze verzekering heeft een uitstekende dekking tegen een lagere prijs De AV Frieso bestaat uit een basisverzekering, plus een combinatie van de volgende aanvullende pakketten: AV Extra, AV Tand Standaard en een speciaal gemeentepakket Op de basisverzekering krijgt u 6 procent korting, terwijl de gemeente de kosten van het gemeentepakket geheel voor haar rekening neemt En juist het gemeentepakket maakt de AV Frieso zo speciaal Dit pakket betekent voor u extra vergoedingen voor bijvoorbeeld fysiotherapie, tandheelkunde ( 500,-) en eigen bijdrage Wmo (thuishulp, scoot-mobiel, woningaanpassing) of psychologische zorg Voor wie is het? Als uw uw gezinsinkomen lager is dan 115% en uw vermogen is lager dan de voor u geldende vermogensgrens, dan kunt u meedoen Voor de grenzen, zie eerder in deze gids het hoofdstuk Normen Er is bij de AV Frieso geen sprake van een medische selectie Hoe aanvragen? Bij de gemeente Aanvragen kunt u doen door een aanvraagformulier in te vullen en deze met bewijsstukken in te leveren bij de afdeling Sociale Zaken Bewijsstukken die u moet inleveren: gegevens over uw inkomen en vermogen Als u een bijstandsuitkering heeft, hoeft u niet opnieuw gegevens in te vullen of in te leveren over uw inkomen of vermogen Een aanvraagformulier is ook te vinden op wwwsmallingerlandnl AV Frieso premie in 2015 Basisverzekering AV Extra AV Tand Standaard AV Gemeentepakket Extra korting in 2015 Totale premie AV Frieso Normaal 101,95 19,25 10,95 11,50 143,65 AV Frieso ,83 (6% korting) 18,95 10,95 0, ,- U betaalt voor de AV Frieso slechts 108,- per maand Uw voordeel is dan: 35,65 per maand of 427,80 per jaar Eigen risico Iedere ziektekostenverzekering kent een eigen risico van 375,- per jaar Voor dit bedrag kunt u geen bijzondere bijstand aanvragen Een deel van dit eigen risico is namelijk al gecompenseerd door een hogere zorgtoeslag en een lagere zorgpremie Wel kunt u bij de Friesland Zorgverzekeraar, dus ook in de AV Frieso, het eigen risico gespreid betalen in tien termijnen Neem hiervoor contact op met de Friesland zorgverzekeraar Meer informatie? Kijk voor meer informatie op de website: wwwsmallingerlandnl Handige adressen staan ook achterin deze gids Nieuw in 2015 De premie is in 2015 ex tra laag omdat de gemeente in 2015 een ex tra bijdrage geeft van bijna 18 euro per maand ter compensatie van het eigen risico Hier was altijd een landelijke regeling voor chronisch zieken en gehandicapten voor ( WTCG/CER) die aan het eind van het jaar door het Centraal Administratie Kantoor apar t werd uitbetaald De gemeente heeft besloten om dit voordeel direct als kor ting op de maandpremie door te geven 14 15

9 Maatschappelijke participatie 115% voordeel 3100,- per jaar Wat valt oa hieronder: Contributies en kosten van het lidmaatschap van verenigingen spor tverenigingen, volkstuinen buur tverenigingen, zang-, toneel-, muziekverenigingen, speel-otheek, enz Abonnementskosten voor dag-, week- of maandbladen, openbare bibliotheek, zwembad, musea, internetaansluiting Bezoek aan theater, bioscoop of festival Cursusgeld voor dansscholen, muziekschool, leszwemmen, amateuristische kunstbeoefening Bijdragen voor schoolactiviteiten Bijdragen kosten peuterspeelzaal NS Voordeelurenkaart Wat houdt het in? De Regeling Maatschappelijke Participatie (zoals deze bijdrage officieel heet) voorziet in een bijdrage voor deelname aan sociale, sportieve en culturele activiteiten In het kader hiernaast staan voorbeelden van de kosten die onder de regeling vallen De bijdrage bedraagt 100 euro per gezinslid De bijdrage is in een gezin onderling uitwisselbaar Dus, als een gezinslid er geen gebruik van maakt, kan een ander gezinslid daar van profiteren Achteraf kan steekproefsgewijs gecontroleerd worden of de bijdrage is besteed aan één of meer van bovengenoemde activiteiten U hoeft vooraf geen bonnetjes in te leveren Voor wie is het? Als uw gezinsinkomen lager is dan 115% en uw vermogen is lager dan de voor u geldende vermogensgrens dan kunt u meedoen Voor de grenzen, zie eerder in deze gids het hoofdstuk Normen Onder gezinsleden wordt verstaan de hoofdbewoner, de partner en de inwonende minderjarige kinderen U kunt slechts een maal per jaar een beroep doen op de regeling maatschappelijke participatie Hoe aanvragen? Bij de gemeente Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen of deelnemen aan de AV Frieso hoeven zelf geen actie te ondernemen Zij krijgen van de gemeente automatisch bericht als zij in aanmerking komen Voor mensen van wie de inkomens- en vermogensgegevens bij de gemeente niet bekend zijn, is een aanvraagformulier beschikbaar Dit formulier moet samen met de gevraagde bewijsstukken worden ingeleverd bij of opgestuurd worden naar de afdeling Sociale Zaken Uw aanvraag moet uiterlijk 31 december zijn ingediend bij de gemeente Aanvragen kan ook via internet op wwwsmallingerlandnl Meer informatie? Kijk op wwwsamenwijzersmallingerlandnl of wwwsmallingerlandnl voor meer informatie Hier is ook een aanvraagformulier te vinden Handige adressen staan achterin deze gids 16 17

10 Individuele Inkomenstoeslag 115% 3 jaar voordeel 3 341,-/ 486,- per jaar Individuele inkomenstoeslag is de nieuwe naam van de langdurigheidstoeslag Deze naam is veranderd omdat de wetgeving is veranderd De Wet werk en bijstand bestaat niet meer en heet nu Par ticipatiewet Aan de voorwaarden of hoogte van de individuele inkomenstoeslag is niets gewijzigd ten opzichte van de langdurigheidstoeslag Wat houdt het in? De Individuele inkomenstoeslag is bedoeld om mensen die drie jaar of langer van een laag inkomen moeten rondkomen, jaarlijks een steuntje in de rug te geven U mag de toeslag overal voor gebruiken en deze wordt niet gekort op een uitkering of gezien als inkomen Hoogte Individuele inkomenstoeslag in 2015 Alleenstaande 341,- Alleenstaande ouder 436,- Gehuwden / samenwonenden 486,- Voor wie is het? Voor de Individuele inkomenstoeslag gelden de volgende voorwaarden: U bent ouder dan 21 jaar en hebt de pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar en drie maanden) nog niet bereikt; U heeft drie jaar of langer een gezinsinkomen dat gemiddeld niet hoger is dan 115% van dan de voor u geldende bijstandsnorm; Uw vermogen is niet hoger dan de voor u geldende grens Als u getrouwd of samenwonend bent, dan krijgt u de toeslag alleen als u allen aan de voorwaarden voldoet Mensen die de afgelopen 3 jaar hebben gewerkt komen ook in aanmerking voor een Individuele inkomenstoeslag, zolang het inkomen in de afgelopen 3 jaar gemiddeld niet hoger is dan 115% van de geldende bijstandsnorm Ook als u een andere uitkering heeft (bijvoorbeeld WAO-, WW- of Ziektewetuitkering) op of onder deze grens (115%), dan komt u wel in aanmerking voor een de Individuele inkomenstoeslag Personen die in de afgelopen drie jaar studiefinanciering hebben ontvangen komen niet in aanmerking voor de Individuele inkomenstoeslag Hoe aanvragen? Bij de gemeente Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen hoeven zelf geen actie te ondernemen Zij krijgen van de gemeente automatisch bericht als zij in aanmerking komen Voor mensen van wie de inkomens- en vermogensgegevens bij de gemeente niet bekend zijn, is een aanvraagformulier beschikbaar Dit formulier moet samen met de gevraagde bewijsstukken worden ingeleverd bij of opgestuurd worden naar de afdeling Sociale Zaken Uw aanvraag moet uiterlijk 31 december zijn ingediend bij de gemeente Aanvragen kan ook via internet op wwwsmallingerlandnl Meer informatie? Kijk op wwwsamenwijzersmallingerlandnl of wwwsmallingerlandnl voor meer informatie Hier is ook een aanvraagformulier te vinden Handige adressen staan achterin deze gids 18 19

11 Minimaregeling hulp bij huishouden Minimaregeling Schoolzwemmen Als u gebruik kunt maken van deze regeling, dan krijgt u maximaal 15,00 per uur voor de kosten van huishoudelijke hulp Dit is inclusief eventuele bemiddelings- en administratiekosten van uw zorgaanbieder U maakt zelf afspraken met de hulp en zorgt zelf voor de betaling aan uw hulp Daarna lever t u de factuur in bij de afdeling Sociale Zaken Die betaalt de bijzondere bijstand dan zo snel mogelijk aan u uit Bij hulp bij het huishouden krijgt u hulp bij bijvoorbeeld het schoonmaken, afwassen en strijken Dit wordt geregeld door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Met ingang van 1 januari 2015 moeten mensen die gebruik maken van de eenvoudige hulp bij het huishouden (HH1) tot en met 3 uur per week deze zelf betalen De gemeente heeft besloten om een minimaregeling hulp bij het huishouden in te stellen voor mensen die de huishoudelijke hulp niet zelf kunnen betalen Deze regeling is een vorm van bijzondere bijstand Wanneer heeft u recht op deze regeling? U heeft recht op deze regeling als u een laag inkomen (115% van het sociaal minimum) en een laag vermogen hebt En natuurlijk moet de hulp bij het huishouden noodzakelijk zijn doordat uzelf of iemand anders het huishouden niet kan doen Het Wmo-loket gaat hierover met u in gesprek Hoe aanvragen? Voor vragen over hulp bij het huishouden kunt u terecht bij het Wmo-loket van de gemeente Als blijkt dat u gebruik moet maken van HH1 tot en met 3 uur per week, dan zullen zij u uitleggen hoe u gebruik kunt maken van deze minimaregeling hulp bij het huishouden De gemeente vindt het belangrijk dat ieder kind kan zwemmen en organiseert daarom het schoolzwemmen in Zwemcentrum De Welle Toch kan het gebeuren dat kinderen die twee jaar hebben deelgenomen aan het schoolzwemmen nog geen zwemdiploma-a hebben gehaald De ouders krijgen dan een aanbod om zelf zwemlessen bij te kopen Als de ouders behoren tot de doelgroep van het minimabeleid (115% van het sociaal minimum én een laag vermogen), dan kunnen zij de resterende zwemlessen tot en met het A-diploma vergoed krijgen Deze regeling zorgt ervoor dat kinderen van ouders die onder de minimaregeling vallen, na twee jaar schoolzwemmen een leskaart van de gemeente krijgen om alsnog een A-diploma te halen Wanneer heeft u recht op deze regeling? Er zijn wel voorwaarden aan verbonden om hiervoor in aanmerking te komen Te weten, het kind Volgt regulier basisonderwijs Heeft twee jaar schoolzwemmen gevolgd in Zwemcentrum De Welle Heeft deelgenomen aan minimaal 90% deelgenomen aan de schoolzwemlessen Haalt het A-diploma niet binnen de twee jaar schoolzwemlessen Hoe aanvragen? Aan het eind van dit schooljaar ontvangen de ouders waarvan kinderen deel genomen hebben aan het schoolzwemmen en het A-diploma niet hebben behaald een brief van het Sportbedrijf Met deze brief kunt u zich melden bij de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Daar wordt vervolgens gekeken of u tot de doelgroep van het minimabeleid behoort Als dat het geval is, dan krijgt u gratis een leskaart mee Hiermee kunt u voor de resterende zwemlessen voor uw kind afspraken maken met het Sportbedrijf Smallingerland 20 21

12 Ping persoonlijk financieel advies voordeel een schuldenvrij leven Overzicht in financiën geeft rust, vanuit dit oogpunt biedt de gemeente Smallingerland haar inwoners de mogelijkheid de gratis cursus Budgetteren kun je leren te volgen Deze cursus heeft tot doel mensen inzicht te geven in de eigen financiën en te leren budgetteren Er is aandacht voor het ordenen van post en administratie, inzicht in inkomsten en uitgaven, het bijhouden van een kasboek en het maken van een maand- en jaarbegroting Zaken als zakgeld, kleedgeld en verstandig boodschappen doen en besparingstips komen aan de orde Niet alleen theorie komt aan bod, maar ook het maken van (huiswerk)opdrachten Deze gratis cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van een dagdeel in kleine groepjes, zodat er veel aandacht is voor iedere cursist Wat houdt het in? Soms is het uitkomen met uw inkomen een probleem Heeft er bijvoorbeeld een wijziging in uw inkomstensituatie plaatsgevonden waardoor u het overzicht tussen inkomsten en uitgaven kwijt bent geraakt? Hebt u schulden waarvoor u zelf geen oplossing meer weet of wilt u advies over het zelf verzorgen van betalingen? Misschien zijn er nog regelingen voor mensen met een laag inkomen waarvan u gebruik wilt maken, maar u weet niet hoe u dit moet aanpakken? Wellicht heeft u nog recht op een teruggave van de belastingdienst op grond van Toeslagen of Heffingskortingen? Of zijn er misschien andere financiële problemen waar u geen oplossing meer voor weet? Ga dan eens langs bij Ping De ervaring leert dat mensen vaak veel te lang blijven rondlopen met financiële vragen of problemen Soms is het lastig om een weg te vinden in een wirwar van formulieren, instanties of regelingen en loopt u daardoor misschien onnodig geld mis Daarom is in het gemeentehuis het financiële spreekuur van Ping gevestigd Ping is hét centrale punt in de gemeente Smallingerland waar mensen terecht kunnen met al hun vragen over financiën, schulden, inkomensregelingen of budgetadvies U kunt er terecht zonder afspraak Voor wie is het? Ping is voor alle inwoners van de gemeente Smallingerland Ook als u een hoger inkomen hebt, dan kunt u terecht bij Ping voor hulp en advies Uiteraard is het gebruik van Ping en de schuldhulpverlening gratis Ping is ook de toegang tot de schuldhulpverlening van de Kredietbank Nederland U kunt niet op eigen initiatief naar de Kredietbank Nederland gaan voor schuldhulpverlening U zult zich altijd eerst bij de gemeente, bij Ping moeten melden Dan kan gelijk worden bekeken wat in uw situatie de beste oplossing is Hoe aanvragen? In het gemeentehuis Ping is iedere werkdag open, van maandag tot en met vrijdag, van 0830 uur tot 1230 uur in het gemeentehuis in Drachten Meer informatie? Kijk op wwwsamenwijzersmallingerlandnl of wwwsmallingerlandnl voor meer informatie Of kijk op wwwpingnl Handige adressen staan achterin deze gids Loop niet te lang rond met schulden De ervaring is dat mensen te lang zelf allerlei dingen gaan proberen, terwijl met goed advies veel (meer) financiële problemen kunnen worden voorkomen Wacht dus niet te lang en kom zo snel mogelijk langs! Er star t regelmatig een nieuwe cursus Aanmelden kan bij Ping of via uw consulent 22 23

13 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen rond 100% voordeel 3 293,- tot 389,- per jaar Handig om te weten Inwoners met een minimuminkomen worden ook vrijgesteld van de betaling van de leges van een Nederlandse identiteitskaar t Voor deze groep is een id-kaar t dus gratis Meer informatie op het gemeentehuis Wat houdt het in? Iedere inwoner van de gemeente moet een aantal gemeentelijke belastingen betalen Voor minima is (gedeeltelijke) kwijtschelding mogelijk van de volgende gemeentelijke belastingen: afvalstoffenheffing; rioolheffing voor gebruiker; hondenbelasting (eerste hond); de aanschaf van een Nederlandse Identiteitskaart Voor wie is het? De kwijtschelding van gemeentelijke belastingen is gebonden aan landelijke regels en daarom afwijkend van andere gemeentelijke regelingen U komt in aanmerking voor gehele kwijtschelding als: u een inkomen rond bijstandsniveau hebt (100%) uw vermogen niet hoger is dan uw bestaanskosten Onder bestaanskosten wordt verstaan: uw inkomen met daarbij opgeteld uw netto woonlasten en premie ziektekostenverzekering Als u overwaarde op een eigen woning hebt, komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding Er is sprake van overwaarde als de WOZ-waarde van uw woning hoger is dan de hypotheekschuld Als uw inkomen of vermogen iets boven de grenzen is, is gedeeltelijke kwijtschelding nog steeds mogelijk Hoe hoger uw inkomen of vermogen, hoe minder kwijtschelding u kunt ontvangen Hoe aanvragen? Cliënten van Sociale Zaken in Smallingerland die in 2015 kwijtschelding hebben gekregen en langer dan 3 jaar achtereen een uitkering van Sociale Zaken ontvangen, krijgen geen aanslag maar direct herhaalde kwijtschelding Anderen die in 2015 volledige kwijtschelding kregen, ontvingen een formulier voor het aanvragen van herhaalde kwijtschelding Deze aanvragen zijn in behandeling De groepen krijgen bericht Valt u niet in een van de genoemde categorieën dan krijgt u een belastingaanslag thuisgestuurd U kunt dan zelf kwijtschelding aanvragen Kwijtschelding voor rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting vraagt u pas aan als u van de gemeente een aanslagbiljet hebt gekregen Het formulier kwijtschelding kunt u ophalen in het gemeentehuis of printen via wwwsmallingerlandnl Zonodig helpt iemand van de gemeente u om het formulier in te vullen Kwijtschelding voor een ID-kaart regelt u via een speciaal formulier Ook dit kunt u ophalen of uitprinten Lever het aanvraag formulier kwijtschelding binnen 1 maand na dagtekening van het aanslagbiljet in bij de gemeente Meer informatie? Kijk op wwwsamenwijzersmallingerlandnl of wwwsmallingerlandnl voor meer informatie Handige adressen staan achterin deze gids 24 25

14 Zorgtoeslag 115% voordeel + max 3 78,- of 3 149,- p/mnd Belangrijk om te weten: Alle toeslagen zijn een voorschot die maandelijks vooraf aan u worden uitbetaald Als achteraf blijkt dat uw inkomen hoger was dan vooraf geschat, kan het zijn dat u een deel -of alles- moet terugbetalen Als in de loop van een jaar uw persoonlijke situatie verander t, moet u dit doorgeven aan de Belastingdienst Wat houdt het in? Iedereen in Nederland moet zelf zorgen voor een goede ziektekostenverzekering Deze verzekering is niet goedkoop De zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van uw ziektekostenverzekering De hoogte is, afhankelijk van uw inkomen, maximaal 78,- per maand of 149,- per maand als u samenwoont Voor wie is het? Mensen met een bijstandsuitkering (100%) of een inkomen tot 115% hebben recht op het maximale bedrag Maar ook met een hoger inkomen heeft iemand vaak recht op een (gedeeltelijke) zorgtoeslag De maximale inkomensgrens voor zorgtoeslag is in 2015 verlaagd Bent u alleen? Dan kunt u geen zorgtoeslag meer krijgen als uw inkomen hoger is dan 26316,- Hebt u een partner? Dan mag uw inkomen samen maximaal 32,655,- zijn Mensen met een groot vermogen hebben geen recht op zorgtoeslag Het gaat dan om een vermogen, zoals spaargeld of beleggingen, dat groter is dan: ,- voor een alleenstaande, ,- voor partners Hoe aanvragen? U kunt een toeslag aanvragen met Mijn toeslagen op wwwtoeslagennl Hiervoor hebt u een DigiD nodig Hebt u geen toeslagpartner? Dan kunt u makkelijk en snel zorgtoeslag aanvragen met de app Jouw zorgtoeslag U kunt huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget voor 2015 aanvragen tot 1 september 2016 U hoeft maar één keer zorgtoeslag aan te vragen Daarna krijgt u de toeslag elk jaar vanzelf Controleert u ieder jaar goed of uw gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn wel kloppen Heeft u hulp nodig bij de aanvraag van zorgtoeslag? Dan kunt u terecht bij de balie van uw belastingkantoor Bel eerst de BelastingTelefoon om een afspraak te maken 26 27

15 Huurtoeslag 115% voordeel + max 3 340,- p/mnd Woonkostentoesl ag Er zijn situaties waarin iemand (tijdelijk) geen recht heeft op huur toeslag Dan is misschien woonkostentoeslag mogelijk Woonkostentoeslag is een vorm van bijzondere bijstand en wordt uitgevoerd door de gemeente Huur toeslag afgewezen en heeft u een laag inkomen en vermogen? Neem contact op met de afdeling Sociale Zaken voor de mogelijkheden Wat houdt het in? Als u in een huurwoning woont kunt u recht hebben op huurtoeslag van de Belastingdienst Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid voor de huurkosten De huurtoeslagregeling is in 2006 in de plaats gekomen van de huursubsidieregeling Het doel van de huurtoeslag is om het voor iedereen in Nederland mogelijk te maken om in een passende woonruimte te wonen; dat is een woonruimte die niet ruimer of duurder dan nodig is en past bij de persoonlijke situatie Voor wie? Voor de huurtoeslag moet uw huur lager zijn dan ongeveer 710,- per maand Bent u jonger dan 23 jaar? Dan ligt de grens bij ongeveer 403,- per maand Bovendien mag uw inkomen niet te hoog zijn Deze inkomensgrens ligt rond de 150% van het minimum, dus er zijn in Nederland veel mensen die in aanmerking kunnen komen voor een huurtoeslag De huurtoeslag kent ook een vermogensgrens, die is 21139,- per volwassene Op wwwtoeslagennl kunt u uw recht op huurtoeslag laten voorrekenen Hoe aanvragen? U kunt een toeslag aanvragen met Mijn toeslagen op wwwtoeslagennl Hiervoor hebt u een DigiD nodig U kunt huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget voor 2015 aanvragen tot 1 september 2016 U hoeft maar één keer huurtoeslag aan te vragen Daarna krijgt u de toeslag elk jaar vanzelf Controleert u ieder jaar goed of uw gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn wel kloppen Heeft u hulp nodig bij de aanvraag van huurtoeslag? Dan kunt u terecht bij de balie van uw belastingkantoor Bel eerst de BelastingTelefoon om een afspraak te maken 28 29

16 Kindgebonden budget 115% voordeel + min 3 84,- p/mnd Handig om te weten Op wwwtoeslagennl kunt u alle toeslagen laten voorrekenen Door een aantal gegevens in te vullen kunt u precies te zien krijgen op hoeveel zorgtoeslag, huur toeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag u recht heeft Wordt uw kind 12 of 16 jaar? Dan krijgt u meer kindgebonden budget Dit ex tra bedrag is een tegemoetkoming in de schoolkosten Vanaf 1 augustus 2015 krijgen alle ouders met een kind van 16 of 17 jaar een ex tra bedrag aan kindgebonden budget Dit vervangt de tegemoetkoming in de schoolkosten en de onderwijsbijdrage ( WTOS) Wat houdt het in? Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten voor kinderen tot 18 jaar Het bestaat naast de kinderbijslag Het is een bedrag per maand dat de Belastingdienst uitbetaalt Als u kinderbijslag krijgt, kunt u ook een kindgebonden budget krijgen Het kindgebonden budget wordt hoger als u meer kinderen hebt Voor een alleenstaande ouder met een laag inkomen en één kind is de bijdrage (afgerond) 340,- per maand Bij twee kinderen is dat 406,- per maand en bij drie kinderen 446,- per maand Voor een mensen met een laag inkomen die getrouwd zijn of samenwonend zijn zijn de bedragen: 86,- per maand (eerste kind), 151,- per maand (twee kinderen) en 191,- (drie kinderen) Maar ook met een hoger inkomen heeft iemand vaak recht op de gehele bijdrage Pas vanaf een inkomen van ongeveer 26000,- per jaar komt iemand in aanmerking voor een lager kindgebonden budget Voor wie? U hebt 1 of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar U krijgt kinderbijslag De ouder op wiens naam de kinderbijslag staat, krijgt ook het kindgebonden budget Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog Het hangt van het aantal kinderen af welke inkomensgrens voor u geldt U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning Uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog Hoe aanvragen? Het kindgebonden budget hoeft u normaal gesproken niet aan te vragen De Belastingdienst gaat zelf na of u voldoet aan de voorwaarden voor het kindgebonden budget Dat doen zij met gegevens die bij hun bekend zijn, zoals uw inkomen En met gegevens van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), bijvoorbeeld of u kinderbijslag krijgt Misschien voldoet u pas later in het jaar aan de voorwaarden voor het kindgebonden budget Bijvoorbeeld als u in de loop van 2015 uw eerste kind krijgt Ook dan hoeft u meestal niets te doen Zodra de Belastingdienst van de SVB het bericht krijgt dat uw situatie is veranderd, gaan zij na of u in de nieuwe situatie recht hebt op het kindgebonden budget Is dat zo, dan ontvangt u binnen 8 weken bericht van de Belastingdienst Meer informatie? Kijk op wwwtoeslagennl voor meer informatie Handige adressen staan achterin deze gids Nieuw in 2015 Bent u alleenstaande ouder? Dan krijgt u maximaal 3050 meer kindgebonden budget Dit is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen Het ex tra bedrag vervangt de aanvulling op de minimumuitkeringen die u kreeg van de gemeente, de Sociale Verzekeringsbank en UWV Het ex tra bedrag vervangt daarnaast de alleenstaande ouderkor ting Dit is een kor ting die u kreeg voor de inkomstenbelasting 30 31

17 Kinderopvangtoeslag 115% voordeel + tot 80% van de kosten Handig om te weten Hebt u of uw kind om sociale of medische redenen (bijzondere) kinderopvang nodig? Maar kunt u geen kinderopvangtoeslag krijgen, omdat u niet aan de voorwaarden voldoet? Dan kunt u misschien van de gemeente een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang krijgen Neem hiervoor contact op met de gemeente Wat houdt het in? Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan kunt u waarschijnlijk kinderopvangtoeslag krijgen Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang Kinderopvangtoeslag aanvragen is al snel de moeite waard Het bedrag kan oplopen tot 80% van de kosten van uw kinderopvang Als u een bijstandsuitkering ontvangt en een re-integratietraject volgt, dan kunt u de rest van de kosten misschien door de gemeente vergoed krijgen Voor wie? Voor de kinderopvangtoeslag moet uw kind op uw adres wonen en ingeschreven staan Ook moet u kinderbijslag voor uw kind ontvangen of per kwartaal minimaal 416,- uitgeven aan levensonderhoud van uw kind Hoe aanvragen? U kunt een toeslag aanvragen met Mijn toeslagen op wwwtoeslagennl Hiervoor hebt u een DigiD nodig U moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat Wacht niet te lang met aanvragen, anders loopt u toeslag mis U hoeft maar één keer kinderopvangtoeslag aan te vragen Daarna krijgt u de toeslag elk jaar vanzelf Controleert u ieder jaar goed of uw gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn wel kloppen Heeft u hulp nodig bij de aanvraag van kinderopvangtoeslag? Dan kunt u terecht bij de balie van uw belastingkantoor Bel eerst de BelastingTelefoon om een afspraak te maken Belangrijk om te weten De Belastingdienst berekent uw kinderopvangtoeslag over het maximumuur tarief Wat het maximum is, hangt af van de soor t opvang Betaalt u meer dan het maximumuur tarief? Dan krijgt u voor de kosten boven het maximumuur tarief geen kinderopvangtoeslag Is uw kinderopvang goedkoper, dan krijgt u over dat goedkopere uur tarief kinderopvangtoeslag Voor de maximum uur tarieven, zie wwwtoeslagennl Het gaat om opvang totdat uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat U of uw partner betaalt de kosten voor de kinderopvang U mag zelf bepalen naar welke kinderopvangorganisatie uw kind gaat Het kan een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of een gastoudergezin zijn dat is aangesloten bij een gastouderbureau De peuterspeelzaal valt hier niet onder De kinderopvangorganisatie moet geregistreerd zijn bij de gemeente Of dit zo is, kunt u nalezen op wwwlandelijkregisterkinderopvangnl Om kinderopvangtoeslag te kunnen krijgen, moet u werk hebben De hoogte van de toeslag hangt af van uw inkomen Ook het inkomen van uw partner telt mee 32 33

18 Heffingskortingen 115% voordeel + afhankelijk van de soort Heffingskor tingen zijn een soor t kor ting op de belasting die u moet betalen De hoogte van de heffingskor tingen verschilt per soor t Er zijn heel veel verschillende heffingskor tingen, afhankelijk van uw situatie Momenteel zijn er 10 verschillende soor ten heffingskor tingen De meeste daarvan worden automatisch verrekend met uw loon of uitkering Daar hoeft u niets voor te doen We noemen hier twee die van belang kunnen zijn voor mensen met een laag inkomen Deze moet u apar t aanvragen bij de Belastingdienst Speciaal voor werkende ouders Inkomensafhankelijke combinatiekorting De combinatiekorting is speciaal voor werkende ouders Als u in 2015 meer dan 4857,- verdient met arbeid, het kind is jonger dan 12 jaar én het kind woont in 2015 langer dan 6 maanden bij u, dan heeft u recht op deze korting De inkomensafhankelijke combinatiekorting bedraagt in 2015: Per jaar 1033,- + 4% van (inkomsten uit arbeid ,-) De inkomensafhankelijke combinatiekorting kan maximaal 2152,- per jaar zijn Speciaal voor partners Algemene heffingskorting minstverdienende partner Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene heffingskorting Bij een echtpaar heeft elke partner een zelfstandig recht op deze algemene heffingskorting Als één van de partners echter geen of weinig inkomsten heeft, kan de algemene heffingskorting niet (volledig) worden verrekend Deze niet of weinig verdienende partner kan zijn algemene heffingskorting laten uitbetalen door de belastingdienst Deze heffingskorting wordt aangeduid als algemene heffingskorting minstverdienende partner De algemene heffingskorting bedraagt in 2015: maximaal 2152,- per jaar Hoe aanvragen? Bent u in loondienst of krijgt u een uitkering? Dan houdt uw werkgever of uitkerende instantie al rekening met de volgende heffingskortingen: algemene heffingskorting, arbeidskorting, werkbonus, heffingskortingen voor AOW-gerechtigden, tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden, jonggehandicaptenkorting, levensloopverlofkorting Bovenstaande heffingskortingen zijn gezamenlijk de loonheffingskorting U hoeft hier niets voor te doen, zij worden automatisch op uw belasting gekort Met inkomensafhankelijke combinatiekorting houdt uw werkgever of uitkeringsinstantie geen rekening Die kunt u bij de belastingdienst aanvragen via de aangifte inkomstenbelasting Kijk op wwwbelastingdienstnl De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt voor een bijstandsuitkering als inkomen gezien en maandelijks gekort op uw uitkering Uw consulent kan u hier meer over vertellen In 2024 vervalt de uitbetaling van de algemene heffingskor ting aan de minstverdienende par tner De belastingdienst bouwt dit sinds 2009 in 15 jaar af Daarom ontvangt de minstverdienende par tner ieder jaar 6,67% minder heffingskor ting In 2015 ontvangt de minstverdienende par tner 46,67% minder algemene heffingskor ting Voor meer informatie, zie wwwbelastingdienstnl 34 35

19 Regeling aftrek specifieke zorgkosten 115% voordeel + afhankelijk van de soort Nutttige informatie Op wwwmeerkostennl kunt u veel informatie en nuttige tips lezen over de aftrek van specifieke zorgkosten en andere mogelijk belastingvoordelen Per kostensoor t wordt precies uitgelegd aan welke voorwaarden u moet voldoen om de kosten van uw belasting af te trekken Wat houdt het in? Hebt u aantoonbaar veel uitgaven voor zorg, hulpmiddelen en voorzieningen? Dan kunt u die vrijwel zeker aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting, onder het kopje specifieke zorgkosten Veel mensen denken dat de aftrek van zorgkosten was afgeschaft Er is wel veel veranderd de afgelopen jaren De premie voor de basisverzekering is niet langer aftrekbaar Het eigen risico in de basisverzekering ook niet Eigen bijdragen zijn niet meer aftrekbaar Een aantal standaard aftrekposten is vervallen Daar staat tegenover dat de drempel voor de aftrek flink is verlaagd, met name voor mensen met een laag tot modaal inkomen Hebt u aantoonbaar hoge zorgkosten, dan komt u al snel in aanmerking voor teruggave van belastinggeld Kosten voor een bezoek aan de huisarts of voor voorgeschreven medicijnen mag u nog aftrekken Verder mag u uitgaven aftrekken voor: genees- en heelkundige hulp voorgeschreven medicijnen hulpmiddelen zoals steunzolen, elastische kousen of prothesen vervoer zoals reiskosten naar een huisarts of ziekenhuis een dieet extra gezinshulp extra kleding en beddengoed reiskosten ziekenbezoek Afhankelijk van uw inkomen kunt u een deel van deze kosten terugkrijgen Zeker als u een chronische ziekte of handicap hebt, maakt u al snel veel kosten die vallen in de categorie specifieke zorgkosten Voor wie? Iedereen die bijzondere uitgaven heeft kan deze invullen bij de belastingaangifte Ook als u een laag inkomen heeft en geen of weinig belasting betaald, kan het de moeite lonen om aangifte te doen En misschien heeft u ook recht op een extra tegemoetkoming, zoals beschreven op de vorige bladzijden Hoe aanvragen? U hoeft geen apart verzoek te doen om in aanmerking te komen voor deze regeling De regeling wordt automatisch meegenomen als u aangifte doet U moet dan wel de bijzondere uitgaven invullen Aangifte kunt u eenvoudig doen met het aangifteprogramma Dit programma kunt u downloaden van wwwbelastingdienstnl Wilt u liever een papieren formulier invullen? Vraag dit dan aan bij de BelastingTelefoon Meer informatie? Kijk op wwwbelastingdienstnl voor meer informatie Handige adressen staan achterin deze gids 36 37

20 Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 115% voordeel ,80 per kwartaal Wat houdt het in? Per 1 januari 2015 is de Tegemoetkoming voor ouders van gehandicapte kinderen (TOG) vervallen Deze tegemoetkoming was voor kinderen die extra zorg nodig hadden door een ziekte of handicap De TOG is vanaf 1 januari 2015 opgenomen in de kinderbijslag Vanaf deze datum kunnen thuiswonende kinderen die intensieve zorg nodig hebben tweemaal kinderbijslag krijgen Wat zijn de voorwaarden? Uw kind is 3 jaar of ouder, maar jonger dan 18 jaar Uw kind woont bij u thuis Uw kind heeft intensieve zorg nodig Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) geeft hierover een advies af Dit is het CIZ-advies U ontving vóór 1 januari 2015 TOG Dan heeft u een AWBZ-indicatie en/of ZG-verklaring van minimaal 10 uur zorg of meer per week voor uw kind Uw indicatie blijft geldig tot de einddatum van die indicatie U ontvangt vanaf 1 januari 2015 automatisch tweemaal kinderbijslag voor uw kind als u de aanvrager bent van de kinderbijslag Loopt uw AWBZ-indicatie en/of ZG-verklaring in 2015 af? De SVB verlengt dan éénmalig uw indicatie met 6 maanden voor tweemaal kinderbijslag Ook als u voor daarna nog geen nieuwe indicatie heeft Is de verlenging van 6 maanden afgelopen? Dan krijgt u van de SVB automatisch een brief dat u tweemaal kinderbijslag kunt aanvragen Om te bepalen of uw kind intensieve zorg nodig heeft, schakel de SVB het CIZ in Vraagt u op of na 1 januari 2015 voor het eerst tweemaal kinderbijslag aan? Dan neemt de SVB contact op met CIZ CIZ bekijkt of uw kind intensieve zorg nodig heeft en geeft een advies aan de SVB af (het CIZ-advies) Hoe aanvragen? Een aanvraag voor dubbele kinderbijslag wordt door een speciale afdeling van de SVB afgehandeld U kunt een aanvraagformulier opvragen bij het SVB-kantoor in Roermond, telefoonnummer (0475) U kunt de dubbele kinderbijslag ook online aanvragen op wwwsvbnl Meer informatie? Kijk op wwwsvbnl voor meer informatie Daar kunt u ook door het beantwoorden van een aantal vragen zelf bekijken of u in aanmerking komt voor dubbele kinderbijslag Handige adressen staan achterin deze gids 38 39

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2017

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2017 Met dit aanvraagformulier kunt u meerdere minimaregelingen tegelijk aanvragen. Als u niet vertrouwd bent met dit aanvraagformulier, neem dan gerust contact op met de afdeling Sociale Zaken. Ook de minimagids

Nadere informatie

Minimagids Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen. minimagids

Minimagids Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen. minimagids Minimagids 2009 Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen minimagids 2009 1 2 minimagids 2009 Minimagids 2009 Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen minimagids 2009 3 4 minimagids 2009 minimagids

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2015

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2015 Met dit aanvraagformulier kunt u meerdere minimaregelingen tegelijk aanvragen. Als u niet vertrouwd bent met dit aanvraagformulier, neem dan gerust contact op met de afdeling Sociale Zaken. Ook de minimagids

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2016

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2016 Met dit aanvraagformulier kunt u meerdere minimaregelingen tegelijk aanvragen. Als u niet vertrouwd bent met dit aanvraagformulier, neem dan gerust contact op met de afdeling Sociale Zaken. Ook de minimagids

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2016

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2016 Met dit aanvraagformulier kunt u meerdere minimaregelingen tegelijk aanvragen. Als u niet vertrouwd bent met dit aanvraagformulier, neem dan gerust contact op met de afdeling Sociale Zaken. Ook de minimagids

Nadere informatie

MinimaGids Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen

MinimaGids Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen MinimaGids Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen 2011 Inhoudsopgave 4 6 9 10 12 14 16 18 20 22 24 Voorwoord wethouder Leeswijzer Symbolen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere bijstand Witgoedregeling

Nadere informatie

2014 WegWijzer voor mensen met een laag inkomen

2014 WegWijzer voor mensen met een laag inkomen MiniMaGids g e m e e n t e s m a l l i n g e r l a n d 2014 WegWijzer voor mensen met een laag inkomen Minimagids_2014_WT_JW.indd 1 27-05-14 11:14 inhoudsopgave Gemeentelijke en landelijke regelingen de

Nadere informatie

Minimagids Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen. minimagids

Minimagids Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen. minimagids Minimagids 2008 Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen minimagids 1 2 minimagids Minimagids 2008 Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen minimagids 3 4 minimagids 5 minimagids Inhoudsopgave 6 minimagids

Nadere informatie

MiniMaGids g e m e e n t e s m a l l i n g e rland W e g W i j z e r v o o r m e n s e n m e t e e n l a a g i n k o m e n

MiniMaGids g e m e e n t e s m a l l i n g e rland W e g W i j z e r v o o r m e n s e n m e t e e n l a a g i n k o m e n MinimaGids G e m e e n t e S m a l l i n g e r l a n d 2017 W e g w i j z e r v o o r m e n s e n m e t e e n l a a g i n k o m e n Inhoudsopgave GemeeNtelijke en landelijke regelingen de regelingen met

Nadere informatie

MinimaGids. Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen

MinimaGids. Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen MinimaGids G e m e e n t e S m a l l i n g e r l a n d 2013 Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave Gemeentelijke en landelijke regelingen De regelingen met een groene zijkant zijn regelingen

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

MinimaGids Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen

MinimaGids Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen MinimaGids Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen 2010 Inhoudsopgave Voorwoord wethouder Leeswijzer Symbolen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere bijstand Witgoedregeling Collectieve aanvullende

Nadere informatie

MinimaGids WEGWIJZER VOOR MENSEN MET EEN LAAG INKOMEN

MinimaGids WEGWIJZER VOOR MENSEN MET EEN LAAG INKOMEN MinimaGids WEGWIJZER VOOR MENSEN MET EEN LAAG INKOMEN 2010 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Burgemeester Leeswijzer Symbolen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere bijstand Witgoedregeling Collectieve aanvullende

Nadere informatie

Wijzigingen in de WWB (Wet maatregelen WWB) voor bestaande klanten.

Wijzigingen in de WWB (Wet maatregelen WWB) voor bestaande klanten. Wijzigingen in de WWB (Wet maatregelen WWB) voor bestaande klanten. Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen DEZE FOLDER IS VOOR U Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijker rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen 2017 DEZE FOLDER IS VOOR U Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het inkomen

Nadere informatie

Nieuwsbrief BELANGRIJKE INFORMATIE. De kostendelersnorm in 2015

Nieuwsbrief BELANGRIJKE INFORMATIE. De kostendelersnorm in 2015 Nieuwsbrief BELANGRIJKE INFORMATIE De kostendelersnorm in 2015 De Eerste Kamer heeft op 1 juli 2014 ingestemd met de Participatiewet en de maatregelen in de Wet werk en bijstand. Een belangrijke verandering

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

MEMO. Lokaal. Geachte raad,

MEMO. Lokaal. Geachte raad, MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTËN RAAD ALMËLO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2015 01-01-2015 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www. klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere

Nadere informatie

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere bijstand p.4 Langdurigheidstoeslag p.5 Minimaregeling/Almelo

Nadere informatie

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel De collectieve (aanvullende) zorgverzekering Tegemoetkoming kosten schoolgaande kinderen Extra kosten chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Bijzondere

Nadere informatie

Van WWB naar Participatiewet

Van WWB naar Participatiewet Van WWB naar Participatiewet Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam verandert. Iedereen die op 31 december 2014 bijstand ontvangt en daar in

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2014

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2014 Met dit aanvraagformulier kunt u meerdere minimaregelingen tegelijk aanvragen. Als u niet vertrouwd bent met dit aanvraagformulier, neem dan gerust contact op met de afdeling Sociale Zaken. Ook de minimagids

Nadere informatie

VERANDERINGEN PARTICIPATIEWET 2015

VERANDERINGEN PARTICIPATIEWET 2015 VERANDERINGEN PARTICIPATIEWET 2015 Samenwerking Friese Gemeenten 2 Op 1 januari 2015 gaat de Participatiewet in. Deze wet vervangt de Wet Werk en Bijstand (WWB), Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een

Nadere informatie

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTEN RAAD ALMELO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2016 uitgave 1 januari 2016 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl info@almelosociaal.nl 0546-45 69

Nadere informatie

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij!

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij! Minimaregelingen 2012 Geld(t) voor mij! Veranderingen In 2012 gelden nieuwe regels. Het gezin wordt heel belangrijk voor de bijstand én regelingen voor mensen met een laag inkomen. U vormt een gezin als

Nadere informatie

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand?

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Van bijstand naar Participatiewet Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Wat zijn de belangrijke veranderingen in 2015? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

Participatiewet. Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in 2015? De kostendelersnorm

Participatiewet. Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in 2015? De kostendelersnorm Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam verandert. Iedereen die op

Nadere informatie

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. FOLDER: Minimabeleid inwoners gemeente Ooststellingwerf 2009 Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. Extra inkomen U krijgt een bijdrage van de gemeente

Nadere informatie

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 1. Gevolgen voor de alleenstaande ouder Alleenstaande ouderkop Vanaf 1 januari 2015 ontvangen de meeste alleenstaande bijstandsouders een lagere uitkering.

Nadere informatie

Arbeidsverplichtingen en strengere maatregelen in de Participatiewet

Arbeidsverplichtingen en strengere maatregelen in de Participatiewet De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet een feit. Zoveel mogelijk mensen aan het werk: dat is het doel van deze wet. Ook de mensen met een arbeidsbeperking. De Participatiewet gaat over

Nadere informatie

WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet. De kostendelersnorm

WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet. De kostendelersnorm WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (Wwb) de Participatiewet. Iedereen die op

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Tegemoetkoming zorgkosten 9

Inhoudsopgave. Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Tegemoetkoming zorgkosten 9 1 Inhoudsopgave Woonkosten Huurtoeslag 4 Eigen woning 4 Woonlastenfonds 5 Kwijtschelding 5 Wasmachine, koelkast, fornuis en bed 6 Kosten serviceabonnement Welwonen 7 Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand?

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Van bijstand naar Participatiewet Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Wat zijn de belangrijke veranderingenin 2015 2-3 1. De kostendelersnorm 4-5 2. Lagere uitkering alleenstaande ouders

Nadere informatie

Informatie Collectieve zorgverzekering 2017

Informatie Collectieve zorgverzekering 2017 Informatie Collectieve zorgverzekering 2017 Een goede zorgverzekering is belangrijk. Voor mensen met een laag inkomen biedt Ferm Werk een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. Beide

Nadere informatie

Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014

Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014 Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014 Sociaal raadsliedenwerk Breda Normen per 1-7-2014 Bij het kunt u terecht met vragen over: Uitkeringen en sociale verzekeringen Belastingen Arbeidszaken Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

Bewaarexemplaar. De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet. Dat betekent iets voor u

Bewaarexemplaar. De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet. Dat betekent iets voor u Bewaarexemplaar De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet Dat betekent iets voor u November 2014 Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari

Nadere informatie

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm Toelichting aanvraagformulier minimabeleid Waarom dit formulier? Als u inwoner bent van Wijdemeren en weinig inkomen heeft, kunt u extra geld krijgen. Bijvoorbeeld voor een computer voor schoolgaande kinderen

Nadere informatie

De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet

De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee! De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn

Nadere informatie

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand?

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Van bijstand naar Participatiewet Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? WAT ZIJN DE BELANGRIJKE VERANDERINGEN IN 2015? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een uitkering die bedoeld is om extra of hoge kosten mee te kunnen betalen. U kunt recht hebben op bijzondere

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET en WET MAATREGELEN WWB 2015

PARTICIPATIEWET en WET MAATREGELEN WWB 2015 PARTICIPATIEWET en WET MAATREGELEN WWB 2015 Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam

Nadere informatie

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Stad met een hart Rondkomen van een laag of een minimuminkomen is niet makkelijk. Zeker als u een hoger inkomen gewend was. Maar maakt u wel gebruik

Nadere informatie

WWB & Participatiewet

WWB & Participatiewet Wat gaat er veranderen vanaf 1 januari 2015? WWB & Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016

Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016 Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016 N U N S P E E T ELSPEET HULSHORST VIERHOUTEN 1. PERSOONSGEGEVENS Uzelf Partner Voorletter(s) en achternaam Geboortedatum Burgerservicenummer

Nadere informatie

Minimaregelingen. Landelijke regelingen; Gemeentelijke regelingen; www.rechtopminimavoorzieningen.nl

Minimaregelingen. Landelijke regelingen; Gemeentelijke regelingen; www.rechtopminimavoorzieningen.nl Minimaregelingen Landelijke regelingen; Gemeentelijke regelingen; www.rechtopminimavoorzieningen.nl Minder belasting betalen 1 Algemene Heffingskorting; Arbeidskorting; Kindgebonden budget; Inkomens afhankelijke

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is geen volledige

Nadere informatie

Van bijstand naar Participatiewet Wat zijn de regels van de bijstand?

Van bijstand naar Participatiewet Wat zijn de regels van de bijstand? Van bijstand naar Participatiewet Wat zijn de regels van de bijstand? Wat zijn de regels van de bijstand? Sinds 1 januari 2015 heet de bijstandswet de Participatiewet. In deze brochure leggen wij de regels

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Huurtoeslag 2014. Kunt u huurtoeslag krijgen? Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Toeslagen Belastingdienst

Huurtoeslag 2014. Kunt u huurtoeslag krijgen? Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Toeslagen Belastingdienst Toeslagen Belastingdienst Informatieblad Maart 2014 Huurtoeslag 2014 TG 720-1Z42PL Huurtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw huur. Wilt u weten of u deze toeslag kunt krijgen en wat u dan moet doen?

Nadere informatie

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen!

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! NIEUWSBRIEF SOCIALE ZEKERHEID JANUARI 2007 De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! In deze nieuwsbrief leest u eerst over de nieuwe

Nadere informatie

>>> WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT

>>> WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT Van bijstand naar Participatiewet WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT >>> VANAF 1 januari 2015 TREEDT DE PARTIcIPATIEWET IN WERKING. DEZE VERVANGT DE WET WERK EN BIjSTAND (WWB), DE IOAW EN

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ...

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ... Uw aantekeningen... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 De mogelijkheden op een rij 4 1. Bijdrage maatschappelijke activiteiten (RBMA) 4 2. Extra bijdrage voor ouderen 4 3. Tegemoetkoming voor chronisch

Nadere informatie

Hoge kosten - Laag inkomen?

Hoge kosten - Laag inkomen? Hoge kosten - Laag inkomen? Financiële tegemoetkomingen gemeente Olst-Wijhe juni 2017 Hoge kosten Eten en drinken, wonen en kleding. Het zijn normale uitgaven die we allemaal hebben. Maar soms krijgt u

Nadere informatie

2015: Participatiewet Wat is er veranderd aan de bijstandswet?

2015: Participatiewet Wat is er veranderd aan de bijstandswet? Van bijstand naar 2015: Participatiewet Wat is er veranderd aan de bijstandswet? Wat zijn de belangrijke veranderingen sinds 1 januari 2015? Sinds 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen?

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland/Westerveld (IGSD). Het bezoekadres is Het postadres is De Vesting 11-13 Postbus 300 8332 GL Steenwijk 8330

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een participatiewet uitkering of een lopende draagkrachtperiode

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een participatiewet uitkering of een lopende draagkrachtperiode Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een participatiewet uitkering of een lopende draagkrachtperiode Wanneer komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Tynaarlo Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Geachte lezers. De Cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst probeert het minimabeleid van Hulst ten gunste van u te

Nadere informatie

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Toeslagen 2013 Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Inhoud Inleiding 3 Zorgtoeslag 4 Huurtoeslag 5 Kinderopvangtoeslag 7 Kindgebonden budget 8 Toeslag aanvragen

Nadere informatie

Deze folder is voor u

Deze folder is voor u 1 Deze folder is voor u Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijk rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen te laten sporten of om opzij te

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Eigen bijdrage Wmo of Wlz 9 Tegemoetkoming zorgkosten 10

Inhoudsopgave. Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Eigen bijdrage Wmo of Wlz 9 Tegemoetkoming zorgkosten 10 1 Inhoudsopgave Woonkosten... 4 Huurtoeslag 4 Eigen woning 4 Woonlastenfonds 5 Kwijtschelding 5 Wasmachine, koelkast, fornuis en bed 6 Kosten serviceabonnement Welwonen 7 Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Kinderopvangtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

Informatieblad. Ondersteuning bij een laag inkomen

Informatieblad. Ondersteuning bij een laag inkomen Informatieblad Ondersteuning bij een laag inkomen November 2016 Inhoud 1. Heeft u een laag inkomen? 3 2. Bijzondere bijstand 5 3. Bijdrageregeling Sociale Activiteiten 6 4. Collectieve verzekering ziektekosten

Nadere informatie

In Haarlem telt iedereen mee

In Haarlem telt iedereen mee maart 2013 Gemeente Haarlem In Haarlem telt iedereen mee Regelingen minima Inhoud Inleiding 3 Algemene regelingen 4 HaarlemPas 4 Bijzondere bijstand 4 Langdurigheidstoeslag 5 Woonkostentoeslag 5 Kwijtschelding

Nadere informatie

Informatie Collectieve zorgverzekering 2016

Informatie Collectieve zorgverzekering 2016 Informatie Collectieve zorgverzekering 2016 Een goede zorgverzekering is belangrijk. Voor mensen met een laag inkomen biedt Ferm Werk een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. U

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Sociale Dienst Oost Achterhoek 03-2015 Deze brochure geeft de belangrijkste informatie maar is natuurlijk niet volledig. Voor meer informatie

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN WET INKOMENSVOORZIENIGING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKELOZE WERKNEMERS (IOAW) EN GEWEZEN ZELFSTANDIGEN (IOAZ)

OVERZICHT WIJZIGINGEN WET INKOMENSVOORZIENIGING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKELOZE WERKNEMERS (IOAW) EN GEWEZEN ZELFSTANDIGEN (IOAZ) OVERZICHT WIJZIGINGEN WET INKOMENSVOORZIENIGING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKELOZE WERKNEMERS (IOAW) EN GEWEZEN ZELFSTANDIGEN (IOAZ) Met ingang van 1 januari 2015 wordt een aantal wijzigingen

Nadere informatie

Assen Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Assen Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Assen Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen digitaal

Nadere informatie

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen Voorzieningen Zó laat u geen geld liggen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 2 Inhoudsopgave 3 Laat geen geld liggen! 4 Aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Atcg) 5 Collectieve

Nadere informatie

Bijzondere bijstand Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Individuele inkomenstoeslag. Financiële tegemoetkomingen

Bijzondere bijstand Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Individuele inkomenstoeslag. Financiële tegemoetkomingen Bijzondere bijstand Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Individuele inkomenstoeslag Financiële tegemoetkomingen Iedereen heeft wel eens extra kosten. Vaak als gevolg van een bijzondere situatie.

Nadere informatie

brochure minimaregelingen IEDEREEN DOET MEE

brochure minimaregelingen IEDEREEN DOET MEE brochure minimaregelingen IEDEREEN DOET MEE april 2015 1 2 INHOUDSOPGAVE BIJZONDERE BIJSTAND, WAT IS DAT? 4 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 4 2. Vorm van de bijzondere bijstand

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017.

Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017. Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017. Voor wie is deze tegemoetkoming bedoeld? De tegemoetkoming is een vergoeding voor de

Nadere informatie

Pak je kans 2015. Scholierenvergoeding. Gratis computer. Bijdrage kinderopvang. Extra s voor mensen met een krappe beurs

Pak je kans 2015. Scholierenvergoeding. Gratis computer. Bijdrage kinderopvang. Extra s voor mensen met een krappe beurs 1 Scholierenvergoeding De scholierenvergoeding is een bijdrage voor ouders van schoolgaande kinderen. Met het geld kunt u activiteiten tijdens én na school betalen, zoals schoolreisjes, contributie van

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen 2016

Bijzondere bijstand en minimaregelingen 2016 Bijzondere bijstand en minimaregelingen 2016 De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele

Nadere informatie

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2016

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2016 Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2016 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de Toelichting goed door. De door u verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Alles over je belastingtoeslagen

Alles over je belastingtoeslagen Alles over je belastingtoeslagen in 2015 Alles over je belastingtoeslagen op een rij Wist jij dat we met elkaar jaarlijks miljoenen euro s aan toeslagen laten liggen? Benut jij alle belastingtoeslagen

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten aftrekbaar Belastingvoordeel, ook over 2009

Specifieke zorgkosten aftrekbaar Belastingvoordeel, ook over 2009 Specifieke zorgkosten aftrekbaar Belastingvoordeel, ook over 2009 Geld terug van de Belastingdienst. Het kan nog steeds. Hebt u een handicap of chronische ziekte, dan is de kans groot dat u gebruik kunt

Nadere informatie

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering Zorgtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering 2 Zorgtoeslag Krijgt u zorgtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de zorgtoeslag op een rij. De zorgtoeslag

Nadere informatie

Uw kind wordt 18. Wat verandert er?

Uw kind wordt 18. Wat verandert er? Uw kind wordt 18. Wat verandert er? Dat betekent dat uw zoon of dochter nu officieel volwassen is en zelf financiële beslissingen mag nemen. Een hele verantwoordelijkheid! Bereid uw kind daar goed op voor.

Nadere informatie

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen.

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Informatie Minimabeleid 2013 In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Alle inwoners van de gemeente Brummen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer Informatie over minimaregelingen 2011 INHOUDSOPGAVE WOONKOSTEN...4 Huurtoeslag...4 Eigen woning...4 Woonlastenfonds...5 Kwijtschelding...5 Wasmachine,

Nadere informatie

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand

Nadere informatie

Tynaarlo Versie 15, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt.

Tynaarlo Versie 15, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. Tynaarlo Versie 15, februari 2017 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Werk en inkomen in 2015

Werk en inkomen in 2015 De nieuwe regels van de Participatiewet Financiële regelingen en tegemoetkomingen 2 Werk en inkomen in 2015 3 Een bijstandsuitkering is tijdelijk. Hebt u (nog) geen betaald werk, dan verwacht de gemeente

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal??

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal?? PARTICIPATIEWET Inleiding Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet is er namelijk

Nadere informatie

Er bestaan veel regelingen en voorzieningen voor mensen met een minimuminkomen. Lang niet iedereen maakt hier gebruik van.

Er bestaan veel regelingen en voorzieningen voor mensen met een minimuminkomen. Lang niet iedereen maakt hier gebruik van. Ken uw rechten Informatiefolder van Sociale Zaken Er bestaan veel regelingen en voorzieningen voor mensen met een minimuminkomen. Lang niet iedereen maakt hier gebruik van. Met deze informatiefolder willen

Nadere informatie

Wegwijzer in de minimaregelingen

Wegwijzer in de minimaregelingen Wegwijzer in de minimaregelingen Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uitkeringen levensonderhoud 4 2. Minimaregelingen gemeente 5 2.1. Langdurigheidstoeslag 6 2.2. Regeling Schoolgaande Kinderen (RSK) 6 2.3.

Nadere informatie