Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken."

Transcriptie

1 FOLDER: Minimabeleid inwoners gemeente Ooststellingwerf 2009 Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. Extra inkomen U krijgt een bijdrage van de gemeente boven op uw bestaande inkomen, als u voor de regelingen van ons minimabeleid in aanmerking komt. Zodra uw gegevens bekend zijn bij ons, beoordelen wij of u gebruik kunt maken van de regelingen. Is dat het geval? Dan krijgt u in de meeste gevallen voortaan automatisch bericht over het toekennen van de bijdrage. Soms zitten er verplichtingen aan de ontvangen bijdrage, natuurlijk moet u hieraan wel voldoen. Het minimabeleid staat open voor inwoners van Ooststellingwerf, waarbij het niet uitmaakt of u inkomen uit werk, uitkering of anderszins ontvangt; we kijken naar de hoogte van uw inkomen (en vermogen). Om voor het minimabeleid in aanmerking te komen hoeft u dus geen uitkering van de gemeente te ontvangen! Waarom zijn de spelregels in deze folder niet voor alle regelingen gelijk? Bij het lezen van deze folder zal het u misschien opvallen dat de verschillende regelingen verschillende voorwaarden kennen. Bij de meeste regelingen mag de gemeente zelf de spelregels vaststellen. In een aantal regelingen heeft de rijksoverheid de spelregels vastgesteld. Bijvoorbeeld bij de langdurigheidstoeslag en kwijtschelding gemeentelijke belastingen zijn de inkomensgrenzen anders (lager) dan bij de andere regelingen. Dat komt door landelijke vaststelling van de inkomensgrenzen voor deze regelingen. Doordat de rijksoverheid voorwaarden gesteld heeft hoeft u soms (bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen) geen bonnetjes in te leveren maar soms ook wel (de bijdrage voor schoolgaande kinderen). Verder zijn er voor de verschillende regelingen (nog) verschillende aanvraagformulieren. Het is de bedoeling om daar in de loop van dit jaar één formulier van te maken. Inhoud In deze folder vindt u informatie over: Het Participatiefonds; De collectieve ziektekostenverzekering; De bijdrage schoolgaande kinderen; De langdurigheidstoeslag; De bijdrage schoolgaande kinderen; De langdurigheidstoeslag; De categoriale bijstand chronisch zieken; Toeslagen via de belastingdienst; Inkomens- en vermogensgrenzen en Andere voordelen voor u. Heeft u na het lezen van deze folder vragen of wilt u aanvraagformulieren opvragen, neem dan even contact op met de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid via (0516) of via Het Participatiefonds Van de gemeente kunt u een bijdrage krijgen voor kosten van sociaal-culturele, sportieve of maatschappelijke activiteiten via het Participatiefonds. Er is een bedrag van 75,- per gezinslid beschikbaar voor inwoners met een inkomen rond het minimum. Waar is deze bijdrage voor bedoeld? Dat mag u ruim zien. Alle sociale, culturele en sportieve activiteiten vallen hier onder. U mag bijvoorbeeld denken aan: zwemlessen, voetbal, volksdansen, abonnementen op kranten of tijdschriften, theater- en dierentuinbezoek, schoolreisjes en excursies, alle vormen van cursussen, georganiseerde dagtochten en gesprekskosten van uw telefoon. Voorwaarde is dat u minimaal 75,- kosten heeft gemaakt. Als u in de gemeente Ooststellingwerf een bijstandsuitkering ontvangt of als u kwijtschelding van gemeentelijke belastingen heeft gehad, dan krijgt u in oktober een brief van ons. Hierin staat dat u in aanmerking komt voor de bijdrage en dat 75,- per gezinslid aan u wordt uitbetaald. Heeft u geen brief gehad terwijl u denkt wel in aanmerking te komen voor het participatiefonds? Dan kunt u vanaf november een aanvraagformulier invullen. Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekijkt dan of u alsnog in aanmerking komt. U hoeft voor de besteding van het bedrag geen bonnetjes bij ons in te leveren, wel vragen wij u om bonnetjes te bewaren voor het geval een steekproef gehouden wordt.

2 Belangrijkste punten voor het Participatiefonds: Doelgroep: Bedrag: Aanvraag: Uitbetaling: Voorwaarden: Bijzonderheden: Iedereen met een inkomen tot 110% van het minimumloon (bedragen staan achterin deze folder). 75,- per gezinslid. Als u een bijstandsuitkering ontvangt of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen ontvangt, krijgt u de bijdrage in oktober automatisch uitbetaald. Anderen kunnen vanaf november een aanvraag indienen. Vanaf oktober. - inkomen tot 110% minimumloon en - vermogen tot bijstandsgrens. geen. Categoriale bijstand chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Als chronisch zieke, gehandicapte en 65-plusser kunt u bijkomende of verborgen kosten hebben, waarin uw inkomen niet voorziet. Bijvoorbeeld hogere stookkosten voor reumapatiënten, extra kledingslijtage voor rolstoelgebruikers of lidmaatschapkosten van belangenverenigingen. Dan kunt u een bijdrage van 200,- ontvangen. U komt in aanmerking als u voldoet aan de inkomens- en vermogensnormen (zie achterin deze folder) en als u chronisch ziek, gehandicapt of ouder dan 65 bent. Om na te gaan of u tot de doelgroep chronisch ziek of gehandicapt behoort hebben wij een aantal criteria vastgesteld. Voldoet u aan één van die criteria dan nemen wij zonder verder onderzoek (afgezien van inkomen en vermogen) aan dat u tot de doelgroep behoort. Heeft u de bijdrage eenmaal ontvangen dan krijgt u deze ieder jaar opnieuw. Het is wel mogelijk dat wij nagaan of u nog steeds tot de doelgroep behoort, u krijgt daarvan vanzelf bericht. Belangrijkste punten voor de bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen: Doelgroep: Bedrag: Aanvraag: Uitbetaling: Voorwaarden: Bijzonderheden: chronisch ziek: - u ontvangt langer dan 6 maanden thuiszorg. - u ontvangt een WMO-vervoersvoorziening (inclusief rolstoelen) in het jaar van aanvraag. - u bent langer dan één jaar voor 80% arbeidsongeschikt volgens het UWV. - u kunt aan de hand van een medische verklaring van uw specialist aantonen dat u chronisch ziek of gehandicapt bent. oudere: - u bent ouder dan 65 jaar. 200,- per gezin. Als u de bijdrage eerder heeft ontvangen, dan krijgt u deze in april automatisch uitbetaald. Anderen kunnen vanaf mei een aanvraag indienen. Vanaf april. - inkomen tot 110% minimumloon. - vermogen tot bijstandsgrens. - over zelfstandige woonruimte beschikken in Ooststellingwerf. U hoeft over de besteding van het geld geen verantwoording af te leggen (u hoeft bijvoorbeeld geen bonnetjes in te leveren).

3 Bijdrage schoolgaande kinderen De gemeente Ooststellingwerf ondersteunt gezinnen met schoolgaande kinderen. Als uw kind op de peuterspeelzaal of de basisschool zit (leeftijd vanaf 2 jaar tot en met groep 8 van de basisschool), kunt u in aanmerking komen voor maximaal 125,- per kind. Als uw kind op het voortgezet onderwijs zit (leeftijd tot 18 jaar) dan is de bijdrage maximaal 200,- per kind. Ook hier geldt dat uw inkomen en vermogen niet boven een bepaald bedrag mag liggen (bedragen staan achterin deze folder). Voordat wij uitbetalen moet u betaalbewijzen, nota s of bonnetjes waarop de uitgaven voor deze regeling staan, bij ons inleveren. U mag tussentijds bedragen declareren, met een minimum van 50,-. Doorbetaling aan een leverancier is ook mogelijk. Welke kosten vallen onder de regeling? Alle onderwijsgerelateerde uitgaven zoals: een bijdrage in de aanschaf van een PC voor schoolgaande kinderen; schoolbenodigdheden; kosten voor huiswerkbegeleiding; schoolreisje/ excursie en andere schoolactiviteiten etc. die niet onder de wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten vallen; abonnementen op bepaalde leerzame tijdschriften (zoals de Bobo, Okki, Taptoe en de National Geographic Junior); het lidmaatschap van sportverenigingen maar ook bijvoorbeeld zwemles en sportkleding; lidmaatschap culturele verenigingen maar ook dansschool en muziekschool en kosten voor het bezoeken van de peuterspeelzaal. Deze opsomming is bedoeld om u een idee te geven. Samengevat gaat het om kosten die betrekking hebben op schoolse en buitenschoolse activiteiten, sport en cultuur. Kortom activiteiten die de ontwikkeling van schoolgaande kinderen kunnen bevorderen. Als u twijfelt of kosten onder de regeling kunnen vallen, informeer dan even bij de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Belangrijkste punten voor de bijstand voor schoolgaande kinderen: Doelgroep: Gezin met schoolgaande kinderen in de leeftijd 2 tot 18 jaar. Bedrag: - kind vanaf 2 jaar tot en met groep 8 basisschool: 125,-. - kind op voortgezet onderwijs: 200,-. Aanvraag: Gezinnen die bij ons bekend zijn ontvangen in september automatisch een brief (u moet dan nog wel declareren). Anderen kunnen vanaf oktober een aanvraag indienen. Uitbetaling: Vanaf september. Voorwaarden: - inkomen tot 110% minimumloon (bedragen staan achterin deze folder) en - vermogen tot bijstandsgrens. Bijzonderheden: De regeling is gestart in 2008 en geldt ook voor 2009, het is nog niet bekend of de regeling verlengd wordt.

4 De langdurigheidstoeslag Als u drie jaar of langer een inkomen heeft tot 100% van de bijstandsnorm en geen vermogen heeft boven bijstandsniveau (zie achterin deze folder) dan kunt u een langdurigheidstoeslag krijgen. Deze toeslag is bedoeld om personen met een laag inkomen die geen zicht hebben op inkomensverbetering een extra ondersteuning te geven. U hoeft voor de besteding van het bedrag dat u ontvangt geen bonnetjes in te leveren. Studerenden zijn uitgesloten van deze regeling. In afwijking van de andere in deze folder genoemde minimaproducten, geldt voor de langdurigheidtoeslag een inkomensgrens van 100% van het minimumloon. Personen boven de 65 hebben daardoor geen recht op deze regeling. Belangrijkste punten voor de langdurigheidstoeslag: Doelgroep: Personen van 23 tot 65 jaar met een inkomen tot 100% van de bijstandsnorm (bedragen staan achterin deze folder). Bedrag: alleenstaande 350,00. alleenstaande ouder 450,00. echtpaar 500,00. Aanvraag: Op aanvraag bij de gemeente, wij proberen iedereen waarvan bekend is dat hij of zij voor de langdurigheidstoeslag in aanmerking komt, daarop te wijzen. Uitbetaling: Voorwaarden: Bijzonderheden: Het hele jaar door, na beoordeling aanvraag. - uw inkomen uit of in verband met arbeid is over 36 maanden niet hoger dan de bijstandsnorm (zolang iedere maand aanvullende bijstand wordt betaald bestaat recht). - vermogen tot bijstandsniveau. De spelregels voor deze regeling zijn voor een deel wettelijk vastgelegd en voor een deel gemeentelijk.

5 Collectieve ziektekostenverzekering De gemeente heeft een collectieve basisverzekering en een uitgebreide collectieve aanvullende verzekering afgesloten bij De Friesland Zorgverzekeraar: de AV Frieso. Op grond van de AV Frieso worden veel voorkomende medische kosten, die binnen de Zorgverzekeringswet en de Algemene wet bijzondere ziektekosten niet noodzakelijk worden geacht, toch vergoed. Gemeente Ooststellingwerf wil graag dat zoveel mogelijk mensen die daarvoor in aanmerking komen gebruik maken van de collectieve ziektekostenverzekering. Sinds 2009 wordt namelijk niet langer bijzondere bijstand verleend voor medische kosten waarvoor u een aanvullende verzekering kunt afsluiten. Het is daarom erg belangrijk om een aanvullende verzekering te hebben. Inwoners met een inkomen tot 110% van de geldende bijstandsnorm kunnen meedoen. De premiebedragen voor 2009 zijn: basisverzekering 84,55 aanvullende verzekering 17,44 totaal 101,99 De bovenstaande bedragen zijn inclusief een korting van 5,40 op de basisverzekering en een korting van 13,31 op de aanvullende verzekering. Wilt u overstappen naar de collectieve verzekering die de gemeente bij De Friesland heeft afgesloten? Als u al verzekerd bent bij De Friesland dan kan dat op elk toekomstig tijdstip van het kalenderjaar. Als u bij een andere zorgverzekeraar verzekerd bent dan kunt u alleen in december van elk jaar overstappen naar de collectieve verzekering van De Friesland. Belangrijkste punten voor de collectieve ziektekostenverzekering: Doelgroep: Iedere inwoner met een inkomen tot 110% van het minimumloon. Bedrag: Zie folder van De Friesland Zorgverzekeraar. Aanvraag: Via de gemeente aanmelden bij verzekeraar. Premies: 101,99 (basispremie 84,55 en AV Frieso-premie 17,44 ). Voorwaarden: - inkomen tot 110% minimumloon en - vermogen tot bijstandsniveau. Bijzonderheden: Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent dan kan het zijn dat u voor sommige medische kosten geen bijzondere bijstand en geen vergoeding van uw ziektekostenverzekeraar ontvangt. Wij adviseren daarom om een aanvullende verzekering af te sluiten.

6 Andere voordelen voor u Naast de in deze folder genoemde regelingen, kent de gemeente nog een aantal voordelen die onder het minimabeleid vallen. Deze staan hieronder. Drempelbedrag Wij passen geen drempel bedrag toe. Dat houdt in dat u niet eerst een eigen bijdrage hoeft te betalen als u bijzondere bijstand aanvraagt. Wel vragen wij u om kleine kosten (onder de 50,-) op te sparen en ineens aan te vragen. Kwijtschelding belastingen We kunnen uw gemeentelijke belastingen kwijtschelden. De gemeente Ooststellingwerf werkt op het gebied van kwijtschelding samen met het Hefpunt. Dit is een samenwerkingsverband met onder meer het Wetterskip Fryslân. Om in aanmerking te komen voor kwijtschelding, moet u een aanvraagformulier van het Hefpunt in vullen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de balie op het gemeentehuis of bij de cluster belastingen telefoon (0516) of U kunt het formulier ook opvragen via of het formulier downloaden via Met dit formulier vraagt u om kwijtschelding van zowel gemeentelijke belastingen als waterschapsbelastingen. Hefpunt beoordeelt de aanvraag. De beslissing wordt in principe overgenomen door de gemeente. Schuldhulpverlening Wij betalen de kosten van schuldhulpverlening. De gemeente werkt hierin samen met de Gemeenschappelijke Kredietbank Leeuwarden (GKB). Stel u heeft een financieel probleem. Een consulent van de gemeente maakt samen met u een eerste beoordeling van uw situatie. Op basis hiervan kan de consulent u aanmelden bij de GKB. U kunt ook zelf contact opnemen met de GKB. Het uiteindelijke doel van de schuldhulpverlening is het treffen van een schuldregeling. Dit kan bijvoorbeeld door het opstarten van een Schuldbemiddeling, het verstrekken van een saneringskrediet of door het treffen van betalingsregelingen met alle schuldeisers. Tijdens het schuldhulpverleningstraject is er ook aandacht voor het voorkomen van financiële problemen in de toekomst. De GKB kan u bijvoorbeeld opnemen in Budgetbeheer (ook wanneer er geen problematische schulden zijn) of een budgetcoachingstraject opstarten. Meer informatie hierover vindt u op de website van de GKB: Voor een afspraak kunt u rechtstreeks contact opnemen met de GKB te Leeuwarden: (058) De GKB werkt op afspraak vanuit het gemeentehuis in Oosterwolde, zodat u niet naar Leeuwarden hoeft te reizen. Gewone bijzondere bijstand Naast het minimabeleid kent de gemeente ook de gewone bijzondere bijstand. Deze bijzondere bijstand is bedoeld voor kosten die niet voorzien zijn, maar die u wel moet maken. Een bijstandsuitkering zorgt ervoor dat u uw dagelijkse kosten kunt betalen. Bijvoorbeeld eten, drinken, en de huur. Er zijn ook andere kosten bijvoorbeeld medische voorzieningen of een woonkostentoeslag wanneer u geen huurtoeslag ontvangt of wanneer u een eigen woning hebt. Of bijvoorbeeld de kosten voor kinderopvang, kosten voor woon- /werkverkeer, voor opleidingen en cursussen. Wanneer u met deze uitgaven, en andere, te maken krijgt kunt u een beroep doen op de bijzondere bijstand. De gemeente kent deze toe aan mensen met een inkomen op bijstandsniveau. Is uw inkomen hoger dan wordt eerst een draagkrachtberekening gemaakt om vast te stellen of u voor bijzondere bijstand in aanmerking komt. Individuele bijzondere bijstand wordt verstrekt op grond van de bijzondere kosten die u maakt. Vergoeding van de kosten is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bijzondere bijstand vraagt u rechtstreeks aan bij de gemeente.

7 Toeslagen via de belastingdienst Verder zijn er regelingen die niet via de gemeente lopen maar die wel voor u van belang kunnen zijn. Via de belastingdienst kunt u een aanvulling op uw inkomen krijgen in de vorm van toeslagen. Bijvoorbeeld de huurtoeslag, de zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag. Op de website kunt u meer informatie vinden en een proefberekening maken. Gaat u werken? Dan gaat u belasting betalen over uw inkomen. U kunt een aantal kortingen krijgen op uw belasting. Dit zijn de heffingskortingen. Door deze kortingen betaalt u minder belasting. Ook als u als uitzendkracht of vakantiekracht gaat werken, gaat u belasting betalen en hebt u recht op heffingskortingen. Voor meer informatie kunt u kijken op Inkomens- en vermogensgrenzen Inkomens- en vermogensgrenzen voor het participatiefonds, de bijstand voor chronisch zieken, de bijdrage schoolgaande kinderen en de collectieve verzekering (110% van het minimumloon inclusief vakantietoeslag). Uw inkomen is per maand niet hoger dan: Inkomens- en vermogensgrenzen voor de langdurigheidstoeslag en de kwijtschelding van gemeentelijke heffingen (100% van het minimumloon inclusief vakantietoeslag). Uw inkomen is per maand niet hoger dan: alleenstaande (vanaf 23 jaar) 989,- alleenstaande (vanaf 23 jaar) 899,- alleenstaande ouder (vanaf 23 jaar) 1.271,- alleenstaande ouder(vanaf 23 jaar) 1.155,- echtpaar (vanaf 23 jaar) 1.412,- echtpaar (vanaf 23 jaar) 1.284,- alleenstaande (vanaf 65 jaar) 1.084,- alleenstaande (vanaf 65 jaar) 985,- alleenstaande ouder (vanaf 65 jaar) 1.364,- alleenstaande ouder (vanaf 65 jaar) 1.240,- echtpaar (vanaf 65 jaar) 1.489,- echtpaar (vanaf 65 jaar) 1.354,- Uw vermogen is niet hoger dan: Uw vermogen is niet hoger dan: alleenstaande 5.455,- alleenstaande 5.455,- alleenstaande ouder ,- alleenstaande ouder ,- echtpaar ,- echtpaar ,- De bedragen gelden vanaf 1 januari 2009, deze bedragen worden elk jaar per januari en juli verhoogd. Afhankelijk van uw leeftijd en woonsituatie kunnen er andere bedragen gelden. De afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan daar meer informatie over verstrekken. Voor kwijtschelding gemeentelijke heffingen gelden afwijkende inkomens- en vermogensgrenzen. De afdeling A&O, cluster belastingen kan daar meer informatie over verstrekken. Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel De collectieve (aanvullende) zorgverzekering Tegemoetkoming kosten schoolgaande kinderen Extra kosten chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Bijzondere

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen DEZE FOLDER IS VOOR U Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijker rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen 2017 DEZE FOLDER IS VOOR U Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het inkomen

Nadere informatie

Overzicht huidige minimaregelingen

Overzicht huidige minimaregelingen Datum 10 juni 2014 1 (7) Overzicht huidige minimaregelingen Auteur Eveline Bal, Beleidsadviseur Werk & Inkomen Het huidige minimabeleid van de gemeente Nieuwegein kent verschillende instrumenten ter bestrijding

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt!

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt! Informatie over inkomensondersteuning 2012 Gemeente Medemblik Er is meer mogelijk dan u denkt! Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Tegemoetkoming zorgkosten 9

Inhoudsopgave. Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Tegemoetkoming zorgkosten 9 1 Inhoudsopgave Woonkosten Huurtoeslag 4 Eigen woning 4 Woonlastenfonds 5 Kwijtschelding 5 Wasmachine, koelkast, fornuis en bed 6 Kosten serviceabonnement Welwonen 7 Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve

Nadere informatie

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een uitkering die bedoeld is om extra of hoge kosten mee te kunnen betalen. U kunt recht hebben op bijzondere

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ...

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ... Uw aantekeningen... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 De mogelijkheden op een rij 4 1. Bijdrage maatschappelijke activiteiten (RBMA) 4 2. Extra bijdrage voor ouderen 4 3. Tegemoetkoming voor chronisch

Nadere informatie

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen In Beek doet iedereen mee Regelingen voor mensen met een laag inkomen De gemeente Beek heeft een aantal regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Dit doen wij omdat wij het belangrijk

Nadere informatie

Deze folder is voor u

Deze folder is voor u 1 Deze folder is voor u Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijk rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen te laten sporten of om opzij te

Nadere informatie

Informatieblad. Ondersteuning bij een laag inkomen

Informatieblad. Ondersteuning bij een laag inkomen Informatieblad Ondersteuning bij een laag inkomen November 2016 Inhoud 1. Heeft u een laag inkomen? 3 2. Bijzondere bijstand 5 3. Bijdrageregeling Sociale Activiteiten 6 4. Collectieve verzekering ziektekosten

Nadere informatie

Minimabeleid en. Bijzondere Bijstand

Minimabeleid en. Bijzondere Bijstand Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de intergemeentelijke

Nadere informatie

Voorzieningen voor minima

Voorzieningen voor minima Meer informatie en aanvragen Alle gemeentelijke regelingen in deze folder kunt u bij het Sociaal loket aanvragen. Ook kunt de aanvraagformulieren downloaden van www. aalsmeer.nl. Gebruik daarbij de zoekbalk

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne Evaluatie Minimabeleid 2006 gemeente De Marne Inleiding De gemeente De Marne heeft haar minimabeleid in april 2006 geëvalueerd en besloten aanvullend op het reeds bestaande beleid een aantal regelingen

Nadere informatie

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere bijstand p.4 Langdurigheidstoeslag p.5 Minimaregeling/Almelo

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid 072011 uitgave 07-2011 Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid pagina 3 Noodzakelijke uitgaven kunnen doen en meedoen met maatschappelijke

Nadere informatie

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij!

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij! Minimaregelingen 2012 Geld(t) voor mij! Veranderingen In 2012 gelden nieuwe regels. Het gezin wordt heel belangrijk voor de bijstand én regelingen voor mensen met een laag inkomen. U vormt een gezin als

Nadere informatie

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer Informatie over minimaregelingen 2011 INHOUDSOPGAVE WOONKOSTEN...4 Huurtoeslag...4 Eigen woning...4 Woonlastenfonds...5 Kwijtschelding...5 Wasmachine,

Nadere informatie

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug BIJZONDERE BIJSTAND informatie over bijzondere bijstand Voor dingen die noodzakelijk zijn Een steuntje in de rug Bijzondere bijstand Soms moet u kosten maken voor dingen die noodzakelijk zijn, maar die

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is geen volledige

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTEN RAAD ALMELO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2016 uitgave 1 januari 2016 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl info@almelosociaal.nl 0546-45 69

Nadere informatie

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) juli 2012

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) juli 2012 Brochure over Bijzondere (inwoners bijstand juli Steenwijkerland) 2012 en Minimabeleid 2012 2 Voorwoord verlaagd. hangen hebben regeling samen is veranderd met in het wijzigingen minimabeleid ten opzichte

Nadere informatie

Wat is de langdurigheidstoeslag? Wat zijn de voorwaarden? Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag? Hoe aanvragen? Heeft u nog vragen?

Wat is de langdurigheidstoeslag? Wat zijn de voorwaarden? Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag? Hoe aanvragen? Heeft u nog vragen? Wat is de langdurigheidstoeslag? De langdurigheidstoeslag is een geldbedrag dat u van de gemeente kunt krijgen als u al drie jaar of langer van een laag inkomen leeft. U kunt met dit extra geld spullen

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTËN RAAD ALMËLO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2015 01-01-2015 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www. klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere

Nadere informatie

AANVRAAG ACTIVITEITENBIJDRAGE 2017

AANVRAAG ACTIVITEITENBIJDRAGE 2017 AANVRAAG ACTIVITEITENBIJDRAGE 2017 Naam : Adres : Telefoonnummer : Geboortedatum : BS-nummer : Ontvangt u langer dan 3 maanden een bijstandsuitkering? Ja : u kunt de activiteitenbijdrage aanvragen door

Nadere informatie

Minimabeleid 2011. Inkomensnormen 2011

Minimabeleid 2011. Inkomensnormen 2011 brochure vindt u Minimabeleid 2011 In deze bijlage leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Alle inwoners van de gemeente Brummen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen voor

Nadere informatie

Sociaal-culturele activiteiten voor iedereen. Het declaratiefonds van de gemeente

Sociaal-culturele activiteiten voor iedereen. Het declaratiefonds van de gemeente Sociaal-culturele activiteiten voor iedereen Het declaratiefonds van de gemeente Sporten, naar het theater of een dagje uit? Met een minimuminkomen is het vaak moeilijk om voldoende geld vrij te maken

Nadere informatie

1 NU WEET IK WELKE EXTRA S IK KAN AANVRAGEN. Regelingen voor minima op een rij. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN

1 NU WEET IK WELKE EXTRA S IK KAN AANVRAGEN. Regelingen voor minima op een rij. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN 1 NU WEET IK WELKE EXTRA S IK KAN AANVRAGEN. Regelingen voor minima op een rij. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN DE REGELINGEN VOOR MINIMA OP EEN RIJ Heeft u bijzondere kosten waar u niet voor

Nadere informatie

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand

Nadere informatie

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen > mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen Inleiding De gemeente Vught doet veel voor inwoners met een laag inkomen. Toch blijkt uit onderzoek dat veel mensen geld mislopen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Geachte lezers. De Cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst probeert het minimabeleid van Hulst ten gunste van u te

Nadere informatie

Acht financiële regelingen voor minima in Nunspeet

Acht financiële regelingen voor minima in Nunspeet Acht financiële regelingen voor minima in Nunspeet Heeft u langere tijd een laag inkomen? Dan komt u zeer waarschijnlijk in aanmerking voor financiële regelingen. Deze regelingen horen bij het minimabeleid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Eigen bijdrage Wmo of Wlz 9 Tegemoetkoming zorgkosten 10

Inhoudsopgave. Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Eigen bijdrage Wmo of Wlz 9 Tegemoetkoming zorgkosten 10 1 Inhoudsopgave Woonkosten... 4 Huurtoeslag 4 Eigen woning 4 Woonlastenfonds 5 Kwijtschelding 5 Wasmachine, koelkast, fornuis en bed 6 Kosten serviceabonnement Welwonen 7 Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met een laag inkomen?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met een laag inkomen? De aanvullingen van de gemeente Rondkomen met een laag inkomen? 2 Schoolgaande kinderen, de lidmaatschapkosten voor een vereniging, woonlasten, een wasmachine of koelkast die het begeeft. De rek is er

Nadere informatie

Rondkomen met een laag inkomen? De aanvullingen van de gemeente

Rondkomen met een laag inkomen? De aanvullingen van de gemeente Rondkomen met een laag inkomen? De aanvullingen van de gemeente Schoolgaande kinderen, de lidmaatschapkosten voor een vereniging, woonlasten, een wasmachine of koelkast die het begeeft. De rek is er op

Nadere informatie

Hoge kosten - Laag inkomen?

Hoge kosten - Laag inkomen? Hoge kosten - Laag inkomen? Financiële tegemoetkomingen gemeente Olst-Wijhe juni 2017 Hoge kosten Eten en drinken, wonen en kleding. Het zijn normale uitgaven die we allemaal hebben. Maar soms krijgt u

Nadere informatie

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm Toelichting aanvraagformulier minimabeleid Waarom dit formulier? Als u inwoner bent van Wijdemeren en weinig inkomen heeft, kunt u extra geld krijgen. Bijvoorbeeld voor een computer voor schoolgaande kinderen

Nadere informatie

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen Voorzieningen Zó laat u geen geld liggen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 2 Inhoudsopgave 3 Laat geen geld liggen! 4 Aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Atcg) 5 Collectieve

Nadere informatie

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee! De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn

Nadere informatie

Meer vóór mensen met minder

Meer vóór mensen met minder Meer vóór mensen met minder Iedereen zit wel eens krap bij kas. Maar wie al jarenlang een laag inkomen heeft, zit altijd krap. Door de steeds maar stijgende lasten, onverwachte uitgaven of bijzondere kosten

Nadere informatie

Minimagids Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen. minimagids

Minimagids Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen. minimagids Minimagids 2009 Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen minimagids 2009 1 2 minimagids 2009 Minimagids 2009 Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen minimagids 2009 3 4 minimagids 2009 minimagids

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: aanpassing van de bedragen voor 2013. Bij de regeling collectieve ziektekostenverzekering minima is de term bijstandsconsulent gewijzigd

Nadere informatie

INKOMENSONDERSTEUNING. Maak er gebruik van

INKOMENSONDERSTEUNING. Maak er gebruik van INKOMENSONDERSTEUNING Maak er gebruik van Meedoen is voor iedereen belangrijk In Hellevoetsluis willen we dat iedereen mee kan doen. Toch is dit niet voor iedereen even makkelijk. Als mensen rond moeten

Nadere informatie

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen?

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland/Westerveld (IGSD). Het bezoekadres is Het postadres is De Vesting 11-13 Postbus 300 8332 GL Steenwijk 8330

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 - Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: toevoeging van de Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen. De richtlijn bevat de volgende regelingen: Regeling

Nadere informatie

Inkomensondersteuning

Inkomensondersteuning Inkomensondersteuning 1 Programma 1. Bijzondere bijstand 2. Individuele inkomenstoeslag 3. Scholierenregeling 4. Collectieve zorgverzekering Zilveren Kruis 5. Tegemoetkoming chronisch zieken en beperkten

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling

Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling Gemeente Stadskanaal, afdeling Werk en Inkomen Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Raadhuisplein

Nadere informatie

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie

Minimaregelingen nader bekeken. Herman Voss (Sociale Zaken) Jaap Gernaat (Mens en Werk)

Minimaregelingen nader bekeken. Herman Voss (Sociale Zaken) Jaap Gernaat (Mens en Werk) Minimaregelingen nader bekeken Herman Voss (Sociale Zaken) Jaap Gernaat (Mens en Werk) Presentatie gemeenteraad 27 november 2008 Aanleiding Relatief veel niet-gebruik Maar: hoeveel gebruik dan? Veel verschillende

Nadere informatie

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee brochure minimaregelingen Iedereen doet mee juli 2013 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand 4

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Sociale Dienst Oost Achterhoek 03-2015 Deze brochure geeft de belangrijkste informatie maar is natuurlijk niet volledig. Voor meer informatie

Nadere informatie

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Categoriale bijzondere bijstand 3. Doelgroep 4. Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) Januari 2012

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) Januari 2012 Brochure over Bijzondere (inwoners bijstand Januari Steenwijkerland) 2012 en Minimabeleid 2012 2 aanvraag Voorwoord De verlaagd. (stief)kinderen hen. regeling U moet Woont is dan veranderd dan samen u

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN Het college van de gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 35, Wet Werk en Bijstand, besluit vast te stellen de volgende beleidsregels: beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Regelingen voor mensen met een laag inkomen In de Peelgemeenten willen we graag dat iedereen

Nadere informatie

Wijzer met je geld in Westerveld

Wijzer met je geld in Westerveld Wijzer met je geld in Westerveld We maken u wegwijs binnen de regelingen, toeslagen en tegemoetkomingen in Westerveld, zodat u wijzer met uw geld om kunt gaan! Bijzondere bijstand IOAW-uitkering Regelingen

Nadere informatie

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente 2 U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

In Haarlem telt iedereen mee

In Haarlem telt iedereen mee maart 2013 Gemeente Haarlem In Haarlem telt iedereen mee Regelingen minima Inhoud Inleiding 3 Algemene regelingen 4 HaarlemPas 4 Bijzondere bijstand 4 Langdurigheidstoeslag 5 Woonkostentoeslag 5 Kwijtschelding

Nadere informatie

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen.

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Informatie Minimabeleid 2013 In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Alle inwoners van de gemeente Brummen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen

Nadere informatie

Omdat alle kinderen er toe doen in de maatschappij

Omdat alle kinderen er toe doen in de maatschappij Omdat alle kinderen er toe doen in de maatschappij 1 22 Het kindpakket Smallingerland De gemeente vindt het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen in de maatschappij. Als ouders weinig geld hebben,

Nadere informatie

Pak je kans 2015. Scholierenvergoeding. Gratis computer. Bijdrage kinderopvang. Extra s voor mensen met een krappe beurs

Pak je kans 2015. Scholierenvergoeding. Gratis computer. Bijdrage kinderopvang. Extra s voor mensen met een krappe beurs 1 Scholierenvergoeding De scholierenvergoeding is een bijdrage voor ouders van schoolgaande kinderen. Met het geld kunt u activiteiten tijdens én na school betalen, zoals schoolreisjes, contributie van

Nadere informatie

Informatie Collectieve zorgverzekering 2017

Informatie Collectieve zorgverzekering 2017 Informatie Collectieve zorgverzekering 2017 Een goede zorgverzekering is belangrijk. Voor mensen met een laag inkomen biedt Ferm Werk een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. Beide

Nadere informatie

Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen

Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen 1. Mijn persoonlijke gegevens Achternaam Voorletters Geboortedatum Man/vrouw BSN-nummer Adres Huisnummer Postcode Woonplaats (Mobiele) telefoon Bankrekening

Nadere informatie

Minimawijzer, informatie over bijzondere

Minimawijzer, informatie over bijzondere Minimawijzer, informatie over bijzondere bijstand, minimaregelingen en andere regelingen voor inkomensondersteuning. Als u een bijstandsuitkering of een minimuminkomen heeft, kan het een hele kunst zijn

Nadere informatie

Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen

Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen Onze Sociale Dienst Optimisd voert een aantal regelingen uit die van belang zijn voor ouders van schoolgaande kinderen, die over een

Nadere informatie

Wegwijzer in de minimaregelingen

Wegwijzer in de minimaregelingen Wegwijzer in de minimaregelingen Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uitkeringen levensonderhoud 4 2. Minimaregelingen gemeente 5 2.1. Langdurigheidstoeslag 6 2.2. Regeling Schoolgaande Kinderen (RSK) 6 2.3.

Nadere informatie

Minimagids Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen. minimagids

Minimagids Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen. minimagids Minimagids 2008 Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen minimagids 1 2 minimagids Minimagids 2008 Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen minimagids 3 4 minimagids 5 minimagids Inhoudsopgave 6 minimagids

Nadere informatie

MEMO. Lokaal. Geachte raad,

MEMO. Lokaal. Geachte raad, MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan

Nadere informatie

Diemen helpt MET EXTRA GELD VOOR ALLE HUISHOUDENS VOOR GEZINNEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN, GEHANDICAPTEN EN/OF AOW

Diemen helpt MET EXTRA GELD VOOR ALLE HUISHOUDENS VOOR GEZINNEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN, GEHANDICAPTEN EN/OF AOW MET EXTRA GELD april 2017 Heeft u een laag inkomen en heeft u weinig geld? Kunt u af en toe een extraatje gebruiken? Dan kan de gemeente u misschien helpen met extra geld. Voor het extra geld gelden natuurlijk

Nadere informatie

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

Informatiebulletin inkomensondersteunende regelingen van de. Gemeente Schinnen

Informatiebulletin inkomensondersteunende regelingen van de. Gemeente Schinnen Informatiebulletin inkomensondersteunende regelingen van de gemeente Schinnen. Jaargang 3, nummer 1 Oktober 2009 Afdeling Welzijn en Sociale Zaken Gemeente Schinnen Gemeente Schinnen wil extra aandacht

Nadere informatie

Extra s bij een laag inkomen

Extra s bij een laag inkomen Extra s bij een laag inkomen Voor mensen met een laag inkomen is het vaak lastig om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarom zijn er verschillende regelingen om een laag inkomen aan te vullen. In deze folder

Nadere informatie

Financiële regelingen en toeslagen in 2016

Financiële regelingen en toeslagen in 2016 Financiële regelingen en toeslagen in 2016 Extra s voor inwoners met een krappe beurs 2 Voor mensen met een laag inkomen heeft de gemeente Aalten regelingen getroffen. Afhankelijk van de samenstelling

Nadere informatie

Voorzieningen voor minima

Voorzieningen voor minima Voorzieningen voor minima AMSTELVEEN ZORGT VOOR DE JUISTE ZORG 1 Voorzieningen voor minima Als u moet rondkomen van een minimuminkomen, kunt u recht hebben op bepaalde regelingen of minimavoorzieningen.

Nadere informatie

Financiële regelingen voor minima in Harderwijk

Financiële regelingen voor minima in Harderwijk Financiële regelingen voor minima in Harderwijk Heeft u langere tijd een laag inkomen? Dan komt u zeer waarschijnlijk in aanmerking voor financiële regelingen. Deze regelingen horen bij het minimabeleid

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

Iedereen doet mee inspiratiebundel. Minimaregelingen

Iedereen doet mee inspiratiebundel. Minimaregelingen Iedereen doet mee inspiratiebundel Minimaregelingen Inhoudsopgave Minimaregelingen zijn regelingen voor mensen met een laag inkomen. Kijk voor de voorwaarden op www.geldermalsen.nl, zoek op minimaregelingen.

Nadere informatie

Ken uw rechten. Informatiefolder van Sociale Zaken over Onbenutte rechten

Ken uw rechten. Informatiefolder van Sociale Zaken over Onbenutte rechten Ken uw rechten Informatiefolder van Sociale Zaken over Onbenutte rechten Er bestaan veel regelingen en voorzieningen voor mensen met een minimuminkomen. Lang niet iedereen die recht heeft op deze voorzieningen,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VASTGESTELDE BELEIDSREGELS

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VASTGESTELDE BELEIDSREGELS VASTGESTELDE BELEIDSREGELS Het college heeft in zijn vergadering van 30 september de navolgende beleidsregels vastgesteld: Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Deze beleidsregels

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER MINIMAREGELINGEN

AANVRAAGFORMULIER MINIMAREGELINGEN AANVRAAGFORMULIER MINIMAREGELINGEN 2014 Invullen door administratie gemeente Utrechtse Heuvelrug Voor personen die een WWB-uitkering ontvangen. Team: Cliëntnummer: 1. Persoonsgegevens 1.a Vul hieronder

Nadere informatie

Extra s bij een laag inkomen

Extra s bij een laag inkomen Extra s bij een laag inkomen Voor mensen met een laag inkomen is het vaak lastig om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarom zijn er verschillende regelingen om een laag inkomen aan te vullen. In deze folder

Nadere informatie

Pak je kans Extra s voor Amsterdammers met een krappe beurs

Pak je kans Extra s voor Amsterdammers met een krappe beurs Pak je kans Extra s voor Amsterdammers met een krappe beurs Extra s voor Amsterdammers met weinig geld Hebt u een laag inkomen en weinig geld? Dan kan de gemeente Amsterdam u helpen. In deze folder leest

Nadere informatie

Aanvraagformulier Maatschappelijke bijdrageregeling 2016

Aanvraagformulier Maatschappelijke bijdrageregeling 2016 In te vullen door de Sociale Dienst Veluwerand Cliëntnummer: Aanvraagformulier Maatschappelijke bijdrageregeling 2016 Aanvraagnummer: Datum ontvangst: Uw inkomen mag in de afgelopen 24 maanden (Harderwijk)

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer)

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Vergadering : 16 mei 2006 Agendanummer: 7 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanvullend

Nadere informatie

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE WAALWIJK 2014

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE WAALWIJK 2014 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE WAALWIJK 2014 Inkomens Effect Rapportage gemeente Waalwijk 2014 Een onderzoek naar de effecten van het armoedebeleid op de inkomenspositie van minimahuishoudens in de

Nadere informatie

Minimaregelingen. Landelijke regelingen; Gemeentelijke regelingen; www.rechtopminimavoorzieningen.nl

Minimaregelingen. Landelijke regelingen; Gemeentelijke regelingen; www.rechtopminimavoorzieningen.nl Minimaregelingen Landelijke regelingen; Gemeentelijke regelingen; www.rechtopminimavoorzieningen.nl Minder belasting betalen 1 Algemene Heffingskorting; Arbeidskorting; Kindgebonden budget; Inkomens afhankelijke

Nadere informatie

Meer voor minder. Werkplein. Voor wie? Gezinnen of alleenstaanden met een laag inkomen uit werk of uitkering

Meer voor minder. Werkplein. Voor wie? Gezinnen of alleenstaanden met een laag inkomen uit werk of uitkering Meer voor minder Voor wie? Gezinnen of alleenstaanden met een laag inkomen uit werk of uitkering Waarom? Ondersteuning voor u en uw gezin voor deelname aan sport, cultuur en onderwijs Werkplein Hebt een

Nadere informatie

Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdst uk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen

Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdst uk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdst uk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen a) wet: De Participatiewet; b) maatschappelijke participatie: het deelnemen

Nadere informatie

Inkomensondersteuning 2012 EEN EXTRAATJE IN DE PORTEMONNEE

Inkomensondersteuning 2012 EEN EXTRAATJE IN DE PORTEMONNEE Inkomensondersteuning 2012 EEN EXTRAATJE IN DE PORTEMONNEE Inhoud Voorwoord 3 Leeswijzer, een extraatje in de portemonnee 4 Uw inkomen en vermogen zijn van belang 6 Welke regelingen zijn er in 2012 9 Gemeentelijke

Nadere informatie

oorzieningen oor de minima

oorzieningen oor de minima oorzieningen oor de minima Inhoudsopgave Bijzondere Bijstand 4 Langdurigheidstoeslag (voor personen tussen 21 en 65 jaar) 5 Regeling duurzame gebruiksgoederen (voor 65-plussers) 6 AV-Gemeente Top ziektekostenverzekering

Nadere informatie

Aa en Hunze Versie 13, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt.

Aa en Hunze Versie 13, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. Aa en Hunze Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie