Informatie over inkomensondersteuning Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt!"

Transcriptie

1 Informatie over inkomensondersteuning 2012 Gemeente Medemblik Er is meer mogelijk dan u denkt!

2 Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. De gemeente wil u dan graag helpen. We hebben daarom een aantal regelingen gemaakt zodat u geld kunt krijgen van de gemeente. In deze brochure kunt u lezen welke regelingen er allemaal zijn en wanneer u ervoor in aanmerking komt. Inkomen en vermogen U komt waarschijnlijk in aanmerking als uw inkomen en vermogen binnen bepaalde grenzen liggen. Vanaf 1 januari 2012 gelden als richtlijn de volgende netto normen exclusief vakantiegeld. Gezinssituatie 100% 110% 120% Vermogen Maximaal Alleenstaande jaar 888,72 978,= 1.067,= 5.685,= Alleenstaande ouder jaar 1.142, ,= 1.372,= ,= Gezin, allen jonger dan 65 jaar 1.269, ,= 1.524,= ,= Alleenstaande 65 jaar of ouder 975, ,= 1.171,= 5.685,= Alleenstaande ouder 65 jaar of ouder 1.227, ,= 1.473,= ,= Gezin, waarvan één of meer 65 jaar of ouder 1.342, ,= 1.611,= ,= Uit de bedragen kunt u voor uzelf opmaken of u in aanmerking komt voor deze regelingen. Heeft u een inkomen tot ten hoogste 100% van de bijstandsnorm, dan zijn alle regelingen uit deze brochure in principe op u van toepassing. Twijfelt u of u in aanmerking kan komen voor deze regelingen of heeft u andere vragen over bijzondere bijstand en overige regelingen, neemt u dan contact op met het Klant Contactcentrum Samenleving van de gemeente, telefoon Inhoud 1. Bijzondere bijstand Fonds Sociaal Culturele en Sportieve activiteiten Langdurigheidstoeslag Regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Indirecte schoolkosten Startpakket voortgezet onderwijs PC regeling Duurzame gebruiksgoederen Collectieve ziektekostenverzekering Hulp bij schulden Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

3 1. Bijzondere bijstand Komt u voor noodzakelijke kosten te staan die u niet zelf kunt betalen? Dan biedt de gemeente in een aantal gevallen financiële hulp in de vorm van bijzondere bijstand. Dat kan zijn voor een tandarts, eigen bijdrage thuiszorg, een bril of misschien voor iets anders. U komt in aanmerking als u een inkomen heeft tot ten hoogste 110% (geldt alleen voor categoriale bijzondere bijstand) en 120% (geldt alleen voor individuele bijzondere bijstand) van de voor u geldende bijstandsnorm en weinig of geen vermogen. Kijk op pagina 2 van deze brochure voor meer informatie. Is uw inkomen hoger dan 110% of 120% van de bijstandsnorm en heeft u hoge bijzondere kosten? Dan kunt u soms toch een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen. Vraag ernaar bij de gemeente, telefoon Voor wie? Bijzondere bijstand is voor iedereen die rond moet komen van een laag inkomen. Dus niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering maar ook voor mensen met een AOW-uitkering, het minimumloon of WAO. Ook als uw inkomen iets hoger is dan de bijstandsnorm kunt u in aanmerking komen. U moet dan alleen een (groter) deel zelf betalen. Ook het vermogen is van belang. Kijk op pagina 2 voor de normen en vermogensgrenzen. U hoeft niet al uw vermogen te gebruiken voor bijzondere kosten. Als uw vermogen hoger is dan de genoemde bedragen op pagina 2 dan moet u het meerdere wel helemaal gebruiken voor de te maken kosten. Persoonlijke omstandigheden Bij bijzondere bijstand leveren wij maatwerk. Dat wil zeggen dat wij niet alleen kijken naar de hiervoor genoemde voorwaarden. Bij elke aanvraag kijken wij of u in uw persoonlijke situatie recht heeft. Het kan dus gebeuren dat u wel voor een vergoeding in aanmerking komt maar uw buurvrouw niet terwijl u op het eerste gezicht in dezelfde situatie verkeert. Dit komt dan toch door het verschil in de persoonlijke omstandigheden, geen situatie is exact gelijk. Wat zijn bijzondere kosten? Iedereen maakt kosten voor bijvoorbeeld eten, drinken, huur, gas, water en licht. Dit zijn normale kosten die iedereen moet betalen uit het maandelijks inkomen. Ook dure zaken zoals meubels, wasmachine, vloerbedekking, televisie, babyuitzet enz. zijn normale kosten die u in principe zelf moet betalen. Als u hiervoor niet heeft kunnen sparen dan kunt u misschien een lening afsluiten bij de Kredietbank Noord-West. Wij vergoeden dus alleen kosten die niet iedereen hoeft te maken, maar waar u door uw individuele persoonlijke omstandigheden toch voor komt te staan. Bijvoorbeeld uw arts heeft u een dieet voorgeschreven waardoor u meer aan voeding kwijt bent. Of u heeft een bril, een hoortoestel of speciaal schoeisel nodig. Zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen. Teveel om hier te vermelden. Heeft u bijzondere kosten en weet u niet zeker of u hiervoor een vergoeding kunt krijgen? Neem dan contact op met de gemeente, telefoon Het moet gaan om noodzakelijke kosten U moet de kosten maken, er valt niet aan te ontkomen. Denk bijvoorbeeld aan een bril die u moet hebben omdat u anders niet meer kunt lezen. Of aan de eigen bijdrage voor kraam- en thuiszorg. Soms moet, voor medische kosten, een arts de noodzaak vaststellen. U krijgt de kosten nergens anders vergoed? In veel gevallen kunt u de kosten bij een andere instantie declareren zoals uw zorgverzekeraar. In een dergelijk geval heeft u geen recht op bijzondere bijstand. Pas wanneer uw noodzakelijke extra kosten door geen enkele andere instantie vergoedt worden, komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand. Wanneer een instantie uw kosten gedeeltelijk vergoedt, komt u mogelijk voor het resterende deel voor bijzondere bijstand in aanmerking. Wij kijken wel waarom een andere instantie bepaalde kosten niet of slechts gedeeltelijk vergoed. Staat het bewust niet op de vergoedingenlijst van die andere instantie dan mogen wij hiervoor ook geen bijzondere bijstand verstrekken. Denk bijvoorbeeld aan cosmetische chirurgie. De zorgverzekeraar vergoedt dit niet. Dan mogen wij hiervoor ook geen bijzondere bijstand verstrekken. 3

4 Vaste bedragen Voor een aantal vergoedingen gelden maximum bedragen. Koopt u bijvoorbeeld een duurdere wasmachine dan het maximum geldende bedrag wat er voor staat, dan krijgt u toch maar het maximale bedrag. Informeert u van tevoren bij het Klant Contactcentrum Samenleving of voor de kosten die u moet maken een maximum bedrag geldt. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Hoe aanvragen? Gebruik hiervoor het bijgeleverde aanvraagformulier of vraag deze aan bij de gemeente. Terugwerkende kracht? Bijzondere bijstand is met terugwerkende kracht aan te vragen tot 12 maanden vóór datum aanvraag. Uitzondering hierop zijn verhuis- en inrichtingskosten, medische kosten en kosten voor duurzame gebruiksgoederen. Wat moet ik aantonen? Medische kosten; declaratieoverzicht van uw zorgverzekering + bewijs van de noodzaak (voor zover dit niet uit de nota blijkt). Als bijzondere bijstand met terugwerkende kracht wordt aangevraagd dient u ook de ingangsdatum aan te geven. 2. Fonds Sociaal Culturele en Sportieve activiteiten (110%) Via het fonds Sociaal, Culturele en Sportieve activiteiten kunt u geld krijgen om deel te nemen aan sociale activiteiten. U kunt er bijvoorbeeld het lidmaatschap voor de bibliotheek mee betalen, van uw hobbyvereniging, muzieklessen, zwemabonnementen of een bioscoop/theaterbezoek. Waarvoor kunt u een beroep doen op het fonds? abonnement krant, telefoon, internet contributie Wonen Plus lidmaatschap openbare bibliotheek abonnement zwembad/dagkaarten lidmaatschap sportvereniging lidmaatschap zangvereniging cursus bloemschikken lidmaatschap ouderenvereniging zwemles theater/bioscoop bezoek (toegangsbewijs) De lijst is bij lange na niet volledig. Mocht u zich afvragen of uw activiteit ook onder de vergoeding van het fonds valt, informeer dan bij het Klant Contactcentrum Samenleving. 125,00 per persoon per jaar. Kom ik in aanmerking? U komt in aanmerking als u minstens 18 jaar bent en een laag inkomen en weinig of geen vermogen hebt. Kijk op pagina 2 voor de normen en vermogensgrenzen. Let op! Tenzij het een aanvraag voor één van uw kinderen jonger dan 18 jaar betreft die lid wil worden van een (sport)vereniging, dan dient u de nota NIET te betalen maar in te leveren bij de gemeente. Wij betalen deze nota dan rechtstreeks aan de vereniging. Van de overige kosten dient u wel de betalingsbewijzen te bewaren. Achteraf kan de gemeente controle uitvoeren. 4

5 3. Langdurigheidstoeslag (100%) De langdurigheidstoeslag is alleen bedoeld voor mensen die op de lange termijn geen uitzicht hebben op inkomensverbetering. U komt in aanmerking als u: tussen 21 en 65 jaar oud bent. de afgelopen 3 jaar ononderbroken een uitkering of inkomen heeft gehad ter hoogte van 100% van de bijstandsnorm en weinig of geen vermogen had. in de afgelopen 3 jaar maximaal 3 kalendermaanden een hoger inkomen uit of in verband met arbeid heeft genoten, ongeacht of dat inkomen hoger was dan de bijstandsnorm. zich de afgelopen 3 jaar voldoende ingespannen heeft om aan werk te komen. 362,00 voor een alleenstaande 463,00 voor een alleenstaande ouder 515,00 voor een gezin (of daarmee gelijk gesteld) Langdurigheidstoeslag is met terugwerkende kracht aan te vragen tot 12 maanden vóór datum aanvraag. Welke stukken moet u aantonen? Vraagt u de langdurigheidstoeslag voor de 1 e keer aan? Jaaropgaven afgelopen 3 jaar 4. Regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen (110%) U kunt mogelijk in aanmerking komen voor de regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen als u voldoet aan één van de onderstaande voorwaarden: bent u 65 jaar of ouder of maakt u gebruik van een Wmo-voorziening (taxivergoeding, rolstoel, hulpmiddelen in de woning of bent u voor 80% tot 100% arbeidsongeschikt op basis van medische gronden of u hebt een kind die een chronische ziekte of handicap heeft 250,00 per persoon per jaar Aan welke voorwaarden moet u voldoen? Het gezinsinkomen is niet hoger dan 110 % van de voor u geldende norm op pagina 2 en het vermogen is niet hoger dan de aangegeven grens op pagina 2. Let op! Wanneer u voor deze regeling een tegemoetkoming via het UWV ontvangt kan u geen aanspraak meer maken op deze regeling via de gemeente. 5. Indirecte schoolkosten (110%) Heeft u schoolgaande kinderen tot 18 jaar? Dan kunt u voor de volgende kosten bijstand aanvragen: schoolfonds en ouderbijdrage, schoolreisje, werkweken, excursies, speciale apparatuur en/of specifieke kleding door de school voorgeschreven. Wel dient u de nota s van school te bewaren. Achteraf kan de gemeente controle uitvoeren. 5

6 6. Startpakket voortgezet onderwijs (110%) Gaat uw zoon of dochter dit jaar voor het eerst naar het voortgezet onderwijs? Dan kunt u gebruikmaken van het startpakket voortgezet onderwijs. Hieruit betaalt u bijvoorbeeld de aanschaf van leermiddelen, boekentas, een fiets, een bureau of een computer (voor een computer is ook een aparte regeling onder punt 7). Het gaat bij deze regeling alleen om materiële zaken. Kosten voor schoolreis of werkweek vallen hier niet onder. Eenmalig maximaal 250,00 per kind. U komt in aanmerking als u een inkomen heeft tot ten hoogste 110% van de bijstandsnorm en weinig of geen vermogen. Zie pagina 2 voor de normen en het maximaal vermogen. Wel dient u aankoopbonnen van de aanschaf van schoolspullen te bewaren. Achteraf kan de gemeente controle uitvoeren. 7. PC regeling (110%) Heeft u kinderen in het voortgezet onderwijs die nog geen 18 jaar zijn? Dan kunt u eens per vijf jaar gebruik maken van de PC regeling. Met het geld kunt u een computer of bijbehorende artikelen (zoals een printer) aanschaffen. 600,00 per huishouden. U komt in aanmerking als u een inkomen heeft tot ten hoogste 110% van de bijstandsnorm en weinig of geen vermogen. Kijk op pagina 4 voor meer informatie. Wel dient u de aankoopbon te bewaren. Achteraf kan de gemeente controle uitvoeren. 8. Duurzame gebruiksgoederen (110%) Soms komt u onverwacht voor de vervanging van onmisbaar huisraad te staan. Voor mensen die al langere tijd van een laag inkomen moeten rondkomen, kan dat een probleem zijn. Heeft u al langer dan drie jaar een laag inkomen dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor vervanging van de volgende goederen: wasmachine, koelkast, kookvoorziening, bed en een matras en televisie. De noodzakelijkheid van vervanging moet vaststaan. Zo nodig dient u een verklaring te overleggen dat het witgoed niet meer tegen aanvaardbare kosten kan worden gerepareerd. Er kan maximaal één artikel per kalenderjaar worden vergoed, met een gebruiksduur van 10 jaar. U komt in aanmerking als u langer dan 36 maanden een inkomen heeft tot 110 % van de bijstandsnorm en weinig of geen vermogen. Kijk op pagina 2 voor de normen en vermogensgrenzen. Wij maken voor het bepalen van het bedrag welke voor vergoeding in aanmerking komt gebruik van 75% van de richtbedragen van het Nibud. De genoemde bedragen zijn maximale bedragen (inclusief eventuele verwijderingsbijdrage en bezorgkosten). Mochten de kosten hoger uitvallen, dan is het meerdere voor u zelf. 6

7 Maximaal te ontvangen voor een: Wasmachine 304,00 Bed 1 persoon Koelkast met vriesvak 184,00 (incl. matras en lattenbodem) 188,00 Kookvoorziening 214,00 Bed 2 persoons Televisie 169,00 (incl. matras en lattenbodem) 323,00 Let op! Wel dient u de aankoopbon te bewaren. Achteraf kan de gemeente controle uitvoeren. 9. Collectieve Zorgverzekering (CZM) (110%) De gemeente Medemblik biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve zorgverzekering bij verzekeraar Univé. Deze verzekering is voor alle inwoners van de gemeente Medemblik met een inkomen tot ten hoogste 110 % van de bijstandsnorm. Zie voor normen pagina 2 van deze folder. Door de combinatie van een basisverzekering met een aanvullende verzekering (Compleet) bent u uitgebreider verzekerd, dit biedt voldoende dekking voor veel voorkomende ziektekosten. Meer informatie over vergoedingen? Voor meer informatie kunt u een folder opvragen bij het Klant Contactcentrum Samenleving, telefoon of via 10. Hulp bij schulden Soms kunnen schulden iemand boven het hoofd groeien. Als u er zelf niet meer uit komt, dan kunt u een beroep doen op schuldhulpverlening. Doel is uiteindelijk om samen met u stukje bij beetje uw schulden op te lossen en uw financiële situatie gezond te maken en te houden. Wie voor schuldhulpverlening aanklopt bij de gemeente Medemblik wordt verwezen naar PLANgroep. U kunt uw problemen dan bespreken met een deskundige en samen zoeken naar oplossingen. PLANgroep bemiddelt en adviseert bij financiële problemen en kan u helpen om de situatie weer onder controle te krijgen. Hoe doe ik mee? Het Klant Contactcentrum Samenleving van de gemeente kan u informeren over de stappen die u moet ondernemen, het telefoonnummer van de gemeente is Of u richt zicht rechtstreeks tot PLANgroep, telefoon U kunt ook naar het inloopspreekuur gaan, elke donderdag tussen uur, in het stadhuis van Hoorn, Nieuwe Steen Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Er bestaat een mogelijkheid tot kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen en de heffingen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van de persoonlijke financiële omstandigheden, zoals de samenstelling van het huishouding, de hoogte van de (gezamenlijke) maandelijkse inkomsten en de hoogte van de uitgaven. De wet bepaalt wat de kwijtscheldingsmogelijkheden zijn. De gemeente Medemblik past die mogelijkheden zo ruimhartig mogelijk toe. Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met de gemeente, telefoon Aan de inhoud van deze brochure kunt u geen rechten ontlenen. 7

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid 072011 uitgave 07-2011 Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid pagina 3 Noodzakelijke uitgaven kunnen doen en meedoen met maatschappelijke

Nadere informatie

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug BIJZONDERE BIJSTAND informatie over bijzondere bijstand Voor dingen die noodzakelijk zijn Een steuntje in de rug Bijzondere bijstand Soms moet u kosten maken voor dingen die noodzakelijk zijn, maar die

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

MINIMABELEID BIJZONDERE BIJSTAND

MINIMABELEID BIJZONDERE BIJSTAND MINIMABELEID en BIJZONDERE BIJSTAND Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de Intergemeentelijke

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. Financiële tegemoetkomingen 4. Uitgaven 10. Uitkomen met inkomen 11. Betalingen 17. Valkuilen 19. Kinderen 21.

Inhoud. Inleiding 3. Financiële tegemoetkomingen 4. Uitgaven 10. Uitkomen met inkomen 11. Betalingen 17. Valkuilen 19. Kinderen 21. Inhoud Inleiding 3 Financiële tegemoetkomingen 4 Uitgaven 10 Uitkomen met inkomen 11 Betalingen 17 Valkuilen 19 Kinderen 21 Tot slot 23 2 Geldzaken Wanneer u van een laag inkomen leeft, is het elke maand

Nadere informatie

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen www.socialedienstdrechtsteden.nl Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave 7 8 9 10 13 Inleiding

Nadere informatie

MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK

MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK Inleiding De gemeente Ridderkerk vindt het belangrijk dat iedereen in de gemeente mee kan doen met sport, spel en educatie. Participeren heet dat. Daarom ondersteunt de

Nadere informatie

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE MINIMABELEID 2012 Afdeling Welzijn, Sociale Zaken en Onderwijs Gemeente Oegstgeest Aug 2012 INHOUDSOPGAVE 1 1 INLEIDING 3 1.1 Uitgangspunten Wet Werk en Bijstand (WWB) 3 1.2 Inkomensbeleid en categoriale

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Hulp bij werk, inkomen of zorg

Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen en zorg 1 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 1 Op zoek naar werk 3 Een uitkering om te leven en wonen 5 De gemeente wil graag dat iedereen fijn in Oosterhout

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011 Beleidsregels bijzondere bijstand Inhoudsopgave 1. Recht op bijzondere bijstand... 4 1.1. Inleiding en achtergrond... 4 1.2 Moment aanvragen bijzondere

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed

Nadere informatie

Zorg, werk en inkomen

Zorg, werk en inkomen voorzieningengids Zorg, werk en inkomen OKTOBER 2010 voorzieningengids Zorg, werk en inkomen VOORWOORD Iedereen doet mee! Het beleid in onze gemeente is erop gericht dat iedereen meedoet in onze lokale

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt.

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Heb je een vraag of een casus? Neem dan contact op met: ADVIES & CONSULT bij Stadsgeldbeheer Zowel medewerkers als cliënten in de Maatschappelijke

Nadere informatie

Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen.

Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen. Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van ondersteunende regelingen. Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de

Nadere informatie

Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg 09/2013 KANSBRIEF

Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg 09/2013 KANSBRIEF Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg KANSBRIEF Kansen in crisistijd De gevolgen van de economische crisis en de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden voor steeds meer mensen voelbaar. En die bezuinigingen

Nadere informatie

Algemeen. Nr. 472. Beleidsregels bijzondere bijstand.

Algemeen. Nr. 472. Beleidsregels bijzondere bijstand. Dit gebied vrijhouden Begin onder de streep van gemeenteblad Via menu kunt u een nieuw artikel beginnen, met de [Tab] toets is het niveau aan te passen. Met ga je naar de

Nadere informatie

Rondkomen in Almere. Regelingen voor mensen met een inkomen op/rond bijstandsniveau

Rondkomen in Almere. Regelingen voor mensen met een inkomen op/rond bijstandsniveau Rondkomen in Almere Regelingen voor mensen met een inkomen op/rond bijstandsniveau De gemeente Almere vindt het belangrijk dat al haar inwoners kunnen meedoen aan de samenleving. Daarom zijn er ondersteunende

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat

Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat Pagina 1 van 44 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Begripsbepalingen... 5 1.3 Uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende

Nadere informatie

Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011. 1 januari 2011

Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011. 1 januari 2011 Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Bijzondere bijstand, individueel 6 2.1 De aanvraag 6 Volgorde van beoordeling bijzondere bijstand 6 Draagkracht

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie

1 Recht op bijzondere bijstand

1 Recht op bijzondere bijstand Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 Oldebroek Kenmerk: 207088 1 Recht op bijzondere bijstand 1.1 Inleiding en achtergrond De bijzondere bijstand is wettelijk geregeld in artikel 35 van de Participatiewet

Nadere informatie

Uitkomen met inkomen

Uitkomen met inkomen Uitkomen met inkomen Start: Donderdagavond 31 maart Tijd: 19.30 21.30 uur Plaats: Versa Welzijn, Larenseweg 30 te Hilversum Frequentie: 6 bijeenkomsten wekelijks Voor wie De cursus Uitkomen met inkomen

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 juli 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen of

Nadere informatie